0

Bài giảng GA 4 tuần 21 2010-2011

3 278 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 10:12

GV Ngụ Th Hng Võn TH inh B Lnh Tuần 21( T ngy 17/1 - 21/1/ 2011) Thứ Môn Tên bài dạy Hai 17/1/11 Chao c Tập đọc toán khoa học đạo đức Chào cờ u tun. Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa Rút gọn phân số Âm thanh Lịch sự với mọi ngời (tiết 1) Ba 18/1/11 TH DC chính tả lt&câu Toán lịcH sử Nhy dõy theo kiu chm hai chõn-TC : Ln búng Nh - viết: Chuyện cổ tích về loài ngời Câu kể Ai thế nào? Luyện tập Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nớc T 19/1/11 tập đọc Tlv Toán địa lí kĩ thuật Bè xuôi sông La Trả bài văn miêu tả đồ vật Quy đồng mẫu số các phân số Hoạt động SXcủa ngời dân ở đồng bằng Nam Bộ iu kin ngoi cnh ca cõy rau hoa Năm 20/1/11 TH DC lt& câu Toán khoa học mĩ thuật Nhy dõy theo kiu chm hai chõn-TC :Ln búng Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? Quy đồng mẫu số các phân số(tt) Sự lan truyền âm thanh Vẽ trang trí : Trang trí hình tròn Sáu 21/1/11 Toán TLV kể chuyện âm nhạc hđ tt Luyện tập Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối Kể chuyện đợc chứng kiến hoặc tham gia Hc hỏt :Bi Bn tay m Sinh hoạt cuối tuần GV Ngụ Th Hng Võn TH inh B Lnh Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2011 Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa I. Mục đích, yêu cầu : - Bc u bit c din cm mt on phự hp vi ni dung t ho, ca ngi - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Anh hùng TĐN đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và XD nền khoa học trẻ của đất nớc. II. ồ dùng dạy học : - Tranh minh họa bài tập đọc - Bảng phụ ghi sẵn câu, đoạn luyện đọc III. Hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ : - Gọi 2 em đọc nối tiếp bài Trống đồng Đông Sơn, trả lời câu hỏi SGK - Nhận xét, cho điểm 2. Bài mới: * GT bài Cho HS xem tranh minh họa SGK và dẫn đến bài học HĐ1: HD Luyện đọc - Gọi 4 HS đọc tiếp nối 4 đoạn , kết hợp sửa sai phát âm, ngắt nghỉ hơi - Gọi HS đọc chú giải - Yêu cầu nhóm luyện đọc - Gọi HS đọc cả bài. - GV đọc mẫu : Giọng kể rõ ràng, chậm rãi, đủ nghe HĐ2: Tìm hiểu bài - Yêu cầu đọc đoạn 1 và TLCH : + Nêu lại tiểu sử Trần Đại Nghĩa trớc khi theo Bác Hồ về nớc? - Yêu cầu đọc đoạn 2,3 và TLCH: + Em hiểu "nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc" nghĩa là gì? + Giáo s TĐN đã có đóng góp gì lớn trong - 2 em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi - Quan sát và lắng nghe - 2 lợt : +HS1: Từ đầu . vũ khí +HS2: tt .của giặc +HS3: tt .nhà nớc HS4: còn lại - 1 em đọc. - Nhóm 2 em cùng bàn luyện đọc - 2 em đọc - Lắng nghe - 1 em đọc, cả lớp đọc thầm. - Trả lời câu hỏi - Lớp đọc thầm. + Đất nớc đang bị giặc xâm lợc, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc là nghe theo tình cảm yêu nớc, trở về XD và bảo vệ đất nớc + Trên cơng vị cục trởng cục quân giới, ông cùng anh em chế ra những Tập đọc : Tiết 41 Toán : Tiết 101 TLV : Tiết 42 Khoa học : Tiết 42Đạo đức : Tiết 21 TLV : Tiết 41 Toán : Tiết 104 Địa lí : Tiết 22Chính tả : Tiết 21 HĐTT :Tiết 21 Khoa học : Tiết 41 LT&C : Tiết 41 Toán : Tiết 102 Tp c: Tiờt 42 Kể chuyện : Tiết 21 LT&C : Tiết 42 Toán : Tiết 105 GV Ngô Thị Hồng Vân TH Đinh Bộ Lĩnh . Tiết 41 Toán : Tiết 101 TLV : Tiết 42 Khoa học : Tiết 42 Đạo đức : Tiết 21 TLV : Tiết 41 Toán : Tiết 1 04 Địa lí : Tiết 22Chính tả : Tiết 21 HĐTT :Tiết 21. Nhận xét, cho điểm 2. Bài mới: * GT bài Cho HS xem tranh minh họa SGK và dẫn đến bài học HĐ1: HD Luyện đọc - Gọi 4 HS đọc tiếp nối 4 đoạn , kết hợp sửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GA 4 tuần 21 2010-2011, Bài giảng GA 4 tuần 21 2010-2011,

Hình ảnh liên quan

Vẽ trang trí : Trang trí hình tròn - Bài giảng GA 4 tuần 21 2010-2011

trang.

trí : Trang trí hình tròn Xem tại trang 1 của tài liệu.