0

Gián án toan 5 tuan tuan1-4

40 307 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

3 2 Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 01 MÔN: TOÁN TIẾT: 01 BÀI: ÔN TẬP KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - biết đọc, viết phân số; biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số. Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4. Thái độ: - Yêu thích môn toán. II. Chuẩn bò Các tấm bìa (giấy) cắt vẽ hình như phần bài học SGK để thể hiện các phân số III. Hoạt động dạy học 1. Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: GIỚI THIỆU BÀI Trong tiết học toán đầu tiên của năm học, các em sẽ được củng cố về khái niệm phân số và cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Hướng dẫn ôn tập khái niệm ban đầu về phân số - GV treo miếng bìa I (biểu diễn phân số 3 2 ) rồi nói: Đã tô màu mấy phần băng giấy? - Yêu cầu HS giải thích? - GV mời 1 HS lên bảng đọc và viết phân số thể hiện phần đã đựơc tô màu của băng giấy. HS dưới lớp viết vào giấy nháp. - GV tiến hành tương tự với các hình còn lại. - GV viết lên bảng cả 4 phân số - Sau đó yêu cầu HS đọc. a. Viết thương hai số tự nhiên dưới dạng phân số - GV viết lên bảng các phép chia sau 1: 3; 4: 10; 9: 2 - Yêu cầu: Em hãy viết thương của các phép chia dưới dạng phân số. - GV kết luận đúng sai và sửa bài nếu sai - GV hỏi: 3 1 có thể coi là thương của phép chia nào? - Hỏi tương tự với 2 phép chia còn lại - Hỏi: Khi dùng phân số để viết kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 thì phân số đó có dạng như thế nào? - Đã tô màu băng giấy. - HS giải thích - HS viết và đọc 3 2 đọc là hai phần ba. - HS quan sát hình, tìm phân số thể hiện phần tô màu của mỗi hình. Sau đó đọc và viết các phân số đó. - HS đọc lại các phân số trên. - 3 HS lên bảng thực hiện. 2 9 2:9; 10 4 10:4; 3 1 3:1 === - HS nhận xét bài làm trên bảng. - HS lần lượt nêu: - Phân số chỉ kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có tử số là số bò chia và mẫu số HS khá giỏi 100 40 ; 4 3 ; 10 5 ; 3 2 100 40 ; 4 3 ; 10 5 ; 3 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú b.Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số. - HS viết lên bảng các số tự nhiên 5, 12, 2001. . . và nêu yêu cầu: hãy viết mỗi số tự nhiên thành phân số có mẫu số là 1. - HS nhận xét bài làm của HS, hỏi: Khi muốn viết một số tự nhiên thành phân số có mẫu số là 1 ta làm như thế nào? - Kết luận: Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1. - Nêu vấn đề: hãy tìm cách viết 1 thành phân số? - 1 có thể viết thành phân số như thế nào? - Em hãy giải thích vì sao 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau? - Hãy tìm cách viết 0 thành các phân số. - Có thể viết thành phân số như thế nào? Luyện tập – thực hành Bài 1:- HS đọc đề bài. - bài tập yêu cầu làm gì? - HS làm bài. Bài 2:- HS đọc đề bài. - bài tập yêu cầu làm gì? - HS làm bài. Bài 3:- HS đọc đề bài. - bài tập yêu cầu làm gì? - HS làm bài. Bài 4:- HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng - HS giải thích cách điền số của mình là số chia của phép chia đó. - Cả lớp làm vào giấy nháp ; . 1 2001 2001; 1 12 12; 1 5 5 === - Ta lấy tử số chính là số tự nhiên đó và mẫu số chính là 1. - HS lên bảng viết phân số của mình - 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau. - HS tự nêu. - 0 có thể viết thành phân số có tử bằng 0 và mẫu khác 0. - HS nối tiếp nhau làm bài trước lớp. - 2 HS lên bảng làm bài. cả lớp làm vào vở. - HS làm bài - HS nối tiếp nhau làm bài trước lớp. - 2 HS lên bảng làm bài. cả lớp làm vào vở. - HS làm bài - HS nối tiếp nhau làm bài trước lớp. - 2 HS lên bảng làm bài. cả lớp làm vào vở. - HS làm bài 4. Củng cố:. Hệ thống kó năng, kiến thức bài. 5. Dặn dò: Dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bò bài sau.- Nhận xét tiết học. Điều chỉnh bổ sung: Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 01 MÔN: TOÁN TIẾT: 02 BÀI: ÔN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ. I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Biết tính chất cơ bản của phân số, vận dụng để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số (trường hợp đơn giản) Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2. Thái độ: - Yêu thích môn học. II. Chuẩn bò III. Hoạt động dạy học 1. Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Giới thiệu bài Trong tiết học này, các em sẽ cùng nhớ lại tính chất cơ bản của phân số, sau đó áp dụng tính chất này để rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Hướng dẫn ôn tập tính chất cơ bản của phân số VD 1: Viết số thích hợp vào ô trống 5 = 5 x  =  6 6 x   - GV nhận xét bài làm của HS. - Khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác 0 ta được gì? VD 2: Viết số thích hợp vào ô trống: 20 = 20 x  =  24 24 x:   - GV nhận xét bài làm của HS. Gọi một HS dưới lớp đọc bài. - Khi chia cả tử số và mẫu số cho cùng một số tự nhiên khác 0 ta được gì? Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số tính chất cơ bản của phân số a. Rút gọn phân số - Thế nào là rút gọn phân số? - GV viết phân số 120 90 lên bảng, yêu cầu cả lớp rút gọn phân số trên. - Khi rút gọn phân số ta phải chú ý điều gì? - GV nêu: Có nhiều cách để rút gọn phân số nhưng cách nhanh nhất là ta dùng số - Cả lớp làm vào giấy nháp. VD 24 20 46 45 6 5 = × × = - Khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác 0 ta đựơc một phân số bằng phân số đã cho. - Khi chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 ta được một phân số bằng phân số đã cho. - Là tìm một phân số bằng phân số đã cho nhưng có tử số và mẫu số bé hơn. - VD: 4 3 3:12 3:9 12 9 10:120 10:90 120 90 ==== Hoặc ; . 4 3 30:120 30:90 120 90 == - Ta phải rút gọn đến khi được phân số tối giản. - Là làm cho các phân số đã cho có cùng mẫu số nhưng vẫn bằng các phân số ban đầu. HS khá giỏi Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú lớn nhất mà tử số và mẫu số đều chia hết cho số đó. b. VD2 - Thế nào là quy đồng mẫu số các phân số? - GV viết các phân số 5 2 và 7 4 lên bảng. HS quy đồng 2 phân số trên. - Nêu lại cách quy đồng mẫu số các phân số? - GV viết tiếp các phân số 5 3 và 10 9 lên bảng, yêu cầu HS quy đồng mẫu số 2 phân số trên. - Cách quy đồng mẫu số ở 2 VD trên có gì khác? - GV nêu: Khi tìm MSC không nhất thiết các em phải tính tích của các mẫu số, nên chọn MSC là số nhỏ nhất cùng chia hết cho các mẫu số. 2.4. Luyện tập, thực hành Bài 1 - Đề bài yêu cầu làm gì? - GV yêu cầu HS làm bài. - Cả lớp sửa bài. - GV nhận xét và ghi điểm. Bài 2 Bài 3 - HS rút gọn phân số để tìm phân số bằng nhau trong bài. - GV nhận xét và cho điểm. - 2 HS lên bảng làm bài Chọn MSC là 5 x 7 = 35, ta có: 35 20 57 54 7 4 ; 35 14 75 72 5 2 = × × == × × = - 1 HS nêu, cả lớp nhận xét. - Vì 10: 2 = 5. Ta chọn MSC là 10, ta có: 10 6 25 23 5 3 = × × = Giữ nguyên 10 9 - VD1, MSC là tích của mẫu số 2 phân số; VD2 MSC chính là mẫu số của một trong 2 phân số. - Rút gọn phân số. 16 9 4:64 4:36 64 36 ; 3 2 9:27 9:18 27 18 ; 5 3 5:25 5:15 25 15 ====== * 3 2 và 8 5 . Chọn 3 x 8 = 24 là MSC ta có Chọn 24 là MSC ta có 24 9 38 33 8 3 ; 24 20 46 45 6 5 = × × == × × = - HS tự làm vào vở. Vậy 35 20 21 12 7 4 ; 100 40 30 12 5 2 ==== 4. Củng cố:. Hệ thống kó năng, kiến thức bài. 5. Dặn dò: Dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bò bài sau. - Nhận xét tiết học. Điều chỉnh bổ sung: Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 01 MÔN: TOÁN TIẾT: 03 BÀI: ÔN TẬP SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Biết so sánh hai phân số có cùng mẫu số, khác mẫu số. Biết cách sắp xếp ba phân số theo thứ tự. Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2. Thái độ: - Yêu thích môn học. II. Chuẩn bò III. Hoạt động dạy học 1. Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài. Cả lớp nhận xét 3. Bài mới: Giới thiệu bài- Trong tiết học toán này, các em sẽ ôn lại cách so sánh hai phân số. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Hướng dẫn ôn tập cách so sánh hai phân số a. So sánh hai phân số cùng mẫu số - GV viết lên bảng hai phân số 7 2 và 7 5 . Sau đó yêu cầu HS so sánh hai phân số trên. - Khi so sánh các phân số cùng mẫu số ta làm thế nào? b. So sánh các phân số khác mẫu số - GV viết lên bảng hai phân số 4 3 và 7 5 . Sau đó yêu cầu HS so sánh hai phân số. - Muốn so sánh các phân số khác mẫu số ta làm như thế nào? Luyện tập, thực hành Bài 1: Bài 2: - Muốn xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn, trước kết chúng ta phải làm gì? - GV nhận xét và ghi điểm. - - 7 2 < 7 2 7 5 ; 7 5 〉 - Khi so sánh các phân số cùng mẫu số, ta so sánh tử số của các phân số đó. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn, phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. - Quy đồng mẫu số hai phân số, ta có: 28 20 47 45 7 5 ; 28 21 74 73 4 3 = × × == × × = Vì 21 > 20 nên 7 5 4 3 28 20 28 21 〉⇒〉 - Muốn so sánh các phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số các phân số đó, sau đó so sánh như với phân số cùng mẫu số. - HS tự làm bài, sau đó sửa bài - Cần so sánh các phân số với nhau. a) Quy đồng mẫu số các phân số ta được 18 17 18 16 18 15 << Vậy 18 17 9 8 6 5 << b. Quy đồng mẫu số các phân số ta được 8 6 8 5 8 4 << Vậy: 4 3 8 5 2 1 << HS khá giỏi 4. Củng cố:. Hệ thống kó năng, kiến thức bài. 5. Dặn dò: Dặn HS về nhà làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bò bài sau. - Nhận xét tiết học. Điều chỉnh bổ sung: Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 01 MÔN: TOÁN TIẾT: 04 BÀI: ÔN TẬP SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (TIẾP) I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Biết so sánh phân số với đơn vò, so sánh hai phân số có cùng tử số. Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3. Thái độ: - Yêu thích môn học. II. Chuẩn bò III. Hoạt động dạy học 1. Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài- Cả lớp nhận xét. 3. Bài mới: Giới thiệu bài- Trong tiết học toán này, các em sẽ tiếp tục ôn tập về so sánh hai phân số. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú . Hướng dẫn ôn tập Bài 1: - Yêu cầu HS tự so sánh và điền dấu. - HS khác nhận xét. - Thế nào là phân số lớn hơn 1, phân số bằng 1, phân số bé hơn 1? - Mở rộng: Không quy đồng mẫu số hãy so sánh: 8 9 ; 5 4 Bài 2: - GV viết lên bảng 5 2 và 7 2 , sau đó yêu cầu HS so sánh hai phân số trên. Bài 3: - 3 HS lên bảng làm bài. Bài 4: - HS làm bài-. - - HS lên bảng làm bài. +Phân số lớn hơn 1 là phân số có tử số lớn hơn mẫu số. +Phân số bằng 1 là phân số có tử số và mẫu số bằng nhau. +Phân số bé hơn 1 là phân số có tử số bé hơn mẫu số. - HS nêu 8 9 5 4 1 8 9 ;1 5 4 <⇒>< - HS có thể làm theo 2 cách: +Quy đồng mẫu số các phân số rồi so sánh. +So sánh hai phân số cùng tử số. *Khi so sánh các phân số cùng tử số, ta so sánh các mẫu số với nhau: +Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì bé hơn. +Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. - HS tự làm bài tập. a) 7 5 5 3 〉 b) 14 4 27 22 7 2 = × × = Giữ nguyên 9 4 HS khá giỏi Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Vì 14 > 9 nên 9 4 14 4 〈 Vậy 9 4 4 2 〈 c) 5 8 1;1 8 5 〈〈 Vậy 5 8 8 5 〈 - So sánh hai phân số 5 2 3 1 〈 Vậy em được mẹ cho nhiều quýt hơn. 4. Củng cố:. Hệ thống kó năng, kiến thức bài. 5. Dặn dò: Dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bò bài sau - Nhận xét tiết học. Điều chỉnh bổ sung: Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 01 MÔN: TOÁN TIẾT: 05 BÀI: PHÂN SỐ THẬP PHÂN I. Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Biết đọc, viết phân số thập phân. Biết rằng có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân và biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân. Kó năng: - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4 (a, c) Thái độ: - Yêu thích môn học. II. Chuẩn bò III. Hoạt động dạy học 1. Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: HS lên bảng làm bài. GV nhận xét, ghi điểm 3. Bài mới: Giới thiệu bài- Trong tiết học toán này các em sẽ tìm hiểu về phân số thập phân. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú Giới thiệu phân số thập phân - GV viết lên bảng các phân số 1000 17 ; 100 5 ; 10 3 và yêu cầu HS đọc. - Các em có nhận xét gì về mẫu số của phân số trên? - Giới thiệu: Các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000. . . được gọi là phân số thập phân. - Hãy tìm một phân số thập phân bằng phân số 5 3 ? - Em làm thế nào để tìm được phân số thập phân 10 6 bằng với phân số 5 3 đã cho? - Tương tự với các phân số 125 20 ; 4 7 *Kết luận: +Có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân. +Khi muốn chuyển một phân số thành phân số thập phân, ta tìm một số nhân với mẫu số để có 10, 100, 1000. . . rồi lấy cả tử số và mẫu số nhân với số đó để được phân số thập phân (cũng có khi ta rút gọn được phân số đã cho thành phân số thập phân) Luyện tập, thực hành Bài 1 - HS đọc phân số. +Các phân số có mẫu số là 10, 100, . . . +Mẫu số của các phân số này đều chia hết cho 10. . . - HS làm: 10 6 25 23 5 3 = × × = - HS nêu cách làm. VD: Ta nhận thấy 5 x 2 = 10, vậy ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số 5 3 với 2 thì được phân số 10 6 là phân số thập phân và bằng phân số đã cho. 1000 160 8125 820 125 20 100 175 254 257 4 7 = × × = = × × = Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú - GV viết các phân số thập phân lên bảng Bài 2 - GV đọc HS viết. Bài 3 - GV cho HS đọc phân số, sau đó nêu rõ các phân số thập phân. - Trong các phân số còn lại, phân số nào có thể viết thành phân số thập phân? Bài 4 (a, c) - HS làm bài. - HS đọc nối tiếp - HS đọc và nêu: Phân số 1000 17 ; 10 4 là phân số thập phân. - Phân số 2000 69 có thể viết thành phân số thập phân: 10000 345 52000 569 2000 69 = × × = a) 10 35 52 57 2 7 = × × = c) 100 75 254 253 4 3 = × × = c) 10 2 3:30 3:6 30 6 == d) 100 8 8:800 8:64 800 64 == HS khá giỏi làm hết 4. Củng cố:. Hệ thống kó năng, kiến thức bài. 5. Dặn dò: Dặn HS về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bò bài sau. - Nhận xét tiết học. Điều chỉnh bổ sung: [...]... - HS làm bài 5 3 15 3 4 12 2 6 3 6 7 42 14 × = = ; : = × = = HS 10 9 90 15 5 7 5 3 15 5 giỏi 3 2 3 5 1 5 2 5 × = ; : = × = hết 4 5 10 8 2 8 1 4 3 4 ×3 3 1 2 b) 4 × = = ;3 : = 3 × = 6 8 8 2 2 1 1 1 1 1 :3 = × = 2 2 3 6 a) 9 5 9 5 3 ×3 5 3 × = = = 10 6 10 × 6 5 × 2 × 2 × 3 4 6 21 6 × 20 3 × 2 5 × 4 8 b) : = = = 25 10 25 × 21 5 × 5 × 3 × 7 35 40 14 5 × 8 × 2 × 7 c) × = = 16 7 5 7 5 17 51 17 26 17 ×... 72 6 5 48 + 35 83 1 5 3 + 10 13 + = = ; + = = 7 8 56 56 4 6 12 12 3 3 24 − 15 9 4 1 8 −3 5 − = = ; − = = 5 8 40 40 9 6 18 18 Bài 2 (a, b): - HS làm bài 2 3 2 15 + 2 17 = + = = 5 1 5 5 5 5 4 5 28 − 5 23 4− = − = = 7 1 7 7 7 2 1 11 4 1−( + ) =1− = 5 3 15 15 3+ Phân số chỉ tổng số bóng đỏ và bóng xanh: Bài 3: - HS đọc đề, phân tích đề 1 1 5 + = (số bóng trong hộp) 2 3 6 Phân số chỉ số bóng vàng: 6 5 1... chia chưa biết của phép chia 3 9 c) : = × = ; d )1 : 1 = : = × = 5 8 5 7 35 5 3 5 3 5 4 10 a) x + 1 5 3 1 = b) x − = 4 8 5 10 5 1 1 3 − x= + 8 4 10 5 3 7 x= x= 8 10 x= c) x × 2 6 3 1 = d )x : = 7 11 2 4 6 2 1 3 − x= − 11 7 4 2 21 3 x= x= 11 8 15 15 2m 15cm = 2m + m=2 m 100 100 75 75 1m 75cm = 1m + m=1 m 100 100 36 36 5m 36cm = 5m + m =5 m 100 100 8 8 8m 8cm = 8m + m=8 m 100 100 x= Bài 3: - HS đọc đề,... 