0

Tài liệu GIÁO ÁN 4 TUẦN 22 ( 3 cột )

20 362 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

ĐẠO ĐỨC: LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI ( TIẾT 2 ) A. Mục tiêu - Yêu cầu 1 - Kiến thức : Củng cố kiến thức đã học ở Tiết 1. 2 - Kó năng :HS biết cư sử lòch sự với những người xung quanh. 3 - Thái độ : - Tự trọng; tôn trọng người khác, tôn trọng nếp sống văn minh. - Đồng tình với những người biết cư xử lòch sự và không đồng tình với những người cư xử thiếu lòch sự. B. Đồ dùng học tập: Một số đồ dùng, đồ vật phục vụ cho trò chơi sắm vai C. Các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên TG Hoạt động của học sinh I.Ổn đònh tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ: Lòch sự với mọi người - Như thế nào là lòch sự ? - Người biết cư xử lòch sự được mọi người nhìn nhận, đánh giá như thế nào ? III.Bài mới : 1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu, ghi bảng. 2.Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến ( Bài tập 2 SGK ) + Phổ biến cách bày tỏ thái độ thông qua các tấm bìa màu : - Màu đỏ : Biểu lộ thái độ tán thành . - Màu xanh : Biểu lộ thái độ phản đối . - Màu trắng : Biểu lộ thái độ phân vân, lưỡng lự . => Kết luận : + Các ý kiến (c) , (d) là đúng . + Các ý kiến (a) , (b) , (đ) là sai . 3.Hoạt động2: Đóng vai (Bài tập 4 SGK) - Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận và chuẩn bò đóng vai tình huống (a) bài tập 4 . - GV nhận xét chung. => Kết luận chung : +Đọc câu ca dao sao và giải thích ý nghóa: Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau IV. Củng cố – dặn dò - Thực hiện nội dung 2 trong mục “thực hành” của SGK - Thực hiện cư xử lòch sự với mọi người xung quanh trong cuộc sống hằng ngày . - Chuẩn bò : Giữ gìn các công trình công cộng. 3 ’ 1 ’ 10 ’ 15’ 2 ’ 2 học sinh trả lời - HS biểu lộ theo cách đã quy ước . - Giải thích lí do . - Thảo luận chung cả lớp . - Các nhóm chuẩn bò lên đóng vai . - Một nhóm lên đóng vai , các nhóm khác lên đóng vai nếu có cách giải quyết khác . - Lớp nhận xét, đánh giá, nêu cách giải quyết . TẬP ĐỌC: SẦU RIÊNG A.MỤC TIÊU: -Đọc lưu loát trôi chảy toàn bài, biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tả nhẹ nhàng, chậm rãi. -Hiểu các từ ngữ trong bài. Hiểu gia trò và vẻ đặc sắc của cây sầu riêng. B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh , ảnh về cây sầu riêng. C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV TG HOẠT ĐỘNG CỦA HS I.Ổn đònh tổ chức: II.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh đọc bài: Bè xuôi sông la và trả lời câu hỏi. III.Bài mới: 1.Giới thiệu: Chủ điểm và bài học qua tranh ảnh. Cho học sinh quan sát tranh. 2.Luyện đọc: GV chia bài 3 đoạn Hướng dẫn học sinh đọc tiếng sai, giải nghóa từ khó + Nêu cách đọc toàn bài. GV đọc diễn cảm toàn bài 3.Tìm hiểu bài: * Đoạn 1: - Sầu riêng là đặc sản vùng nào? + Cho HS đọc thầm bài trả lời câu 2 SGK. - Dựa vào bài văn miêu tả những nét đặc sắc của: +Hoa sầu riêng. +Quả sầu riêng. +Dáng cây sầu riêng. * Dáng cây sầu riêng hoàn toàn đối lập với quả của nó. - Tìm câu văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng? 4.Hướng dẫn đọc diễn cảm: Gọi 3 học sinh đọc 3 đoạn - Hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn : “Sầu riêng là loại trái q…kì lạ” Yêu cầu HS tìm những từ cần nhấn giọng. Gọi học sinh đọc diễn cảm Tổ chức cho học sinh thi đọc IV.Củng cố dặn dò: Luyện đọc bài, học thuật ngữ miêu tả của tác giả. 3’ 10 ’ 12 ’ 11 ’ 2 học sinh đọc bài trả lời câu hỏi SGK. Học sinh quan sát tranh. 