0

Bài soạn TUAN 19 GDMT+KNS

37 231 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

Lũch baựo giaỷng Tửứ ngaứy 03/ 01 ủeỏn ngaứy 07 / 01/ 2011 Th Đạo đức Tiết: 1/ 19 EM YÊU QUÊ HƯƠNG (TIẾT 1) Thứ , ngày Tiết Môn Tiết CT Tên bài dạy Thứ hai03/ 01 / 2011 1 ĐĐ 19  2 TĐ 37  ! 3 T 91 "#$% 4 KT 19 & 5 LS 19 '()*+,-#./0 6 CC 19 Thứ ba04 / 01/ 2011 1 CT 19 123(45678789 2 T 92 :#;< 3 AV 37 4 MT 19 5 LT&C 37 '=< Thứ tư05/ 01/ 2011 1 TĐ 38  !>77? 2 TLV 37 :#;<@@>"9ABCDE? 3 T 93 :#;< 4 KH 37 "+ 5 TD Thứ năm06 / 01 / 2011 1 AV 38 2 LT&C 38 '=< 3 T 94 F%8GH-8G 4 H 19 FI4.FJ 5 KC 19 '(AKK Thứ sáu07/ 01 / 2011 1 TLV 38 :#;<@@>"9ABCL(E? 2 T 95 '3%8G 3 -L 19 'M 4 TD 5 KH 38 N9E(AOPI 6 SHL 19 I. Mục tiêu: - Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương. - Yêu mến tự hào, về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương. II- Đồ dùng dạy học : Giấy ,bút màu ,Dây ,kẹp ,nẹp treo tranh – Thẻ màu – Các bài thơ,bài hát nói về quê hương SGK Đạo đức 5 . III. – Hoạt động dạy học chủ yếu : Ti Ho  1.  2 Kiểm tra bài cũ: 3.Dạy bài mới: a. GT bài: b. Phát triển bài: HĐ1: Kể chuyện “Cây đa làng em” . HĐ2: Làm BT1: HĐ3: Liên hệ thực tế. 4. Củng cố: 5.NhDặn dò: “Không có” GT “Em yêu quê hương -Gọi 1 HS đọc truyện “cây đa quê hương” +Vì sao dân làng gắn bó với cây đa ? +Hà gắn bó với cây đa như thế nào ? +Bạn Hà đóng góp tiền để làm gì ? +Những việc làm của bạn hà thể hiện tình cảm gì với quê hương? +Qua câu chuyện của bạn Hà em tháy đối với quê hương chúng ta phải ntn ? -Nhận xét tuyên dương. -Đọc 4 câu thơ trong ghi nhớ. BT1-Gọi 1 HS đọc ND và YC BT1. Treo bảng phụ ghi sẳn nội dung. -Y/C HS thảo luận nhóm đôi. Chỉ đònh vài đại diện trả lời. -Kết luận tuyên dương. Trường hợp a,b,c,d,e thể hiện tình yêu quê hương. -Y/C HS trao đổi nhóm theo bàn. Gợi ý câu hỏi:bạn biết gì về quê hương mình ? + Bạn đã làm gì để thể hiện tình yêu quê hương. -Y/C HS trao đổi (3’) Bao quát lớp. Gọi 1 số HS trình bài trước lớp. -Y/C HS đặt câu hỏi mình quan tâm. Kết luận tuyên dương HS thể hiện tình yêu quê hương. -Gọi 4 HS đọc lại 4 câu thơ trong ghi nhớ. -Về nhà vẽ 1 bức tranh nói về việc làm mà mình mong muốn thực hiện. Sưu tầm thơ bài hát nói về quê hương. -HS lắng nghe và nhắc lại tựa bài. -1 Hs đọc truyện-cả lớp theo dõi. -2HS Vì cây đa là biểu tượng của quê hương, cây đa đem lại nhiều lợi ích cho mọi người. -3 HS. Mỗi lần về quê Hà cùng các bạn đến chơi dưới gốc cây đa. -Để chữa cho cây sau trận lụt. -Bạn rất yêu quê hương -Gắn bó yêu quý và bảo vệ quê hương. -2 HS đọc lại 4 câu thơ. -1 HS đọc yêu cầu và nội dung. -Chú ý. -Trao đổi nhóm đôi. -5 đại diện trả lời. HS khác bổ sung. -Nghe. -4 HS trình bài. -2HS đọc. 'QR*)1 Nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Th      7 S 4TU NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ 1. I. Mục tiêu: .