0

Bài soạn giao an tuan 21- 2 buoi - mai tieu hoc Tan son

23 492 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 12:11

Th ngy Mụn Bi dy Tu n 21 Hai 17 - 1 Cho c Ting vit Ting vit Âm nhc Cho c chung ton trng Bài 86: ôp - ơp Bài 86: ôp - ơp Cụ Võn dy Ba 18 - 1 Đạo đức Ting vit Ting vit Toỏn Em và các bạn B i 87: ep - êp B i 87: ep - êp Phép trừ dạng 17 - 7 T 19 - 1 Luyn Tvit Ting vit Tiộng vit Toỏn ễn luyn B i 88: ip - up B i 88: ip - up Luyện tập N m 20 - 1 Ting vit Tiộng vit Toỏn M thut B 89: iêp - ơp B i 89: iêp - ơp Luyện tập chung Cụ Thy dy Sỏu 21 - 1 Toỏn Ting viờt Ting vit SHL Bài toán có lời văn Tập viết tuần 19: bập bênh, lợp nhà, . Tập viết: ôn tập Nhn xét tun 21, ph biến tun 22. Thứ hai ngày 17 tháng 01 năm 2011 Tiếng việt: Bài 86: Ôp - ơp I. Mục tiêu: - Đọc đợc : ơp , ôp , hộp sữa, lớp học; từ và đoạn thơ ứng dụng - Viết đợc : ơp , ôp , hộp sữa, lớp học - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Các bạn lớp em II. Đồ dùng dạy học: - 1 hộp sữa - Tranh minh hoạ từ khoá, đoạn thơ ứng dụng III. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh I- Kiểm tra bài cũ : - Đọc cho HS viết : gặp gỡ, ngăn nắp, tập múa - Yêu cầu HS đọc từ và câu ứng dụng - GV nhận xét và cho điểm - Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con - 2 HS đọc ( Huyền ., Hơng ) II- Dạy học bài mới. 1- Giới thiệu bài 2- Dạy vần: ôp: a- Nhận diện vần : - Vần ôp gồm những âm nào ghép lại với nhau? - Vần ôp gồm 2 âm ghép lại với nhau là ô và p - Hãy phân tích vần ôp? - Vần ôp có âm ô đứng trớc p đứng sau. - So sánh ôp với ơp? Giống: Kết thúc =p Khác : âm bắt đầu - Hãy ghép cho cô vần ôp - GV đánh vần vần ôp - GV theo dõi chỉnh sửa - HS gài theo hớng dẫn - ô - pờ - ôp - HS đánh vần CN, nhóm lớp b- Tiếng, từ khoá. - Khi đã có vần ôp muốn có tiếng hộp cô phải ghép nh thế nào? - phải thêm hờ trớc vần ôp và dấu nặng dới ô - Tiếng hộp đánh vần nh thế nào? - HS ghép hộp: - Hờ - ôp hôp nặng hộp ( HS đánh vần CN, nhóm, lớp - GV theo dõi chỉnh sửa + Cho HS quan sát hôp sữa thật và hỏi Đây là cái gì? - Từ khoá của chúng ta hôm nay là từ hộp sữa - GV chỉ không theo thứ tự ôp hộp, hộp sữa cho HS đọc. - GV nhận xét chỉnh. - Đây là hộp sữa HS đọc trên CN, nhóm lớp - HS đọc CN, ĐT ơp : ( quy trình dạy tơng tự nh vần ôp) - Vần ơp do ơ và p ghép lại - So sánh ơp với ôp giống: kết thúc = p khác : âm bắt đầu - Đánh vần : ơ - pờ ớp lờ - ơp lớp sắc lớp - học. c. Đọc các từ ứng dụng - Em nào có thể đọc đợc các từ ứng dụng của bài ? - HS đọc CN, nhóm, lớp - Hãy tìm những tiếng có chứa vần mới học - HS tìm và gạch chân : tốp , xốp , hợp , lợp. - GV giải nghĩa những từ HS không giải đợc - Hãy đặt câu với các từ trên - GV theo dõi chỉnh sửa - HS đọc CN, nhóm, lớp và giải nghĩa từ. - Cho HS đọc lại bài + GV nhận xét giờ học - Hãy đặt câu theo hớng dẫn - Cả lớp đọc ĐT Tiết 2 3- Luyện tập: a- Luyện đọc: + Đọc lại bài tiết 1: - GV chỉ không thứ tự cho HS đọc - GV theo dõi , chỉnh sửa + Đọc đoạn thơ ứng dụng: - Treo tranh cho HS quan sát và hỏi tranh vẽ gì? - HS đọc CN, nhóm, lớp - Tranh vẽ cảnh các bác nông dân đang gặt lúa trên cánh đông - Cho HS đọc bài - GV theo dõi, chỉnh sửa - Cho HS tìm tiếng chứa vần b- Luyện viết: - HS đọc CN, nhóm, lớp - HS tìm gạch chân :đẹp - GV viết mẫu và giảng lại quy trình viết cho HS .