0

Tài liệu GA Sinh7

3 97 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:12

Tuần: 22 Tiết: 41 Bài 39. CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN I-Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Trình bày được các đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn phù hợp với đời sống hoàn toàn ở cạn. - So sánh với lưỡng cư để thấy được sự hoàn thiện của các cơ quan. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng quan sát tranh. - Rèn kỹ năng so sánh. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. II-Đồ dùng dạy học: - Tranh cấu tạo trong của thằn lằn. - Bộ xương ếch, bộ xương thằn lằn. - Mô hình bộ não thằn lằn. III-Hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Bộ xương * Mục tiêu: Giải thích được sự khác nhau cơ bản giữa bộ xương thằn lằn và bộ xương ếch. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS quan sát bộ xương thằn lằn, đối chiếu với hình 39.1 SGK → xác đònh vò trí các xương. - GV gọi HS lên chỉ trên mô hình. - GV phân tích: Xuất hiện xương sườn cùng với xương mỏ ác → lồng ngực có tầm quan trọng lớn trong sự hô hấp ở cạn. - GV yêu cầu HS đối chiếu bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch → nêu rõ sai khác nổi bật. → Tất cả các đặc điểm đó thích nghi hơn với đời sống ở cạn. - HS quan sát hình 39.1 SGK, đọc kó chú thích → ghi nhớ tên các xương của thằn lằn. + Đối chiếu mô hình xương → xác đònh xương đầu, cột sống, xương sườn, các xương đai và các xương chi. * Kết luận: - Xương đầu. - Cột sống có các xương sườn. - Xương chi: xương đai, các xương chi. - HS so sánh 2 bộ xương → nêu được đặc điểm sai khác cơ bản. + Thằn lằn xuất hiện xương sườn → tham gia quá trình hô hấp. + Đốt sống cổ: 8 đốt → cử động linh hoạt. + Cột sống dài. + Đai vai khớp với cột sống → chi trước linh hoạt. Hoạt động 2: Các cơ quan dinh dưỡng * Mục tiêu: - Xác đònh được vò trí, nêu được cấu tạo 1 số cơ quan dinh dưỡng của thằn lằn. - So sánh các cơ quan dinh dưỡng của thằn lằn với ếch để thấy sự hoàn thiện. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS quan sát hình 39.2 SGK, đọc chú thích → xác đònh vò trí các hệ cơ quan: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết, sinh sản. - HS tự xác đònh vò trí các hệ cơ quan trên hình 39.2. - 1 – 2 HS lên chỉ các cơ quan trên tranh → - Hệ tiêu hoá của thằn lằn gồm những bộ phận nào? Những điểm nào khác hệ tiêu hoá của ếch? - Khả năng hấp thụ lại nước có ý nghóa gì với thằn lằn khi sống ở cạn? Quan sát hình 39.3 SGK → thảo luận: - Hệ tuần hoàn của thằn lằn có gì gi6óng và khác ếch? - Hệ hô hấp của thằn lằn khác ếch ở điểm nào? nghóa? - Tuần hoàn và hô hấp phù hợp hơn với đời sống ở cạn. - GV giải thích khái niệm thận → chốt lại các đặc điểm bài tiết. + Nước tiểu đặc của thằn lằn liên quan gì đến đời sống ở cạn? lớp nhận xét, bổ sung. a- Hệ tiêu hoá: - ng tiêu hoá phân hoá rõ. - Ruột già có khả năng hấp thụ lại nước. b- Hệ tuần hoàn – hô hấp: - Tuần hoàn: + Tim 3 ngăn (2 tâm nhó – 1 tâm thất), xuất hiện vách hụt. + 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể ít bò pha hơn. - Hô hấp: + Phổi có nhiều vách ngăn. + Sự thông khí nhờ xuất hiện của các cơ giữa sườn. c- Bài tiết: - Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước → nước tiểu đặc, chống mất nước. Hoạt động 3: Thần kinh và giác quan Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Quan sát mô hình bộ não thằn lằn → xác đònh các bộ phận của não. - Bộ não của thằn lằn khác ếch ở điểm nào? - Bộ não: + 5 phần. + Não trước, tiểu não phát triển → liên quan đến đời sống và hoạt động phức tạp. - Giác quan: + Tai xuất hiện ống tai ngoài. + Mắt: xuất hiện mí thứ ba. Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. IV-Kiểm tra đánh giá: - Hãy điền vào bảng sau ý nghóa của từng đặc điểm cấu tạo của thằn lằn thích nghi đời sống ở cạn. Đặc điểm Ý nghóa thích nghi 1- Xuất hiện xương sườn cùng xương mỏ ác tạo thành lồng ngực. 2- Ruột già có khả năng hấp thụ lại nước. 3- Phổi có nhiều vách ngăn. 4- Tâm thất xuất hiện vách hụt. 5- Xoang huyệt có khả năng hấp thụ nước. 6- Não trước và tiểu não phát triển. V-Dặn dò: - Làm câu hỏi 1, 2, 3 vào vở bài tập. - Học bài theo câu hỏi và kết luận SGK. - Sưu tầm tranh ảnh về các loài bò sát. - Kẻ phiếu học tập vào vở. Phiếu học tập Đặc điểm cấu tạo Tên bộ Mai và yếm Hàm và răng Vỏ trứng Có vảy Cá sấu Rùa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu GA Sinh7, Tài liệu GA Sinh7,

Hình ảnh liên quan

- GV gọi HS lên chỉ trên mô hình. - Tài liệu GA Sinh7

g.

ọi HS lên chỉ trên mô hình Xem tại trang 1 của tài liệu.
Quan sát hình 39.3 SGK → thảo luận: - Hệ tuần hoàn của thằn lằn có gì gi6óng và  khác ếch? - Tài liệu GA Sinh7

uan.

sát hình 39.3 SGK → thảo luận: - Hệ tuần hoàn của thằn lằn có gì gi6óng và khác ếch? Xem tại trang 2 của tài liệu.