2=60(m) Tổng số phần: 5+ 7=12(phần) CR của mảnh vườn: 60: 12x5 = 25( m) CD của mảnh vườn: 60- 25= 35( m) Diện tích mảnh vườn: 25 x 35 = 8 75( m2) Diện tích lối đi: 8 75: 25 = 35( m2) Đáp số: CR: 25m CD: 35m Lối đi: 35m2 4 Củng cố: Hệ thống kó năng, kiến thức bài 5 Dặn dò: Dặn HS về nha øxem lại bài vừa học.- Nhận xét tiết học Điều chỉnh bổ sung: Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN: 04 MÔN: TOÁN TIẾT: 16 BÀI: ÔN TẬP... toán, phân tích đề và giải 2 2 × 5 10 4 4 × 25 100 31 31 × 2 62 = = 5 5×2 10 6 6 ×4 24 50 0 50 0 : 10 50 = = ; = = 25 25 × 4 100 1000 1000 : 10 100 18 18 : 2 9 = = 200 200 : 2 100 - Ta tiến hành so sánh các phân số, sau đó chọn dấu so sánh thích hợp điền vào Dành cho HS khá chỗ trống giỏi 7 9 5 50 92 87 8 29 〈 ; = ; > ; > 10 10 10 100 100 100 10 100 Giải: Số HS gỉoi toán: 30 × 3 = 9 (học sinh) 10 Số HS... lớp 3 VD: Cô giáo đã cho bạn An: cái bánh và cái bánh Hãy tìm cách viết s 3 4 * 2 cái bánh và cái bánh bánh mà cô đã cho bạn An? 4 3 - HS tự làm bài * 2 cái bánh + cái bánh 4 - GV: Trong cuộc sống và trong toán học, để biểu diễn số bánh cô đã cho bạn An, người ta * (2+ 3 ) cái bánh 4 dùng hỗn số 3 3 3 *2 cái bánh - 2 cái bánh và cái bánh viết thành 2 cái 4 4 4 3 bánh 2 gọi là hỗn số, đọc là hai và ba... chú 14 14 : 7 2 11 11 × 4 44 = = ; = = 70 70 : 7 10 25 25 × 4 100 75 75 : 3 25 23 23 × 2 46 = = ; = = 300 300 : 3 100 50 0 50 0 × 2 1000 Bài 2 (2 hỗn số đầu): - HS làm bài Bài 3: - HS đọc đề, phân tích đề Lưu ý: bài tập yêu cầu viết phân số thích hợp vào chỗ trống để thể hiện quan hệ giữa các đơn vò đo 2 5 × 8 + 2 42 3 4 × 5 + 3 23 = = ;5 = = 5 5 5 4 4 4 3 7 × 4 + 3 31 1 10 × 2 + 1 21 4 = = ;2 = = 7... vuông - Đã tô màu 2 5 hình vuông 8 được tô màu? - Đọc phân số chỉ số hình vuông đã được tô màu 5 hình vuông 8 5 21 Vậy ta có: 2 = 8 8 5 21 - Giải thích vì sao 2 = ? 8 8 - Đã tô màu 2 - Hãy viết hỗn số 2 - Tô màu 2 hình vuông tức là đã tô màu 16 phần 5 hình vuông tức là tô màu thêm 5 8 21 phần Đã tô màu 16 +5= 21 phần Vậy có hình 8 Tô màu thêm vuông đựơc tô màu 5 5 2 × 8 5 2 × 8 + 5 21 5 + = = = thành tổng... động của học sinh Ghi chú giỏi làm hết 1 3 7 13 20 2 3 65 + 38 103 a)2 + 4 = + = ; b)9 + 5 = = 3 1 3 3 3 7 7 7 7 3 7 103 47 56 HS c)10 − 4 = − = 10 10 10 10 10 1 1 7 21 147 49 a )2 × 5 = × = = ; 3 4 3 4 12 4 2 17 16 272 b)3 × 2 = × = 5 5 7 35 1 1 49 5 49 2 98 49 c)8 : 2 = : = x = = 6 2 6 2 6 5 30 15 4 Củng cố: Hệ thống kó năng, kiến thức bài 5 Dặn dò: Dặn HS về nhà làm xem lại các bài tập GV đã hướng... HS giải Tổng số phần bằng nhau: 5 + 6 = 11 (phần) Số bé: 121: 11 × 5 = 55 Số lớn là: 121 – 55 = 66 Đáp số: Số bé: 55 ; Số lớn: 66 +Vẽ sơ đồ minh họa bài toán +Tìm tổng số phần bằng nhau +Tìm giá trò 1 phần +Tìm các số - Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó 192 - Nêu các bươc giải toán tìm 2 số khi biết hiệu Số bé Số lớn và tỉ số của 2 số đó Hiệu số phần bằng nhau: 5 – 3 = 2(phần) 2.3 Luyện tập . Nêu cách làm? Bài 5: - Gọi HS đọc đề toán, phân tích đề và giải. - - HS làm bài. 10 62 25 231 5 31 ; 100 3 75 254 251 5 4 15 ; 10 55 52 51 1 2 11 = × × = =. 31713 2317 51 26 3 17 26 51 : 3 17 ) 16 57 72 85 5 14 7 40 ) 35 8 7 355 452 3 21 25 206 10 21 : 25 6 ) 4 3 32 25 533 610 59 6 5 10 9 ) = ×× ×× =×= = × ××× =× = ×××
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án toan 5 tuan tuan1-4, Gián án toan 5 tuan tuan1-4,

