0

Bài giảng hội giảng (chuẩn)

27 0 0
  • Bài giảng hội giảng (chuẩn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:22

Phòng giáo dục đào tạo huyện Ân Thi Trường THCS Xuân Trúc Giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Hà Ân Thi: 27/ 11/ 2012 KiĨm tra bµi cị KiĨm tra bµi cị Câu 1: Dấu ngoặc kép có tác dụng ? A Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp B Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai C Đánh dấu tên tác phẩm, tạp chí dẫn câu văn D Cả ba nội dung KiĨm tra bµi cị Câu - Đọc câu sau: Nhân vật “lão Hạc” truyện ngắn Lão Hạc Nam Cao người có hồn cảnh đáng thương Nêu nhận xét em việc sử dụng dấu ngoặc kép câu trên? ĐÁP ÁN Nhân vật lão Hạc truyện ngắn “Lão Hạc” Nam Cao người có hồn cảnh đáng thương Tiết 58 ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU I TỔNG KẾT VỀ CÁC DẤU CÂU Em kể tên dấu câu học lớp 6, 7, 8? ? Tiết 58 ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU I TỔNG KẾT VỀ CÁC DẤU CÂU Những dấu câu học lớp Dấu chấm ( ) Dấu chấm hỏi ( ? ) Dấu chấm than ( ! ) Dấu phẩy ( , ) Tiết 58 ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU I TỔNG KẾT VỀ CÁC DẤU CÂU Những dấu câu học lớp Dấu chấm phẩy ( ; ) Dấu chấm lửng ( … ) Dấu gạch ngang ( - ) Dấu gạch nối (… - … ) Tiết 58 ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU I TỔNG KẾT VỀ CÁC DẤU CÂU Những dấu câu học lớp Dấu ngoặc đơn ( ) Dấu hai chấm ( : ) Dấu ngoặc kép “ ” Tiết 58 ÔN LUYỆN DẤU CÂU I TỔNG KẾT VỀ CÁC DẤU CÂU Thảo Luận Nhóm Thảo Luận Nhóm Những dấu câu học - Dấu chấm - Dấu chấm hỏi - Dấu chấm than - Dấu phẩy Lớp ( Nhóm I ) - Dấu chấm phẩy - Dấu chấm lửng - Dấu gạch ngang - Dấu gạch nối Lớp ( Nhóm II ) - Dấu ngoặc đơn - Dấu hai chấm - Dấu ngoặc kép Lớp ( Nhóm III ) I TỔNG KẾT VỀ CÁC DẤU CÂU 2.Bảng thống kê dấu câu lớp 7: DẤU CÂU Dấu chấm lửng (…) Dấu chấm phẩy (;) CÔNG DỤNG - Biểu thị phận chưa liệt kê hết - Biểu thị lời nói ngập ngừng ngắt quãng - Giảm nhịp điệu câu văn hài hước dí dỏm - Đánh dấu ranh giới vế câu ghép có cấu tạo phức tạp - Đánh dấu ranh giới phận phép liệt kê phức tạp I TỔNG KẾT VỀ CÁC DẤU CÂU 2.Bảng thống kê dấu câu lớp 7: DẤU CÂU Dấu gạch ngang (-) Dấu gạch nối (…-…) CÔNG DỤNG - Đánh dấu phận giải thích, thích câu - Đánh dấu lời nói trực tiếp nhân vật - Biểu thị liệt kê - Nối từ nằm liên danh - Nối tiếng từ mượn gồm nhiều tiếng Dấu gạch nối ngắn dấu gạch ngang (Dấu gạch nối dấu câu quy định tả) I TỔNG KẾT VỀ CÁC DẤU CÂU 3.Bảng thống kê dấu câu lớp 8: DẤU CÂU Dấu ngoặc đơn ( ) Dấu hai chấm (:) Dấu ngoặc kép “ ” CƠNG DỤNG - Dùng để đánh dấu phần có chức thích - Báo trước phần bổ sung, giải thích, thuyết