0

DE THI THPTQG MON TOAN 2015DE 9

2 2 0
  • DE THI THPTQG MON TOAN 2015DE 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:10

viết phương trình mặt cầu S có tâm I, cắt đường thẳng d tại hai điểm phân biệt M, N sao cho tam giác IMN có diện tích bằng 2 6009.. Lấy ngẫu nhiên mỗi lần 3 viên bi.[r] (1)ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015 Môn: TOÁN Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) y 2x 1 x  có đồ thị (H) Câu (2,0 điểm) Cho hàm số a) Khảo sát biến thiên và vẽ đồ thị (H) hàm số b) Viết phương trình tiếp tuyến (H) biết tiếp tuyến cách điểm A(2,4), B(  4,  2) Câu 2a (0.5 điểm)  3   3  A cos(  x )  sin   x   tan   x   cot  2  x      Thu gọn  mi z  i Tìm m để z.z 1 b (0.5 điểm) Cho số phức Câu (0.5 điểm) Giải phương trình: cos x.cos 3x  sin x cos x Câu (1.0 điểm) Giải hệ phương trình:  2 xy  x  y  x  y 1   x  y x  y  e ln x.dx I  x   ln x  Câu (1.0 điểm) Tính tích phân Câu (1.0 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC là tam giác cạnh a Góc CA ' và mặt ( AA ' B ' B) 30 Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' và khoảng cách A ' I và AC với I là trung điểm AB Câu (1.0 điểm) Trong mặt phẳng xoy cho hình thang vuông ABCD vuông A,B cho BC = AB, AB = 2AD cho điểm D(3;5), đường thẳng AC có phương trình là x + 2y – 11 = 0, điểm B thuộc đường thẳng có phương trình 3x – y -2 = Tìm điểm A, B, C ( hoành độ A nhỏ 3) Câu (1.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm d: I  1; 7;5  và đường thẳng x y z   1 Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc I lên đường thẳng d và viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I, cắt đường thẳng d hai điểm phân biệt M, N cho tam giác IMN có diện tích 6009 Câu (0.5 điểm) a) Cho hộp đựng 12 viên bi, đó có viên bi màu đỏ, viên bi màu xanh Lấy ngẫu nhiên lần viên bi Tính xác suất để lấy viên bi có hai màu b) Có bao cách xếp khác 100 cầu không phân biệt vào 10 hộp phân biệt cho hộp nào có cầu Câu 10 (1,0 điểm) Cho x, ,y, z là các số thực dương Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  x  xy  xyz x yz (2) - Hết - (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THPTQG MON TOAN 2015DE 9, DE THI THPTQG MON TOAN 2015DE 9