0

Bài soạn Luyentap-trungdiemcuadoanthang

5 157 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

Mục tiêu: Sách CKT trang 66 A B M 2cm 3cm 1cm 3cm 3cm C H Tìm điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng trong hình vẽ sau. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2011 Toán: Luyện tập Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2011 Toán: Luyện tập Bài 1/99: Xác định trung điểm của đoạn thẳng (theo mẫu) a) Mẫu: Xác định trung điểm của đoạn thẳng AB A B - Đo độ dài đoạn thẳng AB: AB = 4cm - Chia đôi độ dài đoạn thẳng AB: 4 : 2 = 2 (cm) - Đặt thước sao cho vạch 0cm trùng với điểm A. Đánh dấu điểm M trên AB ứng với vạch 2cm của thước. M - M chính là trung điểm của đoạn thẳng AB Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2011 Toán: Luyện tập AM = AB 1 2 - Nhận xét: Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng AB. Viết là: 1 2 a) Xác định trung điểm của đoạn thẳng CD C D Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2011 Toán: Luyện tập Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD , tìm trung điểm I của đoạn AB và trung điểm K của đoạn CD A B C D . năm 2011 Toán: Luyện tập Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2011 Toán: Luyện tập Bài 1/99: Xác định trung điểm của đoạn thẳng (theo mẫu) a) Mẫu: Xác định trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Luyentap-trungdiemcuadoanthang, Bài soạn Luyentap-trungdiemcuadoanthang,

Hình ảnh liên quan

Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD , tìm trung điểm I của đoạn AB và trung điểm K của đoạn CD - Bài soạn Luyentap-trungdiemcuadoanthang

p.

tờ giấy hình chữ nhật ABCD , tìm trung điểm I của đoạn AB và trung điểm K của đoạn CD Xem tại trang 5 của tài liệu.