- HDHS viết trên không trung để nhớ quy trình viết - GV theo dõi và uốn nắn HS yếu - Lu ý HS: nét nối và khoảng cách con chữ vị trí đặt dấu - NX bài viết: - HS viết bảng con - HS tập viết trong vở theo HD 4. Củng cố dặn dò: - Cho HS đọc bài vừa học - GV nhận xét chung giờ học - Ôn lại bài - Xem trớc bài 87 - 1vài học sinh đọc trong SGK - HS chơi thi giữa các tổ - HS nghe và ghi nhớ Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Đạo đức Em và các bạn A. Mục tiêu : 1.Giúp HS hiểu: - Trẻ em có quyền đợc học tập, có quyền đợc vui chơi, có quyền đợc kết giao bạn bè. - Cần phải đoàn kết, thân ái với bạn khi cùng học cùng chơi. 2.Hình thành cho HS : - Biết phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ bạn bè trong học tập và trong vui chơi. - Bớc đầu biết vì sao phải c xử tốt với bạn bèỉtong học tập và trong vui chơi. - Đoàn kết, thân ái với bạn bè xung quanh. B. Tài liệu và ph ơng tiện: - Mỗi HS chuẩn bị 3 bông hoa bằng giấy để chơi trò tặng hoa. - Bài hát" Lớp chúng ta kết đoàn" - Một giỏ bỏ hoa C. Các Hoạt động dạy và học Hoạt động dạy Hoạt động học Tiết 1 I. Bài cũ: ? Tuần trớc em đợc học bài Đạo đức gì? ? Em đã làm gì để thể hiện sự lễ phép và vâng lời thầy cô. Nhận xét chung II. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: ? Nếu học và chơi một mình em sẽ cảm thấy nh thế nào? Giảng: Để có bạn cùng học, cùng chơi em và các bạn cần có thái độ c xử với nhau nh thế nào. Bài Đạo đức hôm nay sẽ giúp em hiểu rõ điều đó. Ghi tên bài: Em và các bạn 2. Các hoạt động: HĐ1: Trò chơi tặng hoa. - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS ! Hai phút dành cho các em : Hãy tặng hoa 1HS 1-2HS Tự bộc lộ Nghe Nhắc lại: CN, ĐT - Mỗi HS đủ 3 bông hoa Thực hiện lệnh Hoạt động dạy Hoạt động học cho 3 bạn nào trong lớp mà mình chơi thân nhất HĐ2: Đàm thoại - Tổng hợp chọn ra những bạn đợc tặng nhiều hoa nhất để khen và tặng quà. Chuyển tiếp HĐ1: - Hỏi lần lợt những HS đợc bạn tặng hoa nhiều: ? Những bạn nào tặng hoa cho em? ? Khi đợc bạn tặng hoa em cảm thấy nh thế nào? - Hỏi lần lợt những HS đã tặng hoa: ? Vì sao em tặng cho bạn .? - Hỏi cả lớp: ? Các em có thích đợc bạn tặng hoa nhiều nh bạn A, B, C . không? ? Vì sao 3 bạn A, B, C lại đợc các bạn tặng nhiều hoa nh vậy? KL: Những bạn đợc tặng nhiều hoa nhất là những bạn đợc nhiều bạn yêu quý nhất Tự bộc lộ Tự bộc lộ Tự bộc lộ Tự bộc lộ Bộc lộ Nghe Chuyển ý: Có bạn cùng học cùng chơi em sẽ cảm thấy nh thế nào , mới các em cùng tìm hiểu sang bài tập 2 HĐ3: Quan sát tranh bài tập 2 đàm thoại. ! Quan sát tranh bài tập 2 ? Các bạn trong từng tranh đang làm gì? ? Qua tranh cho em biết cá bạn ấy chơi