0

de thi hk 2 sinh 7

2 2 0
  • de thi hk 2 sinh 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:49

họ hàng, thích nghi, hình thành, điều kiện sống, thay đổi Giới động vật từ khi đươc……1……đã có cấu tạo thường xuyên……2……theo hướng thích nghi với những thay đổi của……3……….Qua cây phát si[r] (1)Trường THCS Lương Thế Vinh Họ và tên: Lớp: / ; SBD: ; Phòng thi: Chữ ký GT 1: THI HK NĂM HỌC 20 -20 Môn: SINH ;Ngày: / / Chữ ký GT 2: Số phách: Số TT: Điểm chữ: Điểm số: Nhận xét: Số tờ: Số TT: Số phách: GK 1: ; GK 2: I/ Trắc nghiệm: (4đ) Câu 1: Hãy khoanh tròn vào đầu câu đúng (1đ) 1.1 Điểm giống chim và thú là: a.Đều là động vật nhiệt b Chăm sóc và nuôi sữa c.Có lông vũ và lông mao d Thụ tinh và đẻ trứng 1.2 Nhóm động vật nào có phận di chuyển phân hoá thành chi ngón để cầm, nắm a Gấu, chó, mèo ` b Khỉ, sói, dơi c Vượn, trâu, bò d Vượn, khỉ, tinh tinh 1.3 Con non Kanguru phải nuôi túi ấp da vì: a Con non chưa biết bú sữa b Con non nhỏ chưa phát triển đầy đủ c Thú mẹ có đời sống chạy nhảy d Con non biết bú sữa mẹ 1.4 Cách cất cánh dơi là: a Nhún mình lấy đà từ mặt đất b Chạy lấy đà vỗ cánh c Chân rời vật bám, buông mình từ trên cao d Cả a, b, c Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau (1đ) ( họ hàng, thích nghi, hình thành, điều kiện sống, thay đổi ) Giới động vật từ đươc……(1)……đã có cấu tạo thường xuyên……(2)……theo hướng thích nghi với thay đổi của……(3)……….Qua cây phát sinh thấy mức độ quan hệ… (4)…….của các nhóm động vật với Thậm chí còn so sánh nhánh nào có nhiều ít loài nhánh khác Câu 3: Nối nội dung cột A với cột B cho phù hợp (1đ) TT A Đặc điểm B Ý nghĩa thích nghi Cơ thể có lông dày, rậm, lớp a Giữ thể có khoảng cách cao so với cát nóng mỡ da dày và giảm bớt tác dụng cát nóng lên chân Chân dài, động vật lớn có móng b Giảm hoạt động thể, tiết kiệm lượng rộng đệm thít chân dày (lạc đà) Mùa đông lông trắng c Giữ nhiệt và dự trữ lượng cho thể chống rét Ngủ đông d Lẫn với màu tuyết,tránh kẻ thù e Lẫn với màu cát II/ Tự luận: (7đ) Câu 1:Thú có vai trò gì ? (1,5đ) Câu 2: Nêu đặc điểm chung lớp chim (2 đ) Câu 3:Trình bày tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính?(1đ) Câu 4: Để bảo vệ đa dạng sinh học chúng ta cần phải làm gì? (1,5đ) BÀI LÀM (2) Học sinh không viết vào khung này, vì đây là phách rọc A.PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu I Câu II Câu III B.PHẦN TỰ LUẬN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hk 2 sinh 7, de thi hk 2 sinh 7