0

Tài liệu Bài soạn lớp 4 - Tuần 21

23 448 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:12

Giáo án lớp 4 Toán: RÚT GỌN PHÂN SỐ. Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1.Bài cũ: MT: Ôn lại kiến thức đã học. Hs tìm 3 phân số bằng phân số: 6 3 2.Bài mới: Giới thiệu bài. HĐ1: Tìm hiểu rút gọn phân số. MT: Hs nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản. PP: Động não, thực hành. ĐDDH: Vở nháp. - Gv ghi bảng phân số: - Hs tìm phân số bằng phân số 15 10 nhưng có tử số và mẫu số bé hơn. Gv theo dõi hs làm, hdẫn thêm. - Hs nêu kết quả, gv cho hs tự nhận xét về hai phân số 15 10 và 3 2 . - Gv chốt, giới thiệu: “ Ta nói rằng phân số 15 10 đã được rút gọn thành phân số 3 2 . - Hdẫn hs rút gọn phân số 8 6 , nêu kết quả. Gv chốt và giới thiệu: Phân số 4 3 không thể rút gọn được nữa nên ta gọi 4 3 là phân số tối giản. - Gv hdẫn hs rút gọn phân số 54 18 . - Hs thảo luận, nêu các bước của quá trình rút gọn phân số, gv chốt – hs nhắc lại. HĐ2 : Thực hành. MT: Hs biết thực hành rút gọn phân số. PP: Thực hành. ĐDDH: SGK. - Hs làm BT 1, 2, 3 ( trang 114, SGK ) - GV theo dõi, hướng dẫn thêm cho hs. - Chấm, chữa bài. HĐ 3: Củng cố, dặn dò. MT: Củng cố kiến thức bài. - BT củng cố: Rút gọn phân số sau: 69 39 = .; - Gv nhận xét tiết học, dặn dò. Giáo án lớp 4 Tập đọc: ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN ĐẠI NGHĨA. Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1. Bài cũ: MT: Ôn lại bài đã học. Hs ( 2 em) đọc bài “ Trống đồng Đông Sơn”, trả lời câu hỏi về nội dung bài. 2. Bài mới: Gthiệu bài tập đọc. HĐ1: Luyện đọc. MT: Hs đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. PP: Hỏi đáp, thực hành. ĐDDH: Sách giáo khoa, bảng phụ viết câu dài. Gv giới thiệu bài – ghi đề và cho hs xem ảnh trong sách giáo khoa. - 1 hs đọc toàn bài, cả lớp theo dõi. - Gv chia đoạn: 4 đoạn. - Hs tiếp nối đọc theo đoạn (3 lần). + Lần 1: Gv hướng dẫn hs đọc từ khó + Lần 2: Hdẫn đọc câu dài “ Ông được Bác Hồ . . . thực dân Pháp”. +Lần 3: Giúp hs hiểu nghĩa các từ ở “ chú giải”. - Hs luyện đọc theo cặp; 1 cặp hs đọc lại bài. - Gv đọc diễn cảm toàn bài. HĐ 2: Tìm hiểu bài . MT: Hs hiểu nội dung của bài. PP: Hỏi đáp, thảo luận. ĐDDH: Sách giáo khoa. - Học sinh đọc thầm đoạn 1, nói lại tiểu sử của Trần Đại Nghĩa trước khi theo Bác Hồ về nước. - Hs đọc lướt đoạn 2,3 trả lời câu hỏi 1, 2 trong SGK. - Hs thảo luận nhóm để nêu đóng góp của ông Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. - Hs đọc thầm đoạn cuối, trả lời: Nhà nước đánh giá cao những đóng góp của ông Trần Đại Nghĩa như thế nào? ? Nhờ đâu mà ông có những cống hiến to lớn như vậy? ( Gv chốt: Ông là người yêu nước, tận tuỵ vì nước; ông lại là một nhà khoa học xuất sắc, ham học hỏi . . .) - Hs đọc lướt toàn bài, nêu nội dung, gv chốt, ghi bảng. HĐ3: Hdẫn đọc diễn cảm. MT: Hs biết đọc diễn cảm bài văn . PP: Thực hành. ĐDDH: SGK. - Hs tiếp nối đọc 4 đoạn, gv hdẫn hs tìm giọng đọc của bài. - Gv hướng dẫn hs l. đọc và thi đọc