0

De thi tuyen sinh lop 10 THPT tinh BRVT mon Toan 20152016

1 1 0
  • De thi tuyen sinh lop 10 THPT tinh BRVT mon Toan 20152016

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:10

Dựng cát tuyến AMN không đi qua O, M nằm giữa A và N; dựng hai tiếp tuyến AB, AC với B, C là hai tiếp điểm và C thuộc cung nhỏ MN.. Gọi I là trung điểm đoạn MN.[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015-2016 Môn: Toán Thời gian làm bài: 120 phút Ngày thi: 15/6/2015 ĐỀ CHÍNH THỨC Bài (2,5 điểm) a) Giải phương trình x  x  3  x  3x  y  11 x  y  c) Rút gọn biểu thức P   27  1 b) Giải hệ phương trình  Bài (2,0 điểm) Cho parabol  P  : y  x a) Vẽ parabol  P  b) Tìm tọa độ các giao điểm parabol  P  và đường thẳng  d  : y  x  Bài (1,5 điểm) a) Cho phương trình x  x  m   (1) (m là tham số) Tìm tất các giá trị m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x12  x1 x2  x2  b) Giải phương trình  x2  2x   x x Bài (3,5 điểm) Cho đường tròn  O  và điểm A ngoài đường tròn đó Dựng cát tuyến AMN không qua O, M nằm A và N; dựng hai tiếp tuyến AB, AC (với B, C là hai tiếp điểm và C thuộc cung nhỏ MN) Gọi I là trung điểm đoạn MN a) Chứng minh tứ giác ABOI nội tiếp đường tròn b) Hai tia BO và CI cắt  O  D và E (D khác B, E khác C) Chứng minh   BAO  CED c) Chứng minh OI vuông góc với BE d) Đường thẳng OI cắt đường tròn  O  P và Q (I thuộc đoạn OP); MN cắt BC F; T là giao điểm thứ hai đường thẳng PF với  O  Chứng minh ba điểm A, T, Q thẳng hàng Bài (0,5 điểm) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn x  y Tìm giá trị nhỏ biểu thức P x  y  xy xy Hết -Chữ ký CBCT số 1: …………………………………………………………………………… Họ và tên thí sinh: ………………………………………… Số báo danh: ……………………… (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi tuyen sinh lop 10 THPT tinh BRVT mon Toan 20152016, De thi tuyen sinh lop 10 THPT tinh BRVT mon Toan 20152016