0

Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song

25 336 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 08:11

TRường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Tuần 13 Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010 Sáng Chào cờ Học vần Bài 51 : Ôn tập I .Mục tiêu bài học : Giúp HS - Hệ thống, củng cố các vần đã học trong tuần có kết thúc bằng n . - Đọc được đúng các vần, các từ và câu ứng dụng trong bài. - Nghe hiểu và kể lại được một số tình tiết quan trọng trong truyện kể : Chia phần . II. Đồ dùng dạy học GV : Bảng ôn, tranh truyện kể . HS : Bộ thực hành TV . SGK III.Các hoạt động dạy học Tiết 1 1. Kiểm tra bài cũ ( 6’) - 2 HS yếu đọc : uôn, ươn, cuộn dây, con lươn, ý muốn, vươn vai . - 2 HS khá, giỏi đọc từ, câu ứng dụng SGK 2. Dạy học bài mới : GVgiới thiệu bài . * Hoạt động 1 (12’) : Ôn tập - HS nêu lại các vần đã học có kết thúc bằng n . GV hệ thống lại . -HS đánh vần, đọc trơn vần, ( cá nhân, đồng thanh ). - GV đinh bảng ôn, cho HS tự nhớ, ghép vần bất kì có chứa n . - HS đọc kết quả, GV viết vần trên bảng . - HS luyện đọc kết hợp phân tích vần . - HS so sánh các vần . * Giải lao (5’) * Hoạt động 2 (10’): HS luyện đọc từ ứng dụng. - GV đính từ, HS đọc thầm, nhận biết tiếng mới, HS đọc, phân tích tiếng mới, đọc từ, GV kết hợp giảng từ. * Hoạt động 3 (7’): HS luyện viết vần, từ ứng dụng trên bảng con, GV uốn nắn, rèn HS yếu. Giáo án lớp 1 TRường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Tiết 2 3. Luyện tập. * Hoạt động 1 (20’): Luyện đọc + Đọc bảng tiết 1: GV chỉ bất kì cho HS đọc. + Đọc câu ứng dụng : HS đọc thầm, nhận biết tiếng mới, đọc tiếng mới, đọc từ, đọc câu ( cá nhân + đồng thanh ). GV lưu ý cho HS cách đọc ngắt nghỉ trong câu, rèn HS đọc yếu . + Luyện đọc SGK : HS đọc thầm, đọc nhóm, rèn đọc cá nhân. - Thi đua các nhóm . * Giải lao (5’) * Hoạt động 2 (7’): Kể chuyện “ Chia phần”. - HS hoạt động nhóm đôi, quan sát tranh, nêu nội dung . - Một số HS kể trước lớp, HS nhận xét, bổ sung . - 2 HS khá kể toàn bộ câu chuyện , nêu ý nghĩa nội dung câu chuyện . - GV chốt lại, GD HS . * Hoạt động 3 (5’): Luyện viết vở tập viết. - GV hướng dẫn quy trình viết, tư thế viết. - HS viết bài, GV chấm, nhận xét kết quả. 4. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại. - Dặn dò: HS đọc viết bài ở nhà, tìm các tiếng, từ mở rộng có chứa n . Giáo án lớp 1 TRường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Toán Phép cộng trong phạm vi 7 I. Mục tiêu bài học : Giúp HS - Tiếp tục củng cố khái niệm về phép cộng . - Biết thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 7 . - Thực hành làm tính cộng trong phạm vi 7 . - Tập biểu thị tình huống bằng phép tính thích hợp . II . Đồ dùng dạy học: GV : Một số mẫu vật . Bảng phụ, bảng nam châm, bảng bóng viết ND bài tập, tranh tình huống . HS : Bộ thực hành Toán, SGK , bảng con . III. Các hoạt động dạy học 1 . Kiểm tra bài cũ (5’) : 3 HS yếu đọc bảng cộng trong phạm vi 6 . 