1 học sinh đọc toàn bài Học sinh đọc nối tiếp đoạn 3 lượt theo hướng dẫn của GV. Học sinh đọc luyện theo cặp. 1 học sinh đọc toàn bài. 1 em đọc đoạn 1, lớp đọc thầm. - Vùng Nam Bộ. Học sinh đọc thầm bài + Hoa trổ vào cuối năm thơm ngát như hương cau…lác đác vài nh li ti giữa những cánh hoa. + Quả lủng lẳng dưới cành trông… bay xa…thơm mùi thơm của mít chín… đam mê. + Thân khẳng khiu cao vút, cành ngang thẳng đuột, lá nhỏ thẳng vàng hơi khép lại tưởng là lá héo. + Sầu riêng là loại… + Hương vò quyến rũ… + Đứng ngắm cây… + Vậy mà khi trái chín… 3 học sinh đọc nối tiếp. Học sinh nêu Nhiều học sinh đọc 3 học sinh thi đọc TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG A.MỤC TIÊU: -Giúp học sinh củng cố khái niệm ban đầu về phân số, rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số ( chủ yếu là 2 phân số ). B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV TG HOẠT ĐỘNG CỦA HS I.Ổn đònh tổ chức: II.Kiểm tra bài cũ: -Nêu quy đồng mẫu số các phân số -Quy đồng mẫu số: 9 5 và 27 10 Nhận xét ghi điểm. III.Bài mới : Bài 1: Rút gọn phân số. Ghi đề gọi học sinh lên bảng làm. Có thể rút gọn dần Bài 2: Cho học sinh thi đua làm. Tìm phân số bằng phân số 9 2 +Yêu cầu học sinh giải thích. Bài 3: Quy đồng mẫu số Hướng dẫn học sinh tìm mẫu số chung bé nhất. Ghi đề gọi học sinh lên bảng làm. Nhận xét bài ở bảng Thu vở 1 số học sinh chấm Bài 4: Phát phiếu bài tập cho 5 nhóm. -Nhóm ngôi sao nào có 3 2 số ngôi sao đã tô màu? IV.Củng cố dặn dò: -Nêu quy tắc quy đồng mẫu số các phân số. -Nêu các bước rút gọn phân số xem bài: So sánh 2 phân số cùng mẫu số. 3 ’ 7 ’ 8 ’ 8 ’ 6 ’ 2 ’ 1 học sinh trả lời 1 học sinh lên bảng làm. 1 học sinh đọc yêu cầu 3 học sinh làm bảng lớp 30 12 = 6:30 6:12 = 5 2 … 3 tổ cử học sinh tham gia chơi Phân số bằng phân số 27 6 , 63 14 Học sinh giải thích. 3 học sinh lên bảng làm, lớp làm vở. 5 4 và 9 5 5 4 = 95 94 x x = 45 36 ; 9 5 = 59 55 x x = 45 25 b. MSC : 36 c. MSC: 12 Các nhóm thảo luận khoanh vào ý đúng. Nhóm b 2 học sinh nêu quy tắc. LT&CÂU: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ: AI THẾ NÀO ? A.MỤC TIÊU: -Nắm được ý nghóa và cấu tạo của CN trong câu kể: Ai thế nào? -Xác đinh đúng chủ ngữ trong câu kể : Ai thế nào? Viết được 1 đoạn văn miêu tả 1 loại trái cây có dùng 1 số câu kể: Ai thế nào? B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 2 tờ phiếu khổ to viết 4 câu kể: Ai thế nào trong đoạn văn ở phần nhận xét. Bảng phụ viết 5 câu kể: Ai thế nào trong bài tập 1. C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV TG HOẠT ĐỘNG CỦA HS I.Ổn đònh tổ chức: II.Kiểm tra bài cũ: - Nắm mục ghi nhớ tiết trước. - Đặt 1 câu kể: Ai thế nào? Nhận xét ghi điểm. III.Bài mới: 1.Giới thiệu: Trực tiếp 2.Phần nhận xét: Bài 1. Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu. Tìm các câu kể: Ai thế nào có trong đoạn văn. Bài 2. Dán phiếu bài tập lên bảng. Yêu cầu học sinh xác đònh chủ ngữ của câu. Bài 3. Chủ ngữ trong câu cho biết điều gì? - Chủ ngữ 1 từ, chủ ngữ là 1 ngữ tạo thành. - Riêng câu 3 thuộc kiểu câu nào? 3.Phần ghi nhớ. - Chủ ngữ trong câu kể : Ai thế nào biểu thò nội dung gì? - Chủ ngữ trong kiểu câu này do từ ngữ nào tạo thành. 