0

Gián án Kế hoạch Giảng dạy lý8

17 340 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 12:11

Kế hoạch bộ môn Vật lý 8. Kế HOạCH GIảNG DạY MôN VậT Lý 8 I. ĐặC DIểM TìNH HìNH CáC LớP DạY Có sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trờng cùng với GVCN các lớp năng nổ, nhiệt tình lo lắng cho sự tiến bộ của HS. Bản thân đợc phân công đúng chuyên môn đợc đào tạo. Đa số các em con gia đình làm nông nghiệp vì vậy điều kiện học tập của các em tơng đối khó khăn. Phụ huynh đa số ít quan tâm đến việc học của các em vì thế học sinh khá giỏi còn ít. Các lớp có phong trào học tập tốt, có hớng phấn đấu đi lên, nhiều đơn vị lớp tổ chức tốt đôi bạn cùng tiến, có tinh thần giúp đỡ bạn bè, ban cán sự năng nổ nhiệt tình đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lợng. Các thầy cô giáo đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm rất quan tâm đến sự tiến bộ của tập thể lớp. Số học sinh cha có thái độ đúng trong học tập vẫn còn nhiều. ở một số lớp có sự phân cực rất rõ, chất lợng không đồng đều, một bộ phận các em có ý thức học lệch, khoảng cách về trình độ giữa các em rất rõ rệt. Việc sử dụng tối đa các trang thiết bị hiện có là một vấn đề khó vì cơ sở vật chất cha cho phép lại nữa việc di chuyển và bảo vệ trang thiết bị là một vấn đề khó khăn phức tạp. Lớp 8A: Hoạt động sôi nổi, nhiệt tình, đa số các chăm ngoan phấn đấu vơn lên . Tuy nhiên một số học sinh thụ động, chây lời ít hoạt động. Lớp 8B: Hoạt động tơng đối, hăng say tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số ít cha phát huy hết khả năng học tập, không hoàn thành công việc học tập đợc giao Lớp 8C: Hoạt động sôi nổi, hăng say tích cực,đa số các em tính tự giác cao, nỗ lực phấn đấu vơn lên học tập tốt, cạnh vẫn còn một số ít không hoàn thành công việc học tập đợc giao. Lớp hoạt động tốt. II.THốNG CHấT LƯợNG: Lớp Sĩ số Chỉ tiêu phấn đấu Ghi chú Học kì 1 Cả năm K Y TB Kh G K Y TB Kh G 8A 36 0 3 20 10 3 0 2 18 12 4 8B 37 0 4 24 7 2 0 3 21 10 3 8C 34 0 3 17 14 0 3 16 15 Khối 8 107 0 7 47 34 19 0 5 42 38 22 III . BIệN PHáP NÂNG CAO CHấT LƯợNG Theo bảng thống ta thấy chất lợng nhìn chung l thấp vì vậy bản thân phải có các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lợng học sinh. Tìm hiểu từng đối tợng học sinh, hoàn cảnh gia đình các em. Soạn giáo án có chú ý đến mức độ phù hợp kiến thức với từng đối tợng học sinh. Đảm bảo tính chính xác, khoa học đối với từng đơn vị kiến thức. Đọc lại chơng trình tham khảo SGV, chú ý việc cập nhật kiến thức mới phù hợp với sự biến đổi về mặt nhận thức mới. Quán triệt tốt tinh thần thay sách, đổi mới phơng pháp dạy học. Sử dụng, khai thác tối đa các đồ dùng dạy học đợc trang bị, có chú ý đến việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học. Kiểm tra thờng xuyên việc học bài cũ, làm bài tập về nhà, việc soạn bài để tạo thói quen tự giác học tập ở mỗi bản thân học sinh. Học sinh phải quán triệt tốt nhiệm vụ của ngời học, không học tủ, học lệch, chủ động tích cực trong việc tiếp thu kiến thức mới, có ý thức vận dụng kiến thức đã đợc học vào cuộc sống. Phân công học sinh giúp đỡ lẫn nhau, cùng giúp nhau tiến bộ. Phân công các tổ kiểm tra, truy bài lẫn nhau, xây dựng đội ngũ cán sự bộ môn. Cuối tiết hớng dẫn các em học bài theo trọng tâm, hớng dẫn các em về nhà làm các thí nghiệm có thể làm đợc bằng các dụng cụ tự chế tạo. Xây dựng không Vũ Gia Định Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8. khí thi đua lành mạnh trong học tập, giáo viên đánh giá kết quả học tập của các em một cách công bằng khách quan, để các em thấy đợc