Bài soạn GIAO AN 5 TUAN 21 CKT- KNS

34 312 0
Bài soạn GIAO AN 5 TUAN 21 CKT- KNS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thø hai TËp ®äc TrÝ dòng song toµn i. Mơc tiªu, 1. BiÕt ®äc diƠn c¶m bµi v¨n, ®äc ph©n biƯt giäng cđa c¸c nh©n vËt 2. HiĨu ý nghÜa bµi häc: Ca ngỵi sø thÇn Giang V¨n Minh trÝ dòng song toµn, b¶o vƯ ®ỵc qun lỵi ®Êt níc ( Tr¶ lêi ®ỵc c¸c c©u hái trong SGK) II. chn bÞ GV- Trang minh ho¹ bµi ®äc trong SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc– Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Thứ 2 17/1 Tập đọc Toán Lòch sử Đòa lí Trí dũng song toàn Luyện tập về tính diện tích Nước nhà bò chia cắt Các nước láng riềng của Việt Nam Thứ 3 18/1 Chính tả Toán LT và câu Đạo đức Nghe viết :Trí dũng song toàn Luyện tập về tính diện tích (tt) Mở rộng vốn từ :Công dân Uỷ ban nhân dân xã ,phường em ( T1) Thứ 4 19/1 Tập đọc Toán Kể chuyện Kó thuật Tiếng rao đêm. Luyện tập chung Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. Vệ sinh và phòng bệnh cho gà Thứ 5 20/1 TLV Toán LT và câu Âm nhạc Khoa học Lập chương trình hoạt động (tt) Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Học hát: Bài Tre ngà bên lăng Bác Năng lượng Mặt Trời Thứ 6 21/1 TLV Toán Khoa học Mó thuật SHTT Trả bài văn tả người DTXQ –DTTP của hình hộp chữ nhật Sử dụng năng lượng chất đốt Tập nặn tạo dáng :Đề tài tự chọn Sinh hoạt lớp cuối tuần 21 1 Tuần 21 Tuần 21 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - GV nhận xét + cho điểm 3. Bài mới a. Giới thiệu bài b. Luyện đọc và tìm hiểu bài *Luyện đọc - GV chia đoạn: 4 đoạn - Cho HS đọc đoạn nối tiếp. - Luyện đọc những từ ngữ dễ đọc sai: thảm thiết, cúng giỗ, ngạo mạn. - Cho HS đọc cả bài - Đọc theo nhóm - Học sinh đọc bài - GV đọc *Tìm hiểu bài - Cho HS đọc thành tiếng, đọc thầm. + Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễm Thăng? - Cho HS đọc thành tiếng, đọc thầm. + Vì sao vua nhà Minh sai ngời ám hại ông Giang Văn Minh? + Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là ngời trí dũng song toàn? c. Đọc diễn cảm Cho 1 nhóm đọc phân vai. - GV đa bảng phụ đã ghi sẵn đoạn cầu luyện và hớng dẫn HS đọc. - Cho HS thi đọc. 4. Củng cố - Nhận xét tiết học 5. Dặn dò - Chuẩn bị tiết sau. - hát tập thể - HS 1 đọc đoạn 1+ đoạn 2 và trả lời câu hỏi: - HS lắng nghe. - 2 HS đọc nối tiếp bài văn. - HS đọc - HS nối tiếp nhau đọc (2 lần). - HS chia nhóm 4. Mỗi em đọc 1 đoạn, sau đó đổi lại thứ tự đọc. - 1 HS đọc lại cả bài trớc lớp. - Theo dõi - 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo. - Ông vờ khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời .vua Minh bị mắc mu nhng vẫn phải bỏ lệ nớc ta góp giỗ Liễu Thăng. - 1HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm. - 2HS nhắc lại cuộc đối đáp. - Vì vua Minh mắc mu ông phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng. Vua Minh còn căm ghét ông vì ông dám lấy cả việc quân đội ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại. - Vì ông vừa mu trí vừa bất khuất. Giữa triều đình nhà Minh, ông biết dùng mu để buộc nhà Minh phải bỏ lệ góp giỗ Liều Thăng. Ông không sợ chết, dám đối lại bằng một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc. - 5 HS đọc phân vai: ngời dẫn chuyện, Giang Văn Minh, vua nhà Minh, đại thần nhà Minh, vua Lê Thần Tông. - HS đọc theo hớng dẫn của GV. - HS thi đọc phân vai. - Lớp nhận xét luyện tập về tính diện tích I. Mục tiêu Giúp HS: - Tính đợc diện tích một số hình đợc cấu tạo từ các hình đã học (bài 1) - HS khá giỏi làm hết các bài bập II. Chuẩn bị - Bảng phụ 2 III. Các hoạt động dạy- học . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Yêu cầu 1 HS nêu công thức tính diện tích mộ số hình đã học :Diện tích hình tam giác, hình thang, hình vuồng, hình chữ nhật. - Gọi HS nhận xét,GV xác nhận 3. Bài mới a. Giới thiệu bài b.Luyện tập *Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh thực hành tính diện tích của một số hình trên thực tế Treo bảng phụ có vẽ sẵn hình minh hoạ trong ví dụ ở SGK (trang 103) - GV đọc yêu cầu: Tính diện tích của mảnh đất có kích thớc theo hình vẽ trên bảng - Có thể áp dụng ngay công thức tính để tính diện tích cuả mảnh đất đã cho cha ? + Muốn tính diện tích mảnh đất này ta làm thế nào ? Yêu cầu nhắc lại - Hát - HS trả lời S hcn = a x b S tg=a x h : 2 S vuông = a x a s thang =(a + b ) x h : 2 (Các số đo phải cùng đơn vị ) -HS quan sát - Hs lắng nghe, quan sát hình đã treo của GV - Cha có công thức nào để tính đợc diện tích của mảnh đất đó - Ta phải chia hình đó thành các phần nhỏ là các hình đã có trong công thức tính diện tích - HS lắng nghe - HS thực hiện yêu cầu - Các nhóm trình bầy kết quả *Hoạt động 2: Luyện tập * Bài 1: (trang 104) - Gọi 1 HS đọc đề bài .Xem hình vẽ - Yêu cầu HS làm vào vở, 1 HS khác làm bảng phụ - Chũa bài: + gọi Hs trình bầy bài làm, HS khác nhận xét chữa bài . + Gv nhận xét, chữa bài * Bài 2: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của BT - Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS làm bài 4. Củng cố - Nhận xét tiết học - HS đọc và làm bài vào vở Bài giải Chia mảnh đất thành 2 hình chữ nhật ABCI và FGDE Chiều dài của hình chữ nhậtABDI là: 3,5 x 3,5 + 4,2 = 11,2(m) Diện tích hình chữ nhật ABDI là: 3,5 x 11,2 = 39,2(m 2 ) Diện tích hình chữ nhật FGDE là: 4,2 x 6,5 = 27,3(m 2 ) Diện tích khu đất đó là: 39,2 + 27,3 = 66,5(m 2 ) -Đáp số: 66,5(m 2 ) - 1 HS đọc - HS làm bài - Diện tích hình 1 và 2 là 100,5 x 30 = 3005(m 2 ) - Diện tích hình 3 là (50 - 30) x (100,5 - 40,5) =1200(m 2 ) Diện tích khu đất là 3 5. dặn dò - Chuẩn bị tiết sau. 3005 +1200 = 4205 (m 2 ) Đáp số :4205m 2 Lịch sử Nớc nhà bị chia cắt I. Mục tiêu - Biết đôi nét về tình hình nớc ta sau Hiệp định Giơ - ne vơ năm 1954. -+ Miền Bắc đợc giải phóng tiến lên chủ nghĩa xã hội. + Mĩ Diệm âm mu chia cắt lâu dài ở nớc ta, tàn sát nhân dân Miền Nam, nhân dân ta phải cầm súng đứng lên chông Mĩ Diệm: Thực hiện chính sách tố cộng , diệt công thẳng tay tay giết hại những chiến sĩ cách mạng và những ngời dân vô tội. - Chỉ giới tuyến quân sự tạm thời trên bản đồ. II. Chuẩn bị - Bản đồ hành chính VN - Phiếu học tập của HS III. Các hoạt động dạy- học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới a. Giới thiệu bài b. Nội dung bài * Hoạt động 1: Nội dung hiệp định Giơ - ne- vơ - GV yêu cầu HS đọc SGK và tìm hiểu các câu hỏi + Tìm hiểu các khái niệm: hiệp thơng, hiệp định, tổng tuyển cử, tố cộng, diệt cộng, thảm sát. + Tại sao có hiệp định giơ - ne- vơ? + Nội dung cơ bản của hiệp định Giơ- ne- vơ là gì? + Hiệp định thể hiện mong ớc gì của nhân dân ta? - GV tổ chức cho HS trình bày ý kiến về các vấn đề nêu trên * Hoạt động 2: Vì sao nớc ta bị chia cắt thành - Hát - HS quan sát . - HS đọc SGK + hiệp thơng: tổ chức hội nghị đại biểu 2 miền bắc nam để bàn về việc thống nhất đất nớc + Hiệp định: Văn bản ghi lại những nội dung do các bên liên quan kí + Tổng tuyển cử: Tổ chức bầu cử trong cả nớc. + Tố cộng: Tố cáo bôi nhọ những ngời cộng sản, . + Diệt cộng: tiêu diệt những ngời việt cộng + Thảm sát: Giết hại hàng loạt chiến sĩ cách mạng và đồng bào . - Hiệp định Giơ ne vơ là hiệp định pháp phải kí với ta sau khi chúng thất bại nặng nề ở điện Biên phủ Hiệp định kí ngày 21- 7- 1954 - Hiệp địmh công nhận chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ởViệt Nam. Theo hiệp định, sông Bến Hải làm giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam - Bắc. Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Băc, chuyển vào Nam . - Hiệp định thể hiện mong muốn độc lập tự do và thống nhất đất nớc của dân tộc ta. - HS trả lời - Hs thảo luận nhóm các câu hỏi 4 2 miền Nam- Bắc - Gv tổ chức cho HS làm việc theo nhóm + Mĩ có âm mu gì? + Những việc làm của đế quốc Mĩ đã gây hậu quả gì cho dân tộc? + Muốn xoá bỏ nỗi đau chia cắt , dân tộc ta phải làm gì? - Gv tổ chức HS báo cáo kết quả 4. Củng cố - GV nhận xét giờ học 5.Dặn dò - Chuẩn bị tiết sau - Mĩ âm mu thay chân Pháp xâm lợc miền Nam VN - Lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm - Ra sức chống phá lực lợng cách mạng. - Khủng bố dã man những ngời đòi hiệp thơng, tổng tuyển cử thống nhất đất nớc. - Thực hiện chíng sách tố cộng và diệt cộng - Đồng bào ta bị tàn sát, đất nớc ta bị chia cắt lâu dài - chúng ta lại tiếp tục đứng lên cầm súng chống đế quốc Mĩ và tay sai. - Hs báo cáo kết quả. Địa lí Các nớc láng giềng của việt nam i. Mục tiêu - Dựa vào lợc đồ (bản đồ), đọc tên và nêu đợc vị trí địa lí của Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc và đọc tên thủ đô của 3 nớc này. - Biết sơ lợc đặc điểm địa hình và tên những sản phẩm chính của nền kinh tế Cam - pu chia và Lào: + Lào không giáp biển, địa hình phần lớn là núi và cao nguyên: Cam pu chia có địa hình chue yếu là đồng bằng dạng lòng chảo. - Cam-pu-chia sản xuất và chế biến nhiều lúa gạo, cao su, hồ tiêu, đờng thốt nốt, đánh bắt nhiều cá nớc ngọt: Lào sản xuất quế, cánh kiến, gỗ và lúa gạo. - Trung Quốc là nớc có số dân đông nhất thế giới, đang phát triển mạnh, với nhiều ngành công nghiệp hiện đại. - Hs khá, giỏi nêu đợc những điểm khác nhau của Lào và Cam pu chia về vị trí địa lí và địa hình. II. Chuẩn bị Bản đồ Các nớc châu á. Phiếu học tập của HS. III. Các hoạt động dạy - học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - GV gọi 3 HS lên bảng, yêu cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm HS. 3. Bài mới a. Giới thiệu bài - GV treo lợc đồ các nớc châu á và nêu yêu cầu HS chỉ và nêu tên các nớc có chung đờng biên giới trên đất liền với nớc ta. b. Phát triển bài -Hat tập thể - 3 HS lần lợt lên bảng trả lời các câu hỏi sau Trung Quốc ở phía Bắc nớc ta Lào ở phía Tây Bắc nớc ta. Cam-pu-chia ở phía Tây nam nớc ta. *Hoạt động 1: Căm- pu- chia ? Em hãy nêu vị trí địa lí của căm -pu- chia ? - HS thảo luận nhóm 3 - Căm pu chia nằm trên bán đảo Đông Dơng, trong khu vực ĐNA, phía bắc giáp Lào, Thái Lan, phía Đông giáp với VN, phía Nam giáp với biển 5 ? Chỉ trên lợc đồ và nêu tên thủ đô Căm Pu- chia? ? Nêu nét nổi bật của địa hình căm pu chia? ? Dân c Cam pu chia tham gia sản xuất trong ngành gì là chính? Kể tên các sản phẩm chính của ngành nay. ? Vì sao Cam pu- chia đánh bắt đợc nhiều cá nớc ngọt? ? mô tả kiến trúc Ăng- co Vát và cho biết tôn giáo chủ yếu của ngời dân Cam- pu -chia - Yêu cầu HS trình bày kêt qủa thảo luận nhóm. - Kết luận: Cam pu chia nằm ở ĐNA, giáp biên giới Việt Nam. Kinh tế Cam-pu chia đang chú trtọng phát triển nông nghiệp, và công nghiệp chế biến nông sản/ và phía Tây giáp với Thái Lan - Thủ đô Căm- pu- chia là Phnôm Pênh - Địa hình Cam- pu chia tơng đối bằng phẳng, đồng bằng chiếm đa số diện tích, chỉ có một phần nhỏ là đồi núi thấp có độ cao từ 200 dến 500m - Tham gia sản xuất nông nghiệp là