diễn cảm đoạn 2: + Gv đọc mẫu đoạn văn. + Hs l. đọc diễn cảm đoạn văn theo cặp; 2 cặp đọc lại. + Hs thi đọc trước lớp - cả lớp và gv nhận xét. HĐ 4: Củng cố, dặn dò. MT: Củng cố nội dung bài. - Hs nêu lại nội dung bài. - Gv nhận xét tiết học, dặn hs luyện đọc ở nhà và chuẩn bị bài sau. Chính tả: CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI. Giáo án lớp 4 Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1. Bài cũ: MT: Ôn lại bài chính tả đã học. Hs viết các từ ngữ: chuyền bóng, tuốt lúa, cuộc chơi. 2. Bài mới: Giới thiệu bài. HĐ 1: Hướng dẫn học sinh nhớ- viết. MT: Học sinh nhớ và viết đúng chính tả, trình bày đẹp 4 khổ thơ trong bài “ Chuyện cổ tích về loài người” . PP: Động não, thực hành. ĐDDH: SGK. Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu tiết học. - Gv nêu yêu cầu của bài. - 1 hs đọc thuộc lòng 4 khổ thơ cần viết trong bài “ Chuyện cổ tích về loài người”. - Cả lớp nhìn SGK, đọc thầm để ghi nhớ 4 khổ thơ. Gv nhắc hs chú ý cách trình bày. - Hs gấp SGK, nhớ lại 4 khổ thơ và viết bài. - Gv chấm, chữa bài – nêu nhận xét chung. HĐ 2: Hướng dẫn học sinh làm các bài tập chính tả. MT: Luyện viết đúng các tiếng có âm đầu, dấu thanh dễ lẫn ( r / d / gi; dấu hỏi / ngã). PP: Thực hành. ĐDDH: 3 phiếu viết nội dung BT2a, 3 VBT. * Bài tập 2: Hs làm BT 2a. - 1 hs đọc yêu cầu BT. - Hs làm bài vào VBT. - Gv dán 3 tờ phiếu viết nội dung BT 2a lên bảng, mời 3 hs làm BT. - Cả lớp và gv nhận xét, chốt. * Bài tập 3: - Hs làm vào VBT. - Gv dán 3 tờ phiếu viết nội dung BT lên bảng. Các tổ lên thi tiếp sức làm bài. Cả lớp và gv nhận xét, kết luận lời giải. HĐ 3: Củng cố, dặn dò. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Nhắc hs ghi nhớ những từ ngữ đã luyện tập để không viết sai chính tả. HĐNG: AN TOÀN GIAO THÔNG - Bài 2 ( tiết 2). Giáo án lớp 4 Toán: QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ. Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1. Bài cũ: MT: Ôn lại kiến thức đã học. Gv chấm vở BT Toán của hs, nêu nhận xét. 2.Bài mới: Gthiệu bài. HĐ1: Hướng dẫn hs tìm cách quy đồng mẫu số hai phân số 3 1 và 5 2 . MT: Hs biết cách quy đồng mẫu số hai phân số. PP: Động não. ĐDDH: Bảng, phấn. - Gv ghi bảng 2 phân số: 3 1 và 5 2 . Hs đọc 2 phân số đó. - Hs tìm 2 phân số có cùng mẫu số, trong đó có 1 phân số bằng 3 1 và 1 phân số bằng 5 2 ( thảo luận nhóm 2 ). - Các nhóm trình bày kết quả, gv ghi bảng: 3 1 = 53 51 x x = 15 5 ; 5 2 = 35 32 x x = 15 6 . ? Mẫu số của phân số 15 5 là mấy? Mẫu số của phân số 15 6 là mấy? - Gv: Hai phân số có cùng mẫu số. Từ 2 phân số 3 1 và 5 2 chuyển thành 2 phân số có cùng mẫu số 15 5 và 15 6 , trong đó 15 5 = 3 1 và 15 6 = 5 2 gọi là quy đồng mẫu số hai phân số; 15 gọi là mẫu số chung của 2 phân số 15 5 và 15 6 .