Ly 6 Rong Roc

31 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:01

của lực kéo; đồng thời ròng rọc động làm thay đổi độ lớn của lực kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật... Trong thực tế, người ta hay sử dụng Palăng, đó là một thiết bị gồm[r] (1)Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo dự tiết học hôm (2) (3) Liệu làm có dễ dàng hay không? Dùng ròng rọc (4) BÀI 16 : RÒNG RỌC I TÌM HIỂU VỀ RÒNG RỌC : (5) BÀI 16 : RÒNG RỌC I TÌM HIỂU VỀ RÒNG RỌC :  ? Hình 16.2 –a) Hình 16.2 –b) (6) BÀI 16 : RÒNG RỌC I TÌM HIỂU VỀ RÒNG RỌC : * Cấu tạo ròng rọc: Gồm bánh xe có rãnh quay quanh trục , có móc treo (7) BÀI 16 : RÒNG RỌC I TÌM HIỂU VỀ RÒNG RỌC :  ? Hình 16.2 –a) Hình 16.2 –b) (8) BÀI 16 : RÒNG RỌC I TÌM HIỂU VỀ RÒNG RỌC : Ròng rọc cố định Là ròng rọc quay quanh trục cố định Hình 16.2 –a) (9) BÀI 16 : RÒNG RỌC I TÌM HIỂU VỀ RÒNG RỌC : Ròng rọc động: Là ròng rọc mà kéo dây, không ròng rọc quay mà còn di chuyển cùng với vật  ? Hình 16.2 b (10) BÀI 16 : RÒNG RỌC I TÌM HIỂU VỀ RÒNG RỌC : * Cấu tạo ròng rọc: Gồm bánh xe có rãnh quay quanh trục , có móc treo * Có hai loại ròng rọc : Ròng rọc cố định và ròng rọc động (11) II.RÒNG RỌC GIÚP CON NGƯỜI LÀM VIỆC DỄ DÀNG HƠN NHƯ THẾ NÀO ? Thí nghiệm: H 16.3: Kéo vật theo phương thẳng đứng H 16.4: Kéo vật ròng rọc cố định H 16.5: Kéo vật ròng rọc động (12) II.RÒNG RỌC GIÚP CON NGƯỜI LÀM VIỆC DỄ DÀNG HƠN NHƯ THẾ NÀO ? C2: Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng hình 16.3 và ghi kết đo vào bảng 16.1 … (N) Lực kéo vật Chiều Cường lên lực kéo độ trường hợp lực kéo Không dùng ròng rọc Từ lên (13) C2: Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định hình 16.4 Kéo từ từ lực kế Đọc và ghi số lực kế vào bảng 16.1 … (N) Lực kéo vật Chiều Cường lên lực độ trường hợp kéo lực kéo Không dùng Từ ròng rọc lên Dùng ròng rọc cố định (14) C2: Đo lực kéo vật qua ròng rọc động hình 16.5 Kéo từ từ lực kế Đọc và ghi số lực kế vào bảng 16.1 Lực kéo vật Chiều Cường lên lực kéo độ trường hợp lực kéo Không dùng ròng rọc … (N) Từ lên Dùng ròng rọc cố định Dùng ròng rọc động  ? (15) BẢNG 16.1 KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Lực kéo vật lên Chiều Cường độ trường hợp lực kéo lực kéo Không dùng Từ ròng rọc lên Dùng ròng rọc Từ trên xuống cố định Dùng ròng rọc Từ động lên 2N 2N 1N (16) II.RÒNG RỌC GIÚP CON NGƯỜI LÀM VIỆC DỄ DÀNG HƠN NHƯ THẾ NÀO ? 2.Nhận xét: Lực kéo vật lên trường hợp Chiều lực kéo Cường độ lực kéo Không dùng ròng rọc Từ lên 2N Dùng ròng rọc cố định Từ trên xuống 2N C3: Dựa vào bảng kết thí nghiệm trên,hãy so sánh: a) Chiều, cường độ lực kéo vật lên trực tiếp (không dùng ròng rọc) và lực kéo vật qua ròng rọc cố định  Chiều : ngược  Cường độ: (17) II.RÒNG RỌC GIÚP CON NGƯỜI LÀM VIỆC DỄ DÀNG HƠN NHƯ THẾ NÀO ? 