0

Hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS life luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

72 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY TNHH BHNT MB AGEAS Giảng viên hướng dẫn : TS Trịnh Hữu Hạnh Họ tên sinh viên : Nguyễn Văn Toàn Lớp niên chế : CQ54/03.04 Đơn vị thực tập : Công ty TNHH BHNT MB Ageas HÀ NỘI - 2020 LỜI CẢM ƠN Khơng có thành cơng mà khơng có giúp đỡ, khơng có anh tài lại khơng có người dạy dỗ, tất ta gặt hái có cơng người vun trồng Trong suốt thời gian thực tập, Tôi nhận quan tâm, bảo giúp đỡ nhiệt tình thầy cô người xung quanh Tôi xin chân thành cảm ơn q thầy khoa Tài ngân hàng tồn thể q thầy trường Học viện Tài giảng dạy truyền đạt cho tơi kiến thức quý báu suốt năm đại học Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn thầy TS Trịnh Hữu Hạnh – Người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành Chun đề thực tập tốt nghiệp Tạo cho tơi cách nhìn rộng phương pháp thực đề tài nghiên cứu mà tơi mang theo đường nghiệp Và để có kinh nghiệm thực tế góp phần hồn thiện khóa luận tốt nghiệp mình, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Nguyễn Văn Thăng – Trưởng phòng kinh doanh, người trực tiếp hướng dẫn bảo suốt q trình tơi thực tập cơng ty Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc, anh chị phòng kinh doanh, phòng marketing, phịng dịch vụ khách hàng, phịng kế tốn,… anh chị cơng ty ln nhiệt tình giúp đơn tạo điều kiện cho tơi có mơi trường thực tập tuyệt vời Cuối xin gửi lời chúc sức khỏe tới quý Thầy cô trường Học viện Tài tồn thể anh chị Cơng ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Chúc người sức khỏe, thành công đường nghiệp TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Sinh viên thực Nguyễn Văn Toàn MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Cách thức thu thập phân tích liệu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu chuyên đề CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM CỦA DOANH NGHIỆP BHNT 1.1 Tổng quan bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm nhân thọ 1.1.2 Sự cần thiết bảo hiểm nhân thọ 1.1.3 Lịch sử đời phát triển bảo hiểm nhân thọ 1.1.4 Đặc trưng bảo hiểm nhân thọ 1.1.5 Phân loại bảo hiểm nhân thọ 12 1.1.6 Vai trò bảo hiểm nhân thọ 14 1.2 Cơ sở lý luận hiệu hoạt động kinh doanh DNBH nhân thọ 16 1.2.1 Các quan điểm hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ………… 16 1.2.2 Sự cần thiết nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp BHNT chế thị trường 17 1.2.3 Các tiêu phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp BHNT………… 18 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp BHNT 21 CHƯƠNG - THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM CỦA CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS 25 2.1 Tổng quan Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 25 2.1.2 Nền tảng thương hiệu 25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 25 2.1.4 Các sản phẩm công ty 27 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas……… 28 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 30 2.2.1 Khái quát thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 30 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh bảo hiểm MB Ageas Life 31 2.2.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas 38 2.3 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas 52 2.3.1 Ưu điểm, nhược điểm qua phân tích thị trường 52 2.3.2 Ưu điểm, nhược điểm qua phân tích số liệu báo cáo 53 2.3.3 Nguyên nhân 53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI MB AGEAS LIFE 55 3.1 Mục tiêu phương hướng công ty 55 3.1.1 Mục tiêu 55 3.1.2 Phương hướng 55 3.2 Giải pháp nâng cáo hiệu kinh doanh bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life 56 3.2.1 Củng cố hoàn thiện máy tổ chức 57 3.2.2 Giải pháp sản phẩm bảo hiểm 57 3.2.3 Giải pháp phát triển mở rộng thị trường 58 3.2.4 Giải pháp phát triển kênh phân phối 58 2.2.5 Giải pháp truyền thông 59 3.2.6 Hoàn thiện công tác tuyển dụng đại lý 61 3.2.7 Đào tạo nâng cao chất lượng đại lý 62 3.2.8 Giải pháp phát triển công nghệ thông tin 62 3.3 Kiến nghị 63 3.3.1 Về phía nhà nước 63 3.3.2 Về phía ngành 64 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC VIẾT TẮT BHNT: Bảo hiểm nhân thọ TNHH: Trách nhiệm hữu hạn STBH: Số tiền bảo hiểm NĐBH: Người bảo hiểm TV: Tử vong TTTBVV: Thương tật toàn vĩnh viễn CP: Chi phí DT: Doanh thu LN: Lợi nhuận BH: Bảo hiểm TTBH: Trả tiền bảo hiểm DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Báo cáo kết kinh doanh MB Ageas Life giai đoạn 2017-2019… 27 Bảng 2.2: Số lượng nhân công ty MB Ageas Life giai đoạn 2017-2019……….34 Bảng 2.3: Tình hình tài cơng ty giai đoạn 2017-2019…………………… 35 Bảng 2.4 Tỷ lệ phải thay đổi phí bảo hiểm………………………………………… 45 Bảng 2.5 Tỷ lệ trả tiền bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ………………………… 46 Bảng 2.6 Tỷ lệ chi phí hoạt động…………………………………………………….46 Bảng 2.7 Tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm năm đầu……………………………………… 47 Bảng 2.8 Tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm tái tục…………………………………………….47 Bảng 2.9 Tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm cho hợp đồng đóng phí bảo hiểm lần………48 Bảng 2.10 Tỷ lệ hoa hồng tối đa đại lý………………………………………… 48 Bảng 2.11 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản……………………………………….