0

Gián án kế hoạch giảng dạy lớp 2

29 2,137 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

Kế hoạch giảng dạy năm học 2009 - 2010 TRƯỜNG TIỂU HỌC2 XÃ HÀNG VỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tổ chuyên môn khối 2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. *** ---------- KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2009 – 2010 I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH : - Căn cứ vào Quyết đònh số 38/2008/QĐ – BGD & ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ GD & ĐT về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008 – 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. - Căn cứ vào Chỉ thò số 40/2008/ CT – BGD & ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD & ĐT về việc phát động phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. - Căn cứ vào Chỉ thò số 47/2008/ CT-BGD& ĐT ngày 13/8/2008 của Bộ GD & ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 – 2009. - Căn cứ vào công văn số 2864/UBND – VX ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009. - Căn cứ vào kế hoạch số 1475/ KH – SGD & ĐT , ngày 09/8/2008 của Sở GD & ĐT tỉnh Cà Mau về kế hoach thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009. - Căn cứ vào kế hoạch số 341/KH – PGD & ĐT , ngày 20/8/2008 của Phòng GD & ĐT huyện Năm Căn về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009. - Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009 của trường Tiểu học 1 xã Hàng Vònh và kế hoạch hoạt động chuyên môn. Nay tổ trưởng tổ chuyên môn trường Tiểu học 2 xã Hàng Vònh xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học 2008 - 2009 như sau: II. CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN : 1. Chất lượng học lực môn của năm học trước : Lớp Số học sinh Loại Toán Tiếng Việt Đạo đức TNXH (KH) Lòch sử & Đòa lí Thủ công (Kó thuật 4,5) Mỹ thuật m nhạc Thể dục 2A1 Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % 2A2 Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL 1 Kế hoạch giảng dạy năm học 2009 - 2010 % TB SL % Yếu (B) SL % 3A3 Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % Cộng Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % 2. Điểm kiểm tra khảo sát môn : Toán và Tiếng Việt đầu năm : Lớp TS HS Môn Toán Môn Tiếng Việt Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 2 40 8 20,0 16 40,0 7 17,5 9 22,5 5 20,0 13 32,5 18 45,0 4 10,0 Cộng III.ĐÁNH GIÁ: 1. Thuận lợi: 2 Kế hoạch giảng dạy năm học 2009 - 2010 - Giáo viên: Giáo viên có tuổi đời còn trẻ, khỏe, nhiệt tình trong công tác. Có ý thức và tinh thần học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầøy đủ các phong trào thi đua. Hơn nữa tổ khối 2 luôn được sự quan tâm giúp đỡ sâu sát của ban giám hiệu nhà trường. Cha mẹ học sinh đã có sự quan tâm nhiều đến việc học của con em mình. Được trang bò tương đối đầøy đủ trang thiết bò và đồ dùng phục vụ dạy - học cho thầy trò trong khối 2, đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, từ đó hiệu quả giảng dạy và học tập ngày càng có chất lượng hơn. - Học sinh: Qua đánh giá chất lượng học lực và hạnh kiểm từ năm học trước thì học sinh đều ngoan ngoãn, chăm học, mong cầu tiến bộ, có ý thức học tập và từng bước có phong cách học bộ môn ở từng môn học. Hơn nữa gia đình học sinh ngày càng quan tâm hơn đến việc học của con em mình nên việc học tập ở nhà trường và ở nhà của học sinh đã có sự liên kết chặt chẽ. Đồ dùng phục vụ học tập cũng đầy đủ hơn. Bước đầu có một số học sinh có trang phục mang tính đồng phục, sạch đẹp. Có ý thức trong học tập, vui chơi, giữ gìn và bảo vệ của công . 