0

Gián án GIÁO ÁN TUẦN 28-CKTKN-BVMT

20 334 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:11

KẾ HOẠCH DẠY TRONG TUẦN :28 ( Từ ngày: 22/ 03/ 2010 đến ngày: 26 / 03 / 2010) Lớp : 4/3 Thứ Tiế t Môn Tên bài dạy Hai 2203 1 2 3 4 TĐ T KH ĐĐ Ôn tập GHKII ( tiết 1) Luyện tập chung Ôn tập vật chất và năng lượng Tôn trọng luật giao thông (T1) Ba 2304 1 2 3 4 5 TD T CT ĐL LTV C Môn thể thao tự chọn – TC “ Dẫn bóng” Giới thiệu tỉ số Ôn tập GHKII ( tiết 2) Người dân và hoạt động sản xuất ở ĐB…………. Ôn tập GHKII ( tiết 3) Tư 2404 1 2 3 4 5 TĐ T KH KC HÁT Ôn tập GHKII ( tiết 4) Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Ôn tập vật chất và năng lượng Ôn tập GHKII ( tiết 5) Năm 2504 1 2 3 4 5 TD T TLV LTV C MT Môn thể thao tự chọn – TC “ Trao tín gậy” Luyện tập Ôn tập GHKII ( tiết 6) KTĐK Vẽ trang trí : Trang trí lọ hoa Sáu 2604 1 2 3 4 5 TLV T LS KT SHL NGL L KTĐK Luyện tập Nghóa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long Lắp cái đu Tuần 28 + PNTH bài 5 Môdun 19: Trò chơi kinh doanh 1 THỨ HAI NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2010 TẬP ĐỌC ÔN TẬP THI GHK II ( TIẾT 1) I.MỤC DÍCH YÊU CẦU : - Đọc rành mạch, tương đối lưu lốt bài tập đọc đã học (tốc độ khoảng 85 tiếng/phút) ; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. -Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài ; nhận biết được một số hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài; bước đầu biết nhận xét về nhân vật trong văn bản tự sự. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Phiếu học tập III.CÁC BƯỚC LÊN LỚP : 1/ Bài mới : • Giới thiệu bài : • Ôn tập đọc : *Hoạt động 1 : Kiểm tra TĐ và HTL - Gọi 2, 3 HS lên bốc thăm chọn bài đọc - Cho HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc *Hoạt động 2 : Làm bài tập Bài 2 : +Gợi ý cho Hs tìm tên bài ở mục lục +GV ghi lên bảng +Phát phiếu cho một số nhóm +GV và cả lớp nhận xét chốt lại lời giải đúng +Mời 1 số HS thi đọc diễn cảm một đoạn văn minh hoạ giọng đọc phù hợp với nội dung bài các em vừa tìm 3.Củng cố – Dặn dò : +Những truyện kể các em vừa học ôn tập có chung một lời nhắn nhủ gì ? +Xem trước ôn tập tiết 2 HS bốc thăm chọn bài HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc +HS đọc yêu cầu của bài +HS đọc tên bài +HS đọc thầm các truyện trên làm bài theo cặp +Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng . . TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I - MỤC TIÊU : - Nhận biết được một số tính chất của hình chữ nhật , hình thoi . - Tính được diện tích hình vng , hình chữ nhật , hình bình hành , hình thoi II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: VBT + SGK - HS: VBT + SGK III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Kiểm tra bài cũ: 2 HS sửa bài tập ở nhà. Nhận xét phần sửa bài. 2/ Bài mới Giới thiệu: Luyện tập chung. Bài 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống. HS nêu yêu cầu và làm miệng. Bài 2: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống. HS nêu yêu cầu và làm miệng. Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. HS tính diện tích từng hình rồi so sánh để tìm hình có diện tích lớn nhất. Bài 4: HS đọc đề, tóm tắt, giải bài toán Tóm tắt: Chu vi HCN: 56 m Chiều dài : 18 m Tính S hình chữ nhật. HS làm bài. HS sửa bài. HS làm bài. HS sửa bài. HS làm bài. HS sửa bài. HS làm bài. HS sửa bài. 3/ Củng cố – dặn dò Nhận xét tiết học Chuẩn bò: . . KHOA HỌC ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG I- MỤC TIÊU: Ôn tập về: - Các kiến thức về nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt. - Các kó năng về quan sát, thí nghiệm, bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Một số đồ dùng cho thí nghiệm về nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt như :cốc, túi ni lông, xi-lanh, đèn, nhiệt kế… -Tranh ảnh về việc dùng âm thanh, ánh sáng, nhiệt trong cuộc sống hàng ngày và trong sản xuất, vui chơi giải trí. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1/ Bài cũ: -Điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất không có nhiệt độ? 2/ Bài mới: 3 Chuẩn bò bài sau, nhận xét tiết học. . . ĐẠO ĐỨC TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG (TIẾT 1) I - MỤC TIÊU - YÊU CẦU - Nêu được một số quy đònh khi tham gia giao thông( những quy đònh có liên quan đến HS). - Phân biệt hành vi tôn trọng luật giao thông và vi phạm luật giao thông. - nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông trong cuộc sống hằng ngày. II - ĐỒ DÙNG HỌC TẬP GV : - SGK - Đồ dùng hoá trang để chơi đóng vai. HS : - SGK III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ – Kiểm tra bài cũ : Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo. 2/ - Dạy bài mới : Giới thiệu:Bài “Ôn tập: vật chất và năng lượng” Hoạt động 1:Trả lời các câu hỏi ôn tập -Cho hs tự làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi SGK. -Chữa và nhận xét chung. Hoạt động 2:Trò chơi “Đố bạn chứng minh được” -Cho các nhóm bốc thăm câu đố và chuẩn bò câu trả lời, sau đó sẽ đố các nhóm khác.: +Nước không có hình dạng xác đònh. +Ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật tới mắt. +Không khí có thể bò nén lại hoặc giãn ra. +Nhiệt độ truyền từ vật nóng sang vật lạnh hơn. -Nhnậ xét các câu trả lời. -Chép vào vở bảng và sơ đồ ở câu 1 và 2 trang 110 để làm. -Họp nhóm chuẩn bò câu trả lời và dùng câu đố, đố nhóm khác, các nhóm bổ sung và nhóm đố đưa ra nhận xét. 3/ Củng cố - Dặn dò: Triễn lãm những tranh ảnh tài liệu thu thập được về chủ đề vật chất và năng lượng. -Ban giám khảo nhận xét thống nhất với GV và cho điểm. -Hướng dẫn hs cách tìm phương hướng dựa vào ánh sáng mặt trời (dùng cọc tìm ra hướng Đông-Tây) 4 3/ - Củng cố – dặn dò - Tìm hiểu các biển báo giao thông nơi em thường qua lại , ý nghóa và tác dụng của các biển báo. - Các nhóm chuẩn bò bài tập 4 , SGK . . . THỨ BA NGÀY 23 THÁNG 03 NĂM 2010 THỂ DỤC a - Hoạt động 1 : Giới thiệu bài - GV giới thiệu , ghi bảng. b - Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm ( Thông tin tranh 40 SGK ) - Chia nhóm và giao nhòem vụ cho các nhóm đọc thông tin và thảo luận các câu hỏi về nguyên nhân , hậu quả của tai nạn giao thông , cách tham gia giao thông an toàn . -> GV kết luận : c - Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm (bài tập 1 trong SGK ) - Chia HS thành các nhóm đôi và giao nhiệm vụ thảo luận cho các nhóm . - GV kết luận : d - Hoạt động 4 : Thảo luận nhóm ( bài tập 2 SGK) - Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận một tình huống . -> GV kết luận : Hoạt động 5 : Trò chơi tìm hiểu về biển báo giao thông - Chia HS thành các nhóm và phổ biến cách chơi . GV giơ biển báo lên, nếu HS biết ý nghóa của biển báo thì giơ tay . Mỗi nhận xét đúng được 1 điểm . Nếu các nhóm cùng giơ tay thì viết vào giấy . Nhóm nào nhiều điểm nhất thì nhóm đó thắng . - GV đánh giá cuộc chơi. - Hoạt động 6 : Thảo luận nhóm (bài tập 3 SGK ) - Chia Hs thành các nhóm. - Đánh giá kết quả làm việc của từng nhóm và kết luận : - Hoạt động 7 : Trình bày kết quả điều tra thực tiễn ( Bài tập 4 SGK ) - Nhận xét kết quả làm việc của từng nhóm HS. => Kết quả chung : - Các nhóm thảo luận . - Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác bổ sung chất vấn. - Từng nhóm HS xem xét từng