với nhau nh thế nào? ? Chơi, học một mình vui hay có bạn cùng học cùng chơi vui hơn? ? Muốn có bạn cùng học, cùng chơi em phải đối xử với bạn nh thế nào khi học, khi chơi? KL: Trẻ em có quyền đợc học tập, vui chơi, đợc tự do kết bạn. - Có bạn cùng học cùng chơi sẽ vui hơn chỉ có một mình. - Muốn có bạn cùng học, cùng chơi phải biết c xử tốt với bạn khi học khi chơi. Nghe Theo dõi - Nhiều em trả lời. Tự bộc lộ Tự bộc lộ Tự bộc lộ Nghe HĐ4: Thảo luận theo lớp : bài tập 3 ! Quan sát tranh bài tập 3, thảo luận nhóm 2 theo gợi ý: ? Mỗi tranh vẽ các bạn đang làm gì? ? Tranh nào vẽ hành động các bạn đúng? Tranh nào vẽ các bạn hành động sai? Vì sao? Theo dõi , giúp đỡ HS thảo luận - Kiểm tra kết quả thảo luận III. Củng cố dặn dò: KL: Tranh 1; 3; 5; ; chỉ hành vi đúng . Theo dõi - Đại diện các nhóm nêu kết quả thảo - Đại diện các nhóm nêu kết quả thảo luận. Lớp nhận xét, bổ sung ý kiến. luận. Lớp nhận xét, bổ sung ý kiến. 1HS Cần c xử tốt với bạn khi chơi ,khi học Nghe, ghi nhớ. Hoạt động dạy Hoạt động học Tranh 2; 4; là những hành động sai. ? Em vừa học bài gì? ? Qua bài học giúp em hiểu đợc điều gì? Dặn:Suy nghĩ lời đối thoại để sắm vai theo từng tình huống các tranh của bài tập 3 Tiết 2 Khởi động: Hát tập thể HĐ1: Đóng vai 2-3HS Nhận lệnh - Các nhóm lên thể hiện tình huống.Lớp nhận xét. Nghe HĐ2: Liên hệ thực tế ? Em vừa học bài Đạo đức gì? ? Muốn có nhiều bạn tốt em cần phải làm làm gì? * KL chung: - Trẻ em có quyền đợc học tập, đợc vui chơi, có quyền đợc tự do kết giao bạn bè. - Muốn có nhiều bạn, phải biết c xử tốt với bạn khi học, khi chơi. Dặn: Chuẩn bị: Bài 11: Đi bộ đúng quy định 1HS - HS trả lời Nghe Nghe, ghi nhớ Tiếng việt: Bài 87: ep - êp - Đọc đợc : ep , êp , cá chép, đèn xếp ; từ và đoạn thơ ứng dụng - Viết đợc : ep , êp , cá chép, đèn xếp - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Xếp hàng vào lớp B - Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ từ khoá từ ứng dụng - Một chiếc đèn xếp, một ít gạo nếp C- Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh I- Kiểm tra bài cũ: - Đọc cho HS viết: tốp ca, bánh xốp, lợp nhà. - Tìm các tiếng có chứa vần ôp ơp - GV nhận xét cho điểm - Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con. - 2 em tìm ( Thạch , Quyết ) II- Dạy học bài mới : 1- Giới thiệu bài: 2- Dạy vần: êp: a- Nhận diện vần : - GV ghi bảng và hỏi - Vần êp do mấy âm tạo nên là những âm nào? - Hãy so sánh ep với ơp? - Vần ep do 2 âm tạo nên là âm e-p - Giống : kết thúc = p - Khác : âm bắt đầu - Vần ep có âm e đứng trớc p đứng sau - Hãy phân tích vần ep? - GV đánh vần vần ep - GV theo dõi, chỉnh sửa b. Tiếng từ khoá. - Yêu cầu HS tìm và gài ep: Chep - GV ghi bảng : chép Hãy phân tích tiếng chép? - Tiếng chép đánh vần nh thế nào? - GV chép là tên 1 bài cá dùng làm thức ăn rất ngon và bổ từ khoá thứ nhất chúng ta học hôm nay là : cá chép ( ghi bảng) - Chỉ không theo thứ tự cho HS đọc ep chép - ep : e pờ ép ( HS đánh vần CN, nhóm, lớp - HS