0

Tài liệu Bài 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VÀ DÂN SỐ ĐỐI VỚI XÃ HỘI docx

23 605 1
  • Tài liệu Bài 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VÀ DÂN SỐ ĐỐI VỚI XÃ HỘI docx

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 21:15

Bài 4 TỰ NHIÊN HỘI NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG SINH THÁI DÂN SỐ ĐỐI VỚI HỘI I . TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA TỰ NHIÊN HỘI 1. Khái niệm tự nhiên hội Tự nhiên là gì? Theo nghĩa hẹp: Tự nhiên là thế giới tự nhiên, bao gồm những sinh vật những yếu tố của sự sống. Theo nghĩa rộng: tự nhiên là toàn bộ thế giới vật chất tồn tại khách quan. hội là gì? Những nhà hội học chủ quan Triết học Mác-Lênin + Những nhà XHH chủ quan: hội là một tổ hợp những cá nhân gia đình rời rạc hợp lại với nhau theo ý muốn chủ quan của một nhà cầm quyền nào đó. Chỉ phản ánh được bề ngoài của hội, chưa phản ánh được mối liên hệ cơ bản,tất yếu bên trong của nó CƠ LÝ HÓA SINH XÃ HỘI + TH Mác - Lênin: hội là hình thức vận động cao nhất của vật chất. 2. Quan hệ giữa tự nhiên hội 2.1. Thống nhất với nhau ở chính bản thân con người. + Xét về mặt tự nhiên: chính tự nhiên là tiền đề cho sự tồn tại của con người. Con người liên hệ khăng khít với tự nhiên vì con người là một bộ phận của giới tự nhiên + Xét về mặt hội: con người với cách người đích thực là người, khi được sống trong môi trường hội, môi trường quan hệ giữa người với người. Mặt hội là mặt bản chất của con người, mặt người của con người. 2.2.Thống nhất với nhau ở “tính vật chất” của nó. + XH tự nhiên dù khác nhau đi đâu chăng nữa thì chúng đều là những dạng khác nhau của thế giới vật chất nên chúng thống nhất với nhau ở tính VC.TN – XH đều có nguồn gốc Vc + XH có những đặc trưng riêng khác tự nhiên; Tính xu hướng, tính phổ biến, tính khách quan * Tác động giữa TN - XH + Tự nhiên ảnh hưởng tới XH: luôn là tiền đề, điều kiện ảnh hưởng tới sự tồn tại phát triển của hội. + XH ảnh hưởng tới TN: tác động vào tự nhiên thông qua hoạt động thực tiễn của con người, trước hết là lao động SX ra của cải VC. II – MÔI TRƯỜNG SINH THÁI ẢNH HƯỞNG CỦAĐỐI VỚI HỘI 1. Môi trường sinh tháimôi trường sống của con người 2. Ảnh hưởng của môi trường sinh thái đối với hội * Sự cạn kiệt tài nguyên Cạn kiệt TN Nước Cạn kiệt TN khoáng sản [...]... đầu đổi mới chính sách… III – DÂN SỐ ẢNH HƯỞNG CỦAĐỐI VỚI HỘI 1 Vai trò của dân số đối với hội a Khái niệm Dân số là gì? Là số lượng người dân làm ăn ,sinh sống trong một vùng lãnh thổ nhất định: một địa phương, một khu vực, một quốc gia b Dân số đối với sự phát triển hội + Số lượng dân số + Chất lượng dân số + Mật độ dân số + Tốc độ phát triển dân số 2 Sự “bùng nổ” dân số hiện... Mức tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên: - Những nước hoàn thành CNH chỉ chiếm ¼ dân số thế giới nhưng sở hữu ¾ của cải thế giới - Những nước dân số tăng nhanh, dân số đông lại tiêu thụ lượng tài nguyên thiên nhiên quá ít 3 Ngăn chặn sự gia tăng dân số + Phải làm cho mọi người hiểu rằng đây là vấn đề toàn cầu… + Phải làm cho mọi người hiểu rằng khả năng chịu đựng của trái đất - môi trường sinh thái là rất...* Sự ô nhiễm môi trường nước Ô nhiễm môi trường không khí * Nguyên nhân + Sự tác động vô ý thức, “mù quáng” của con người vào tự nhiên + Nguyên nhân cơ bản, sâu xa là nguyên nhân thuộc về bản chất chế độ XH Hiểu biết của bạn về môi trường sinh thái ở Việt Nam ? Tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Áp dụng các biện pháp Ngăn chặn các... đây vạn năm: 10 triệu người + Sau 2500 năm, dân số tăng gấp đôi + Năm 1900: 1,6 tỷ người + Năm 1950: 2,5 tỷ người + Năm 1987: 5 tỷ người + Năm 2000: 6,2 tỷ người + Dự báo năm 2050: 9,5 đến 10 tỷ người Dân số thế giới Hậu quả của sự gia tăng dân số? • Sự gia tăng dân số mức độ tiêu thụ tài nguyên nhanh, nhiều dẫn đến nghịch lý toàn cầu: + Tỷ lệ tăng dân số hiên nay: - Thấp ở nước có thu nhập cao -... toàn cầu… + Phải làm cho mọi người hiểu rằng khả năng chịu đựng của trái đất - môi trường sinh thái là rất có hạn + Phải làm cho mọi người thấy rằng gia tăng dân số quá nhanh, khai thác tài nguyên quá mức, bừa bãi dẫn đến ô nhiễm, suy thoái môi trường Dù gái hay trai chỉ hai là đủ . Bài 4 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VÀ DÂN SỐ ĐỐI VỚI XÃ HỘI I . TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1. Khái niệm tự. ra của cải VC. II – MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI XÃ HỘI 1. Môi trường sinh thái Là môi trường sống của con người 2. Ảnh hưởng của môi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VÀ DÂN SỐ ĐỐI VỚI XÃ HỘI docx, Tài liệu Bài 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VÀ DÂN SỐ ĐỐI VỚI XÃ HỘI docx, Tài liệu Bài 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VÀ DÂN SỐ ĐỐI VỚI XÃ HỘI docx

Từ khóa liên quan