bức tranh để tìm hiểu : Bức tranh đònh nói về điều gì ? Những việc làm đó đã theo đúng Luật Giao thông chưa ? Nên làm thế nào thì đúng Luật Giao thông ? - Một số nhóm lên trình bày kết quả làm việc. Các nhóm khác chất vấn , bổ sung. - Quan sát biển báo giao thông và nói rõ ý nghóa của biển báo . - Các nhóm tham gia cuộc chơi. - Mỗi nhóm nhận một tình huống, thảo luận tìm cách giải quyết . - Từng nhóm lên báo cáo kết quả - Các nhóm thảo luận. - Từng nhóm lên trình bày cách giải quyết. Các nhóm khác bổ sung,chất vấn. 5 MÔN THỂ THAOTỰ CHỌN- TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I-MUC TIÊU: - Biết cách thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi, đở chuyền cầu bằng mu bàn chân. - biết cách chơi và chơi được các trò chơi. Biết thực hiện động tác dùng bàn tay đập bóng nẩy liên tục xuống mặt đất II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: -Đòa điểm: sân trường sạch sẽ. -Phương tiện: còi. III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: . . TOÁN GIỚI THIỆU TỈ SỐ I - MỤC TIÊU : - Biết lập tỉ số của hai đại lượng cùng loại II.CHUẨN BỊ: GV: SGK + VBT HS: SGK +VBT III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU GV tiếp tục đặt vấn đề: Số xe khách bằng mấy phần số xe tải GV giới thiệu tỉ số: Người ta nói tỉ số của số xe tải HS sửa bài HS nhận xét 1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút. Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang phục tập luyện. Đứng tại chỗ xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông Chạy nhẹ nhàng trên đòa hình tự nhiên theo một vòng hàng dọc. Ôn nhảy dây. 2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút. a. Ném bóng. Ôn hai trong bốn động tác bổ trợ đã học. Tập theo đội hình như tập tâng cầu bằng hình thức thi đua. Học cách cầm bóng. Đội hình tập như trên. GV nêu tên động tác, làm mẫu, cho HS tập, đi kiểm tra, uốn nắn động tác sai. Học tư thế chuẩn bò kết hợp cách cầm bóng. b. Trò chơi vận động : Dẫn bóng. 3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút. Một số động tác hồi tónh. Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. GV củng cố, hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học. GV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 6 & số xe khách là 7 : 5 hay 5 7 . Tỉ số này cho biết số xe tải bằng 5 7 số xe khách . Chú ý: + Khi viết tỉ số của số 5 và 7 thì phải viết theo thứ tự là 5 : HS vẽ sơ đồ Bằng 7 5 số xe khách. Vài HS nhắc lại để ghi nhớ. . . CHÍNH TẢ ÔN TẬP GIŨA HỌC KỲ II (TIẾT 2) I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : -Nghe - viết đúng bài chính tả ; (tốc độ khoảng 85 chữ/15phút) ; khơng mắc q năm lỗi trong bài ; trình bày đúng bài văn miêu tả. -Biết đặt câu theo các kiểu câu đã học. (Ai làm gì ? Ai thế nào ? Ai làm gì ? ) để kể, tả hay giới thiệu. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: SGK + VBT HS: SGK + VBT + vở chính tả. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Giới thiệu bài – Ghi tựa 2.Dạy : *Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS nghe – viết +GV đọc bài “Hoa giấy” +HS theo dõi trong SGK +HS đọc thầm đoạn văn chú ý 7 hoặc 7 5 + Khi viết tỉ số của số 7 và 5 thì phải viết theo thứ tự là 7 : 5 hoặc 5 7 Hoạt động 2: Giới thiệu tỉ số a: b (b khác 0) HS lập tỉ số của 5 và 7, 3 và 6 Sau đó lập tỉ số a và b (b khác 0): là a : b = Kết luận chung: Tỉ số của số a và số b là a : b hay b a Hoạt động 3: Thực hành Bài 1: HS lập tỉ số theo yêu cầu. Bài 2: HS viết câu trả lời. Bài 3: HS viết câu trả lời. Bài 4: HS đọc đề, HD vẽ sơ đồ rồi giải bài tập. Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bò bài: Tìm hai số khi biết tổng & tỉ số của hai số đó. Làm bài trong SGK Bằng 5 7 số xe tải. Vài HS nhắc lại để ghi nhớ. Vài HS nhắc lại để ghi nhớ HS làm bài Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả HS làm bài tập 7 +Gv nhắc các em cách trình bày , cách viết các lời thoại +GV đọc cho HS viết +Đọc cho HS soát lỗi +Chấm bài +Nhận xét chung những từ khó viết +HS gấp sách . . ĐỊA LÍ NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (Tiết 2 ) I-MỤC TIÊU: Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung - GDMT cho các em HS II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bản đồ hành chính Việt Naam. -Tranh ảnh một số đòa điểm du lòch ở đồng bằng duyên hải miền Trung, -Mẫu vật :đường III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1/ Bài cũ: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung 2/ Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp Yêu cầu HS quan sát hình 9: Người dân miền Trung dùng cảnh đẹp đó để làm gì? Yêu cầu HS đọc đoạn văn đầu của mục này Yêu cầu HS liên hệ thực tế để trả lời câu hỏi trong SGK GV treo bản đồ Việt Nam, gợi ý tên các thò xã ven biển để HS dựa vào đó trả lời. HS quan sát hình Để phát triển du lòch HS đọc HS trả lời HS quan sát *Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả +Gọi 2 HS đọc nộidung BT2 +Phát phiếu cho HS +Cả lớp và GV nhận xét Câu a , b , c Dán tờ phiếu đã chuyển lời thoại trong dấu ngoặc kép xuống dòng để HS thấy được tính không hợp lí của cách viết ấy 3.Củng co á- dặn dò +GV nhận xét giờ học +Xem trước : Ôn tập tiết 3,4 +HS trao đổi theo cặp ,dặt câu +HS phát biểu +HS dựa vào nội dung bài trả lời +Không được – Vì không phải là lời đối thoại trực tiếp 8 GV khẳng đònh điều kiện phát triển du lòch 3/ Củng cố - Dặn dò: GV đưa sơ đồ đơn giản về hoạt động sản xuất của người dân miền Trung. + Bãi biển , cảnh đẹp , xây khách sạn ,…… ……… + Đất cát pha, khí hậu nóng , ……………… sản xuất đường. + Biển, đầm, phá, sông có cá tôm, tàu đánh bắt thủy sản, xưởng …………………… Chuẩn bò bài: Thành phố Huế. . . TIẾNG VIỆT ÔN TẬP GIŨA HỌC KỲ II ( TIẾT 3 ) I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : -Mức đọ u cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1. -Nghe - viết đúng CT (tốc độ khoảng 85 chữ/15phút) ; khơng mắc q năm lỗi trong bài ; trình bày đúng bài thơ lục bát. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : +Lập 12 phiếu viết tên từng bài tập đọc , 5 piếu viết tên các bài HTL +Giấy khổ to ghi sẵn lời giải của BT2 +Một số tờ phiếu khổ to kẻ sẵn BT2 để HS điền nội dung III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : *Hoạt động 1 : Kiểm tra TĐ và HTL Thực hiện tương tự như tiết 1 , với 1/3 số HS còn lại *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe – viết +HS theo dõi trong SGK +HS đọc thầm đoạn văn chú ý những từ khó viết +HS gấp sách GDMT: Hàng ngày, trên tivi đều có chiếu những đoạn phim ngắn kêu gọi cứu lấy môi trường biển, chúng ta cần góp phần bảo vệ môi trường, nhất là ở những khu du lòch. Hoạt động 2: Hoạt động nhóm đôi Yêu cầu HS quan sát hình 10, 11: Vì sao có nhiều xưởng sửa chữa tàu thuyền ở các thành phố, thò xã ven biển? GV khẳng đònh các tàu thuyền được sử dụng phải thật tốt để đảm bảo an toàn GV cho HS quan sát hình 12,13, 14, 15 Yêu cầu 2 HS nói cho nhau biết về các công việc của sản xuất đường? Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp GV giới thiệu thông tin về một số lễ hội như: Lễ hội Cá Voi: GV yêu cầu HS đọc đoạn văn về lễ hội tại khu di tích Tháp Bà ở Nha Trang Quan sát hình 16 & mô tả khu Tháp Bà. GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trả lời. HS quan sát Do có tàu đánh bắt cá, tàu chở khách nên cần xưởng sửa chữa. HS quan sát Chở mía về nhà máy, rửa sạch, ép lấy nước, quay li tâm để bỏ bớt nước, sản xuất đường trắng, đóng gói phục vụ tiêu dùng & sản xuất. 9 +GV đọc bài “Cô Tấm của mẹ” +Gv nhắc các em cách trình bày , cách viết các lời thoại +GV đọc cho HS viết +Đọc cho HS soát lỗi +Chấm bài +Nhận xét chung 3.Củng cố – Dặn dò +Những truyện kể các em vừa học ôn tập có chung một lời nhắn nhủ gì ? +Xem trước ôn tập tiết 4.5 . . THỨ TƯ NGÀY 24 THÁNG 03 NĂM 2010 TẬP ĐỌC ÔN TẬP GIŨA HỌC KỲ II ( TIẾT 4 ) I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Năm được một số từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ đã học trong ba chủ điểm Người ta là hoa đất, Vẻ đẹp mn màu, Những người quả cảm (BT1, BT2) ; Biết lựa chọn từ ngữ thích hợp theo chủ điểm đã học để tạo thành cụm từ rõ ý (BT3). II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Phiếu khổ to viết sẵn lời giải BT1,2 +Một số phiếu kẻ bảng để HS các nhóm làm bài tập 1 +Một số phiếu kẻ sẵn bảng tổng kết để HS các nhóm làm BT3 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : *Hoạt động 1 : Hướng dẫn ôn tập Bài 1 : Một HS Đọc yêu cầu của bài tập 1.2 .Cả lớp đọc thầm +GV phát phiếu cho các nhóm qui đònh thời gian làm bài +Hướng dẫn cả lớp soát lại Bài 2 : +GV dán tờ phiếu ghi sẵn các thành ngữ , tục ngữ +Cả lớp và GV nhận xét Bài 3 : +GV phát phiếu cho 1 số HS +Cả lớp và GV nhận xét * Hoạt động 2:.Củng cố dặn dò : +Nhận xét tiết học +Chuẩn bò tiết 5 +HS mở SGK lướt lại 5 bài MRVT thuộc 3 chủ đề trên Nhóm trưởng giao cho mỗi bạn tìm hiểu 1 chủ đề rồi trình bày –Thư kí ghi phiếu +Đại diện nhóm trình bày +Mỗi nhóm cử 1 bạn lên chấm chéo +Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài +HS tìm – phát biểu +HS nhìn bảng đọc +Tìm 1 tục ngữ để đặt câu +HS nối tiếp nhau đọc câu đặt được +Hs đọc yêu cầu của bài +Viết câu trả lởi vào vở BT +HS trình bày kết quả . . TOÁN 10 [...]... Hướng dẫn HS làm bài toán 1 Yêu cầu HS đọc đề toán HS đọc đề toán Phân tích đề toán: Số bé là mấy phần? Số lớn là mấy Số bé 3 phần, số lớn 5 phần phần? HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng Yêu cầu HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng Số bé 3 phần, số lớn 5 phần Hướng dẫn HS giải: 12 x 3 Minh 2 phần, Khôi 3 phần Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài 2 Yêu cầu HS đọc đề toán HS vẽ sơ đồ như SGK Phân tích đề toán: Số vở của Minh là mấy... SINH HOẠT LỚP Tuần : 28 1/ Mục đích-Yêu cầu: _Nhận đònh tình hình của lớp trong tuần _Đề ra phương hướng tuần sau 2/ Tiến hành sinh hoạt: -Các tổ trưởng lần lượt báo cáo: +Tổ 1: +Tổ 2: +Tổ 3: _Các lớp phó báo cáo tình hình của lớp trong tuần về các mặt:HT, Lđ, VTM,… _Lớp trưởng tổng kết: _GVCN nhận xét tình hình của lớp trong tuần _Đề ra phương hướng tuần tới: +Đi học đều, +Học bài... năng về quan sát, thí nghiệm, bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 11 -Một số đồ dùng cho thí nghiệm về nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt như :cốc, túi ni lông, xi-lanh, đèn, nhiệt kế… -Tranh ảnh về việc dùng âm thanh, ánh sáng, nhiệt trong cuộc sống hàng ngày và trong sản xuất, vui chơi giải trí III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1/ Bài cũ: -Điều gì sẽ xảy ra nếu trái... +Ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật tới mắt +Không khí có thể bò nén lại hoặc giãn ra +Nhiệt độ truyền từ vật nóng sang vật lạnh hơn -Nhnậ xét các câu trả lời 3/ Củng cố - Dặn dò: Triễn lãm những tranh ảnh tài liệu thu thập được về chủ đề vật chất và năng lượng -Ban giám khảo nhận xét