kết quả phấn đấu của bản thân mình. Giáo viên có thái độ khen chê rõ ràng, tạo nên sự công bằng trong học tập nhằm kích thích hứng thú học tập của các em. Cụ THể Trong một tiết học tuỳ đối tợng học sinh mà GV cần đa ra một số kiến thức cũng nh lựa chọn phơng pháp dạy học thích hợp. 1) Đối với học sinh khá giỏi: Nâng cao t duy cho học sinh khá giỏi bên cạnh câu hỏi phân tích, câu hỏi tìm hiểu cần phải có những câu hỏi nâng cao để các em không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết nâng cao năng lực vốn có của mình. Giáo viên tìm mọi cách để học sinh khá giỏi là con chim đầu đàn của lớp mình. Hớng dẫn để các em tiếp cận với các kiến thức rộng, sâu hơn. 2) Đối với học sinh trung bình: Cần phải có câu hỏi thích hợp hơn, cần có những câu hỏi từ chỗ phát hiện sau đó nâng cao, để nâng cao t duy của học sinh, làm cho học sinh không thoả mãn, bằng lòng với kết quả hiện tại mà phải luôn có ý thức vơn lên 3) Đối với học sinh yếu: Những học sinh yếu kém phải xem đó là học sinh cá biệt cần đợc quan tâm nhiều. Cần có những câu hỏi tơng đối phù hợp để động viên, khuyến khích các em. Nếu câu hỏi đơn giản mà các em vẫn cha trả lời đợc thì nên gợi mở cho các em. Đồng thời cho các em vận dụng công thức để giải những bài tập đơn giản, thờng xuyên quan tâm giúp đỡ và kiểm tra các em. Nếu các em trả lời và làm bài đợc, giáo viên cần có lời khen khuyến khích, có nh vậy các em mới ham mê và thích học môn học này. IV . KếT QUả THựC HIệN LớP Sĩ số Sơ kết học kì 1 Tổng kết cả năm Ghi chú TB K G TB K G 8A 8B 8C Khối 8 V.NHậN xét - rút KINH NGHIệM: I. Kế HOạCH GIảNG DạY . MôN VậT Lí . KHốI LớP 8 Tuần Tên ch- ơng /bài Tiết Mục tiêu của chơng/bài Kiến thức trọng tâm Phơng pháp GD Chuẩn bị của GV, HS 1 Bài 1: Chuyển 1 1.Kiến thức: Biết đợc vật chuyển động hay đứng yên so với vật mốc. Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay Trực quan. Đàm Tranh vẽ H. 1.1; 1.2 ; 1.3 trang 5,6 SGK Vũ Gia Định Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8. động cơ học Biết đợc tính chuyển động và đứng yên. Các dạng của chuyển động. 2.Kỹ năng: Nêu đợc những ví dụ về: chuyển động cơ học, về tính tơng đối của chuyển động và đứng yên và các dạng chuyển động. 3.Thái độ: Rèn luyện tính độc lập, tính tập thể, tinh thần hợp tác trong học tập. đứng yên. Tính tơng đối của chuyển động và đứng yên. Một số chuyển động th- ờng gặp. thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm phóng to trên giấy A 0 mô hình chuyển động của tàu hỏa, chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 2 Bài 2: Vận tốc 2 1. Kiến thức: Học sinh biết đợc vận tốc là gì. Hiểu và nhớ công thức tính vận tốc t s v = Biết dùng các số liệu trong bảng biểu để rút ra những nhận xét đúng. Hiểu ý nghĩa của đơn vị vận tốc là m/s, km/h và cách đổi đơn vị vận tốc. 2. Kỹ năng : Vận dụng đợc t s v = để tính vận tốc của một số chuyển động thông thờng. Sử dụng thành thạo công thức t s v = để tính v , s, t. 3.Thái độ: Tính cẩn thận khi tính toán, khi học tập phát huy tinh thần hợp tác làm việc trong học tập. Vận tốc là gì. ý nghĩa vật lý của vận tốc. Công thức vận tốc t s v = Đơn vị vận tốc Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm Tranh vẽ H.2.1 SGK . Đồng hồ bấm giây Tranh vẽ tốc kế của xe my hoặc tốc kế thật 3 Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều. 3 1.Kiến thức: Phát biểu đợc định nghĩa chuyển động đều, chuyển động không đều. Nêu ví dụ cho từng loại chuyển động Xác định đợc dấu hiệu đặc trng chuyển động không đều là: vận tốc thay đổi theo thời gian. 2.Kỹ năng: Tính đợc vận tốc trung bình trên một đoạn đờng. Tính đợc các đại lợng: quãng đờng (s) và thời gian Định nghĩa: chuyển động đều, chuyển động không đều. Vận tốc trung bình của chuyển động không đều. Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm +Máng nghiêng, bánh xe, đồng hồ bấm giây. Vũ Gia Định Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8. (t) của chuyển động không đều. 3. Thái độ: Rèn luyện tính độc lập, tính tập thể, tinh thần hợp tác trong học tập. 4 Bài 4: Biểu diễn lực 4 1. Kiến thức: Nêu đợc ví dụ thể hiện lực tác dụng làm thay đổi vận tốc. Nhận biết đợc lực là đại l- ợng vectơ. Biết cách biểu diễn vectơ lực. 2. Kỹ năng: Biểu diễn đợc lực (vectơ lực) vào từng bài tập cụ thể. 3. Thái độ: Rèn luyện tính độc lập, tính tập thể, tinh thần hợp tác trong học tập. Lực và sự thay đổi vận tốc. Đại lợng vectơ. Lực là đại lợng vectơ. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực. Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm +Xe con, thanh thép, giá đỡ thí nghiệm (TN hình 4.1) +Thớc thẳng, phấn màu 5 Bài 5: Sự cân bằng lực - Quán tính 5 1. Kiến thức : Nêu đợc một số ví dụ về hai lực cân bằng. Nhận biết đặc điểm hai lực cân bằng và biểu thị bằng vectơ lực. Biết dự đoán về tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động và rút ra kết luận: Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vận tốc không đổi, vật sẽ chuyển động thẳng đều. 2. Kỹ năng: Làm đợc thí nghiệm kiểm tra dự đoán. Nâng cao suy luận vật lý. 3. Thái độ : Nghiêm túc, tích cực học tập, hợp tác làm thí nghiệm Hai lực cân bằng là gì? Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động. Quán tính Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm + Dụng cụ để làm TN hình 5.3; 5.4 + máy Atút. Xe con 6 Bài 6: Lực ma sát 6 1. Kiếm thức: Nhận biết lực ma sát là một loại lực cơ học. Phân biệt đợc ma sát trợt, ma sát lăn, ma sát nghỉ và đặc điểm của mỗi loại này. Nêu đợc cách khắc phục tác hại của lực ma sát và vận dụng ích lợi của lực này. 2. Kỹ năng: Làm thí nghiệm để phát Khi nào có lực ma sát. Lực ma sát tr- ợt, ma sát lăn, ma sát nghỉ. Lợi ích và tác hại của lực ma sát trong đời sống và kĩ thuật Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm +Dụng cụ để làm TN hình 6.2 + Lực kế, mãng gỗ, quả nặng. Vũ Gia Định Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8. hiện ma sát nghỉ. Vận dụng kiến thức học đ- ợc để giải thích một số hiện t- ợng về lực ma sát có lợi, có hại trong đời sống và kĩ thuật. 3. Thái độ : Nghiêm túc, tích cực học tập, yêu thích môn học. 7 Kiểm tra 1 tiết 7 1. Kiến thức: * Kiểm tra những kiến thức mà học sinh đã học về: Chuyển động cơ học. Chuyển động đều. Chuyển động không đều. Vận tốc chuyển động đều, chuyển động không đều. Biểu diễn lực. Sự cân bằng lực Quán tính. Lực ma sát 2. Kĩ năng: Nhớ kiến thức đã học vào vận dụng vào lựa chọn bài tập TNKQ cụ thể. Vận dụng đợc tb s v t = để tính vận tốc của chuyển động trên các đoạn đờng khác nhau. 3. Thái độ: Nghiêm túc, trung thực khách quan. Từ kết quả kiểm tra, học sinh rút kinh nghiệm cải tiến phơng pháp học tập. Chuyển động cơ học. Chuyển động đều Chuyển động không đều Vận tốc chuyển động đều, không đều. Biểu diễn lực. Sự cân bằng lực Quán tính Lực ma sát Trắc nghiệm khách quan v tự luận GV in đề tr- ớc. HS ôn tập kiến thức cơ bản đã học 8 Bài 7: áp suất 8 1. Kiến thức: Phát biểu đợc định nghĩa của áp lực, áp suất. Viết đợc công thức tính áp suất, nêu đợc tên và đơn vị của các đại lợng có trong công thức. Nêu đợc các cách làm tăng giảm áp suất trong đời sống và dùng nó để giải thích đợc một số hiện tợng đơn