minh cho phần trước - Đánh dấu lời dẫn trực tiếp hay lời đối thoại - Đánh dấu từ ngư, câu, đoạn dẫn trực tiếp - Đánh dấu từ ngữ hàm ý mỉa mai - Đánh dấu tên tác phẩm tờ báo, tập san… dẫn câu văn ÔN LUYỆN DẤU CÂU I TỔNG KẾT VỀ CÁC DẤU CÂU : Bảng thống kê dấu câu lớp 6: Bảng thống kê dấu câu lớp 7: 3.Bảng thống kê dấu câu lớp 8: II CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ DẤU CÂU Thiếu dấu ngắt câu câu kết thúc: Dùng dấu ngắt câu câu kết thúc: II CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ DẤU CÂU Thiếu dấu ngắt câu câu kết thúc: Ví dụ 1: Ví dụ thiếu dấu Tác phẩm “Lão Hạc” làm t ngắt chỗ nào? Ví dụ câu nàyởmắc lỗi em vơ xúc động rong Nênvềdùng để dấudấu câu? xã hội cũ, biết kết thúc chỗ ? người nơng dân sống nghèo khổ cực Lão Hạc Dùng dấu ngắt câu câu cha kết thúc: T ? Ví dụ 2: Thời cịn trẻ, học Ơ trường ơng học sinh xuất sắc ., Dùng dấu chấm sau từ dụ nàynày hay Ví mắc lỗi sai? sao? Chỗ vềVì dấu câu? nên dùng dấu gì? ? ƠN LUYỆN DẤU CÂU I TỔNG KẾT VỀ CÁC DẤU CÂU : Bảng thống kê dấu câu lớp 6: Bảng thống kê dấu câu lớp 7: Bảng thống kê dấu câu lớp 8: II CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ DẤU CÂU Thiếu dấu ngắt câu câu kết thúc: Dùng dấu ngắt câu câu kết thúc: Thiếu dấu thích hợp để tách phận câu cần thiết: Lẫn lộn công dụng dấu câu: Thiếu dấu thích hợp để tách phận câu cần thiết: Câu thiếu dấu Ví dụ 3: để phân biệt ranh giới Câu nàythành mắc lỗi phần đồng đặt vềchức? dấuHãy câu? Cam qt bưởi xồi đặc dấu vào cho thích sản vùng , , , hợp ? Lẫn lộn công dụng dấu câu: Đặt dấu “?” cuối câu Ví dụ 4: & dấu chấm cuối Quả thật, tơi khơng Câu lỗi câu mắc đoạn văn biết nên giải vấn vềđúng dấuchưa? câu?Vì sao? Ở vị trí đề nên dùng dấu gì? đâu ? Anh cho tơi lời khuyên không ? Đừng bỏ mặc lúc ? * GHI NHỚ Khi viết cần tránh lỗi dấu câu ? CẦN TRÁNH LỖI SAU VỀ DẤU CÂU - Thiếu dấu ngắt câu câu kết thúc - Dùng dấu ngắt câu câu chưa kết thúc - Thiếu dấu thích hợp để tách phận câu cần thiết - Lẫn lộn công dụng dấu câu III LUYỆN TẬP Bµi tËp 1: Điền dấu thích hợp vào chổ có dấu ngoặc đơn đoạn văn sau: Con chó nằm gầm phản bổng chốc vẩy rối rít ( ),tỏ dáng vui mừng ( ) Anh Dậu lử thử từ cổng tiến vào với vẻ mặt xanh ngắt buồn rứt kẻ bị tù tội ( ) Cái Tý ( ,) thằng Dần vỗ tay reo ( :) ( - ) A ( !) Thầy ( !) A ( )! Thầy ( )! … Mặt kệ chúng ( ,) anh chàng ốm yếu im lặng dựa gậy lên phên , nhọc chống tay vào gối bước lên thềm ( ) Rồi lảo đảo cửa ( ) nặng đến cạnh phản ( ) ,lăn kềnh lên chiếu rách ( ) Ngồi đình ( ,) mỏ đập chan chát ( ), trống đánh thùng thùng ( ) tù , thổi ếch kêu ( ) Chị Dậu ôm vào ngồi bên phản ( ,) sờ tay vào trán chồng sàng