Hình ảnh liên quan

-2 HS lên bảng làm bài - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

2.

HS lên bảng làm bài Xem tại trang 4 của tài liệu.
- GV viết các phân số thập phân lên bảng - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

vi.

ết các phân số thập phân lên bảng Xem tại trang 10 của tài liệu.
2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài.Cả lớp nhận xét. - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

2..

Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài.Cả lớp nhận xét Xem tại trang 11 của tài liệu.
2. Kiểm tra bài cũ: -2 HS lên bảng làm bài - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

2..

Kiểm tra bài cũ: -2 HS lên bảng làm bài Xem tại trang 13 của tài liệu.
2. Kiểm tra bài cũ: -2 HS lên bảng làm bài. - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

2..

Kiểm tra bài cũ: -2 HS lên bảng làm bài Xem tại trang 15 của tài liệu.
2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài. GV nhận xét. - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

2..

Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài. GV nhận xét Xem tại trang 17 của tài liệu.
2. Kiểm tra bài cũ: -2 HS lên bảng làm bài. - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

2..

Kiểm tra bài cũ: -2 HS lên bảng làm bài Xem tại trang 21 của tài liệu.
-2 HS lên bảng làm bài. - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

2.

HS lên bảng làm bài Xem tại trang 23 của tài liệu.
2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài tập 5. Cả lớp nhận xét, sửa bài - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

2..

Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài tập 5. Cả lớp nhận xét, sửa bài Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình vẽ trong bài tập4 vẽ sẵn vào bảng phụ. - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

Hình v.

ẽ trong bài tập4 vẽ sẵn vào bảng phụ Xem tại trang 27 của tài liệu.
2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài 4. - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

2..

Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài 4 Xem tại trang 29 của tài liệu.
Nửa chu vi của vườn hoa hình chữ nhật: 120: 2=60(m) - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

a.

chu vi của vườn hoa hình chữ nhật: 120: 2=60(m) Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bài tập VD viết sẵn trên bảng phụ. - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

i.

tập VD viết sẵn trên bảng phụ Xem tại trang 35 của tài liệu.
2. Kiểm tra bài cũ: -2 HS lên bảng làm bài tập3 trên /21- Cả lớp nhận xét, sửa bài. - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

2..

Kiểm tra bài cũ: -2 HS lên bảng làm bài tập3 trên /21- Cả lớp nhận xét, sửa bài Xem tại trang 37 của tài liệu.
2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài tập 4/21- Cả lớp nhận xét, sửa bài. - Gián án toan 5 tuan tuan1-4

2..

Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài tập 4/21- Cả lớp nhận xét, sửa bài Xem tại trang 39 của tài liệu.