0

Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non

29 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:48

Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -*** - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHẾ BIẾN MÓN ĂN CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON Tác giả:Nguyễn Thị Hồi Hương Lĩnh vực :Giáo dục mẫu giáo Cấp học: Mầm non Năm học: 2016 - 2017 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non MUC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Đặc điểm tình hình: Cơ sở lý luận: Cơ sở thực tiễn: 2.1.Thuận lợi: 2.2.Khó khăn: II Một số biện pháp thực hiện: 1.Biện pháp 1: Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 2.Biện pháp 2: Xây dựng thực đơn, tính phần ăn 3.Biện pháp 3: Lựa chọn thực phẩm 14 4.Biện pháp 4:Tăng cường bảo vệ chất dinh dưỡng trình sơ chế, chế biến thực phẩm 18 5.Biện pháp 5: Cải tiến, nâng cao phương pháp chế biến 20 6.Biện pháp 6: Tham mưu bổ xung sở vật chất 24 7.Biện pháp 7: Tuyên truyền phối hợp với cha mẹ học sinh 24 III Kết thực 25 PHẦN III: KẾT LUẬN CHUNG .27 Kết luận: 27 Bài học kinh nghiệm: 27 3.Khuyến nghị , đề xuất: 278 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Trẻ em nguồn hạnh phúc gia đình, tương lai đất nước, lớp người kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Mọi trẻ em sinh có quyền chăm sóc, ni dưỡng phát triển Trong năm gần đây, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến cơng tác GD&ĐT Nghị TW khóa VIII nêu rõ: “ giáo dục quốc sách hàng đầu, nghiệp toàn dân, toàn nước” Đồng thời giáo giáo dục mầm non phận quan trọng hệ thống giáo dục quốc dân nghiệp đào tạo hệ trẻ, trẻ hạnh phúc gia đình, tương lai đất nước, lớp người kế tục nghiệp đất nước Vì lứa tuổi vốn có tiềm lực phát triển mạnh mẽ, chăm sóc ni dưỡng tốt cháu sớm phát triển thể chất, trí tuệ tình cảm cách hướng Đó giai đoạn quan trọng nghiệp hình thành nhân cách Ngày nay, xã hội ngày phát triển giá trị người ngày nhận thức đắn đánh giá tồn diện Vì tương lai tươi sáng, trẻ em trở thành chủ nhân hữu ích tương lai Ngay từ tuổi mầm non, trẻ phải hưởng giáo dục phù hợp, đại toàn diện mặt đức, trí, thể , mỹ lao động Trong đó, giáo dục thể chất cho trẻ nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng sức khỏe vốn q giá nhất, có ý nghĩa sống cịn với người Ở lứa tuổi mầm non việc chăm sóc ni dưỡng có tầm quan trọng đặc biệt tạo điều kiện thể chất cho phát triển toàn diện cho trẻ, khơng mà cịn ảnh hưởng đến tương lai trẻ sau Để đảm bảo có sức khỏe tốt, cường tráng, dẻo dai cần ý đến chất dinh dưỡng, dinh dưỡng sức khỏe ngày trở thành mối quan tâm hàng đầu người, nhà Chính dinh dưỡng hợp lí nâng cao chất lượng cho sống người nói chung trẻ em nói riêng Trẻ phát triển tốt chăm sóc hợp lý, mà ăn uống biện pháp tốt để giúp thể trẻ khỏe mạnh Qua ăn uống, trẻ cung cấp lượng cho tất máy thể Khi trẻ khỏe mạnh, bé có cân tuổi- cân nặng chiều cao Nếu ăn uống thiếu chất hay không hợp lý ảnh hưởng đến sụ trao đổi chất Từ làm cho thể trẻ suy yếu dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ảnh hưởng lớn đến phát triển toàn diện trẻ Vậy làm để chế biến ăn cho trẻ vừa ngon, vừa đủ chất giúp trẻ ăn hết xuất? Đó vấn đề mà nhiều bạn đồng nghiệp quan tâm suy nghĩ suốt trình tham gia nấu ăn cho trẻ trường mầm non Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Chính vậy, tơi tìm “Một số biện pháp chế biến ăn cho trẻ trường mầm non” Với mong muốn cải thiện chất lượng bữa ăn cho trẻ ngày đạt hiệu cao Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Đặc điểm tình hình: Cơ sở lý luận: Căn nghiên cứu (căn pháp lý; khoa học)Ngày 22/12/2012 Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 226/QĐ-TTG phê duyệt Chiến lược quốc gia dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 với quan điểm cải thiện tình trạng dinh dưỡng trách nhiệm cấp, ngành