0

SKKN một số giải pháp huy động và duy trì sĩ số học sinh ở vùng dân tộc thiểu số

20 3 0
  • SKKN một số giải pháp huy động và duy trì sĩ số học sinh ở vùng dân tộc thiểu số

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:39

1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Bậc tiểu học móng phát triển bậc học phổ thơng Chính chất lương Dạy - Học trường tiểu học có ý nghĩa quan trọng Để việc dạy học học sinh dân tộc thiểu số có hiệu Việc giáo viên dạy vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải trì tốt sĩ số hàng ngày Có đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học nhà trường ngành giáo dục giai đoạn đổi đất nước ngày Những năm gần đây, chất lượng dạy học trường miền núi có nhiều chuyển biến, tiến rõ rệt Việc nâng cao chất lượng dạy học đến trở thành việc làm cần thiết, toàn xã hội quan tâm Tuy nhiên việc nâng cao chất lượng việc làm không dễ giáo viên Vì để giúp học sinh đồng bào thôn học chuyên cần yếu tố quan trọng Bởi chất lượng dạy học phụ thuộc nhiều vào thái độ học tập học sinh Một lớp học mà học sinh học đầy đủ giáo viên tổ chức cho em học tập tốt được, học sinh nghỉ nhiều lớp học buồn tẻ, hiệu khơng cao, thân học sinh nghỉ bị hổng kiến thức, chất lượng học bị giảm sút, dẫn đến em chán học muốn nghỉ học Chính vấn đề đặt phải làm để giúp em học sinh có thói quen học phải hướng dẫn em có quy trình học tập, có khả thích ứng, chủ động, sáng tạo giai đoạn đổi Để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ quan trọng giáo viên dạy thôn (bản) phải huy động trì sĩ số học sinh Vì học sinh khơng đối tượng để giáo dục, mà cịn sản phẩm trình dạy học Sản phẩm người đựơc đào tạo Do có sĩ số học sinh hàng ngày góp phần vào cơng dạy học, nâng cao chất lượng nhà trường Thực tế cho ta thấy lớp học học sinh bỏ học, tỉ lệ chuyên cần chưa cao, tượng học sinh nghỉ học tùy tiện còn, đặc biệt mùa mưa rét Điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng dạy học Từ thực tế với trách nhiệm giáo viên dạy bản, đối tượng học sinh đồng bào Vân Kiều Tôi nghĩ: Phải làm nào? Phải có cách gì? Để học sinh có thói quen học (chun cần) Đó lí mà chọn sáng kiến: “Một số giải pháp huy động trì sĩ số học sinh vùng dân tộc thiểu số” 1.2 Điểm đề tài Huy động trì sĩ số học sinh nói vấn đề khơng có mẻ, đặc biệt nhiều người cơng tác lĩnh vực giáo dục nghiên cứu quan tâm Tuy nhiên, điểm khác biệt đề tài đối tượng học sinh nói đến học sinh em vùng dân tộc thiểu số Các em tiếp thu trường học phần em tự lĩnh hội lấy bố mẹ ln rừng, rẫy thời gian dài, không định hướng, bảo, nhắc nhở cho em phải học chuyên cần kể ngày mưa rét Bên cạnh điều kiện xa xơi, vùng biên giới nên em tiếp xúc nhiều với phương tiện truyền thông truyền hình, đài báo, mơi trường giao tiếp đồng bằng… nên nói kĩ học chuyên cần học sinh chưa có tảng hình thành Nội dung sáng kiến đánh giá số mặt hoàn cảnh sống tác động tới học sinh vùng khó; đề xuất cách tiếp cận giáo dục theo hướng giáo dục mang tính đặc thù học sinh dân tộc thiểu số sử dụng phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục tích cực, khai thác nội dụng giáo dục học… để giáo dục cho học sinh học chuyên cần giúp em học tập tốt Với sáng kiến: “Một số giải pháp huy động trì sĩ số học sinh vùng dân tộc thiểu số” Bản thân tơi muốn góp thêm giải pháp nhỏ vào việc trì sĩ số học sinh đồng bào, giúp em học đều, giờ, có thói quen học tập tốt yêu thích việc học… Duy trì tốt sĩ số