…49 Bảng 2.12 Tỷ suất sinh lời tổng vốn chủ sở hữu………………… ……………50 Bảng 2.13 Tỷ suất lợi nhuận đầu tư………………………………………………… 50 Hình 2.1 Bảng xếp hạng thị phần doanh thu bảo hiểm khai thác cơng ty BHNT năm 2019…………………………………………………………………… 32 Hình 2.2 Độ tuổi trung bình nhân MB Ageas Life năm 2019…………….34 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty …………………………………………… 25 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong đời sống sản xuất kinh doanh, người luôn bị rủi ro đe dọa gây thiệt hại sức khỏe, tính mạng, tài sản Nếu không may gặp phải rủi ro đó, người phải đối mặt với nhiều khó khăn việc khắc phục rủi ro để ổn định đời sống Để hạn chế thiệt hại xảy ra, người ln ln tìm cách đối phó với rủi ro Thay biện pháp: né tránh rủi ro, ngăn chặn rủi ro, chấp nhận rủi ro chuyển giao rủi ro cách mua bảo hiểm Do đó, bảo hiểm đóng vai trị quan trọng đời sống xã hội nay, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ Với tư cách loại hình dịch vụ tài chế đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tạo an tâm trình làm việc, ổn định đời sống xã hội Cùng với phát triển kinh tế, nghiệp vụ bảo hiểm ngày quan tâm, xây dựng phát triển lớn mạnh Thị trường BHNT nhiều tiềm với gia tăng công ty BHNT người tham gia BHNT hứa hẹn nhiều hội tồn nhiều thách thức Sự cạnh tranh tổ chức tài cạnh tranh xảy thân ngành bảo hiểm, công ty BHNT ngày liệt MB Ageas Liffe công ty thị trường BHNT Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu lý luận thực tiễn kinh doanh BHNT MB Ageas Life chưa có đóng góp tích cực cho việc xây dựng giải pháp khả thi để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh BHNT công ty Việc nghiên cứu đưa giải giúp công ty kinh doanh hiệu cần thiết Vì lý em xin chọn đề tài: “Hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm Công ty TNHH BHNT MB Ageas” cho khóa luận tốt nghiệp Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu - Thông qua đề tài nghiên cứu, tác giả muốn xây dựng làm rõ sở lý luận hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm - Dựa sở lý luận xây dựng, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hành đơn vị thực tập đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh BHNT Việt Nam  Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu tổng kết đánh giá nội dung lý luận hiệu hoạt động kinh doanh BHNT - Đánh giá nội dung hiệu hoạt động kinh doanh BHNT bao gồm ưu điểm phát bất cập, hạn chế - Đánh giá tình hình thực tiễn thực hoạt động kinh doanh BHNT đơn vị thực tập - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh BHNT Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu - Các quan điểm lý luận kinh doanh BHNT - Các quan điểm lý luận quy định pháp luật kinh doanh BHNT hiệu hoạt động kinh doanh BHNT áp dụng Việt Nam - Hoạt động kinh doanh BHNT thực đơn vị thực tập-Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas - Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh BHNT hành đơn vị thực tập Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas  Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Những lý luận hiệu hoạt động kinh doanh BHNT - Thời gian nghiên cứu: từ năm 2017-2019 - Địa bàn nghiên cứu: thực tiễn hiệu hoạt động kinh doanh BHNT Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận: Trong trình nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng luận văn thực sở phương pháp luận nghiên cứu chuyên ngành bảo hiểm quan điểm Đảng, Nhà nước pháp luật lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ hành Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp phân tích tổng hợp: Phương pháp sử dụng tất chương luận văn để phân tích khái niệm, phân tích quy định pháp luật, số liệu kinh doanh bảo hiểm nhân thọ - Phương pháp so sánh: Được sử dụng luận văn để so sánh số tiêu hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ qua năm - Phương pháp diễn giải quy nạp: Được sử dụng luận văn để diễn giải số liệu, nội dung trích dẫn liên quan sử dụng tất chương luận văn nghiên cứu kinh doanh bảo hiểm nhân thọ - Ngồi ra, luận văn cịn sử dụng phương pháp nghiên cứu khác: phương pháp thống kê, phương pháp dự báo Cách thức thu thập phân tích liệu  Phương pháp vấn: - Thu thập thông tin dựa sở q trình giao tiếp có tính đến mục đích đặt - Cách thức thực hiện: lựa chọn đưa câu hỏi vấn cho ngắn gọn, súc tích phù hợp Khi vấn phải xếp, trình bày cách khoa học để đạt hiệu thông tin cao  Phương pháp quan sát: Tiến hành ghi chép yếu tố có thơng quan đến để nghiên cứu sau quan sát cho phù hợp với mục đích đề tài nghiên cứu  Phương pháp phân tích tài liệu: Thơng qua tài liệu đơn vị thực tập: sổ sách chứng từ có sẵn, báo cáo tài chính… thơng tin cần thiết phục vụ cho q trình hồn thiện luận văn phịng ban như: Phịng Kế tốn, Phịng khách hàng doanh nghiệp, … qua kênh