sử dụng hộp đồ dùng để thực hành - Cả lớp đọc lại - Tiếng chép có âm ch đứng trớc vần ép đứng sau dấu (/) trên e - chờ ep chep sắc chép - HS đánh vần đọc trơn CN, nhóm, lơp - HS đọc trơn CN, lớp - 1 vài HS đọc êp : ( quy trình tơng tự) - Vần êp do ê và p tạo nên - So sánh êp với ep: Giống kết thúc = p Khác âm bắt đầu - Đánh vần : ê - pờ ếp - xờ - êp xêp sắc xếp - đèn xếp c- Đọc từ ứng dụng. - Bạn nào có thể đọc các từ ứng dụng của bài? - GV giải nghĩa những từ HS không giải đợc - GV theo dõi chỉnh sửa HS đọc CN, nhóm, lớp và giải nghĩa từ - Cho HS đọc lại bài + GV nhận xét giờ học - Cả lớp đọc ĐT Giáo viên Học sinh 3- Luyện tập: a- Luyện đọc: + Đọc lại bài tiết 1: - GV chỉ không thứ tự cho HS đọc - GV theo dõi , chỉnh sửa + Đọc đoạn thơ ứng dụng: - Treo tranh cho HS quan sát và hỏi tranh vẽ gì? - Cho HS đọc bài - GV theo dõi, chỉnh sửa - Cho HS tìm tiếng chứa vần b- Luyện viết: - GV viết mẫu và giảng lại quy trình viết cho HS - HDHS viết trên không trung để nhớ quy trình viết - GV theo dõi và uốn nắn HS yếu - Lu ý HS: nét nối và khoảng cách con chữ vị trí - HS đọc CN, nhóm, lớp - Tranh vẽ cảnh các bác nông dân đang gặt lúa trên cánh đông - HS đọc CN, nhóm, lớp - HS tìm gạch chân :đẹp - Nét nối và khoảng cách giữa các chữ - HS tô chữ trên không sau đó viết trên bảng con ®Ỉt dÊu - NX bµi viÕt: - HS tËp viÕt trong vë theo HD c- Lun nãi theo chđ ®Ị. - Treo tranh minh ho¹ cho HS quan s¸t vµ giao viƯc: Gỵi ý : - C¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g×? - Khi xÕp hµng vµo líp chóng ta ph¶i xÕp nh thÕ nµo? - ViƯc xÕp hµng vµo líp cã Ých lỵi g×? - H·y kĨ l¹i viƯc xÕp hµng vµo líp cđa líp m×nh - HS th¶o ln nhâm 2 vµ nãi cho nhau nghe vỊ chđ ®Ị lun nãi h«m nay d. Cđng cè dỈn dß: - Cho HS ®äc bµi võa häc - GV nhËn xÐt chung giê häc - ¤n l¹i bµi - Xem tríc bµi 88 - 1vµi häc sinh ®äc trong SGK - HS nghe vµ ghi nhí To¸n: PhÐp trõ d¹ng: 17 - 7 I. Mục tiêu : 1. Kiến thức : - Biết đặt tính và thực hiện phép tính trừ (không nhớ) dạng 17 – 7. - Tập trừ nhẩm. - Làm quen với dạng toán có lời văn bằng cách đọc tóm tắt và viết phép tính thích hợp dạng 17 –7. 2. Kỹ năng :Rèn kỹ năng tính toán nhanh. 3. Thái đo ä:Yêu thích toán học. II. Chuẩn bò : 2. Giáo viên : Bảng gài, que tính. 3. Học sinh : Que tính, giấy nháp. III. Hoạt động dạy và học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn đònh : 2. Bài cũ : Học sinh làm bảng con. 17 19 14 - 3 - 5 - 2 Cho tính nhẩm. 12 + 2 – 3 = 17 – 2 – 4 = 3. Bài mới : Giới thiệu: Học làm tính trừ dạng 17 – 7. a) Hoạt động 1 : Thực hành trên que tính. Phương pháp: thực hành, đàm thoại. Cho học sinh lấy 17 que tính và tách thành 2 - Hát. - Lớp làm bảng con. - 3 em làm ở bảng lớp. ( Kh«i , ThÞnh , Qut ) - Học sinh nêu mƯng Hoạt động lớp. - Học sinh lấy bó 1 chục và 7 phần. Cất đi 7 que rời, còn lại mấy que? Có phép tính: 17 – 7. b) Hoạt động 2 : Đặt tính và làm tính trừ. Phương pháp: giảng giải, thực hành. Đặt phép tính 17 – 7 ra nháp. 17 - 