2. Khó khăn: - Hiện tại tổ khối chưa có giáo viên bộ môn dạy các môn như hát nhạc, thể dục và mỹ thuật, kỹ thuật. Nên giáo viên chủ nhiệm phải dạy nhiều tiết hơn so với quy đònh 23 tiết / tuần. - Đòa bàn trường quá rộng, cơ sở vật chất chưa có nhiều nên khó khăn trong sinh hoạt chuyên môn. Hoàn cảnh giáo viên còn nhiều khó khăn. Còn một số gia đình học sinh thiếu sự hợp tác chặt chẽ với nhà trường trong giáo dục và quản lý học sinh, thiếu sự quan tâm đúng mức đến con em mình nên còn học sinh đi học thiếu đồ dùng học tập, không thuộc bài ở nhà . IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ : 1. Chỉ tiêu phấn đấu các môn học : Lớp (Số HS) Loại Toán Tiếng Việt Đạo đức TNXH (KH) Lòch sử & Đòa lí Thủ công (Ki Thuật) Mỹ thuật m nhạc Thể dục Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL % Yếu (B) SL % Giỏi (A + ) SL % Khá (A) SL % TB SL 3 Kế hoạch giảng dạy năm học 2009 - 2010 % Yếu (B) SL % Giỏi (A + ) SL % SL % TB SL % Yếu (B) SL % Giỏi (A + ) SL % SL % TB SL % Yếu (B) SL % Giỏi (A + ) SL % SL % TB SL % Yếu (B) SL % 2. Kế hoạch thực hiện chương trình dạy học: a. Học kỳ 1 : - Từ 17/8/2009 đến ngày 25/12/2009. - Thực hiện chương trình, thời khoá biểu từ tuần 1 đến tuần 18. - Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch học kỳ I. b. Học kỳ 2 : - Từ 04/1/2010 đến ngày 21/5/2010. - Thực hiện chương trình, thời khoá biểu từ tuần 19 đến tuần 35. - Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch học kỳ II. c. Kế hoạch dạy học từng môn (số tiết / tuần) : Số TT Môn (phân môn) HK 1 HK 2 Ghi chú 01 Tiếng Việt 9 9 Tập đọc 3 3 Kể chuyện 1 1 Tập viết 1 1 Chính tả 2 2 Luyện từ và câu 1 1 Tập làm văn 1 1 02 Toán 5 5 4 Kế hoạch giảng dạy năm học 2009 - 2010 03 Đạo đức 1 1 04 TNXH 1 1 05 Thủ công 1 1 06 Mỹ thuật 1 1 07 Âm nhạc 1 1 08 Thể dục 2 2 09 Giáo dục ngoài giờ lên lớp 1 1 10 Sinh hoạt lớp 1 1 d. Thời khoá biểu: Buổi :……………………………… Thứ Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 01 02 03 04 05 Buổi :……………………………… Thứ Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 01 02 03 e. Kế hoạch kiểm tra (Số lần kiểm tra): Số TT Môn (phân môn) Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra đònh kỳ Ghi chú 01 Tiếng Việt 4 lần/ tháng 4 lần/ năm học Tập đọc 1 lần/ tháng Kể chuyện Tập viết 1 lần/ tháng Chính tả Luyện từ và câu 1 lần/ tháng Tập làm văn 1 lần/ tháng 02 Toán 2 lần/ tháng 4 lần/ năm học 03 Đạo đức 4 nhận xét/HK 04 TNXH 4 nhận xét/HK 05 Thủ công 4 nhận xét/HK 06 Mỹ thuật 4 nhận xét/HK 07 Âm nhạc 4 nhận xét/HK 08 Thể dục 4 nhận xét/HK f. Các chỉ tiêu khác: 5 Kế hoạch giảng dạy năm học 2009 - 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: - Coi học sinh là nhân vật trung tâm của quá trình dạy học. Trong đó giáo viên là người hướng dẫn hoạt động của học sinh. Mục tiêu giáo dục vì quyền lợi học sinh và sự phát triển của học