thông tin khác Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Thông qua đề tài, tác giả mong muốn: - Luận văn góp phần vào việc xây dựng luận khoa học q trình hồn thiện sở lý luận hiệu hoạt động nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Việt Nam; - Góp phần giúp quyền quan ban ngành nghiên cứu hồn thiện sách nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Việt Nam gian đoạn tới; - Luận văn làm tài liệu tham khảo cho quan hoạch định sách kinh doanh bảo hiểm nhân thọ - Luận văn làm tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành ngân hàng-bảo hiểm nghiên cứu hiệu hoạt động công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Kết cấu chuyên đề Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài kết cấu làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm doanh nghiệp BHNT Chương 2: Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Chương Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM CỦA DOANH NGHIỆP BHNT 1.1 Tổng quan bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm nhân thọ Khái niệm bảo hiểm nhân thọ thường tiếp cận phương diện: phương diện kỹ thuật phương diện pháp lý Trên phương diện kỹ thuật: Bảo hiểm nhân thọ loại bảo hiểm bao hàm cam kết mà thực cam kết phụ thuộc vào tuổi thọ người Có hai loại cam kết BHNT, là: cam kết đóng phí bảo hiểm người tham gia bảo hiểm cam kết trả tiển bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm Các cam kết bên thực lần nhiều lần Do thời hạn hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ kéo dài nhiều năm nên người tham gia bảo hiểm thường cam kết đóng phí làm nhiều lần Thơng thường, người tham gia bảo hiểm bị chết trước hoàn thành nghĩa vụ đóng phí cho hợp đồng cam kết đóng phí lần cịn lại chấm dứt, nghĩa khơng có phía bên mua bảo hiểm phải đóng thay họ Khi người bảo hiểm bị chết sống đến thời điểm định rõ hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải thực cam kết mình, trả cho nhiều người thụ hưởng khoản tiền bảo hiểm định khoản trợ cấp Như vậy, rõ ràng việc thực cam kết bên mua bảo hiểm lẫn doanh nghiệp bảo hiểm phụ thuộc vào tuổi thọ người Trên phương diện pháp lý: Bảo hiểm nhân thọ bao gồm hợp đồng bảo hiểm ký kết doanh nghiệp bảo hiểm người tham gia bảo hiếm, theo đó, để nhận phí bảo hiểm người tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cam kết trả cho nhiều mua người thụ hưởng bảo hiểm khoản tiền định khoản trợ cấp định kỳ trường hợp người bảo hiểm sống đến thời điểm định tử vong trước thời điểm định ghi rõ hợp đồng bảo hiểm Như vậy, thông qua hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm người tham gia bảo hiểm có mối quan hệ qua lại ràng buộc lẫn Khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ký kết, góc độ định, doanh nghiệp bảo bên mua bảo hiểm có nhu cầu khác thoả mãn 52 số giảm 7.2% Tỷ suất lợi nhuận đầu tư thấp cho thấy cơng ty có nhiều tài sản khơng sinh lời như: Tài sản cố định, khoản phải thu,… 2.3 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas 2.3.1 Ưu điểm, nhược điểm qua phân tích thị trường  Ưu điểm - Dư địa thị trường lớn có khoảng 8% dân số Việt - - - Nam tham gia bảo hiểm nhân thọ Thị trưởng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ Theo thống kê, năm vừa qua, tăng trưởng khối bảo hiểm nhân thọ năm đạt từ 25-30% Mạng lưới chí nhánh rộng lớn Hiện nay, MB Ageas Life thiết lập mạng lưới phân phối sản phẩm thơng qua 260 phịng giao dịch Ngân hàng TMCP Qn đội khắp nước.Ngồi ra, tính đến cuối năm 2019, MB Ageas Life có tổng cộng gần 8000 đại lý BHNT phủ sóng khắp 64 tỉnh thành Có uy tín cao từ ngân hàng qn đội MB mạng lưới MB Bank giúp MB Ageas Life có sẵn cho lượng khách hàng lớn từ ngân hàng Đây yếu tố quan trọng mang lại thành cơng nhanh chóng cho MB Ageas Life - Có tiềm lực tài mạnh  Nhược điểm - Nhân viên ngân hàng hầu hết chưa đào tạo để chào bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Đây vấn đề cộm MB Ageas Life liên doanh bảo hiểm – ngân hàng, lĩnh vực nên nhân viên ngân hàng chưa tiếp cận bán bảo hiểm, từ gây lãng phí nhân lực sẵn có ngân hàng cộng thêm chi phí th lao động liên doanh bị đội lên nhằm hoạt động hiệu Giải vấn đề cần có kế hoạch cụ thể hướng phát triển nhân ngân hàng thời gian tới để hình thức bảo hiểm liên kết ngân hàng thực phát huy hết ưu điểm - Sự thiếu hụt sản phẩm bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life so với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác Hiện nay, MB Ageas Life có sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Hành trình hạnh phúc, Ngày mai sẵn sàng, Kiến tạo ước mơ, MBAL An Cư, MBAL An Phát Dù số lượng không thua nhiều so với doanh nghiệp ngành hoạt động từ lâu Việt Nam thị trường thay đổi liên tục địi hỏi cơng ty phải 53 nhạy bén cho mắt nhiều dòng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường Bên cạnh đó, cơng ty chưa có sản phẩm dành riêng cho hưu trí cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp 2.3.2 Ưu điểm, nhược điểm qua phân tích số liệu báo cáo  Ưu điểm Nhìn chung giai đoạn 2017-2019 MB Ageas Life từ chỗ doanh nghiệp bảo hiểm có bước tiến vững thị trường Việt Nam thơng qua kết tích cực từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đầu tư vào hoạt động tài Có thể tóm gọn qua điểm sau: - - Sau năm tài sản lưu động khơng ngừng tăng cao nhờ nguồn thu lớn doanh nghiệp từ hoạt động đầu tư tài Chủ động tốt khả tài để thực chiến lược kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Điều có tính đặc thù hoạt động bảo hiểm khơng cần nhiều tài sản cố định để hoạt động kinh doanh MB Ageas Life quản lý thực tốt khâu để phòng rùi ro tỷ lệ bồi thường hợp đồng cho khách hàng năm qua chiếm tỷ trọng nhỏ tổng doanh thu công ty  Nhược điểm - Khả sinh lợi từ tổng tài sản vốn chủ sở hữu cịn hạn chế khơng muốn nói thấp, hệ từ việc đoanh thu phụ thuộc - nhiều vào doanh thu từ hoạt động tài cịn doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ chưra chiếm tỷ trọng phù hợp với mục đích kinh doanh ban đầu doanh nghiệp Tỷ lệ chi kinh doanh cao, đạt trung bình 29.3% giai đoạn 2017-2019 Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý, tư vấn viên môi giới bảo hiểm công ty mức cao Từ đó, ta kết luận để tiếp tục phát triển cơng ty cần nhanh chóng cân lại cán cân phải thu phải trả Song song với tìm phương pháp - kinh doanh bảo hiểm mang tính đột phá để khỏi tình trạng phụ thuộc nhiều vào doanh thu từ hoạt động tài để tăng trường Nếu khơng nguy bị thua lỗ chậm phát triển cơng ty khác hồn tồn có khả xảy 2.3.3 Nguyên nhân Việc tồn hạn chế kinh doanh bảo hiểm MB Ageas Life nguyên nhân chủ yếu sau: MB Ageas Life công ty thị trường bảo hiểm nhân thọ nên công ty theo đuổi mục tiêu tăng trưởng doanh thu để mở rộng thị phần Do cơng ty 54 mở rộng sách xét nhận bảo hiểm Theo đó, nhiều khách hàng, dịch vụ có mức rủi ro cao chấp nhận bảo hiểm Cơng ty muốn nhanh chóng phát triển lực lượng đại lý tư vấn viên nên có sách khuyến khích lương, thưởng hoa hồng hấp dẫn cho đại lý/tư vấn viên làm việc hiệu nên tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm công ty mức cao 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI MB AGEAS LIFE 3.1 Mục tiêu phương hướng công ty 3.1.1 Mục tiêu Mục tiêu MB Ageas Life trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tin yêu nhất, mang đến cách tiếp cận sản phẩm bảo hiểm nói riêng, sản phẩm tài nói chung cho thị trường nhân thọ Việt Nam Điều có nghĩa rằng, cơng ty ln đặt yêu cầu khắt khe cho việc nâng cao trình độ quản lý, chất lượng phục vụ khách hàng lĩnh vực kinh doanh tập đoàn, từ việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ tới việc tư vấn cho khách hàng giải pháp tối ưu xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, phát triển với khách hàng đối tác Với tầm nhìn Trở thành doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ hàng đầu tin yêu nhất, MB Ageas Life đặt mục tiêu đến năm 2020 doanh nghiệp giữ vị trí số thị trường phí khai thác kênh Bancassurance; vươn lên top cơng ty có thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác nhiều thị trường; doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực quản lý quỹ, cung cấp dịch vụ tài nước; có tảng, hạ tầng công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu quản trị, kinh doanh toàn hệ thống - Sáu tháng đầu năm 2020, MB Ageas Life đặt mục tiêu: Tổng doanh thu BHNT đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 32% so với kỳ năm 2018 Doanh thu phí bảo hiểm đạt 1008 tỷ đồng, tăng 26% so với kỳ năm 2018 Lợi nhuận trước thuế đạt 84 tỷ đồng Tăng 40% doanh thu khai thác từ kênh Bancassurance, đạt 1124 tỷ đồng; Tăng 28% doanh thu khai thác từ kênh đại lý, đạt 134 tỷ đồng Vốn điều lệ đến năm 2020: tăng lên 1.500 tỷ đồng Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE): đạt 7%, tới năm 2020 Mục tiêu kinh doanh 2020 dự kiến sở lãi suất trích lập dự phịng 3,45% Mục tiêu chiến lược nhân MB Ageas Life nâng cao chất lượng suất lao động việc tập trung vào hoạt động tuyển dụng, thu hút nhân tài; gắn kết giữ chân người lao động; đào tạo phát triển mộtcơ chế lương, đãi ngộ cạnh tranh thị trường tháng đầu năm 2019, công ty đặt mục tiêu tăng 3250 đại lý tuyển dụng mới, tăng 2840 đại lý cấp code bảo hiểm 3.1.2 Phương hướng 56 Phương hướng kinh doanh MB Ageas Life năm 2020 tiếp tục triển khai tất nghiệp vụ kinh doanh, tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới, tư vấn, hoạt động tự doanh, đầu tư; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, đại; tăng cường quản trị rủi ro; chuẩn bị điều kiện cần thiết để triển khai hiệu  Định hướng chiến lược khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối, địa bàn kinh doanh • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp minh bạch tin Công ty xem cam kết tảng để xác lập lòng tin khách hàng MB Ageas Life • Tập trung phát triển thị trường Trung tâm tài nước Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… triển khai khai thác thị trường tỉnh thành khắp nước thơng qua văn phịng đại diện hợp tác kinh doanh • Tập trung phát triển khách hàng cá nhân Nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên kinh doanh trực tiếp cơng ty trung gian thương mại • Mở rộng mạng lưới: bước phát triển đa dạng kênh bán Bancassurance, kênh đại lý truyền thống kênh bán kết hợp với công nghệ điện tử tạo điều kiện phát triển Tăng số lượng Phòng Giao dịch tăng cường tuyển dụng nhân viên mơi giới • Định hướng phát triển sản phẩm công ty linh hoạt để tập trung cung cấp quyền lợi phù hợp cho khách hàng Khách hàng lựa chọn giải pháp sản phẩm đóng gói sẵn kế hoạch tùy chọn theo nhu cầu riêng • Là thương hiệu động, coi trọng trải nghiệm khách hàng, MB Ageas Life định hướng phát triển công nghệ, hướng tới tinh giản thủ tục hành tiết kiệm thời gian cung cấp dịch vụ nhằm phục vụ tốt cho khách hàng  Tổ chức quản trị doanh nghiệp • Mơ hình Quản trị tập trung xây dựng chiến lược phát triển & sách sản phẩm, dịch vụ xuyên suốt; quản trị rủi ro, nguồn nhân lực, công nghệ, thực phân quyền chức kinh doanh • Tăng cường vai trị giám sát Kiểm tốn nội  Phương hướng tài Mơ hình quản trị trụ cột bao gồm: • Bảo hiểm nhân thọ • Tư vấn • Mơi giới dịch vụ tài 3.2 Giải pháp nâng cáo hiệu kinh doanh bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life 57 3.2.1 Củng cố hoàn thiện máy tổ chức Đây ưu tiên loạt giải pháp nâng cao chất lượng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life - Đầu tiên hoàn thiện chế quản lý, nhiệm vụ quan trọng hồn thiện chế quản lý tức hồn thiện q trình làm việc, hồn thiện q trình cung ứng sản phẩm, tiết kiệm tối đa thời gian lao động cuối sử dụng hiệu nguồn lực sẵn có công ty Đối với VCLI, doanh nghiệp tiên phong ngành bảo hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam điều trở nên quan trọng bối cảnh dịch vụ khả mė với người dân cộng thêm với năm trở lại có đối thù liên kết bảo hiểm với ngân hàng gia nhập thị trường chế quản lý tốt giúp VCLI không chi tạo ấn tượng tốt với khách hàng mà tiệt kiệm nguồn lực cho hoạt động xúc tiến quảng bá hình ảnh doanh nghiệp rộng tới người tiêu dùng - Thứ hai nhanh chóng rà sốt lại phòng ban tổng thể doanh nghiệp + Các phòng ban cần gọn nhẹ, quyền hạn nhiệm vụ tránh xảy tình trạng trùng lắp, chồng chéo, nhumg đồng thời khơng bỏ xót đảm bảo dân chủ tạo điều kiện cho nhân viên nói lên ý kiến thân, ý tường tu sang tạo cách làm việc để tận dụng tối chất xám, tài sản vơ hình quý giá doanh nghiệp + Các phận, phịng ban đóng vai trị quan trọng hỗ trợ tích cực cho phận khai thác Vì sở phịng ban có cơng ty cần hồn thiện chức phịng, phân cơng cụ thể nhiệm vụ từmg phòng phận nhằm hỗ trợ cho phận khai thác làm việc có hiệu - Và cuối cùng, cơng ty cần tuyển thêm nhân có trình độ chun mơn cao phân bổ cho phịng ban Chi phí cho việc cố hồn thiện máy tổ chức công ty tương đối cao điều cần thiết việc phát triển bền vững lâu dài cơng ty Chính vi mà cơng ty ngày cảng hồn thiện phát huy máy tổ chức minh 3.2.2 Về sản phẩm bảo hiểm - Phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm cách: nghiên cứu, phát triển hoàn thiện sản phẩm theo nguyên tắc gắn liền quyền lợi doanh nghiệp bảo hiểm người tham gia bảo hiểm: Phí bảo hiềm tương ứng với mức trách nhiệm bảo hiểm, cung cấp sản phẩm bảo hiểm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tăng thêm quyền lợi người tham gia bảo hiểm 58 - Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: MB Agheas Life có đa dạng sản phẩm BHNT chưa có dịng sản phẩm dành riêng cho hưu trí cho khách hàng tổ chức Doanh nghiệp Công ty nên nghiên cứu thiết kế thêm sản phẩm như: Hưu trí vững nghiệp, An nghiệp thành công,… - Mở rộng phạm vi bảo hiểm, bổ sung quyền lợi bảo hiểm cách mở rộng thêm điều khoản sản phẩm bảo hiểm có cho tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, xây dựng sản phẩm bảo hiểm trọn gói với mức phí hợp lý mức trách nhiệm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm thiết yếu doanh nghiệp, nhà đầu tư - Tiếp mở rộng đa dạng hóa sản phẩm có tạo thêm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới, ví dụ bảo an thành tài gia tăng độ tuổi đóng nhận bảo hiểm với mở rộng ngành học khác không riêng việc học phổ thông năm 18 tuổi, hay bảo hiểm bệnh ung thư tạo thêm bảo hiểm cho bệnh nan y khác Song song tạo thêm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm thể ngành nghề đặc thù tạo nhiều cải cho xã hội lại chứa đựng nhiều rùi thân thể mạng sống - Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường Từ tìm nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng mua bảo hiểm công ty bảo hiểm MB Ageas Life, giúp công ty có nhìn hồn thiện chất lượng dịch vụ bảo hiểm mình, từ cơng ty đưa sản phẩm bảo hiểm phù hợp đáp ứng nhu cầu khách hàng 3.2.3 Giải pháp phát triển mở rộng thị trường - Phát triển mạng lưới đại lý bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, mở thêm đại lý quận huyện thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Điều giúp cơng ty đáp ứng u cầu sản phẩm khách hàng cách thuận tiện nhanh chóng nhất, khiến khách hàng cảm thấy thoải mái sử dụng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ - Tăng cường hợp tác sâu rộng với quan quyền địa phương nhằm mở rộng hình ảnh đến người dân 3.2.4 Giải pháp phát triển kênh phân phối Kênh phân