0

bai thu hoach BDTX mam non nam hoc 20142015

5 2 0
  • bai thu hoach BDTX mam non nam hoc 20142015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:48

Với modul 25 khi ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào tổ chức các hoạt động tạo hình và âm nhạc cho trẻ tôi thấy có nhiều sự thay đổi trong cách dạy của cô và cách học của trẻ.. Nhờ[r] (1) BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014 - 2015 (2)I Các học BDTX: Căn Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT, ngày 10 tháng năm 2012 quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT, ngày 17 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non Thực công văn số 1445/SGDĐTMN, ngày 18 tháng năm 2014 Sở Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn thực BDTX Để đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học 2014- 2015 Căn hướng dẫn học BDTX Phòng GD & ĐT huyện Triệu Phong Cũng vào kế hoạch BDTX trường mầm non Triệu Ái Tôi thực học BDTX năm học 2014-2015 bao gồm nội dung: II Nội dung Học BDTX 1 Khối kiến thức bắt buộc: Bồi dưỡng trị văn liên quan đến giáo dục mầm non Học tập chuyên đề phòng GD & ĐT tổ chức thực hành hoạt động 2 Khối kiến thức 30 tiết địa phương; gồm modul: - Module 30: Làm đồ dùng đồ chơi nguyên vật liệu sẵn có địa phương ( 15 tiết) - Module 39: Giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non 15 (tiết) 3 Khối kiến thức tự chọn gồm có nội dung .Module 17: Lập kế hoạch cho trẻ 3-36 tháng ( 15 tiết) Module 18: Lập kế hoạch cho trẻ 3-6 tuổi ( 15 tiết) .Module 21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực lĩnh vực phát triển thể chất ( 15 tiết) (3) Các modul lựa chọn dựa sở đặc điểm tình hình trường lớp giảng dạy Được xét duyệt ban giám hiệu nhà trường III Kết tự học BDTX .- Qua học BDTX năm học 2014-2015 giúp ích cho tơi nhiều q trình công tác nhằm giúp cho thân nâng cao kiến thức kỹ sư pham - Học BDTX giúp nắm số văn pháp qui trị kinh tế đất nước Những đổi Đảng- Nhà Nước kinh tế, trị đổi giáo dục nói chung giáo dục mầm non nói riêng - Thơng qua bồi dưỡng chuyên môn hè củng cố tăng thêm khối kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nhằm giúp nhiều công tác giảng day - Qua học modul 30 địa phương giúp biết cách sử dụng nhiều nguyên vật liệu phế thải, nguyên vật liệu địa phương, nguyên vật liệu thiên nhiên để làm nhiều đồ chơi phong phú, đa dạng cho trẻ học tập vui chơi Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ - Năm học 2014 -2015 thực điểm nhấn sở GD & ĐT Quảng trị “ Tăng cường xây dựng văn hóa học đường giáo dục kỹ sống cho trẻ” Nhờ học modul 39 mà giúp hiểu sâu sắc điểm nhấn năm học thực giáo dục kỹ sống cho trẻ tốt - Qua học moldul tự chọn giúp tơi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ lập kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục linh hoạt sáng tạo (4)- Đồng thời thông qua modul phương pháp dạy học tích cực giúp tơi nắm vững ứng dụng phương pháp dạy học vào lĩnh vực thể chất thẩm mỹ cho trẻ Thể chất mơn học khơ khan ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào trẻ hứng thú tham gia hoạt động, làm cho hoạt động sinh động, hấp dẫn hon Với modul 25 ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào tổ chức hoạt động tạo hình âm nhạc cho trẻ tơi thấy có nhiều thay đổi cách dạy cô cách học trẻ Nhờ có nhiều đồ dùng để hoạt động cháu tích cực tham gia đỡ vất vả phải tập trung quản vào trẻ - Việc ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào hoạt động giúp cho bản thân tổ chức hoạt động cho trẻ thấy thoải mái, nhẹ nhàng - Quá trình tham gia học BDTX tham gia trao đổi, thảo luận đồng nghiệp giúp học hỏi nhiều kinh nghiệm đồng nghiệp Đồng thời trình dạy dự đóng góp ý kiến chun mơn đồng nghiệp giúp nâng cao tay nghề VI Kết luận (5) Triệu Ái, ngày 06 tháng 05 năm 2015 Người viết
- Xem thêm -

Xem thêm: bai thu hoach BDTX mam non nam hoc 20142015, bai thu hoach BDTX mam non nam hoc 20142015