0

Bài soạn Kế hoạch chuyên môn tổ

14 220 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 10:11

Trờng THCS Tổ khoa học xã HộI Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kế hoạch dạy học Năm học 2010-2011 Phần thứ nhất Kết quả thực hiện công tác chuyên môn tổ KHxh Năm học 2010-2011 I.Đánh giá chung công tác chuyên môn năm học 2009-2010. 1, Ưu điểm. -Thực hiện dạy nghiêm túc đúng, đủ chơng trình thời khoá biểu, dạy đầy đủ số tiết theo quy địnhcủa Bộ GD&ĐT. -Thực hiện nghiêm túc kỉ cơng trong giảng dậy, soạn bài chấm chữa trả bài, đánh giá xếp loại theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT. - Giáo viên và học sinh ra vào lớp theo đúng quy định thực hiện nghiêm túc giờ giấc. - Giáo viên trong tổ giảng dậy nhiệt tình có chất lợng, việc dậy và học của học trò đã có nhiều đổi mới, việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên vào các tiết học đã diễn ra thờng xuyên nghiêm túc. - Hoạt động chuyên môn của tổ diễn ra tơng đối đều, có hiệu quả. - Thực hiện tơng đối tốt công tác đổi mới chơng trình GDPT. - Tổ chức đợc hai chuyên đề về phơng pháp dạy- học, GD đạo đức học sinh. 2. Nhợc điểm. - Năng lực và phân bố chuyên môn không đồng đều còn thừa thiếu cục bộ ở các bộ môn. - Chất lợng bài soạn của một số giáo viên còn hạn chế, cha đầu t nhiều. - Việc tự học, tự bồi dỡng chuyên môn của một số giáo viên còn hạn chế cha có tính thờng xuyên. 3. Kết quả đạt đợc. - HSG tỉnh : 0 - HSG huyện: 1(sử 8 giải 3) -GVG huyện: 3 1 Phần thứ II kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn tổ KHxh năm học 2010-2011 I.Những căn cứ để xây dựng kế hoạch. - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010-2011 Căn cứ vào kế hoạch nhà trờng năm học 2010-2011. - Căn cứ vào các kết quả đã đạt đợc, những tồn tại hạn chế trong chỉ đạo chuyên môn năm học 2009-2010. - Căn cứ vào sự chỉ đạo chuyên môn của nhà trờng năm học 2010-2011. - Căn cứ vào tình độ đào tạo, năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên trong tổ. II.Khái quát tình hình chung. 1, Khái quát chung về đội ngũ giáo viên. Năm học 2010-2011tổ Khxh có tổng số:9 GV. TT Họ tên Trình độ ĐT Nghành học Số năm dạy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III. Mục Tiêu chung- Nhiệm vụ trọng tâm: - Giáo viên trong tổ và học sinh chấp hành và thực hiện nghiêm túc nền nếp chuyên môn dạy và học ra vào lớp đúng giờ quy định. - Giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn chấm chữa trả bài đánh giá xếp loại học sinh theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT. - Tăng cờng đổi mới phơng pháp dạy học nhằm từng bớc nâng cao chất lợng hai mặt GD của học sinh. - Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động của tổ, tăng cờng hoạt động của tổ trong công tác chỉ đạo quản lý chuyên môn tổ. 2 - Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác đổi mới phơng pháp dạy học thay SGK các khối 6,7,8.9. Thờng xuyên tổ chức các buổi hội giảng áp dụng CNTT ở tất cả các bộ môn . - Thực hiện nghiêm túc việc làm và sử dụng các đồ dùng dạy học vào các tiết dạy nhằm nâng cao chất lợng dạy học. - Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy các CLB văn hoá góp phần nâng cao chất lợng GD mũi nhọn. - Thực hiện nghiêm túc việc ghi chép các loại hồ sơ sổ sách. - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả ba cuộc vận động hai không, học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh , mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng đạo đức, tự học và sáng IV. Chỉ tiêu thi đua năm học 2010-2011. 1.Chỉ tiêu giáo viên giỏi các cấp. STT Họ và tên Chuyên môn DHTĐ GVG Điều chỉnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.Tổng hợp GVG cấp Tỉnh Huyện Trờng Số lợng 0 05 01 3.Chỉ tiêu lao động tiên tiến: 05 4.Chỉ tiêu gia đình văn hoá: 9. 