học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tạo điều kiện cho học sinh trau dồi kiến thức Đồng thời giáo viên phát huy tốt vai trị cơng tác chủ nhiệm lớp, nâng cao uy tín giáo viên tiểu học, huy động quan tâm giúp đỡ phụ huynh học sinh, ủng hộ nhiệt tình cán thơn, bản…Có hiệu học tập em nâng cao Cũng sở ban đầu cho việc hình thành phát triển đạo đức đắn, lâu dài mặt tình cảm 1.3 Phạm vi áp dụng đề tài Với sáng kiến kinh nghiệm áp dụng cho học sinh có đối tượng học sinh vùng dân tộc thiểu số PHẦN NỘI DUNG 2.1 Thực trạng cơng tác huy động trì sĩ số học sinh trường 2.1.1 Một số thuận lợi: * Về phía nhà trường - Nhà trường triển khai hiệu công tác huy động trì sĩ số học sinh, kĩ làm việc, sinh hoạt khu nội trú, rèn luyện sức khỏe bảo vệ sức khỏe, rèn luyện kĩ ứng xử văn hóa, chung sống hịa bình, phịng ngừa bạo lực tệ nạn xã hội * Về phía giáo viên: - Giáo viên đào tạo bản, có đủ trình độ, lực để huy động trì sĩ số học sinh lớp chủ nhiệm - Giáo viên chủ nhiệm giáo viên trực tiếp giảng dạy nên thuận lợi việc nắm bắt, theo dõi học trị Từ có biện pháp hợp lí giúp học sinh khắc phục hạn chế - Giáo viên tiếp cận, trang bị đầy đủ công nghệ thông tin - Bản thân người giáo viên chủ nhiệm ln nhiệt tình, tích cực học hỏi, nhận thức rõ tầm quan trọng công tác phối, kết hợp với cha mẹ học sinh việc nâng cao chất lượng giáo dục Đội ngũ giáo viên có trình độ chun mơn đạt chuẩn, chuẩn 100%, có thời gian cơng tác lâu năm nên việc trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác chủ nhiệm có nhiều thuận lợi - Ln cập nhật, nắm bắt kịp thời thông tin, văn bản, chị thị có liên quan nội dung giáo dục trì sĩ số bậc học - Ban giám hiệu nhà trường quan tâm tới công tác chun mơn, sĩ số học sinh có đạo kịp thời có học sinh vắng mặt - Nhiều cha mẹ học sinh ngày quan tâm tới việc học em * Về phía học sinh - Hầu hết em ngoan, điểm - Học sinh thường xuyên nghe thầy cô giáo tuyyên truyền nhắc nhở vận động - Học sinh ngày tham gia nhiều hoạt động tập thể, hoạt động xã hội 2.1.2 Một số khó khăn: - Học sinh em dân tộc thiểu số, đa số gia đình nghèo túng, thiếu thốn - Nhiều phụ huynh chưa coi trọng việc học tập em mình, họ chưa hiểu học để làm gì? Vì họ cho : Có học nhà kiếm củi, làm rẫy… - Học sinh chưa có ý thức học tập, nhút nhát, nói tự theo ý thích, hay tự - Các em hay nghỉ học tùy ý Nhiều cha mẹ bắt nghỉ học coi em rẫy theo bố mẹ nhiều ngày 2.1.3 Số liệu thống kê - Q trình giảng dạy trường, tơi phân công giảng dạy lớp (100% học sinh dân tộc thiểu số) Tôi nhận thấy em điểm thể chất em phát triển khơng đồng đều, có nhận thức tính cách khác nhau, số em hay nghỉ học lí Để việc giúp em học chuyên cần đạt kết cao Tôi tiến hành theo dõi việc học học sinh sau tuần nhận lớp Cụ thể tuần tháng Thứ Ngày Sĩ số Hiện diện Hai 23/9 16 13 Ba 24/9 16 12 Tư 25/9 16 14 Năm 26/9 16 16 Sáu 27/9 16 14 * Qua số lượng cho ta thấy Nhìn chung em có tham gia học Nhưng em cịn hay nghỉ học Khiến cho tơi lo lắng cho chất lượng học tập em - Với trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp tơi trăn trở tìm ngun nhân học sinh hay nghỉ học? em khơng thích học ? Và bước đề giải pháp phù hợp nhằm khắc phục tồn giúp học sinh học chuyên cần bền vững 2.1.4 Nguyên nhân Qua theo dõi nắm bắt việc học hàng ngày học sinh nhận thấy a Do nhận thức phụ huynh học sinh cịn thấp, họ khơng coi trọng việc học em Nhiều phụ huynh nói: Học để làm gì? Có học nhà lấy chồng, lấy vợ, kiếm