0

Gián án GIÁO ÁN TUẦN 35-CKTKN-BVMT

14 346 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:11

KẾ HOẠCH DẠY TRONG TUẦN :35 ( Từ ngày: 10/ 05/ 10 đến ngày: 14 / 05/ 10) Lớp : 4/3 Thứ Tiết Môn Tên bài dạy Hai 10/05 1 2 3 4 TĐ T KH ĐĐ Oân tập Oân tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và ………. Oân tập HKII Oân tập và thực hành kỹ năng cuối HKII Ba 11/05 1 2 3 4 5 TD T CT ĐL LTVC Di chuyển tung và bắt bóng- TC “ Trao tín gậy” Luyện tập chung Oân tập Kiểm tra định kỳ HKII Oân tập Tư 12/05 1 2 3 4 5 TĐ T KH KC HÁT Oân tập Luyện tập chung KTĐK Oân tập Tổng kết môn học Năm 13/05 1 2 3 4 5 TD T TLV LTVC MT Tổng kết môn học Luyện tập chung Oân tập KTĐK Trưng bày kết quả học tập Sáu 14/05 1 2 3 4 5 TLV T LS KT SHL KTĐK KTĐK KTĐK Lắp ghép mô hình tự chọn Tuần 35 THỨ HAI NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2009 TẬP ĐỌC ÔN TẬP CHK II (Tiết 1) I/ MỤC TIÊU : - Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL, kết hợp kiểm tra kỹ năng đọc hiểu. - HS đọc trôi chảy các bài tập đã học từ đến GHK II cuối học kỳ II. - Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về các bài tập đọc II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : VBT HS III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/ Kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng : GV căn cứ vào số HS trong lớp phân phối thời gian hợp lí để Hsđiều có điểm. Cách kiểm tra như sau : - Từng HS lên bốc thăm chọn bài . - GV đặt câu hỏi yêu cầu HS tr lời - Cho HS tóm tắt nội dung vào trong bảng Yêu cầu HS nêu thứ tự từng bài -HS bốc thăm đọc SGK - HS trả lời câu hỏi do GV yêu cầu. - HS làm vào vở - HS lên điền vào bảng 2/ Củng cố –dặn dò : - Gọi HS đọc bài - Liên hệ thực tế . - GV nhận xét tiết học. . TỐN ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ I - MỤC TIÊU : Giúp HS rèn kĩ năng giải bài tốn “Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó”. II CHUẨN BỊ: VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1/ Bài cũ: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng & hiệu của hai số đó. TÊN BÀI TÁC GIẢ NỘI DUNG CHÍNH Đường đi SaPa Nguyễn Phan Hách Ca ngợi cảnh đẹp SaPa thể hiện tình cảm yêu mến cảnh đẹp đất nước Vương quốc vắng nụ cười Trần Đức Tiến Một vương quốc rất buồn chán có nguy cơ tàn lụi GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà GV nhận xét 2/ Bài mới: Hoạt động1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: HS làm ngồi vở nháp. Điền kết quả vào ô trống. Bài tập 2: Tương tự bài 1 Bài tập 3: Các hoạt động giải tốn: - Phân tích đề tốn - Vẽ sơ đồ minh hoạ - Thực hiện các bước giải Bài tập 4: Các hoạt động giải tốn: - Phân tích đề tốn - Vẽ sơ đồ minh hoạ - Thực hiện các bước giải Bài 5: Lưu ý HS cần tìm hiệu giữa tuổi mẹ và tuổi con sau 3 năm nữa. 3/ Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị bài: Luyện tập chung Làm bài trong SGK HS sửa bài HS nhận xét HS làm bài Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả HS làm bài HS sửa HS làm bài HS sửa bài HS làm bài HS sửa bài KHOA HỌC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM I- MỤC TIÊU: Sau bài này học sinh củng cố và mở rộng hiểu biếtvề: -Mối quan hệ biữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh. -Vai trò của thực vật đối với sự sống trên trái đất. -Kĩ năng phán đốn, giải thích qua một số bài tập vế nước, không khí, ánh sáng, nhiệt. -Khắc sâu hiểu biết về thành phần các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của nước, không khí trong đời sống. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Hình trang 138, 139, 140 SGK. -Giấy A 0, bút vẽ nhóm. -Phiếu câu hỏi. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1/ Bài cũ: Con người có vai trò gì trong chuỗi thức ăn? Nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt thì sao? 2/ Bài mới: Chuẩn bị bài sau, nhận xét tiết học. ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HKII I - MỤC TIÊU - YÊU CẦU 1 - Kiến thức :- Củng cố kiến thức đã học ở tiết trước. 