0

Tài liệu giáo an tuần 21 cả ngày T+TV

32 318 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 07:12

Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011 Thứ hai ngày 24 tháng 01 năm 2011 Hoạt động tập thể: NHẬN XÉT ĐẦU TUẦN ------------------- ------------------ Toán: LUYỆN TẬP I/Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân 5. - Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và trừ trong trường hợp đơn giản. - Biết giải bài toán có một phép nhân(trong bảng nhân 5). - Nhận biết được đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó. II/Đồ dùng dạy học: - Viết sẵn nội dung bài tập 2 lên bảng. III/Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ : -Gọi học sinh lên bảng sửa bài tập. -Gọi hai học sinh đọc bảng nhân 5. Hỏi HS về kết quả một phép nhân bất kì nào đó trong bảng. -Nhận xét đánh giá bài học sinh . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta cùng nhau củng cố các phép tính về bảng nhân 5 qua bài “Luyện tập” b) Thực hành: -Bài 1a: -Gọi HS nêu bài tập trong sách giáo khoa . - Bài tập yêu cầu ta làm gì ? - Yêu cầu lớp tự làm bài sau đó mời một em nêu miệng kết quả của mình . - Yêu cầu HS so sánh kết quả 2 x 5 và 5 x 2 - Vậy khi ta thay đổi chỗ các thừa số thì tích có thay đổi không ? - Hãy giải thích tại sao : 2 x 5 và 5 x 2 ; 5 x 3 và 3 x 5 có kết quả bằng nhau ? - Nhận xét cho điểm học sinh . Bài 2 :-Yêu cầu HS nêu đề bài. -GV ghi bảng : 5 x 4 - 9 = - Trong phép tính trên có chứa mấy phép -Hai học sinh đọc thuộc lòng bảng nhân 5. - Nêu kết quả 5 nhân 4 bằng 20 ; 5 nhân 7 bằng 35. -Hai học sinh khác nhận xét. *Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài. -Vài học sinh nhắc lại tựa bài. - Một em đọc đề bài . - Tính nhẩm . -Cả lớp thực hiện làm vào vở các phép tính . -Nêu miệng kết quả và nêu. -2 x 5 và 5 x 2 đều có kết quả bằng 10. - Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi . -Vì khi thay đổi vị trí các thừa số thì tích không thay đổi . -Học sinh khác nhận xét bài bạn. - Một học sinh nêu yêu cầu bài . - Phép tính trên có 2 dấu phép tính là GV th c hi n: ự ệ 159 Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011 tính ? Đó là những dấu tính nào ? - Khi thực hiện em thực hiện phép tính nào trước ? - Yêu cầu suy nghĩ để tìm kết quả của biểu thức -Trong biểu thức có chứa các phép tính cộng - trừ - nhân - chia thì ta phải thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau . -Gọi 3 học sinh lên bảng làm bài . +Nhận xét chung về bài làm của học sinh Bài 3: -Gọi học sinh đọc đề bài . -Yêu cầu nêu dự kiện và yêu cầu đề bài . -Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở . -Gọi một học sinh lên bảng giải . -Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn. -Giáo viên nhận xét đánh giá. Bài 4 :-Gọi học sinh đọc đề. -Tại sao lại viết tiếp số 25 ,30 vào dãy số ở phần a? - Tại sao lại viết số 17 , 20 vào dãy số ở phần b ? - Hướng dẫn HS làm và sửa bài . 