chính. Các sản phẩm chính của ngành nông nghiệp là lúa gạo, hồ tiêu, đánh bắt nhiều cá nớc ngọt. - Vì giữa Cam pu- chia là Biển Hồ, đây là hồ chứa nớc ngọt lớn nh biển có lợng cá tôm nớc ngọt rất lớn - Dân Cam-pu chia chủ yếu là theo đạo phật, Có rất nhiều đền chùa đẹp, tạo nên phong cảnh đẹp hấp dẫn khách du lịch *Hoạt động 2: Lào - Chia lớp thành 6 nhóm ? Em hãy nêu vị trí của Lào? ? Chỉ trên lợc đồ và nêu tên thủ đô Lào? ? Nêu nét nổi bật của địa hình Lào? ? Kể tên các sản phẩm của Lào? ? Mô tả kiến trúc Luông Pha- băng. Ngời dân Lào chủ yếu theo đạo gì? - Đại diện nhóm báo cáo kết quả * Kết luận: Lào không giáp biển, có diện tích rừng lớn, là một nớc nông nghiệp, ngành công nghiệp lào đang đợc chú trọng và phát triển - Lào nằm trên bán đảo Đông dơng, trong khu vực ĐNA phía Bắc giáp TQ, phía Đông và Đông bắc giáp với VN. phái Nam giáp Căm- pu- chia , phía Tây giáp với Thái Lan , phái Tây Bắc giáp với Mi- an-ma, nớc Lào không giáp biển - Thủ đô Lào là viêng Chăn - địa hình chủ yếu là đồi núi và cao nguyên - các sản phẩm chính của Lào là quế, cánh kiến, gỗ quý và lúa gạo - Ngời dân Lào chủ yếu theo đạo phật *Hoạt động 3: Trung Quốc ? Hãy nêu vị trí địa lí của TQ? ? Chỉ trên lợc đồ và nêu tên thủ đô của TQ ? ? Em có nhận xét gì về diện tích và dân số nớc TQ? ? kể tên các sản phẩm TQ? ? Em biết gì về Vạn Lí Trờng Thành? - Yêu cầu HS trình bày kết quả - GV theo dõi bổ sung GVkết luận: * Hoạt động 4: Thi kể về các nớc láng giềng - TQ nằm trong khu vựa ĐNA. TQ có chung biên giới với nhiều nớc : Mông Cổ, Triều Tiên, Liên Bang Nga, VN. Lào, mi a ma, ấ Độ - thủ đô TQ là Bắc Kinh. - TQ có diện tích lớn, dân số đông nhất thế giới. - Từ xa đất nớc Trung Hoa đã nổi tiếng với chè , gốm sứ. tơ lụa. Ngày nay, kinh tế Trung Quốc rất phát triển. Các sản phẩm nh máy móc, thiết bị, ô tô, đồ chơI điện tử, hàng may mặc của Trung Quốc đã xuất khẩu sang nhiều nớc - Đây là công trình kiến trúc đồ sộ Đợc xây dựng bắt đầu từ thời Tần Thuỷ Hoàng( trên hai ngàn năm) 6 cđa ViƯt Nam - GV chia líp thµnh 3 nhãm dùa vµo tranh ¶nh th«ng tin mµ c¸c em ®· su tÇm ®ỵc + nhãm Lµo: Su tÇm tranh ¶nh th«ng tin vỊ níc Lµo + Nhãm Cam -pu – chia: Su tÇm tranh ¶nh th«ng tin vỊ níc Cam- pu - chia + Nhãm Trung Qc: Su tÇm tranh ¶nh th«ng tin vỊ níc Trung Qc 4. Cđng cè - NhËn xÐt tiÕt häc 5. DỈn dß - DỈn HS chn bÞ bµi sau. - HS trÝnh bµy tranh ¶nh th«ng tin mµ nhãm m×nh su tÇm ®ỵc Rèn chiều RÈN TẬP ĐỌC TRÍ DŨNG SONG TOÀN I. Mục tiêu: -Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ ngữ, đoạn, bài. - Biết đọc bài với giọng kể chuyện nhẹ nhàng thấm thía, đọc lời bà tự nói với các cháu bằng giọng chậm rãi, hiền từ. - Hiểu ý nghóa bài văn: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn,bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài. II. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Phát triển các hoạt động: vHoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc. - Yêu cầu học sinh đọc bài. - Giáo viên chú ý luyện đọc từ ngữ học sinh còn phát âm sai. - Giáo viên giúp học sinh hiểu thêm các từ ngữ mà học sinh chưa rõ. - Giáo viên đọc diễn cảm bài đọc với giọng của từng nhân vật vHoạt động 2: Luyện đọc diễn cảm. - Giáo viên hướng dẫn học sinh xác lập kỹ thuật đọc chuyện, cách ghi dấu nhấn giọng, ngắt giọng và đọc diễn cảm 1 đoạn. - Giáo viên nhận xét. - Cho học sinh các tổ nhóm thi đua đọc diễn cảm đoạn văn, bài văn. v Hoạt động 3: Củng cố. - Yêu cầu học sinh các nhóm thi đua đọc - Hát Hoạt động lớp, cá nhân. - 1 học sinh khá giỏi đọc bài. - Nhiều học sinh tiếp nối nhau đọc từng đoạn và luyện đọc những từ ngữ các em còn phát âm sai. - Học sinh đọc từ ngữ chú giải. Các em có thể nêu thêm từ khó các em chưa hiểu. Hoạt động cả lớp,nhóm Cả lớp lắng nghe - Học sinh tự nhấn giọng, ngắt giọng câu văn dựa theo sự hướng dẫn của giáo viên. - Học sinh các nhóm thảo luận tìm nội dung chính và trình bày. - Đại diện 2 – 3 học sinh đọc diễn cảm. - Lớp nhận xét. - Học sinh thi đua đọc diễn cảm. Các nhóm thi đua đọc diễn cảm 7 diễn cảm theo dãy. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 3. Tổng kết - dặn dò: - Nhận xét tiết học Cả lớp lắng nghe RÈN TOA Ù N: LUYỆN TẬP TÍNH DIỆN TÍCH. I. Mục tiêu: - Giúp học sinh thực hànhh cách tính diện tích của các hình đa giác không đều. - Rèn học sinh kó năng chia hình và tính diện tích của các hình đa giác không đều nhanh, chính xác, khoa học. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Thực hành. Bài 1 VBT Yêu cầu đọc đề. Giáo viên nhận xét. Bài 2: VBT Yêu cầu đọc đề. Khu đất chính là hình chữ nhật bao phủ bên ngoài khoét đi 2 hình chữ nhật nhỏ ở góc bên phải và góc dưới. S cả khu đất = S cả hình bao phủ – S 2 hình CNH Giáo viên nhận xét. v Hoạt động 3: Củng cố. Phương pháp: Thi đua. Giáo viên nhận xét. Tuyên dương. 3. Tổng kết - dặn dò: Nhận xét tiết học Hát Hoạt động cá nhân, lớp, nhóm. Học sinh đọc đề. Chia hình. Tính diện tích toàn bộ hình. Kết quả:1805m 2 . Học sinh đọc đề. Học sinh chia hình (theo nhóm). Đại diện trình bày. Lớp nhận xét. Tính diện tích toàn bộ hình. Kết quả : Đáp số : 1430m 2 Cả lớp làm bài vào vở H/s chữa bài Hoạt động cá nhân. 2 dãy thi đua đọc quy tắc, công thức các hình đã học. RÈN CHÍNH TẢ NGHE VIẾT : NHÀ TÀI TR ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG I. Mục tiêu: - Học sinh nghe viết đúng chính tả bài “Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng” - Hiểu và nắm được cách trình bày. Luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu r / d/gi - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Phát triển các hoạt động: vHoạt động: Hướng dẫn h/s nghe –viết. - G/vđọc lần 1 đoạn văn viết chính tả. - Hát Hoạt động lớp, cá nhân. 1, 2 học sinh đọc bài chính tả – Nêu nội dung. 8 - Yêu cầu học sinh nêu một số từ khó viết. - Giáo viên đọc cho học sinh viết. - Hoạt động học sinh sửa bài. - Giáo viên chấm chữa bài. v Hoạt động : Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả. Bài tập - Giáo viên tổ chức trò chơi. - Giáo viên chốt lại, khen nhóm đạt yêu cầu. v Hoạt động : Củng cố. Phương pháp: Thi đua. - Giáo viên nhận xét. Tổng kết - dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Học sinh nêu cách trình bày (chú ý chỗ xuống dòng). - Học sinh viết bài. - Học sinh đổi tập sửa bài. - Học sinh viết bài. - Học sinh soát lại lỗi (đổi tập). Hoạt động cá nhân, lớp. - Thi viết nhanh các từ ngữ có cặp tiếng ghi trên phiếu. - Học sinh lần lượt “bốc thăm” mở phiếu và đọc to cho cả lớp nghe cặp tiếng ghi trên phiếu Cả lớp làm vào nháp, nhận xét các từ đã ghi trên bảng. - Đại diện nhóm trình bày. Hoạt động nhóm bàn. - Tìm nhanh các từ gợi tả âm thanh có âm r ở cuối. - Đại diện nhóm nêu. Thø ba ChÝnh t¶ TrÝ dòng song toµn i. Mơc tiªu. - ViÕt ®óng bµi chÝnh t¶ tr×nh bµy ®óng h×nh thøc v¨n xu«i -. Lµm ®ỵc bµi tËp 2 (a, b) hc BT 3 ( a,b) hc BTCT ph¬ng ng÷ do GV so¹n II. Chn bÞ - Vë bµi tËp TiÕng ViƯt 5, tËp hai ( nÕu cã) - Bót d¹ vµ 3, 4 tê giÊy khỉ to. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc 2. KiĨm tra bµi cò - KiĨm tra 2 HS: GV ®äc cho HS viÕt nh÷ng tõ ng÷ cã ©m ®Çu r/d/gi . - GV nhËn xÐt + cho ®iĨm. 3. Bµi míi a. Giíi thiƯu bµi b. Ph¸t triĨn bµi - GV ®äc bµi chÝnh t¶ H: §o¹n chÝnh t¶ kĨ vỊ ®iỊu g×? - Cho HS ®äc l¹i ®o¹n chÝnh t¶. - HS viÕt chÝnh t¶ - GV ®äc tõng c©u hc tõng bé phËn trong c©u ®Ĩ HS viÕt (®äc 2 lÇn). - ChÊm, ch÷a bµi - GV ®äc bµi chÝnh t¶ mét lỵt. - 2 HS lªn viÕt trªn b¶ng líp. - L¾ng nghe - C¶ líp theo dâi trong SGK. - KĨ vỊ viƯc «ng Giang V¨n Minh kh¶ng kh¸i khiÕn vua nhµ Minh tøc giËn, sai ngêi ¸m h¹i «ng. Vua Lª ThÇn T«ng th¬ng tiÕc, ca ngỵi «ng - HS ®äc thÇm - HS viÕt chÝnh t¶. - HS tù so¸t lçi - HS ®ỉi vë cho nhau ®Ĩ sưa lçi. 9 - GV chấm 5-7 bài. - GV nhận xét chung * Luyện tập * Bài 2. - Cho HS đọc yêu cầu của BT. - GV giao việc: - Cho HS làm bài. GV dán 3 tờ phiếu đã chuẩn bị trớc BT. - Cho HS trình bài kết quả bài làm. *Bài 3 a) Cho HS đọc yêu cầu và đọc bài thơ. - Cho HS làm bài. GV hớng dẫn cho HS làm bài theo hình thức thi tiếp sức. - GV nhận xét kết quả và chốt lại ý đúng. b) (Cách tiến hành tơng tự câu a) Kết quả đúng: Dấu hỏi và dấu ngã lần lợt đặt nh sau: t- ởng, mãi, hãi, giải, cổng, phải, nhỡ. 4. Củng cố, 5. Dặn dò - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau. - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - 3 HS lên làm bài vào phiếu. - HS còn lại làm bài cá nhân. - Một số HS nối tiếp nhau đọc các từ tìm đợc. - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm theo. - HS làm bài theo nhóm. Mỗi nhóm 4 HS lần lợt lên điền âm đầu vào chỗ trống thích hợp. - Lớp nhận xét kết quả Toán luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) I. Mục tiêu Giúp HS tiếp tục: - Tính đợc diện tích một số hình đợc cấu tạo từ các hình đã học (bài 1) - HS khá giỏi làm hết các bài bập II. Chuẩn bị - Bảng phụ ghi số liệu nh SGK (trang 104 - 105) III. Các hoạt động dạy - học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ + Hãy nếu các bớc tính diện tích mảnh đất ở bài trớc? -Yêu cầu HS nhận xét 3. Bài mới a.Giới thiệu bài b.Phát triển bài - HS trình bày Hoạt động 1:Cách tính diện tích các hình trên thực tế - GV gắn hình và giới thiệu + Bớc1:Chúng ta cần làm gì? - Gọi 1 HS nêu và thực hiện cách chia + Mảnh đất đợc chia thành những hình nào? - GV vẽ nối vào hình đã cho theo câu trả lời của HS + Muốn tính đợc diện tích của các hình đó ,bớc tiếp theo ta phải làm gì? - HS quan sát - Chia mảnh đất thành các hình cơ bản đó là hình thang và hình tam giác - Nối điểm A với điểm D ta có: Hình thang ABCD và hình tam giác ADE - Phải tiến hành đo đạc 10 [...]... dụng quy tắc Cả lớp đọc kỹ bài tập 1 - Gọi 1 em sửa bài và làm bài Đáp số: 94 dm2 Mời 1 hs lên bảng làm bài Cho cả lớp làm vào vở G/ v nhận xét hd chữa bài - Từng học sinh làm bài Bài tập 2 VBT - Học sinh sửa bài: Mời 1 hs đọc ndung và xác đònh y/ c bài tập - Học sinh làm bài – học sinh sửa bài Cho cả lớp làm bài vào vở Kết quả : Mời 1 hs lên bảng làm bài G/ v nhận xét hd chữa bài v Hoạt động 3: Củng... lớp v Hoạt động 1: Thực hành Bài 1 - Học sinh đọc kết quả, cả lớp nhận xét - Giáo viên chốt - Học sinh đọc kỹ đề bài Bài 2 - Học sinh làm bài – 2 em lên bảng sửa bài – cả - Mời hs đọc ndung và nêu y/ c bài tập 2 lớp nhận xét - Giáo viên chốt - Làm bài Mời 2 hs lên bảng làm bài - Sửa bài – đổi tập G/ v nhận xét hd chữa bài Bài 4 - Giáo viên chốt lại kích thước các mặt để áp Quan sát số đo và tính diện... + Quan s¸t h×nh minh ho¹ 1, 2, 3 trang 86 vµ cho biÕt: ChÊt ®èt nµo ®ang ®ỵc sư dơng? ChÊt ®èt ®ã thc thĨ g×? * Ho¹t ®éng 2: C«ng dơng cđa than ®¸ vµ viƯc khai th¸c than ®¸ - GV nªu: Than ®¸ lµ lo¹i chÊt ®èt dïng nhiỊu trong ®êi sèngcon ngêi vµ trong c«ng ngiƯp… - Yªu cÇu HS lµm viƯc cỈp ®«i, trao ®ỉi