7 10 c) Hoạt động 3 : Luyện tập. Phương pháp: giảng giải, thực hành. Cho học sinh làm bài ở vở bài tập. Bài 1: Yêu cầu gì? Bài 2: Điền số vào ô trống. Thực hiện phép tính gì? Bài 3: Đếm số ô vuông và điền vào o âtrống. Bên trái có mấy ô vuông? Bên phải có mấy ô vuông? Bài 4: Nhìn tóm tắt đọc đề toán. Đề bài hỏi gì? Muốn biết số chim còn lại ta làm sao? 4. Củng cố : Trò chơi: Ai nhanh hơn? - Giáo viên ghi các phép tính: 17 16 15 14 - 7 - 6 - 5 - 4 5. Dặn dò : - Làm lại bài còn sai vào vở 2. Chuẩn bò luyện tập. que rời. - Tách bên trái bó 1 chục, bên phải 7 que. - Học sinh cất 7 que. - Còn lại 1 chục que. Hoạt động lớp. - Học sinh thực hiện. 17 - 7 - Học sinh nêu cách thực hiện. Hoạt động cá nhân. - Tính. - Học sinh làm bài. - Sửa ở bảng lớp. - … tính trừ. - Học sinh làm bài. - 4 em sửa ở bảng lớp. - … 10 ô vuông. - … 5 ô vuông. - Có 12 con chim, bay đi 2 con, hỏi còn lại mấy con? - … số chim còn lại. - … lấy số chim có trừ đi số chim bay đi. - Học sinh viết phép tính vào ô trống. Hoạt động lớp. - Học sinh cử đại diện lên thi đua tính nhanh. - Lớp hát 1 bài. - Nhận xét. Thø t ngµy 19 th¸ng 01 n¨m 2011 TiÕng viƯt: ¤n lun Häc sinh ®äc tõ bµi 80 ®Õn 87 ************************************************************************* TiÕng viƯt: Bµi 88: ip - up A- Mơc tiªu: - Đọc đợc : ip , up ,bắt nhịp ,búp sen ; từ và đoạn thơ ứng dụng - Viết đợc : ip , up ,bắt nhịp ,búp sen - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ B- Đồ dùng dạy học: - Búp sen chụp đèn - Tranh minh hoạ từ khoá, đoạn thơ ứng dụng C- Các hoạt động dạy học : Giáo viên Học sinh I- Kiểm tra baì cũ: - Đọc cho HS viết: Xinh đẹp, gạo nếp, bếp lửa. - Yêu cầu HS đọc thuộc đoạn thơ ứng dụng - GV nhận xét cho điểm - Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con - 1 Vài HS đọc II- Dạy học bài mới: 1- Giới thiệu bài 2- Dạy vần: ip: a, Nhận diện vần - Ghi bảng vần ip và trả hỏi Vần ip do mấy âm tạo nên đó là những âm nào ? - Hãy so sánh vần ip với ep ? - GV đánh vần mẫu vần ip b- Tiếng từ khoá: - Yêu cầu HS gài ip rồi gài tiếp nhịp - ghi bảng nhịp - Hãy phân tích tiếng nhịp? GV treo tranh và hỏi Bác Hồ đang làm gì? - Ghi bảng: Bắt nhịp (GT) - GV chỉ không theo thứ tự ip nhịp, bắt nhịp. - Vần ip do i và p tạo nên Giống: Kết thúc =p Khác: Âm bắt đầu I pờ ip ( HS đánh vần Cn, nhóm, lớp) - HS viết theo yêu cầu - HS đọc lại - Tiếng nhịp có âm nh đứng trớc vần ip đứng sau, dấu nặng dới i. - Nhờ ip nhip nặng nhịp - HS đánh vần CN, nhóm, lớp - Bác Hồ đáng bắt nhịp cho dàn nhạc - HS đọc CN, nhóm, lớp - HS đọc theo giáo viên chỉ - HS theo dõi Up: (quy trình tơng tự nh câu vần ip) - Cấu tạo : do u và p tạo nên - So sánh up với ip Giống : Kết thúc =p Khác : L âm bắt đầu - Đánh vần và đọc u pờ úp bờ úp búp sắc búp. C- Đọc từ ứng dụng - HS thực hiện theo hớng dẫn - Bạn nào có thể đọc đợc từ ứng dụng của bài? - GV đọc mẫu giải nghĩa từ. Nhân dịp : tiện 1 dịp có nguyên do để làm 1 việc gì đó Đuổi kịp : ( giải nghĩa trong