thống nhất với GV và cho điểm -Hướng dẫn hs cách tìm phương hướng dựa vào ánh sáng mặt trời (dùng cọc tìm ra... hình lọ vẽ sẵn trong vở tập -Hs thực hành vẽ vẽ -Có thể cho các nhóm vẽ phấn lên bảng hoặc cho các nhóm xé dán *Hoạt động 4:Nhận xét, đánh giá -Nhận xét một số bài 3/ Dặn dò: Quan sát chuẩn bò cho bài sau THỨ SÁU 26 THÁNG 03 NĂM 2010 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ( VIẾT ) TOÁN LUYỆN TẬP I - MỤC TIÊU : - Giải được bài tốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó II.CHUẨN... nhắc hs quan sát hình 1 để lắp ráp hoàn thiện cái đu -Kiểm tra sự chuyển động của ghế đu *Hoạt động 2:Đánh giá kết quả học tập: -Tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm thực hành -Gv nên những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm thực hành -Hs dựa vào tiêu chuẩn tự đánh giá sản phẩm của mình và bạn -Gv nhận xét và đánh giá kết quả học tập của hs -Trưng bày sản phẩm và nhận -Nhắc nhở hs tháo các chi tiết và xếp gọn... kết quả Thực hành kó năng giải toán, yêu cầu HS tự làm HS làm bài Bài tập 3: HS sửa Thực hành kó năng giải toán, yêu cầu HS tự làm HS làm bài 3/ Củng cố - Dặn dò: HS sửa bài Chuẩn bò bài: Luyện tập Làm bài trong SGK KHOA HỌC ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG I- MỤC TIÊU: Ôn tập về: - Các kiến thức về nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt - Các kó năng về quan... kết quả rồi viết vào +Viết số trang của bài tập đọc lên bảng vở BT +GV dán phiếu ghi sẵn lời giải để HS chốt lại 3.Củng cố – Dặn dò +Các bài tập đọc thuộc chủ điểm “trên đôi cánh ước mơ” vừa học giúp em hiểu điều gì ? +GV nhận xét tiết học – Dặn xem trước ôn tập tiết 6,7 THỨ NĂM NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2010 THỂ DỤC MÔN TỰ CHỌN-TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY” I-MUC TIÊU: -... nhau Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: Yêu cầu HS đọc đề toán, vẽ sơ đồ minh hoạ Tìm giá trò một phần Yêu cầu HS nhắc lại các bước giải trước khi giải bài Tìm số bé toán Tìm số lớn Bài tập 2: HS nêu lại các bước tính: Tìm Yêu cầu HS nêu các bước tính trước khi làm bài để HS tổng số phần bằng nhau; tìm giá nhớ lại cách thực hiện các bước giải toán trò một phần; tìm từng số Bài tập 3: HS làm bài Các bước... được công lao của Quang Trung trong việc đánh bại chúa Nguyễn, chúa Trònh , mở đầu cho việc thống nhất đất nước II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - SGK - Lược đồ khởi nghóa Tây Sơn - Gợi ý kòch bản : Tây Sơn tiến ra Thăng Long III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1/ Bài cũ: Thành thò ở thế kỉ XVI – XVII Quy mô và hoạt động buôn bán ở nước ta thế kỉ XVI- XVII? Hoạt động buôn bán ở các thành thò nói lên tình hình kinh . nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt như :cốc, túi ni lông, xi-lanh, đèn, nhiệt kế… -Tranh ảnh về việc dùng âm thanh, ánh sáng, nhiệt trong cuộc sống. nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt như :cốc, túi ni lông, xi-lanh, đèn, nhiệt kế… -Tranh ảnh về việc dùng âm thanh, ánh sáng, nhiệt trong cuộc sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án GIÁO ÁN TUẦN 28-CKTKN-BVMT, Gián án GIÁO ÁN TUẦN 28-CKTKN-BVMT,

Hình ảnh liên quan

Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Vẽ sơ đồ.  - Gián án GIÁO ÁN TUẦN 28-CKTKN-BVMT

nh.

nửa chu vi hình chữ nhật. Vẽ sơ đồ. Xem tại trang 14 của tài liệu.
-Cho hs xem vài hình mẫu tang trí để hs nhận ra các cách trang trí khác nhau: - Gián án GIÁO ÁN TUẦN 28-CKTKN-BVMT

ho.

hs xem vài hình mẫu tang trí để hs nhận ra các cách trang trí khác nhau: Xem tại trang 16 của tài liệu.