2 - Kĩ năng :- HS biết Quan tâm giúp đở hàng xóm láng giềng 3 - Thái độ :- HS biết Quan tâm giúp đở hàng xóm láng giềng 3/ Củng cố - Dặn dò: Trò chơi “Thi nói về vai trò của không khí và nước trong đời sống”. Chia lớp thành hai đội, bắt thăm đội nào trả lời trước. Đội trả lời đúng sẽ được hỏi tiếp. Kết thcú trò chơi đội nào hỏi nhiều câu hỏi và trả lời đúng nhiều sẽ thắng. Giới thiệu: Bài “Ôn tập và kiểm tra cuối năm” Hoạt động 1:Trò chơi”Ai nhanh, Ai đúng” -Cho các nhóm trình bày câu trả lời vào giấy -Nhận xét các nhóm. Hoạt động 2:Trả lời câu hỏi -Viết các câu hỏi ra phiếu yêu cầu hs bốc thăm và trả lời trước lớp. -Nhận xét câu trả lời. Hoạt động 3:Thực hành -Yêu cầu các nhóm nêu cách trả lời câu 1. -Câu 2 hướng dẫn hs chơi ghép phiếu thức ăn với phiếu vi-ta-min tương ứng. -Trả lời 3 câu hỏi vào giấy A 4, cử đại diện trình bày. -Bốc thăm và trả lời. II - ĐỒ DÙNG HỌC TẬP III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1 - Kiểm tra bài cũ : Quan tâm giúp đở hàng xóm láng giềng 2 - Dạy bài mới : a - Hoạt động 1 : Giới thiệu bài b - Hoạt động 2 : Làm việc cá nhân ( Bài tập 1 SGK ) => Kết luận : - Các việc làm (a) , (c) , (d) là biết giữ gìn các công trình công cộng - Các việc làm ( b) , (đ) , (e) không phải là biết giữ gìn các công trình công cộng c - Hoạt động 3 : Thảo luận theo nhóm đôi ( bài tập 4 SGK ) - Nhận xét , khen ngợi những HS đã biết tiết kiệm thời giờ và nhắc nhở các HS còn sử dụng lãng phí thời giờ. d - Hoạt động 4 : Làm việc chung cả lớp -> Kết luận : + Thời giờ là thứ quý nhất, cần phải sử dụng tiết kiệm. + Tiết kiệm thời giờ là sử dụng thời giờ vào các việc có ích một cách hợp lí, có hiệu quả. - HS làm việc cá nhân . - HS trình bày , trao đổi trước lớp . - HS từng cặp một trao đổi với nhau về việc bản thân đã sử dụng thời giờ như thế nào và dự kiến thời gian biểu của cá nhân trong thời gian tới. - Vài HS triønh bày trước lớp. - Lớp trao đổi, chất vấn, nhận xét. - HS trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của các câu ca dao, tục ngữ, truyện, tấm gương. . . đó. - Trình bày giới thiệu các tranh vẽ ,câu ca dao , tục ngữ, truyện, tấm gương. . . sưu tầm được về tiết kiệm thời giờ. 3/ Củng cố – dặn dò : - Quan tâm giúp đở hàng xóm láng giềng . THỨ BA NGÀY12 THÁNG 05 NĂM 2009 THỂ DỤC DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY” I-MUC TIÊU: -Ôn di chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. -Trò chơi “Trao tín gậy”. Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn. II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: -Địa điểm: sân trường sạch sẽ. -Phương tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trước sân cho trò chơi. III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: 1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút. Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang phục tập luyện. Đi đều 2-4 hàng dọc và hát. 2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút. a. Di chuyển tung hoặc chuyền và bắt bóng. GV cho 2 HS lên làm mẫu kết hợp với lời hướng dẫn, giải thích để HS nhớ lại cách thực hiện động tác. GV chia tổ để HS tập luyện. b. Trò chơi vận động: Trao tín gậy GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hồn thành vai chơi của mình. 3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút. Đi đều theo 2 -4 hàng dọc vàhát. GV củng cố, hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học. GV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X TỐN LUYỆN TẬP CHUNG I - MỤC TIÊU : Giúp HS rèn ôn tập, củng cố : Sắp xếp các số đo diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn . Tính giá trị của biểu thức có chứa phân số. Tìm một thành phần chưa biết của phép tính . Giải bài tốn liên quan đến tìm hai số biết tổng và hiệu hoặc biết hiệu và tỉ số của hai số đó. II CHUẨN BỊ: VBTI III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1/ Bài cũ: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu & tỉ số của hai số đó. GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà GV nhận xét 2/ Bài mới: Hoạt động1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: Yêu cầu HS tự làm rồi chữa bài. Khi chữa bài, GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi như: “Trong 4 thành phố này, thành phố nào có diện tích bé nhất?