4. Chỉ tiêu danh hiệu tổ: Lao động: Tiên tiến. 3 Tổ công đoàn: vững mạnh. 5.Chỉ tiêu HSG các cấp. V.Các giải pháp để thực hiện. - Tăng cờng công tác quản lý chuyên môn giờ giấc dạy và học của giáo viên và học sinh. - Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên môn đều đặn có hiệu quả thờng xuyên đổi mới các hình thức sinh hoạt sao cho ngày càng có hiệu quả hơn. - Tăng cờng công tác kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách, dự giờ khảo sát học sinh nắm vững tình hình giảng dạy của GV và học tập của học sinh từ đó có các giải pháp kịp thời sao cho có hiệu quả. - Tăng cờng công tác kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dậy học của giáo viên trong các tiết dạy. - Tăng cờng kiểm tra việc bồi dỡng các CLB văn hoá.Thờng xuyên tổ chức kiểm tra khảo sát học sinh các CLB văn hoá để kịp thời có các giải pháp khắc phục . - Tăng cờng công tác kiểm tra đôn đốc việc tự học tự bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trong tổ. VI. Nội dung công việc chỉ đạo cụ thể. 1.Chỉ đạo nền nếp dạy học. Môn Lớp GV dạy CLB đăng ký Tỉnh Huyện Trờng Ghi chú 4 a.Yêu cầu: - Giáo viên và học sinh phải ra vào lớp đúng giờ quy định theo sự điều hành của giáo viên trực ban. - GV có tiết 1 quản lớp 15 phút đàu giờ. - Giáo viên soạn giáo án đầy đủ theo đúng quy định soạn trớc 2 tiết đối với các bộ môn có từ 2 tiêt trên tuần trở lên, trớc 1 tiết đối với các bộ môn có 1 tiết trên tuần. - Học sinh có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập và phải học bài và làm bài tập đầy đủ trớc khi đến lớp, có ý thức học tập tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài. b.Chỉ tiêu: 100% GV trong tổ thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định ra vào lớp. 100% GV trong tổ soạn bài đầy đủ theo đúng quy định trớc khi đến lớp. 100% HS có ý thức học tập có đầy đủ sách vở đồ dùng học tập. c.Biện pháp: - Giáo viên trực ban theo dõi chặt chẽ giờ giấc ra, vào lớp của giáo viên. - Chỉ đạo thờng xuyên kiểm tra việc học tập của học sinh. Chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn. a.Yêu cầu: - Thực hiện nghiêm túc phân phối chơng trình do Bộ GD &ĐT quy định. -Thực nghiêm túc việc soạn bài, chấm chữa trả bài, đánh giá xếp loại theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT. - Thực hiện nghiêm túc thời khoá biểu của nhà trờng. - Giáo viên có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, ghi chép đầy đủ sạch sẽ khoa học. - Tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc lịch sinh hoạt chuyên môn thờng xuyên đổi mới có hiệu quả. b.Chỉ tiêu; 100% Giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. c.Biện pháp. - Tăng cờng công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn. - Tổ chức cho giáo viên học tập quy chế chuyên môn ngay từ đầu năm học. - Kiểm tra giáo án của giáo viên 2lần/ tháng /1 giáo viên ( TT kiểm tra). - Dự giờ 100% GV trong tổ ngay từ đầu năm học. 3.Chỉ đạo về hồ sơ. a.Yêu cầu : - Giáo viên có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định . - Các loại hồ sơ đều đợc ghi chép đầy đủ chính xác, cập nhật. 5 b.Chỉ tiêu: 100% Giáo viên có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. Xếp loại : Tốt :3/9= ,Khá5/9= ,TB :2/9= cBiệnpháp - Tham mu với BGH xây dựng mẫu hồ sơ quy định cụ thể đối với từng giáo viên cụ thể. - Thờng xuyên kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên đề đối với tất cả giáo viên trong tổ. - Xây dựng hồ sơ mẫu để giáo viên trong tổ học tập. - Có lịch kiểm tra hồ sơ cụ thể: kiểm tra giáo án vào sáng thứ 2 của tuần 1,3 mỗi tháng; kiểm tra các lọai hồ sơ vào tuần thứ 4 của các tháng 9,11,1,3,5. 4.Chỉ đạo kiến thực tập rút kinh nghiệm tại tổ. a.Yêu cầu: - Giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch hội giảng của tổ theo lịch cụ thể của từng tháng (vào tuần 2 và 3 của tháng). - Các giờ hội giảng giáo án dạy đều phải đợc thông qua tổ trởng sau đó mới đợc giảng trên lớp. - Các đợt hội giảng đợc phát động vào các đợt cao điểm thi đua nh 20/11, 26/3. b.Chỉ tiêu: 100 % giáo viên trong tổ đều tham gia hội giảng vào các tháng và các đợt cao điểm. 100 % giáo viên tham gia đầy đủ các buổi hội giảng theo đúng chuyên môn. c.Biện pháp. - Tăng cờng công tác kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hội giảng ở tổ. - Phân công giáo viên giảng dạy cụ thể theo từng đợt cao điểm. 5.Chỉ đạo nâng cao chất lợng đại trà. a.Yêu cầu: - Giáo viên bộ môn từng bớc xây dựng nền nếp học tập cho môn học mà mình phụ trách. -Kiểm tra khảo sát chất lợng học sinh ngay từ đầu năm học, qua đó có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu bồi dỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm. Thờng xuyên kiểm tra vở bài tập cũng nh việc học tập ở nhà của học sinh. b.Chỉ tiêu : 100% giáo viên trong tổ đăng kí và thực hiện nghiêm túc số buổi phụ đạo học sinh yếu (2 buổi/tháng). c.Biện pháp. 6 Tăng cờng đi dự giờ khảo sát chất lợng học sinh, đánh giá đúng trình độ của cả học sinh và chất lợng giờ dạy của giáo viên qua đó có các giải pháp kịp thời. Thờng xuyên kiểm tra đôn đốc lịch bồi dỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. 6.Chỉ đạo dạy các CLB văn hoá - TDTT. a. Yêu cầu: Giáo viên trong tổ đợc phân công phụ trách các CLB văn hoá phải nhiệt tình , có trách nhiệm, có đầy đủ đề cơng hớng dẫn HS học tập. Các CLB văn hoá đều hoạt động ngay trong tháng 9. b.Chỉ tiêu: Thành lập đầy đủ tất cả các CLB văn hoá( Từ khối 6- 9) để có thể tham gia thi tất cả các bộ môn. 100% các CLB hoạt động thờng xuyên có hiệu quả theo lịch (2 buổi/tháng). c. Biện pháp: - Khảo sát, thành lập các CLB văn hoá ngay trong tháng 9. - GV dạy các CLB văn hoá đợc lựa chọn HS. - Ưu tiên các CLB lòng cốt thế mạnh có thành tích. - Tăng cờng công tác kiểm tra việc dạy học, soạn bài của GV trong tổ dạy CLB văn hoá. - Đề nghị: +BGH có kế hoạch mua tài liệu phục vụ GV dạy CLB. +Phân công GV có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm nhiệt tình phụ trách các CLB. +Phân công chuyên môn, lịch dạy các CLB cho GV thực hiện. 7, Chỉ đạo các kỳ thi và kiểm tra: a, yêu cầu. - GV dạy các bộ môn cần ôn tập cho HS để có đủ kiến thức có thể đạt kết quả cao trong các kỳ thi và kiểm tra. - GV nắm vững quy chế cho điểm, tổ chức kiểm tra theo đúng quy định. b.Chỉ tiêu. 100% HS các bộ môn văn hoá đợc tổ chức ôn tập làm đề cơng ôn tập trớc các kỳ thi. 100% các đề thi từ 15 phút đều đợc chuyên môn duyệt. c.Biện pháp. - Tăng cờng kiểm tra chỉ đạo công tác ôn tập cuối kỳ ôn tập cho HS yếu kém. - Thờng xuyên kiểm tra việc ra đề kiểm tra, chấm chữa bài kiểm tra. 8, Chỉ đạo đánh giá học sinh cuối năm. a, Yêu cầu . 7 - GV nắm vững quy chế đánh giá xếp loại học lực hạnh kiểm HS khối 6,7,8,9 theo quy chế mới của bộ GD&ĐT. b, Chỉ tiêu. 100% GV trong tổ nắm quy chế đánh giá xếp loại học lực hạnh kiểm của Bộ GD&ĐT. 100% HS đợc đánh giá xếp loại đúng quy định. c, Biện pháp. 100% GV trong tổ đợc học tập các quy định, thông t đánh giá xếp loại học lực hạnh kiểm của HS. Tăng cờng công tác kiểm tra của tổ trởng. 9, Chỉ đạo việc tự học, tự bồi dỡng chuyên môn của giáo viên. a, Yêu cầu. - GV trong tổ có ý thức cao trong việc tự học tự nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. - Thờng xuyên có ý thức học tập và sử dụng thành thạo vi tính để soạn giảng. b.Chỉ tiêu. 100% GV có ý thức tự học, tự bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ. 100% GV có tủ sách cá nhânvới tối thiểu từ 30 đầu sách trở lên. c, Biện pháp. BGH nhà trờng thờng xuyên kiểm tra theo dõi việc tự học tự nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của GV. 10,Chỉ đạo thực tập cụm. a. Yêu cầu. - GV thờng xuyên tự học tự rèn nghiên cứu tài liệu áp dụng vào giảng dạy các bộ môn đợc phân công. - Thực hiên nghiêm túc lịch tập huấn đổi mới phơng pháp dạy học thay SGK , tập huấn sử dụng đồ dùng dạy học. b. Chỉ tiêu. 100% GV trong tổ có ý thức trong công tác tự bồi dỡng. 100% GV thực hiện tốt lịch tập huấn khi đợc phân công. c. Biện pháp. Tăng cờng kiểm tra sổ tự học, tự bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ đổi mới phơng pháp dạy học. Thờng xuyên tổ chức hội thảo theo chuyên đề đổi mới phơng pháp dạy học. 11,Chỉ đạo hớng nghiệp nghề: a., Yêu cầu. 8 GV trong tổ và HS thực hiện nghiêm túc hớng dẫn của phòng GD TTGDTX về công tác hớng nghiệp dạy nghề, thực hiện đầy đủ nghiêm túc chơng trình nghề theo quy định. b. Chỉ tiêu. 100% học sinh , học sinh khối 8,9 tham gia hớng nghiệp nghề. c.Biện pháp. Thờng xuyên kiểm tra đôn đốc. VII. Phân công GV dạy CLB văn hoá . 1, Các CLB văn hoá. Phê duyệt của BGH Ngời lập kế hoạch Môn Lớp GV dạy CLB đăng ký 9 Kế hoạch tháng Tháng Nội dung công việc 8 -Thực hiện nghiêm túc sự phân công chuyên môn của nhà trờng. -Hoàn thành các loại kế hoạch. -Khảo sát học sinh và thành lập các câu lạc bộ văn hoá -Kiểm tra chuyên đề và hành chính giáo viên trong tổ. -Đăng ký dạy thực nghiệm, sinh hoạt chuyên môn. 10 -ổn định nền nếp chuyên môn. -Thi GVG trờng. -Kiểm tra chuyên đề và hành chính giáo viên trong tổ trong tổ. -Dạy các CLB văn hoá. -Hội giảng theo chuyên đề. 11 -Đăng ký dự thi GVG cấp cơ sở. -Dạy các CLB văn hoá. -Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày 20/11. -Kiểm tra chuyên đề và hành chính giáo viên trong tổ. -Hội giảng theo chuyên đề. 12 -Dự thi GVG vòng 2. -Dạy các CLB văn hoá. -Kiểm tra chuyên đề và hành chính giáo viên trong tổ. -Ôn tập học kì I. -Kiểm tra việc chấm chữa trả bài của GV trong tổ. 1 -Kiểm tra chuyên đề và hành chính giáo viên trong tổ. -Thi học kì I. -Dạy các CLB văn hoá. -Thi HSG cấp trờng. 2 -Kiểm tra chuyên đề và hành chính giáo viên trong tổ. -Dạy các CLB văn hoá. -Hội giảng theo chuyên đề. 3 -Kiểm tra chuyên đề và hành chính giáo viên. -Dạy các CLB văn hoá. -Hội giảng theo chuyên đề. -Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày 26/3 4 -Kiểm tra chuyên đề và hành chính giáo viên trong tổ. -Dạy các CLB văn hoá. 10 [...]... hoá cấp huyện -Kiểm tra chấm chữa trả bài của HS -Kiểm tra chuyên đề và hành chính giáo viên -Kiểm tra sổ điểm lớp 9 theo kế hoạch của nhà trờng Tuần: Thứ : Môn : GV dạy: Tên bài: Tiết: Ngày: Lớp : Tiết PPCT: A - Kiểm diện: B - Các ý kiến đánh giá nhận xét: * Những u điểm: * Những khuyết điểm: * Tiết dạy đợc xếp loại: 11 Ngời dạy ( Ký ghi rõ họ tên) Ngày: họp tổ tháng : A Kiểm diện: ... họp tổ tháng : A Kiểm diện: B.Nội dung: 1) Kiểm điểm đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng: 2) Triển khai kế hoạch tháng: 12 3) Các ý kiến đánh giá nhận xét: 4) Bảng xếp loại tháng các thành viên trong tổ 13 TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Họ và tên GV Tổng điểm XH XL Chữ ký 14 . -GVG huyện: 3 1 Phần thứ II kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn tổ KHxh năm học 2010-2011 I.Những căn cứ để xây dựng kế hoạch. - Căn cứ vào nhiệm vụ. dạy học, soạn bài của GV trong tổ dạy CLB văn hoá. - Đề nghị: +BGH có kế hoạch mua tài liệu phục vụ GV dạy CLB. +Phân công GV có năng lực chuyên môn, có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Kế hoạch chuyên môn tổ, Bài soạn Kế hoạch chuyên môn tổ,

Hình ảnh liên quan

4) Bảng xếp loại tháng các thành viên trong tổ - Bài soạn Kế hoạch chuyên môn tổ

4.

Bảng xếp loại tháng các thành viên trong tổ Xem tại trang 13 của tài liệu.