4.Bài tập. Bài1. Tìm câu kể: ATN có trong đoạn văn. GV đưa bảng phụ yêu cầu học sinh xác đònh chủ ngữ. Nhận xét sửa chữa bài ở bảng. Bài2. Gọi học sinh đọc đoạn văn. GV nhấn mạnh: Viết đoạn văn khoản 5 câu về 1 loại trái cây có dùng 1 số câu kể: Ai thế nào? + Yêu cầu học sinh nêu rõ câu kể: Ai thế nào có trong đoạn văn mình vừa viết + GV hướng dẫn học sinh nhận xét. Nhận xét 1 số em làm hay đúng. IV.CC, DD: Gọi HS nhắc lại mục ghi nhớ - Về nhà tiếp tục hoàn chỉnh đoạn văn miêu tả một trái cây, viết vào vở và chuẩn bò bài sau. 3 ’ 10 ’ 5 ’ 8 ’ 6 ’ 1 học sinh nêu 1 em đặt câu. 1 em đọc to, lớp đọc thầm Trao đổi cặp đôi và nêu câu:1, 2, 4, 5. 2 học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở. -Cho biết sự vật sẽ được thông báo về đặc điểm tính chất ở vò ngữ.Các chủ ngữ đều chỉ sự vật. -Câu1: Do danh từ riêng Câu 2, 4, 5 : Do cụm danh từ -Câu kể: Ai làm gì? Học sinh nêu như mục ghi nhớ 2 học sinh đọc lại. Học sinh trao đổi cặp làm vào vở bài tập và nêu: Các câu:3, 4, 5, 6, 8. 2 học sinh lên bảng làm , lớp làm vào vở. 1 em đọc đề. Học sinh suy nghó viết một đoạn văn và nối tiếp nhau đọc. 2 học sinh đọc. TẬP ĐỌC: CH TẾT A. Mục đích – Yêu cầu 1 – Kiến thức - Cảm và hiểu đươc vẻ đẹp của bài thơ ; bức tranh chợ Tết miền Trung du giàu màu sắc và vô cùng sinh động dưới ngòi bút của tác giả. Bức tranh ấy nói lên cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của người dân quê. 2 – Kó năng + Đọc lưu loát toàn bài. - Biết đọc diễn cảm bài thơ với nhòp điệu rộn ràng, phù hợp với việc diễn tả khung cảnh, tưng bừng của một phiên chợ Tết miền trung du. 3 – Thái độ - Bồi dưỡng tình cảm yêu quê hương đất nước thông qua vẻ đẹp về tập tục truyền thống của dân tộc. B. Đồ dùng dạy - học - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. - Các tranh , ảnh chợ Tết. C. Các hoạt động dạy – học Hoạt động của giáo viên TG Hoạt động của học sinh I.Ổn đònh tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ : Sầu riêng - Kiểm tra 2,3 HS đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi. III. Bài mới 1.Giới thiệu bài - Trong các phiên chợ thì đông vui nhất là chợ Tết. Hôm nay, các em sẽ được thưởng thức một bức tranh bằng thơ miêu tả phiên chợ Tết ở vùng trung du qua bài thơ chợ Tết nổi tiếng của nhà thơ Đoàn Văn Cừ. 2.Hướng dẫn HS luyện đọc - GV nghe và nhận xét và sửa lỗi luyện đọc cho HS. - Đọc diễn cảm cả bài. 3.Tìm hiểu bài - Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp như thế nào / - Mỗi người đến chợ Tết với những dáng vẻ riêng như thế nào ? Có điều gì chung giữa 3 ’ 1 ’ 10 ’ 12 ’ - HS khá giỏi đọc toàn bài . - 5 HS nối tiếp nhau đọc trơn từng đoạn. - 1,2 HS đọc cả bài . - HS đọc thầm phần chú giải từ mới. - HS đọc thầm – thảo luận nhóm trả lời câu hỏi . - Mặt trời lên làm đỏ dần những dải mây trắng và những làn sương sớm . Núi đồi như cũng làm duyên – núi uốn mình trong chiếc áo the xanh, đồi thoa son. Những tia nắng nghòch ngợn nháy hoài trong ruộng lúa. + dáng vẻ riêng : họ ? 4.