2.Nhận xét: Lực kéo vật lên trường hợp Chiều lực kéo Cường độ lực kéo Không dùng ròng rọc Từ lên 2N Dùng ròng rọc động Từ lên 1N C3: Dựa vào bảng kết thí nghiệm trên,hãy so sánh: b) Chiều, cường độ lực kéo vật lên trực tiếp (không dùng ròng rọc) và lực kéo vật qua ròng rọc động  Chiều : giống  Cường độ: dùng ròng rọc động cường độ lực kéo nhỏ kéo vật lên trực tiếp (18) II.RÒNG RỌC GIÚP CON NGƯỜI LÀM VIỆC DỄ DÀNG HƠN NHƯ THẾ NÀO ? 3.Rút kết luận: C4: Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống các câu sau: cố định có tác dụng làm đổi hướng lực kéo so a) Ròng rọc với kéo trực tiếp động thì lực kéo vật lên nhỏ trọng lượng b) Dùng ròng rọc vật (19) Phương xiên Phương ngang Phương thẳng đứng (20) BÀI 16 : RÒNG RỌC I TÌM HIỂU VỀ RÒNG RỌC : II.RÒNG RỌC GIÚP CON NGƯỜI LÀM VIỆC DỄ DÀNG HƠN NHƯ THẾ NÀO ? III.VẬN DỤNG (21) C5: Tìm thí dụ sử dụng ròng rọc Cần cẩu Kéo Leo Máy Kéo rèm ,, núi tập vật thể lên xây phong các dục cao dựng màn môn TDTT mạo hiểm (22) C6 Dùng ròng rọc có lợi gì ? Dùng ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng lực kéo , dùng ròng rọc động có lợi lực kéo (23) Sử dụng hệ thống ròng rọc hình (b) có lợi C7: Sử Vì dụngròng hệ thống nào hơn? rọcròng cố rọc định làm hình thay16.6 đổicó lợi hướng Tại sao? lực kéo; đồng thời ròng rọc động làm thay đổi độ lớn lực (kéo vật lên với lực nhỏ trọng lượng vật) Hình: 16.6 -a Hình:16.6- b (24) Trong thực tế, người ta hay sử dụng Palăng, đó là thiết bị gồm nhiều ròng rọc Dùng palăng cho phép giảm cường độ lực kéo, đồng thời làm đổi hướng lực kéo (25) (26) Khám phá điều lý thú (27) 1 Ò N B Ẩ Y Đ T R Ọ N G L Ự C R Ò N G R Ọ C Đ Ộ 10 N 11 G KẾT QUẢ Ơ N 1N 2II U 3U T 4T Ơ N 6N P A L Ă N G 2)4)Lực 3) Máy Thiết hút bịcủa gồm đơn Trái giản Đất rònggiúp tác rọcdụng cố làm 1)Máy đơn giản có điểm tựa lên vật thay đổi địnhđộvàlớn ròng củarọc lực.động (28) (29) Ghi nhớ:  Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng lực kéo so với kéo trực tiếp  Ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ trọng lượng vật (30) Dặn dò : * Học bài Làm lại các câu hỏi C5,C6, C7 và các bài tập SBT 16.1-16.4 * Đọc phần : “Có thể em chưa biết “ * Ôn tập và làm phần : TỔNG KẾT CHƯƠNG I QUANG HỌC chuẩn bị tiết sau ôn tập (31) BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC Xin chân thành cám ơn quí thầy cô giáo và các em học sinh ! (32)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly 6 Rong Roc, Ly 6 Rong Roc