( hs nhắc lại ) - ? Muốn quy đồng mẫu số hai phân số ta làm thế nào? ( hs nêu – gv chốt ) HĐ2: Thực hành. MT: Hs thực hành quy đồng mẫu số hai phân số. PP: Thực hành. ĐDDH: SGK. *Hs làm bài tập: 1, 2( SGK) Gv theo dõi, hướng dẫn hs cách trình bày bài làm. * Chấm, chữa bài. HĐ3: Củng cố, dặn dò. MT: Củng cố nội dung bài. - Hs nhắc lại cách quy đồng mẫu số hai phân số. - Gv nhận xét tiết học, dặn hs làm bài tập ở VBT và chuẩn bị bài sau. Giáo án lớp 4 Tập đọc: BÈ XUÔI SÔNG LA. Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1. Bài cũ: MT:Ôn lại bài TĐ trước. Hai học sinh tiếp nối đọc bài “ Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa”, trả lời câu hỏi về nội dung bài. 2. Bài mới: Gthiệu bài. HĐ 1: Luyện đọc. MT: Học sinh đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài thơ. PP: Hỏi đáp, thực hành. ĐDDH: SGK, bảng phụ viết câu hdẫn hs nhắt nhịp. Gv dùng tranh giới thiệu bài – ghi đề. - Một học sinh đọc toàn bài, lớp theo dõi. - Gv chia đoạn: 3 khổ thơ chia làm 3 đoạn. - Học sinh tiếp nối đọc 3 đoạn (3 lần). + Lần 1: Gv kết hợp luyện đọc từ khó. + Lần 2: Hướng dẫn hs ngắt nhịp thơ. +Lần 3: Giải nghĩa từ ở “ chú giải”. - Hs luyện đọc theo cặp; 1 cặp đọc lại bài. - Giáo viên đọc mẫu toàn bài thơ. HĐ 2: Tìm hiểu bài. MT: Học sinh hiểu nội dung bài. PP: Hỏi đáp, thảo luận. ĐDDH: SGK. - Hs đọc thầm khổ thơ 1, 2 trả lời câu hỏi: Sông La đẹp như thế nào? ( hs trả lời – gv giảng từ: xanh mướt, trong vắt) ? Chiếc bè gỗ được ví với cái gì? Cách nói ấy có gì hay? - Hs đọc lướt đoạn còn lại, thảo luận nhóm 2 trả lời câu hỏi 3 trong SGK. ( Hs nêu, gv chốt: Vì tác giả mơ tưởng đến ngày mai: những chiếc bè gỗ được chở về xuôi sẽ góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương đang bị chiến tranh tàn phá.) ? Hình ảnh “ Trong đạn bom đổ nát, Bừng tươi nụ ngói hồng” nói lên điều gì? - Hs đọc thầm bài thơ, nêu nội dung - Gv chốt, ghi bảng: Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La . . . HĐ 3: Hướng dẫn đọc diễn cảm và HTL bài thơ. MT: Hs đọc diễn cảm và HTL bài thơ . PP: Thực hành. ĐDDH: SGK. - Hs tiếp nối đọc bài thơ. Hs nêu giọng đọc toàn bài và các từ ngữ cần nhấn giọng, gv chốt. - Gv hdẫn hs luyện đọc diễn cảm đoạn 2( gv đọc mẫu, hs luyện đọc theo cặp , 2 cặp hs đọc). - Hs nhẩm HTL bài thơ và thi đọc thuộc lòng từng khổ, cả bài. 3. Củng cố, dặn dò (4p) - Hs nêu lại nội dung bài thơ. - Giáo viên nhận xét tiết học, dặn dò. Tập làm văn: TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT. Giáo án lớp 4 Các hoạt động Hoạt động cụ thể Giới thiệu bài. HĐ 1:Nhận xét chung về kết quả bài làm của hs. MT: Hs nhận biết được lỗi ở bài văn miêu tả của mình và của bạn. PP: Thuyết trình. ĐDDH: Bảng phụ viết các đề bài. - Gv dán các đề bài tập làm văn tuần 20 lên bảng. - Nêu nhận xét: Đa số các em xác định đúng đề bài ( tả một đồ vật),kiểu bài ( miêu tả) ; bố cục chặt chẽ, diễn đạt có ý sáng tạo, chữ viết đẹp, sạch sẽ . Nhiều em có mở bài, kết bài hay. Tuy nhiên 1 số em khi làm bài chưa cẩn thận, chữ viết xấu và 1 số bài văn giữa 3 phần chưa rõ ràng, 1 số bài tả còn sơ sài. - Gv thông báo điểm. HĐ 2: Hdẫn hs chữa bài. MT: Hs biết tham gia sửa lỗi trong bài. PP: Hỏi đáp. ĐDDH: Một số tờ giấy ghi các lỗi điển hình, VBT. * Gv