(AIAQVA#3E@L+W<E#AX*@35*3;>Y7W :?H 2FZAX8CW88D%A5067[7H>78@* AXH\W3\>]^@$*RB? FNLW\<3AI6@3DL+WZ#AX$3;>.7_? II. Chuẩn bò: + GV: Tranh minh họa bài học ở SGK. Ảnh chụp thành phố Sài Gòn những năm đầu TK 20, bến NhàRồng. Bảng phụ viết sẵn đoạn kòch luyện đọc. + HS: SGK. III. Các hoạt động: Ti Ho  1. n đònh 2. Bài cũ 3. Bài mới a. Giới thiệu bài mới: b. Các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc. Ôn tập – kiểm tra. - Giáo viên nhận xét cho điểm. Bài giới thiệu 5 chủ điểm của phần 2 (môn TĐ, chủ điểm đầu tiên “Người công dân”, giới thiệu bài tập đọc đầu tiên “Người công dân số 1” viết về chủ tòch Hồ Chí Minh từ khi còn là một thanh niên đang trăn trở tìm đường cứu nước, cứu dân tộc. - Ghi bảng người công dân số 1. - Yêu cầu học sinh đọc bài. - Giáo viên đọc diễn cảm trích đoạn. - Chia vở kòch thành đoạn để học sinh luyện đọc. - Đoạn 1: “Từ đầu … làm gì?” - Đoạn 2: “Anh Lê … hết”. - Giáo viên luyện đọc cho học sinh từ phát âm chưa chính xác, các từ gốc tiếng Pháp: phắc – tuya, Sat-xơ-lúp Lô ba … - Yêu cầu học sinh đọc từ ngữ chú giải HS thực hiện. -HS chú ý lắng nghe. - 1 học sinh khá giỏi đọc. - Cả lớp đọc thầm. - Nhiều học sinh tiếp nối nhau đọc từng đoạn của vở kòch. - 1 học sinh đọc từ chú giải.  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.  Hoạt động 3: Đọc diễn cảm. và giúp các em hiểu các từ ngữ học sinh nêu thêm - Yêu cầu học sinh đọc phần giới thiệu, nhân vật, cảnh trí thời gian, tình huống diễn ra trong trích đoạn kòch và trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung bài. - Anh Lê giúp anh Thành việc gì? - Em hãy gạch dưới câu nói của anh Thành trong bài cho thấy anh luôn luôn nghó tới dân, tới nước? - Giáo viên chốt lại: Những câu nói nào của anh Thành trong bài đã nói đến tấm lòng yêu nước, thương dân của anh, dù trực tiếp hay gián tiếp đều liên quan đến vấn đề cứu dân, cứu nước, điều đó thể hiện trực tiếp của anh Thành đến vận mệnh của đất nước. - Tìm chi tiết chỉ thấy câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê không ăn nhập với nhau. - Giáo viên chốt lại, giải thích thêm cho học sinh: Sở dó câu chuyện giữa 2 người nhiều lúc không ăn nhập nhau về mỗi người theo đuổi một ý nghóa khác nhau mạch suy nghó của mỗi người một khác. Anh Lê chỉ đến công ăn việc làm của bạn, đến cuộc sống hàng ngày. Anh Thành nghó đến việc cứu nước, cứu dân. -Giáo viên đọc diễn cảm đoạn kòch từ đầu đến … làm gì? - Hướng dẫn học sinh cách đọc diễn cảm đoạn văn này, chú ý đọc phân biệt giọng anh Thành, anh Lê. - Giọng anh Thành: chậm rãi, trầm tónh, sâu lắng thể hiện sự trăn trở khi nghó về vận nước. - Giọng anh Lê: hồ hởi, nhiệt tình, thể hiện tính cách của một người yêu nước, nhưng suy nghó còn hạn hẹp. - Hướng dẫn học sinh đọc nhấn giọng các cụm từ. - VD: Anh Thành! - Có lẽ thôi, anh a! Sao lại thôi! Vì tôi - Học sinh nêu tên những từ ngữ khác chưa hiểu. - 2 học sinh đọc lại toàn bộ trích đoạn kòch. - Học sinh đọc thầm và suy nghó để trả lời. - Anh Lê giúp anh Thành tìm việc làm ở Sài Gòn. - Học sinh gạch dưới rồi nêu câu văn. - VD: “Chúng ta là … đồng bào không?”