hỏi ( : ) ( - ) Thế ( ?) Thầy em có mệt khơng ( ?) Sao chậm ( )? Trán nóng lên mà ( )! ( Theo Ngô Tất Tố, Tắt đèn) Bài tập Phát lỗi dấu câu đoạn sau thay vào dấu câu thích hợp (có điều chỉnh chữ viết hoa trường hợp cần thiết) a Sao tới anh về, mẹ nhà chờ anh Mẹ dặn là: “Anh phải làm xong tập chiều nay.” Ví dụ mắc lỗi dấu câu? mẹ nhà chờ anh Mẹ dặn : a Sao tới anh về?, M “A anh phải làm xong tập chiều ”  Lẫn lộn công dụng dấu ? Bài tập Phát lỗi dấu câu đoạn sau thay vào dấu câu thích hợp (có điều chỉnh chữ viết hoa trường hợp cần thiết) b) Từ xưa sống lao động sản xuất nhân dân ta có truyền thống thương yêu giúp đỡ lẫn lúc khó khăn gian khổ Vì có câu tục ngữ lành đùm rách b) Từ xưa , sống lao động mắc sản xuất Ví dụ lỗi ,.nhân dân ta có truyền thống thương yêu giúp lúc khó khăn gian gìđỡ vềlẫn dấu câu? khổ Vì vậy, có câu tục ngữ “ lành đùm rách ”  Lỗi: - Dùng dấu ngắt câu câu chưa kết thúc - Thiếu dấu thích hợp để tách phận câu cần thiết ? Chữa lỗi dấu câu cho đoạn văn sau: n , N c) Mặc dù qua năm tháng hưng không quên kỉ niệm êm đềm thời học sinh  Lẫn lộn công dụng dấu ? Ví dụ mắc lỗi dấu câu? Tiết 58 ÔN LUYỆN DẤU CÂU Luyện tập Lỗi thường gặp dấu câu Bảng thống kê dấu câu Dấu chấm Dấu chấm hỏi Dấu chấm than Dấu phẩy Dấu chấm phẩy Dấu chấm lửng Dấu gạch ngang Dấu gạch nối Dấu ngoặc đơn 10 Dấu hai chấm 11 Dấu ngoặc kép Thiếu dấu ngắt câu câu kết thúc Dùng dấu ngắt câu câu chưa kết thúc Thiếu dấu thích hợp để tách phận câu cần thiết Lẫn lộn công dụng dấu câu Vận dụng kiến thức lý thuyết vào việc: - Sử dụng dấu câu tạo lập văn - Phát lỗi dấu câu & sửa lỗi HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ * Nắm vững nội dung học để sử dụng công dụng dấu câu Chú ý vận dụng kiến thức học vào viết Ôn tập kĩ chuẩn bị cho kiểm tra HKI * Ôn tập lại nội dung kiến thức phần tiếng Việt từ đầu năm học đến “ Ôn luyện dấu câu” chuẩn bị cho tiết ụn ting Vit Trân trọng cảm ơn thầy cô giáo em học sinh! ... Hạc” làm t ngắt chỗ nào? Ví dụ câu nàyởmắc lỗi em vơ xúc động rong Nênvềdùng để dấudấu câu? xã hội cũ, biết kết thúc chỗ ? người nơng dân sống nghèo khổ cực Lão Hạc Dùng dấu ngắt câu câu cha... ( ?) Thầy em có mệt khơng ( ?) Sao chậm ( )? Trán nóng lên mà ( )! ( Theo Ngô Tất Tố, Tắt đèn) Bài tập Phát lỗi dấu câu đoạn sau thay vào dấu câu thích hợp (có điều chỉnh chữ viết hoa trường... chờ anh Mẹ dặn : a Sao tới anh về?, M “A anh phải làm xong tập chiều ”  Lẫn lộn công dụng dấu ? Bài tập Phát lỗi dấu câu đoạn sau thay vào dấu câu thích hợp (có điều chỉnh chữ viết hoa trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng hội giảng (chuẩn) , Bài giảng hội giảng (chuẩn)