0

Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

32 208 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 06:12

Giáo án Vật lí 7. Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh Tuần: 20 Bài CHƯƠNG III: ĐIỆN HỌC Tiết: 20 Ngày soạn: 01/01/2011 SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Mơ tả được một vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát. - Nêu được hai biểu hiện của các vật đã nhiễm điện. 2. Kỹ năng: Làm và quan sát các TN nhiễm điện cho vật bằng cách cọ xát. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, ham hiểu biết, khám phá thế giới xung quanh. II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: - Thảo luận chung, giám sát hoạt động nhóm. III. TÀI LIỆU - THIẾT BỊ CẦN THIẾT: - GV: Dụng cụ thí nghiệm hình 17.1; 17.2 SGK. - HS: Xem bài mới. IV. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC 1. n đònh: kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1: Tổ chức tình huống học tập như SGK. HĐ2: Làm TN phát hiện vật bò cọ xát có khả năng hút các vật khác. GV: Yêu cầu HS đọc TN SGK. Nêu các dụng cụ TN và các bước tiến hành TN. GV: Chú ý trước khi cọ xát cần kiểm tra xem thước nhựa, mảnh ni lông, thanh thuỷ tinh lại gần mảnh giấy vụn, quả cầu xốp xem có hiện tượng gì xảy ra không? - Cho HS cọ mạnh nhiều lần theo một chiều. - Ghi kết quả vào bảng. HS: Dự đoán HS: đọc TN SGK. Nêu được các dụng cụ TN và các bước tiến hành TN. HS: Tiến hành TN theo nhóm. Ghi kết quả vào bảng. HS: Chọn từ thích hợp điền I. Vật nhiễm điện * Kết luận 1 : Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng hút các vật khác. Trang 1 17 Giáo án Vật lí 7. Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh - Qua bảng trên hãy điền vào kết luận 1. GV: Nhận xét chung. GV: Hướng dẫn HS tiến hành TN 2. - Kiểm tra tấm tôn trước khi cọ xát. - Sau khi cọ xát quan sát bóng đèn bút thử điện. - Qua TN trên hãy điền vào kết luận 2. GV: Nhận xét chung. GV: Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng hút các vật khác, làm sáng bóng đèn bút thử điện  gọi là vật bò nhiễm điện hay gọi là vật mang điện tích. ? Vật bò nhiễm điện có khả năng gì? GV: Nhận xét chung. HĐ3: vận dụng GV: Cho HS thảo luận nhóm theo bàn trả lời câu C1, C2, C3. - Yêu cầu HS trong nhóm trả lời. GV: Nhận xét chung, chốt lại câu trả lời đúng. vào chỗ trống. Kết luận 1: Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng hút các vật khác. HS: tiến hành TN 2. Kiểm tra tấm tôn, quan sát bóng đèn bút thử điện. Kết luận 2: Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện. HS: Vật bò nhiễm điện có khả năng hút vật khác. HS: thảo luận nhóm theo bàn trả lời câu C1, C2, C3. C1: Lược và tóc cọ xát  lược và tóc đều nhiễm điện  lược nhựa hút tóc kéo thẳng ra. C3: - Khi thổi luồn gió làm bụi bay. - cánh quạt quay cọ xát với không khí  cánh quạt bò nhiễm điện  cánh quạt hút các hạt bụi ở gần nó. C3: Tương tự như trên. * Kết luận 2: Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện. * Kết luận: - Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát. - Vật bò nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác. 4. Tổng kết toàn bài: - Vì sao khi cọ xát vật có khả năng hút các vật khác? 5 Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, đọc phần "có thể em chưa biết". - Làm bài tập 17.1 đến 17.3 trong SBT. - Xem trước bài mới, tiết sau học tốt hơn. Trang 2 Giáo án Vật lí 7. Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh Tuần: 21 Bài HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH Tiết: 21 Ngày soạn: 08/01/2011 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu được đó là hai loại điện tích gì. - Nêu được sơ lược về cấu tạo ngun tử. 2. Kỹ năng: Làm TN về nhiễm điện do cọ xát. 3. Thái độ : Trung thực, hợp tác trong hoạt động nhóm. II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: - Thảo luận chung, giám sát hoạt động nhóm. III. TÀI LIỆU - THIẾT BỊ CẦN THIẾT: - GV: Dụng cụ thí nghiệm hình 18.1; 18.2; 18.3 SGK. - HS: Xem bài mới. IV. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC 1. n đònh: kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: - Có thể làm cho một vật bằng cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì? - Yêu cầu HS trả lời BT 17.1; 17.2 SBT. 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1: Tổ chức tình huống học tập như SGK. HĐ2: Làm TN tạo hai vật nhiễm điện cùng loại và tìm lực tác dụng giữa chúng. GV: Yêu cầu HS đọc TN 18.1 SGK. ? Dụng cụ cần có để làm TN là gì? - Yêu cầu HS tiến hành TN hình 18.1. - Chú ý: cọ xát đều, không quá mạnh, cọ xát theo một HS: Dự đoán HS: Đọc TN 18.1 SGK. - Dụng cụ cần có để làm TN là: Hai mảnh nilông, miếng len. HS: tiến hành TN hình 18.1. I. Hai loại điện tích - Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau. Trang 3 18 7 Giáo án Vật lí 7. Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh chiều với số lần như nhau. ? Hiện tượng gì xảy ra khi hai mảnh ni lông bò nhiễm điện? GV: Nhận xét kết quả TN của HS. ? Hai mảnh ni lông khi cùng cọ xát vào mảnh len thì nó sẽ nhiễm điện giống nhau hay khác nhau? Tại sao? GV: Nhận xét. - Yêu cầu HS đọc TN 18.2 SGK. ? Dụng cụ cần có để làm TN là gì? - Yêu cầu HS tiến hành TN hình 18.2. - Yêu cầu HS hoàn thành nhận xét. GV: Người ta đã tiến hành nhiều TN khác nhau và đều rút ra nhận xét như vậy. HĐ3: Làm TN 2, phát hiện hai vật nhiễm điện hút nhau và mang điện tích khác loại. - Yêu cầu HS đọc TN 2 SGK. ? Dụng cụ cần có để làm TN là gì? - Yêu cầu HS tiến hành TN hình 18.3. - Yêu cầu HS hoàn thành nhận xét. GV: Nhận xét đánh giá. ? Qua hai TN trên ta rút ra kết luận gì? GV: Nêu quy ước về điện tích. - Yêu cầu HS trả lời câu C1. HĐ4: Tìm hiểu sơ lược về cấu tạo nguyên tử. GV Treo tranh vẽ mô hình đơn giản của nguyên tử hình 18.4. - Yêu cầu HS đọc phần II. ? Em hãy trình bày sơ lược về HS: Hai mảnh nilông đẩy nhau. HS: Hai vật giống nhau, cùng cọ xát vào một vật do đó hai mảnh nilông phải nhiễm điện giống nhau. HS: đọc TN 18.2 SGK. - Dụng cụ cần có: hai thanh nhựa sẫm màu giống nhau. HS: tiến hành TN hình 18.2. HS: hoàn thành nhận xét: (cùng loại), (đẩy nhau). HS: đọc TN 2 SGK. - Dụng cụ cần co là: thanh thuỷ tinh và thanh thước nhựa sẫm màu. HS: tiến hành TN hình 18.3. HS: Hoàn thành nhận xét: (hút nhau), (khác loại). HS: Kết luận: Có hai loại điện tích. Các vật mang điện tích cùng loại thì đảy nhau, mang điện tích khác loại thì hút nhau. HS: Quan sát tranh. HS: đọc phần II. II. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử. - Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và các êlectrôn mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân. - Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm êlectrôn, nhiễm điện dương nếu mất bớt êlectrôn. Trang 4 Giáo án Vật lí 7. Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh cấu tạo nguyên tử? GV: Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ bé, nếu xếp sát nhau thành 1 hàng dài 1mm có khoảng 10 triệu nguyên tử. HĐ4: Vận dụng GV: Hướng dẫn HS thảo luận trả lời câu C2, C3, C4 trong (3'). ? Khi nào một vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương? GV: Nhận xét chung. HS: thảo luận rtrả lời câu C2, C3, C4. C2: Chúng tồn tại ở hạt nhân của nguyên tử, còn các điện tích âm tồn tại ở các êlectron chuyển động xung quanh hạt nhân. C3: Vì các vật đó chưa bò nhiễm điện, các điện tích dương và điện tích ân trung hoà lẫn nhau. C4: Hình b. nhiễm điện dương, thước nhựa nhiễm điện âm. 4. Tổng kết toàn bài: - Có mấy loại điện tích? Chúng có tính chất như thế nào? - Vật nhận thêm êlectrôn mang điện tích gì? Vật mất êlectrôn mang điện tích gì? - Vật trung hoà về điện là như thế nào? 5 Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, đọc phần "có thể em chưa biết". - Làm bài tập 18.1 đến 18.4 trong SBT. - Xem trước bài mới, tiết sau học tốt hơn. Trang 5 Giáo án Vật lí 7. Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh Tuần: Tuần: 22 Bài DÒNG ĐIỆN - NGUỒN ĐIỆN Tiết: 22 Ngày soạn: .…/……/…… I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nhận biết dòng điện thơng qua các biểu hiện cụ thể của nó. - Nêu được dòng điện là gì?Nêu được tác dụng chung của nguồn điện là tạo ra dòng điện và kể tên các nguồn điện thơng dụng là pin, acquy. - Nhận biết được cực dương và cực âm của các nguồn điện qua các kí hiệu (+), (-) có ghi trên nguồn điệnMắc được một mạch điện kín gồm pin, bóng đèn, cơng tắc và dây nối. 2. Kỹ năng: Làm TN , sử dụng bút thử điện. 3. Thái độ : Trung thực, kiên trì , hợp tác trong hoạt động nhóm. Có ý thức thực hiện an toàn khi sử dụng điện. II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: - Thảo luận chung, giám sát hoạt động nhóm. III. TÀI LIỆU - THIẾT BỊ CẦN THIẾT: - GV: Dụng cụ thí nghiệm hình 19.1; 19.2; 19.3. SGK. - HS: Xem bài mới. IV. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC 1. Ổ n đònh: kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: - Có mấy loại điện tích? Nêu sự tương tác giữa các vật mang điện tích? - Thế nào là vật mang điện tích dương? Điệb tích âm? - Yêu cầu HS trả lời BT 18.1; 18.2 SBT. 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1: Tổ chức tình huống học tập như SGK. HĐ2: Tìm hiểu dòng điện là gì? GV Treo hình 19.1, yêu cầu HS các nhóm quan sát tranh vẽ, tìm hiểu sự tương tự giữa dòng điện và dòng nước, tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu C1. HS: Dự đoán HS các nhóm quan sát tranh vẽ, tìm hiểu sự tương tự giữa dòng điện và dòng nước, tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu C1. I. Dòng điện Dòng điện là dòng các điện tích dòch chuyển có hướng Trang 6 19 7 Giáo án Vật lí 7. Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh GV: Hướng dẫn HS thảo luận nhóm (2'), trả lời. - Yêu cầu HS trả lời câu C2: Làm TN hình 19.1 c)kiểm tra lại khi bút thử điện ngừng sáng. ? Làm thế nào để bút thử điện lại sáng? - Yêu cầu HS trả lời phần nhận xét. GV: Nhận xét chung. - Thông báo dòng điện là gì? HĐ3: Tìm hiểu các nguồn điện thường dùng. GV: Thông báo tác dụng của nguồn điện, nguồn điện có hai cực là cực dương (kí hiệu: +), cực âm (kí hiệu: -). ? Em hãy lấy một vài VD về nguồn điện? GV: Nhận xét. - Gọi HS chỉ cực dương, cực âm trên pin, ắcquy cụ thể. HĐ4: Mắc mạch điện. GV: Hướng dẫn HS mắc mạch điện đơn giản như hình 19.3 SGK. Sao cho: - Đèn sáng. - Đèn không sáng. Lí do tại sao đèn không sáng? GV: Nhận xét chung. HĐ5: Vận dụng. GV: Yêu cầu HS thảo luận trả lời câu C4. GV: Nhận xét chung. - Cho HS làm BT 19.1/20. SBT. - Yêu cầu HS trả lời. - HS thảo luận nhóm trả lời. C1: - Điện tích của mảnh phim nhựa tương tự như nước trong bình. - (… nước chảy …). HS: Tiếp tục cọ xát mảnh phim nhựa. - Nhận xét: Bóng đèn bút thử điện sáng khi các điện tích dòch chuyển qua nó. HS: cquy, đinamô xe đạp, ổ lấy điện gia đình… HS: trả lời HS: Mắc mạch điện đơn giản như hình 19.3 SGK. C4: - Dòng điện là dòng các điện tích dòch chuyển có hướng. - Đèn điện sáng khi có dòng điện chạy qua. II. Nguồn điện 1. Các nguồn điện thường dùng. - Mỗi nguồn điện đều có hai cực. 2. Mạch điện có nguồn điện. - Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bò điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn. 4. Tổng kết toàn bài: - Dòng điện là gì? Cách nhận biết có dòng điện? - Kể tên một vài nguồn điện trong đời sống? Trang 7 Giáo án Vật lí 7. Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh 5 Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài. Làm bài tập 19.2 đến 19.4 trong SBT. - Xem trước bài mới, tiết sau học tốt hơn. Tuần: 23 Bài CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN Tiết: 23 Ngày soạn: 15/01/2011 DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nhận biết được vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua và vật liệu cách điện là vật liệu khơng cho dòng điện đi qua. - Kể tên được một số vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện thường dùng.Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng. 2. Kỹ năng: Mắc mạch điện đơn giản, làm TN xác đònh vật dẫn điện, vật cách điện. 3. Thái độ : Có thói quen sử dụng điện an toàn . II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: - Thảo luận chung, giám sát hoạt động nhóm. III. TÀI LIỆU - THIẾT BỊ CẦN THIẾT: - GV: Dụng cụ thí nghiệm hình 20.2. SGK. - HS: Xem bài mới. III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC 1. Ổ n đònh: kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài - Dòng điện là gì? Dấu hiệu nào giúp em nhận biết được có dòng điện trong mạch? - Nguồn điện là gì? Kể tên một số nguồn điện mà em biết? 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1: Tổ chức tình huống học tập như SGK. HĐ2: Xác đònh chất dẫn điện và chất cách điện. - Yêu cầu HS đọc mục I. ? Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? HS: Dự đoán HS đọc mục I, SGK. - Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. - Chất cách điện là chất không I. Chất dẫn điện và chất cách điện. - Chất dẫn điện là chất cho Trang 8 2 01 7 Giáo án Vật lí 7. Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh GV: Nhận xét, ghi bảng. - Phát dụng cụ và hướng dẫn HS lắp mạch điện hình 20.2. ? Hãy đọc tên các vật cần kiểm tra của nhóm mình? ? Hãy dự đoán xem đâu là vật dẫn điện, đâu là vật cách điện? GV: Hướng dẫn HS cách kiểm tra như SGK. - Yêu cầu HS nhóm trả lời. GV: Nhận xét. GV: Cho HS quan sát hình 20.1. ? Bóng đèn gồm có những bộ phận nào? - Bộ phận dẫn điện? - Bộ phận cách điện? Lưu ý HS cách cắm phích vào ổ điện nên cẩn thận. GV: Yêu cầu HS trả lời câu C2, C3. GV: Nhận xét chung. - Vật dẫn điện hay cách điện chỉ có tính chất tương đối, tuỳ thuộc vào từng điều kiện cụ thể. HĐ3: Tìm hiểu dòng điện trong kim loại. ? Em hãy trình bày sơ lược về cấu tạo nguyên tử? ? Nếu nguyên tử thiếu 1 êlectrôn thì phần còn lại của nguyên tử mang điện tích gì? Tại sao? GV: Các nhà bác học đã phát hiện và khẳng đònh rằng trong KL có các êlectrôn thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong KL. - Trong KL có các êlectrôn tự do. Đây là điểm khác với vật cách điện. GV: Giới thiệu hình 20.3. - Yêu cầu HS trả lời câu C5. cho dòng điện đi qua. HS: Lắp mạch điện hình 20.2. kiểm tra chất dẫn điện và chất cách điện. HS nhóm trả lời. HS quan sát hình 20.1. - Bộ phận dẫn điện: dây tóc, dây trục, hai đầu dây đèn. - Bộ phận cách điện: trụ thuỷ tinh, thuỷ tinh đen. C2: Cá nhân cho VD. C3: Cá nhân trả lời. - Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và các êlectrôn mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân. HS: Phần còn lại mang điện tích dương. HS trả lời câu C5, C6. dòng điện đi qua. VD: Bạc, đồng, vàng,thuỷ ngân… - Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. VD: Nhựa, cao su, gỗ khô, nước nguyên chất, không khí… II. Dòng điện trong kim loại. - Trong kim loạiKL các êlectrôn tự thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại, gọi là êlectrôn tự do. - Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dòch chuyển có hướng. Trang 9 Giáo án Vật lí 7. Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh GV: Giới thiệu hình 20.4 - Yêu cầu HS trả lời câu C6. ? Vẽ thêm mũi tên chỉ chiều dòch chuyển của êlectrôn ? ? Chiều dòch chuyển của êlectrôn đi từ cực nào sang cực nào của nguồn điện? - Yêu cầu HS chọn từ điền vào phần kết luận. HĐ4: Vận dụng - Yêu cầu HS thảo luận trả lời câu C7, C8, C9 trong (2'). GV: Nhận xét chung. HS: Lên bảng trình bày - Chiều dòch chuyển của êlectrôn đi từ cực âm sang cực dương của nguồn điện. - Kết luận: Các êlectrôn tự do trong kim loại dòch chuyển có hướng tạo thành dòng điện chạy qua nó. HS: Trả lời C7: B. Một đoạn ruột bút chì. C8: C. Nhựa C9: một đoạn dây nhựa. 4. Tổng kết toàn bài: - Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Cho VD. - Dòng điện trong kim loại là gì? - Dòng điện trong kim loại có chiều như thế nào? 5 Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, đọc phần có thể em chưa biết. - Làm bài tập 20.1 đến 20.4 trong SBT. - Xem trước bài mới, tiết sau học tốt hơn. Trang 10 [...]... 12V C6 4 Tổng kết toàn bài: - HĐT được kí hiệu như thế nào? Đơn vò? - Vôn kế là gì ? Khi mắc vôn kế cần chú ý điều gì ? 5 Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, đọc phần có thể em chưa biết Làm các bài tập trong SBT - Xem trước bài mới Tiết sau học tốt hơn Tuần: 31 Tiết: 31 Ngày soạn: ………………… Bài 26 HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN Trang 30 Giáo án Vật lí 7 Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh... toàn bài: GV: Cho HS làm bài tập: Dùng gạch nối, nối mỗi điểm ở cột bên trái với cột bên phải sao cho thích hợp CỘT A - Bóng đèn pin sáng - Bóng đèn bút thử điện sáng - Đèn điốt phát quang CỘT B - Dòng điện đi qua chất khí - Dòng điện chỉ đi qua 1 chiều - Dòng điện đi qua kim loại 5 Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, đọc phần có thể em chưa biết - Làm bài tập 21.1 đến 21.4 trong SBT - Xem trước bài. .. THIẾT: - GV: Dụng cụ TN: Kim nam châm, nam châm thẳng, chuông điện (4 nhóm) - HS: Xem bài mới IV TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC 1 Ổn đònh: kiểm tra sỉ số 2 Kiểm tra bài: - Trình bày tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện? - HS làm bài tập 22.1; 22.3 SBT 3 Bài mới: Trang 16 Giáo án Vật lí 7 HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG HĐ1: Tổ chức tình huống HS: Dự... dẫn đang C8 có dòng điện chạy qua GV: Nhận xét chung C8: D Hút các vụn giấy 4 Tổng kết toàn bài: - Dòng điện có mấy tác dụng? Kể tên? 5 Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, đọc phần có thể em chưa biết - Làm bài tập 23.1 đến 23.4 trong SBT Trang 18 Giáo án Vật lí 7 Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh - Xem trước bài mới, tiết sau học tốt hơn Tuần: 27 Tiết: 27 Ngày soạn: …/……/…… ÔN TẬP I MỤC TIÊU: 1 Kiến... câu hỏi, bài tập áp dụng có liên quan 3 Tư tưởng: Rèn luyện tính cẩn thận trong quá trính làm bài, có thói quen vận dụng sự hiểu biết trong quá trình học tập vào cuộc sống II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: - Thảo luận chung, giám sát hoạt động nhóm III TÀI LIỆU - THIẾT BỊ CẦN THIẾT: - GV: Đề phô tô - HS: Học bài IV TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: 1 Ổn đònh: kiểm tra sỉ số 2 Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3 Bài mới:... Tổng kết toàn bài: - Cường độ dòng điện cho biết điều gì? Kí hiệu của cường độ dòng điện, đơn vò? Trang 26 Giáo án Vật lí 7 Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh - Ampe ké là dụng cụ dùng để làm gì? Khi tiến hành đo cường độ dòng điẹn ta cần chú ý điều gì? - 1mA = ? (A) 1A = ? (mA) 5 Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, đọc phần có thể em chưa biết Làm các bài tập trong SBT - Xem trước bài mới -Tiết sau... Giáo án Vật lí 7 Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh GV: Nhận xét chung - Thông thường cực dương của nguồn điện được lắp về phía đầu đèn pin 4 Tổng kết toàn bài: - Chiều dòng điện được quy ước như thế nào? - So sánh chiều dòng điện với dòng điện trong kim loại? 5 Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, đọc phần có thể em chưa biết - Làm bài tập 21.1 đến 21.4 trong SBT - Xem trước bài mới, tiết sau học tốt... LED, (4 nhóm) - HS: Xem bài mới IV TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC 1 Ổn đònh: kiểm tra sỉ số 2 Kiểm tra bài - Vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin 3 pin và chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch khi công tắc đóng? - Nêu bản chất của dòng điện trong kim loại? Chiều của dòng điện? So sánh chiều của dòng điện với dòng điện trong kim loại? Trang 13 Giáo án Vật lí 7 Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG GIÁO... hỏi và các câu trả lời - HS: Ôn lại các kiến thức của chương IV TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC 1 Ổn đònh: kiểm tra sỉ số Trang 19 Giáo án Vật lí 7 Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh 2 Kiểm tra bài - Dòng điện có mấy tác dụng? Kể tên? - HS làm bài tập 23.1; 23.3 SBT 3 Bài mới HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH GV: Tiến hành lần lượt trả lời các câu hỏi đã cho GV: Lần lượt nhận xét đánh giá Câu 1: Có thể làm... vônfram, vì chất vônfram có nhiệt độ nóng chảy cao (37300C) 4 Tổng kết toàn bài: - GV: Chốt lại một số vấn đề trong tâm của bài ôn tập để HS khắc sâu kiến thức hơn 5 Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, xem lại các câu hỏi vừa trả lời -Tiết sau kiểm tra một tiết Trang 21 Giáo án Vật lí 7 Tuần: 28 Tiết: 28 Ngày soạn: …/……/…… Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh KIỂM TRA 1 TIẾT I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - HS . động nối tiếp: - Về nhà học bài. Làm bài tập 19.2 đến 19.4 trong SBT. - Xem trước bài mới, tiết sau học tốt hơn. Tuần: 23 Bài CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH. Vật lí 7. Giáo viên giảng dạy: Hồ Việt Cảnh 2. Kiểm tra bài - Dòng điện có mấy tác dụng? Kể tên? - HS làm bài tập 23.1; 23.3 SBT. 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG GIÁO
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT, Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT,

Hình ảnh liên quan

- GV: Dụng cụ thí nghiệm hình 17.1; 17.2 SGK. - HS: Xem bài mới. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

ng.

cụ thí nghiệm hình 17.1; 17.2 SGK. - HS: Xem bài mới Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Qua bảng trên hãy điền vào kết luận 1. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

ua.

bảng trên hãy điền vào kết luận 1 Xem tại trang 2 của tài liệu.
GV Treo tranh vẽ mô hình đơn giản của nguyên tử hình 18.4. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

reo.

tranh vẽ mô hình đơn giản của nguyên tử hình 18.4 Xem tại trang 4 của tài liệu.
C4: Hình b. nhiễm điện dương, thước nhựa nhiễm điện âm. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

4.

Hình b. nhiễm điện dương, thước nhựa nhiễm điện âm Xem tại trang 5 của tài liệu.
- GV: Dụng cụ thí nghiệm hình 19.1; 19.2; 19.3.SGK.       - HS: Xem bài mới. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

ng.

cụ thí nghiệm hình 19.1; 19.2; 19.3.SGK. - HS: Xem bài mới Xem tại trang 6 của tài liệu.
- GV: Dụng cụ thí nghiệm hình 20.2. SGK.       - HS: Xem bài mới. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

ng.

cụ thí nghiệm hình 20.2. SGK. - HS: Xem bài mới Xem tại trang 8 của tài liệu.
GV: Nhận xét, ghi bảng. - Phát dụng cụ và hướng dẫn HS lắp mạch điện hình 20.2. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

h.

ận xét, ghi bảng. - Phát dụng cụ và hướng dẫn HS lắp mạch điện hình 20.2 Xem tại trang 9 của tài liệu.
GV: Giới thiệu hình 20.4 - Yêu cầu HS trả lời câu C6. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

i.

ới thiệu hình 20.4 - Yêu cầu HS trả lời câu C6 Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Yêu cầu HS lên bảng vẽ. GV: Nhận xét. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

u.

cầu HS lên bảng vẽ. GV: Nhận xét Xem tại trang 12 của tài liệu.
- GV: Dụng cụ thí nghiệm hình 221.1, 22.2, 22.3. Đèn LED, (4 nhóm).       - HS: Xem bài mới. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

ng.

cụ thí nghiệm hình 221.1, 22.2, 22.3. Đèn LED, (4 nhóm). - HS: Xem bài mới Xem tại trang 13 của tài liệu.
GV: Tiến hành TN hình 22.2.SGK. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

i.

ến hành TN hình 22.2.SGK. Xem tại trang 14 của tài liệu.
điện hình 22.3. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

i.

ện hình 22.3 Xem tại trang 15 của tài liệu.
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG Xem tại trang 20 của tài liệu.
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG Xem tại trang 25 của tài liệu.
GV: Gọi HS lên bảng vẽ. GV: nhận xét chung. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

i.

HS lên bảng vẽ. GV: nhận xét chung Xem tại trang 26 của tài liệu.
2. Vôn kế hình 25.2a và 25.2b dùng kim. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

2..

Vôn kế hình 25.2a và 25.2b dùng kim Xem tại trang 29 của tài liệu.
- Gọi HS lên bảng trình bày. GV: Nhận xét chung. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

i.

HS lên bảng trình bày. GV: Nhận xét chung Xem tại trang 30 của tài liệu.
GV: Gọi HS lên bảng điền vào bảng 1 SGK. - Bài giảng GA lí7 HK2GA7 HK T19-31. Chuẩn KT

i.

HS lên bảng điền vào bảng 1 SGK Xem tại trang 32 của tài liệu.