Đọc diễn cảm - GV đọc diễn cảm toàn bài , giọng chậm rãi nhẹ nhàng, phù hợp với việc diễn tả bức tranh giàu màu sắc, vui vẻ, hạnh phúc của một chợ Tết miền Trung du . Chú ý ngắt giọng, nhấn giọng. IV. Củng cố – Dặn dò - GV nhận xét tiết học, biểu dương HS học tốt. - Chuẩn bò : Hoa học trò. 11 ’ 2 ’ - Ngưòi các ấp – kéo hàng trên cỏ biếc - Những thằng cu – mặc áo màu đỏ – chạy lon xon. - Các cụ già – chống gậy – bước lom khom. - Cô gái – mặc yếm màu đỏ thắm – che môi cười lặng lẽ. - Em bé – nép đầu bên yếm mẹ. - Hai người đang gánh lợn, con bò vàng ngộ nghónh đuổi theo họ. + Điều chung giữa họ : ai ai cũng vui vẻ. - Bài thơ là một bức tranh giàu màu sắc về chợ Tết. Những từ ngữ đã tạo nên bức tranh giàu màu sắc ấy : trắng , đỏ, hồng lam, xanh, biếc, thắm, vàng , tía, son. Ngay cả một màu đỏ cũng có nhiều cung bậc : hồng , đỏ, tía, thắm, son. - Bài thơ là một bức tranh chợ Tết miền Trung du giàu màu sắc và vô cùng sinh động . Qua bức tranh một phiên chọ Tết, ta thấy cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của người dân quê. - HS luyện đọc diễn cảm. - Đại diện nhóm thi đọc thuộc lòng bài thơ. TOÁN: LUYỆN TẬP A.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: Giúp HS - Củng cố về so sánh hai phân số có cùng mẫu số, so sánh phân số với 1 - Thực hành sắp xếp ba phân số có cùng mẫu số theo thứ tự từ bé đến lơn. B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Hình vẽ như phần bài học ở SGK C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY TG HOẠT ĐỘNG HỌC I. Ổn đònh tổ chức : II. Kiểm tra bài cũ : 3 ’ - GV yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 107 - GV nhận xét và cho điểm HS - - 2 HS lên bảng - HS dưới lớp theo dõi nhận xét bài làm của bạn. III. Bài mới : 1.Giới thiệu bài : Luyện tập về so sánh các phân số cùng mẫu số 1 ’ Nghe GV giới thiệu bài 2.Hướng dẫn luyện tập : Bài 1 : - Yêu cầu HS tự làm bài 6 ’ 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS so sánh 2 cặp phân số, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - GV nhận xét và cho điểm HS Bài 2 : - GV yêu cầu HS tự làm bài - Gọi 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp. - YC HS khác đổi chéo vở để KT bài của nhau - GV nhận xét 7 ’ - Kết quả làm đúng : 1 11 14 ;1 16 16 ;1 15 14 1 3 7 ;1 7 3 ;1 4 1 >=< ><< Bài 3 : - H : Muốn viết được các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn chúng ta phải làm gì ? - GV yêu cầu HS tự làm bài - GV nhận xét bài làm của HS 10 ’ - Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. - Chúng ta phải so sánh các phân số với nhau : IV.Củng cố,dặn dò: - Nhận xét tiết học - Tổng kết giờ học - Dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bò bài sau 2 ’ LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ :CÁI ĐẸP A.MỤC TIÊU: -Mở rộng hệ thống hoá vốn từ, nắm nghóa các từ thuộc chủ điểm vẻ đẹp muôn màu. Bước đầu làm quen với các thành ngữ liên quan đến cái đẹp . -Biết sử dụng các thành ngữ đã học để đặt câu. B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 2 tờ phiếu viết nội dung bài tập 1, 2 Bảng phụ viết sẵn nội dung vế B của bài tập 4. Phiếu từ ghi sẵn các thành ngữ ở vế A C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV TG HOẠT ĐỘNG CỦA HS I.Ổn đònh tổ chức: II.Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc đoạn văn về một loại trái cây yêu thích có sử dụng câu kể Ai thế nào? III.Bài mới: 1.Giới thiệu: Trực tiếp 2.Hướng dẫn học sinh làm bài tập. Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu Phát phiếu cho 3 nhóm. + Nêu yêu cầu bài tập. Yêu cầu mỗi nhóm tìm khoản 10 từ. + Yêu cầu học sinh giải nghóa một số từ. Bài 2. Tổ chức như bài 1. Phát phiếu cho 3 nhóm Yêu cầu học sinh làm bài. Bài 3. Gọi học sinh đọc yêu cầu. + Mỗi em đặt 1 – 2 câu trong vòng 3 phút Nhận xét ghi Bài 4. Gọi học sinh đọc yêu cầu Đươa bảng phụ đã ghi điểm sẵn cột B. Gọi một cặp lên bảng gắn phiếu cột A tương ứng. IV.Củng cố dặn dò: Gọi học sinh đọc lại các thành ngữ Nhận xét tiết học 3 ’ 8 ’ 8 ’ 7 ’ 5 ’ 2 ’ 2 học sinh đọc bài làm. Lớp nhận xét. 1 học sinh đọc đề. Làm phiếu theo nhóm Các nhóm thảo luận làm vào phiếu. Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung, đọc bài nhóm. Học sinh giải nghóa. Học sinh đọc yêu cầu. Các nhóm làm và trình bày. a) Tươi đẹp, sặc sở, huy hoàng, tráng lệ, hùng vó…… b) Xinh xắn, xinh đẹp, xinh tươi, rực rỡ, duyên dáng…… 1 học sinh đọc yêu cầu. Học sinh làm cá nhân. Học sinh làm bài, nối tiếp đọc câu mình đặt. VD: Chò gái em rất dòu dàng , thuỳ mò…… Làm việc theo cặp. Học sinh làm bài vào vở. 1 cặp làm bài. Lớp nhận xét , sửa chữa Ai cũng khen chò Ba đẹp người đẹp nết. Mặt tươi như hoa, em mỉm cười Ai viết cẩu thả thì chắc chắn chữ như gà bới. 1 học sinh đọc. KHOA HỌC: ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG A.MỤC TIÊU: S au bài học, học sinh có thể: -Nêu được vai trò của âm thanh trong cuộc sống( giao tiếp với nhau qua lời nói, hát , nghe, để làm tín hiệu ( tiếng trống tiếng còi xe ) -Nêu được ích lợi của việc ghi lại được âm thanh. B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Nhóm: 5 chai hoặc cốc giống nhau. Tranh ảnh vè các loại âm thanh trong cuộc sống. C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV TG HOẠT ĐỘNG CỦA HS I.Ổn đònh tổ chức: II.Kiểm tra bài cũ: Bài : Sự lan truyền âm thanh. III.Bài mới: Hoạt động trò chơi tìm từ tả âm thanh. +1 nhóm nêu tên nguồn phát ra âm thanh, nhóm kia tìm từ diễn tả âm thanh phù hợp. 1.Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của âm thanh trong cuộc sống. + Yêu cầu học sinh quan sát ở trang 86 SGK ghi lại vai trò của các âm thanh. - Ââm thanh cần thiết cho chúng ta như thế nào? 2.Hoạt động 2: Nói về những âm thanh ưa thích và những âm thanh không ưa thích. + Ghi những âm thanh ưa thích 1 bên và những âm thanh không ưa thích 1 bên. + GV kể bảng 2 phần gọi học sinh làm . Yêu cầu học sinh giải thích vì sao thích, vì sao không thích. 3.Hoạt động 3: Tìm hiểu ích lợi của việc ghi lại được âm thanh. - Các em thích bài hát nào do ai trình bày . - Nêu ích lợi của việc ghi lại âm thanh. + Nêu mục 2 của mục : Bạn cần biết 4.Hoạt động 4: Trò chơi làm nhạc cụ . Cho học sinh làm nhạc cụ. So sánh âm thanh do các chai phát ra khi gõ. * Khi gõ chai rung động phát ra âm thanh. Chai nhiều nước khối lượng lớn hơn sẽ phát ra âm thanh hơn . IV.Củng cố dặn dò: Gọi học sinh đọc mục: Bạn cần biết Chuẩn bò bài sau . 2 ’ 9 ’ 8 ’ 4 ’ 2 ’ 2 em nêu mục: Bạn cần biết . Lớp chia 2 nhóm. Các nhóm tiến hành chơi VD: Đồng hồ tích tắc. Làm việc theo nhóm. Các nhóm thảo luận, đại diện nhón trình bày. 1.Nghe được tiếng chuông 2.Nghe được tiếng nói chuyện 3, 4… + Nhờ có âm thanh, chúng ta có thể học tập, nói chuyện với nhau, thưởng thức âm nhạc …… Làm việc cá nhân. 1 học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở. + Thích: tiếng đàn, gà gáy … + Không thích: Tiếng sấm, tiếng còi xe to … Học sinh lần lượt nêu. Ghi lại được âm thanh ta muốn nghe âm thanh đó lúc nào cũng được. Làm việc theo nhóm. Các nhóm làm theo hướng dẫn. Chai có ít nước âm thanh phát ra to hơn . 