hướng dẫn hs chữa lỗi: Hs lấy VBT. Gv giao việc: - Đọc lời nhận xét của cô. Đọc những chỗ cô chỉ lỗi trong bài. - Viết các lỗi và sửa lỗi vào tiết trả bài ở vở bài tập. - Đổi bài làm cho bạn bên cạnh để soát lỗi, soát lại việc sửa lỗi. * Hướng dẫn chữa lỗi chung: - Gv dán tờ giấy viết một số lỗi lên bảng. - Hs lên bảng chữa lỗi, cả lớp tự chữa trên giấy. - Gv nhận xét, chốt kết quả đúng. HĐ3: Hdẫn học tập những đoạn văn, bài văn hay. MT: Hs thấy được cái hay trong những đoạn văn, bài văn được cô khen. PP: Động não. ĐDDH: Những bài văn hay của hs. - Gv đọc những đoạn văn, bài văn hay. - Học sinh tìm cái hay, cái đáng học trong đoạn văn đó. HĐ4: Củng cố, dặn dò. MT: Củng cố nội dung bài học. - Gv nhận xét tiết học. Dặn những hs viết bài chưa đạt về nhà hoàn chỉnh lại bài, viết vào giấy kiểm tra. Kĩ thuật: ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH CỦA CÂY RAU, HOA. Giáo án lớp 4 Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1. Bài cũ: MT: Ôn lại bài học trước. Hs nêu tác dụng của các vật liệu, dụng cụ thường dùng để gieo trồng, chăm sóc rau, hoa. 2. Bài mới: Giới thiệu bài. HĐ 1: Hdẫn hs tìm hiểu các điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây rau, hoa. MT: Hs kể tên các điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến cây rau, hoa. PP: Hỏi đáp, quan sát. ĐDDH: Tranh, ảnh minh hoạ những ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đối với rau, hoa. Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu tiết học. - Gv treo tranh và hướng dẫn hs quan sát tranh kết với quan sát hình 2 ( SGK ) để trả lời câu hỏi: + Cây rau, hoa cần những điều kiện ngoại cảnh nào? - Gv chốt: Các điều kiện ngoại cảnh cần thiết cho cây rau, hoa bao gồm: nhiệt độ, nước, ánh sáng, chất dinh dưỡng, đất, không khí. HĐ 2: Hướng dẫn hs tìm hiểu ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đối với sự sinh trưởng, phát triển của cây rau, hoa. MT: Hs biết ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đối với rau, hoa. PP: Thảo luận. ĐDDH: SGK. - Hs đọc nội dung SGK. - Hs thảo luận lần lượt từng điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng cụ thể đối với sự sinh trưởng, phát triển của cây rau, hoa. ( Sau khi hs trình bày từng phần - gv chốt) - Gv kết luận hoạt động 2 và nhấn mạnh: Con người cần sử dụng các biện pháp kĩ thuật canh tác như gieo trồng đúng thời gian, khoảng cách, tưới nước, làm phân, bón đất, . . .để đảm bảo các điều kiện ngoại cảnh phù hợp với mỗi loại cây. - Hs ( 2 em ) đọc phần ghi nhớ trong SGK. HĐ 3: Củng cố, dặn dò. MT: Củng cố bài học. - Gv nhận xét tiết học, dặn dò. - Dặn hs thực hành như SGK và chuẩn bị bài sau. Toán: LUYỆN TẬP. Giáo án lớp 4 Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1. Bài cũ: MT: Ôn lại kiến thức đã học. - Gv chấm VBT toán của 1 số hs, nêu nhận xét. - Hs nêu lại cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số; so sánh phân số với 1. 2.Bài mới: Gthiệu bài. HĐ1: Luyện tập. MT: Củng cố về so sánh hai phân số cùng mẫu số. PP: Thực hành. ĐDDH: SGK. - Hs làm BT 1, 2, 3 ( SGK ) – Gv theo dõi, hướng dẫn thêm cho hs. Bài 3:Hướng dẫn hs trình bày bài làm như sau: a. Vì 1 < 3 và 3 < 4 nên ta có: 5 1 ; 5 3 ; 5 4 . - Chấm, chữa bài hs làm sai ( nếu có ). HĐ2: Củng cố, dặn dò. MT: Củng cố nội dung bài. * BT củng cố, nâng cao: Xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 6 8 ; 6 2 ; 6 9 ; 6 5 * Gv nhận xét tiết học, dặn hs làm bài tập ở VBT. Tập đọc: CHỢ TẾT. Giáo án lớp 4 Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1. Bài cũ: MT:Ôn lại bài TĐ trước. Hai học sinh tiếp nối đọc bài “ Sầu riêng”, trả lời câu hỏi về nội dung bài. 2. Bài mới: Gthiệu bài. HĐ 1: Luyện đọc. MT: Học sinh đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài . PP: Hỏi đáp, thực hành. ĐDDH: SGK, bảng phụ viết câu hdẫn hs ngắt nhịp. Gv giới thiệu bài – ghi đề. - Một học sinh đọc toàn bài, lớp theo dõi. - Gv chia đoạn : 4 đoạn ( mỗi khổ thơ 1 đoạn ). - Học sinh tiếp nối đọc 4 đoạn của bài (3 lần). + Lần 1: Gv kết hợp luyện đọc từ khó. + Lần 2: Hướng dẫn hs về cách đọc phân tách các cụm từ ở 1 số dòng thơ. +Lần 3: Hdẫn hs tìm hiểu nghĩa các từ ở “ chú giải”. - Hs luyện đọc theo cặp; 2 cặp đọc lại bài. - Giáo viên đọcđiễn cảm toàn bài thơ. HĐ 2: Tìm hiểu bài. MT: Học sinh hiểu nội dung bài. PP: Hỏi đáp, thảo luận. ĐDDH: SGK. - Hs đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi: Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh như thế nào? - Hs đọc lướt các đoạn còn lại, cho biết: Mỗi người đến chợ tết với dáng vẻ riêng ra sao? ? Bên cạnh dáng vẻ riêng, những người đi chợ tết có điểm gì chung? Gv chốt – liên hệ đến chợ tết ở địa phương. - Bài thơ là một bức tranh giàu màu sắc về chợ Tết. Em hãy tìm những từ ngữ đã tạo nên bức tranh giàu màu sắc ấy. - Hs đọc thầm toàn bài, nêu nội dung - Gv chốt, ghi bảng: Bức tranh chợ Tết miền trung du giàu màu sắc và vô cùng sinh động đã nói về cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của người dân quê. HĐ 3: Hướng dẫn đọc diễn cảm. MT: Hs đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ . PP: Thực hành. ĐDDH: SGK. - Hs tiếp nối đọc bài thơ, lớp theo dõi, tìm giọng đọc của bài. - Gv hướng dẫn hs luyện đọc diễn cảm đoạn 2,3 ( gv đọc mẫu – hs luyện đọc theo cặp – 2 cặp hs đọc lại ). - Hs nhẩm để HTL và thi đọc thuộc lòng từng đoạn, cả bài. 3. Củng cố, dặn dò . - Hs nêu lại nội dung bài. - Giáo viên nhận xét tiết học, dặn dò. Tập làm văn: LUYỆN TẬP QUAN SÁT CÂY CỐI. Giáo án lớp 4 Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1. Bài cũ: MT: Ôn lại kiến thức đã học. Hs ( 2 em ) đọc lại dàn ý tả một cây ăn quả theo 1 trong 2 cách đã học ( tả lần lượt từng bộ phận của cây; tả từng thời kì phát triển của cây). 