người dân Bảo đảm dinh dưỡng cân đối, hợp lý yếu tố quan trọng nhằm hướng tới phát triển tồn diện tầm vóc, thể chất, trí tuệ người Việt Nam nâng cao chất lượng sống đảm bảo mục tiêu” Đến năm 2020, suy dinh dưỡng trẻ em đặc biệt thể thấp còi giảm mạnh, góp phần nâng cao tầm vóc thể lực người Việt Nam…” Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non điều 8, tiêu chuẩn nêu: ‘‘Chiều cao, cân nặng trẻ phát triển bình thường theo độ tuổi đảm bảo phát triền thể chất theo mục tiêu Chương trình giáo dục mầm non’’ Công văn số 5396/BGDĐT-GDMN ngày 20/8/2012 Bộ Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2012-2013 có nêu: “Tăn cường biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 8% tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp cịi 10% Tiếp tục đạo mở rộng mơ hình phịng chống suy dinh dưỡng cho trẻ sở Giáo dục mầm non Đặc biệt phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi thiếu vi chất dinh dưỡng Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn nơi tổ chức ăn bán trú,đảm bảo cơng tác vệ sinh an tồn thực phẩm sở Giáo dục mầm non” Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách chuẩn bị cho trẻ vào lớp Để đạt mục tiêu phát triển toàn diện việc kết hợp hài hịa ni dưỡng, chăm sóc sức khỏe giáo dục điều tất yếu Vì sức khỏe vốn quý người,là niềm hạnh phúc gia đình tồn xã hội Do việc chăm sóc, bảo vệ tăng cường sức khỏe cho trẻ em chủ nhân tương lai đất nước việc làm thiêng liêng, cao trách nhiệm gia đình, xã hội đặc biệt đội ngũ giáo viên mầm non, lực lượng trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ, giúp trẻ lớn lên trở thành người mạnh thể chất, Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non đẹp tâm hồn, cao trí tuệ có ích cho xã hội Trẻ em hôm giới ngày mai Dinh dưỡng nhu cầu sống hàng ngày người, dinh dưỡng chiếm vị trí quan trọng người , đặc biệt trẻ em, thể trẻ em phát triển hồn thiện nên có nhu cầu cao dinh dưỡng Trong máy tiêu hóa cịn chưa hồn chỉnh, sai lầm nhỏ dinh dưỡng gây rối loạn tiêu hóa cho trẻ Trẻ em cần có chế độ ăn uống hợp lý, dinh dưỡng cân đối để phát triển thể lực trí tuệ, cịn người lớn cần dinh dưỡng để trì sống làm việc , hay nói cách khác dinh dưỡng định tồn phát triển thể Chất dinh dưỡng nhằm giúp người phát triển khỏe mạnh, sinh sản để trì nịi giống Mỗi người thực thể sống, cần ăn uống để tồn phát triển Từ đó, thấy tầm quan trọng việc ăn uống, phải ăn uống cho hợp lý, cấu bữa ăn nên cho phù hợp với trình lao động….nhằm giúp người khỏe mạnh phòng tránh bệnh tật Đặc biệt, với trẻ em thời kỳ phát triển mặt, nhu cầu dinh dưỡng cần thiết trẻ Nếu cho trẻ ăn uống không hợp lý không đầy đủ chất dinh dưỡng bữa ăn hàng ngày trẻ dễ gây bệnh suy dinh dưỡng, cịi xương…Ngồi bệnh nói trẻ em, cịn có bệnh béo phì Ở trẻ em có xu hướng tăng nhiều đặc biệt số thành phố lớn Hà Nội, HCM, khu vực nông thôn có số trường hợp cháu mắc phải bệnh Đây số mối quan tâm nhiều gia đình nhà trường độ tuổi mẫu giáo Với lứa tuổi này, cần ý đảm bảo nhu cầu lượng nhiều lúc nhu cầu dinh dưỡng trẻ lớn để phát triển mặt Nếu khơng có phần dinh dưỡng thích hợp cho trẻ dễ dẫn đến bệnh béo phì trẻ Chúng ta biết muốn có tình trạng sức khỏe tốt tình trạng dinh dưỡng phải hợp lý mà muốn có dinh dưỡng tốt cho người phải phụ thuộc vào phần dinh dưỡng hợp lý cho thể khỏe mạnh để chống lại bệnh tật Ngồi cịn phải phụ thuộc vào cách biến thức ăn uống khoa học người Nếu phần ăn ăn cân đối thích hợp với chất dinh dưỡng giúp cho người phát triển khỏe mạnhvà phòng tránh nhiều bệnh tật Trong sống, tương lai muốn thành đạt công việc việc cần phải làm có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái việc làm Còn trẻ em Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non búp cành cần phải chăm sóc cho em có sức khỏe tốt để chống lại bệnh tật, điều trẻ mầm non quan trọng Có sức khỏe tốt em tham