LOI BE MAC

1 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:26

Cuối cùng em không biết nói gì - Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý- các anh chị phụ trách cùng toàn thể các bạn đội viên đã xây dựng thành [r] (1)LỜI BẾ MẠC Kính thưa quý vị đại biểu khách quí! Thưa toàn thể đại hội! Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Liên đội trường tiểu học Mường Bú B thành công tốt đẹp - Đại hội nêu báo cáo tổng kết công tác Đội - Phong trào thiếu nhi nhiệm kì 2010 - 2011 phương hướng hoạt động hè - 2011 - Tổ chức khen thưởng động viên kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhiệm kì qua - Xây dựng thành cơng nghị đại hội Đại hội có kết nhờ quan tâm đạo sát quý vị đại biểu, cấp ngành đồn thể có liên quan, động nhiệt tình anh chị phụ trách tồn thể bạn đội viên Cuối em nói - Một lần xin trân trọng cảm ơn diện quý vị đại biểu khách quý- anh chị phụ trách toàn thể bạn đội viên xây dựng thành công đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Liên đội nhiệm kì 2010-2011 Em xin trân trọng cảm ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: LOI BE MAC, LOI BE MAC