0

HORMON VÀ CÁC CHẤT TƯƠNG TỰ HORMON P1

86 1 0
  • HORMON VÀ CÁC CHẤT TƯƠNG TỰ HORMON P1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA DƢỢC CHƢƠNG 16: HORMON VÀ CÁC CHẤT TƢƠNG TỰ HORMON (Hormones and analogues) NỘI DUNG 01/09/2021 Hormon sinh dục nam Hormon sinh dục nữ Hormon vỏ thượng thận Hormon tuyến yên Hormon tuyến giáp thuốc kháng giáp trạng Hormon tuyến tụy thuốc điều trị tiểu đường MỤC TIÊU HỌC TẬP Vẽ khung cơng thức chung nhóm thuốc (nếu có) TB CTCT, nguồn gốc, tác dụng, liên quan cấu trúc tác dụng, TC lý hóa, định tính, định lƣợng, công dụng, định dùng thuốc cụ thể 01/09/2021 ĐẠI CƢƠNG • Hormon đƣợc tiết từ tuyến nội tiết; theo máu  quan đích thể hoạt tính sinh học • Vai trò sinh học: Điều tiết hoạt động sống ngƣời, động vật 01/09/2021 CƠ CHẾ TÁC DỤNG - Hormon tan nước: receptor màng tế bào - Hormon tan lipid: Có thể thâm nhập vào bào tương nhân hormon hormon receptor Tác dụng receptor - Thuốc hormon: hormon, chất thay thế/đối kháng hormon, can thiệp vào receptor, can thiệp vào chuyển hóa hormon… 01/09/2021 CẤU TRÚC CỦA HORMON STEROID Hormon sinh dục nam, hormon sinh dục nữ, hormon vỏ thượng thận Cấu trúc gồm khung bản: 21 18 18 18 12 A 10 H B 17 17 11 C 13 D 14 H 16 20 17 19 19 15 H Estran (18 C) (estrogen) 01/09/2021 Androstan (19 C) (androgen) Pregnan (21 C), 17-ethyl (progestin, corticoid) HORMON SINH DỤC NAM Nguồn gốc - Tế bào kẽ tinh hoàn - Vỏ thượng thận, buồng trứng, thai - Bán tổng hợp - Tác dụng hormon (td androgen): phát triển giới tính, quan sinh dục, đặc điểm giới Tác dụng tính nam (1) - Td đối lập estrogen (2) - Td tăng dưỡng (tăng đồng hóa protid, giữ nitơ, muối canxi, phosphor) → pt bắp, xương (3) 01/09/2021 HORMON SINH DỤC NAM Chỉ định chung Nam giới Nữ giới - quan sinh dục - Nhược cơ, loãng xương, gầy yếu - Rối loạn kinh nguyệt, hội chứng sau mãn kinh - 01/09/2021 Thiểu sinh dục, chậm phát triển U xơ tử cung, ung thư vú, ung thư tử cung HORMON SINH DỤC NAM Lý tính - Bột kết tinh trắng, khó tan/nước, tan nhiều/dmhc - Có nhiều C bất đối → [α] - Có nhiều nối đơi liên hợp điện tử → hấp thụ UV - Hấp thụ ánh sáng hồng ngoại → phổ IR đặc trưng 01/09/2021 CẤU TRÚC CỦA HORMON STEROID Hormon sinh dục nam, hormon sinh dục nữ, hormon vỏ thượng thận Cấu trúc gồm khung bản: 21 18 18 18 12 A 10 H B 17 17 11 C 13 D 14 H 16 20 17 19 19 15 H Estran (18 C) (estrogen) 01/09/2021 Androstan (19 C) (androgen) Pregnan (21 C), 17-ethyl (progestin, corticoid) 10 NỘI DUNG 01/09/2021 Hormon sinh dục nam Hormon sinh dục nữ Hormon vỏ thượng thận Hormon tuyến yên Hormon tuyến giáp thuốc kháng giáp trạng Hormon tuyến tụy thuốc điều trị tiểu đường 72 NATRI LEVOTHYROXIN Công thức: Natri-2-amino-3-[4-(4hydroxy-3,5-diiodophenoxy)3,5-diiodophenyl]propanoat Tính chất: * Hóa tính a-amino acid: Tạo muối phức có màu với sắt, đồng Tác dụng với tt ninhydrin tạo màu tím * Nhóm OH phenol: Tính acid, tính khử (tan dd kiềm) * Nhóm amin: Tính base, tan dd acid vô * Iod hữu cơ: Dễ phân hủy oxy hóa thành iod có màu tím * Nhân thơm: Hấp thụ UV Cơng dụng: Điều trị thiểu tuyến giáp; carcinom tuyến giáp THUỐC KHÁNG GIÁP TRẠNG Bệnh ưu tuyến giáp thường phải phẫu thuật Trước phẫu thuật, người ta thường điều trị thuốc kháng giáp trạng Các thuốc kháng giáp trạng thuộc dẫn chất thioure đóng vịng 2-thioimidazol dẫn chất 2-thiouracil Về chế tác dụng, thuốc ngăn cản việc gắn iod vào chất tiền thân để tạo levothyroxin liothyronin Cấu trúc hóa học chung chúng sau: PROPYLTHIOURACIL Cơng thức: 2,3-dihydro-6-propyl-2-thioxopyrimidin4-(1H)-on Tính chất: * Tính acid: Tan dd kiềm; định lượng đo kiềm Tạo muối kết tủa màu với ion kim loại * Hấp thụ UV (định tính, định lượng) Cơng dụng: Điều trị ưu tuyến giáp Do phân bố vào sữa mẹ thai methimazol nên thuận tiện dùng cho phụ nữ mang thai cho bú HORMON TUYẾN TỤY VÀ THUỐC TỔNG HỢP ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƢỜNG Tuyến tụy có đám tế bào đặc biệt gọi đảo tụy Giữa đảo tế bào  tiết insulin có tác dụng hạ đường huyết; xung quanh tế bào a tiết glucagon có tác dụng làm tăng đường huyết INSULIN Là polypeptid gồm 51 acid amin Điều chế phân lập từ tuyến tụy lợn, bò Điều chế insulin người cách bán tổng hợp từ insulin lợn bị cơng nghệ tái tổ hợp ADN Dùng điều trị đái tháo đường typ Đối với đái tháo đường typ2, insulin dùng biện pháp khơng có hiệu Dạng bào chế: Thuốc tiêm THUỐC TỔNG HỢP ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƢỜNG Thuốc tổng hợp điều trị bệnh đái tháo đường có tác dụng điều trị đái tháo đường typ Theo cấu tạo, có nhóm: Các sulfonylure Tolbutamid;Chlopropamid; Tolazamid; Acetohexamid; Glibenclamid; Glipizid; Gliclazid Các biguanid Metformin Các thiazolidindion Pioglitazon; Rosiglitazon Các chất ức chế a - glucosidase Acarbose CÁC SULFONYLURE Cơng thức chung: Tính chất: * Nhóm sulfonylure: Thủy phân giải phóng NH3; CO2 * Nhân thơm: Hấp thụ UV * Khơng có nhóm amin thơm, khơng cho phản ứng nhóm sulfonamid kháng khuẩn Cơng dụng: Kích thích tế bào  tiết insulin; nghĩa là, hợp chất có tác dụng đảo tụy tế bào  METFORMIN Là đại diện cho nhóm biguanid Cơng thức:1,1-dimethyl biguanid HCl Tính chất: Nhóm biguanid: Tác dụng dd kiềm tạo NH3 Tác dụng 1- naphtol môi trường kiềm natri hypobromid tạo màu hồng Định lượng đo acid môi trường khan HCl kết hợp: Định tính, định lƣợng Tác dụng, định: Khơng có tác dụng kích thích tế bào beta giải phóng insulin Tác dụng làm tăng độ nhạy receptor với insulin; làm tăng tiếp nhận sử dụng glucose ngoại vi; Giảm tạo tăng dự trữ glucose gan; giảm hấp thu glucose ruột * Ức chế cạnh tranh với phức yếu tố nội-vitamin B12 receptor nên gây thiếu máu Dùng điều trị đái tháo đường typ Có thể kết hợp với sulfonylure insulin dùng hiệu ROSIGLITAZON MALEAT 1.Cơng thức: 5-[[4-[2-(methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thia zolidindion 2-butendioat Tính chất: * Tính base nhân pyridin * Tính acid NH vị trí * Hấp thụ UV Công dụng: Làm giảm kháng insulin tổ chức ngoại vi Thường phối hợp sulfonylure metformin điều trị typ Insulin Glibenclamide Metformine Rosiglitazone SD nữ Tuyến Tụy Estrogen: Tự Nhiên, BTH, Kháng Estrogen Progesteron: Tự nhiên, BTH, Kháng progestin SD nam Hormon Levothyroxine (T4) Liothyronine (T3) Carbimazol Propylthiouracil & Thuốc Tuyến Giáp Vỏ t thận Tuyến Yên 01/09/2021 Oxytocin Vasopresscin Testosteron Fluoxymesterone Kháng androgen: Finasteride Cortison, Hydrocortison Prednison, Prednisolon Betamethason Dexamethason Fluocinolon 82 KEYWORDS Hormones Liệu pháp hormone Androgens Estrogens, Progestins CorticoSteroid Glucocorticoids Minerolocorticoids Hormon Tuyến Tụy Pancreas Insulin Hormon Tuyến Giáp Thyroid hormones Antithyroid agents 01/09/2021 83 CÂU HỎI LƢỢNG GIÁ Câu 1: Các hormon sinh dục nam có khung cấu trúc đây? A Estran B Androstan C Pregnan D Cả A, B, C Câu 2: Tại methyltestosteron dùng qua đường uống, cịn testosteron khơng? 01/09/2021 84 CÂU HỎI LƢỢNG GIÁ Câu 3: Chọn phép thử chung dùng định tính thuốc corticoid: A Hịa vào H2SO4 đặc cho màu, phát huỳnh quang đèn UV B Khử AgNO3 /NH4OH thành Ag nguyên tố C Phổ hấp thụ UV D Chỉ A C 01/09/2021 85 KEY WORDS Key words Ý nghĩa Androgens Các hormone chất có tác dụng giống hormone sinh dục nam Estrogens, Các Estrogen, Progestin Progestins Glucocorticoids Các Glucocorticoid Minerolocorticoids Các Hormon chuyển hóa muối nước Thyroid hormones Các hormon tuyến giáp Antithyroid agents Các thuốc kháng giáp trạng Insulin Hormon điều hòa đường huyết 01/09/2021 86 ... bào - Hormon tan lipid: Có thể thâm nhập vào bào tương nhân hormon hormon receptor Tác dụng receptor - Thuốc hormon: hormon, chất thay thế/đối kháng hormon, can thiệp vào receptor, can thiệp vào... Bệnh nam hóa phụ nữ 25 HORMON SINH DỤC NỮ: ESTROGEN Các estrogen tự nhiên dẫn chất Các estrogen tự nhiên: Estron, Estradiol, estriol ester: Estropipat, estradiol monobenzoat Các estrogen bán tổng... thay đổi tính chất nhầy âm đạo) 34 HORMON SINH DỤC NỮ: ESTROGEN Estradiol monobenzoat CH3 OH H H O H H O H Tính chất lý hóa, định tính, định lượng: tương tự phần chung Cơng dụng: tương tự phần chung,
- Xem thêm -

Xem thêm: HORMON VÀ CÁC CHẤT TƯƠNG TỰ HORMON P1, HORMON VÀ CÁC CHẤT TƯƠNG TỰ HORMON P1