2 học sinh đọc bài. CHÍNH TẢ: SẦU RIÊNG A.MỤC TIÊU: -Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng 1 đoạn của bài sầu riêng. -Nghe- viết làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tiếng có âm đầu và vần dễ lẫn l/n, ut/uc . B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng lớp viết sẵn các dòng thơ ( bài tập 2a hoặc 2b ) cần điền âm đầu hoặc vần vào chỗ trống. 2 tờ phiếu khổ to viết nội dung bài tập 3. C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV TG HOẠT ĐỘNG CỦA HS I.Ổn đònh tổ chức: I.Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh lên bảng viết: Giữ gìn, giòn giã, dữ dội . II.Bài tập: 1.Giới thiệu: Trực tiếp 2.Hướng dẫn học sinh nghe viết: Yêu cầu học sinh nhẩm viết 1 số từ khó. Gọi 1 học sinh lên bảng viết GV đọc bài cho học sinh viết GV đọc lại cho học sinh soát bài. 3.Chấm chữa bài: Thu vở khoảng 5 học sinh để chấm. Nhân xét chung bài viết. 4.Hướng dẫn làm bài tập: Bài 2b: Điền vào chổ trống ưt/ưc . Gọi 1 học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở. Nhận xét bài làm ở bảng . Gọi vài học sinh đọc bài làm của mình . Bài 3. Gọi học sinh đọc yêu cầu Đán 2 tờ phiếu đã ghi sẵn lên bảng. Gọi 3 em lên làm ở phiếu, lớp làm vào vở . + Cho 3 tổ chơi trò chơi tiếp sức . Nhận xét – sửa chữa IV.Củng cố dặn dò: Gọi học sinh lên bảng viết lại các từ học sinh viết sai . Nhận xét tiết học . Học thuộc lòng khổ thơ ở bài tập 2 Làm bài 2a vào vở. 3 ’ 10 ’ 3 ’ 7 ’ 5 ’ 2 ’ 1 học sinh lên bảng viết 1 học sinh viết đoạn văn cần viết, cả lớp theo dõi SGK. Học sinh nhẩm viết như SGK. 1 học sinh vietts , lớp viết nháp . Học sinh viết bài vào vở . Học sinh kiểm tra lại bài . Học sinh đổi vở chấm . 1 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm vở, nhận xét trúc – bút – bút . 2 học sinh đọc . 1 em đọc . 3 học sinh lên bảng làm . Mỗi tổ cử 3 bạn lên bảng làm. Nắng – trúc xanh – cúc – lóng lánh – nên –vút – náo nức . 2 học sinh viết Toán SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ [...]... sánh hai phân số -GV yêu cầu HS làm bài -2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài -Củng cố cách rút gọn, quy đồng, so vào vở bài tập, có thể trình bày như sau : sánh phân số -Rút gọn : 6 6:2 3 3 4 6 4 = = vì < nên < Rút 10 10 : 2 5 5 5 10 5 gọn : 6 6 :3 2 3 2 3 6 = = vì < nên < 12 12 : 3 4 4 4 4 12 Bài 3 : -GV gọi HS đọc đề bài -1 HS đọc đề bài -Muốn biết bạn nào ăn nhiều bánh ta -Chúng ta phải so sánh... đọc đề Hướng dẫn học sinh so sánh 2 phân số và HOẠT ĐỘNG CỦA HS 8 7 9’ 2 học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở Có thể rút gọn hoặc quy đồng sau đó so sánh 7 bằng 2 cách 8 Cách 1: Quy đồng mẫu số Cách 2: So sánh phân số với 1 Ghi đề yêu cầu học sinh làm bài So sánh 1 học sinh lên bảng làm Lớp làm vào vở bằng 2 cách 3 44 3 Bài 3 Hướng dẫn học sinh so sánh 2 phân 4 4 số và như SGK 5 7 10’ -Yêu... Chuẩn bò bài: nh sáng LUYỆN TẬP TOÁN: A.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: -Củng cố về so sánh 2 phân số -Biết cách so sánh 2 phân số có cùng tử số B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV I.Ổn đònh tổ chức: II.Kiểm tra bài cũ: So sánh a) 4 3 và 2 5 TG 3 2 học sinh lên bảng làm, lớp làm nháp 1 7 và 6 12 III.Bài mới: 1.Giới thiệu: Trực tiếp 2.Bài tập Bài 1 So sánh 2 phân số 15 4 Ghi đề : và 25... ý kiến của HS, chọn -HS so sánh và kết luận cách quy đồng ra 2 cách như phần bài học đưa ra sau mẫu số tiện lợi hơn cách dựa vào 2 băng đó tổ chức cho HS cả lớp so sánh giấy + Muốn so sánh hai phân số khác mẫu -Ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số số ta làm như thế nào ? đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới 3- luyện tập : Bài 1: Cho HS làm theo mẫu, sau đó ’ 13 - 3 HS lên bảng, cả lớp lam vào... nhận xét và cho điểm HS III Dạy – học bài mới 1-Giới thiệu bài 1’ So sánh hai phân số khác mẫu số 2-Hướng dẫn so sánh hai phân số 15’ Nghe GV giới thiệu bài khác mẫu số : -Cho HS nhận xét về mẫu số của hai phân số : Mẫu số của 2 phân số khác nhau 2 3 và ? 3 4 -Hãy suy nghó để tìm cách so sánh hai -HS thảo luận theo nhóm, mỗi nhóm 4 HS phân số này với nhau để tìm cách giải quyết -GV tổ chức cho các nhóm... sinh nêu nhận xét Ghi đề yêu cầu học sinh làm Bài 4 Viết theo thứ tự từ bé đến lớn : 7’ 2 phân số có cùng tử số phân số nào có mẫu số bé hơn là phân số đó lớn hơn và ngược lại 2 5 3 , , 3 6 4 Hướng dẫn học sinh chọn MSC nhỏ nhất đó là số 12 Ghi đề gọi học sinh lên làm IV.Củng cố dặn dò: -Nêu cách so sánh 2 phân số có cùng mẫu 2’ số ( có cùng tử số ) -Nhận xét tiết học Làm các bài tập ở vở bài tập... các bộ phận của cây (lá, thân, gốc cây) ở một đoạn văn mẫu -Viết được một đoạn văn tả lá cây hoặc thân cây hay gốc cây -Yêu cầu đoạn văn phải có hình ảnh so sánh hoặc nhân hóa, lời văn chân thật, sinh động, tự nhiên B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giấy khổ to - Bảng phụ viết sẳn những điểm đáng lưu ý C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động của GV I.Ổn đònh tổ chức: TG 5’ II Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 HS đọc kết quả quan... bằng phương tiện gì ? Hàng hoá bán ở chợ gồm những gì ?Loại hàng nào có nhiều hơn ? ) - Kể tên các chợ nổi của đồng bằng Nam Bộ IV.Củng cố dặn dò: Gọi học sinh đọc bài học Nhận xét tiết học 13 Khai thác dầu khí, sản xuất điện, hoá chất, phân bón…… + Làm việc theo nhóm Các nhóm thảo luận Đại diện các nhóm trình bày 2’ 2 học sinh đọc KỸ THUẬT: TRỒNG CÂY RAU HOA(tiết 1) A.MỤC TIÊU: -HS biết cách chọn...A.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: Giúp HS - Biết cách so sánh hai phân số khác mẫu số bằng cách quy đồng mẫu số rồi so sánh - Củng cố về so sánh hau phân số cùng mẫu số B.CHUẨN BỊ: - Băng giấy kẽ vẽ như phần bài học ở SGK C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY I.Ổn đònh tổ chức: II Kiểm tra bài cũ : - GV yêu cầu HS làm các bài tập TG 1’ HOẠT ĐỘNG HỌC 3 -2 HS lên bảng hướng dẫn luyện tập thêm của tiết... Lòch sử: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS thấy được: - Nhà Hậu Lê rất quan tâm tới giáo dục - Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê có quy củ hơn, nề nếp hơn 2.Kó năng: Nắm được tổ chức dạy học, thi cử, nội dung dạy học dưới thời Lê 3. Thái độ: Tự hào về truyền thống giáo dục của dân tộc và tinh thần hiếu học của người dân Việt Nam II Đồ dùng dạy học : Tranh: “Vinh quy bái tổ” và . (a) , (b) , ( ) là sai . 3. Hoạt động2: Đóng vai (Bài tập 4 SGK) - Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận và chuẩn bò đóng vai tình huống (a). -Rút gọn : 5 4 10 6 nên 5 4 5 3 vì 5 3 2:10 2:6 10 6 <<== Rút gọn : 12 6 4 3 nên 4 2 4 3 vì 4 2 3: 12 3: 6 12 6 <<== Bài 3 : -GV gọi HS đọc đề bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu GIÁO ÁN 4 TUẦN 22 ( 3 cột ), Tài liệu GIÁO ÁN 4 TUẦN 22 ( 3 cột ),