củi, làm rẫy…Nên kệ nó, thích học khơng thích thơi khơng biết b Học sinh vốn quen tính tự gia đình, thích học mà khơng thích chơi, khơng nhắc nhở… Đến lớp học phải ngồi nghiêm túc, khơng làm việc riêng, khơng nói chuyện … Phải đọc, phải viết, phải suy nghĩ để trả lời câu hỏi thầy, giáo học… Do em cảm thấy bị gị bó, khó chịu… c Đọc sai, viết sai, cô sửa, cô nhắc nhở nhiều dẫn đến tự ái, buồn nghỉ học d Giáo viên đôi lúc chưa trọng đến việc giúp học sinh học chuyên cần, nhiều chưa nhiệt tình, chưa động viên nhắc nhở… e Hình thức tổ chức dạy đơn điệu, nghèo nàn, dễ tạo nhàm chán, kích thích hứng thú học tập học sinh g Cơ sở vật chất nhà trường cịn thiếu thốn chưa có đủ đồ dùng học tập cho học sinh h Đường lại chưa thuận lợi… Còn nhiều nguyên nhân khác dẫn đến em nghỉ học Nhưng chung định em chưa có động học tập đắn *Vậy để khắc phục tồn Người giáo viên hiểu biết chuyên mơn cịn phải kiên trì, khéo léo, tận tâm để tìm biện pháp thích hợp nhằm giúp học sinh học chuyên cần 2.2 Các giải pháp Qua tình hình thực tế, giáo viên chủ nhiệm lớp mạnh dạn tiến hành với giải pháp sau: 2.2.1 Giải pháp 1: Phổ biến nội quy từ đầu năm tới học sinh - phụ huynh Tổ chức học nội quy lớp tuần đầu năm học Quy định rõ: học sinh phải học giờ, nghỉ học phải có lí cha mẹ xin phép Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm, thông báo cho phụ huynh biết quy định nhờ phụ huynh hàng ngày theo dõi, nhắc nhở Học sinh đến trường tự đánh dấu vào Bảng theo dõi “Ngày em đến lớp” Gọi điện thoại liên lạc trực tiếp với phụ huynh trường hợp học sinh tự ý nghỉ học khơng có lí (Tôi nắm 14/16 số điện thoại phụ huynh học sinh lớp) em (Hồ Văn Lạc, Hồ Thị Châu) khơng có bố mẹ khơng dùng điện thoại nên phải đến tận nhà tìm hiểu nguyên nhân trao đổi cách khắc phục Chính nhờ mà học sinh lớp chủ nhiệm nghỉ học ngày khơng phép đến hơm sau học lại bình thường, nên năm 2019-2020 lớp tơi chủ nhiệm khơng có tượng học sinh ngỉ học học khơng có lí 2.2.2 Giải pháp 2: Giúp học sinh khắc phục khó khăn học tập Bản thân giáo viên phải luyện nói (tăng cường tiếng Việt) cho học sinh tiết học, lúc, qua việc trò chuyện, tâm với em; tuần tiết sinh hoạt tập thể, hoạt động lên lớp hướng dẫn học sinh đọc thêm sách báo thư viện lớp, học nhà với việc phân công học sinh đọc hỗ trợ học sinh gặp khó khăn nói đọc (Ví dụ: Có em Hồ Thị Tuyến nói viết hay sai lỗi tả nhiều Mỗi đọc bài, bạn góp ý nhiều khiến Tuyến bực bội, đến buổi chiều nghỉ học Tôi đến nhà động viên Tuyến trở lại lớp Trên lớp, luyện đọc, luyện viết, đến gần động viên, nhận xét, hướng dẫn để Tuyến khắc phục lỗi hay gặp phải cách nhẹ nhàng hài hước giúp em hòa đồng bạn nhóm, lớp Mặt khác, tơi gặp họp riêng với học sinh nhóm Tuyến Hướng dẫn em cách giúp bạn Dần dần Tuyến học đều.) Giáo viên hướng dẫn học sinh gặp khó khăn tính tốn cách nhận dạng kiến thức, củng cố kiến thức cách ôn luyện theo ngày Quan tâm đặc biệt đến em, hướng dẫn học sinh khá, giỏi học với em Hoặc trực tiếp gia đình phối hợp hướng dẫn em học nhà, trường Đồng thời động viên, tuyên dương kịp thời em có tiến rõ nét, khuyến khích em có phấn đấu cao hơn, cụ thể: + Em Nguyễn Văn Huy hỗ trợ em Hồ Thị Tuyến + Em Hồ Văn Luân hỗ trợ em Hồ Thị Châu + Em Hồ Thị Trinh hỗ trợ em Hồ gia Hữu Do vậy, kết học tập đơi bạn tiến có tiến rõ rệt 2.2.3 Giải pháp 3: Giúp học sinh thoát khỏi tự ti, mặc cảm Lúc vai trò giáo viên quan trọng tâm hồn trẻ Người thầy cha mẹ người bạn điều giúp