. - “Vì anh với tôi … nước Việt”. - Học sinh phát biểu tự do. - VD: Anh Thành gặp anh Lê để báo tin đã xin được việc làm nhưng anh Thành lại không nói đến chuyện đó. - Anh Thành không trả lời vài câu hỏi của anh Lê, rõ nhất là qua 2 lần đối thoại. “ Anh Lê hỏi … làm gì? - Anh Thành đáp: người nước nào “Anh Lê nói … đèn Hoa Kì”. -Đọc phân biệt rõ nhân vật. 4: Củng cố. 5. Nhận xét – Dặn dò nói với họ. - Vậy anh vào Sài Gòn này làm gì? - Cho học sinh các nhóm phân vai kòch thể hiện cả đoạn kòch. - Giáo viên nhận xét. - Cho học sinh các nhóm, cá nhân thi đua phân vai đọc diễn cảm. - Yêu cầu học sinh thảo luận trao đổi trong nhóm tìm nội dung bài. - Đọc bài. -Chuẩn bò: “Người công dân số 1 (tt)”. - Nhận xét tiết học -Học sinh các nhóm tự phân vai đóng kòch. - Học sinh thi đua đọc diễn cảm. 78CW88D% A506 7[7 1 em thực hiện Thực hiện ở nhà Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Th Toan   !"#$1 %&'  (&  )& * (+( I. Mu  c tiêu: Biết tính diện tích hình thang, biết vận dụng vào giải các biài tập liên quan. Bài 1a; Bài 2a II. Chuẩn bò: + GV: Bảng phụ, bìa cứng có hình dạng như trong SGK. + HS: Chuẩn bò 2 tờ giấy thủ công kéo. III. Các hoạt động: Ti Ho  1. Ổn đònh 2.KTBC 3. Bài mới a. GTB 3. Các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hình thành công thức tính diện tích của Hình thang. - Học sinh sửa bài 3, 4. Nêu đặc điểm của hình thang. - Giáo viên nhận xét và cho điểm. Giới thiễu trực tiếp Diện tích hình thang. - Giáo viên hướng dẫn học sinh lắp ghép hình – Tính diện tích hình ABCD. - Hình thang ABCD → hình tam giác ADK. - Cạnh đáy gồm cạnh nào? - HS lên bảng sửa. - Lớp nhận xét. -HS lắng nghe - Học sinh thực hành nhóm. hình thang.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết vận dụng công thức tính diện tích hình thang để giải các bài toán có liên quan. 4. Củng cố. 5. Nhận xét- dặn dò: - Tức là cạnh nào của hình thang. - Chiều cao là đoạn nào? - Nêu cách tính diện tích hình tam giác ADK. - Nêu cách tính diện tích hình thang ABCD. Cho HS nh)*C Bài 1: - Giáo viên lưu ý học sinh cách tính diện tích hình thang vuông. Nhận xét chữa bài Bài 2: - Giáo viên lưu ý học sinh cách tính diện tích trên số thập phân và phân số. - Học sinh nhắc lại cách tính diện tích của hình thang. - Làm lại các bài ở nhà - Dặn học sinh xem bài trước ở nhà. - Chuẩn bò: “Luyện tập”. - Nhận xét tiết học A B B H K Đường cao AH và CK → đáy lớn và đáy bé CK = AB. - AH → đường cao hình thang S =  AHDK × S =  > AHCKDC ×+ =  ?> AHABDC ×+ vậy S =  ?> hba ×+ - Lần lượt học sinh nhắc lại công thức diện tích hình thang. -Học sinh đọc đề, a/ S = = ×+  `?a> 50 cm 2 b/ S =  `WbWb_Wc x + = m 2 Học sinh sửa bài. - Học sinh đọc đề, làm bài. - Học sinh sửa bài – cả lớp nhận xét. Thực hiện ở nhà Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Th Kỹ thuật Tiết: 4/ 19 NUÔI DƯỢNG GÀ &,-.   .! 2A d  d Ae S W S e f  g 3 d  f  h H 2. S  S B h  S H 2'B S  S  S  f WB S  h H &&,/01  2  3  ! 78B d W< S A S  S L S  g B d  d <H &&&,)    4  2  3  ! Ti Ho  5,n đònh 6,78)! ",%  39 * :1  ! ,8 * !  9,/   ; 9 * ! <=5!7e h  g   d Ae S W S e f  g  3 d  f  h H <=6!>  : ; .    * ?.4  , <="!    @   A. ;     , B,(  C  2?  2 * , iB d FN S *B d  S  g  h H  d j1 S  2ik S  d E h 3 h  d Ae S E h B d H iE g H 2ik43 d B h  S A d B d  * h  f  h 2iB d FNAB d  d Ni] ikB g BFNe h  g  d Ni] l'B h  f  S e h mn3 h B* S   h BmHHH  d j1 S 3 h B S  S * d  d e S  g   d H ,   * ?! iB d FNAB d  d Ni] 2i h B f  S e h m 2i h B h  f  S e h m 2i h A1 g  f  S e h m 2'BFN* d  d  S  d j1 S 3 h  g e S  d 8B Ni] 9,)   * .4  ! 2k8ò g  S A S 3 S A d 3 d m  d j1 S 3 h  g e S H o S e h 1 f BE S  h B  h  S  S  h Bm  d j1 S 3 h B S  S  S B h  S   S Ni]H 2ik< S < S E h  d <BF d A S  S 3 h B< S  A S < S 3 h A S  S L S  g B d  d <H 2k h  h B d E h 3 h j1E h  S <1BH  d j1 S  S B d H 2FN8 g * h H 2: S 1 2FNAB d  2FN8 g * h 1B d Ni] 2FNAB d  d Ni] 2FN8 g * h H 2FN8 g * h H 2FN8 g * h H 2FN8 g * h H 2FN8 g * h H 2FN8 g * h H F d A S  S 3 h B< S  Thực hiện ở nhà Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Th DEF Tiết:5/ 19 CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ I. Mục tiêu: 27;*X(+-#./04 l'(+688BEAX[3#AZAKY3L8p0A+H lUq`qc`_W.!p;<ABAZ8W(+L(Q)*XH 278%E*XRr0()-#./04*BP*IWP<<^L(Q)*X !L(9/<j*XH 2.(^(A^s0E!A!8B(+4EZ*t/-%iP*[ %*[<*uH 79B3v8v*+,kH &&,)GH(8I! .@AK'$k#>AZpA+-#./0?H 2:XAK<PB>AZ;*C(+-#./0?H 27*#3v(+-#./0>@W8#LZ?H 2/(I;<0FNH &&&,)J)KL=M(%LNO))PNQG! Ti Ho  5, 2. Bài cũ: ",  3. Giới thiệu bài mới: a. GTB b.Các hoạt động: Hoạt động 1: Tạo biểu tượng của chiến dòch Điện Biên Phủ. - Hậu phương những năm sau chiến dòch Biên giới. - Hãy nêu sự kiện xảy ra sau năm 1950? - Nêu thành tích tiêu biểu của 7 anh hùng được tuyên dương trong đại hội anh hùng và chiến só thi đua toàn quốc lần thứ I? - Giáo viên nhận xét bài cũ. Hôm nay học bài: Chiến thắng lòch sử Điện Biên Phủ - Giáo viên nêu tình thế của Pháp từ sau thất bại ở chiến dòch Biên giới đến năm 1953. Vì vậy thực dân Pháp đã tập trung 1 lượng lớn với nhiều vũ khí hiện đại để xây dựng tập đoàn cứ điểm kiên cố nhất ở chiến trường Đông Dương tại Điện Biên Phủ nhằm thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, giành lại thế chủ động chiến trường và có thể kết thúc chiến tranh. (Giáo viên chỉ trên bản đồ đòa điểm Điện Biên Phủ) - Nội dung thảo luận: - Điện Biên Phủ thuộc tỉnh nào? Ở đâu? Có đòa hình như thế nào? - Hát - 2 HS trả lời câu hỏi - Nhận xét, góp ý - lắng nghe Hoạt động lớp, nhóm. - Lắng nghe - Học sinh đọc SGK và thảo luận nhóm đôi. - Thuộc tỉnh Lai Châu, đó là 1 thung lũng được bao quanh bởi  Hoạt động 2: Làm bài tập. - Tại sao Pháp gọi đây là “Pháo đài khổng lồ không thể công phá”. - - Mục đích của thực dân Pháp khi xây dựng pháo đài Điện Biên Phủ? Nhận xét - Trước tình hình như thế, ta quyết đònh mở chiến dòch Điện Biên Phủ. - Thảo luận nhóm bàn. - Chiến dòch Điện Biên Phủ bắt đầu và kết thúc khi nào? - Nêu diễn biến sơ lược về chiến dòch Điện Biên Phủ? → Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu theo các ý sau: + Đợt tấn công thứ nhất của bộ đội ta. + Đợt tấn công thứ hai của bộ đội ta. + Đợt tấn công thứ ba của bộ đội ta. + Kết quả sau 56 ngày đêm đánh