Hình ảnh liên quan

1.Giới thiệu bài: GV giới thiệu, ghi bảng. 2.Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến ( Bài tập 2  - Tài liệu GIÁO ÁN 4 TUẦN 22 ( 3 cột )

1..

Giới thiệu bài: GV giới thiệu, ghi bảng. 2.Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến ( Bài tập 2 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng phụ viết 5 câu kể: Ai thế nào trong bài tập 1. - Tài liệu GIÁO ÁN 4 TUẦN 22 ( 3 cột )

Bảng ph.

ụ viết 5 câu kể: Ai thế nào trong bài tập 1 Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Hình vẽ như phần bài học ở SGK - Tài liệu GIÁO ÁN 4 TUẦN 22 ( 3 cột )

Hình v.

ẽ như phần bài học ở SGK Xem tại trang 7 của tài liệu.
-2 HS lên bảng - Tài liệu GIÁO ÁN 4 TUẦN 22 ( 3 cột )

2.

HS lên bảng Xem tại trang 11 của tài liệu.
-Yêu cầu đoạn văn phải có hình ảnh so sánh hoặc nhân hóa, lời văn chân thật, sinh động, tự nhiên. - Tài liệu GIÁO ÁN 4 TUẦN 22 ( 3 cột )

u.

cầu đoạn văn phải có hình ảnh so sánh hoặc nhân hóa, lời văn chân thật, sinh động, tự nhiên Xem tại trang 13 của tài liệu.
+ Yêu cầu học sinh quan sát các hình trang 88 SGK và tranh ảnh các em sưu tầm để biết được tác hạivà cách phgòng chống tiếng ồn  - Tài liệu GIÁO ÁN 4 TUẦN 22 ( 3 cột )

u.

cầu học sinh quan sát các hình trang 88 SGK và tranh ảnh các em sưu tầm để biết được tác hạivà cách phgòng chống tiếng ồn Xem tại trang 16 của tài liệu.
2 học sinh lên bảng làm, lớp làm nháp . - Tài liệu GIÁO ÁN 4 TUẦN 22 ( 3 cột )

2.

học sinh lên bảng làm, lớp làm nháp Xem tại trang 17 của tài liệu.
+GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK +GV giải thích một số yêu cầu khi trồng cây con - Tài liệu GIÁO ÁN 4 TUẦN 22 ( 3 cột )

h.

ướng dẫn HS quan sát hình trong SGK +GV giải thích một số yêu cầu khi trồng cây con Xem tại trang 19 của tài liệu.