gia vào học tập vui chơi cách tích cực, thoải mái hứng thú Dinh dưỡng cần thiết người nói chung đặc biệt quan trọng trẻ em nói riêng, trẻ em tương lai đất nước Muốn làm điều trước hết giáo dục trường mầm non quan tâm đến vấn đề dạy dỗ cho trẻ kiến thức sơ đẳng để hình thành phát triển nhân cách cho trẻ em mà bên cạnh vấn đề đóthì làm nhà giáo dục cần phải quan tâm vấn đề chăm sóc ni dưỡng cho trẻ cách phù hợp Là cô nuôi làm công tác chăm sóc ni dưỡng trẻ trường, tơi ln suy nghĩ cho bữa ăn trẻ đủ chất, đủ lượng, theo thực đơn, phần, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm , làm chế biến để trẻ ăn ngon miệng, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng Cơ sở thực tiễn: Trường mầm non nơi công tác trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I Trường nhiều năm đạt danh hiệu trường tiên tiến Trường tập trung điểm, khn viên trường rộng rãi, thống mát Trường gồm có mười lớp học khu bếp (rộng rãi thống mát, thiết kế theo dây chuyền chiều), có 30 cán giáo viên nhân viên Để thực đề tài: “Một số biện pháp chế biến ăn cho trẻ trường mầm non” tơi có thuận lợi khó khăn sau: 2.1.Thuận lợi: Được quan tâm đạo phòng giáo dục đào tạo huyện Gia Lâm Đặc biệt Hiệu trưởng nhà trường tạo điều kiện mặt Năm học 2014-2015trường công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ I Năm học 2015-2016, trường kiểm định chất lượng Giáo Dục công nhận cấp độ II Cơ sở vật chất phục vụ cho việc cộng tác tổ chức ăn bán trú chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nhà trường đầu tư đầy đủ Trẻ ăn bán trú trường 100% nên thuận lợi cho việc chăm sóc, ni dưỡng Bếp ăn tiêu chuẩn, thiết kế theo chiều Giáo viên nhân viên nhiệt tình tâm huyết với nghề Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Các nhân viên đứng bếp có trình độ chun mơn chuẩn chuẩn tham gia kiến tập số trường điểm huyện Nhà trường kí hợp đồng thực phẩm với công ty Bảo An Huy phê duyệt Phòng Giáo dục Hội phụ huynh học sinh quan tâm ủng hộ nhà trường công tác chăm sóc giáo dục trẻ 2.2.Khó khăn Trường thuộc vùng xa Huyện tiền ăn trẻ thấp nên việc chế biến ăn cịn gặp nhiều khó khăn Một số nhân viên nấu ăn vào nghề nên kinh nghiệm hạn chế Nhận thức phụ huynh chưa đồng đều, số phụ huynh thờ với việc chăm sóc giáo dục con, số gia đình lại chiều nên việc ăn uống không khoa học BẢNG KHẢO SÁT TRƯỚC KHI THỰC NGHIỆM Kết trước thực nghiệm Thời gian Nội dung Số lượng trẻ Tỷ lệ % Trẻ đến lớp toàn trường 371 100 Trẻ ăn trường 371 100 352 94.4 Kênh suy dinh dưỡng 19 5.2 Kênh bình thường 348 93.8 Kênh thấp cịi 23 6.2 Kênh bình thường Cân nặng Chiều cao NT: 79.1 MG: 80.3 Calo đạt Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Trước thuận lợi khó khăn trên, tơi đồng nghiệp tìm giải pháp tối ưu để khắc phục khó khăn nhằm đáp ứng cho trẻ đủ chất dinh dưỡng qua bữa ăn trường II Một số biện pháp thực hiện: 1.Biện pháp 1: Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Với tinh thần “Học, học học mãi” nhân viên nấu ăn tự học tập bồi dưỡng kiến thức công tác ni dưỡng để tích lũy cho hiểu biết có kinh nghiệm việc thực nhiệm vụ nuôi dưỡng đạt kết tốt Là tổ trưởng chuyên môn, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn, có lịch kiến tập cụ thể để trau dồi, thảo luận, phát huy sáng kiến cách lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon, cách bảo quản, kĩ thuật chế biến thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn sơ chế , chế biến , chia ăn Tham gia đầy đủ buổi tập huấn cơng tác chăm sóc ni dưỡng, kiến thức vệ sinh an tồn thực phẩm trung tâm y tế, phịng giáo dục tổ chức Tham gia buổi kiến tập trường điểm Huyện, buổi hội giảng, hội thi chế biến ăn trường tổ chức, sưu tầm báo chí, báo hình, mạng Qua tơi học hỏi nhiều kinh nghiệm, có thêm kiến thức để làm tốt chuyên mơn ni dưỡng tạo bữa ăn ngon, hấp dẫn đầy đủ chất dinh dưỡng 2.Biện pháp 2: Xây dựng thực đơn, tính phần ăn Việc xây dựng thực đơn tính phần ăn cho trẻ việc làm mang tính chất khoa học nhằm mục đích sử dụng tiền ăn mục đích tương ứng với tỷ lệ chất dinh dưỡng định lượng calo Khi tiền ăn phân phối hợp lý giảm tối đa thiếu, thừa tiền ăn trẻ ngày Đặc biệt bữa ăn trẻ đủ nhóm lương thực, thực phẩm đólà nhóm giàu chất đạm, nhóm giàu chất béo, nhóm giàu chất bột đường nhóm thực phẩm giàu chất vitamin muối khống Khi xây dựng thực đơn tơi đồng nghiệp, kế toán chọn thực phẩm đa dạng phong phú kết hợp nhiều loại thực phẩm, nhóm thực phẩm phải thay đổi bữa ngày, ăn để làm ăn thêm phong phú hấp dẫn trẻ Bên cạnh phối hợp nhiều loại thực phẩm với ngày tỷ lệ thích hợp, tơi trọng tới việc xây dựng thực đơn theo mùa như: VD:Thực đơn mùa hè: Thời tiết nóng nhu cầu ăn cần phải có nhiều nước Tơi tìm thực phẩm có tính mát để chế biến ăn cho trẻ món: Thịt gà + thịt lợn om nấm; đậu thịt sốt cà chua; trứng Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non hấp vân… loại canh như: Canh rau đay mồng tơi nấu cua, canh ngao( cua hến) nấu chua…, loại chè như: chè hạt sen thập cẩm thêm số loại hoa mà trẻ yêu thích Thực đơn mùa đông: Thời tiết lạnh nên trọng chọn thực phẩm ấm nóng giúp trẻ giữ nhiệt lâu thịt bị + thịt lợn hầm rau, củ quả, tơm+ thịt lợn xào ngũ sắc,… canh khoai tây + cà rốt nấu thịt, canh bí đao xanh nầu tơm…và loại xơi xôi đỗ xanh, xôi gấc , xôi dừa, mỳ (phở, bún) bị rau cải… Đặc biệt nhóm thực phẩm rau, củ, rau giền, bí đỏ, rau ngót loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C có tác dụng phịng ngừa bệnh thiếu máu, khô mắt cho trẻ em… Đảm bảo thực đơn tuần không trùng tránh thực phẩm xung khắc, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng thực phẩm, biết kết hợp màu sắc hấp dẫn vào ăn để tăng thêm hấp dẫn cho trẻ, kích thích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất Từ đó, tơi xây dựng thực đơn cho ngày tuần phù hợp với mùa đông, mùa hè đảm bảo đủ chất Từ thực đơn hàng ngày kế tốn tính số lượng thực phẩm loại đảm bảo cần đối tỷ lện chất L:P:G, Canxi, B1 Tỷ lệ dinh dưỡng trì mức: P =14-16%, L =24-26%, G =60-62% Nhu cầu canxi trẻ: 1-3 tuổi: 350mg/ngày/trẻ 4-6 tuổi: 420mg/ngày/trẻ Nhu cầu B1: 1-3 tuổi: 0.41 mg/ngày/trẻ 4-6 tuổi: 052 mg/ngày/trẻ Từ thực đơn tơi kế tốn tính phần ăn cho trẻ Tỷ lệ dinh dưỡng chất bình quân tháng: Các chất P L G Mẫu giáo 14.8 24.5 60.7 Nhà trẻ 14.3 24.5 61.2 Định lượng calo đạt: Mẫu giáo 860 calo/trẻ/ ngày Nhà trẻ 815 calo/trẻ/ngày Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non 3.Biện pháp 3: Lựa chọn thực phẩm Từ thực đơn xây dựng , lên kế hoạch để chuẩn bị thực phẩm theo ngày cụ thể Sau dựa vào kinh nghiệm trình độ chun mơn thân để lựa chọn thực phẩm Cụ thể sau: 3.1.Thực phẩm có nguồn gốc thực vật Các loại rau, củ, quả: Rau mùng tơi: Chọn nhỏ, xanh biếc, không dập nát sâu Không chọn loại rau to dày Rau mồng tơi Bầu: chọn loại bầu tươi ngon, thon đều, nhiều long tơ, không dập Quả bầu 14 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Rau ngót: Chọn loại rau nhỏ, non, có màu xanh tươi Cà rốt: tươi màu da cam, nhẵn, cuống nhỏ, nây đều, tay, khơng dập, khơng có mắt Cà chua:tươi, chín đều, cùi dày, hạt Đó loại cà chua hồng Khoai tây: chọn củ nhẵn, trịn đều, màu vàng, khơng có đám màu xanh da, mắt, đặc biệt khơng mọc mầm Bí đỏ:Chọn bí già, múi to, vỏ vàng, cứng, thịt dày, có màu da cam sẫm, viền ngồi có màu xanh, ăn bùi, thơm Các loại nấm khô: chọn nấm khơ có mùi thơm đặc trưng, cánh dày, cụp, khơng mối mọt Nấm hương 3.2.Thực phẩm có nguồn gốc động vật Chọn loại thịt: Thịt gà:Chọn thịt mềm, có màu trắng hồng, có độ đàn hồi tốt, da gà màu trắng vàng, có độ co giãn tốt, gà ác da màu đen Thịt gà 15 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Thịt bò: chọn thịt thới nhỏ, mịn, màu đỏ hồng, mỡ vàng nhạt, có mùi thịt đặc trưng, khơng có mùi hơi, dẻo