cho em vượt qua khó khăn Chính vậy, người thầy người tương tác với em việc học tập, sinh hoạt cốt yếu cân tư cách người giữ kỷ cương, người bạn tâm tình em cần giúp đỡ Do vậy, lời hỏi thăm, cử chăm sóc thầy giúp em khỏi tự ti, mặc cảm Có em Hồ Thị tuyến nhập từ tkhu vực khác vào lớp 5B từ đầu năm học 2019-2020 Lúc em ln mặc cảm hồn cảnh nhà nghèo, nói cà lăm lại làm quen với mơ hình trường học (VNEN), nơi em theo học trước chương trình hành, lực học em khơng tốt Tôi quan tâm đến em, hướng dẫn em hịa nhập với mơ hình học mới, bạn mới,… Tôi hỏi han em giống người mẹ, người chị, người bạn Tiếp xúc nhiều với cô, với bạn em dần quen trở nên mạnh dạn Có học Tuyến trở nên xuất chúng khiến nhiều bạn ngạc nhiên với câu trả lời hồn hảo sáng tạo Những lúc tơi tun dương khích lệ tinh thần em Tuyến cảm thấy phấn khởi thêm yêu trường lớp, thầy cô giáo bạn Từ đến nay, Tuyến mạnh dạn tự tin nhiều, em học Có bị ốm, bố mẹ điện thoại xin phép cô giáo Tuyến nghỉ buổi khám bệnh, buổi chiều lên lớp học 2.2.4 Giải pháp 4: Quan tâm đến học sinh có hồn cảnh gia đình khó khăn: Rà sốt, nắm bắt học sinh có hồn cảnh nghèo, gia cảnh khó khăn đăng kí cho em nhận dụng cụ, sách vở, quần áo Nhà trường Liên đội tổ chức từ thiện hỗ trợ từ đầu năm Mua sẵn bút chì, thước, ruột bút kim,… để cặp Khi em cần có để dùng Kêu gọi học sinh lớp dành tặng bạn số quần áo cũ tranh thủ hỗ trợ từ số giáo viên, phụ huynh có khả để trang bị thêm dụng cụ cịn lại cho em có hồn cảnh khó khăn để em yên tâm đến trường, mặc cảm nhà nghèo, thiếu thốn (Ví dụ: Trong lớp, có em Hồ Văn Lạc khơng có bố, mẹ bị tâm thần nên Lạc đến lớp tập trung muộn bạn Khi đến lớp, khơng có loại sách vở, dụng cụ học tập Tôi liên lạc gặp mặt cậu ruột Lạc để trao đổi tìm cách giúp em Cậu Lạc phải mua sắm đồ dùng học tập cho em cịn tơi xin với Nhà trường tạo điều kiện cho em mượn sách hướng dẫn học Được giúp đỡ Ban Giám hiệu phối hợp phụ huynh, Lạc có đầy đủ loại sách dụng cụ học tập cần thiết đến lớp) 2.2.5 Giải pháp 5: Phối hợp chặt chẽ với giáo viên môn, giáo viên dạy thay Tổng phụ trách Đội: Trường thực dạy buổi/tuần Giáo viên làm công tác chủ nhiệm thực dạy 23 tiết/tuần Như vậy, với số tiết lại giáo viên chuyên giáo viên dạy thay Vì khơng có phối hợp chặt chẽ giáo viên chuyên, giáo viên dạy thay với Tổng phụ trách Đội giáo viên chủ nhiệm để trì tốt sĩ số việc học sinh nghỉ học, bỏ tiết điều khó tránh khỏi Đầu năm học 2019-2020, lớp 5B tơi dạy có trường hợp (Hồ Văn Lạc, Hồ Văn Vỹ, Hồ Văn Trung…) đến tiết chuyên (Tiếng Anh, Tin học, Đạo đức, Kĩ Thuật,…) nghỉ học, bỏ tiết tùy tiện đổi chỗ lớp Những buổi sau đến lớp, nghe học sinh lớp giáo viên môn phản ánh lại thấy xúc Tôi liền trao đổi với giáo viên chuyên phối hợp để chấn chỉnh kịp thời điều Tiếp đến, tơi gắn trực tiếp sơ đồ chỗ ngồi, lưu ý học sinh mà giáo viên cần giúp đỡ bàn giáo viên để giáo viên đến dạy nắm rõ tên vị trí em Về lớp, tơi nhắc nhở phân tích để em thấy tầm quan trọng việc học đều, học đúng, học đủ mơn học hoạt động giáo dục Sau đó, tình trạng chấm dứt hồn tồn Tất học sinh tự giác, tích cực tiết học, mơn học em thể lịng tơn kính với thầy ( Em Hồ Văn Lạc sau có tiến rõ rệt nhiều mặt: học chuyên cần, học tập tốt, chấp hành tốt quy định lớp, trường,…Em cịn thầy nhận xét, khen ngợi nhiều vở.) Và tơi khơng cịn nghe thấy thầy cô phàn nàn học sinh lớp mà thay vào lời khen: Lớp học ngoan, chăm chỉ; em lễ phép, tích cực học tập hoạt động giáo dục 2.2.6 Giải pháp 6: Tận dụng tối đa tác động mơi trường xã hội: Có nhiều học sinh bộc phát nhân cách cách nhanh chóng mà bề ngồi khó nhận biết Ở trường, việc học tập em có dấu hiệu khủng hoảng như: học không vào, trốn học, không hài lịng với nhắc nhở thầy cơ, lên rầm rộ phong trào chơi game diễn phổ biến Ở nhà, em làm cho cha mẹ phải trăn trở, lo lắng không nghe lời dạy dỗ cha mẹ, hay lơ đễnh khơng thèm để ý chuyện 10 Đối với trường hợp trên, giáo viên cần linh động biện pháp giải quyết, bảo đảm mối quan hệ gắn bó gia đình, nhà trường, tăng cường biện pháp thuyết phục mà không chê trách, răn đe, trách phạt Để hướng em hòa nhập tập thể lớp, phân cơng em đảm trách nhiệm vụ lớp hay ghi tên, động viên em tham gia vào đội tuyển môn thể thao hay phong trào khác hoạt động lớp học, nhà trường Từ đó, say mê nhiệm vụ mới, tin yêu bạn bè, thương mến thầy, cô giúp em vượt qua thị hiếu mơi trường tác động Cụ thể, lớp tơi có em Nguyễn Văn Đức thôn Tân Lập Nhà nghèo, đông anh em, bố ham rượu chè, mẹ suốt ngày làm thuê kiếm tiên nuôi nhà Ngay khoản đóng góp theo quy định trường, lớp gia đình khơng có để nộp Bản thân em Đức lại thích chơi game nên việc em nghỉ học khơng có lí diễn liên tục thời gian dài khiến vất vả Khi đến lớp, giáo hỏi lí em khơng nói thật Tơi tìm hiểu qua giáo viên chủ nhiệm trước, giáo viên chuyên,…Tiếp theo, đến nhà gặp mẹ em Đức Tôi mẹ Đức phối hợp với để giúp Đức học chuyên cần Hôm Đức nghỉ học điện thoại báo cho phụ huynh, lúc sau thấy Đức lên lớp Hỏi biết mẹ tìm Đức từ qn internet Có lần khác, Đức nghỉ học, điện thoại cho mẹ em mẹ lại làm thuê cho người ta nơi xa chạy quán internet để tìm em vào giải lao Những ngày sau đó, dường Đức phần cảm thấy có lỗi nên khơng nghỉ học thái độ hợp tác lớp miễn cưỡng khơng thật thoải mái Cuối buổi học, gặp riêng Đức hỏi chuyện, phân tích cho em thấy việc nghỉ học,… Những buổi học lớp, quan tâm đến Đức cách tự nhiên, hài hịa Giao cho em phụ trách vị trí Phó ban Thư viện lớp Khi đảm nhận trọng trách này, em có hội tiếp cận nhiều với tài liệu có thư viện lớp mà qua khâu trung gian Các bạn khác muốn mượn tài liệu phải thông qua em, em thấy có vai trị quan trọng tập thể mà cố gắng Càng ngày, em 11 muốn chứng tỏ khả với bạn nên khơng cịn nghĩ đến chuyện nghỉ học Cũng có buổi em nghỉ học có lí đáng người lớn xin phép Những buổi học sau lên lớp, em tích cực học hỏi bạn học hôm trước để theo cho kịp bạn Việc đưa Đức đến lớp thành công lớn ngần năm dạy học Ngạc nhiên cuối năm học, Đức hoàn thành tốt kiểm tra, đặc biệt môn Tiếng Việt đạt điểm Các khoản đóng góp tơi xin với nhà trường miễn hết cho em Các khoản lớp, thân hỗ trợ cho em phần hỗ trợ tập thể lớp Mặt khác, em có mặc cảm có khác biệt thành phần dân tộc (Kinh, Ê-đê …) chưa thích nghi với mơi trường như: chuyển trường, lưu ban lúc vai trò giáo viên quan trọng Giáo viên lồng ghép giáo dục dạy số Địa lí lớp 4, Dân cư nước ta (Địa lí lớp 5) Giáo viên kể câu chuyện “Kinh Ba na anh em” để hướng tới đồn kết Bên cạnh đó, cử chỉ, giọng nói giáo viên tạo nên gần gũi hai mối quan hệ cần thiết Một xoa đầu, lời hỏi thăm thân giáo viên tạo cho học sinh tin tưởng, dễ gần Lòng cảm mến học sinh giáo viên, giúp em xóa mặc cảm, tự ti để hòa nhập với tập thể tốt ý định chán nản, bỏ học, nghỉ học dễ dàng xóa đầu óc non nớt em Có em: Y Sa Muel Niê, Y Huy Byã, H Nang Êban,… ngày đầu nhận lớp, thấy em rụt rè Tơi âm thầm theo dõi tìm hiểu ngun nhân biết hồn cảnh em phức tạp Y Huy có bố mẹ li dị, em với bà ngoại dì ruột học THCS Y Sa Muel, bố mẹ làm Thành phố Hồ Chí Minh, em với bà ngoại H Nang gia đình thuộc hộ nghèo, em cịn thường xuyên bị chảy mồ hôi tay chân, …Học lực em mức yếu (qua kiểm tra khảo sát đầu năm) Thỉnh thoảng em lại nghỉ học mà khơng có lí Tơi trị chuyện riêng với em, hỏi han chuyện 12 động viên em Bên cạnh tơi gặp trực tiếp dì Y Huy, mẹ H Nang tìm biện pháp giúp em tiến Riêng với Y Sa muel, đến nhà không gặp bà em (gia đình khơng dùng điện thoại) Tơi nhờ đến Hội phụ huynh lớp, nhờ phụ huynh học sinh gần nhà giúp đỡ Trên lớp, phân học sinh giỏi giúp đỡ em Cho em tham gia vào đội quản Sao, hướng dẫn học sinh lớp 1, xếp hàng tập thể dục đầu (có hướng dẫn GVCN) Cả ba thấy có uy với em nên mạnh dạn làm nhiệm vụ giao Các em hồ hởi nói em nhỏ mà phụ trách Những ngày sau đó, em nhớ nhiệm vụ Biết vai trị nên em cố gắng Khi có hội tơi đưa lời khen với em Các em cảm thấy quan tâm, tin tưởng nên việc nghỉ học khơng lí hồn tồn khơng cịn Và việc học tập em có tiến rõ rệt Cuối năm, ba em hồn thành chương trình 2.2.7 Giải pháp 7: Tổ chức tốt tiết sinh hoạt tập thể - sinh hoạt lớp Phối hợp với Đội thiếu niên tổ chức buổi sinh hoạt lên lớp vui tươi, sinh động, hấp dẫn để em thấy gần gũi với người Tuyên dương, khen thưởng kịp thời cá nhân, nhóm đạt trì sĩ số suốt tuần để làm gương cho lớp khen em có tiến mặt học tập để em thấy nhiệm vụ học tập ngày đến trường thật ngày vui Đối với mặt học sinh hạn chế, nhắc nhở nhẹ nhàng kèm theo hướng dẫn, uốn nắn cho em để tuần sau em thực tốt Ngoài ra, cần nêu gương anh, chị học sinh năm trước dù đầu năm yếu nhờ kiên trì, cố gắng đến cuối năm đạt loại Khá, Giỏi để củng cố lòng tin nơi em Mời cha mẹ học sinh tham gia vào tiết sinh hoạt lớp để nắm bắt tình hình học tập rèn luyện em 13 Ví dụ: Trong năm học, tơi có tổ chức tiết sinh hoạt tập thể theo nhu cầu đơng đảo học sinh lớp Thay múa hát, tìm hiểu lịch sử,… tơi tổ chức thi đấu số nội dung thể thao theo sở thích em nhảy dây, đá cầu, cầu lông,… Các em hào hứng mong muốn tổ chức nên ngồi việc hăng say học tập em tích cực rèn luyện lớp, nhà Từ đó, số em quên trị chơi vơ bổ ham đến trường 2.2.8 Giải pháp 8: Tạo môi trường giáo dục tốt Cùng học sinh trang trí lớp học, góc học tập thật sinh động., khuyến khích lấy ý tưởng em Mỗi ngày bước vào lớp, quan sát lớp Thấy em có mặt đầy đủ lịng tơi vui Nhất hơm thời tiết khắc nghiệt như: mưa, gió, … Những hơm ấy, cho lớp hoan nghênh tràng pháo tay để động viên khích lệ tinh thần em Trong dạy, tơi đầu tư soạn giảng phân hóa theo đối tượng học sinh cho phù hợp với trình độ học sinh lớp - em học yếu nhằm kích thích học sinh hứng thú học tập, tiếp thu nhanh Lồng ghép câu chuyện thực tế mang tính giáo dục vào tiết dạy để tạo hứng thú cho em học Tơi thật hịa nhập em dạy hoạt động ngoại khoá hay trị chơi đố vui qua hình thức Giải ô chữ tiết Ôn tập … Với trường lớp khang trang nay, đội ngũ giáo viên nhiệt tình, quan tâm Ban Giám hiệu, sân chơi rộng rãi thoáng mát, “lớp học nhà” thuận lợi lớn để xây dựng môi trường học tập tốt cho học sinh vui chơi, học tập Phải tùy hoàn cảnh cụ thể, tạo khung cảnh giáo dục tốt làm cho học sinh ngồi lớp học thấy vui tươi, thích thú bày tỏ ý kiến với bạn, với cơ, khơng nặng nề, sợ sệt Ln chăm sóc, lao động, làm vệ sinh, trang trí trường lớp 14 Giờ chơi, tổ chức hướng dẫn em vui chơi tập thể, đọc sách báo thư viện lớp trường để tạo gắn bó thương yêu học sinh gần gũi thân mật học sinh với giáo viên nhà trường….Trong năm qua, hình thức tơi tạo cho em vui thích, tìm tịi tham gia tích cực cho phong trào lớp, trường, huyện tổ chức Ngoài ra: để ngăn ngừa, khắc phục phát huy thành công nghệ thuật thuyết phục học sinh trở lại trường lớp sau nghỉ, bỏ học thân giáo viên cần kết hợp chặt chẽ nhiều mặt khác như: Lập kế hoạch giáo dục cá nhân để cung cấp kiến thức, phát triển lực hạn chế tối đa khó khăn học sinh nêu, giúp em hòa nhập cách tốt với bạn Bố trí chỗ ngồi thuận lợi, quan tâm dành nhiều thời gian trò chuyện tiếp xúc với em Đồng thời, tạo tình mà học sinh thệ đó, cịn giáo viên cổ vũ, khuyến khích thành cơng em dù thành công nhỏ Phối hợp với Đội Thiếu niên, Cơng đồn nhà trường để có hỗ trợ thường xuyên trao đổi với phụ huynh kế hoạch giáo dục, thuyết phục em Động viên em tham gia vào câu lạc văn nghệ, thể thao lớp, trường để tạo thích thú cho em Hợp tác với Ban tự quản lớp lập “Đôi bạn tiến” đề hình thức thi đua khen thưởng để khích lệ tinh thần học tập em 2.3 Kết đạt *Qua thời gian áp dụng biện pháp nêu Tôi nhận thấy việc học chuyên cần em học sinh lớp ngày tiến rõ rệt từ lúc em hay nghỉ học mà đến em khơng học mà cịn thích học Các em có thói quen học Đáp ứng mong muốn GV ngày mong đợi Điều thể sau: 15 Chẳng hạn tuần tháng 10 Thứ Ngày Sĩ số Hiện diện Hai 7/1 16 16 Ba 8/1 16 16 Tư 9/1 16 16 Năm 10/1 16 16 Sáu 11/1 16 16 Như vậy, diễn biến qua đối chứng thống kê sĩ số học sinh lớp Tuần cuối tháng cho thấy việc đến lớp hàng ngày học sinh đạt từ 96- 100% Đặc biêt từ sau tháng 12 cuối tháng giai đoạn mùa làm rẫy dân sĩ số học sinh đạt 100% 16/16 em, trường hợp vắng đau ốm bố mẹ đến xin phép Nhờ làm tốt công tác trì sĩ số học sinh hàng ngày mà chất lượng học tập em tăng lên rõ rệt Chất lượng học tập lớp luôn nằm tốp đầu nhà trường Với giải pháp biện pháp trì sĩ số học sinh phát huy tính tự giác, tích cực việc thực chuyên cần, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lớp lên cách rõ rệt Học sinh đạt thành tích cao mặt kiến thức; có lực phẩm chất ngày phát triển đáp ứng nhu cầu học tập lớp học cao Các em ngày hào hứng đến trường, tự tin giao tiếp, mạnh dạn bày tỏ ý kiến thân trước tập thể,… Những giải pháp đề nhằm trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục Với giải pháp cịn có tác dụng tranh thủ tham gia phụ huynh vào trình giáo dục học sinh Và theo đánh giá thân, tơi thấy giải pháp áp dụng vào tất lớp học, cấp học; theo chương trình VNEN hay hành tốt, mang lại kết giáo dục tốt 16 Cần tạo môi trường thân thiện nhà trường Sự gắn bó mật thiết thầy với thầy, thầy với trị, học sinh với học sinh, tạo khơng khí vui vẻ học tập, vui chơi suốt thời gian trường chắn em đến lớp đến trường đặn, tự giác, tích cực cảm thấy tiếc nuối phải bỏ học, nghỉ học Phần kết luận 3.1 Ý nghĩa đề tài Duy trì sĩ số hàng ngày học sinh đồng bào làng việc làm cịn nhiều khó khăn vất vả Vì trách nhiệm giáo viên dạy làng nặng nề hết Bởi yêu cầu chất lượng dạy học ngành giáo dục đòi hỏi ngày cao mà nhu cầu học tập học sinh dân tộc lại chưa có chuyển biến bao Vì với nội dung nêu trên, thân rút kết luận sau: - Mọi việc làm giáo viên phải thường xuyên, liên tục ngày, lớp Việc trì sĩ số học sinh hàng ngày khơng đơn độc giáo viên chủ nhiệm mà phải kết hợp với lực lượng khác - Mọi việc mang tính kiên trì, bền vững, đầy tình thương trách nhiệm, gần gũi thân mật với học sinh, để chia sẻ, động viên, uốn nắn kịp thời Thực tế cho ta thấy việc dạy học nghệ thuật đầy tính sáng tạo, địi hỏi giáo viên phải sử dụng linh hoạt phương pháp Từ tìm phương pháp thích hợp để giúp học sinh học đều, - Giáo viên phải nhiệt tình khơng ngại khó, ngại khổ thực u thương, gần gũi tôn trọng học sinh - Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, uốn nắn kịp thời hành vi nhỏ - Hàng ngày đầu kiểm tra sĩ số ln có lời khen với em Tổ chức học tự nhiên, thoải mái ( Có tính kỷ luật) - Thường xuyên tuyên dương học sinh học đều, Việc nhắc nhở học sinh phải nhẹ nhàng, dịu dàng, tế nhị học sinh dân tộc dễ tự 17 - Có hình thức khen, thưởng để động viên kích thích để học sinh học đều, * Qua trình áp dụng biện pháp để trì sĩ số học sinh công tác đem lại kết thiết thực Điều nói lên rằng: Việc tuân thủ nguyên tắc vận dụng tốt phương pháp cơng tác chủ nhiệm có hiệu quả, có tính khả thi việc dạy học nay.Tuy nhiên nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, có ngun nhân hình thành thói quen cho học sinh dân tộc học chuyên cần, giáo viên cần tiếp tục rèn luyện tháng cuối năm học để kết đạt cao có tính bền vững 3.2 Kiến nghị, đề xuất Để đảm bảo cơng tác trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục tiến tới mục tiêu phổ cập giáo dục Tiểu học độ tuổi Cần có quan tâm hỗ trợ mức tồn xã hội Tơi xin mạnh dạn có số đề xuất sau: * Đối với Đội thiếu niên: - Tổng phụ trách Đội cần tăng cường buổi sinh hoạt cho điểm trường lẻ (phân hiệu) * Đối với nhà trường: - Có hình thức khen thưởng kịp thời lớp, giáo viên chủ nhiệm khơng có học sinh bỏ học * Đối với quyền cấp: Ln tạo điều kiện giúp đỡ vật chất cho em học sinh nghèo em có hồn cảnh khó khăn để em đến trường bạn khác tham gia vận động học sinh bỏ học học lại với giáo viên chủ nhiệm Với sáng kiến tơi mong muốn nhận đóng góp ý kiến đồng nghiệp ý kiến đạo cấp lãnh đạo để việc trì sĩ số học sinh dân tộc hàng ngày lớp không nỗi lo, trăn trở giáo viên phân 18 công dạy học sinh dân tộc thiểu số Đồng thời làm phong phú kinh nghiệm việc huy động trì sĩ số học sinh lớp lớp làng Trên kinh nghiệm nhỏ mà đúc kết q trình cơng tác Rất mong nhận đóng góp ý kiến Hội đồng Giám khảo toàn thể đồng nghiệp để đề tài tơi tiếp tục hồn thiện hơn./ Xin chân thành cảm ơn! Xác nhận hội đồng khoa học MỤC LỤC Phần mở đầu Trang 1.1 Lý chọn đề tài Trang 1.2 Điểm đề tài Trang 1.3 Phạm vi áp dụng đề tài Trang Phần nội dung Trang 2.1 Thực trạng giáo dục kĩ sống học sinh lớp trường Trang 19 2.2 Các giải pháp Trang 2.3 Kết đạt Trang 12 Phần kết luận Trang 13 3.1 Ý nghĩa đề tài Trang 13 3.2 Kiến nghị, đề xuất Trang 14 Phụ lục Trang 16 20 ... dục học? ?? để giáo dục cho học sinh học chuyên cần giúp em học tập tốt Với sáng kiến: ? ?Một số giải pháp huy động trì sĩ số học sinh vùng dân tộc thiểu số? ?? Bản thân muốn góp thêm giải pháp nhỏ vào... việc trì sĩ số học sinh dân tộc hàng ngày lớp không nỗi lo, trăn trở giáo viên phân 18 công dạy học sinh dân tộc thiểu số Đồng thời làm phong phú kinh nghiệm việc huy động trì sĩ số học sinh. .. học sinh đồng bào Vân Kiều Tôi nghĩ: Phải làm nào? Phải có cách gì? Để học sinh có thói quen học (chuyên cần) Đó lí mà tơi chọn sáng kiến: ? ?Một số giải pháp huy động trì sĩ số học sinh vùng dân
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp huy động và duy trì sĩ số học sinh ở vùng dân tộc thiểu số , SKKN một số giải pháp huy động và duy trì sĩ số học sinh ở vùng dân tộc thiểu số