0

De thi hoc ki 2 Toan 8 1415 Lang GiangBac Giang

1 2 0
  • De thi hoc ki 2 Toan 8 1415 Lang GiangBac Giang

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:37

UBND HUYỆN LẠNG GIANG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.[r] (1)UBND HUYỆN LẠNG GIANG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Câu (2,0 điểm): Giải phương trình 4x + = 2x -7 Cho 5a - 2015 < 5b - 2015 So sánh a và b Câu (3,0 điểm): Giải các phương trình sau: 2   a x  x 1 x  b |x - 3| = - 3x Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trên trục số x   2x  Câu (1,5 điểm): Một ô tô dự định từ A đến B với vận tốc là 45km/h Thực tế ô tô với vận tốc là 50km/h nên đã đến B sớm 24 phút so với dự định Tính độ dài quãng đường AB? Câu (3,0 điểm): Cho tam giác DEF vuông tại E có DE = 15cm, EF = 20cm, đường cao EH a) Chứng minh EH.DF = ED.EF Tính DF, EH? b) Kẻ HM  ED, HN  EF Chứng minh  EMN  EFD c) Trung tuyến EK tam giác DEF cắt MN tại I Tính diện tích tam giác EIM Câu (0,5 điểm): 2 Tìm giá trị nhỏ nhất biểu thức D = | x  x  |+| x  x  | _HẾT _ (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 Toan 8 1415 Lang GiangBac Giang, De thi hoc ki 2 Toan 8 1415 Lang GiangBac Giang