dính Thịt lợn: chọn thịt có màu tươi sáng, mềm mại, độ đàn hồi tốt, khả giữ nước tốt, bề mặt có chất dịch màu hồng tiết Khi luộc lên mọng nước, nước luộc trong, có vị mùi thơm đặc trưng Thịt lợn Chọn loại trứng gia cầm: Chọn vỏ trứng sach, ngun vẹn, bên ngồi có lớp bụi phấn, có màu trắng hồng xanh cuống, cầm tay, khơng lúc lắc, kích thước buồng khí nhỏ, soi lên ánh sáng, lịng trắng lịng đỏ khơng có vết đen, khơng có mùi Trứng gà 16 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non 3.3.Chọn thủy sản: Chọn tôm: Tôm tươi sống, vỏ trong, thịt chắc, bám sát vỏ, độ đàn hồi tốt, mắt lồi, đầu ngun vẹn, râu cịn ngun có màu xanh Tôm đồng Chọn lươn: Lươn phải tươi sống, màu lung vàng óng, bụng trắng, nhanh nhẹn, đầu nhỏ bị ngóc lên, thân to nguyên vẹn Chọn cua đồng:Chọn cua cái, cua sống, nguyên vẹn chân, càng, mắt lồi, mai Cua đồng 17 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Chọn cá: Cá tươi mắt trong, sạch, vảy bám vào thân, mang đỏ tươi, chất nhày trong, thịt đàn hồi, hậu môn không lồi, trẻ mầm non nên chọn cá to để dễ gơ xương Chọn ốc nhồi:Ốc sống,con to vừa, màu vàng nâu, vỏ nhẵn, miệng đầy, thả vào nước chìm 3.4Chọn ngũ cốc: Chọn gạo hạt nhỏ đều, khơ, cắn giịn tan màu trắng trong, khơng có màu đen, ố, mốc, khơng bạc bụng, có mùi thơm đặc trưng loại gạo, khơng có mùi lạ, hơi, chua, khơng có tạp chất, khơng có nhiều hạt gãy Độ ẩm khơng q 12-14%,… Chọn gạo Chọn đỗ xanh: hạt đỗ xanh lòng, loại đỗ phơi kỹ đỗ có độ bở ngon, hạt sẽ, khơng có hạt lép mảy 4.Biện pháp 4:Tăng cường bảo vệ chất dinh dưỡng trình sơ chế, chế biến thực phẩm Lựa chọn thự phẩm tốt chưa đủ mà điều quan trọng phải giữ chất dinh dưỡng có thực phẩm đó.Chúng ta cần biết rằng, thực phẩm có số chất dinh dưỡng dễ hòa tan nước.Bởi vậy, chất dễ dàng trình sơ chế, làm biến đổi giá trị dinh dưỡng thực phẩm.Chính thế,cùng với trình độ chun mơn mình, tơi tích cực tham khảo thêm nhiều tài liệu để tìm cách hạn chế tối đa biến đổi hao hụt chất dinh dưỡng Cụ thể như: 18 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Khi sơ chế thực phẩm có nhiều chất đạm như: Thịt, cá,… tơi khơng rửa kĩ, ngâm lâu làm cho chất đạm hình cầu hịa tan nước Sử dụng biện pháp để tẩy mùi tanh, khó chịu Ví dụ: Thị gà dùng chanh, muối xát để tẩy da cáy Cá: Dùng rượu gừng để tẩy cạo màng đen để khỏi Khi sơ chế thực phẩm có nhiều chất béo tơi khơng để ánh sáng mặt trời chiếu vào làm chất béo bị ơxi hóa tạo thành chất độc có mùi khét, hơi,… Khi sơ chế thực phẩm có nhiều chất bột đường như:Gạo, đỗ, khoai,…tơi khơng ngâm qúa lâu, rửa q kĩ tinh bột dễ hòa tan vào nước lên men làm cho thực phẩm bị chua.Đặc biệt vo gạo kĩ, lượng vitamin B1 có lớp cám gạo bao bên hạt gạo bị Khi sơ chế loại thực phẩm có nhiều vitamin hịa tan nước như: Rau, củ, tơi rửa cắt thái nhỏ.Đặc biệt rửa cố gắng làm nhẹ tay tránh làm nát rau, củ, quả.Để bảo vệ vitamin, nguồn dinh dưỡng quý giá có thực phẩm.Riêng số loại rau chứa nhiều nhựa như:Khoai tây, đu đủ xanh, su su,… tơi phải cắt thái rửa Thực phẩm qua sơ chế cách đảm bảo giá trị dinh dưỡng Tuy nhiên, để trở thành ăn giàu dinh dưỡng phải trải qua giai đoạn chế biến Trong giai đọan này, chất dinh dưỡng quý giá lại lần có nguy hao hụt Vậy tơi phải làm gi để bào vệ chúng? Trong giai đoạn này, tùy vào ăn mà tơi chọn phương pháp chế biến như: nấu, ninh, hầm, rán, đồ, xào,…cho phù hợp Thời gian chế biến phụ thuộc vào số lượng thực phẩm.