sinh. Phát huy tính tích cực của học sinh bằng phương pháp “Thầy tổ chức - Trò hoạt động”. - Giáo viên phải nắm vững nội dung và phương pháp đặc trưng từng phân môn. Giáo viên đọc kỹ SGK- SGV và tài liệu tham khảo. Xác đònh mục đích yêu cầu, đồ dùng trực quan và phương pháp giảng dạy. Xác đònh số lượng kiến thức. - Nghiên cứu con đường chuyển tải kiến thức một cách hợp lý. - Giáo viên đưa ra nhiệm vụ học tập, chỉ ra cách giải quyết hay là phương pháp chung để giải quyết nhiệm vụ. - Trò thực hiện nhiệm vụ hay là làm theo giáo viên hướng dẫn. - Giáo viên theo dõi học sinh làm việc, hướng dẫn kiểm tra đánh giá, điều chỉnh kòp thời nhằm có sản phẩm đạt chuẩn. - Học sinh tìm ra cái mới (tính sáng tạo). - Tiến hành bài dạy phân bố thời gian hợp lý, phần nào là trọng tâm cần khắc sâu kiến thức, xác đònh được hình thức bài tập, luyện tập và ứng dụng. - Giáo viên nghiên cứu kỹ tài liệu mới soạn bài, chuẩn bò chu đáo trước khi lên lớp. Trong lớp khuyến khích học sinh làm việc cá nhân, nhóm. - Cần xây dựng cho học sinh có thói quen tự giác làm việc đồng thời biết nhận xét, đánh giá về bạn, về mình. - Phát huy tính tích cực của học sinh, khêu gợi tiềm năng của học sinh, giúp học sinh làm việc với phương pháp khoa học phù hợp với tâm sinh lý của học sinh, đáp ứng nhu cầu của học sinh về ham hiểu khoa học. Tạo không khí lớp học sôi động. - Thường xuyên phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể, với BGH nhà trường thực hiện thật tốt các cuộc vận động lớn của Ngành, của Đảng. Nghiên cứu để thực hiện tốt việc lồng ghép tích hợp giáo 6 Kế hoạch giảng dạy năm học 2009 - 2010 dục bảo vệ môi trường vào các môn học; trao đổi, thảo luận với các thành viên trong tổ để cùng xây dựng, điều chỉnh nội dung kế hoạch cho phù hợp theo yêu cầu. Để thực hiện tốt các biện pháp trên cần có sự hỗ trợ của nhà trường về việc đổi mới cơ sở vật chất, thiết bò dạy học. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nội dung chương trình và phương pháp đổi mới cách đánh giá học sinh lớp 2. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN : TIẾNG VIỆT – TẬP ĐỌC 1.Khái quát điểm mạnh, yếu của môn học ở lớp: *Điểm mạnh: Học sinh có chiều hướng thích học bộ môn tiếng Việt, được gia đình quan tâm trang bò tương đối đầy đủ đồ dùng phục vụ học tập, đầy đủ sách giáo khoa .Đặc biệt một số em có vốn từ ngữ tương đối phong phú, có sự am hiểu và sử dụng từ ngữ tương đối sát hợp với thực tế và văn cảnh. Có cách đọc và sử dụng sách giáo khoa, bảo quản hợp lý. *Điểm yếu: Phần lớn học sinh sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, ít có điều kiện tiếp xúc với các điều kiện kinh tế, văn hóa, khoa học phát triển nên vốn từ chưa thật phong phú, sự phát triển ngôn ngữ nói và trình bày cái “ tôi” ở học sinh còn hạn chế, Còn một số gia đình học sinh chưa có sự quan tâm đúng mức đến việc học của con em mình, sách báo tham khảo và tài liệu phục vụ học tập còn nhiều thiếu thốn, điều đặc biệt có lúc sự quan tâm của cán bộ giáo viên đến môn học này chưa triệt để, thiếu cân bằng với môn toán. 2. Mục tiêu của phân môn (nhiệm vụ của phân môn): - Hình thành và phát triển ở HS những kó năng sử dụng tiếng Việt: nghe, nói, đọc, viết để học tập và giao tiếp trong môi trường và hoạt động của lứa tuổi. Thông qua hoạt động dạy và học tiếng Việt góp phần rèn các thao tác tư duy. - Cung cấp cho HS những kiến thức sơ giản về tiếng Việt và những hiểu biết sơ giản về xã hội, thiên nhiên và con người, về văn hoá, văn học Việt Nam và nước ngoài. - Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt góp phần hình thành nhân cách con người Việt nam xã hội chủ nghóa. 