phối đóng vai trị quan trọng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phân phối cho người tham gia bảo hiểm qua kênh: doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trực tiếp thực hiện, thông qua trung gian bảo hiểm nhân thọ môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, ngân hàng Nhằm đảm bảo tăng trưởng doanh thu hàng năm, công ty trọng phát triển kênh phân phối như: 59 - Tăng cường hợp tác, giao dịch với nhà môi giới - Nghiên cứu, mở rộng phân phối thông qua kênh mới: Tổ chức mạng phân phối thông qua Đại lý tổ chức như: Ngân hàng, Bưu điện, Cửa hàng, Garage, Showroom buôn bán xe - Phát triển nâng cao chất lượng đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ Trong công tác khai thác chăm sóc khách hàng cần tập trung khai thác có chọn lọc, phân thành đối tượng khách hàng khác để tiện lợi cơng tác chăm sóc khách hàng tạo điều kiện khai thác thuận lợi Do tính chất ngành bảo hiểm nhân thọ nên cơng tác tim kiếm tiếp cận khách hàng khó thực tạo mối quan hệ với khách hàng thông qua giới thiệu nhà môi giới giúp công tác khai thác thuận lợi Tuy nhiên công tác khai thác cần chủ động trong việc tìm kiếm tiếp cận khách hàng không phụ thuộc nhiều vào giới thiệu khách hàng nhà mơi giới Ln tìm kiếm phát triển khách hàng mới, thông qua nhiều mối quan hệ xã hội, quen biết Và điểu quan trọng hết thực cam kết với khách hàng nâng cao lực cạnh tranh uy tín cơng ty thị trường Viết Nam khu vực 2.2.5 Giải pháp truyền thông  Quảng cáo Công ty thực đa dạng hoạt động quảng cáo thiếu số công cụ quảng cáo hữu hiệu mà MB Ageas Life chưa triển khai Vì vậy, em xin đề xuất số giải pháp sau: Các hình thức quảng cáo Offline: - Quảng cáo thang máy tòa nhà, khu chung cư Đây hình thức lấy ý khách hàng cách tự nguyện Trong thang máy khơng gian kín thời gian ngắn nên việc xem quảng cáo cách giết thời gian hợp lý Đa số người dùng thang máy chủ động tìm kiếm xem quảng cáo thời gian di chuyển Do vậy, cần thơng điệp đủ độc đáo, hình ảnh đủ sáng tạo việc tiếp nhận, ghi nhớ thơng tin, chí có phần thích thú với dịch vụ bạn điều hồn tồn xảy - Đặt led quảng cáo sân bay Lợi loại hình quảng cáo khoảng thời gian chờ cho công việc làm thủ tục đợi chuyến bay lớn thời gian công chúng không ý đến biển quảng cáo - Đặt banner bệnh viện, phịng khám Bệnh viện, phịng khám khu vực ln tiếp đón hàng nghìn người nghỉ hay ngày lễ, họ đến với nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho thân gia đình Vì vậy, địa 60 điểm tốt để quảng cáo sản phẩm BHNT MB Ageas Life đặt biển quảng cáo để truyền thông cho sản phẩm như: Bảo hiểm tai nạn 360, Bảo hiểm hỗ trợ chi phí & viện phí phẫu thuật,… Các hình thức quảng cáo online: - Tổ chức thi ảnh fanpage vào ngày lễ kỉ niệm năm ngày 1/6, 20/10, 8/3, với thơng điệp tình cảm gia đình ấm áp, giúp người tham gia thi hiểu rõ tầm quan trọng bảo hiểm nhân thọ gia đình, đồng thời thương hiệu MB Ageas Life lan tỏa rộng rãi - Chia sẻ câu chuyện khách hàng lên website, fanpage, nhóm BHNT  Marketing trực tiếp - Email Marketing: Với ưu điểm thời gian thực nhanh chóng, tiện lợi, đo lường kết cách dễ dàng, MB Ageas Life nên đẩy mạnh công cụ Marketing trực tiếp cho nhiều mục đích như: quảng bá, giới thiệu sản phẩm, gửi lời cảm ơn, chúc mừng,… đến khách hàng - Telemarketing: Cách tiếp cận khách hàng từ xa qua điện thoại để hẹn khách tới hội thảo bán sản phẩm Cơng ty chưa có đội ngũ telesale chuyên nghiệp nên thời gian tới cần đầy mạnh nhân  Khuyến Công ty nên số hoạt động khuyến cho khách hàng như: Giảm giá: Cơng ty có chương trình khuyến tặng voucher cho khách hàng vào dịp năm mới, ngày lễ đặc biệt năm hội thảo chốt nóng hợp đồng BHNT Quà tặng: Công ty thường tặng quà cho khách hàng đại lý vào dịp đầu năm mới, Quốc Khánh 2/9,… Những q giá trị khơng lớn như: mũ bảo hiểm, lịch, ô cầm tay, áo mưa, thể quan tâm công ty khách hàng hệ thống thành viên mình, có ý nghĩa lớn việc động viên tinh thần để họ phục vụ tốt  Quan hệ cơng chúng Cơng ty nên sử dụng hình thức PR để truyền thông thương hiệu đăng trang báo mạng Sức khỏe & Đời sống, báo điện tử gia đình Việt Nam, Phụ nữ Today,… trang web Afamily.vn, Blogtamsu.vn, Eva.vn,… MB Ageas Life đẩy mạnh liên tục tổ chức chương trình Marketing xã hội như: Tổ chức chương trình chạy sức khỏe cộng đồng, trao học bổng cho học sinh nghèo, chiến dịch “Ưu tiên cho hạnh phúc” Chiến dịch đưa thương hiệu MB Ageas Life tiếp cận đến hàng nghìn gia đình Việt, giúp họ hiểu rõ cần thiết bảo hiểm nhân thọ sống, khuyến khích người phụ nữ đại sống lựa chọn hạnh phúc 61 3.2.6 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng đại lý Đại lý phận quan trọng hoạt động kinh doanh cơng ty Họ người trực tiếp mang doanh thu cho công ty, đồng thời đại diện, hình ảnh cơng ty trực tiếp chăm sóc khách hàng Do để đạt kết kinh doanh cao cơng ty phải có đội ngũ đại lý, tư vấn viên thực tiềm chất lượng Và có điều hay khơng phụ thuộc lớn vào cơng tác tuyển dụng cơng ty Nhận thức điều này, MB Ageas Life dần khắc phục tồn mình, song việc thực chưa thực triệt để Theo em, MB Ageas Life cần giải vấn đề sau: - Trước hết, sau