2.Bài mới: Giới thiệu bài. HĐ 1: Hướng dẫn hs làm bài tập 1. MT: Hs biết quan sát cây cối, nhận ra sự giống nhau và khác nhau giữa miêu tả một loài cây với một cái cây. PP: Thảo luận, thực hành. ĐDDH: 1 số tờ phiếu viết nội dung BT1a,b; VBT Gv nêu mục đích, yêu cầu tiết học. * Bài tập 1: - 1 hs đọc nội dung BT, lớp theo dõi trong SGK. - Gv nhắc hs chú ý: + Trả lời viết các câu hỏi a, b trên phiếu. + Trả lời miệng câu hỏi c, d, e. Với câu c, chỉ cần chỉ ra 1 – 2 hình ảnh so sánh mà em thích. - Hs làm bài theo nhóm. Gv phát phiếu BT cho các nhóm làm. - Đại diện các nhóm dán kết quả bài làm trên bảng và trình bày kết quả. Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng. HĐ 2: Hướng dẫn hs làm bài tập 2. MT: Hs ghi lại được kết quả quan sát một cái cây cụ thể. PP: Thực hành, quan sát. ĐDDH: Tranh ảnh một số loài cây; VBT. * Bài tập 2: - Hs đọc yêu cầu của bài. - Gv hỏi hs đã quan sát trước một cái cây cụ thể theo yêu cầu của gv như thế nào; treo tranh, ảnh một số loài cây. - Gv nhắc hs: Bài yêu cầu các em quan sát một cái cây cụ thể ( không phải một loài cây). - Hs dựa vào những gì quan sát được, ghi lại kết quả quan sát trên giấy nháp. - Hs trình bày kết quả quan sát. Cả lớp và gv nhận xét. - Gv ghi điểm một số ghi chép tốt, nhận xét chung về kĩ năng quan sát cây cối của hs. HĐ3: Củng cố, dặn dò. MT: Củng cố nội dung bài học. Gv nhận xét tiết học. Yêu cầu hs về nhà tiếp tục quan sát cái cây đã chọn để hoàn chỉnh kết quả quan sát, viết lại vào vở. Dặn hs chuẩn bị cho tiết TLV sau. Kĩ thuật: TRỒNG CÂY RAU, HOA. [...]... phấn 94 48 4 a 144 = = 18 = = 3 b HĐ2: Luyện tập về rút rọn phân số MT: Rèn kĩ năng rút gọn phân số PP: Thực hành ĐDDH: Bảng, phấn 72 90 = 45 = 48 84 ; 90 126 ; 5 111 185 5 Tính nhanh: a 15 x 14 −1 13 x15 + 14 Bài 5a: Toán: = - Hs làm tiếp các BT sau: 4 Rút gọn phân số: ; * Chấm, chữa bài HĐ 3: Củng cố, dặn dò 12 b 256 + 399 x 255 256 x399 − 143 15 x (13 +1) −1 15 x 14 −1 = = 13 x15 + 14 13 x15... – Ghi Phần Nhận xét: nhớ * Bài tập 1: MT: Nắm được cấu tạo ba phần - 1 hs đọc nội dung bài tập, lớp theo dõi SGK của một bài văn miêu tả cây cối - Hs đọc thầm lại bàiBãi ngô”, xác định các PP: Hỏi đáp đoạn và nội dung từng đoạn ĐDDH: Vở bài tập, giấy ghi lời - Hs phát biểu ý kiến, gv chốt – dán kết quả giải BT 1, 2 đúng * Bài tập 2: - Gv nêu yêu cầu của BT - Hs đọc thầm bài “ Cây mai tứ quý”, xác... chuẩn bị bài vật liệu, dụng cụ gieo trồng đến lớp sau - Dặn hs chuẩn bị đồ dùng tiết sau Lịch sử: NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC Giáo án lớp 4 Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1 Bài cũ: Hs nêu ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng MT: Ôn lại kiến thức đã học 2 Bài mới: Giới thiệu bài HĐ 1: Làm việc cả lớp Gv giới thiệu một số nét khái quát về nhà Hậu Lê: MT: Học sinh biết một số Tháng 4 – 142 8,... 13 x15 + 14 13 x15 + 14 15 x13 +15 −1 15 x13 + 14 = 13 x15 + 14 = 15 x13 + 14 = 1 Giáo viên nhận xét tiết học, dặn dò hs làm bài tập nâng cao ở nhà QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ( T2 ) Các hoạt động Hoạt động cụ thể Giáo án lớp 4 1 Bài cũ: MT: Kiểm tra kiến thức bài Hs nêu lại cách quy đồng mẫu số hai phân số và 7 5 học trước quy đồng mẫu số hai phân số sau: 6 và 12 2 .Bài mới: Gthiệu bài HĐ1: Hướng dẫn hs... BT1 ( SGK ) PP: Thảo luận ĐDDH: SGK - Gv nêu yêu cầu BT1 ( SGK) - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trình bày, cả lớp trao đổi, tranh luận - Gv kết luận bài tập 1 HĐ 3: Thảo luận nhóm MT: Hs làm BT3 ( SGK ) biết được thế nào là lịch sự PP: Thảo luận ĐDDH: SGK - Hs làm việc theo nhóm 4 - thảo luận BT3 ( SGK ) - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gv kết luận: Phép lịch sự thể hiện... - Hs nêu sự khác nhau về trình tự miêu tả giữa 2 bài Gv kết luận: Bài “ Cây mai tứ quý” tả từng bộ phận của cây BàiBãi ngô” tả từng thời kì phát triển của cây * Bài tập 3: Gv nêu yêu cầu của bài Hs trao đổi, rút ra nhận xét về cấu tạo của một bài văn tả cây cối Phần Ghi nhớ : Hs ( 3 , 4 em ) đọc nội dung ghi nhớ HĐ 2: Phần Luyện tập * Bài tập 1: MT: Biết lập dàn ý miêu tả một - Hs đọc nội dung bài. .. đâu? về vật nuôi ở đồng bằng - Các nhóm trình bày kết quả - gv nhận xét, chốt Nam Bộ HĐ3:Củng cố, dặn dò - Học sinh tóm tắt bài học - Giáo viên nhận xét tiết học, dặn dò Giáo án lớp 4 Hoạt động tập thể: SINH HOẠT ĐỘI Các hoạt động Hoạt động cụ thể HĐ 1: Đánh giá hoạt động - Chi đội trưởng báo cáo chung tình hình của chi tuần qua đội trong tuần qua MT: Đánh giá, rút kinh - Các phân đội trưởng báo cáo... đọc nội dung bài tập, cả lớp đọc thầm bài “ cây ăn quả theo 1 trong 2 cách đã Cây gạo, xác định trình tự miêu tả trong bài học - Hs phát biểu ý kiến, cả lớp và gv nhận xét, chốt PP: Thực hành kết quả đúng ĐDDH: Vở bài tập * Bài tập 2: - Hs đọc yêu cầu của BT Gv dán tranh, ảnh một số cây ăn quả - Hs chọn 1 cây ăn quả quen thuộc và lập dàn ý miêu tả cây đó vào VBT – gv theo dõi - Hs tiếp nối đọc dàn ý... - Hs đọc lại “ Ghi nhớ” MT: Củng cố bài học - Giáo viên nhận xét tiết học, dặn dò Giáo án lớp 4 Địa lí: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1 Bài cũ: Hs nêu những đặc điểm tiêu biểu về nhà ở của người MT: Ôn lại bài học dân ở đồng bằng Nam Bộ trước 2 Bài mới: Giới thiệu bài 1 Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước HĐ 1: Tìm hiểu về cây * Làm việc cả lớp: ... mẫu số của phân số 9 8 , được 24 : 8 = 3, lấy 3 nhân tử số và mẫu số của phân số 9 8 HĐ 3: Củng cố, dặn dò MT: Củng cố nội dung bài học Luyện từ và câu: - Chấm, chữa bài * Hs nhắc lại cách quy đồng mẫu số hai phân số * Gv nhận xét tiết học, dặn hs làm bài tập ở vở bài tập và chuẩn bị bài sau VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO? Các hoạt động Hoạt động cụ thể Giáo án lớp 4 1 Bài cũ: MT: Ôn lại kiến thức tiết . thiệu bài – ghi đề. - Một học sinh đọc toàn bài, lớp theo dõi. - Gv chia đoạn : 4 đoạn ( mỗi khổ thơ 1 đoạn ). - Học sinh tiếp nối đọc 4 đoạn của bài (3. học. - Gv nêu yêu cầu của bài. - 1 hs đọc thuộc lòng 4 khổ thơ cần viết trong bài “ Chuyện cổ tích về loài người”. - Cả lớp nhìn SGK, đọc thầm để ghi nhớ 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài soạn lớp 4 - Tuần 21, Tài liệu Bài soạn lớp 4 - Tuần 21,