3. Yêu cầu kiến thức kỹ năng: a) Kiến thức: - Đọc đúng và trôi chảy một đoạn văn, đoạn đối thoại hoặc một bài văn ngắn, bước đầu biết đọc thầm. - Hiểu được ý nghóa của đoạn. - Biết dùng mục lục trong SGK khi đọc. - Thuộc lòng một số bài văn vần trong SGK. b) Kỹ năng: - Rèn đọc (đọc đúng, đọc thầm, đọc hiểu, đọc diễn cảm), nghe, nói, bên cạnh đó thông qua hệ thống bài đọc theo chủ điểm và những câu hỏi, phân môn Tập đọc còn cung cấp cho HS những hiểu biết về thiên nhiên – xã hội và con người, cung cấp vốn từ, cách diễn đạt, những hiểu biết về tác phẩm văn học (như đề tài, cốt truyện, nhân vật, ….) góp phần rèn luyện nhân cách HS. 7 Kế hoạch giảng dạy năm học 2009 - 2010 4. Biện pháp dạy học chủ yếu: - Bài cũ: HS đọc bài Tập đọc hay học thuộc lòng và trả lời câu hỏi bài kế trước. - Bài mới: + Luyện đọc; đọc đúng, đọc thầm, đọc hiểu, đọc diễn cảm. + GV đọc mẫu. + GV hướng dẫn HS luyện đọc (kết hợp giải nghóa từ). + Tìm hiểu bài. + Luyện đọc lại. + Học thuộc lòng. Lưu ý: Đối với các câu hỏi suy luận, GV có thể dựa vào nội dung trả lời trong SGV Tiếng Việt 2, nêu ra 2 phương án trả lời theo kiểu trắc nghiệm khách quan cho HS lựa chọn phương án đúng. 5. Kế hoạch giảng dạy từng chương: Chủ đề (Chương) Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Biện pháp 1.Em là học sinh. 2. Bạn bè. 3. Trường học. 4. Thầy cô. 5. Ông bà. 1) Phát triển các kó năng đọc, nghe và nói cho HS, cụ thể là: - Đọc thành tiếng. + Phát âm đúng, ngắt nghỉ hơi hợp lí. + Cường độ đọc vừa phải (không đọc to quá hay đọc lí nhí) + Tốc độ đọc vừa phải (không ê a, ngắc ngứ hay liến thoắng); cụ thể: giữa HKI: 35 tiếng/ phút, cuối HKI: 40 tiếng/ phút, giữa HKII: 45 tiếng/ phút, cuối HKII: 50 tiếng/ phút. - Đọc thầm và hiểu nội dung: + Biết đọc không thành tiếng, không mấp máy môi. + Hiểu được nghóa của các từ trong văn cảnh (bài đọc), nắm được nội dung của câu, đoạn hoặc bài đã đọc. Đọc các bài: + Có công mài sắt, có ngày nên kim. + Tự thuật. + Phần thưởng. + Làm việc thật là vui. + Bạn của Nai Nhỏ. + Gọi bạn. + Bím tóc đuôi sam. + Trên chiếc bè. + Chiếc bút mực. + Mục lục sách. + Mẩu giấy vụn. + Ngôi trường mới. + Người thầy cũ. + Thời khoá biểu. + Người mẹ hiền. + Bàn tay dòu dàng. + Sáng kiến của bé Hà. + Bưu thiếp. 1.Đọc mẫu. - Đọc toàn bài. - Đọc câu, đoạn, bài. - Đọc từ, cụm từ. 2. Hướng dẫn tìm hiểu nghóa của từ ngữ trong bài; tìm hiểu nội dung bài đọc. a) Hướng dẫn tìm hiểu nghóa của từ ngữ trong bài. - Từ ngữ khó đối với HS. - Từ phổ thông mà HS chưa quen. - Từ ngữ đóng vai trò quan trọng để giúp người đọc hiểu nội dung bài. b) Hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài đọc. - Nhân vật, tình tiết của câu chuyện. - Nghóa đen và nghóa bóng dễ nhận ra của câu văn, câu thơ. - Ý nghóa của câu chuyện, của bài văn, bài thơ. 3. Hướng dẫn đọc và học thuộc lòng. a) Luyện