Đối với ăn nước u cầu thành phẩm ăn ngon nước Đối với ăn dùng phương pháp ninh nhừ cho thực phẩm sơ chế vào ninh từ lúc nước lạnh, đun sôi hớt bọt sau giảm nhiệt độ sơi nhẹ để thực phẩm tiết hết chất ngọt, chín mềm chín nhừ,… VD :Ninh loại xương, Đối với kho: Cho nguyên liệu vào nồi gia vị, nước gia vị, nước sôi Đun giảm nhiệt độ, nhỏ lửa đến thực phẩm chín mềm Cạn hết đến thực phẩm chín mềm được.Sản phẩm kho thường có màu vàng cánh gián đến vàng nâu, vị mặt mùi thơm, thực phẩm mềm, khơng bị nát VD: thịt kho trứng cút: Tạo nên ăn giàu dinh dưỡng hấp dẫn với trẻ Đối với xào vậy, tơi dùng nhiệt độ cao chế biến để nguyên liệu không bị chảy nước chất dinh dưỡng Tôi chọn cách xào hỗn 19 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non hợp nhiều nguyên liệu có nguồn gốc động vật thực vật giúp cho thể dễ dàng hấp thu số vitamin tan dầu mỡ như:A, D, E, K… Ví dụ:Thị lợn xào giá, thịt bị xào su su 5.Biện pháp 5: Cải tiến, nâng cao phương pháp chế biến Tơi ln suy nghĩ để có ăn hấp dẫn, ngon miệng để trẻ ăn hết xuất, trẻ hấp thu đầy đủ dưỡng chất, khỏe mạnh phát triển tốt mặt.Để làm dược điều thân tơi ln ln tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp, sách báo,…và kinh nghiệm mình:Thực nghiêm túc quy trình giao nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến thực phẩm đến khâu chia ăn cho trẻ đảm bào an toàn vệ sinh Khi giao nhận thực phẩm cần chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ đầy đủ, sẽ, Mặc dù thực phẩm cho trẻ kí kết cung cấp bởicơng ti thực phẩm Bảo An Huy,các loại thực phẩm qua kiểm dịch Song, khơng mà tơi chủ quan khâu này, thực phẩm nhận phải tươi ngon với chất lượng loại Giờ giao nhận bao gồm đầy đủ thành phần: Ban giám hiệu, kế toán,người đứng nấu, giáo viên,thủ kho, tra đột xuất Khi chế biến phối hợp với đồng nghiệp chế biến thực phẩm theo dây chuyền , đảm bảo chất lượng thực phẩm,đảm bảo vệ sinh an toàn nấu tùy theo loại thực phẩm tơi cắt tỉa loại hình dáng rau,củ để bắt mắt trẻ Món: Tơm, thịt xào ngũ sắc 20 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Món: Cá rán xốt thịt cà chua Khi sơ chế ,chế biến thực phẩm ,để đảm bảo an tồn vệ sinh ,tơi đồng nghiệp trọng đến khâu vệ sinh đồ dùng,dụng cụ,rửa tay xà phòng trước sau chế biến,đeo gang tay tạp dề,khẩu trang, đội mũ đảm bảo vệ sinh.vì thực phẩm bị nhiễm bấn ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn,ngồi xảy ngộ độc trẻ Chế biến thịt 21 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Khi chế biến thực phẩm tùy theo tửng loại thực phẩm kết hợp thêm chút rau gia vị là,hành, gừng số rau gia vị khác….để làm tăng thêm mùi thơm đặc trưng ăn Cũng tùy theo thực phẩm tơi phi hành ,tỏi để chế biến hấp dẫn món: Thịt ngan, thịt lợn xào lăn, tơm xào ngũ sắc… Ngồi cần phải đảm bảo lượng vitamin… Không bị trình nấu chín ăn.Khi nấu đậy vung khơng nên khấy nhiều… Chia ăn đảm bảo qui trình ,chia xong phải đậy vung cẩn thận tránh để bị nhiễm bẩn Để thức ăn đảm bảo chất lượng đảm bảo lượng vitamin không bị trình chế biến Chia ăn Để đánh giá chất lượng bữa ăn xem ăn có phù hợp với cháu khơng? cháu có thích ăn khơng sau chia ăn xong thường xuyên lên lớp với giáo viên tổ chức cho trẻ ăn 22 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Giờ ăn trẻ lớp MGB C2 Trong trẻ ngồi ăn quan sát trẻ để nắm bắt sở thích trẻ rút kinh nghiệm cho lần chế biến sau Tôi giáo viên trao đổi, nhận xét số lượng, chất lượng sở thích trẻ ăn mà trẻ thích ăn Những ăn chế biến từ thịt bị, thịt lợn, trứng, đậu Trẻ thích ăn món: đậu thịt xốt cà chua, trứng rán thịt, thịt bò hầm khoai tây… Để làm điều này, đồng nghiệp luôn quan tâm, cải tiến nâng cao phương pháp chế biến thực phẩm bữa ăn trẻ vừa ngon vừa đảm bảo vệ sinh Nhận thức tầm quan trọng công tác phục vụ bữa ăn cho trẻ trường mầm non, vệ sinh an toàn thực phẩm(VSATTP) đề đặc biệt quan trọng nhân viên bếp thực phẩm định chất lượng dinh dưỡng bữa ăn trẻ.Tôi đồng nghiệp ln thực nghiêm túc quy trình từ giao nhận chế biến thực phẩm đến chia ăn để chống lãng phí…Lưu nghiệm mẫu thực phẩm 24 giờ, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ dùng dụng cụ, ngồi ln ln ghi nhớ vận dụng 10 nguyên tắc vàng an toàn thực phẩm Với môi trường: nguồn nước đảm bảo vệ sinh Trường mâm non sử dụng sinh hoạt lấy từ nguồn nước giếng khoan qua hệ thống lọc sạch, nước máy…Nước uống nước nấu nguồn nước tinh khiết từ cơng ty, đảm bảo chất lượng vệ sinh cao, có kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm Nước uống đựng bình có nắp đậy chuyển lớp học 23 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Rác thải trường mầm non để xa khu sơ chế, khu chế biến thực phẩm, để vào thùng có nắp đậy kín, thu gom vào nơi quy định Bên cạnh đó, trường có cống nước ngầm khơng có mùi thối, khu vệ sinh ln cọ rửa hàng ngày Qua chất lượng bữa ăn trẻ nâng lên rõ rệt, mùi vị hấp dẫn, hình thức bắt mắt để trẻ ăn ngon miệng hết xuất 6.Biện pháp 6: Tham mưu bổ xung sở vật chất Cơ sở vật chất đầy đủ điều kiện để giáo viên nhân viên phục vụ tốt cho việc ăn học bán trú trẻ trường Nếu sở vật chất thiếu thốn hay bị hỏng hóc… Sẽ ảnh hưởng đến công việc không đảm bảo cho việc chăm sóc tốt bữa ăn trẻ Đồng thời khơng đảm bảo cho việc chăm sóc ni dưỡng mặt Chính thể đầu năm học hàng tháng đồng nghiệp kiểm kê đồ dùng, trang thiết bị cịn thiếu hay hỏng hóc để tham mưu với ban giám hiệu cho bổ sung: sửa lại xe đẩy,chạn bát cho bổ sung thêm chảo rán, rổ, rá, bát, đĩa, thìa Kết quả: Nhà trường bổ sung, thay đầy đủ, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác nuôi dưỡng quan tâm đầu tư hoàn toàn inox, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tạo thuận lợi cho sử dụng đạt hiệu cao 7.Biện pháp 7: Tuyên truyền phối hợp với cha mẹ học sinh Với phương châm “Mẹ cô hai cô giáo” để nuôi dạy trẻ biện pháp cần thiết để đảm bảo chất dinh dưỡng cho bé Vì cần tạo lịng tin phu huynh để họ nhận thức chất lượng bữa ăn trẻ trường vô quan trọng để họ tự nguyện giúp đỡ nhà trường cần thiết Để có điều chúng tơi tạo niềm tin với bậc phụ huynh hình thức: Tơi giáo viên phối hợp để tuyên truyền tới cha mẹ trẻ nội dung kiến thức sức khỏe, tổ chức hợp lý bữa ăn, phong chống bênh dịch,phòng chống suy dinh dưỡng, bệnh thiếu vi chất (thiếu vitamin A, thiếu sắt, thiếu iot….), thực đơn trẻ theo mùa… Thơng qua tun truyền nhóm lớp, qua viết ngắn gọc súc tích, thơng tin dễ hiểu, gần gũi kèm với hình ảnh minh họa để vào lòng người nên cha mẹ học sinh quan tâm Công khai thực đơn, tài bữa ăn hàng ngày để phụ huynh biêt Ngồi cịn khuyến khích phụ huynh đến tham quan ăn trẻ, từ phụ huynh tin tưởng vào nhà trường tỷ lệ trẻ ăn trường 100% 24 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non III Kết thực Từ kết đạt nhờ nỗ lực thân, tích cực nghiên cứu, học hỏi, bồi dưỡng thân tơi ln có tinh thần, trách nhiệm công tác nuôi dưỡng Sau áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thực tế trình tổ chức hoạt động ni dưỡng cho trẻ trường mầm non năm học 2016-2017 đạt hiệu cao, bữa ăn hàng ngày cải thiện, trẻ hào hứng bữa ăn ăn hết suất cơng tác chăm sóc ni dưỡng đạt kết tốt thể bảng số liệu sau: BẢNG SO SÁNH ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ TRƯỚC VÀ SAU KHI THỰC NGHIỆM Thời gian Nội dung Kết trước thực nghiệm Kết sau thực nghiệm Số lượng trẻ Tỷ lệ % Số lượng trẻ Tỷ lệ % Trẻ đến lớp toàn trường 371 100 384 100 Trẻ ăn trường 371 100 384 100 Kênh bình thường 352 94.4 373 97.1 Kênh suy dinh dưỡng 19 5.2 13 3.4 Kênh bình thường 348 93.8 369 96.1 Kênh thấp còi 23 6.2 15 3.9 Cân nặng Chiều cao Calo đạt MG:80.3 NT:79.1 25 MG:84.2 NT:81.0 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Bản thân đồng nghiệp nắm bắt kiến thức chăm sóc ni dưỡng vệ sinh an tồn thực phẩm cho trẻ, thực tốt qui chế chăm sóc ni dưỡng Tổ ni chúng tơi thực quy trình giao nhận, chế biến thực phẩm, đảm bảo vệ sinh Tập thể giáo viên, nhân viên đồn kết, có ý thức trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ với q trình chăm sóc ni dưỡng trẻ Thực đơn trẻ phong phú, đủ nhóm chất, đảm bảo phần cho trẻ Chất lượng bữa ăn cải tiến, nâng cao phù hợp với trẻ Đảm bảo an tồn tuyệt đối khơng để xảy ngộ độc thực phẩm Hầu hết trẻ đến trường tăng