vµ tr¶ lêi 3 c©u hái trong SGK trang 86 ? Than ®¸ ®ỵc sư dơng vµo nh÷ng viªc g×? ? ë níc ta, than ®¸... cè - NhËn xÐt tiÕt häc 5 DỈn dß - Chn bÞ tiÕt sau - HS ®äc - HS lµm bµi - HS ®äc KQ ghi bµi 1 - Gi¶i DiƯn tÝch xung quanh h×nh hép ch÷ nhËt lµ ( 5+ 4) x 2 x 3 = 54 (dm 2 ) DiƯn tÝch toµn phÇn HLP lµ 54 +2 x (4 x5 ) = 949(dm 2 ) §¸p sè :Sxq ;54 m 2 Stp :949m 2 Bµi 2: a) 1HS ®äc - HS lµm bµi - HS ch÷a bµi Bµi gi¶i Chu vi mỈt ®¸y thïng t«n lµ (6 +4) x 2 = 20(dm) DiƯn tÝch xung quanh thïng t«n lµ 20 x 9... = 1099 ,56 (m2) CDN 38 x 25, 3:2 = 480,7(m2) vµo vë ABCD + GV nhËn xÐt, x¸c nhËn 254 ,8 +1099 ,56 +480,7 =18 35, 06(m2) VËy diƯn tÝch m¶nh ®Êt lµ : 18 35, 06(m2) 4 Cđng cè - NhËn xÐt tiÕt häc 5 DỈn dß - Chn bÞ tiÕt sau Lun tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: C«ng d©n I Mơc tiªu - Lµm ®ỵc BT 1,2 - ViÕt ®ỵc ®o¹n v¨n vỊ nghÜa vơ b¶o vƯ Tỉ qc cđa mçi c«ng d©n theo yªu cÇu cđa TB3 II Chn bÞ - Vë bµi tËp TiÕng ViƯt 5, tËp... công thức tính diện tích hình tròn? v Hoạt động 2: Luyện tập Bài 1 VBT Mời hs đọc ndung bài tập –Xđ y/ c bài tập – Nêu cách làm Giáo viên chốt công thức vận dụng vào bài Mời 1 hs lên bảng làm –Cả lớp làm vào vở Bài 2 VBT Mời hs đọc y/c bài tập Gọi hs nêu cách làm Giáo viên chốt công thức Cho cả lớp làm vào vở Bài 3 VBT - Chu vi của sân vận động 50 m 110 m v Hoạt động 3: Củng cố - Thi đua nêu công thức... ®Ỉt 5 DỈn dß: - VỊ nhµ häc bµi vµ lµm bµi Âm nhạc TIẾT 21: HỌC HÁT BÀI TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC I.Mục Tiêu - Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát *) HS khá giỏi: + Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích + Biết gõ đệm theo nhịp -Cần giáo dục các em lòng kính yêu Bác Hồ II.Chuẩn bò -Nhạc cụ quen dùng,tranh ảnh về Lăng BácHồ -SGK âm nhạc 5, thanh phách... gi¶i - Ch÷a bµi §é dµi ®¸y cđa tam gi¸c lµ 5 1 5 x 2 : = ( m) 8 2 2 5 §¸p sè : (m) *Bµi 2: 2 - Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi - HS ®äc ®Ị bµi - Gäi 1 HS lµm bµi.C¶ líp lµm vµo vë - HS quan s¸t - Ch÷a bµi: Bµi gi¶i +Yªu cÇu HS díi líp ®ỉi vë ch÷a bµi DiƯn tÝch h×nh thoi thªu ho¹ tiÕt lµ: + GV nhËn xÐt 1 ,5 x 2 =3(m2) DiƯn tÝch kh¨n tr¶i bµn lµ: *Bµi 3: 1 ,5 x 2 :2 = 1 ,5 (m2) - Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi §¸p sè: DiƯn... của hình tròn, hình thang, tam giác - Nhận xét, tuyên dương 3 Tổng kết - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Học sinh nêu - Học sinh nêu - Học sinh đọc đề – phân tích đề - Vận dụng công thức: h=S×2:a Kết quả : Đáp số : 8m Học sinh đọc đề bài - Nêu công thức áp dụng - Học sinh làm bài vở Kết quả : Đáp số : 12m2 Đọc đề bài và quan sát hình Tính Chu vi của sân vận động? - Học sinh làm bài - Kết quả : Đáp số... = 13 65( m2) DiƯn tÝch h×nh thang ABGD lµ: ( 63 + 91) x 84 :2 = 6468(m2) + Gäi HS tr×nh bÇy bµi lµm ,HS kh¸c nhËn xÐt DiƯn tÝch m¶nh ®Êt lµ: ch÷a bµi 13 65 + 6468 = 7833(m2) §¸p sè: 7833(m2) + GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - HS ch÷a bµi: - HS ®äc *Bµi 2: - Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi vµ quan s¸t h×nh - HS lµm bµi - Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµo vë H×nh S - 1 HS lµm bµi trªn b¶ng(díi d¹ng b¶ng) ABM 20,8 x 24 ,5 :2 = 254 ,8(m2) . cuối tuần 21 1 Tuần 21 Tuần 21 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - GV nhận xét + cho điểm 3. Bài mới a. Giới thiệu bài b. Luyện đọc và tìm hiểu bài *Luyện. HS làm bài - Diện tích hình 1 và 2 là 100 ,5 x 30 = 30 05( m 2 ) - Diện tích hình 3 là (50 - 30) x (100 ,5 - 40 ,5) =1200(m 2 ) Diện tích khu đất là 3 5. dặn