đọc thành tiếng. - Từng HS đọc cá nhân (CN), 8 Kế hoạch giảng dạy năm học 2009 - 2010 6. Cha mẹ. 7. Anh em. 8.Bạn trong nhà. 9. Bốn mùa. 10. Chim chóc. 11. Muông thú. 12. Sông biển. - Nghe: + Nghe và nắm được cách đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn, bài. + Nghe hiểu các câu hỏi và các yêu cầu của thầy cô. Nghe hiểu và có khả năng nhận xét ý kiến của bạn. - Nói: + Biết cách trao đổi với các bạn trong nhóm học tập về bài đọc. + Biết cách trả lời các câu hỏi về bài đọc. 2) Trau dồi vốn Tiếng Việt, vốn văn học, phát triển tư duy, mở rộng sự hiểu biết của HS về cuộc sống, cụ thể: - Làm giàu và tích cực hoá vốn từ, khả năng diễn đạt. - bồi dưỡng vốn văn học ban đầu, mở rrộng hiểu biết về cuộc sống, hình thành một số kó năng phục vụ cho đời sống và việc học tập của bản thân (như khai lí lòch, đọc TKB, tra và lập mục lục sách và gọi điện thoại). - Phát triển một số thao tác tư duy cơ bản. 3) Bồi dưỡng tư tưỏng, tình cảm và tâm hồn lành mạnh, trong sáng, tình yêu, cái đẹp, cái thiện và thái độ ứng xử đúng mực trong đời sống, hứng thú đọc sách và yêu thích Tiếng Việt. - Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, kính trọng, biết ơn và trách nhiệm + Bà cháu. + Cây xoài của ông em. + Sự tích cây vú sữa. + Mẹ. + Bông hoa niềm vui. + Quà của bố. + Câu chuyện bó đũa. + Nhắn tin. + Hai anh em. + Bé Hoa. + Con chó nhà hàng xóm. + Thời gian biểu. + Tìm ngọc. + Gà “tỉ tê” với gà. + Chuyện bốn mùa. + Thư Trung thu. + Ông Mạnh thắng Thần Gió. + Mùa xuân đến. + Chim Sơn ca và bông cúc trắng. + Vè chim. + Một trí khôn hơn trăm trí khôn. + Cò và Cuốc. + Bác só Sói. + Nội quy đảo Khỉ. + Quả tim khỉ. + Voi nhà. + Sơn Tinh, Thuỷ Tinh. + Bé nhìn biển. + Tôm Càng và Cá Con. + Sông Hương. + Kho báu. + Cây dừa. một nhóm (cả bàn, cả tổ …), đọc đồng thanh (ĐT). - Cả lớp, một nhóm HS đọc theo phân vai. Cần khuyến khích HS trong lớp trao đổi, nhận xét về chỗ chưa được của bạn nhằm giúp HS rút kinh nghiệm để đọc tốt hơn. b) Luyện đọc thầm: Dựa vào SGK, GV giao nhiệm vụ cụ thể cho HS nhằm đònh hướng việc đọc hiểu (đọc câu, đoạn hay khổ thơ nào ? Đọc để biết, hiểu, nhớ điều gì ? Có đoạn văn, thơ cần cho HS đọc thầm 2 – 3 lượt với thời gian nhanh dần và thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu từ dễ đến khó nhằm trau dồi kó năng đọc hiểu. c) Luyện học thuộc lòng: - GV cần cho HS đọc kó hơn, có thể ghi bảng một số từ làm điểm tựa cho HS dễ nhớ và đọc thuộc. Sau đó xoá dần. Lưu ý: Đối với các bài học thuộc lòng, yêu cầu tối thiểu HS cần đạt được là học thuộc từ 8 đến 10 dòng thơ trên lớp. 9 Kế hoạch giảng dạy năm học 2009 - 2010 13. Cây cối. 14. Bác Hồ. 15. Nhân dân. đối với ông bà, cha mẹ và thầy cô; yêu trường, lớp, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, vò tha, nhân hậu. - Xây dựng ý thức và năng lực thực hiện những phép xã giao tối thiểu. - Từ những mẩu chuyện, bài văn, bài thơ hấp dẫn trong SGK, hình thành lòng ham muốn đọc sách, khả năng cảm thụ văn bản văn học, cảm thu vẻ đẹp của Tiếng Việt và tình yêu Tiếng Việt + Những quả đào. + Cây đa quê hương. + Ai ngoan sẽ được thưởng. + Cháu nhớ Bác Hồ. + Chiếc rễ đa tròn. + Cây và hoa bên lăng Bác. + Chuyện quả bầu. + Tiếng chổi tre. + Bóp nát quả cam. + Lượm + Người làm đồ chơi. + Đàn bê của anh Hồ Giáo. KẾ HOẠCH DẠY HỌC PHÂN MÔN : KỂ CHUYỆN 1.Khái quát điểm mạnh, yếu của môn học ở lớp: * Điểm mạnh: Học sinh có chiều hướng thích học bộ môn tiếng Việt trong đó có phân môn kể chuyện, được gia đình quan tâm trang bò tương đối đầy đủ đồ dùng phục vụ học tập, đầy đủ sách giáo khoa .Đặc biệt một số em có vốn từ ngữ tương đối phong phú, có sự am hiểu và sử dụng từ ngữ tương đối sát hợp với thực tế và nội dung chuyện. Có cách kể và sử dụng sách giáo khoa, bảo quản hợp lý. Học sinh lớn lên trong vòng tay của bà, của mẹ, đi vào giấc ngủ với những câu chuyện lý thú… Do đó, học sinh có “vốn” chuyện đáng kể trước khi đến trường. Nhưng để trẻ phát huy được năng lực kể chuyện và kể hay, kể đúng phụ thuộc nhiều vào môi trường nhà trường. *Điểm yếu: Phần lớn học sinh sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, ít có điều kiện tiếp xúc với các điều kiện kinh tế, văn hóa, khoa học phát triển nên vốn từ chưa thật phong phú, sự phát triển ngôn ngữ nói và trình bày cái “ tôi” ở học sinh còn hạn chế, Còn một số gia đình học sinh chưa có sự quan tâm đúng mức đến việc học của con em mình, sách báo tham khảo và tài liệu phục vụ học tập còn nhiều thiếu thốn, điều đặc biệt có lúc sự quan tâm của cán bộ giáo viên đến môn học này chưa triệt để, thiếu cân bằng với môn toán. 2. Mục tiêu của phân môn (nhiệm vụ của phân môn): 1.1. Phát triển kó năng nói và nghe cho HS. 1.2. Củng cố, mở rộng và tích cực hoá vốn từ ngữ, phát triển tư duy hình tượng và tư duy logic, nâng cao sự cảm nhận về hiện thực đời sống thông qua nội dung câu chuyện. 1.3. Bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp, trau dồi hứng thú đọc và kể chuyện, đem lại niềm vui tuổi thơ trong học tập. 3. Yêu cầu kiến thức kỹ năng: a) Kiến thức: 10 [...]... kết quả của bạn; tự đánh giá kết quả của bản thân trong quá trình luyện tập trên lớp Lưu ý: Đối với các bài tập có cả yêu cầu nói và viết, GV có thể cho HS thực hiện 1 trong 2 yêu cầu (nói hoặc viết) Đối với các bài tập đồng dạng, GV có thể chọn cho HS làm tại lớp 1 phần trong số các bài tập ấy KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN : TOÁN 1.Khái quát điểm mạnh, yếu của môn học ở lớp: *Điểm mạnh: 18 Kế hoạch giảng dạy. .. sinh tự đánh giá Kết quả thực hành luyện tập; giúp HS nhận ra kiến thức cơ bản của bài học trong sự đa dạng và phong phú của bài tập 5 Kế hoạch giảng dạy từng chương: Chủ đề Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Biện pháp (Chương) Học hết Toán 2, HS cần đạt được - Phép cộng và phép trừ trong 1 Tổ chức cho HS SỐ yêu cầu tối thiểu: phạm vi 100 làm các bài tập HỌC 19 Kế hoạch giảng dạy năm học 20 09 - 20 10 -... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Kế hoạch giảng dạy từng chương: Chủ đề (Chương) Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Biện pháp 22 Kế hoạch giảng dạy năm học 20 09 - 20 10 1 2 - Học tập, sinh hoạt đúng giờ: + HS hiểu được: các em có quyền được học tập, bảo đảm sức khoẻ, được tham gia xây dựng thời gian biểu... hình tam giác 20 Kế hoạch giảng dạy năm học 20 09 - 20 10 GIẢI TOÁN - Biết giải một vài dạng toán đơn giản về cộng, trừ, nhân, chia - Bước đầu biết diễn đạt bằng lời hoặc bằng kí hiệu một số nội dung đơn giản của bài học và thực hành, tập dượt so sánh Lựa chọn, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá, phát triển trí tưởng tượng qua quá trình áp dụng các kiến thức và kó năng Toán 2 trong học... của cán bộ giáo viên đến môn học này chưa triệt để, thiếu cân bằng với môn toán 2 Mục tiêu của phân môn (nhiệm vụ của phân môn): 1.1 Rèn luyện kó năng viết chính tả và kó năng nghe 13 Kế hoạch giảng dạy năm học 20 09 - 20 10 1 .2 Kết hợp luyện tập chính tả với việc rèn luyện cách phát âm, củng cố nghóa từ, trau dồi về ngữ pháp Tiếng Việt; góp phần phát triển một số thao tác tư duy (nhận xét, so sánh,... dẫn HS trong lớp góp ý cho các vai diễn - Kết hợp ý kiến của HS trong lớp với những nhận xét riêng đã được ghi sổ để tổng kết - Chú ý: + Nên động viên, khuyến khích để các em kể tự nhiên, hồn nhiên như là đang kể cho anh chò em hay bạn bè ở nhà nghe + HS biết kể chuyện một cách tự nhiên với giọng kể và điệu bộ thích hợp, làm cho câu chuyện trở nên sống 12 Kế hoạch giảng dạy năm học 20 09 - 20 10 nét mặt... gìn trường lớp sạch, đẹp và biết lí do vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp - HS hiểu vì sao cần giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng; biết những việc cần làm và những việc nên tránh để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng - HS hiểu: nhặt được của rơi cần tìm trả lại cho người mất, đó là biểu hiện của tính thật thà, làm như vậy sẽ được mọi 23 Kế hoạch giảng dạy năm học 20 09 - 20 10 10 11 12 13 14 người... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… 5 Kế hoạch giảng dạy từng chương Chủ đề (Chương) Con người và Mục đích yêu cầu Kiến thức cơ bản Biện pháp - HS được: xương và cơ là các cơ - Cơ quan vận động (cơ, Dùng sơ quan vận động của cơ thể; biết nói xương, khớp xương; một số SGK cho đồ, HS 25 Kế hoạch giảng dạy năm học 20 09 - 20 10 tên một số xương, khớp xương, cơ cử động vận động; phòng... động theo quy trình, làm việc có kế hoạch, ngăn nắp, trật tự, an toàn, vệ sinh - Giáo dục học sinh yêu thích lao động thủ công và biết quý sản phẩm lao động 27 Kế hoạch giảng dạy năm học 20 09 - 20 10 3 Yêu cầu kiến thức, kó năng: a) Kiến thức: - Kó thuật gấp hình, phối hợp gấp, cắt, dán hình, làm đồ chơi Trong ba nội dung thì hai nội dung gấp hình và phối hợp gấp, cắt, dán hình là cơ bản Nội dung làm... bước khoa học, sáng tạo; có thói quen giữ gìn vệ sinh và yêu thích gấp hình Phối hợp gấp, cắt, dán hình được giao gấp, chúc được - HS gấp, cắt, dán hình tròn, - Mẫu các hình: hình tròn, biển báo giao thông (cấm xe 28 Kế hoạch giảng dạy năm học 20 09 - 20 10 biển báo giao thông, thiếp đi ngược chiều, chỉ chiều xe chúc mừng, phong bì đi, cấm đỗ xe), cắt, gấp, trang - Quy trình gấp, cắt, dán các trí được . SL % SL % 2 40 8 20 ,0 16 40,0 7 17,5 9 22 ,5 5 20 ,0 13 32, 5 18 45,0 4 10,0 Cộng III.ĐÁNH GIÁ: 1. Thuận lợi: 2 Kế hoạch giảng dạy năm học 20 09 - 20 10 - Giáo. *** ---------- KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 20 09 – 20 10 I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH : - Căn cứ vào Quyết đònh số 38 /20 08/QĐ – BGD &
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án kế hoạch giảng dạy lớp 2, Gián án kế hoạch giảng dạy lớp 2,

Hình ảnh liên quan

1.2. Cụng coâ, môû roông vaø tích cöïc hoaù voân töø ngöõ, phaùt trieơn tö duy hình töôïng vaø tö duy logic, nađng cao söï cạm nhaôn veă hieôn thöïc ñôøi soâng thođng qua noôi dung cađu chuyeôn. - Gián án kế hoạch giảng dạy lớp 2

1.2..

Cụng coâ, môû roông vaø tích cöïc hoaù voân töø ngöõ, phaùt trieơn tö duy hình töôïng vaø tö duy logic, nađng cao söï cạm nhaôn veă hieôn thöïc ñôøi soâng thođng qua noôi dung cađu chuyeôn Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Höôùng daên HS phađn vai, döïng lái cađu chuyeôn theo hình thöùc ñoâi thoái. - HS ghi lái nhöõng ñieơm toât vaø chöa toât ñeơ goùp yù. - Gián án kế hoạch giảng dạy lớp 2

ng.

daên HS phađn vai, döïng lái cađu chuyeôn theo hình thöùc ñoâi thoái. - HS ghi lái nhöõng ñieơm toât vaø chöa toât ñeơ goùp yù Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Bieât nhaôn dáng hình. - Gián án kế hoạch giảng dạy lớp 2

ie.

ât nhaôn dáng hình Xem tại trang 20 của tài liệu.
- Hình thaønh cho HS moôt soẫ hieơu bieât ban ñaău veă moôt soâ chuaơn möïc haønh vi ñáo ñöùc vaø phaùp luaôt phuø hôïp vôùi löùa tuoơi hóc sinh lôùp 2 trong caùc moâi quan heô cụa caùc em vôùi bạn thađn, gia ñình, nhaø  tröôøng, coông ñoăng xaõ hoôi vaø  - Gián án kế hoạch giảng dạy lớp 2

Hình tha.

ønh cho HS moôt soẫ hieơu bieât ban ñaău veă moôt soâ chuaơn möïc haønh vi ñáo ñöùc vaø phaùp luaôt phuø hôïp vôùi löùa tuoơi hóc sinh lôùp 2 trong caùc moâi quan heô cụa caùc em vôùi bạn thađn, gia ñình, nhaø tröôøng, coông ñoăng xaõ hoôi vaø Xem tại trang 21 của tài liệu.
- HS bieât khaùi quaùt veă hình dáng, ñaịc ñieơm vaø vai troø cụa Maịt Trôøi  ñoâi vôùi söï soâng tređn Traùi Ñaât. - Gián án kế hoạch giảng dạy lớp 2

bie.

ât khaùi quaùt veă hình dáng, ñaịc ñieơm vaø vai troø cụa Maịt Trôøi ñoâi vôùi söï soâng tređn Traùi Ñaât Xem tại trang 27 của tài liệu.
- Kó thuaôt gaâp hình, phoâi hôïp gaâp, caĩt, daùn hình, laøm ñoă chôi. - Gián án kế hoạch giảng dạy lớp 2

thua.

ôt gaâp hình, phoâi hôïp gaâp, caĩt, daùn hình, laøm ñoă chôi Xem tại trang 28 của tài liệu.