3. Củng cố - Dặn dò: -Yêu cầu HS ôn lại bảng nhân 4 và bảng nhân 5. *Nhận xét đánh giá tiết học. –Dặn về nhà học và làm bài tập . nhân và trừ . - Ta thực hiện phép nhân trước phép tính trừ sau . - Lắng nghe GV hướng dẫn 5 x 4 - 9 = 20 - 9 = 11 -Cả lớp cùng thực hiện làm vào vở - 3 em lên bảng làm bài . -Đổi cheo vở để kiểm tra bài nhau . -Một em đọc đề bài sách giáo khoa. -Cả lớp làm vào vào vở. -Một học sinh lên bảng làm bài : * Giải :- Số giờ Liên học trong 5 ngày là : 5 x 5= 25 ( giờ ) Đ/S: 25 giờ -Học sinh khác nhận xét bài bạn . - Một em nêu đề bài. - Vì các số đứng liền nhau trong dãy số này hơn kém nhau 5 đơn vị . - Các số đứng liền nhau trong dãy số này hơn kém nhau 3 đơn vị . Một em lên bảng giải bài . -Học sinh khác nhận xét bài bạn. -Hai học sinh nhắc lại bảng nhân 4 và bảng nhân 5 . -Về nhà học bài và làm bài tập . ------------------- ------------------ Tập đọc: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG I/ Mục dích yêu cầu: 1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rành mạch được toàn bài. Luyện đọc đúng : sà xuống, xanh thẳm, xoè cánh, trong lồng, ẩm ướt. 2. Rèn kĩ năng đọc hiểu: Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Hãy để cho chim được tự do ca hát, bay lượn; để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời. (trả lời được câu hỏi 1, 2, 4, 5) HS khá giỏi trả lời được câu hỏi 3. * Giáo dục kĩ năng sống: - Xác định giá trị: Nhận biết được ý nghĩa của câu chuyện, từ đó xác định được giá trị của việc bảo vệ môi trường. - Thể hiện sự cảm thông. - Tư duy phê phán: biết phê phán những hành vi không đúng. II/Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ bài Tập đọc. GV th c hi n: ự ệ 160 Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011 III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra 2 học sinh đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc“Mùa xuân đến”đã học ở tiết trước. 2.Bài mới: a) Phần giới thiệu: -Hôm nay chúng ta tìm hiểu qua bài: “Chim sơn ca và bông cúc trắng”. b) Đọc mẫu: -Đọc mẫu diễn cảm bài văn. - Gọi một HS đọc lại bài . * Hướng dẫn phát âm : -Tìm các từ khó đọc hay nhầm lẫn trong bài. -Nghe HS trả lời và ghi các âm này lên bảng. - Yêu cầu đọc từng câu , nghe và chỉnh sửa lỗi cho học sinh về các lỗi ngắt giọng . * Đọc từng đoạn: - Bài này có mấy đoạn các đoạn được phân chia như thế nào ? -Yêu cầu HS đọc đoạn 1. - Trong đoạn văn có lời nói của ai ? - GV đọc mẫu câu nói của chim sơn ca và yêu cầu HS luyện đọc câu này. - Yêu cầu lớp luyện đọc đoạn 1. -Yêu cầu HS đọc đoạn 2. -Hãy tìm cách ngắt giọng câu văn cuối của đoạn này? - GV đọc mẫu yêu cầu (HS đọc lại câu văn này ) - Yêu cầu HS luyện đọc đoạn 2 . - Gọi HS đọc đoạn 3. - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh . - GV đọc mẫu đoạn 4 . - Hướng dẫn HS đọc với giọng chậm rãi nhẹ nhàng và thương cảm - Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng câu văn cuối bài - Gọi HS đọc lại đoạn 4 . * Đọc cả bài : - Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi của giáo viên. -Vài em nhắc lại tựa bài. -Lớp lắng nghe đọc mẫu . - Một em đọc lại. -Rèn đọc các từ như:sà xuống, xanh thẳm, xoè cánh, trong lồng, ẩm ướt. - Tiếp nối đọc . Mỗi em chỉ đọc một câu trong bài , đọc từ đầu đến hết bài . - Bài này có 4 đoạn . - Một em đọc đoạn 1. - Có lời nói của chim sơn ca với bông cúc. - Lắng nghe GV đọc mẫu . - Nối tiếp luyện đọc đoạn 1. - Đọc đoạn 2 . - Nêu cách ngắt giọng câu : Bông cúc muốn cứu chim / nhưng chẳng làm gì được .// - Lắng nghe GV đọc mẫu . - Luyện đọc lại câu trên và cả đoạn 2. - Một em đọc đoạn 3 . - Một em khá đọc đoạn 4. - HS tìm cách ngắt sau đó luyện ngắt giọng câu -Tội nghiệp con chim ! // Khi nó còn sống và ca hát ,/ các cậu bỏ mặc nó chết vì đói khát .//Còn bông hoa ,/ giá các cậu đừng ngắt nó thì hôm nay / chắc nó vẫn đang tắm nắng mặt trời.// GV th c hi n: ự ệ 161 Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011 - Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn. - Chia nhóm , mỗi nhóm có 4 em và yêu cầu đọc bài trong nhóm . - Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS. */ Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc. -Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh và nhân. -Lắng nghe nhận xét và ghi điểm. * Đọc đồng thanh -Yêu cầu đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài. Tiết 2 : c)Tìm hiểu bài : - Gọi HS đọc bài . -Yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi : -Chim sơn ca nói về bông cúc như thế nào ? - Khi được sơn ca khen ngợi, cúc đã cảm thấy như thế nào ? - Sung sướng khôn tả có nghĩa là gì ? - Tác giả đã dùng từ gì để miêu tả tiếng hót của sơn ca ? - Véo von có nghĩa là gì ? - Yêu cầu HS đọc đoạn 2 , 3, 4. - Vì sao tiếng hót của sơn ca trở nên buồn thảm? - Ai là người đã nhốt sơn ca vào lồng ? - Chi tiết nào cho thấy 2 cậu bé rất vô tâm với chim sơn ca ? - Không chỉ vô tâm với chim sơn ca mà hai cậu bé còn rất vô tâm với cúc trắng . Hãy tìm những chi tiết nói lên điều đó? - Cuối cùng điều gì đã xảy ra với sơn ca và bông cúc trắng ? - Mặc dù bị nhốt trong lồng nhưng sơn ca và bông cúc vẫn rất thương yêu nhau Hãy tìm những chi tiết nói lên điều đó ? - Hai cậu bé đã làm gì khi chim sơn ca chết ? - Bốn HS nối tiếp nhau đọc bài mỗi em đọc một đoạn. - Lần lượt từng em đọc đoạn theo yêu cầu trong nhóm . - Các nhóm thi đua đọc bài , đọc đồng thanh và nhân đọc . - Lớp đọc đồng thanh đoạn theo yêu cầu. - Một em đọc đoạn 1 của bài . -Lớp đọc thầm bài trả lời câu hỏi . -Chim sơn ca nói: Cúc ơi , cúc mới xinh làm sao! - Cúc cảm thấy sung sướng khôn tả. - Là không thể tả hết niềm sung sướng đó. - Chim sơn ca hót véo von . - Có nghĩa âm thanh rất cao và trong trẻo. - Hai em đọc lại đoạn 2, 3 , 4 trước lớp. - Vì sơn ca bị nhốt vào lồng. - Có hai cậu bé đã nhốt sơn ca vào lồng . - Hai cậu bé không cho chim sơn ca uống một giọt nước nào . - Hai cậu bé đã cắt đám cỏ trong đó có cả bông cúc trắng bỏ vào lồng chim . - Chim sơn ca đã chết vì khát nước còn bông cúc trắng thì héo lả đi vì thương xót . - Chim sơn ca vì khát mà vặt hết nắm cỏ mà vẫn không đụng đến bông hoa. Bông hoa cúc toả hương ngào ngạt để an ủi sơn ca . Khi sơn ca chết cúc cũng héo lả đi và thương xót. - Hai cậu đặt sơn ca vào một chiếc hộp rất đẹp và chôn cất thật long trọng . GV th c hi n: ự ệ 162 Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011 - Long trọng có nghĩa là gì ? - Theo em việc làm của hai cậu bé đúng hay sai ? - Hãy nói lời khuyên của em đối với hai cậu bé ? - Câu chuyện khuyên ta điều gì ? *Luyện đọc lại truyện: -Yêu cầu lớp nối tiếp nhau đọc lại bài . - Gọi HS nhận xét bạn . - GV nhận xét tuyên dương và ghi điểm HS. 3. Củng cố dặn dò : - Gọi hai em đọc lại bài . -Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới. -Đầy đủ nghi lễ và rất trang nghiêm . - Các cậu làm như vậy là sai . - 3 đến 5 em nói theo suy nghĩ của bản thân . - Chúng ta cần đối xử tốt với các con vật và các loài cây , loài hoa. - Bốn em lần lượt đọc nối tiếp nhau ,mỗi em đọc 1 đoạn. - Hai em đọc lại cả bài chú ý tập cách đọc thể hiện tình cảm . - Hai em nhắc lại nội dung bài . - Về nhà học bài xem trước bài mới . ------------------- ------------------ BUỔI CHIỀU: Toán: ÔN LUYỆN I/Mục tiêu: - Củng cố kĩ năng thực hành tính trong bảng nhân 5. Làm được 1 bài toán nâng cao trong dạng này. II/Đồ dùng dạy học: - Viết sẵn nội dung bài tập 2 lên bảng. III/Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ : 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn ôn luyện: -Bài 1: -Gọi HS nêu bài tập trong VBT. - Bài tập yêu cầu ta làm gì ? - Yêu cầu lớp tự làm bài sau đó mời một em nêu miệng kết quả của mình . - Nhận xét cho điểm học sinh . Bài 2 :-Yêu cầu HS nêu đề bài. -GV ghi bảng : 5 x 4 - 9 = - Trong phép tính trên có chứa mấy phép tính ? Đó là những dấu tính nào ? - Khi thực hiện em thực hiện phép tính nào trước ? - Yêu cầu suy nghĩ để tìm kết quả của biểu thức -Trong biểu thức có chứa các phép tính *Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài. - Một em đọc đề bài . - Tính nhẩm. -Cả lớp thực hiện làm vào vở BT các phép tính . -Nêu miệng kết quả và nêu. -Học sinh khác nhận xét bài bạn. - Một học sinh nêu yêu cầu bài . - Phép tính trên có 2 dấu phép tính là nhân và trừ . - Ta thực hiện phép nhân trước phép tính trừ sau . - Lắng nghe GV hướng dẫn 5 x 4 - 9 = 20 - 9 = 11 GV th c hi n: ự ệ 163 Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011 cộng - trừ - nhân - chia thì ta phải thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau . -Gọi 4 học sinh lên bảng làm bài . +Nhận xét chung về bài làm của học sinh Bài 3 -Gọi học sinh đọc đề bài . -Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở BT. -Gọi một học sinh lên bảng giải . -Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn. -Giáo viên nhận xét đánh giá. Bài 4 :-Gọi học sinh đọc đề. - Hướng dẫn HS làm và sửa bài. Bài 5 :- Nâng cao 5 con chó và 3 con gà. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái chân? - GV hướng dẫn HS làm bài vào vở sau đó chữa bài. 3. Củng cố - Dặn dò: *Nhận xét đánh giá tiết học. –Dặn về nhà học và làm bài tập . -Cả lớp cùng thực hiện làm vào vở - 4 em lên bảng làm bài . -Đổi cheo vở để kiểm tra bài nhau . -Một em đọc đề bài VBT. -Cả lớp làm vào vở BT. -Một học sinh lên bảng làm bài : * Giải :- 4 bao như thế có tất cả là: 5 x 4 = 20(kg ) Đ/S: 20 kg -Học sinh khác nhận xét bài bạn. - Một em nêu đề bài. -Học sinh làm bài vào vở BT- 1 HS lên bảng. - 1 HS xung phong lên bảng chữa bài. * Giải :- Số chân của 5 con chó là: 4 X 5 = 20( chân) Số chân của 3 con gà là: 2 X 3 = 6 ( chân ) Số chân chó và gà có tất cả là: 20 + 6 = 26 ( chân ) Đ/ S: 26 chân. -Về nhà học bài và làm bài tập. ------------------- ------------------ Tiếng Việt: LUYỆN: TẬP ĐỌC I/ Mục dích yêu cầu: 1.Cho HS luyện đọc thêm bài tập đọc: “Chim sơn ca và bông cúc trắng” 2.Giúp HS ghi nhớ nội dung bài. 3. Giáo dục các kĩ năng sống cho HS. II/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: 2.Bài mới: a) Phần giới thiệu: -Hôm nay chúng ta luyện đọc lại bài: “Chim sơn ca và bông cúc trắng”. b) Luyện đọc: - * Đọc từng đoạn: - Bài này có mấy đoạn các đoạn được phân chia như thế nào ? -Yêu cầu HS nối tiếp đọc mỗi em 1 -Vài em nhắc lại tựa bài. - Bài này có 4 đoạn . - HS nối tiếp luyện đọc. GV th c hi n: ự ệ 164 Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011 đoạn cho đến hết bài. - Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS. * Thi đọc: -Mời các nhóm thi đua đọc. -Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh và nhân. -Lắng nghe nhận xét và ghi điểm. * Đọc đồng thanh: -Yêu cầu đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài. c)Ôn nội dung bài: - Gọi HS đọc bài . -Yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi SGK. - Hãy nói lời khuyên của em đối với hai cậu bé ? - Câu chuyện khuyên ta điều gì ? *Luyện đọc lại truyện: -Yêu cầu lớp nối tiếp nhau đọc lại bài . - Gọi HS nhận xét bạn . - GV nhận xét tuyên dương và ghi điểm HS. 3. Củng cố dặn dò: - Gọi hai em đọc lại bài . -Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới. - Lần lượt từng em đọc đoạn theo yêu cầu trong nhóm . - Các nhóm thi đua đọc bài , đọc đồng thanh và nhân đọc . - Lớp đọc đồng thanh đoạn theo yêu cầu. - Một em đọc 1 đoạn cả lớp đọc thầm trả lời các câu hỏi SGK. - 3 đến 5 em nói theo suy nghĩ của bản thân . - Chúng ta cần đối xử tốt với các con vật và các loài cây , loài hoa. - Bốn em lần lượt đọc nối tiếp nhau ,mỗi em đọc 1 đoạn. - Hai em đọc lại cả bài chú ý tập cách đọc thể hiện tình cảm . - Hai em nhắc lại nội dung bài . - Về nhà học bài xem trước bài mới . ------------------- ------------------ Thủ công: GẤP CẮT DÁN PHONG BÌ I/ Mục tiêu: * Học sinh biết cách gấp, cắt, dán phong bì. - Gấp, cắt, dán được phong bì .Nếp gấp, đường cắt,đường dán thẳng, phẳng. Phong bì có thể chưa cân đối. - HS thích làm phong và sử dụng . II/ GV chuẩn bi: Xem SGV - 232. III/Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: -Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh . -Giáo viên nhận xét đánh giá . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta tập“ Gấp, cắt, dán phong bì “ b) Khai thác: -Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên trong tổ mình . -Lớp theo dõi giới thiệu bài. -Hai em nhắc lại tựa bài học. GV th c hi n: ự ệ 165 Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011 *Hoạt động1 : Hướng dẫn quan sát và nhận xét . -Cho HS quan sát mẫu phong bì . -Đặt câu hỏi : - Phong bì có hình gì ? - Mặt trước và mặt sau của phong bì như thế nào ? - Em hãy so sánh kích thước phong bì với kích thước thiếp chúc mừng. Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu . * Bước 1 :Gấp phong bì . - Gấp cắt tờ giấy hình chữ nhật . Gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng như trên sao cho mép dưới của tờ giấy cách mép trên khoảng 2ô . - Gấp hai bên hình 2 , mỗi bên vào khoảng một ô rưỡi để lấy đường dấu gấp. Bước 2 - Cắt phong bì . -Mở tờ giấy ra , cắt theo đường dấu gấp để bỏ những phần gạch chéo ở hình 4 được hình 5. Bước 3 - Dán thành phong bì . - Gấp lại theo các nếp gấp ở hình 5 , dán hai mép bên và gấp mép trên theo đường dấu gấp H6 ta được chiếc phong bì . - Gọi 1 hoặc 2 em lên bảng thao tác gấp dán phong bì cả lớp quan sát. -GV nhận xét uốn nắn các thao tác gấp , dán . -GV tổ chức cho các em tập gấp phong bì bằng giấy nháp . -Nhận xét đánh giá tuyên dương các sản phẩm đẹp . 3. Củng cố - Dặn dò: -Yêu cầu nhắc lại các bước gấp, dán phong bì . -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học . -Dặn về nhà học bài và chuẩn bị dụng cụ cho tiết sau thực hành gấp, dán phong bì . - Lớp quan sát và nêu nhận xét. - Phong bì là tờ giấy hình chữ nhật. - Mặt trước ghi chữ “ Người gửi” , “ Người nhận”; mặt sau dán theo hai cạnh để đựng thư , sau khi cho thư vào phong bì thì dán nốt cạnh còn lại . - So sánh và nêu nhận xét về kích thước phong bì so với thiếp chúc mừng - Quan sát để nắm được cách gấp gấp , dán phong bì. -1 hoặc 2 em lên bảng thao tác gấp dán phong bì cả lớp quan sát. - Lớp thực hành gấp , dán phong bì theo hướng dẫn của giáo viên . -Hai em nhắc lại cách cắt gấp, dán phong bì . -Chuẩn bị dụng cụ tiết sau đầy đủ để tiết sau Gấp dán phong bì tt. ------------------- ------------------ GV th c hi n: ự ệ 166 Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011 Thứ ba ngày 25 tháng 01 năm 2011 Chính tả:( Tập chép) CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG I/ Mục đích yêu cầu: - Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nói của nhân vật. - Làm được BT2b, HS khá, giỏi giải được câu đố ở BT3b. II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn . III/Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Bài cũ : - Gọi 3 em lên bảng. - Đọc các từ khó cho HS viết.Yêu cầu lớp viết vào giấy nháp . - Nhận xét ghi điểm học sinh . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: -Hôm nay các em sẽ viết đúng , viết đẹp một đoạn trong bài “ Chim sơn ca và bông cúc trắng”và làm các bài tập phân biệt vần uốc / uôt . b) Hướng dẫn tập chép: 1/ Ghi nhớ nội dung đoạn viết : -Treo bảng phụ đoạn văn. Đọc mẫu đoạn văn 1 lần sau đó yêu cầu HS đọc lại. -Đoạn văn trích trong bài tập đọc nào? - Đoạn trích nói về nội dung gì ? 2/ Hướng dẫn trình bày: - Đoạn văn có mấy câu ? - Lời của sơn ca nói với cúc được viết sau các dấu câu nào? -Trong bài còn có các dấu câu nào nữa? 3/ Hướng dẫn viết từ khó: -Hãy tìm trong bài các chữ có dấu hỏi / ngã ? - Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con. -Giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho HS. 4/Chép bài: -Học sinh chép bài vào vở. - Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh. 5/Soát lỗi : -Đọc lại để học sinh dò bài , tự bắt lỗi. 6/ Chấm bài: -Thu tập học sinh chấm điểm và nhận - Ba em lên bảng viết các từ thường mắc lỗi ở tiết trước: chiết cành , chiếc lá , hiểu biết , xanh biếc , . - Nhận xét các từ bạn viết. - Lắng nghe giới thiệu bài . - Nhắc lại tựa bài . -Lớp lắng nghe giáo viên đọc. -Ba em đọc lại bài,lớp đọc thầm tìm hiểu bài. - Đoạn văn trích trong bài :“ Chim sơn ca và bông cúc trắng”. - Về cuộc sống của chim sơn ca và bông cúc khi chưa bị nhốt vào lồng . - Bài viết có 5 câu . - Viết sau hai dấu chấm và dấu gạch đầu dòng. - Dấu chấm , dấu phẩy , dấu chấm cảm . -Các chữ có dấu hỏi / ngã : mãi , thẳm - Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con . - Hai em thực hành viết các từ khó trên bảng . - Nhìn bảng để chép bài vào vở. -Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì. - Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm . GV th c hi n: ự ệ 167 Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011 xét từ 8 – 10 bài . c) Hướng dẫn làm bài tập: *Bài 2b, 3b: Trò chơi thi tìm từ: - Chia lớp thành 4 nhóm , tổ chức cho các đội thi tìm từ theo yêu cầu . - Trong 5 phút đội nào tìm được nhiều từ đúng hơn là đội thắng cuộc. - Mời 4 nhóm cử đại diện lên dán bảng từ của nhóm mình lên bảng lớp . -Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng. - Tuyên dương nhóm thắng cuộc . 3. Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. -Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp. -Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới. - Chia thành 4 nhóm . - Các nhóm thảo luận sau 5 phút. - Mỗi nhóm cử 3 bạn lên bảng dán bảng từ . + Tuốt , cuốt , nuốt . + Cái cuốc , luộc rau , thuộc bài , bạch tuộc . . - Các nhóm khác nhận xét chéo . - Nhắc lại nội dung bài học . -Về nhà học bài và làm bai tập trong sách . ------------------- ------------------ Toán: ĐƯỜNG GẤP KHÚC - ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC I/ Mục tiêu: - Nhận dạng được và gọi đúng tên đường gấp khúc. - Nhận biết độ dài đường gấp khúc. - Biết tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng của nó. III/Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ : -Gọi học sinh lên bảng sửa bài tập. - Tính : 4 x 5 + 20 2 x 7 + 32 3 x 8 - 13 5 x 8 - 25 -Nhận xét đánh giá bài học sinh . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: -Hôm nay các em sẽ làm quen với đường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúc. b) Khai thác: * Giới thiệu đường gấp khúc - Cách tính độ dài đường gấp khúc. - Chỉ vào đường gấp khúc đã vẽ sẵn trên bảng và nêu : - Đây là đường gấp khúc ABCD. - Yêu cầu HS quan sát và nêu câu hỏi : -Đường gấp khúc ABCD gồm những đoạn thẳng nào ? - Đường gấp khúc ABCD gồm những điểm nào ? - Những đoạn thẳng nào có chung một -Hai học sinh lên bảng tính. 4 x 5 + 20 = 20 + 20 ; … = 40 -Hai học sinh khác nhận xét. *Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài. -Vài học sinh nhắc lại tựa bài. - Hai em nhắc lại : Đường gấp khúc ABCD. - Gồm các đoạn thẳng AB, BC và CD - Đường gấp khúc ABCD gồm các điểm: A, B, C, D - AB và BC có chung điểm B , Đoạn GV th c hi n: ự ệ 168 [...]... - Theo dõi học sinh đọc bài 4/ Thi đọc : - Tổ chức để các nhóm thi đọc đồng thanh -Thi đọc nhân(mỗi nhóm cử 2 và đọc nhân bạn) - Nhận xét cho điểm 5/ Đọc đồng thanh : - Yêu cầu cả lớp đọc -Cả lớp đọc đồng thanh đồng thanh c) Hướng dẫn tìm hiểu bài: GV thực hiện: 177 Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 - Yêu cầu một em đọc bài -Tìm tên các loài chim có trong bài ? Năm học : 2010 - 2011 -Một... nhắc lại nội dung bài học học -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về viết đoạn văn vào vở chuẩn bị -Về nhà học bài chép đoạn văn tả cảnh tốt cho tiết sau mùa hè vào vở và chuẩn bị cho tiết sau -Hoạt động tập thể: SINH HOẠT LỚP I.Mục tiêu: -Giúp HS biết: -Những ưu và khuyết điểm trong tuần qua - Tìm biện pháp để khắc phục cho thời gian tới 2 .Giáo dục HS tinh thần đoàn kết,có... tập -Tập làm văn: ĐÁP LỜI CẢM ƠN - TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM I/Mục tiêu: * Biết đáp lại lời cảm ơn trong những tình huống giao tiếp đơn giản(BT1,BT2) - Thực hiện được yêu cầu của BT3(tìm câu văn miêu tả trong bài, viết 2, 3 câu về một loài chim) II/ Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ bài tập 1 Chép sẵn bài tập 3 lên bảng Mỗi học sinh chuẩn bị về tranh ảnh một loài chim mà em yêu thích III/Các... hiện: 187 Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 a/ Giới thiệu bài: -Bài TLV hôm nay, các em sẽ học cách đáp lời cảm ơn Sau đó viết một đoạn văn tả ngắn về loài chim mà em thích b/ Hướng dẫn làm bài tập: *Bài 1: -Treo tranh minh hoạ và yêu cầu một em đọc lời của các nhân vật trong tranh - Khi được cụ già cảm ơn bạn HS đã nói gì ? - Theo em tại sao bạn học sinh lại nói như vậy ? Năm học : 2010 - 2011 - Lắng... b -Cả lớp cùng thực hiện làm vào vở BT Bài 4: -Gọi học sinh đọc đề bài - Một em nêu đề bài -Hình tam giác có mấy cạnh ? - Hình tam giác có 3 cạnh - Đường gấp khúc này tính thế nào ? - Đường gấp khúc gồm 3 đoạn khép lại -Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở với nhau -Gọi một học sinh lên bảng giải -Cả lớp làm vào vào vở bài tập -Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn -Một học sinh lên bảng giải bài: -Giáo. .. dạy học: 1.