2 . Dạy học bài mới : GV giới thiệu bài * Hoạt động 1 ( 8’) : Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 7 . - HS thực hành lấy ra nhóm các đồ vật, nêu bài toán, lập phép tính . - GV đính mẫu vật, cho HS quan sát, nêu bài toán và lập phép tính . - GV chốt lại ,ghi bảng cộng trong phạm vi 7 . - HS đọc ghi nhớ . * Hoạt động 1 ( 7’) : Sử dụng bảng con - HS làm ( bài tập 1 – trang 68 ), 2HS yếu làm bảng lớp, GV uốn nắn . - HS nhận xét ( GV củng cố về kĩ năng đặt tính và tính ) * Giải lao (5’) * Hoạt động 3 ( 8’): Sử dụng SGK - HS yếu, TB làm bài tập 2 ( trang 68 ) . GV chấm bài 2 - HS khá, giỏi làm bài tập 2, 3 ( trang 68 ) . GV chấm bài 3 - 2 HS chữa bài trên bảng phụ, bảng bóng . HS nhận xét ( GV củng cố về bảng cộng trong phạm vi7, mối quan hệ trong phép cộng ). * Hoạt động 4 ( 7’) : Sử dụng bộ thực hành toán . - GV đính tranh minh họa tình huống , HS quan sát , nêu bài toán và lập phép tính trên bảng cài . 3. Củng cố dặn dò ( 3’) : GV hệ thống lại bài, nhận xét giờ học . - Dặn dò HS : học thuộc bảng cộng trong phạm vi 7 . Giáo án lớp 1 TRường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Sáng Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ trong phạm vi 7 I. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh - Tiép tục củng cố khái niệm phép trừ - Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 7 . - Biết thực hành làm tính trừ trong phạm vi 7 . - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép trừ thích hợp . II. Đồ dùng dạy học GV: Một số mẫu vật, bảng phụ, bảng nam châm, phấn màu . Tranh minh họa bài tập 4. HS: bộ thực hành toán, SGK. III. Các hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) :3 HS yếu đọc lại bảng cộng trong phạm vi 7. - Lớp làm bảng con: Tính 5 + 2 = 4 + 3 = 3 + 4 = - HS nhận xét . 2. Dạy học bài mới * Hoạt động 1 (12’) : Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 7. - HS thực hành lấy ra một nhóm đồ vật rồi lại bớt đi số đồ vật đó - Một số HS nêu bài toán, lập phép tính, nhận xét . - GV đính mẫu vật, HS nêu bài toán, lập phép tính . - GV ghi bảng trừ trong phạm vi 7, cho HS đọc ghi nhớ . * Giải lao ( 5’ ) * Hoạt động 2 (5’) : Sử dụng bảng con - 2 HS yếu làm bảng lớp ( Bài tập 1 – tr 69 ), lớp làm bảng con . - HS nhận xét, GVchốt lại ( Củng cố về kĩ năng đặt tính và tính ). * Hoạt động 3 ( 7’): Sử dụng SGK - HS yếu, TB làm bài tập 2 ( trang 69 ), GV chấm . - HS khá, giỏi làm bài 2, 3 ( trang 69 ) .GV chấm bài 3 . - 1 HS chữa trên bảng phụ, HS nhận xét .( GV củng cố về kĩ năng làm tính trừ trong phạm vi 7 ). 3. Củng cố dặn dò ( 5’):Trò chơi “ Thi viết phép tính đúng”. - GV đính tranh minh họa bài tập 4, HS thảo luận nhóm, thi đua lập phép tính . - GV nhận xét, hệ thống lại bài . Giáo án lớp 1 TRường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song - Dặn dò HS về đọc thuộc bảng trừ trong phạm vi 7 . Học vần Bài 52: ong - ông I .Mục tiêu bài học : Giúp HS - Đọc, viết được ong , ông, cái võng, dòng sông. - Đọc đúng các từ và câu ứng dụng trong bài . -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đá bóng. II. Đồ dùng dạy học GV : Bộ chữ vi tính, tranh minh họa từ khóa. HS : Bộ thực hành TV . III. Các hoạt động dạy học Tiết 1 1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) : 2 HS yếu đọc uôn, ươn, cuồn cuộn, con vượn, thôn bản, ý muốn. - 2 HS khá đọc câu ứng dụng SGK . HS nhận xét 2. Dạy học bài mới * Hoạt động 1 ( 12’) : Dạy vần ong – ông. - GV đính hai vần ong, ông, cho