ngữ cảnh 2 bạn chạy thi) Chụp đèn : vật thật Giúp đỡ : khi làm 1 việc gì đó cho ngời khác gọi là giúp đỡ - Cho HS đọc lại bài + Nhận xét chung giờ học: - HS đọc CN , nhóm lớp - HS theo dõi - HS đọc ĐT Tiết 2 Giáo viên Học sinh 3- Luyện tập: a- Luyện đọc + Đọc lại bài ở tiết 1: -GV chỉ bảng không theo thứ tự cho HS đọc bài + Luyện đọc đoạn thơ ứng dụng - Treo tranh và hỏi tranh vẽ gì ? - GV GT và ghi bảng đoạn thơ ứng dụng - Cho HS luyện đọc -Hãy tìm cho cô tiếng chứa vần b- Luyện viết. - HS đọc CN, nhóm lớp - Tranh vẽ cây dừa và đàn cò đang bay - HS đọc CN, nhóm, lớp - HS tìm và kẻ chân nhịp - GV, viét mẫu, nhẵc lại quy trình viết. - Lu ý cho HS về khoảng cách giữa các tiếng các từ, vị trí dấu sắc, dấu nặng - GV theo dõi và uốn nắn thêm những HS yếu - NX bài viết c. Luyện nói theo chủ đề: - Treo tranh cho học sinh quan sát và hỏi: Các bạn trong tranh đang làm gì? - 1 bạn đang quét sân, 1bạn cho gà ăn. - Đó là công việc ở nhà mà các em có thể giúp đỡ bố mẹ: Chủ đề luyện nói của chúng ta hôm nay là: Giúp đỡ cha mẹ. - Giao việc cho học sinh. - HS thảo luận nhóm 2. + Gợi ý: - Con đã bao giờ giúp đỡ cha mẹ cha? - Em đã làm gì để giúp đỡ cha mẹ? - Em đã làm những việc đó khi nào? - Em có thích giúp đỡ cha mẹ không? Vì sao? 4. Củng cố - dặn dò: - Cho học sinh đọc lại bài - HS đọc SGK. [...]... xét chung giờ học - Ôn lại bài vừa học - Chuẩn bị bài sau Tập viết: -1 HS nêu - HS quan sát HS làm bài - 1 vài em đọc - Viết tiếp câu hỏi để có bài toán - 1- 2 em đọc - Thiếu 1 câu hỏi - 1 vài em nêu - HS viết câu hỏi vào sách - 1 vài em đọc lại - Nhìn tranh vẽ tiếp vào chỗ trống để có bài toán - HS làm bài - 1 HS nêu đề toán - 1 HS nhận xét - Bài toán thờng có số và các câu hỏi - HS ghi nhớ Tuần 19... Bình: 2 viên bi Bình có tất cả .viên bi? ( HS Khá - Giỏi trình bày bài giải) - G cho H nêu yêu cầu từng bài - H tự làm bài - G quan sát giúp đỡ những H yếu H 2: Làm các bài tập mở rộng Bài 1: Điền dấu cộng trừ thích hợp 12 2 1 = 11 14 .3 .7 = 10 17 4 3 = 10 14 4 3 =13 Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S 17 7 + 5 = 15 12 2 + 4 = 18 16 + 2 8 = 10 13 3 + 2 = 15 - G cho H nêu yêu cầu từng bài - H tự làm bài -. .. bài cũ: - Gọi HS lên bảng đặt tính và tính - 2 HS lên bảng làm 12 + 3 14 + 5 14 - 19 - 15 + 12 + 15 - 3 19 - 5 3 3 5 5 15 12 19 14 - Kiểm tra bài tập ở nhà của HS - GV nhận xét cho điểm II Dạy học bài mới: 1 Giới thiệu bài 2 Luyện tập - Điền số vào giữa mỗi vạch của tia số Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu bài tập Lu ý HS: Tia số trên từ số 1 đến số 9 - Tia số dới từ 10 đến 20 - GV vẽ hai tia số lên bảng -. .. lại toàn bài + Nhận xét bài học - 1 HS lên bảng tìm tiếng có vần - 1 Vài HS đọc lại - HS đọc đồng thanh Tiết 2 Giáo viên Học sinh 3- Luyện tập: a- Luyện đọc + Đọc lại bài tiết 1 - GV chỉ không theo thứ tự cho HS đọc - GV theo dõi, chỉnh sửa + Đọc đoạn thơ ứng dụng - Treo tranh và hỏi: - Các bạn trong tranh đang chơi trò gì? - Cho các HS tìm tiếng chứa vần - GV đọc mẫu b- Luyện viết: - Khi viết bài em... với thông tin đề bài cho biết và câu hỏi để chỉ thông tin cần tìm 3 Luyện tập Bài 2: - Cho HS nêu yêu cầu BT 2 GV: Các em hãy quan sát và thông tin mà đề cho biết - Chữa bài - Yêu cầu HS đọc bài toán của mình - Giáo viên quan sát nhận xét và chỉnh sửa Bài 3: - Bài yêu cầu gì? HD: + Các em hãy quan sát và đọc bài toán cho cô - Bài toán này còn thiếu gì? - Hãy nêu câu hỏi của bài toán? - Giáo viên hớng... mấy? - HS làm bài rồi nêu miệng kết quả - GV nhận xét cho điểm - HS khác nhận xét Đặt tính rồi tính Bài 4( cột 1,3 )Bài yêu cầu gì? HS làm bảng con GV theo giỏi ,nhận xét Bài 5( cột 1,3) - Bài yêu cầu gì? - Tính - Cho HS nêu cách làm? - Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải - HS làm và lên bảng chữa 11 + 2 + 3 = 16 12 + 3 + 4 = 19 - GV nhận xét kết quả và chữa bài - Cho HS làm bài và vở - HS... đúng ta phải làm - Trừ nhẩm các phép tính so sánh kết quả rồi gì? điền dấu thích hợp vào Cho HSG về nhà làm - Viết phép tính thích hợp Bài 5: - Bài yêu cầu gì? - Bài cho biết gì? - Có 12 xe máy đã bán 2 xe máy - Baì hỏi gì? - Còn bao nhiêu xe máy - Giáo viên ghi bảng phần tóm tắt - Muốn biết còn bao nhiêu xe máy ta phải - Phép trừ làm tính gì? - Ai có thể nêu phép tính 12 - 2 = 10 - Bài này chúng ta... 15 10 - 5 = 10 15 - 5 = 10 - Tính Bài 3(cột 1 ,2) : Bài yêu cầu gì? - Yêu cầu học sinh nhắc lại cách thực - Thực hiện từ trái sang phải hiện VD: Nhẩm: 11 cộng 3 bằng 14, 14 trừ 4 bằng 10 Ghi: 11 + 3 - 4 = 10 - Giáo viên viết phép tính nhanh lên - HS làm bài, 3 HS lên bảng bảng - HS dới lớp nhận xét - Giáo viên kiểm tra kết quả, - Điền dấu thích hợp vào ô trống (>, > =) Bài 4(HSG): Bài yêu cầu gì? - GVHD:... phải có: - Từ hỏi ở đầu câu - Trong câu hỏi của bài toán này nên có từ tất "cả" - Viết dấu (?) ở cuối câu - Cho HS đọc lại bài toán Bài 4: - Bài yêu cầu gì? HDHS: Quan sát kỹ bài toán, tranh vẽ và đọc thầm bài toán cho gì Từ đó mà ta viết vào chỗ chấm cho chính xác + Chữa bài: - Gọi HS đọc bài toán và nhận xét - Giáo viên nhận xét và chỉnh sửa - Bài toán thờng có những gì? 4 Củng cố dặn dò - GV nhận... HS) Lên bảng làm II Dạy học bài mới: 1 Giới thiệu bài: 2 Luyện tập: Bài 1:Vở - Đặt tính rồi tính - Cho HS nêu yêu cầu của bài - Cho HS nhắc lại cách đặt tính và thực - HS làm vào vở sau đó lên bảng làm hiện phép tính - Giáo viên chữa bài cho điểm Bài 2 ( cột 1 ,2, 4): Tính nhẩm - Cho học sinh nêu yêu cầu của bài- HS làm bài sau đó nêu miệng kết quả và tính giao việc nhẩm - Giáo viên nhận xét chữa . viết nhanh tiếng, từ có vần cần ôn. - Nhận xét giờ học -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Toán: Ôn luyện I. Mục tiêu: Củng. đúng khoảng cách. - Thu và chấm một số bài. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Toán: Ôn luyện I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn giao an tuan 21- 2 buoi - mai tieu hoc Tan son, Bài soạn giao an tuan 21- 2 buoi - mai tieu hoc Tan son,