đòch. → Giáo viên nhận xét + chốt (chỉ trên lượt đồ). - Giáo viên nêu câu hỏi: + Chiến thắng Điện Biên Phủ có thể ví với những chiến thắng nào trong lòch sử chống ngoại xâm của dân tộc? + Chiến thắng có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đấu tranh của, nhân dân các dân tộc đang bò áp bức lúc bấy giờ? → Rút ra ý nghóa lòch sử. - Chiến thắng Điện Biên Phủ và hiệp đònh Giơ-ne-vơ đã chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (7-5-1954), đã kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp, phá tan cách đô hộ của thực dân Pháp, hòa bình được lập lại, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, CMVN bước sang giai đoạn mới. - Yêu cầu học sinh làm bài tập theo nhóm. N1: Chỉ ra những chứng cứ để khẳng đònh rằng “tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ” là “pháo đài” kiên cố nhất của Pháp tại chiến trường Đông Dương vào năm 1953 – 1954. N2: Tóm tắt những mốc thời gian quan trọng trong chiến dòch Điện Biên Phủ. N3: Nêu những sự kiện tiêu biểu, những rừng núi. - Pháp tập trung xây dựng tại đây 1 tập đoàn cứ điểm với đầy đủ trang bò vũ khí hiện đại. - Thu hút lực lượng quân sự của ta tới đây để tiêu diệt, đồng thời coi đây là các chốt để án ngữ ở Bắc Đông Dương. 'QR*)1 - Học sinh thảo luận theo nhóm bàn. → 1 vài nhóm nêu (có chỉ lược đồ). → Các nhóm nhận xét + bổ sung. Hoạt động cá nhân. - Học sinh nêu. - Nhận xét, góp ý 'QR*)1 - Các nhóm thảo luận → đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. → Các nhóm khác nhận xét lẫn nhau. - Học sinh lặp lại [...]... b Các hoạt động:  Hoạt động 1: - Bài 1:Yêu cầu học sinh đọc đề bài Hướng dẫn ôn tập về - Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét, chỉ ra sự khác nhau của 2 cách kết bài đoạn MB trong SGK - Trong 2 đoạn kết bài thì kết bài nào là kết bài tự nhiên? Hoạt động của HS -HS nộp bài - Cả lớp nhận xét - 2 cách kết bài - Kết bài tự nhiên và kết bài mở rộng - 2 học sinh đọc đề bài, cả lớp đọc thầm, suy nghó trả... đọc yêu cầu bài tập luyện tập làm văn ở bài tập 2 tiết “luyện tập dựng - 4 học sinh lần lượt tiếp nối nhau đọc 4 đề bài đoạn mở bài trong bài văn tả người” - Giáo viên giúp học sinh hiều đúng yêu - Tả người thân trong gia đình - Tả một bạn cùng lớp cầu đề bài - Mỗi em hãy chọn cho mình đề bài tả người trong 4 đề bài đã cho? - Yêu cầu các em sau chọn đề tài, rồi viết kết bài, rồi viết kết bài theo kiểu... đọc đề - Làm bài - Sửa bài Nhận xét – chữa bài Bài 2: Cho HS nêu yêu cầu Gọi HS làm bài c trên bảng 4 Củng cố 5 Nhận xét – dặn dò - Cả lớp nhận xét -Học sinh đọc đề - Làm bài 1 - Sửa bài - Lưu ý bài r = m đổi 3,14 2 - Cả lớp đổi tập → phân số - Lớp nhận xét - Học sinh đọc đề tóm tắt - Giải – 1 học sinh lên bảng giải Bài 3: Cho HS đọc đề toán - Cả lớp nhận xét Cho HS tự làm rồi chữa bài - Học sinh... động của GV 1 n đònh -Gọi 2 HS hát lại bài hát trước 2 HS hát lại bài hát trước 2 KTBC: Nhận xét GT trực tiếp rút ra tựa bài -Nhắc lại 3 Dạy bài mới: * Dạy hát: a GT Bài: - Gv hát mẫu cả bài hát lần 1 -Lắng