Hình ảnh liên quan

- Gv ghi bảng phân số: - Tài liệu Bài soạn lớp 4 - Tuần 21

v.

ghi bảng phân số: Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Hs đọc lướt toàn bài, nêu nội dung, gv chốt, ghi bảng. - Tài liệu Bài soạn lớp 4 - Tuần 21

s.

đọc lướt toàn bài, nêu nội dung, gv chốt, ghi bảng Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Gv dán 3 tờ phiếu viết nội dung BT2a lên bảng, mời 3 hs làm BT. - Tài liệu Bài soạn lớp 4 - Tuần 21

v.

dán 3 tờ phiếu viết nội dung BT2a lên bảng, mời 3 hs làm BT Xem tại trang 3 của tài liệu.
ĐDDH: Bảng, phấn. - Tài liệu Bài soạn lớp 4 - Tuần 21

ng.

phấn Xem tại trang 4 của tài liệu.
ĐDDH: Bảng phụ viết các đề bài.  - Tài liệu Bài soạn lớp 4 - Tuần 21

Bảng ph.

ụ viết các đề bài. Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Gv ghi bảng 2 phân số: 67 và 12 5. - Tài liệu Bài soạn lớp 4 - Tuần 21

v.

ghi bảng 2 phân số: 67 và 12 5 Xem tại trang 15 của tài liệu.
ĐDDH: Bảng, phấn. - Tài liệu Bài soạn lớp 4 - Tuần 21

ng.

phấn Xem tại trang 20 của tài liệu.