…” Bài tập 2: Yêu cầu HS tự làm rồi dừng lại chữa bài để HS phân biệt đặc điểm từng biểu thức, từ đó ôn tập lại về thứ tự thực HS sửa bài HS nhận xét HS làm bài Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả HS làm bài hiện các phép tính trong biểu thức. Bài tập 3: - Yêu cầu HS tự làmbài rồi chữa bài. Bài tập 4: GV yêu cầu HS sử dụng sơ đồ thay cho phần giải thích về quan hệ của các số cần tìm Bài tập 5: - Yêu cầu HS tự làmbài rồi chữa bài. 3/ Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị bài: Kiểm tra số 3 HS sửa HS làm bài HS sửa bài TIẾNG VIỆT ÔN TẬP CHK II (Tiết 2 ) I/ MỤC TIÊU : - Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL, kết hợp kiểm tra kỹ năng đọc hiểu. - HS đọc trôi chảy các bài tập đã học từ đầu hoc kỳ II đến GHK II. - Hệ thống hóa, củng cố được một số điều cần ghi nhớ về các bài tập đọc thuộc 2 chủ điểm Khám phá thế giới và Tình yêu cuộc sống II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1/ Bài mới : • GT bài : • Kiểm tra TĐ và học thuộc lòng: Thực hiện như tiết 1 • Hướng dẫn làm bài tập • Bài tập 2: lập bảng thống kê Đồ dùng cần cho chuyến du lịch Va li, cần câu, lều trại, quần áo bơi, quần áo thể thao, dụng cụ thể thao Phương tiện giao thông Tàu thủy, ca nô, bến tàu, tàu hỏa, ô tô con, máy bay, tàu điện, xe buýt, ga tàu, …… Tổ chức, nhân viên phục vụ du lịch Khách sạn hướng dẫn viên, nhà nghỉ, phòng nghỉ, công ty du lịch, tuyến du lịch, ………. Địa điểm tham quan Phố cổ, bãi biển, công viên, hồ, núi, thác nước, đền chùa, di tích lịch sử, ……. • Bài tập 3: - GV giúp HS nắm yêu cầu bài tập HS đọc yêu cầu bài tập Một HS làm mẫu trước lớp 2/ củng cố – Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS về nhà quan sát trước cây xương rồng ĐỊA LÍ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKII TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP CHK II (Tiết 3 ) I/ MỤC TIÊU : - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng - Hệ thống được những điểm cần ghi nhớ về nội dung chính của các bài tập đọc - Oân luyện viết đoạn văn miêu tả con vật II/ CHUẨN BỊ : Phiếu học tập III/ LÊN LỚP : 1) Bài mới • Giới thiệu bài . • Oân luyện tập đọc và học thuộc lòng - Kiểm tra tập đọc – HTL – Tiến hành như tiết 1 . • Nêu tên các bài tập đọc, nội dung chính của bài, suy nghĩ phát biểu - GV đọc bài thơ - GV nhắc HS cách trình bày - Tên riêng cần viết hoa - Bài thơ nói điều gì ? - GV đọc cho HS viết - GV thu tập chấm điểm - HS theo dõi SGK - HS đọc thầm bài thơ . Tấm Khen ngợi cô bé ngoan giống như cô tấm xuống trần giúp đỡ cha, mẹ . - HS viết bài 2/ Củng cố – DD : - Gọi HS nêu nội dung bài tập đọc . - Liên hệ thực tế . - GV nhận xét tiế học . THỨ TƯ NGÀY 13 THÁNG 05 NĂM 2009 LUYỆN TỪ VÀ CÂU ÔN TẬP CHK II (Tiết 4 ) I/ MỤC TIÊU : -Hệ thống quá các từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ đã học trong 3 chủ điểm - Rèn luyện kĩ năng lựa chọn và kết hợp ôn tập về trạng ngữ II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Phiếu học tập III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1) Bài mới : - GT Bài : - Bài 1, 2 : - Ghi lại 1 từ ngữ hoặc tục ngữ Hai HS tiếp nối nhau đọc nội dung bài tập - Cả lớp đọc lướt lại truyện, nói nội dung truyện - Bài 3 :Tìm trạng ngữ : - Cách tổ chức hoạt động tương tự như bài tập 2 - HS đọc thầm lại truyện tìm các câu kể, hỏi, cảm, khiến trong bài đọc - HS làm vào vở lời giải đúng 3/ Củng cố : - Gọi HS đọc lại bài tập 3 - Liên hệ thực tế . - Chuẩn bị bài Oân tập . - GV nhận xét tiết học. . TỐN LUYỆN TẬP CHUNG I - MỤC TIÊU : Giúp HS rèn ôn tập, củng cố : Đọc số, xác định giá trị của chữ số theo vị trí của chữ số đó trong mỗi số. Thực hiện các phép tính với các số tự nhiên . So sánh hai phân số . Giải bài tốn liên quan tới tính diện tích hình chữ nhật và các số đo khối lượng . II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Kiểm tra bài cũ: HS sửa bài tập ở nhà. Nhận xét phần sửa bài. 2/ Bài mới Giới thiệu: Luyện tập chung Bài 1: Củng cố về đọc ố tự nhiên, nêu giá trị củachữ số 9. HS làm miệng. GV gọi lần lượt HS trả lời. Bài 2: Đặt tính rồi tính HS làm bảng con. Lần lượt từng HS lên bảng làm. Bài 3: HS so sánh để điền dấu, làm bảng con. Bài 4: Cho HS tự