0

Thu hoạch diễn án hành chính hồ sơ 12 bà Nguyễn Thị Tuyết bị xử phạt Bảo vệ người bị kiện

11 34 0
  • Thu hoạch diễn án hành chính hồ sơ 12 bà Nguyễn Thị Tuyết bị xử phạt  Bảo vệ người bị kiện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:00

Bà Nguyễn Thị Tuyết là chủ hộ kinh doanh dịch vụ nhà trọ bình dân Hoàng Lan tại 241 đường Lê Lai thành phố P, tỉnh G.L, được Uỷ ban nhân dân thành phố P cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 39A 8005684 ngày 19112012.Vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 23122013, Đoàn kiểm tra của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh G.L đến kiểm tra nhà trọ Hoàng Lan. Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 11BBVPHC, với nội dung: Tại thời điểm kiểm tra nhà trọ Hoàng Lan, phòng 11 có ông Nguyễn Văn Thường và bà Nguyễn Thị Lành không có giấy kết hôn đang quan hệ vợ chồng (quan hệ tình dục), phòng số 09 có ông Phan Văn và bà Nguyễn Thị Thuỳ không có giấy kết hôn đang ở chung phòng xem ti vi. Vào thời điểm kiểm tra phòng số 11, chủ cơ sở kinh doanh phòng trọ Hoàng Lan không vào sổ bà Nguyễn Thị Lợi. Kết luận: chủ sơ cở kinh doanh nhà trọ Hoàng Lan thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hành vi vi phạm như trên.Căn cứ biên bản vi phạm trên, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh G.L đã ban hành Quyết định số 23QĐXPHC ngày 1032014 phạt bà Nguyễn Thị Tuyết số tiền 15.000.000đ với lý do đã có hành vi vi phạm hành chính “thiếu tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện cho người khác lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để tổ chức hoạt động mại dâm” (áp dụng khoản 1 Điều 25 Nghị định 1672013NĐCP).Ngày 2432014, bà Tuyết có đơn khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên.Ngày 2042014, Chánh thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh G.L ban hành Quyết định số 01QĐTTr giải quyết đơn khiếu nại của bà Tuyết, với nội dung giữ nguyên Quyết định số 23QĐXPHC ngày 1032014.Ngày 0252014, bà Tuyết có đơn khởi kiện đến TAND tỉnh G.L yêu cầu huỷ Quyết định số 23QĐXPHC ngày 1032014 của Chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh G.L vì (i) Quyết định số 23 được ban hành khi đã hết thời hạn ban hành quyết định xử phạt theo khoản 1 Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính, và (ii) bà Tuyết không có hành vi bị xử phạt trong QĐ số 23.Ngày 13052014, TAND tỉnh G.L đã thụ lý vụ án hành chính theo Thông báo số 032014TBTHC.Quá trình giải quyết vụ án, người bị kiện không đồng ý với yêu cầu của người khởi kiện và cho rằng Quyết định số 23 ngày 1032014 được ban hành hợp pháp bởi vì: (i) thời hạn ban hành Quyết định xử phạt đối với bà Tuyết đã được gia hạn theo Tờ trình 02 ngày 2412014, gia hạn đến 1132014 nên vẫn bảo đảm thời hạn quy định tại Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính, (ii) có hành vi vi phạm trong QĐ 23 bởi vì bà Tuyết không cung cấp được giấy chứng nhận kết hôn của những người thuê phòng số 9, phòng số 11 và bà Tuyết đã thừa nhận vi phạm của mình. HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn :… Hồ sơ số : LS.HC12 Diễn lần :… Ngày diễn :… Vai diễn :… Họ tên : … Sinh ngày : … MSHV :… Lớp :… …, ngày … tháng … năm … I TĨM TẮT VỤ VIỆC Đương • Người khởi kiện: bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1982, cư trú Tổ 9, phường Đông Lân, TP P, tỉnh G.L Căn theo khoản Điều Luật tố tụng hành năm 2015 • Người bị kiện: Chánh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh G.L Căn theo khoản Điều Luật tố tụng hành năm 2015 Đối tượng khởi kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo số 23/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 Chánh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh G.L Đây Quyết định hành bị kiện theo khoản 1, khoản Điều Luật tố tụng hành năm 2015 Nội dung vụ việc Bà Nguyễn Thị Tuyết chủ hộ kinh doanh dịch vụ nhà trọ bình dân Hoàng Lan 241 đường Lê Lai thành phố P, tỉnh G.L, Uỷ ban nhân dân thành phố P cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 39A 8005684 ngày 19/11/2012 Vào khoảng 21 10 phút ngày 23/12/2013, Đoàn kiểm tra Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh G.L đến kiểm tra nhà trọ Hoàng Lan Sau kiểm tra, Đoàn kiểm tra lập Biên vi phạm hành số 11/BB-VPHC, với nội dung: Tại thời điểm kiểm tra nhà trọ Hồng Lan, phịng 11 có ơng Nguyễn Văn Thường bà Nguyễn Thị Lành khơng có giấy kết quan hệ vợ chồng (quan hệ tình dục), phịng số 09 có ơng Phan Văn bà Nguyễn Thị Thuỳ khơng có giấy kết chung phòng xem ti vi Vào thời điểm kiểm tra phòng số 11, chủ sở kinh doanh phịng trọ Hồng Lan không vào sổ bà Nguyễn Thị Lợi Kết luận: chủ sơ cở kinh doanh nhà trọ Hoàng Lan thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy hành vi vi phạm Căn biên vi phạm trên, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh G.L ban hành Quyết định số 23/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 phạt bà Nguyễn Thị Tuyết số tiền 15.000.000đ với lý có hành vi vi phạm hành “thiếu tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện cho người khác lợi dụng sở kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự để tổ chức hoạt động mại dâm” (áp dụng khoản Điều 25 Nghị định 167/2013/NĐ-CP) Ngày 24/3/2014, bà Tuyết có đơn khiếu nại định xử phạt vi phạm hành nêu Trang 2/11 Ngày 20/4/2014, Chánh tra Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh G.L ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTr giải đơn khiếu nại bà Tuyết, với nội dung giữ nguyên Quyết định số 23/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 Ngày 02/5/2014, bà Tuyết có đơn khởi kiện đến TAND tỉnh G.L yêu cầu huỷ Quyết định số 23/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 Chánh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh G.L (i) Quyết định số 23 ban hành hết thời hạn ban hành định xử phạt theo khoản Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính, (ii) bà Tuyết khơng có hành vi bị xử phạt QĐ số 23 Ngày 13/05/2014, TAND tỉnh G.L thụ lý vụ án hành theo Thơng báo số 03/2014/TB-THC Quá trình giải vụ án, người bị kiện không đồng ý với yêu cầu người khởi kiện cho Quyết định số 23 ngày 10/3/2014 ban hành hợp pháp vì: (i) thời hạn ban hành Quyết định xử phạt bà Tuyết gia hạn theo Tờ trình 02 ngày 24/1/2014, gia hạn đến 11/3/2014 nên bảo đảm thời hạn quy định Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính, (ii) có hành vi vi phạm QĐ 23 bà Tuyết khơng cung cấp giấy chứng nhận kết người th phịng số 9, phòng số 11 bà Tuyết thừa nhận vi phạm II DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HỎI BẢO VỆ NGƯỜI KHỞI KIỆN 2.1 Vấn đề chứng minh Hỏi Người kiện Câu hỏi chuẩn bị hỏi người bị kiện bị Câu hỏi (1) Trình tự, thủ tục xử phạt Thẩm phạt quyền xử Thời hạn QĐ xử phạt Đính QĐ 23 Vì Đồn kiểm tra tiến hành kiểm tra sở bà Tuyết? (2) Trường hợp vi phạm bà Tuyết có lập biên vi phạm hành khơng? (3) Hành vi vi phạm ghi nhận Biên vi phạm hành ngày 23/12/2013 sở Hồng Lan gì? (4) Bà Tuyết có đồng ý ký vào biên khơng? (5) Nội dung bà Tuyết trình bày trình xác minh vi phạm gì? (6) Kết xác minh vi phạm nào? (7) Chánh Thanh tra sở có thẩm quyền xử phạt hành vi bà Tuyết không? (8) Thời hạn xử phạt hành vi bà Tuyết có gia hạn không? (9) Văn gia hạn nào? Tại phải gia hạn? (10) Nội dung cơng văn đính Quyết định số 23 gì? (11) Thanh tra Sở có gửi công văn định sửa đổi cho bà Tuyết không? Thời Trang 3/11 Hỏi Vấn đề chứng minh Câu hỏi (12) Hành vi vi phạm mức phạt (13) (1) (2) Trình tự, thủ tục xử phạt (3) (4) (5) (6) Thời hạn xử phạt Người khởi kiện (7) (8) Hành vi vi phạm (9) (10) (11) Đính QĐ 23 III điểm gửi? Thanh tra sở có xem xét nội dung giải trình bà Tuyết không? Mức phạt hành vi bà Tuyết có phải mức phạt đầu khung khơng? Tại thời điểm Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra ngày 23/12/2013, sở Hồng Lan có vi phạm gì? Bà giao 01 Biên vi phạm hành lập ngày 23/12/2013 khơng? Bà có đồng ý với nội dung Biên vi phạm hành ngày 23/12/2013 không? Sau bị lập biên vi phạm hành chính, bà có giải trình khơng? Nội dung giải trình? Thanh tra Sở mời bà làm việc để xác minh vi phạm lần? Ngày 12/02/2014, đến làm việc Sở văn hóa, thể thao du lịch tỉnh G.L bà có xin thêm thời gian để bổ sung giấy tờ cần thiết không? Bà có cung cấp chứng chứng minh khơng vi phạm không? Tại biên làm việc ngày 9/3/2014 với Thanh tra Sở, bà thừa nhận hành vi “thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho người khác lợi dụng sở kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự để tổ chức hoạt động mại dâm” xin phạt mức đầu khung không? Hành vi bà thừa nhận biên làm việc ngày 9/3/2014 có giống với hành vi bị xử phạt Quyết định số 23 không? Tại đơn khiếu nại, biên đối thoại với Thanh tra Sở, bà có nêu mục đích khiếu nại để xem xét giải hợp lý mức phạt không? Bà nhận Công văn số 02/2014/CVTTr ngày 18/3/2014 việc đính QĐ xử phạt số 23 Quyết định sửa đổi vào ngày nào? DỰ THẢO BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ NGƯỜI BỊ KIỆN Trang 4/11 Kính thưa Hội đồng xét xử, thưa đại diện Viện Kiểm sát tất người tham gia tố tụng phiên tịa hơm nay! Tơi Luật sư …, công tác Công ty Luật … thuộc Đồn Luật sư … Tơi tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh G.L - người bị kiện vụ án hành việc khiếu kiện định xử phạt vi phạm hành số 23/QĐ-XP ngày 10/3/2014 Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh G.L, vụ án TAND tỉnh G.L thụ lý số 01/2014/TL-HCST ngày 13/05/2014 Sau nghiên cứu hồ sơ vụ án theo dõi diễn biến phiên tịa, tơi xin trình bày quan điểm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người bị kiện sau: Thứ nhất, Chánh Thanh tra sở văn hóa, thể thao du lịch tỉnh G.L ban hành định xử phạt với bà Tuyết thẩm quyền Căn quy định điểm b khoản Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành 2012, Chánh Thanh tra Sở phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa lĩnh vực tương ứng quy định Điều 24 Luật xử lý vi phạm hành khơng 50.000.000 đồng Đồng thời, điểm b khoản Điều 24 Luật xử lý vi phạm hành quy định mức phạt tiền tối đa lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội 40.000.000 đồng Như vậy, Chánh Thanh tra Sở phạt tiền đến 20.000.000 đồng lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội Hành vi vi phạm bà Tuyết quy định khoản Điều 25 Nghị định 167/2013/NĐ-CP có khung hình phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, việc Chánh Thanh tra Sở văn hóa, thể thao du lịch tỉnh G.L ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành số 23/QĐ-XP ngày 10/3/2014 bà Tuyết thẩm quyền Thứ hai, việc ban hành Quyết định 23 thời hạn ban hành định xử phạt hành Hành vi vi phạm sở bà Tuyết theo quy định Nghị định 167/2013/NĐCP có mức phạt tiền tối đa khung tiền phạt 15.000.000 đồng bà Tuyết có văn giải trình ngày 29/12/2013 nên vụ việc thuộc trường hợp có thời hạn định xử phạt tối đa 30 ngày kể từ ngày lập biên Bên cạnh đó, ngày 16/01/2014, Thanh tra Sở VHTTDL xét thấy vụ việc vi phạm bà Tuyết có nhiều tình tiết phức tạp cần có thêm thời gian xác minh, thu thập chứng làm định xử phạt vi phạm hành chuyển hồ sơ sang quan điều tra để khởi tố theo quy định pháp luật nên có Tờ trình số 02/TT-TTr xin gia hạn thời hạn định xử phạt hành trường hợp bà Nguyễn Thị Tuyết Giám đốc Sở văn hóa thể thao du lịch phê duyệt tờ trình Việc gia hạn hồn tồn phù hợp với khoản Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành 2012 Trang 5/11 Như vậy, vụ việc vi phạm bà Tuyết có thời hạn để định xử phạt tối đa 60 ngày kể từ ngày lập biên vi phạm hành Qua biên làm việc Thanh tra Sở văn hóa, thể thao du lịch với bà Tuyết thể Thanh tra Sở thiện chí tạo điều kiện để bà Tuyết nộp bổ sung hồ sơ, giải trình chứng minh việc sở bà không vi phạm quy định pháp luật Ngày 12/02/2014, đến làm việc Sở văn hóa, thể thao du lịch tỉnh G.L bà Tuyết xin thêm thời gian để bổ sung giấy tờ cần thiết Tuy nhiên, đến ngày 09/03/2014 Thanh tra Sở tiếp tục mời bà Tuyết đến làm việc bà không bổ sung thêm giấy tờ nào, đồng thời bà Tuyết ký biên thừa nhận hành vi vi phạm sở Có thể thấy, q trình xác minh vi phạm hành chính, bà Tuyết có hành vi cố ý trì hỗn hoạt động xác minh Thanh tra Sở Như thời gian bà Tuyết xin thêm từ ngày 12/02/2014 đến ngày 09/03/2014 (25 ngày) xem trở ngại khách quan khơng tính vào thời hạn định xử phạt vi phạm hành bà Tuyết Ngoài ra, thời gian từ ngày 23/12/2013 đến ngày 10/03/2014 bị gián đoạn ngày nghỉ Tết dương lịch Tết âm lịch (06 ngày) Số ngày nghỉ lễ coi trở ngại khách quan khiến cho trình xem xét, xác minh vi phạm ban hành định xử phạt không thực cách liên tục nên số ngày khơng tính vào thời hạn định xử phạt Xét thấy, từ ngày lập biên vi phạm hành bà Tuyết ngày 23/12/2013 đến ngày ban hành định xử phạt vi phạm hành 10/3/2014 tổng cộng 46 ngày (đã trừ ngày bà Tuyết xin thêm 25 ngày nghỉ tết 06 ngày) Như vậy, Chánh tra Sở VHTTDL đảm bảo thời hạn Quyết định xử phạt số 23/QĐ-XP ngày 10/3/2014 bà Tuyết Thứ ba, trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành hồn tồn pháp luật Thực Kế hoạch số 05/KH-TTr ngày 06/11/2013 Giám đốc Sở văn hóa, thể thao du lịch phê duyệt, Thanh tra sở tiến hành kiểm tra thực tế sở hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao du lịch địa bàn tỉnh Ngày 23/12/2013, qua kiểm tra phát sở nhà nghỉ Hồng Lan có vi phạm pháp luật Đồn kiểm tra tiến hành lập biên vi phạm hành số 11/BBVPHC bà Nguyễn Thị Tuyết chủ sở Hoàng Lan Về việc biên vi phạm hành ghi hành vi vi phạm Nghị định số 158/2013/NĐ-CP sơ suất đoàn kiểm tra thực việc lập biên vi phạm hành khơng nhớ xác pháp lý, nhiên việc ghi sai tên văn không làm thay đổi kết xử phạt bà Tuyết Về việc giải trình, tường trình ngày 29/3/2013, ngày 12/2/2014 bà Tuyết thừa nhận hành vi Trang 6/11 Quá trình xác minh, Biên làm việc ngày 9/3/2014 thể đến 9/3/2014 bà Tuyết khơng bổ sung giấy gì, biên kết luận sở kinh doanh có hành vi vi phạm thiếu trách nhiệm thiếu tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện cho người khác lợi dụng sở kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự để tổ chức hoạt động mại dâm Các hành vi vi phạm khoản Điều 25 NĐ 167/2013/NĐ-CP Bà Tuyết ký biên bản, xin nhận khuyết điểm phạt mức đầu khung Căn Biên vi phạm hành số 01, kết giải trình xác minh vi phạm, ngày 10/03/2014, Chánh tra Sở văn hóa, thể thao du lịch định xử phạt vi phạm số 23 bà Tuyết trình tự thủ tục quy định Điều 57, Điều 58, Điều 59, Điều 61, Điều 67 Luật xử lý vi phạm hành 2012 Thứ tư, nội dung Quyết định số 23 hồn tồn hợp pháp • Căn thực tế xử phạt vì: Theo Biên vi phạm hành số 11/BB-VPHC ngày 23/12/2013 hành vi vi phạm bà Tuyết xác định: “phịng 11 có ơng Thường bà Lành khơng có giấy đăng ký kết quan hệ vợ chồng, phịng số có ơng Văn bà Thùy khơng có giấy ĐKKH chung phịng xem ti vi Tại thời điểm kiểm tra chủ sở Hoàng Lan không vào sổ bà Lành Kết luận chủ sở Hoàng Lan thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy hành vi vi phạm trên” Tại Biên làm việc với đương vi phạm hành ngày 09/03/2014, bà Tuyết thừa nhận có hành vi thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho người khác lợi dụng sở kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự để tổ chức hoạt động mại dâm Việc bà Tuyết khiếu nại nhắc đến mục đích xem khoản tiền phạt có khơng (thể Biên đối thoại số 01/BB-TTr ngày 27/3/2014) Điều chứng tỏ bà Tuyết chấp nhận vi phạm nội dung theo Biên vi phạm Quyết định xử phạt khơng có khiếu nại đến việc xác định hành vi vi phạm Khoản Điều 25 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh, trật tự, an tồn xã hội; phịng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phịng, chống bạo lực gia đình quy định: “1 Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng người đứng đầu sở kinh doanh dịch vụ thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy hoạt động mua dâm, bán dâm sở quản lý” Căn vào Biên vi phạm hành tường trình, biên làm việc việc Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh G.L ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành số 23/QĐ-XPHC ngày 10/3/2024 phạt bà Tuyết hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy hoạt động mua dâm, bán dâm sở quản lý Trang 7/11 • Căn pháp lý áp dụng để xử phạt pháp luật lẽ: Tại thời điểm xảy vi phạm ngày 23/12/2013, Nghị định 167/2013/NĐ-CP chưa có hiệu lực pháp luật Tuy nhiên, trình xác minh kéo dài đến năm 2014, thời điểm xác minh hành vi vi phạm Nghị định 167/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành Do đó, cần áp dụng Nghị định 167/2013/NĐ-CP để bảo đảm cập nhật kịp thời mức độ xử phạt hành vi vi phạm bà Tuyết Từ lý trên, Quyết định 23/QĐ-XP ngày 10/3/2014 Chánh tra sở văn hóa, thể thao du lịch hợp pháp Căn điểm a khoản Điều 193 Luật tố tụng hành chính, kính mong Hội đồng xét xử bác yêu cầu người khởi kiện Tôi xin chân thành cảm ơn IV PHẦN NHẬN XÉT VIỆC ĐÓNG VAI DIỄN ÁN Nhận xét chung • • Trang phục vai diễn phù hợp, tác phong: - Thẩm phán chủ tọa có tác phong chỉnh chu, đỉnh đạc; - Thư ký tập trung, nghiêm túc, có ghi chép; - KSV nghiêm túc, giọng nói dõng dạc; - Hội thẩm nghiêm túc, tập trung, có ghi chép; - Người khởi kiện nắm rõ hồ sơ, linh hoạt, trả lời trọng tâm; - Đại diện người bị kiện nghiêm túc, thể tính uy nghiêm người làm nhà nước; - Các vai luật sư người khởi kiện, người bị kiện giọng nói rõ ràng dễ nghe, Luật sư tập trung có ghi chép, khơng bị phụ thuộc nhiều vào tài liệu chuẩn bị trước Việc tổ chức phiên tòa sơ thẩm thực quy định Chương XI Luật tố tụng hành Đặc biệt chủ tọa phiên tịa điều khiển phiên tòa trơn tru, KSV phát biểu ý kiến hợp lý • Các Luật sư có phân công hỏi tranh luận theo vấn đề, giúp dễ nắm bắt, có đưa pháp lý dẫn chiếu bút lục hồ sơ • Nhóm diễn án khai thác nhiều vấn đề hồ sơ, hai bên có quan điểm hợp lý • Các vấn đề đưa tranh luận vấn đề mấu chốt cần chứng minh Nội dung luận phù hợp với hồ sơ, có cứ, thuyết phục Trang 8/11 Cả bên luật sư soạn thảo luận đánh giá vấn đề: thẩm quyền ban hành QĐ, trình tự thủ tục xử phạt nội dung QĐ LS người khởi kiện có chứng minh thêm vấn đề tố tụng phù hợp Nhận xét vai diễn cụ thể • Chủ tọa phiên tịa: Do ………………………………………………đóng …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… • Kiểm sát viên: Do ………………………………………………đóng …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… • Luật sư người khởi kiện 1: Do ……………………………………………… đóng …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trang 9/11 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… • Luật sư người khởi kiện 2: Do ……………………………………………… đóng …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… • Luật sư người bị kiện 1: Do ………………………………………………đóng …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… • Luật sư người bị kiện 2: Do ………………………………………………đóng …………………………………………………………………………………… Trang 10/11 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trang 11/11 ... KIẾN KẾ HOẠCH HỎI BẢO VỆ NGƯỜI KHỞI KIỆN 2.1 Vấn đề chứng minh Hỏi Người kiện Câu hỏi chuẩn bị hỏi người bị kiện bị Câu hỏi (1) Trình tự, thủ tục xử phạt Thẩm phạt quyền xử Thời hạn QĐ xử phạt Đính... hết thời hạn ban hành định xử phạt theo khoản Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính, (ii) bà Tuyết khơng có hành vi bị xử phạt QĐ số 23 Ngày 13/05/2014, TAND tỉnh G.L thụ lý vụ án hành theo Thơng... Nội dung bà Tuyết trình bày trình xác minh vi phạm gì? (6) Kết xác minh vi phạm nào? (7) Chánh Thanh tra sở có thẩm quyền xử phạt hành vi bà Tuyết không? (8) Thời hạn xử phạt hành vi bà Tuyết có
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hoạch diễn án hành chính hồ sơ 12 bà Nguyễn Thị Tuyết bị xử phạt Bảo vệ người bị kiện, Thu hoạch diễn án hành chính hồ sơ 12 bà Nguyễn Thị Tuyết bị xử phạt Bảo vệ người bị kiện

Từ khóa liên quan