Hình ảnh liên quan

- Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con - 2 HS đọc ( Huyền......., Hơng....) II- Dạy học bài mới. - Bài soạn giao an tuan 21- 2 buoi - mai tieu hoc Tan son

i.

tổ viết 1 từ vào bảng con - 2 HS đọc ( Huyền......., Hơng....) II- Dạy học bài mới Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con. - 2 em tìm ( Thạch...., Quyết....) - Bài soạn giao an tuan 21- 2 buoi - mai tieu hoc Tan son

i.

tổ viết 1 từ vào bảng con. - 2 em tìm ( Thạch...., Quyết....) Xem tại trang 5 của tài liệu.
-GV chỉ bảng không theo thứ tự cho HS đọc bài - Bài soạn giao an tuan 21- 2 buoi - mai tieu hoc Tan son

ch.

ỉ bảng không theo thứ tự cho HS đọc bài Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Y/c HS tìm tiếng có vần ip – up. -1 HS lên bảng tìm tiếng có vần. - GV giải nghĩa và đọc mẫu - Bài soạn giao an tuan 21- 2 buoi - mai tieu hoc Tan son

c.

HS tìm tiếng có vần ip – up. -1 HS lên bảng tìm tiếng có vần. - GV giải nghĩa và đọc mẫu Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Gọi HS lên bảng đặt tính và tính. -2HS lên bảng làm. - Bài soạn giao an tuan 21- 2 buoi - mai tieu hoc Tan son

i.

HS lên bảng đặt tính và tính. -2HS lên bảng làm Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài viết. - Bài soạn giao an tuan 21- 2 buoi - mai tieu hoc Tan son

Bảng ph.

ụ viết sẵn nội dung bài viết Xem tại trang 16 của tài liệu.
-GV treo chữ mẫu lên bảng. - Yêu cầu HS nhận xét - Bài soạn giao an tuan 21- 2 buoi - mai tieu hoc Tan son

treo.

chữ mẫu lên bảng. - Yêu cầu HS nhận xét Xem tại trang 17 của tài liệu.
II- Dạy học bài mới: – - Bài soạn giao an tuan 21- 2 buoi - mai tieu hoc Tan son

y.

học bài mới: – Xem tại trang 17 của tài liệu.
15 17 19 13 1 1- HS làm bảng con.                                  - Bài soạn giao an tuan 21- 2 buoi - mai tieu hoc Tan son

15.

17 19 13 1 1- HS làm bảng con. Xem tại trang 19 của tài liệu.