0

Nghiên cứu về xử trí sản khoa thai phụ mắc bệnh cầu thận tại khoa phụ sản BV bạch mia từ tháng 92012 80214

72 14 0
  • Nghiên cứu về xử trí sản khoa thai phụ mắc bệnh cầu thận tại khoa phụ sản BV bạch mia từ tháng 92012  80214

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:42

Bộ GI Ao DỤC VÀ l)ÀO TẠO Bộ V TẾ TRƯỞNG DẠI HỌC Y HÀ NỘI TRÀN TH| HOÀI THƯƠNG NGHIÊN CỦI VÈ xú’TRĨ SẤN KHOA THAI PHỤ MÁC BỆNH CÀƯ THẬN TẠI KHOA PHỤ - SẢN BỆNH VIỆN BẠCH MAI TÙ THÁNG 9/2012 ĐẾNTHÁNG 8/2014 KHỎA LVẠN TÓT NGHIỆP BÁC SỶ Y KHOA KHÓA 2009 2015 Người hường dân khoa học: PGS TS PHẠM BẢ NHA Hà Nội 2015 •W.- -Tí ca:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về xử trí sản khoa thai phụ mắc bệnh cầu thận tại khoa phụ sản BV bạch mia từ tháng 92012 80214 , Nghiên cứu về xử trí sản khoa thai phụ mắc bệnh cầu thận tại khoa phụ sản BV bạch mia từ tháng 92012 80214