Đánh giá tuần học vừa qua: a Nề nếp:-Các em đi học đúng giờ, đến lớp áo quần sạch sẽ,gọn gàng, vệ sinh lớp học tương đối sạch sẽ -Sách vở tương đối đầy đủ b.Học tập: - Nhiều bạn có sự tiến bộ vươn lên trong học tập + Khuyết điểm: Một số bạn chữ viết chưa tiến bộ, còn cẩu thả: Nguyên, Quang, Tú Diễm,… 2 Phương hướng tuần tới: -Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn - Cố gắng... Tương tự hãy tìm đặc điểm của từng loài chim ? - Theo em việc tác giả dân gian dùng các từ để gọi người , các đặc điểm của người để kể về các loài chim có dụng ý gì ? - Em thích nhất là con chim nào trong - Nêu theo suy nghĩ của bản thân bài ? Vì sao ? * Học thuộc lòng bài vè : -Yêu cầu lớp đọc đồng thanh bài vè - Lớp đọc đồng thanh bài vè - Xoá dần bảng cho học sinh đọc thuộc - nhân thi đọc thuộc... Hướng dẫn viết từ khó: -Tìm những từ có thanh hỏi, thanh ngã? -chèo bẻo , mách lẻo , - Yêu cầu lớp viết bảng con các từ khó - Hai em lên viết từ khó vừa nêu - Thực hành viết vào bảng con các từ - Mời hai em lên viết trên bảng lớp, sau vừa nêu đó đọc lại - Nhận xét và sửa những từ học sinh viết sai 4/ Viết chính tả: - Đọc cho học sinh viết bài thơ vào vở -Nghe giáo viên đọc để chép vào vở 5/Soát lỗi... thiệu bài: - Hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ hoa R -Lớp theo dõi giới thiệu và một số từ ứng dụng có chữ hoa R -Vài em nhắc lại tựa bài b)Hướng dẫn viết chữ hoa : *Quan sát số nét quy trình viết chữ R -Học sinh quan sát -Yêu cầu quan sát mẫu và trả lời : - Chữ R có những nét nào ? -Chữ R gồm 2 nét là nét móc ngược trái và nét 2 là nét cong trên kết hợp với nét móc ngược phải , hai nét nối với nhau... con: giữa ĐKD2 và 3 - Yêu cầu viết chữ hoa R vào bảng con - Quan sát theo giáo viên hướng dẫn - Lớp theo dõi và thực hiện viết vào *Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: bảng con - Gv viết cụm từ ứng dụng lên bảng GV thực hiện: 180 Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 -Yêu cầu một em đọc cụm từ -Em hiểu cụm từ “ Ríu rít chim ca” nghĩa là gì? * Quan sát , nhận xét : - Cụm từ :” ríu rít chim ca” có mấy chữ ? . chức để các nhóm thi đọc đồng thanh và đọc cá nhân . - Nhận xét cho điểm . 5/ Đọc đồng thanh : - Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh. c) Hướng dẫn tìm hiểu bài:. thương cảm - Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng câu văn cuối bài - Gọi HS đọc lại đoạn 4 . * Đọc cả bài : - Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi của giáo viên.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu giáo an tuần 21 cả ngày T+TV, Tài liệu giáo an tuần 21 cả ngày T+TV,

Hình ảnh liên quan

-Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi của  giáo viên. - Tài liệu giáo an tuần 21 cả ngày T+TV

ai.

em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi của giáo viên Xem tại trang 3 của tài liệu.
-Mời 4 nhóm cử đại diện lên dán bảng từ của nhóm mình lên bảng lớp  . - Tài liệu giáo an tuần 21 cả ngày T+TV

i.

4 nhóm cử đại diện lên dán bảng từ của nhóm mình lên bảng lớp Xem tại trang 10 của tài liệu.
NẶN HOẶC VẼ HÌNH DÁNG NGƯỜI - Tài liệu giáo an tuần 21 cả ngày T+TV
NẶN HOẶC VẼ HÌNH DÁNG NGƯỜI Xem tại trang 15 của tài liệu.
-GV gọi một em lên bảng và nêu câu hỏi: + Con người có những bộ phận chính nào? - Tài liệu giáo an tuần 21 cả ngày T+TV

g.

ọi một em lên bảng và nêu câu hỏi: + Con người có những bộ phận chính nào? Xem tại trang 16 của tài liệu.