nghe b Phát triển bài: -GV hướng dẫn Hs đọc lời ca theo tiết tấu -HS luyện đọc lời ca theo tiết tấu -Hướng dẫn HS hát từng câu trong bài hát -Cho HS hát lại cả bài nhiều lần * Luyện tập: -Cho cả lớp... Tiết:1/ 19 NHÀ YÊU NƯỚC NGUYỄN TRUNG TRỰC I Mu ̣c tiêu: - Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xi - Làm được BT2, BT3a, hoặc BT CT phương ngữ do Gv soạn II Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ viết nội dung bài tập 2,3 Vở BT TV5 III Các hoạt động dạy học: Tiến trình 1 Ổn định 2.KTBC: 3.Dạy bài mới: a GT Bài: Hoạt động của GV -Kiểm tra vở của HS -GT trực tiếp và ghi tựa bài lên bảng -GV đọc mẫu bài. .. Học sinh viết 2 đoạn mở bài cho 2 đề đã chọn theo 1 trong 2 cách, giới thiệu hoàn cảnh xuất hiện của người ấy - Giáo viên nhận xét, đánh giá những đoạn văn mở bài hay nhất - Giáo viên nhận xét - Yêu cầu 2 học sinh nhắc lại cách mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp trong bài văn tả người - Về nhà hoàn chỉnh đoạn văn mở bài vào vở - Chuẩn bò: “Luyện tập dựng đoạn kết bài trong bài văn tả người” - Nhận... KẾT BÀI) I Mục tiêu: Nhận biết được 2 kiểu KB ( MR và khơng MR ) qua 2 đoạn kết bài trong SGK ( BT1) -Viết được 2 đoạn KB theo y/c của BT2 Học sinh khá giỏi làm được BT3 ( Tự nghĩ đè bài viết đoạn KB ) II Chuẩn bò: + GV: Bảng phụ viết sẵn 2 cách kết bài: kết bài tự nhiên và kết bài mở rộng + HS: SGK III Các hoạt động: Tiến trình 1 n đònh 2.KT BC: 3 Bài mới Hoạt động của GV Luyện tập dựng đoạn mở bài. .. Mục tiêu: Biết quy tắc tính chu vi hình tròn và vận dụng để giải bài toán có yếu tố thực tế về chu vi hình tròn Bài 1(a,b), Bài 2c, Bài 3 II Đồ dùng dạy học Bìa hình tròn có đường kính là 4cm III Các hoạt động: Tiến trình 1 n đònh 2 Bài cũ: 3 Bài mới a Giới thiệu bài: b Các hoạt động: Hoạt động1 Hoạt động của GV Gọi 4 hs lên bảng sửa bài tập Giáo viên nhận xét chấm điểm Giới thiệu trực tiếp rồi ghi... trong bài văn tả người - Giáo viên chấm vở của 3, 4 học sinh làm bài vở 2 đoạn mở bài tả người mà em yêu thích, có tình cảm - Giáo viên nhận xét Giới thiệu trực tiếp rồi ghi tựa lên a Giới thiệu bài mới: bảng: Luyện tập dựng đoạn kết bài văn tả người Tiết học hôm nay các em sẽ luyện tập dựng đoạn kết bài - Có mấy cách kết bài? - Đó là những cách nào? - Giáo viên theo bảng phụ viết sẵn 2 cách kết bài. .. xét Giấy khổ to kẻ sẵn bảng ô bài tập 1 - 4, 5 tờ giấy khổ to chép sẵn nội dung bài tập 3 III Các hoạt động: Tiến trình 1 Ổn định 2 Bài cũ: 3 Bài mới a Giới thiệu bài mới: 3 Các hoạt động:  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ôn tập kiểm tra - Giáo viên nhận xét – cho điểm GV giới thiệu trực tiếp Câu ghép HS thực hiện - Yêu cầu học sinh đọc đề bài - Giáo viên hướng dẫn học . "#$% 4 KT 19 & 5 LS 19 '()*+,-#./0 6 CC 19 Thứ ba04 / 01/ 2011 1 CT 19 123(45678789. Ho  1.  2 Kiểm tra bài cũ: 3.Dạy bài mới: a. GT bài: b. Phát triển bài: HĐ1: Kể chuyện “Cây đa làng em” . HĐ2: Làm BT1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn TUAN 19 GDMT+KNS, Bài soạn TUAN 19 GDMT+KNS,