nêu tóm tắt rồi giải bài tốn. Bài 5: HS tự làm và chữa bài. HS làm và chữa bài. HS làm và chữa bài. HS làm và chữa bài. HS làm và chữa bài. HS làm và chữa bài. 3/ Củng cố – dặn dò Nhận xét tiết học Chuẩn bị: CHÍNH TẢ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II ( Tiết 5) I/ MỤC TIÊU : +Nghe viết đúng chính tả , trình bày đúng bài “Nói với em” +Hệ thống hố các qui tắc viết hoa tên riêng II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : PHIẾU III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Giới thiệu bài – Ghi tựa 2.Dạy : *Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS nghe – viết +GV đọc bài “Nói với em ” +Gv nhắc các em cách trình bày , cách viết các lời thoại +GV đọc cho HS viết +Đọc cho HS sốt lỗi +Chấm bài +Nhận xét chung *Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả +Gọi 2 HS đọc nộidung BT2 +Phát phiếu cho HS +Cả lớp và GV nhận xét Câu a , b , c Dán tờ phiếu đã chuyển lời thoại trong dấu ngoặc kép xuống dòng để HS thấy được tính không hợp lí của cách viết ấy 3.Củng co á- dặn dò +GV nhận xét giờ học +Xem trước : Ôn tập tiết 3,4 +HS theo dõi trong SGK +HS đọc thầm đoạn văn chú ý những từ khó viết +HS gấp sách +HS trao đổi theo cặp ,dặt câu +HS phát biểu +HS dựa vào nội dung bài trả lời +Không được – Vì không phải là lời đối thoại trực tiếp 2/ Củng cố - dặn dò : - G HS đọc bài nêu nội dung . - Liên hệ thưc tế . - Gv nhận xét tiết học . THỨ NĂM NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2009 THỂ DỤC TỔNG KẾT MÔN HỌC I-MUC TIÊU: [...]... theo hình mẫu hoặc tự sáng tạo *Hoạt động 3(cho tiết 3):Đánh giá kết quả học tập của hs -Thực hành lắp ghép -Tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm -Nêu các tiêu chuẩn để hs tự đánh giá lẫn nhau -Nhắc nhở hs xếp đồ dùng gọn vào hộp III .Củng cố: Nhận xét và tuyên dương những sản phẩm sáng tạo , đẹp Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài sau SINH HOẠT LỚP Tuần : 35 1/ Mục đích-Yêu... định tình hình của lớp trong tuần _Đề ra phương hướng tuần sau 2/ Tiến hành sinh hoạt: -Các tổ trưởng lần lượt báo cáo: +Tổ 1: Khánh, Quốc Dương không thuộc bài +Tổ 2: Trạng, Tuyết Băng không làm bài +Tổ 3:Vạn, Hồng Phiên không thuộc bài _Các lớp phó báo cáo tình hình của lớp trong tuần về các mặt:HT, Lđ, VTM,… _Lớp trưởng tổng kết: _GVCN nhận xét tình hình của lớp trong tuần +Đi học đều, +Học bài... kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong năm, đánh giá được sự cố gắng và những điểm còn hạn chế, kết hợp có tuyên dương, khen thưởng những học sinh hồn thành tốt II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: -Địa điểm: sân trường sạch sẽ -Phương tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trước sân cho trò chơi III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: 1 Phần mở đầu: 6 – 10 phút Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học,... khắc phục trong năm học tới Tuyên dương một số tổ, cá nhân có thành tích và tinh thần học tập, rèn luyện tốt 3 Phần kết thúc: 4 – 6 phút Đứng tại chỗ vỗ tay và hát GV củng cố, hệ thống bài GV nhận xét, đánh giá tiết học GV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X TỐN LUYỆN TẬP CHUNG I - MỤC TIÊU : Giúp HS rèn ôn tập, củng cố về : Viết số Chuyển đổi các số đo khối lượng... được từng bộ phận và lắp ghép mô hình tự chọn đúng kĩ thuật , đúng quy trình Rèn luyện tính cẩn thận , khéo léo khi thực hiện thao tác lắp , tháo các chi tiết của mô hình tự chọn B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Bộä lắp ghép mô hình kĩ thuật Học sinh : SGK , bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : I.Bài cũ: Yêu cầu nêu mô hình mình chọn va nói đặc điểm của mô hình đó II.Bài mới 1.Giới . vật đối với sự sống trên trái đất. -Kĩ năng phán đốn, giải thích qua một số bài tập vế nước, không khí, ánh sáng, nhiệt. -Khắc sâu hiểu biết về thành phần. hoặc tự sáng tạo. *Hoạt động 3(cho tiết 3):Đánh giá kết quả học tập của hs -Tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm. -Nêu các tiêu chuẩn để hs tự đánh giá lẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án GIÁO ÁN TUẦN 35-CKTKN-BVMT, Gián án GIÁO ÁN TUẦN 35-CKTKN-BVMT,