nhận từ ban giám đốc kế hoạch hoạt động, tiêu kinh doanh thời gian định kỳ Tất phòng ban chức phải họp bàn đưa nhiệm vụ thực cách cụ thể Từ đó, xem xét với nhiệm vụ thế, tiêu đưa số lượng tuyển dụng cần bao nhiêu? Đối với thành phố lớn nào? Đối với tỉnh thành nhỏ nào? Từ đặc trưng ngành bảo hiểm nhân thọ tính u thương gia đình Việt Nam nên thông thường vào tháng đầu tháng 9, thời điểm chuẩn bị cho học kỳ học sinh, sinh viên mà hợp đồng bảo hiểm bán chạy Đó nhu cầu an tồn, tặng năm học Chính mà tháng trước đó, cơng ty nên tập trung tiến hành quảng cáo công ty tổ chức tuyển dụng số lượng với chất lượng cho phù hợp - Về nguồn tuyển dụng: Hiện MB Ageas Life phần lớn việc tuyển dụng thông qua đại lý cũ, họ thường giới thiệu người nhà, người quen vào làm việc Và nể mà việc tuyển dụng chưa thực sát xao, tiêu chuẩn tuyển dụng từ mà khơng để ý nhiều tới Theo báo cáo phòng kinh doanh, đại lý 32 tuổi nhiều, chiếm tới nửa hoạt động chưa thực hiệu Ngày nay, mà thông tin đại chúng phát triển ngày rộng rãi MB Ageas Life nên mở rộng việc tìm kiếm ứng viên qua kênh để nâng cao chất lượng đội ngũ đại lý Và đồng thời kết hợp với việc tuyên truyền, quảng bá thương hiệu cơng ty việc tuyển dụng đựợc người vừa có đức, vừa có tài MB Ageas Life khơng q khó - Về tiêu chuẩn tuyển dụng: Với tiêu chuẩn tuyển dụng tuổi MB Ageas Life từ 18-45 chưa hợp lý, trình độ nhận thức lại chênh lệch Hầu hết, đại lý có trình độ đại học, cao đẳng chiếm phần nhỏ khoảng 25% nên dẫn đến tiếp thu không đồng đều, nhiều nhận thức yếu Với phát triển kinh tế số lượng người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người có tầm nhận thức cao, nhanh nhạy lớn Vì thế, MB Ageas Life nên tìm kiếm ứng viên đội ngũ đại lý ngày chất lượng hoạt động hiệu 62 3.2.7 Đào tạo nâng cao chất lượng đại lý Đội ngũ đại lý ngoại hạng, tinh nhuệ, chuyên nghiệp… theo cách gọi công ty bảo hiểm, lực lượng mang lại doanh thu khai thác phí bảo hiểm hiệu quả, với nguồn khách hàng chất lượng ổn định Chính thế, nhiều cách khác nhau, MB Ageas Life mong muốn xây dựng phát triển đội ngũ đại lý ngày lớn mạnh Vậy để thực điều đó, theo em MB Ageas Life nên tiến hành khắc phục tồn thực thêm số giải pháp sau: - Trước hết ta thấy, lượng học viên khoá đào tạo MB Ageas Life lớn tỷ lệ bỏ dở chừng cao Vì trước tham gia khố đào tạo này, người tuyển dụng phải trao đổi cách kỹ lưỡng cụ thể với ứng viên cơng việc thời gian đào tạo Nếu người q bận xếp cho họ học khố đào tạo sau để họ chun tâm cho cơng việc mình, tránh ảnh hưởng đến nhìn học viên khác với cơng ty - Thời gian đào tạo khoá học ngắn so với lượng kiến thức cần phải truyền tải tới học viên, có 12 buổi học bao gồm học sản phẩm học kỹ Do đó, ngồi việc học lớp, người trực tiếp tuyển dụng nên giúp đỡ, tốt hết nên tổ chức buổi học tập thêm để trao đổi kinh nghiệm với nhau, xem xét xem khó khăn mà họ gặp phải gì, từ tìm cách giải quyết, giúp lên Đồng thời, giúp họ có thêm “ lửa" để làm tiếp cơng việc - Do trình độ học viên khác nhau, có nhiều người học xong khố học mơ hồ bảo hiểm nhân thọ kiến thức sản phẩm Và thi sát hạch cuối kỳ lại lỏng lẻo, khiến cho chất lượng đại lý chưa cao, làm việc chưa hiệu quả, có nhiều trường hợp tư vấn sai sản phẩm công ty Điều gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín mà trực tiếp ảnh hưởng doanh thu cơng ty Do thời gian tới, MB Ageas Life nên tiến hành kiểm tra cách chặt chẽ, gắt gao Nếu người yếu, khơng qua sát hạch cho họ học thêm khoá tiếp để đảm bảo việc tư vấn đầy đủ, xác thực hiệu - Thực tế, để hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa nâng cao chất lượng đội ngũ đại lý bảo hiểm, việc tuyển dụng, đào tạo thi để có chứng theo quy định Bộ Tài chính, số doanh nghiệp BHNT có chương trình đào tạo nâng cao cho đội ngũ đại lý bảo hiểm nịng cốt Vì thế, MB Ageas Life nên tổ chức thêm khóa học để nâng cao kiến thức kỹ cho đại lý 3.2.8 Giải pháp phát triển công nghệ thông tin Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn rộng khắp lĩnh vực doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bảo hiểm nhân 63 thọ làm thay đổi phương thức quản trị doanh nghiệp chăm sóc, tiếp cận khách hàng… Trước thách thức hội này, HĐQT đạo Cơng ty tập trung đầu tư hồn thiện hạ tầng công nghệ thông tin bước tiên tiến, đại, đẩy mạnh triển khai dự án cơng nghệ thơng tin trọng điểm góp phần hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh cách mạng công nghiệp lần thứ tư Cụ thể: - Phát triển hạ tầng sở mạng dựa công nghệ viễn thơng tiên tiến - Nâng cấp hồn chinh chương trình cấp quản lý hợp đồng bảo hiểm, rủi ro đối tượng bảo hiểm, giám định giải bồi thường máy tính Hồn thiện cơng tác bán hàng qua mạng - Áp dụng thành tựu công nghệ thông tin tiên tiến phục vụ quản lý - Bắt buộc cán nhân viên phải tự nâng cao trình độ tin học - Hồn thiện chương trìinh thống kê đáp ứng yêu cầu công việc - Tiếp tục phát triển ứng dụng tin học hướng phục vụ khách hàng sở tảng hệ thống liệu nghiệp vụ Cụ thể sau: + Tạo dịch vụ cộng thêm để tăng tính hấp dẫn khách hàng cho sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ tốn phí bảo hiểm, giải quyền lợi bảo hiểm qua ngân hàng, qua thẻ, + Xóa bỏ ranh giới địa lý văn phịng khu vực tồn địa bàn, văn phịng cơng ty địa điểm tập trung nguồn liệu Dựa tảng hệ thống liệu nghiệp vụ, phát triển ứng dụng tin học Tự động hóa tổng hợp liệu, thu thập liệu, phục vụ kịp thời cho lãnh đạo định quản lý + Vận hành nhiều phần mềm điển hình như: hệ thống sản phẩm – trái phiếu IBond; Phần mềm thu chi hộ - gia tăng tiện ích cho khách hàng; Phần mềm đào tạo trực tuyến E-learning 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Về phía nhà nước - Tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng doanh nghiệp bảo hiểm nói chung doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nói riêng, đặc biệt khơng có phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay cơng ty cổ phần để có thị trường cạnh tranh lành mạnh từ giúp nâng cao tốc độ tăng trưởng chung đất nước - Tạo chế thông hoạt động bảo hiểm, nâng cao hoạt động máy nhà nước xử lý thủ tục liên quan đến hoạt động bảo hiểm 64 - Nhanh chóng khắc phục lỗ hồng hoạt động quản lý kinh doanh bảo hiểm để ngăn chặn tối đa hành vi trục lợi bất từ hoạt động bảo hiểm gây hoang mang cho khách hàng làm hỗn loạn thị trường bảo hiểm 3.3.2 Về phía ngành - Tăng cường vai trò Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam thiết lập môi trường cạnh tranh lành mạnh công ty bảo hiểm : canh tranh chi phí, hay cạnh tranh tỷ lệ phí, - Tích cực đối thoại với doanh nghiệp bảo hiểm để nắm bắt giải thích rõ khúc mắc doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm Tạo tin tưởng vào an toàn thị trường cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm nói chung MB Ageas Life nói riêng 65 KẾT LUẬN Với đóng góp to lớn ngành bảo hiểm nói chung bảo hiểm nhân thọ nói riêng, khơng phủ nhận vai trị quan trọng ngành bảo hiểm Đời sống cảng nâng cao người cảng tìm đến nghiệp vụ bảo hiểm ngày nhiều Mục đích bảo hiểm đem lại an tâm, an toàn mặt tài cho người tham gia bảo hiểm tnước rủi ro xảy Qua năm hoạt động phát triển không ngừng, MB Ageas Life ln ý thức vai trị đặc biệt cơng tác giảm định bồi thường, coi nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu hoạt động kinh doanh, không vấn đề đển bù tài mà cịn thể quan tâm, chia sẻ khó khăn với khách hàng khơng may gặp rùi ro Hàng năm MB Ageas Life giải nhanh chóng hàng nghìn vụ tổn thất tai nạn xảy góp phần ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh xã hội Tuy nhiên, bên cạnh thành đạt được, công tác giám định bồi thường khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế định cần khắc phục kịp thời để công tác phát huy hết tác dụng Là cơng ty có tuổi đời cịn trẻ, nhiên với nỗ lực không ngừng với đội ngũ cán nhân viên trẻ, nhiệt tình, có chun mơn cao tâm huyết hướng tới mục đích phục vụ khách hàng cách tốt nhất, VCLI xây dựng thương hiệu trước khách hàng đối thủ cạnh tranh Hiện nay, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam tiềm đặc biệt thị trường Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, hy vọng với nổ lực hoàn thiện hoạt động kinh doanh MB Ageas Life ngày phát triển nâng cao thị phần ngành bảo hiểm nhân thọ 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Hoàng Trần Hậu (2010), Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp bảo hiểm, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội TS Đồn Minh Phụng, TS Hồng Mạnh Cừ (2011), Giáo trình Bảo hiểm nhân thọ, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Ths Bùi Thu Hương (2007), Đánh giá hoạt động kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Thương mại Nguyễn Xuân Tùng (2014), Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty cổ phần TMDV Hoa Sơn, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Thăng Long Nguyễn Ngọc Khoa (2015), Phân tích kết kinh doanh Cơng ty cổ phần Sao Thái Dương, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Thăng Long Bùi thị Ngọc (2017), Thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, Chuyên đề tốt nghiệp, Học viện Tài Văn Trường (2019), Thị trường bảo hiểm nhân thọ năm liên tiếp tăng trưởng cao, Tạp chí Tài Chính Tùng Anh (2019), MB Ageas Life - Vươn lên sức trẻ, Tạp chí Tài Chính Vũ Hồng Phú (2018), MB Ageas Life -Thị trường BHNT Việt Nam tiềm năng, Tạp chí Tài Chính 10 Trần Đức Hiền (2019), Bảng xếp hạng Cơng ty Bảo hiểm Nhân thọ 2019, Wiki Tài ... hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM CỦA DOANH NGHIỆP BHNT 1.1 Tổng quan bảo hiểm nhân thọ. .. bị chuyên dùng Điều thể mạnh doanh nghiệp, quy mô kinh doanh lợi kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 25 CHƯƠNG - THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM CỦA CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB. .. động kinh doanh bảo hiểm MB Ageas Life 31 2.2.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas 38 2.3 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS life luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm , Hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS life luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm