0

CDTHB K40 Phan Thi Hong Tram

3 2 0
  • CDTHB K40 Phan Thi Hong Tram

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:33

+ Ý tưởng mới: Cho học sinh chơi trò “Rồng rắn lên mây”, đọc bài trong sách, em thực hiện: Vừa rồi các em đã được tìm hiểu nội dung bài và bây giờ để thay đổi không khí học một chút cô[r] (1)Trường: Đại học Đồng Nai Lớp: Cao đẳng tiểu học B – K40 Tên: Phan Thị Hồng Trâm Môn: Phương pháp dạy học Tiếng Việt Ý TƯỞNG MỚI TRONG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC - Thời gian vừa qua, em có đợi kiến tập hướng dẫn cô Bùi thị Thanh Thúy chủ nhiệm lớp 2/2 trường Tiểu học Kim Đồng - Trong tuần kiến tập, thời gian dài, giúp em phần nắm phương pháp giảng dạy trường học hỏi số kinh nghiệm tiết dạy mẫu cô hướng dẫn dự số tiết giáo viên khác trường Những điều giúp nhiều cơng tác giảng dạy công tác chủ nhiệm em sau Qua tiết dự em rút cho số kinh nghiệm lên tiết dạy để lấy điểm Mỗi người có phương pháp giảng dạy riêng phương pháp có điểm chung tạo hứng thú cho học sinh tham gia tiết học Nhưng em đa số học sinh hứng thú với mơn tốn Vì giáo viên hay đưa trò chơi vào học Chẳng hạn trị truyền điện, rồng rắn lên mây, cửa bí mật,….Những trị thường thấy tính nhẩm.Vậy: “Tạo khơng thử sử dụng trị chơi vào môn tiếng việt?” Để cho học sinh không thấy nhàm chán học phần luyện nói mơn tiếng việt Sau em nêu ý tưởng nhỏ phần luyện nói - Nội dung ý tưởng mới: (2)tiết học) bị lập lại giống phần luyện đọc Đối với em tiêt dạy cô tốt, cô chuẩn bị chu đáo em thay đổi chút phần luyện nói + Ý tưởng mới: Cho học sinh chơi trò “Rồng rắn lên mây”, đọc sách, em thực hiện: Vừa em tìm hiểu nội dung để thay đổi khơng khí học chút cho em chơi trò chơi rồng rắn lên mây Trị chọn rồng thi với để tìm xem rồng đọc to giỏi nhất.Trị chơi sau: nêu “rồng rắn lên mây có lúc lắc có người đọc giỏi nhà khơng?” Thì em kêu có, chọn bạn lên, em (đầu rồng) tìm bạn lên với nối tạo thành rồng (khoảg người) Khi rồng tạo xong cho thi với Khi lớp kêu “lên mây”thì bắt đầu chơi nha Phần nhận xét giành cho học sinh lớp Sau củng cố lại kết thúc tiết dạy (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: CDTHB K40 Phan Thi Hong Tram, CDTHB K40 Phan Thi Hong Tram