Hình ảnh liên quan

Lắp ghép mô hình tự chọn Tuần 35 - Gián án GIÁO ÁN TUẦN 35-CKTKN-BVMT

p.

ghép mô hình tự chọn Tuần 35 Xem tại trang 1 của tài liệu.
-Cho HS tóm tắt nộidung vào trong bảng - Gián án GIÁO ÁN TUẦN 35-CKTKN-BVMT

ho.

HS tóm tắt nộidung vào trong bảng Xem tại trang 2 của tài liệu.
-Hình trang 138, 139, 140 SGK. -Giấy A 0, bút vẽ nhóm. - Gián án GIÁO ÁN TUẦN 35-CKTKN-BVMT

Hình trang.

138, 139, 140 SGK. -Giấy A 0, bút vẽ nhóm Xem tại trang 3 của tài liệu.
• Bài tập 2: lập bảng thống kê - Gián án GIÁO ÁN TUẦN 35-CKTKN-BVMT

i.

tập 2: lập bảng thống kê Xem tại trang 7 của tài liệu.
Giải bài tốn liên quan tới tính diện tích hình chữ nhật và các số đo khối lượng. - Gián án GIÁO ÁN TUẦN 35-CKTKN-BVMT

i.

ải bài tốn liên quan tới tính diện tích hình chữ nhật và các số đo khối lượng Xem tại trang 9 của tài liệu.