giản thờng gặp. 2. Kĩ năng: Làm thí nghiệm xét mối quan hệ giữa áp suất và hai yếu tố là S và áp lực F. Vận dụng đợc công thức tính áp suất để giải các bài Định nghĩa: áp lực, áp suất. Tác dụng của p lực phụ thuộc vào những yếu tố nào? Công thức tính áp suất: p = S F Đơn vị của áp suất là pastcan (Pa) Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm +Dụng cụ cho 6 nhiệm: + 1 khay đựng cát, 3 miếng kim loại hình hộp bằng nhau Vũ Gia Định Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8. toán đơn giản về áp lực, áp suất. 3. Thái độ: HS ý thức đợc tinh thần hợp tác làm việc trong nhóm trong học tập, Tính cẩn thận khi tính toán, khi làm bài tập. 9 Bài 8: áp suất chất lỏng - Bình thông nhau. 9 1- Kiến thức: Mô tả đợc thí nghiệm chứng tỏ sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng. Viết đợc công thức tính áp suất p = d.h Nêu đợc tên đơn vị tính của các đại lợng có trong công thức. Nêu đợc nguyên tắc bình thông nhau. Vận dụng nguyên tắc bình thông nhau để giải thích một số hiện tợng thờng gặp trong cuộc sống . 2- Kĩ năng: Làm đợc thí nghiệm và quan sát hiện tợng thí nghiệm rút ra nhận xét. Vận dụng công thức tính áp suất để giải các bài tập đơn giản. 3. Thái độ: Rèn luyện tính độc lập, tính tập thể, tinh thần hợp tác trong học tập.Tích cực hoạt động, nhạy bén, linh hoạt. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng. Công tính áp suất chất lỏng: p = d.h. Nguyên tắc bình thông nhau. Vận dụng nguyên tắc bình thông nhau để giải thích một số hiện tợng thờng gặp trong cuộc sống . Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm - Dụng cụ cho 6 nhiệm: + Bình trụ có đáy C, lỗ A, B bịt màng cao su mỏng (TN hình 8.3); bình trụ không đáy, đĩa D tách rời (TN hình 8.4) + Bình thông nhau (một ống nhựa trong mềm) 10 Bài 9: áp suất khí quyển 10 1. Kiến thức: Giải thích đợc sự tồn tại của lớp khí quyển, áp suất khí quyển Giải thích đợc thí nghiệm Tô-ri-xen-li và một số hiện t- ợng đơn giản thờng gặp. Hiểu đợc vì sao độ lớn của áp suất khí quyển thờng đợc tính theo độ cao của cột thuỷ ngân. Biết cách đổi từ đơn vị mmHg sang đơn vị N/m 2 hoặc Pa. 2. Kĩ năng: Biết suy luận, lập luận từ các hiện tợng thực tế và kiến thức để giải thích sự tồn tại áp suất khí quyển và đo đợc Sự tồn tại của áp suất khí quyển. Độ lớn của áp suất khí quyển. Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm +Cốc đựng n- ớc, giấy không thấm nớc. +2 miếng cao su hình bán cầu Vũ Gia Định Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8. áp suất khí quyển. Biết cách đổi từ đơn vị mmHg sang đơn vị N/m 2 hoặc Pa thành thạo. 3. Thái độ: Tích cực hoạt động. Nghiêm túc thực hiện thí nghiệm theo nhóm, hợp tác, giúp đỡ nhau trong học tập. 11 Ôn tập 11 1.Kiến thức: Củng cố, khắc sâu kiến thức về: . Chuyển động cơ học. Chuyển động đều, chuyển động không đều. . Vận tốc chuyển động đều. Vận tốc trung bình của chuyển động không đều. . Lực ma sát trợt, ma sát lăn, ma sát nghỉ.Lợi ích và tác hại của lực ma sát . Lực và sự thay đổi vận tốc. Hai lực cân bằng. Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động. Quán tính .áp lực, áp suất. áp suất trong lòng chất lỏng, áp suất khí quyển. Nguyên tắc bình thông nhau. 2. Kĩ năng: Vận dụng thành thạo các công thức: . Công thức tính vận tốc của chuyển động đều: t s v = . Vận tốc trung bình của chuyển động không đều : tb s v t = . Công thức tính áp suất: p = S F . Công tính áp suất chất lỏng: p = d .h. Biết cách suy ra các đại l- ợng khác tùy thuộc vào yêu cầu bài tập. 3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực hoạt động. Lựa chọn phơng pháp Chuyển động cơ học. Chuyển động đều, không đều. Vận tốc chuyển động đều, không đều. Lực ma sát Hai lực cân bằng Quán tính p lực, áp suất. áp suất trong lòng chất lỏng, áp suất khí quyển. Nguyên tắc bình thông nhau. Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm + GV nghiên cứu tạo các phiếu học tập. + Đề cơng ôn tập. Vũ Gia Định Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8. học tập tốt hơn, hợp tác, giúp đỡ nhau trong học tập. 12 Bài 10: Lực đẩy Acsimet 12 1. Kiến thức: Nêu đợc hiện tợng chứng tỏ sự tồn tại lực đẩy của chất lỏng (lực đẩy ác-si-mét), chỉ rõ đặc điểm của lực này. Viết đợc công thức tính độ lớn của lực đẩy ác-si-mét, nêu tên các đại lợng và đơn vị các đại lợng trong công thức. Giải thích một số hiện t- ợng đơn giản thờng gặp đối với vật nhúng trong chất lỏng. 2. Kĩ năng: Làm đợc thí nghiệm đo đ- ợc lực tác dụng lên vật để xác định độ lớn của lực đẩy ác-si- mét. Vận dụng công thức tính lực đẩy ác-si-mét để giải các hiện tợng, bài tập vật lý đơn giản. 3. Thái độ: Tích cực hoạt động. Nghiêm túc thực hiện thí nghiệm theo nhóm. Sự tồn tại lực đẩy của chất lỏng (lực đẩy ác-si- mét) Công thức tính độ lớn của lực đẩy ác-si-mét Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm + Giá treo TN, 1 lực kế 5N, 1 hộp làm TN gồm cốc có vạch chia, quả nặng, bình trên 13 Bài 11: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Acsimet 13 1. Kiến thức: Viết đợc công thức tính độ lớn lực đẩy Ac-si-mét, nêu đúng tên và đơn vị đo các đại lợng trong công thức. Tập đề xuất phơng án thí nghiệm trên cơ sở những dụng cụ đã có. 2. kĩ năng : Sử dụng lực kế, bình chia độ . để làm thí nghiệm kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ac- si-mét. 3.Thái độ: Cẩn thận, nghiêm tác, chính xác. tập trung phát biểu xây dựng bài. Có tinh thần hợp tác trong học tập, đồng thời có ý thức bảo vệ những suy nghĩ và việc làm đúng đắn. Dụng cụ thí nghiệm. Đo lực Ac-si- mét. Đo trọng lợng của phần nớc có thể tích bằng thể tích vật. Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm * Cho nhiệm (6 nhiệm) - 1 lực kế 2,5N, vi vật nặng bằng nhơm có thể tích khoảng 50cm3. - bình chia độ, 1 gi đỡ, 1 bình nớc, khăn lau khô 14 Bài 12: 14 1. Kiến thức: Điều kiện để Trực * Cho nhiệm: Vũ Gia Định Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8. Sự nổi Biết đợc khi nào vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng. Nêu đ- ợc điều kiện nổi của vật. 2. Kĩ năng: Giải thích đợc các hiện t- ợng vật nổi thờng gặp trong đời sống. 3. Thái độ: Tích cực hoạt động. Nghiêm túc thực hiện thí nghiệm theo nhóm. vật nổi, vật chìm. Độ lớn của lực đẩy Ac-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng. quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm - 1 cốc thuỷ tinh to đựng n- ớc. - 1 chiếc đinh, 1 miếng gố nhỏ. - 1 ống nghiệm nhỏ đựng cát (làm vật lơ lửng có nút đậy kín.) 15 Bài 13: Công cơ học. Bài 14: Định luật về công 15 1.Kiến thức: Biết đợc khi nào có công cơ học, nêu đợc ví dụ. Viết đợc công thức tính công cơ học, nêu đợc ý nghĩa, đơn vị từng đại lợng Phát biểu đợc định luật về công: Lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đờng đi. 2.Kĩ năng: Biết suy luận, vận dụng công thức để giải các bài tập có liên quan. Vận dụng định luật để giải các bài tập về mặt phẳng nghiêng,ròng rọc động và đòn bẩy. Xây dựng đợc định luật về công. 3.Thái độ: Cẩn thận, nghiêm tác, chính xác. tập trung phát biểu xây dựng bài. Điều kiện để có công cơ học. Công thức tính công cơ học: A = F .s Định luật về công. Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm - 1 lực kế lọai 5N, 1ròng rọc động. - 1 quả nặng 200g, - 1 giá có thể kẹp vào mép bàn - 1 thớc đo có vạch chia cm 16 Bài 15: Công suất 16 1.Kiến thức: Hiểu đợc công suất là công thực hiện đợc trong 1 giây, là đại lợng đặc trng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm của con ng- ời, con vật hoặc máy móc. Biết lấy ví dụ minh hoạ. Viết đợc biểu thức tính công suất, đơn vị công suất. Vận dụng để giải các bài tập định lợng đơn giản. 2.Kĩ năng: Biết t duy từ hiện tợng thực tế để xây dựng khái niệm về đại lợng công suất. Công suất Công thức tính công suất: p = t A Đơn vị công suất Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm Vũ Gia Định Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8. 3. Thái độ : Nghiêm túc, chăm chỉ, tích cực hoạt động., cẩn thận chính xác. 17 Ơn tập 17 1.Kiến thức: Ôn tập hệ thống hoá kiến thức cơ bản của phần cơ học để trả lời câu hỏi trong phần ôn tập 2.Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập trong phần vận dụng. 3.Thái độ: Nghiêm túc, chăm chỉ, cẩn thận chính xác. Chuyển động cơ học. Vận tốc. Biểu diễn lực. Cân bằng lực. Quán tính Lực ma sát. áp suất. áp suất Lực đẩy Ac si mét. Điều kiện vật nổi. Công . Công suất Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm 18 Kiểm tra HK1 18 1.Kiến thức: Kiểm tra những kiến thức HS đã học phần CƠ HọC ở lớp 8 2.Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập Biết giải thích các hiện t- ợng vật lý lin quan đến kiến thức đã học. 3.Thái độ: Nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra, học sinh rút kinh nghiệm cải tiến phơng pháp học tập. Chuyển động cơ học. Vận tốc. Biểu diễn lực Cân bằng lực Quán tính Lực ma sát. áp suất. Lực đẩy Ac si mét. Sự nổi. Công . Công suất Nộp đề cho tổ, BGH 19 Không có phn tiết ở tuần này 20 Bài 16: Cơ năng- Thế năng, Động năng 19 1.Kiến thức: Biết các khái niệm cơ năng, thế năng, động năng. Biết đợc định tính thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất và động năng của vật phụ thuộc vào khối lợng và vận tốc của vật. 2. Kỹ năng : Tìm đợc ví dụ minh họa các khái niệm: cơ năng, thế năng, động năng. Tìm đợc ví dụ minh họa thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất và động năng của Khái niệm cơ năng, thế năng, động năng. Thế năng, động năng phụ thuộc vào yếu tố nào Trực quan. Đàm thoại gợi mở - tìm tòi. Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm *Cả lớp Tranh phóng to mô tả TN H16.1a và 16.1b , H16.4- SGK 1 hòn bi thép, 1 mãng nghiêng, 1miếng gỗ, 1cục đất nặn. *Mỗi nhóm: Lò xo đợc làm bằng thép uốn thành vòng tròn. Lò xo đã đợc nén bởi 1 Vũ Gia Định Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng [...]... tổ, BGH Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8 Kiểm tra sự vận dụng kiến thức của HS để giải thích các hiện tợng và làm các BT có liên quan 3 Thái độ: Nghiêm tác, trung thực trong kiểm tra 37 Không có phân tiết ở tuần này Kí duyệt của BGH Tiên Thắng, ngày tháng năm 2010 Tổ chuyên môn Tiên Thắng, ngày tháng năm 2010 Ngời lập Tiên Thắng, ngày tháng năm 2010 Vũ Gia Định Vũ Gia Định Trờng... nhiệt lợng kế, 1 nhiệt kế 2 Kĩ năng: Phân tích bảng số liệu về kết quả thí nghiệm có sẵn Rèn kĩ năng tổng hợp, khái quát hoá 3.Thái độ: Nghiêm túc trong học tập 30 Bài 25: 29 1 Kiến thức: Phát biểu đợc 3 nội dung của nguyên lý truyền nhiệt Viết đợc phơng trình cân bằng nhiệt cho trờng hợp có 2 vật trao đổi nhiệt với nhau 2 Kĩ năng: Vận dụng công thức tính nhiệt lợng Giải đợc các bài toán đơn giản... quyết vấn đề -Hoạt động nhóm - Bảng phụ kẻ sẵnoo chữ Hình 18.3 