HS đọc phát âm, nêu cấu tạo vần, so sánh hai vần. - HS ghép hai vần, ghép tiếng mới, tìm nói từ mới (Luyện đọc cá nhân, đồng thanh). - GV đính từ khóa trên bảng, cho HS đọc, GV giảng từ. * Giải lao ( 5’) * Hoạt động 2 ( 8’): Luyện đọc từ ứng dụng - GV đính các từ, cho HS đọc thầm, nhận biết các tiếng có vần ong, ông. - HS đọc tiếng, đọc từ ( cá nhân + đồng thanh ) . GV kết hợp giảng từ . * Hoạt động 3 ( 7’): Luyện viết bảng con - GV đọc: ong, ông, cái võng, dòng sông cho HS viết bảng con . GV uốn nắn, rèn HS viết yếu . Giáo án lớp 1 TRường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Tiết 2 3. Luyện tập * Hoạt động 1 ( 20’) : HS luyện đọc + Luyện đọc bảng lớp : GV chỉ bảng theo thứ tự, bất kì cho HS đọc cá nhân, rèn HS đọc yếu . Lớp đọc đồng thanh . + Luyện đọc đoạn thơ ứng dụng : HS đọc thầm , nhận biết tiếng có vần ong, ông. - HS đọc tiếng, đọc từ, đọc đoạn ( cá nhân + đồng thanh) - GV chỉnh sửa phát âm, khuyến khích HS đọc trơn + Luyện đọc SGK : GV đọc mẫu, cho HS đọc thầm . - Rèn cá nhân nhiều em đọc, HS nhận xét, GV nhắc nhở, động viên . Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm . * Giải lao ( 5’) * Hoạt động 2 ( 6’): Luyện nói - HS hoạt động nhóm đôi, quan sát tranh luyện nói theo chủ đề : Đá bong. - Đại diện các nhóm lên nói .HS nhận xét . - GV tổng kết, đánh giá các nhóm. * Hoạt động 3 (5’): Luyện viết - GV hướng dẫn quy trình viết, HS viết vở tập viết . - GV uốn nắn, chấm bài nhận xét 4. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại bài . - Dặn dò HS : về đọc kĩ bài. Giáo án lớp 1 TRường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Chiều : Ôn Tiếng Việt Bài 52 : ong - ông I.Mục tiêu bài học : Giúp HS - Củng cố về đọc, viết vần và từ ứng dụng có chứa vần ong, ông . - Nối đúng từ với từ để tạo câu có nghĩa; điền đúng vần ong hay ông để được từ thích hợp. II. Đồ dùngdạy học GV : Bảng ôn, bài tập viết bảng phụ, BNC HS : Bảng con, vở BTTN Tiếng Việt . III.Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1 ( 12’): Luyện đọc - GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm - Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên . - Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm . * Hoạt động 2 ( 15’): HS làm vở bài tập + Bài tập 1 , 2 ( trang 44 ) : HS đọc thầm các tiếng, nhận biết và khoanh tròn tiếng có vần ong, ông . - Một số HS chữa bài, nêu kết quả .Lớp đọc lại bài . + Bài tập 3 ( trang 45): HS hoạt động cá nhân, đọc thầm các từ rồi nối từ để tạo câu có nghĩa. - 1 HS chữa bài, nối các từ trên bảng bóng - GV chấm bài, nhận xét . HS đọc câu mới ghép (cá nhân, đồng thanh). GV củng cố kĩ năng đọc câu. * Hoạt động 3 ( 5’): HS làm bảng con ( bài tập 4 - tr 45) - 2 HS yếu làm bảng lớp . - HS nhận xét, đọc từ (GV củng cố kĩ năng điền từ) IV. Củng cố dặn dò ( 3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại bài . - Dặn dò HS : về đọc bài . Giáo án lớp 1 TRường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Thể dục Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản – Trò chơi vận động I. Mục tiêu bài học : Giúp HS - Ôn một số động tác về thể dục RLTTCB đã học .Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác . - Học động tác đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông .Yêu cầu HS thực hiện ở mức cơ bản đúng. - Tiếp tục chơi trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức”. Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi chủ động . II. Địa điểm, phương tiện - Sân trường, còi, bóng . III. Các hoạt động 1. Phần mở đầu (5’) - GV tập trung HS, phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học. * Khởi động: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên sân. - Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”. 2. Phần cơ bản (25’) * Hoạt động 1: Học động tác Đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông . - GV nêu tên động tác, cho HS quan sát tranh làm mẫu động tác . - HS tập 2 -3 lần . GV chỉnh sửa . - Các tổ thi đua tập . * Hoạt động 2: Ôn thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. + Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng ( 2 -3 lần) Giáo án lớp 1 TRường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song + Ôn phối hợp đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông và đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng ( 1 – 2 lần ) . - Thi đua các tổ. * Trò chơi : “ Chuyển bóng tiếp sức”. GV hướng dẫn cách chơi, HS chơi theo 2 hàng . GV nhắc nhở, động viên - Thi đua chơi giữa các nhóm . 3. Phần kết thúc (5’) - HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát, GV hệ thống lại bài. - Dặn dò HS chuẩn bị giờ sau. Chiều Thứ ba, ngày16 tháng 11 năm 2010 Ôn tiếng việt Bài 52: ong - ông I.Mục tiêu bài học : Giúp HS - Củng cố về đọc, viết vần và từ ứng dụng có chứa vần ong, ông . - Nối đúng từ với từ để tạo câu có nghĩa; điền đúng vần ong hay ông để được từ thích hợp. II. Đồ dùngdạy học GV : Bảng ôn, bài tập viết bảng phụ, BNC HS : Bảng con, vở BTTN Tiếng Việt . III.Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1 ( 12’): Luyện đọc - GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm - Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên . - Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm . * Hoạt động 2 ( 15’): HS làm vở bài tập + Bài tập 1 , 2 ( trang 44 ) : HS đọc thầm các tiếng, nhận biết và khoanh tròn tiếng có vần ong, ông . - Một số HS chữa bài, nêu kết quả .Lớp đọc lại bài . + Bài tập 3 ( trang 45): HS hoạt động cá nhân, đọc thầm các từ rồi nối từ để tạo câu có nghĩa. - 1 HS chữa bài, nối các từ trên bảng bóng - GV chấm bài, nhận xét . HS đọc câu mới ghép (cá nhân, đồng thanh). GV củng cố kĩ năng đọc câu. * Hoạt động 3 ( 5’): HS làm bảng con ( bài tập 4 - tr 45) - 2 HS yếu làm bảng lớp . - HS nhận xét, đọc từ (GV củng cố kĩ năng điền từ) IV. Củng cố dặn dò ( 3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại bài . - Dặn dò HS : về đọc bài . -------------------------------------------- Ôn toán Giáo án lớp 1 TRường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Phép trừ trong phạm vi 7 I. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh - Tiếp tục củng cố bảng trừ trong phạm vi 7 . - Biết làm tính trừ trong phạm vi 7 . II. Đồ dùng dạy học: GV: bảng phụ, bảng nam châm, HS: Bộ thực hành toán, vở BTTN. III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) 2 HS yếu đọc lại bảng trừ trong phạm vi 7. 2. Dạy học bài mới(27’) * Hoạt động 1 ( 8’) - HS đọc ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 7. * Hoạt động 2 ( 6’) : Sử dụng bảng con - Lớp làm bảng con ( bài tập 1). 2 HS yếu làm bảng lớp - HS nhận xét, (GV củng cố về kĩ năng đặt tính và tính ) . * Giải lao (5’) * Hoạt động 3 ( 8’): Sử dụng SGK - HS yếu, TB ( làm bài tập 2) , 1HS chữa trên BNC, GV chấm bài, nhận xét ( Củng cố về bảng trừ trong phạm vi7 ) - HS khá, giỏi ( làm bài tập 2,3). GV chấm bài 3 * Hoạt động 4 ( 5’): Sử dụng vở toán - GV đính tranh minh họa tình huống cho HS thảo luận, nêu bài toán, thi đua viết phép tính . 3. Củng cố dặn dò ( 3’) : HS đọc lại bảng trừ trong PV 7 .GV chốt lại bài, dặn dò HS ghi nhớ bảng trừ trong PV 7. ------------------------------------------- Tự học: ¤n TiÕng ViÖt Bài 51, 52 I.Mục tiêu bài học : Giúp HS - Củng cố về đọc các vần, tiếng, từ, đoạn thơ ứng dụng trong bài . - Rèn viết đúng, đẹp . II. Đồ dùngdạy học: GV : Bảng ôn, bài tập viết bảng phụ, BNC HS : Bảng con, SGK. III.Các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1 ( 12’): Luyện đọc - GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm - Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên . - Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm . - HS luyện đọc đoạn thơ ứng dụng SGK . * Hoạt động 2 ( 15’) Luyện viết - GV hướng dẫn quy trình viết, HS viết vở , HS TB – yếu viết 3 dòng, hS khá – giỏi viết 5 dòng . Giáo án lớp 1 [...]... Các hoạt động dạy học: 1 Kiểm tra bài cũ(4’) - Bạn ở trong ngôi nhà kiểu gì? - Học sinh kể tên những đồ dùng trong nhà mình ? - Học sinh nhận xét bài vẽ của mình đã vẽ về ngôi nhà mình đang ở ? 2 Bài mớùi (28’) Giáo án lớp 1 TRường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song *Hoạt động 1 (10 ’) Tìm hiểu về cơng việc nhà - Bước1: HS quan sát từng tranh và thảo luận cặp? - Bước 2: Đại diện 1 số cặplên trình bày... GV: Trần Thị Song - Điền đúng vần ung hay ng để được từ thích hợp II Đồ dùng dạy học: GV: Bảng ơn, bảng phụ viết bài tập 3, BNC viết bài tập 4 HS : Vở bài tập TNTV, bảng con III Các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1 ( 10 ’) HS luyện đọc - GV đính bảng ơn, cho HS đọc thầm, rèn đọc cá nhân nhiều em đọc - Lớp đọc đồng thanh - Thi đua các nhóm đọc * Hoạt động 2 ( 15 ’) Luyện vở bài tập + Bài 1, 2 ( trang... thơ về chủ đề bài học - Các nhóm thi đua - GV tổng kết, đánh giá IV Củng cố dặn dò (3’) HS đọc ghi nhớ, GV chốt lại bài, nhận xét giờ học - Dặn dò HS thực hiện tốt nội dung bài học - n tiếng việt bài 54: ung - ưng I Mục tiêu bài học: Giúp HS - Củng cố về đọc, viết vần ung, ưngvà các từ ngữ có chứa vần ung , ưng - Nối được đúng các từ để tạo câu có nghĩa Giáo án lớp 1 TRường Tiểu...TRường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song - GV uốn nắn, chấm bài nhận xét IV Củng cố dặn dò ( 3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại - Dặn dò HS : về đọc kĩ bài Sáng Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Tốn Luyện tập I Mục tiêu bài học : Giúp HS củng cố về - Cộng trừ trong phạm vi 7 - Rèn HS kĩ năng làm tính nhẩm trong phạm vi 7 - Giáo dục HS có ý thức tự giác, tích cực học tốn II Đồ... 2 GV: Trần Thị Song - Thi đua các tổ, nhóm * Hoạt động 2: Ơn trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức” - HS nêu lại cách chơi, HS chơi theo tổ, cả lớp 1 – 2 lần - GV hơ cho HS ơn từng động tác (Mỗi động tác 2 – 3 lần) - Thi đua các tổ, GV động viên 3 Phần kết thúc: (5’) - Tập trung lớp, HS đứng vỗ tay và hát - GV hệ thống lại bài, nhận xét giờ học, - Dặn dò HS chuẩn bị giờ sau Tập viết Tiết 11 : nền nhà, nhà... Giáo án lớp 1 TRường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song * Giải lao (5’) * Hoạt động 3 (18 ’): HS thực hành viết vở tập viết - HS nhắc lại cách viết, tư thế ngồi viết bài - HS viết bài, GV uốn nắn, chấm bài, nhận xét IV Tổng kết dặn dò (5’):GV chốt lại bài - Dặn dò: HS về viết lại trong vở Đạọ đức ( tiết 2) Nghiêm trang khi chào cờ I Mục tiêu bài học: Giúp HS - Biết đứng nghiêm trang khi chào cờ - Có... động 1 (8’) : Sử dụng bảng con - Lớp làm bảng con bài tập 1( trang – 70 ) - 2 HS yếu làm bảng lớp, GV uốn nắn ( Củng cố về kĩ năng đặt tính và tính ) *Hoạt động 2 (7’) :HS làm miệng bài tập2 ( trang 70 ) - HS tính nhẩm, nêu kết quả , nhận xét ( Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ ) *Giải lao (5’) * Hoạt động 3 (8’): HS làm SGK - HS yếu, TB làm bài tập 3 ( trang 70 ), GV chấm bài 3 - HS... tròn tiếng có vần n, ươn ( GV chấm bài HS yếu, TB ) - Một số HS chữa bài, nêu kết quả (Rèn HS yếu kĩ năng đọc tiếng) +Bài tập 3 ( trang 48) : 1 HS nêu u cầu của bài, nêu cách làm - HS hoạt động cá nhân, đọc thầm các từ và nối từ - 1 HS chữa bài trên bảng phụ - GV chấm bài HS khá, giỏi (Rèn cho HS kĩ năng đọc câu) * Hoạt động 3 (7’) BT 4( Trang 48)Luyện viết bảng con - GV đính nội dung BT, hướng dẫn... tính ) * Giải lao (5’) * Hoạt động 3 ( 12 ’): Sử dụng vở tốn + Bài tập 2 : Tính 4+3= 4+3 -1 = 7–4= 1+ 6–2= 7–3 = 7–3 1= 0+7= 3–0+4= 7–0= 5+2–3= - HS yếú, TB làm cột 1 HS khá, giỏi làm cột 1, 2 - 2 HS chữa trên bảng phụ - GV chấm bài, nhận xét ( Củng cố về kĩ năng làm tính, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ ) IV Củng cố dặn dò ( 3’): GV cùng HS hệ thống lại bài, nhận xét giờ học Dặn dò HS ghi nhớ... ngày 18 tháng 11 năm 2 010 Đạo đức( Tiết 2) Bài 6 : Nghiêm trang khi chào cờ I Mục tiêu bài học: Giúp HS hiểu - Biết đứng nghiêm trang khi chào cờ - Có kĩ năng phân biệt được tư thế chào cờ đúng với tư thế chào cờ sai - Biết vẽ lá cờ Tổ Quốc - Giáo dục HS có thái độ tơn kính Quốc kì II Đồ dùng dạy học GV: Lá cờ HS: Vở bài tập đạo đức, sáp màu III Các hoạt động dạy học * Khởi động (3’) HS hát bài . hiện tốt nội dung bài học. - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Ơn tiếng việt bài 54: ung - ưng I. Mục tiêu bài học: Giúp HS - Củng cố về đọc,. lại bài . - Dặn dò HS : về đọc bài . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Ôn toán Giáo án lớp 1 TRường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song, Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song,

Hình ảnh liên quan

*Hoạt động 1: Ký hiệu đường giữa hình - Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song

o.

ạt động 1: Ký hiệu đường giữa hình Xem tại trang 16 của tài liệu.
HS: Bảng con, vở tốn, thẻ bài. - Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song

Bảng con.

vở tốn, thẻ bài Xem tại trang 24 của tài liệu.