Ngày đăng: 29/11/2013, 07:11

Hình ảnh liên quan

-Hs khá, giỏi nêu đợc những điểm khác nhau của Lào và Cam –pu –chia về vị trí địa lí và địa hình. - Bài soạn GIAO AN 5 TUAN 21 CKT- KNS

s.

khá, giỏi nêu đợc những điểm khác nhau của Lào và Cam –pu –chia về vị trí địa lí và địa hình Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Biết sơ lợc đặc điểm địa hình và tên những sản phẩm chính của nền kinh tế Cam-pu –chia và Lào: + Lào không giáp biển, địa hình phần lớn là núi và cao nguyên: Cam – pu – chia có địa hình chue yếu là  đồng bằng dạng lòng chảo. - Bài soạn GIAO AN 5 TUAN 21 CKT- KNS

i.

ết sơ lợc đặc điểm địa hình và tên những sản phẩm chính của nền kinh tế Cam-pu –chia và Lào: + Lào không giáp biển, địa hình phần lớn là núi và cao nguyên: Cam – pu – chia có địa hình chue yếu là đồng bằng dạng lòng chảo Xem tại trang 5 của tài liệu.
- 3HS làm bài vào phiếu lên dán trên bảng lớp. - Lớp nhận xét. - Bài soạn GIAO AN 5 TUAN 21 CKT- KNS

3.

HS làm bài vào phiếu lên dán trên bảng lớp. - Lớp nhận xét Xem tại trang 12 của tài liệu.
- YC học sinh đọc mục 2cvà quan sát hình2 (SGK) để nêu tác dụng của việc tiêm, nhỏ thuốc  phòng dịch bệnh cho gà - Bài soạn GIAO AN 5 TUAN 21 CKT- KNS

h.

ọc sinh đọc mục 2cvà quan sát hình2 (SGK) để nêu tác dụng của việc tiêm, nhỏ thuốc phòng dịch bệnh cho gà Xem tại trang 18 của tài liệu.
GV- Bảng phụ - Bài soạn GIAO AN 5 TUAN 21 CKT- KNS

Bảng ph.

Xem tại trang 20 của tài liệu.
1. Bảng phụ , bút dạ 2. SGK - Bài soạn GIAO AN 5 TUAN 21 CKT- KNS

1..

Bảng phụ , bút dạ 2. SGK Xem tại trang 25 của tài liệu.
-Yêu cầu HS tự làm bài vào vở (không cần kẻ bảng );1 Hs làm bảng phụ  - Bài soạn GIAO AN 5 TUAN 21 CKT- KNS

u.

cầu HS tự làm bài vào vở (không cần kẻ bảng );1 Hs làm bảng phụ Xem tại trang 29 của tài liệu.
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là      ( 5+ 4) x 2 x 3 = 54(dm2) - Bài soạn GIAO AN 5 TUAN 21 CKT- KNS

i.

ện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là ( 5+ 4) x 2 x 3 = 54(dm2) Xem tại trang 29 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan