0

Tài liệu giao an buoi 2 Lop 4 tuan 24

9 852 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 08:11

Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo Tuần 24 Thứ t, ngày 10 tháng 2 năm 2010 Mĩ thuật Vẽ trang trí :Tìm hiểu về chữ nét đều (Giáo viên bộ môn soạn - Dạy ) Tiếng việt Luyện viết chữ đẹp bài 24 I. Mục tiêu : - Rèn luyện kỹ năng viết chữ đúng, đều và đẹp. - Rèn tính cẩn thận cho HS. -Giáo dục HS yêu thích chữ đẹp ,có tính kiên trì . II. Đồ dùng : - HS :vở luyện viết chữ đẹp. -GV chuẩn bị mẫu chữ in hoa. III. Các HĐ day và học : 1.Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài viết chữ đẹp số 23. Nêu mục đích yêu cầu giờ học. 2.GV lần lợt giới thiệu từng chữ, các nét chữ .để HS quan sát. - HS viết từng chữ vào vở nháp:T,Th,Tr ,Thái Nguyên, .kiểu chữ đứng. -GV phân tích độ cao,khoảng cách các chữ , kiểu chữ đứng. -HS lần lợt viết trên vở nháp. 3.GV cho HS lần lợt viết vở từng dòng theo chữ mẫu:t,th ,tr ,thẳng thắn ,T,Th ,Tr ,Thái Nguyên ,Tre già măng mọc. -GV hớng dẫn khoảng cách chữ ,độ cao,cách viết từ. - HS lần lợt viết vở từng dòng . -GV theo dõi giúp đỡ HS viết còn xấu. 4. GV thu vở chấm .Nhận xét. -GV tổ chức cho HS bình chọn bài viết đẹp nhất. 5.Củng cố dặn dò : -Tuyên dơng HS viết đúng,đều và đẹp. -Về nhà luyện viết vở nháp kiểu chữ đứng. Toán Ôn tập cộng phân số I . Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố về kĩ năng cộng phân số vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng. - Làm đợc các bài tập có liên quan. II- Đồ dùng dạy học: GV chuẩn bị các bài tập để HS thực hành. III- Các hoạt động dạy học: 1.Giới thiệu bài : 2 .GV chép từng bài tập trong vở luyện toán trang 26 lên bảng để HS làm bài . Bài 1 :Tính - HS nêu yêu cầu của bài . Trờng Tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 1 Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo - HS tự làm bài . -Gọi 2 HS lên bảng chữa. - Làm bài tập cá nhân 4 11 4 83 1 2 4 3 2 4 3 , 4 11 4 38 4 3 1 2 4 3 2, = + =+=+ = + =+=+ b a -GV cùng cả lớp nhận xét . -HS đổi vở kiểm tra chéo cho nhau. Bài 2 : HS nêu yêu cầu bài tập. -HS làm bài vào vở . GV chấm bài 1 số em. -Dới lớp 1 số HS đọc kết quả của mình . -GV cùng cả lớp nhận xét ,kết luận cách làm đúng . ) 7 3 7 2 ( 7 1 7 3 ) 7 2 7 1 ( 7 6 7 51 7 5 7 1 ) 7 3 7 2 ( 7 1 7 6 7 33 7 3 7 3 7 3 ) 7 2 7 1 (, ++=++ = + =+=++ = + =+=++ Vay a -Cách làm phần b tơng tự nh phần a. Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất. -HS làm bài và chữabài . -GV cùng cả lớp nhận xét. - Làm bài cá nhân: 3111 5 5 4 4 3 3 ) 5 1 5 4 () 4 1 4 3 () 3 1 3 2 ( 5 1 4 1 3 1 5 4 4 3 3 2 =++=++= +++++=+++++ - Cách làm phần b tơng tự nh phần a. IV. Củng cố - dặn dò: -GV chấm và nhận xét bài. -Dặn dò HS ôn lại các bài tập. Thứ năm, ngày 11 tháng 1 năm 2010 Kĩ thuật Chăm sóc rau ,hoa(tiết 2) ( Đã soạn ở giáo án buổi 1 ) Toán Luyện tập tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng I, Mục tiêu: - Củng cố cho HS về tính chất giao hoán của phép cộng phân số -HS vận dụng để làm tốt một số bài tập Giáo dục HS tính khoa học, chính xác Trờng Tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 2 Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo II, Các hoạt động dạy học 1, GV hớng dẫn HS làm các bài tập sau: Bài 1: Viết các phân số thích hợp vào chỗ trống a, 3 2 3 2 5 4 +=+ . 7 3 7 3 25 13 +=+ ? Tại sao lại viết phân số 3 4 vào chỗ trống? b,( ) 4 3 ( 3 2 2 1 ) 4 3 3 2 ++=++ =++ 3 4 3 2 2 3 Bài 2:Tính bằng cách thuận tiện nhất =++ 25 13 5 3 25 12 =++ 3 4 2 3 3 2 Bài 3: Trên một cánh đồng có ba tổ gặt lúa. Tổ Igặt đợc 3 1 diện tích cánh đồng, tổ II gặt đợc 4 1 diện tích cánh đồng,tổ III gặt đợc 5 1 diện tích cánh đồng. Hỏi sau buổi gặt cả ba tổ gặt đợc bao nhiêu phần diện tích cánh đồng? 2, Học sinh làm bài tập 3,Giáo viên chữa bài Bài 4: Sau buổi gặt cả ba tổ gặt đợc số phàn diện tích cánh đồng là: 60 47 5 1 4 1 3 1 =++ (diện tích cánh đồng) Đáp số: 60 47 diện tích cánh đồng 4, Củng cố, dặn dò: Nhận xét giờ học luyện tập Tiếng Việt Luyện tập về câu kể Ai là gì ? I, Mục tiêu: -Củng cố kiến thức về kiểu câu kể Ai là gì ? - Biết cách tìm câu kể Ai là gì? Trong các đoạn văn.Biết đặt câu kể Ai là gì?và nêu rõ tác dụng của câu. II, Các hoạt động dạy học: 1 .Giới thiệu bài : 2.GV lần lợt cho HS làm bài tập vở luyện . Bài I :Ôn luyện: Ghi dấu + vào ô trống trớc câu nêu ý đúng ,dấu (-)vào ô trống trớc câu nêu ý sai. -HS làm việc cá nhân ,tìm câu kể Ai là gì ?đánh dấu vào ô. -GV nhận xét chốt lại lời giải đúng . -Đánh dấu + vào câu nêu ý đúng là :1 ,2 ,3 ,4. -Gọi nhiều HS trả lời . -HS nhận xét giáo viên chữa chung . Bài II:Ghi dấu + vào ô trống trtớc câu kể Ai là gì ? Trờng Tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 3 Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo - HS làm bài vào vở. - HS đọc bài làm của mình. Nhận xét, chữa bài. -HS tìm đợc câu 1, 2, 3, 4, 5. Bài III.Hãy nêu tác dụng của từng câu kể Ai là gì ? trong bài tập II. -HS làm việc nhóm đôi. -Các nhóm trình bày . -HS khác và GVnhận xét . Bài IV,Hãy đặt 5 câu kể Ai là gì ? và nêu rõ tác dụng của từng câu. -Gọi HS tập đặt câu kể cá nhân. -GV nhận xét chốt lại lời giải đúng . Củng cố ,dặn dò : -? Muốn tìm kiểu câu kể Ai là gì? ta đặt câu hỏi nh thế nào ? - Về xem lại bài,làm bài tập IV. Thứ bảy , ngày 13 tháng 1 năm 2010 Khoa học Anh sáng cần cho sự sống(Tiếp theo) (Đã soạn ở giáo án buổi 1) Toán Luyện tập trừ phân số I . Mục tiêu: Giúp HS: - Củng cố cách cộng phân số. - Rèn kĩ năng tính toán. II- Đồ dùng dạy học: GV chuẩn bị sẵn nội dung bài tập để HS thực hành. III- Các hoạt động dạy học: 1.Giới thiệu bài : 2 .GV chép từng bài tập trong vở luyện toán trang 24 lên bảng để HS làm bài . Bài 1 :Tính -HS nêu yêu cầu.HS tự làm sau đó 2 HS lên bảng chữa . -Nhận xét cho điểm. - Làm bài cá nhân a. 7 3 7 25 7 2 7 5 = = 7 5 7 32 7 3 7 2 7 2 7 35 7 3 7 5 = + =+ = = , 5 1 5 23 5 2 5 3 5 2 5 13 5 1 5 3 5 3 5 12 5 1 5 2 = = = = = + =+ Bài 2: Rút gọn rồi tính: -HS nêu yêu cầu của bài tập. -HS làm bài sau đó chữa. - Làm bài cá nhân Trờng Tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 4 Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo . 5 1 5 23 5 2 5 3 5 2 10 6 = == 9 5 9 27 9 2 9 7 18 4 9 7 = == Bài 3: Nối phép tính với kết quả đúng. -HS tự làm . -HS chữabài,yêu cầu HS nêucách làm. GV chấm điểm,nhận xét kết quả đúng. * Củng cố, dặn dò. - Nhận xét chung tiết học - Ôn và làm lại bài. Hoạt động ngoài giờ Giáo dục quyền và bổn phận của trẻ em I, Mục tiêu: -Học sinh nắm đợc các quyền mà mình đợc hởng. - Nhớ đợc những bổn phận mà trẻ em cần phải thực hiện . Giáo dục học sinh ý thức sống theo pháp luật , sống vì mọi ngời. II,Các hoạt động dạy học: 1, Thảo luận nhóm về quyền của trẻ em ?Trẻ em chúng ta có những quyền gì? - Đại diện nhóm trả lời cau hỏi - giáo vien chốt ý đúng Trẻ em có những quyền nh sau: + Quyền đợc học hành +Quyền vui chơi giải trí +Quyền kết giao với bạn bè +Quyền yêu nớc + Quyền đợc bày tỏ ý kiến + Quyền đợc bảo vệ và xây dựng GV: Bên cạnh những quyền mà các em đợc hởng các em cần thực hiện những bổn phận gì? 2, Bổn phận của trẻ em với gia đình và xã hội: ? Đối với gia đình các em cần có những bổn phận gì? + Đối với ông bà ? + đối với cha mẹ? + Đối với anh chị em trong gia đình? + Đối với các cô dì chú bác? Giáoviên cho học sinh thảo luận - Đại diện nhóm trả lời câu hỏi - Giáo viên chốt ý ? Còn đối với xã hội các em có nghĩa vụ phải thực hiện những bổn phận gì? Giáo viên gợi ý cụ thể: + Với thầy cô ? + Với bạn bè ? Trờng Tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 5 Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo + Với trờng, với lớp , với làng với xóm? + Khi đi ngoài đờng, ngoài chợ và những nơi công cộng ? Đại diện các nhóm trình bày Các nhóm khác bổ sung GVchốt ý III, Dặn dò - Về nhà thực hành theo bài học Thứ bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2010 toán Luyện tập về trừ phân số I . Mục tiêu: - Rèn kĩ năng trừ hai phân số khác mẫu số. -Trình bày lời giải bài toán dạng phân số. II- Đồ dùng dạy học: GV có vở luyện toán tập 2. III.Các hoạt động dạy học: 1.Giới thiệu bài : 2 .GV chép từng bài tập trong vở luyện toán trang 27,28 lên bảng để HS làm bài . Bài 1 :Tính -HS nêu yêu cầu.HS tự làm vào vở. -4 HS lên bảng .Dới lớp đổi vở kiểm tra chéo cho nhau. -Nhận xét bài làm trên bảng. a. 6 5 6 3 6 8 2 1 3 4 12 1 12 8 12 9 3 2 4 3 == == b. 12 7 12 8 12 15 3 2 4 5 20 1 20 15 20 16 4 3 5 4 == == Bài 2: Tính: -HS tự làm bài và chữa. -GV chấm điểm một số bài. - Làm bài cá nhân a. 12 1 12 9 12 10 4 3 12 10 ; 9 4 9 3 9 7 3 1 9 7 ==== b. 9 1 18 2 18 12 18 14 6 4 18 14 ; 20 1 20 15 20 16 4 3 5 4 ===== Bài 3: HS đọc bài toán. -HS tự làm bài vào vở .1HS lên bảnggiải. -GV cùng cả lớp nhận xét, chữa bài. * Củng cố, dặn dò. - Nhận xét chung tiết học - Ôn và làm lại bài. Tập làm văn Luyện tập miêu tả cây cối Trờng Tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 6 Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo Đề bài: Hãy tả lại một cây bóng mát trên đờng làng và nêu một vài kỉ niệm của bản thân với cây đó. I, Mục tiêu: - Củng cố cho HS kĩ năng làm bài văn miêu tả cây cối - Vận dụng để làm bài văn tả cây bóng mát trên đờng làng - Giáo dục HS ý thức bảo vệ câycối II, Các hoạt động dạy học: 1, Hớng dẫn học sinh làm dàn bài a, Mở bài Cây định tả là cây gì ? ở đâu? b, Thân bài: ? Hình dáng chung của cây nh thế nào? To nhỏ ra sao? ? Thân cây màu gì? Nhẵn nhụi hay xù xì? ? Cây có mấy tán các tán xoè ra nh thế nào? ?Bóng râm của cây toả ra nh thế nào ? ? Lá cây màu gì, hình dáng , màu sắc ra sao? ? Hoa quả thế nào, màu sắc, mùi vị ra sao? ? Chim chóc kéo đến nh thế nào? ? Ngời tụ tập dới gốc cây tránh nắng ra sao? Giáo viên có thể hớng dẫn cho học sinh tả lại cây bóng mát đó theo cách tả theo từng thời kì phát triển của cây c, Kết bài ? Lợi ích của cây đối với cuộc sống của ngời dân quê em nh thế nào ? ? Em có kỉ niệm, ấn tợng gì sâu sắc đối với cây? 2, Giáo viên cho học sinh làm miệng từng phần - Phần mở bài - Phần thân bài - Phần kết bài Học sinh sửa chữa lại bài của mình (nếu cần) Một học sinh làm miệng toàn bài 3, Củng cố dặn dò Nhận xét giờ học Dặn học sinh về nhà hoàn chỉnh lại bài sinh hoạt lớp Nhận xét tuần I,Mục tiêu : - Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần 24 - Nhắc nhở HS có kế hoạch ôn tập để chuẩn bị thi giữa kì II - Động viên khích lệ HS thi đua học tập tốt II, Các hoạt động dạy học : 1,GV cho các tổ tự bình tuần -Lớp trởng và các tổ trởng bình thi đua trớc lớp - Phân công nhiệm vụ trực nhật của tuần 25 cho tổ xếp thi đua cuối cùng -Tuyên dơng tổ có nhiều cố gắng xếp thi đua th nhất lớp 2,GV nhận xét chung các mặt hoạt động của lớp trong tuần 24 Trờng Tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 7 Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo a, Về học tập: Tuyên dơng: Phê bình . b, Về vệ sinh + Vệ sinh sân trờng, lóp học: Một số em tinh thần trách nhiệm chung cha cao nên cô giáo phải nhắc nhở nhiều + Vệ sinh cá nhân: Các bạn nam chú ý đầu tóc và vệ sinh thân thể c, Chăm sóc cây và hoa: d, Hoạt động giữa giờ: do tập không thờng xuyên nên các động tác tập cha đều và đẹp, một số em còn quên bông múa , ra xếp hàng muộn 3, Phơng hớng tuần 25: - Học kết hợp ôn tập chuẩn bị thi kì II - Duy trì nền nếp - Tích cực luyện viết chữ đẹp - Tích cực bồi dỡng HS giỏi 4, Củng cố, dặn dò Cả lớp hát bài Lớp chúng ta đoàn kết kí xác nhận của ban giám hiệu . . Trờng Tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 8 Gi¸o ¸n buæi 2 Líp 4C NguyÔn ThÞ H¶o Trêng TiÓu häc B Xu©n Vinh N¨m häc 2009-2010 9 . 3 2 3 2 5 4 +=+ . 7 3 7 3 25 13 +=+ ? Tại sao lại viết phân số 3 4 vào chỗ trống? b,( ) 4 3 ( 3 2 2 1 ) 4 3 3 2 ++=++ =++ 3 4 3 2 2 3 Bài 2: Tính. Thị Hảo - HS tự làm bài . -Gọi 2 HS lên bảng chữa. - Làm bài tập cá nhân 4 11 4 83 1 2 4 3 2 4 3 , 4 11 4 38 4 3 1 2 4 3 2, = + =+=+ = + =+=+ b a -GV cùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu giao an buoi 2 Lop 4 tuan 24, Tài liệu giao an buoi 2 Lop 4 tuan 24,

Hình ảnh liên quan

-Gọi 2 HS lên bảng chữa. - Tài liệu giao an buoi 2 Lop 4 tuan 24

i.

2 HS lên bảng chữa Xem tại trang 2 của tài liệu.