SGK Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8 3.Thái độ: ổn định, nghiêm túc, tập trung ôn tập tốt Yêu thích bộ môn vật lý 23 Bài 19: 22 1.Kiến thức Học sinh kể đợc một số hiện tợng chứng tỏ vật chất đợc cấu tạo một cách gián đoạn từ các hạt riêng biệt và giữa chúng có khoảng cách 2.Kỹ năng: Hiểu rõ về cấu tạo của vật để... học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8 nghiệm với dụng cụ dễ vỡ Trung thực, hợp tác trong hoạt động nhóm 29 Bài 24: 28 Công thức tính nhiệt lợng 1 Kiến thức: Kể đợc tên các yếu tố quyết định độ lớn của nhiệt lợng một vật cần thu vào để nóng lên Viết đợc công thức tính nhiệt lợng, kể đợc tên, đơn vị các đại lợng có trong công thức Mô tả đợc thí nghiệm và xử lý đợc bảng ghi kết quả thí nghiệm.. .Kế hoạch bộ môn Vật lý 8 vật phụ thuộc vào khối lợng và vận tốc của vật 3 Thái độ : Hứng thú học tập bộ môn Có thói quen quan sát các hiện tợng trong thực tế Vận dụng kiến thức đã học giải thích các hiện tợng đơn giản 21 Bài 17: 20 Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng 22 Bài 18: Câu hỏi v bài tập tổng kết chơng I CƠ HọC Vũ Gia Định 21 sợi dây len 1.Kiến... quan Trực - Bảng phụ kẽ sẵn ơ chữ, hình Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8 thức cơ bản của phần cơ nhiệt 2.Kỹ năng: Trả lời đợc các câu hỏi trong phần ôn tập Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập trong phần vận dụng 3.Thái độ: Nghiêm túc, chăm chỉ, cẩn thận chính xác Câu hỏi và bài tập tổng kết chơng II 35 36 Ôn tập Kiểm tra HK2 Vũ Gia Định 34 35 Dẫn nhiệt, đối... Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8 Sử dụng đúng thuật ngữ nh: nhiệt năng, nhiệt lợng, truyền nhiệt 3.Thái độ: Trung thực, nghiêm tác trong học tập, yêu thích môn học 26 Kiểm tra 25 27 Bài 22: 26 1 Kiến thức: Tìm đợc ví dụ trong thực tế về sự dẫn nhiệt So sánh tính dẫn nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí Thực hiện đợc thí nghiệm... dung bảng Đàm 26.1 thoại gợi mở - tìm tòi Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm Phơng trình cân bằng nhiệt 31 Bài 26: Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu Vũ Gia Định Trờng Trung học cơ sở Tiên Thắng Kế hoạch bộ môn Vật lý 8 Vận dụng kiến thức về năng suất tỏa nhiệt của nhin liệu linh hoạt 3.Thái độ: Yêu thích môn học 32 Bài 27: 31 Sự bảo toàn năng lợng trong các hiện tợng cơ và nhiệt 33 Bài 28: Bài... lực cân bằng lên một vật đang chuyển động Quán tính áp lực, áp suất áp suất trong lòng chất lỏng, áp suất khí quyển Nguyên tắc bình thông nhau 2.Kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải thích hiện tợng, giải đợc bài tập trong phần vận dụng .Chuyển động cơ học Chuyển động đều, không đều Vận tốc chuyển động đều, không đều Lực ma sát Hai lực cân bằng Quán tính p lực, áp suất áp suất trong lòng... cồn, nhiệt kế để làm thí nghiệm Lắp đặt thí nghiệm theo hình vẽ Sử dụng khéo léo một số dụng cụ thí nghiệm dễ vỡ 3 Thái độ: Cẩn thận, khi làm thí dòng đối lu của chất lỏng, của chất khí Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khí Trực quan Đàm thoại gợi mở - tìm tòi Nêu và giải quyết vấn đề -Hoạt động nhóm * Cho GV: - 1 đèn cồn, 1 ống nghiệm đựng nớc và ít sáp, nhiệt kế, thuốc . Kế hoạch bộ môn Vật lý 8. Kế HOạCH GIảNG DạY MôN VậT Lý 8 I. ĐặC DIểM TìNH HìNH CáC LớP DạY Có sự quan tâm chỉ đạo của BGH. . KếT QUả THựC HIệN LớP Sĩ số Sơ kết học kì 1 Tổng kết cả năm Ghi chú TB K G TB K G 8A 8B 8C Khối 8 V.NHậN xét - rút KINH NGHIệM: I. Kế HOạCH GIảNG DạY
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Kế hoạch Giảng dạy lý8, Gián án Kế hoạch Giảng dạy lý8,

Hình ảnh liên quan

Theo bảng thống kê ta thấy chất lợng nhìn chung l thấp vì vậy bản thân phải có các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lợng học sinh - Gián án Kế hoạch Giảng dạy lý8

heo.

bảng thống kê ta thấy chất lợng nhìn chung l thấp vì vậy bản thân phải có các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lợng học sinh Xem tại trang 1 của tài liệu.
mô hình - Gián án Kế hoạch Giảng dạy lý8

m.

ô hình Xem tại trang 3 của tài liệu.
+ Tranh hình 17.1 - Gián án Kế hoạch Giảng dạy lý8

ranh.

hình 17.1 Xem tại trang 11 của tài liệu.
–Hình thức - Gián án Kế hoạch Giảng dạy lý8

Hình th.

ức Xem tại trang 13 của tài liệu.
– Nêu đợc tên hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khí, chân không. - Gián án Kế hoạch Giảng dạy lý8

u.

đợc tên hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khí, chân không Xem tại trang 13 của tài liệu.
– Phân tích bảng số liệu về kết quả thí nghiệm  có sẵn. Rèn kĩ năng tổng hợp, khái quát hoá. - Gián án Kế hoạch Giảng dạy lý8

h.

ân tích bảng số liệu về kết quả thí nghiệm có sẵn. Rèn kĩ năng tổng hợp, khái quát hoá Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng phụ: Ghi nội dung bảng 27.1,  27.2  – SGK - Gián án Kế hoạch Giảng dạy lý8

Bảng ph.

ụ: Ghi nội dung bảng 27.1, 27.2 – SGK Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan