0

Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN

21 310 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Giáo án lớp1 Nguyễn Thị Cúc - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng TUẦN 21 Ngày soạn:31/1/2010 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 1/2/2010 Tiết 1: Đạo đức EM VÀ CÁC BẠN (Tiết 1) I.Mục tiêu: - Bước đầu biết được : Trẻ em cần được học tập , được vui chơi và kết giao bạn bè. - Biết cần phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ bạn bè trong học tập và trong vui chơi. - Bước đầu biết vì sao cần phải cư xử tốt với bạn bẹ trong học tập và trong vui chơi. - Đoàn kết, thân ái với bạn bè xung quanh. II.Chuẩn bị: Tranh minh hoạ phóng to theo nội dung bài. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KTBC: GV nhận xét KTBC. 2.Bài mới : Giới thiệu bài ghi tựa. Hoạt động 1 : Phân tích tranh (bài tập 2) Giáo viên yêu cầu các cặp học sinh thảo luận để phân tích tranh bài tập 2 Trong từng tranh các bạn đang làm gì? Các bạn đó có vui không? Vì sao? Noi theo các bạn đó, các em cần cư xử như thế nào với bạn bè? Giáo viên gọi từng cặp học sinh nêu ý kiến trước lớp. Giáo viên kết luận chung: Các bạn trong các tranh cùng học, cùng chơi với nhau rất vui. Noi theo các bạn đó, các em cần vui vẽ, đoàn kết, cư xử tốt với bạn bè của mình. Hoạt động 2: Thảo luận lớp Nội dung thảo luận:  Để cư xử tốt với bạn các em cần làm gì?  Với bạn bè cần tránh những việc gì?  Cư xử tốt với bạn có lợi gì? GV kết luận: Để cư xử tốt với bạn, các HS nêu tên bài học. Vài HS nhắc lại. Học sinh hoạt động theo cặp. Học sinh phát biểu ý kiến của mình trước lớp. Học sinh nhắc lại. Học sinh thảo luận theo nhóm 8 và trình bày trước lớp những ý kiến của mình. Học sinh khác nhận xét và bổ sung. Học sinh nhắc lại. 1 Giáo án lớp1 Nguyễn Thị Cúc - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng em cần học, chơi cùng nhau, nhường nhịn giúp đỡ nhau, mà không được trêu chọc, đánh nhau, làm bạn đau, làm bạn giận. Cư xử tốt như vậy sẽ được bạn bè quý mến, tình cảm bạn bè càng thêm gắn bó. Hoạt động 3: Giới thiệu bạn thân của mình Giáo viên gợi ý các yêu cầu cho học sinh giới thiệu như sau:  Bạn tên gì? Đang học và đang sống ở đâu?  Em và bạn đó cùng học, cùng chơi với nhau như thế nào??  Các em yêu quý nhau ra sao? 4.Củng cố: Hỏi tên bài. Nhận xét, tuyên dương. 4.Dặn dò: Học bài, chuẩn bị bài sau. Học sinh giới thiệu cho nhau về bạn của mình theo gợi ý các câu hỏi. Học sinh nêu tên bài học. Tiết 2: Tiếng việt ÔP - ƠP I.Mục tiêu: - Đọc và viết được : ôp, ơp, hộp sữa, lớp học; từ và đoạn thơ ứng dụng - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Các bạn lớp em. II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng. -Tranh minh hoạ luyện nói: Các bạn lớp em. -Bộ ghép vần của GV và học sinh. III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KTBC :. Viết bảng con. GV nhận xét chung. 2.Bài mới: GV giới thiệu tranh rút vần ôp, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần ôp. Lớp cài vần ôp. GV nhận xét. HD đánh vần vần ôp. N1 : cải bắp; N2 : bập bênh. HS phân tích, cá nhân 1 em Cài bảng cài. ô – pờ – ôp. 2 Giáo án lớp1 Nguyễn Thị Cúc - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Có ôp, muốn có tiếng hộp ta làm thế nào? Cài tiếng hộp. Gọi phân tích tiếng hộp. GV hướng dẫn đánh vần tiếng hộp. Dùng tranh giới thiệu từ “hộp sữa”. Hỏi: Trong từ có tiếng nào mang vần mới học. Gọi đánh vần tiếng hộp, đọc trơn từ hộp sữa. Gọi đọc sơ đồ trên bảng Hướng dẫn viết bảng con: ôp, hộp sữa Vần 2 : vần ơp (dạy tương tự ) Đọc lại 2 cột vần. GV nhận xét và sửa sai. Đọc từ ứng dụng. Tốp ca, bánh xốp, hợp tác, lợp nhà. Gọi đánh vần các tiếng có chứa vần mới học và đọc trơn các từ trên. Gọi đọc toàn bảng. Tiết 3 Luyện đọc bảng lớp : Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn Luyện câu: GT tranh rút câu ghi bảng: GV nhận xét và sửa sai. Luyện nói: Chủ đề: “Các bạn lớp em”. GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Các bạn lớp em”. Đọc sách kết hợp bảng con. GV đọc mẫu 1 lần. GV Nhận xét cho điểm. Luyện viết vở TV. GV thu vở một số em để chấm điểm. Nhận xét cách viết. 4.Củng cố : Gọi đọc bài. Trò chơi:Tìm vần tiếp sức: 5.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà. CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. Thêm âm h đứng trước vần ôp và thanh nặng dưới âm ô. Toàn lớp. CN 1 em. Hờ – ôp – hôp– nặng – hộp. CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT. Tiếng hộp. CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. CN 2 em Giống nhau : kết thúc bằng p Khác nhau : ôp bắt đầu bằng ô, ơp bắt đầu bằng ơ. 3 em 1 em. HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em. CN 2 em, đồng thanh. CN 6 -> 7 em, lớp đồng thanh. Học sinh nói theo hướng dẫn của Giáo viên. HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng con 6 em. Học sinh lắng nghe. Toàn lớp. CN 1 em 3 Giáo án lớp1 Nguyễn Thị Cúc - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Ngày soạn:31/1/2010 Ngày dạy: Thứ ba, ngày 2/2/2010 Tiết 1: Toán PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 7 I.Mục tiêu : - Biết làm các phép trừ, biết trừ nhẩm dạng 17-7; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. II.Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ, SGK, các bó chục que tính và các que tính rời. -Bộ đồ dùng toán 1. III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KTBC: Giáo viên gọi học sinh lên bảng làm bài tập số 3 và số 4. Giáo viên nhận xét về kiểm tra bài cũ. 2.Bài mới : *. Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17 – 7 Giáo viên cho học sinh lấy 17 que tính, rồi tách thành 2 phần.). Học sinh tự đặt tính và làm tính trừ. Viết 17 rồi viết 7, sao cho 7 thẳng cột với 7 (ở cột đơn vị). Viết dấu trừ (-) Kẻ vạch ngang dưới 2 số đó. Tính từ phải sang trái. *. Họïc sinh thực hành: (Luyện tập) Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài. Giáo viên lưu ý học sinh viết các số thẳng cột ở hàng đơn vị và trừ từ phải sang trái. Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài: Yêu cầu học sinh tính nhẩm và nêu kết quả. Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của bài: Học sinh làm ở bảng lớp bài 3 và 4 Học sinh khác nhận xét. Học sinh thực hành và nêu: Có 17 que tính, tách thành 2 phần. Một phần gồm 1 chục que tính và một phần gồm 7 que tính. Học sinh thực hành viết số 17 ở trên, viết số 7 ở dưới sao cho số 7 ở hàng đơn vị thẳng cột với số 7, viết dấu - ở trước. Tính từ phải sang trái. 7 trừ 7 bằng 0, viết 0. Hạ 1, viết 1. Học sinh làm VBT. 4 Giáo án lớp1 Nguyễn Thị Cúc - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Cho học sinh làm ở phiếu học tập, làm xong đọc kết quả. 5.Củng cố, dặn dò Học sinh tính nhẩm và nêu kết quả. Học sinh làm ở phiếu học tập. Tiết 2: Tiếng việt EP - ÊP I.Mục tiêu: - Đọc và viết được : ep, êp, cá chép, đèn xếp; từ và đoạn thơ ứng dụng. - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Xếp hàng vào lớp. II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng. -Tranh minh hoạ luyện nói: Xếp hàng vào lớp. -Bộ ghép vần của GV và học sinh. III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KTBC : Viết bảng con. GV nhận xét chung. 2.Bài mới: GV giới thiệu tranh rút ần ep, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần ep. Lớp cài vần ep. GV nhận xét. HD đánh vần vần ep. Có ep, muốn có tiếng chép ta làm thế nào? Cài tiếng chép. Gọi phân tích tiếng chép. GV hướng dẫn đánh vần tiếng chép. Dùng tranh giới thiệu từ “cá chép”. Gọi đánh vần tiếng chép, đọc trơn từ cá chép. Gọi đọc sơ đồ trên bảng. Hướng dẫn viết bảng con: ep, cá chép N1 : bánh xốp; N2 : lợp nhà. HS phân tích, cá nhân 1 em Cài bảng cài. e – pờ – ep. CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. Thêm âm ch đứng trước vần ep và thanh sắc trên âm e. Toàn lớp. CN 1 em. Chờ – ep – chep– sắc – chép. CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT. CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. CN 2 em 3 em 5 Giáo án lớp1 Nguyễn Thị Cúc - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Vần 2 : vần êp (dạy tương tự ) Gọi học sinh đọc toàn bảng. Đọc từ ứng dụng. Lễ phép, xinh đẹp, gạo nếp, bếp lửa. Gọi đánh vần các tiếng có chứa vần mới học và đọc trơn các từ trên. Gọi đọc toàn bảng. Tiết 3 Luyện đọc bảng lớp : Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn Luyện câu: GT tranh rút câu ghi bảng: GV nhận xét và sửa sai. Luyện nói: Chủ đề: “Xếp hàng vào lớp”. GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Xếp hàng vào lớp”. Đọc sách kết hợp bảng con. GV đọc mẫu 1 lần. GV Nhận xét cho điểm. Luyện viết vở TV. GV thu vở một số em để chấm điểm. Nhận xét cách viết. 4.Củng cố : Gọi đọc bài. Trò chơi:Tìm vần tiếp sức: 5.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học. 1 em. Toàn lớp viết HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em. CN 2 em, đồng thanh. CN 6 -> 7 em, lớp đồng thanh. Học sinh nói theo hướng dẫn của Giáo viên. Học sinh khác nhận xét. Học sinh lắng nghe. Toàn lớp. CN 1 em Tiết 4: Tự nhiên xã hội ÔN TẬP XÃ HỘI I.MỤC TIÊU : - Kể được về gia đình, lớp học, cuộc sống nơi các em sinh sống. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề xã hội III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động 1: Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Hái hoa dân chủ”. Mục tiêu: 6 Giáo án lớp1 Nguyễn Thị Cúc - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Củng cố hệ thống hoá các kiến thức đã học về xã hội. Cách tiến hành: +GV gọi lần lượt từng học sinh lên “hái hoa” và đọc to câu hỏi trước lớp. +GV tổ chức cho học sinh trả lời câu hỏi theo nhóm 2 em. +GV chọn một số em lên trình bày trước lớp. +Ai trả lời đúng rõ ràng ,lưu loát sẽ được cả lớp vỗ tay , khen thưởng. Câu hỏi: +Kể về các thành viên trong gia đình bạn. +Nói về những người bạn yêu quý. +Kể về ngôi nhà của bạn. +Kể về những việc bạn đã làm để giúp bố mẹ. +Kể về cô giáo(thầy giáo) cảu bạn. +Kể về một người bạn của bạn. +Kể những gì bạn nhìn thấy trên đường đến trường. +Kể về một nơi công cộng và nói về các hoạt động ở đó. +Kể về một ngày của bạn. Hoạt động 2: -GV củng cố các kiến thức đã học về xã hội. -Đánh giá kết quả trò chơi. -Nhận xét tuyên dương. Ngày soạn:31/1/2010 Ngày dạy: Thứ tư, ngày 3/1/2010 Tiết 1: Toán LUYỆN TẬP I.Mục tiêu : - Thự hiện phép trừ( không nhớ ) trong phạm vi 20, trừ nhẩm trong phạm vi 20; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. II.Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ chuẩn bị bài 3 và 4, SGK. -Bộ đồ dùng toán 1. III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KTBC: GV nêu yêu cầu cho học sinh làm: Viết theo cột dọc và tính kết quả. 15 – 3 , 13 – 6 , 17 – 4 2.Bài mới : 3 học sinh làm ở bảng lớp, học sinh khác theo dõi và nhận xét. 7 Giáo án lớp1 Nguyễn Thị Cúc - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 3. Hướng dẫn học sinh luyện tập: Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài. Hỏi học sinh về cách thực hiện bài này? Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài: Cho học sinh tính nhẩm và nêu kết quả. Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của bài: Giáo viên hỏi: Ở dạng tóan này ta thực hiện như thế nào? Bài 4: Gọi nêu yêu cầu của bài: Tổ chức cho học sinh làm VBT (lưu ý học sinh trừ nhẩm, so sánh 2 số, điền dấu so sánh vào 2 số) Bài 5: Gọi nêu yêu cầu của bài: Cho học sinh dựa vào tóm tắt của bài để nêu lại nội dung bài toán, giải vào VBT 4.Củng cố, dặn dò:Nhận xét tiết học, dặn dò tiết sau. Viết các số thẳng cột, thực hiện từ phải sang trái. Học sinh nhẩm rồi đọc phép tính và kết quả nối tiếp nhau theo bàn. Hết bàn này đến bàn khác. Thực hiện từ trái sang phải và ghi kết quả cuối cùng sau dấu bằng (=). Học sinh làm VBT và nêu miệng kết quả. 16 – 6 12 11 13 – 3 15 – 5 14 – 4 Có 12 xe máy. Đã bán 2 xe máy. Hỏi còn lại bao nhiêu xe máy? 12 – 2 = 10 Tiết 2 : Tiếng việt IP - UP I.Mục tiêu: - Đọc và viết được: ip, up, bắt nhịp, búp sen; từ và đoạn thơ ứng dụng. - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Giúp đỡ cha mẹ. II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng. -Tranh minh hoạ luyện nói: Giúp đỡ cha mẹ. -Bộ ghép vần của GV và học sinh. III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KTBC Viết bảng con. GV nhận xét chung. 