cân, thông minh, khỏe mạnh, hoạt bát nhanh nhẹn Phụ huynh học sinh hiểu quan tâm đến chất lượng bữa ăn trẻ, phối hợp với nhà trường, đóng góp chăm sóc trẻ Trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho cơng tác chăm sóc trẻ đầu tư đầy đủ 100% đồ dùng inox, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 26 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non PHẦN III: KẾT LUẬN CHUNG Kết luận: Bữa ăn nhu cầu cần thiết cho sức khỏe phát triển người đặc biệt trẻ em giai đoạn phát triển mạnh thể chất Nên bữa ăn trẻ quan trọng Vì thế, để đảm bảo hoạt động ni dưỡng nhà trường tốt bữa ăn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho phát triển trẻ Do đó, để nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ vai trị ni quan trọng Tiếp thu đạo từ ban giám hiệu, cô nuôi cần nâng cao tay nghề thân để tổ chức bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ.Từ giúp trẻ phát triển thể chất, tăng cường sức khỏe, góp phần phát triển toàn diện nhân cách người Bài học kinh nghiệm: Từ kinh nghiệm đúc kết thời gian làm việc, thân rút số học kinh nghiệm sau: Nhận thức vai trị, tầm quan trọng cơng tác chăm sóc ni dưỡng Khơng ngừng học hỏi tự rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn Người nhân viên phải có trình độ chun mơn Xây dựng thực đơn cho trẻ phải phong phú, phù hợp với thực tế, đảm bảo phần định lượng calo Đảm bảo độ hấp dẫn, màu sắc đẹp, thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng, Biết tiếp thu ý kiến đóng góp đồng nghiệp từ biết nâng cao phương pháp chế biến ăn cho trẻ để kịp thời rút kinh nghiệm Phối hợp chặt chẽ với phịng kế tốn, phận nhà trường để chung tay nâng cao tay nghề chăm sóc ni dưỡng trẻ đạt hiệu cao Thường xun tham mưu đề xuất với BGH để đầu tư bổ sung sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, dụng cụ để phục vụ cho cơng tác chăm sóc trẻ Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định nhà trường phòng giáo dục Trên số kinh nghiệm để thực tốt công tác nuôi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chế biến ăn cho trẻ trường mầm non mà thân thực 3.Khuyến nghị , đề xuất Đối với nhân viên nhân viên phục vụ cơng tác ni dưỡng cần nâng cao vai trị, trách nhiệm cá nhân trình chế biến phải đảm bảo an tồn thực phẩm q trình sơ chế, chế biến tổ chức bữa ăn cho trẻ 27 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Đối với nhà trường cần tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên phục vụ giao lưu, học hỏi trường địa bàn lĩnh vực nuôi dưỡng Đối với cấp trên, hàng năm tạo điều kiện tổi chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ nhân viên phục vụ công tác nuôi dưỡng kiến thức đảm bảo dinh dưỡng cho bữa ăn trẻ Tôi hy vọng với cố gắng, nỗ lực thân giúp đỡ đồng nghiệp quan tâm BGH nhà trường, tổ công tác phụ trách nuôi dưỡng nhà trường ngày tốt Trên số kinh nghiệm nhỏ nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ Với khả cịn hạn chế tơi mọng nhận góp ý đồng nghiệp bổ sung tơi tìm giải pháp tốt nhất, mang lại hiệu cao để áp dụng cho năm Tôi xin chân thành cảm ơn! 28 ... viên tổ chức cho trẻ ăn 22 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Giờ ăn trẻ lớp MGB C2 Trong trẻ ngồi ăn quan sát trẻ để nắm bắt sở thích trẻ rút kinh nghiệm cho lần chế biến sau... chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Chính vậy, tơi tìm ? ?Một số biện pháp chế biến ăn cho trẻ trường mầm non? ?? Với mong muốn cải thiện chất lượng bữa ăn cho trẻ ngày đạt hiệu cao Một số kinh nghiệm. .. trình sơ chế, chế biến tổ chức bữa ăn cho trẻ 27 Một số kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ trường mầm non Đối với nhà trường cần tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên phục vụ giao lưu, học hỏi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non, Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non