Hình ảnh liên quan

3 T 91 Diện tích hình thang - Bài soạn TUAN 19 GDMT+KNS

3.

T 91 Diện tích hình thang Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Trước tình hình như thế, ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. - Bài soạn TUAN 19 GDMT+KNS

r.

ước tình hình như thế, ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ Xem tại trang 10 của tài liệu.
+ GV: Bảng phụ, bìa cứng có hình dạng như trong SGK. + HS:  Chuẩn bị 2 tờ giấy thủ công, kéo. - Bài soạn TUAN 19 GDMT+KNS

Bảng ph.

ụ, bìa cứng có hình dạng như trong SGK. + HS: Chuẩn bị 2 tờ giấy thủ công, kéo Xem tại trang 13 của tài liệu.
+ GV: Bảng phụ viết sẵn 2 đoạn mở bài của bài tập 1. - Bài soạn TUAN 19 GDMT+KNS

Bảng ph.

ụ viết sẵn 2 đoạn mở bài của bài tập 1 Xem tại trang 20 của tài liệu.
-Tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang. - Học sinh đổi tập, sửa bài – Cả lớp nhận xét. - Bài soạn TUAN 19 GDMT+KNS

nh.

diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang. - Học sinh đổi tập, sửa bài – Cả lớp nhận xét Xem tại trang 22 của tài liệu.
+ GV: Bảng phụ viết sẵn 2 cách kết bài: kết bài tự nhiên và kết bài mở rộng. + HS: SGK - Bài soạn TUAN 19 GDMT+KNS

Bảng ph.

ụ viết sẵn 2 cách kết bài: kết bài tự nhiên và kết bài mở rộng. + HS: SGK Xem tại trang 31 của tài liệu.
-Giải –1 học sinh lên bảng giải. - Cả lớp nhận xét. - Bài soạn TUAN 19 GDMT+KNS

i.

ải –1 học sinh lên bảng giải. - Cả lớp nhận xét Xem tại trang 34 của tài liệu.