2.Bài mới: GV giới thiệu tranh rút vần ip, ghi N1 : cá chép; N2 : đèn xếp. 8 Giáo án lớp1 Nguyễn Thị Cúc - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng bảng. Gọi 1 HS phân tích vần ip. Lớp cài vần ip. GV nhận xét. HD đánh vần vần ip. Có ip, muốn có tiếng nhịp ta làm thế nào? Cài tiếng nhịp Gọi phân tích tiếng nhịp. . Dùng tranh giới thiệu từ “bắt nhịp”. Hỏi: Trong từ có tiếng nào mang vần mới học. Gọi đánh vần tiếng nhịp, đọc trơn từ bắt nhịp. Gọi đọc sơ đồ trên bảng. Hướng dẫn viết bảng con: ip, bắt nhịp Vần 2 : vần up (dạy tương tự ) Gọi học sinh đọc toàn bảng. GV nhận xét và sửa sai. Đọc từ ứng dụng. Nhân dịp, đuổi kịp, chụp đèn, giúp đỡ. Gọi đánh vần các tiếng có chứa vần mới học và đọc trơn các từ trên. Gọi đọc toàn bảng. Tiết 3 Luyện đọc bảng lớp : Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn Luyện câu: GT tranh rút câu ghi bảng: GV nhận xét và sửa sai. Luyện nói: Chủ đề: “Giúp đỡ cha mẹ”. GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Giúp đỡ cha mẹ”. GV Nhận xét cho điểm. Luyện viết vở TV. GV thu vở một số em để chấm điểm. Nhận xét cách viết. 4.Củng cố : Gọi đọc bài. HS phân tích, cá nhân 1 em Cài bảng cài. CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. Thêm âm nh đứng trước vần ip và thanh nặng dưới âm i Toàn lớp. CN 1 em. Nhờ – ip – nhip– nặng – nhịp. CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT. Tiếng nhịp. CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. CN 2 em 3 em Toàn lớp viết Học sinh quan sát và giải nghĩa từ cùng GV. HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em. CN 2 em, đồng thanh. CN 6 -> 7 em, lớp đồng thanh. Học sinh nói theo hướng dẫn của Giáo viên. Học sinh khác nhận xét. . Học sinh lắng nghe. 9 Giáo án lớp1 Nguyễn Thị Cúc - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Trò chơi: Kết bạn GV nhận xét trò chơi. 5.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học. Toàn lớp. CN 1 em Tiết 4 : Thủ công ÔN TẬP CHƯƠNG II : GẤP HÌNH I.Mục tiêu: - Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp giấy. - Gấp được ít nhất một hình gấp đơn giản. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. II.Đồ dùng dạy học: -Mẫu gấp bằng giấy -1 tờ giấy màu hình vuông. -Học sinh: Giấy nháp trắng, bút chì, vở thủ công. III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: 2.KTBC: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh theo yêu cầu giáo viên dặn trong tiết trước. Nhận xét chung về việc chuẩn bị của học sinh. 3.Bài mới: Giới thiệu bài, ghi tựa. Giáo viên nêu quy trình gấp mũ ca lô : Đặt giấy hình vuông phía màu úp xuống và  Gấp lấy đường dấu giữa theo đường chéo (H2)  Gấp đôi hình vuông theo đường gấp chéo ở H2 ta được H3.  Gấp đôi H3 để lấy đường dấu giữa, sao đó mở ra, gấp 1 phần của cạnh bên Hát. Học sinh mang dụng cụ để trên bàn cho giáo viên kểm tra. Vài HS nêu lại Học sinh lắng nghe các quy trình gấp mũ ca lô bằng giấy. Học sinh nhắc lại quy trình gấp mũ ca lô bằng giấy. Học sinh khác bổ sung nếu thấy cần thiết. 10 [...]... chỗ chấm để có bài toán Sau khi hoàn thành bài toán, gọi học sinh đọc lại bài toán Hỏi: bài toán cho biết gì? Nêu câu hỏi của bài toán? Theo câu hỏi này ta phải làm gì? Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài: Học sinh tự quan sát hình bài 2 để nêu bài toán Giáo viên giúp đỡ các em để hoàn thành bài tập của mình Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của bài: Hướng dẫn quan sát tranh vẽ rồi đọc bài toán “Có 1 con gà mẹ và... câu hỏi của bài toán theo hình vẽ 15 Giáo án lớp1 Nguyễn Thị Cúc - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng II.Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ chuẩn bị bài 4 SGK, các tranh vẽ trong SGK -Bộ đồ dùng toán 1 III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KTBC: Bài 4: 3 em, mỗi em làm một cột Bài 5: 2 em, mỗi em làm một cột 2 .Bài mới : * Giới thiệu bài toán có lời văn: Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài Hướng... phong phú, phù hợp với tranh hay không Bài vẽ nào vẽ màu hài hoàvà đẹp HS bình chọn bài vẽ đẹp HS theo dõi và lắng nghe HS vẽ màu vào vở HS quan sát và đánh giá, nhận xét bài của bạn HD HS chuẩn bị bài sau Quan sát vật nuôi Nhận xét tiết học Tiết 1: Ngày soạn: 31/ 1/2 010 Ngày dạy: Thứ sáu, ngày 5 /1/ 2 010 Toán BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN I.Mục tiêu : - Bước đầu nhận biết bài toán có lời văn gồm các số ( điều đã... tuyên dương các em gấp đẹp Chuẩn bị bài học sau: ôn lại nội dung của các bài 13 , 14 , 15 và chuẩn bị giấy để kiểm tra hết chương II – Kĩ thuật gấp hình Tiết 1: Học sinh thực hành gấp mũ ca lô bằng giấy Học sinh trang trí sản phẩm của mình và trưng bày sản phẩm trước lớp Học sinh nêu quy trình gấp mũ ca lô bằng giấy Ngày soạn: 31/ 1/2 010 Ngày dạy: Thứ năm, ngày 4 /1/ 2 010 Tiếng việt IÊP – ƯƠP I.Mục tiêu:... học: -Bảng phụ, SGK -Bộ đồ dùng toán 1 III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KTBC: Giáo viên gọi học sinh làm bảng bài tập 3 và 4 2 .Bài mới : *.Hướng dẫn họïc sinh thực hành: Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài Giáo viên lưu ý học sinh viết các số đúng vị trí các vạch trên tia số Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài: Gọi học sinh đọc bài mẫu và phân tích: 13 Học sinh làm ở bảng lớp Học sinh... xe đạp Chấm bài tổ 1 Gọi 1 tổ nộp vở để GV chấm Nhận xét bài cũ 2 .Bài mới : Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài HS nêu tựa bài GV hướng dẫn học sinh quan sát bài viết HS theo dõi ở bảng lớp GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu cách viết 17 Giáo án lớp1 Nguyễn Thị Cúc - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng bệp bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá HS tự phân tích Gọi học sinh đọc nội dung bài viết Phân... án lớp1 học Lý Tự Trọng Mẫu : Số liền sau của 7 là 8 Hướng dẫn học sinh sử dụng tia số để nêu hoặc lấy một số nào đó cộng với 1 thì được số liền sau số đó Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của bài: Gọi học sinh đọc bài mẫu và phân tích: Mẫu : Số liền trước của 8 là 7 Bài 4: Gọi nêu yêu cầu của bài: Giáo viên lưu ý học sinh viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau khi đặt tính dọc Bài 5: Gọi nêu yêu cầu của bài: ... dạy học: -Mẫu viết bài 20, vở viết, bảng … III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy 1. KTBC: Gọi 3 HS lên bảng viết Hoạt động học 3 học sinh lên bảng viết: bệp bênh, lợp nhà, xinh đẹp Lớp viết bảng con: bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá Chấm bài tổ 4 Gọi 1 tổ nộp vở để GV chấm Nhận xét bài cũ 2 .Bài mới : Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa HS nêu tựa bài bài GV hướng dẫn học sinh quan sát bài HS theo dõi ở... hành : Cho HS viết bài vào tập GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết HS nêu: bệp bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp 4.Củng cố : lửa, giúp đỡ, ướp cá Hỏi lại tên bài viết Gọi HS đọc lại nội dung bài viết Thu vở chấm một số em Nhận xét tuyên dương 5.Dặn dò : Viết bài ở nhà, xem bài mới Tiết 3: Tiếng việt 18 Nguyễn Thị Cúc - Trường Tiểu Giáo án lớp1 học Lý Tự Trọng... Tiết 4: Học sinh nêu miệng: Số liền sau của 7 là 8 Số liền sau của 9 là 10 Số liền sau của 10 là 11 Số liền sau của 19 là 20 Học sinh nêu miệng nối tiếp: Em này hỏi em khác nêu Học sinh làm bảng con và bảng từ Thực hiện từ trái sang phải Học sinh làm VBT, nêu miệng kết quả Học sinh nêu tên bài, nhắc lại cách tính và tính: 17 – 1 – 5 Mĩ thuật VẼ MÀU VÀO HÌNH VẼ PHONG CẢNH I.MỤC TIÊU - Biết thêm vè cách . lớp1 Nguyễn Thị Cúc - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng TUẦN 21 Ngày soạn: 31/ 1/2 010 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 1/ 2/2 010 Tiết 1: Đạo đức EM VÀ CÁC BẠN (Tiết 1) I.Mục. VBT và nêu miệng kết quả. 16 – 6 12 11 13 – 3 15 – 5 14 – 4 Có 12 xe máy. Đã bán 2 xe máy. Hỏi còn lại bao nhiêu xe máy? 12 – 2 = 10 Tiết 2 : Tiếng việt IP
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN, Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN,

Hình ảnh liên quan

GV giới thiệu tranh rút vần ôp, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần  ôp. - Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN

gi.

ới thiệu tranh rút vần ôp, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần ôp Xem tại trang 2 của tài liệu.
Gọi đọc sơ đồ trên bảng - Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN

i.

đọc sơ đồ trên bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
-Bảng phụ, SGK, các bó chục que tính và các que tính rời. -Bộ đồ dùng toán 1. - Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN

Bảng ph.

ụ, SGK, các bó chục que tính và các que tính rời. -Bộ đồ dùng toán 1 Xem tại trang 4 của tài liệu.
GV giới thiệu tranh rút ần ep, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần  ep. - Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN

gi.

ới thiệu tranh rút ần ep, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần ep Xem tại trang 5 của tài liệu.
Gọi đọc toàn bảng. - Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN

i.

đọc toàn bảng Xem tại trang 6 của tài liệu.
bảng. - Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN

b.

ảng Xem tại trang 9 của tài liệu.
GV giới thiệu tranh rút vần iêp, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần  iêp. - Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN

gi.

ới thiệu tranh rút vần iêp, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần iêp Xem tại trang 12 của tài liệu.
Luyện câu: GT tranh rút câu ghi bảng: GV nhận xét và sửa sai. - Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN

uy.

ện câu: GT tranh rút câu ghi bảng: GV nhận xét và sửa sai Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Hình vẽ dãy núi - Hình vẽ nhà sàn  -Hình vẽ cây  - Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN

Hình v.

ẽ dãy núi - Hình vẽ nhà sàn -Hình vẽ cây Xem tại trang 15 của tài liệu.
bàn (hình thức thi đua) để hoàn thành bài tập của mình. - Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN

b.

àn (hình thức thi đua) để hoàn thành bài tập của mình Xem tại trang 17 của tài liệu.
Yêu cầu: Nhìn hình vẽ để lập đề toán. Thời gian chơi 3 phút. Thi đua giữa các nhóm. - Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN

u.

cầu: Nhìn hình vẽ để lập đề toán. Thời gian chơi 3 phút. Thi đua giữa các nhóm Xem tại trang 17 của tài liệu.
HS viết bảng con. - Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN

vi.

ết bảng con Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Mẫu viết bài 20, vở viết, bảng …. - Bài soạn LOP 1 TUAN 21_2B CKN

u.

viết bài 20, vở viết, bảng … Xem tại trang 19 của tài liệu.