0

Bài giảng GIAO AN TD8 T37-T42 Da sua

20 266 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

Ngày soạn : 1/1//2011 Ngày giảng : 5/ 1/2011 Tiết: 37 NHảy xa - TTTC A. mục tiêu: *Kiến thức : - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ ( nhảy xa )đã học ở lớp 6.7. lịch sử phát triển, tác dụng của môn cầu lông. *Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ ( nhảy xa )đã học ở lớp 6.7. lịch sử phát triển, tác dụng của môn cầu lông. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. *Thái độ : - Học sinh có ý thức tốt trong tập luyện b .địa điểm- phơng tiện - Sân tập trờng. - Chuẩn bị hố nhảy xa - cầu lông . c.Tiến trình lên lớp: Nội dung Đl Phơng pháp I. Phần mở đầu: 1 Nhận lớp: -Lớp trởng tập trung lớp điểm danh báo cáo sĩ số. GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2 , Khởi động: + Khởi động chung : - Chạy nhẹ nhàng khởi động. Tập bài TD tay không 7 động tác. -Xoay các khớp, cổ tay hông gối Ep dây chằng ép dọc, ép ngang + Khởi động chuyên môn : HS Chạy bớc nhỏ. HS chạy nâng cao đùi. HS chạy đạp sau 8-10 200m 2x8n ĐH nhận lớp HS) Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang . Giáo viên phổ biến ND buổi học . ĐH khởi động . (HS) (GV) GVhớng dẫn h/s khởi động 3. Kiểm tra bài cũ 3l II.Phần cơ bản 1. Nhảy xa: - Ôn động tác bổ trợ - Đá lăng trớc. - Đá lăng sau. - Đá lăng trớc sau. - Bật xa tại chổ. - Nhảy bớc bộ trên không. - Trò chơi nhảy vào vòng tròn tiếp sức) b) TTTC (cầu lông): - Giới thiệu môn học cầu lông. - Lịch sử phát triển và tác dụng môn Cầu lông. Lịch sử phát triển + Cầu lông ra đời vào năm 1872 ở Anh. Có tên là PICNA, sau đó trò chơI này đã đợc phổ biến rộng. + Luật cầu lông ra đời năm 1874 và đợc hoàn thiện vào năm 1807. PICNA đổi thành Balminton. + Môn cầu lông từ đó đợc phát triển rộng rãi. + Ngày 5/7/1934 Liên đoàn cầu lông thế giới đợc thành lập (viết tắt là IBF) gồm (HS) GV làm mẫu giảng dạy kt động tác. GV hớng dẫn cho HS tập luyện. H/s tập luyên Gv sửa sai . - Gv nêu tên,phổ biến cách chơi, luật chơi, sau đó chia đội cho h/s chơi thử 1 đến 2 lần rồi cho chơi chính thức . 10m CB XF Đ - Gv giới thiệu h/s nghe ( Cs ) (GV ) - Cách tổ chức nh trên 54 nớc tham gia và ông Thomas đợc bầu làm chủ tịch. Luật cầu lông đợc ban hành và áp dụng trên toàn thế giới. Tại thế vận hội 24 ở Hàn Quốc môn cầu lông đợc đa vào với t cách là môn thi đấu biểu diễn. Đến năm 1992 IOC đã công nhận môn cầu lông là môn thể thao thi đấu chính thức tại các thế vận hội mùa hè. Tác dụng: 1. Đối với thế hệ trẻ, thiếu niên, nhi đồng. - Rèn luyện các tố chất thể lực, sự dẻo dai, bền bỉ, nhanh nhẹn, sức mạnh, sức nhanh, sự khéo léo. - Giao lu, học hỏi - Tinh thần thoải mái. - Rèn luyện phẩm chất ý chí. - Rèn luyện phẩm chất đạo đức => phát triển con ngời toàn diện 2. Đối với ngời lao động chân tay: - Phát triển thể lực. - Tăng cờng, bảo vệ sức khoẻ. - Giúp cho cơ thể phát triển cân đối. - Tinh thần thoải mái. - Phát triển phong trào tập luyện TDTT. - Giao lu học hỏi 3 ,Bài tập thể lực . H/s thực hiện động tác nằm ngửa gập bụng. 4. Hệ thống bài : Gv hệ thống lại nội dung bài những điểm cần chú ý khi thực hiện. Gọi 2hs thực hiện động tác bớc bộ . G/v phổ biến cách thực hiện. H/s thực hiện động tác nằm ngửa gập bụng. HS nhận xét -Gv nhận xét đánh giá bổ sung III Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh thả lỏng. Thả lỏng nhẹ nhàng chân tay toàn 5p Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lỏng (HS) thân . 2.Nhận xét giờ học. -Tinh thần ,thái độ, kết quả tập luyện của hs . - Nhận xét u nhợc điểm của tiết học 3 .Hớng dẫn về nhà: Luyện tập: - Nhảy xa. - Câu lông. - Chạy bền . 4.GV Xuống lớp (GV) H/s lu ý thả lỏng tích cực ĐH tập trung. HS) Ngày soạn : 1/1//2011 Ngày giảng :7/ 1/ 2011 Tiết: 38 NHảy xa TTTC- Chạy bền A. mục tiêu: *Kiến thức : - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ.kỹ thuật chạy đà. Học Chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bớc giậm nhảy) - Biết cách thực hiện cầm vợt và cách đánh cầu qua lại cao sâu, Di chuyển đơn bớc. Yêu cầu học sinh cơ bản biết cách thực hiện kĩ thuật. Chạy bền trên địa hình tự nhiên. *Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ.kỹ thuật chạy đà. Học Chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bớc giậm nhảy)cầm vợt và cách đánh cầu qua lại cao sâu, Di chuyển đơn bớc. Chạy bền trên địa hình tự nhiên. *Thái độ : - Học sinh có ý thức tốt trong tập luyện b .địa điểm phơng tiện - Sân tập trờng. - Chuẩn bị hố nhảy xa - cầu lông . c.Tiến trình lên lớp: Nội dung Đl Phơng pháp sl đl I. Phần mở đầu: 1 Nhận lớp: -Lớp trởng tập trung lớp điểm danh báo cáo sĩ số. GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2 , Khởi động: + Khởi động chung : - Chạy nhẹ nhàng khởi động. Tập bài TD tay không 7 động tác. -Xoay các khớp, cổ tay hông gối Ep dây chằng ép dọc, ép ngang + Khởi động chuyên môn : HS Chạy bớc nhỏ. HS chạy nâng cao đùi. HS chạy đạp sau 3. Kiểm tra bài cũ: 8-10 200m 2x8n 3l ĐH nhận lớp HS) Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang . Giáo viên phổ biến ND buổi học . ĐH khởi động . (HS) (GV) GVhớng dẫn h/s khởi động H/s nhận xét đánh giá GV đánh giá, cho điểm II.Phần cơ bản 1. Nhảy xa: - Ôn động tác bổ trợ - Đá lăng trớc. - Đá lăng sau. - Đá lăng trớc sau. - Bật xa tại chổ. - Giới thiệu kỹ thuật chạy đà. - Học Chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bớc giậm nhảy) Giới thiệu kỹ thuật chạy đà: T thế chuẩn bị trớc khi chạy đà và chạy đà: 28-30 3l 3l (HS) GV làm mẫu giảng dạy kt động tác. GV hớng dẫn cho HS tập luyện. H/s tập luyên Gv sửa sai . - Giáo viên hớng dẫn cho HS thực hiện. Chạy đà trong NX nhằn tạo tốc độ tối đa trên mặt phẳng nằm ngang và giúp cho công tác giậm nhảy đợc tốt - Chạy đà 3- 5 bớc giậm nhảy Cách đo đà: + Cách 1: 2 bớc đi thờng bằng 1 bớc chạy đà. + Cách 2: Chạy ngợc theo hớng chạy đà (bắt đầu từ điểm giậm nhảy). - Điều chỉnh đà: Khi đó xong tiến hành chạy thử đà; nếu thừa thì ta lui điểm bắt đầu chạy bằng với khoảng cách thừa đà, nếu thiếu thì ngợc lại 2) TTTC: - Di chuyển đơn bớc - Học cách cầm vợt, quay tay và đánh cầu qua lại cao sâu. 3.Chạy bền: 3l Giáo viên quan sát và giúp đỡ cho học sinh GV làm mẫu hớng dẫn HS thựchiện Hs thực hiện GV quan sát sửa sai. Gv làm mẫu cách thực hiện sau đó điều khiển cho h/s sinh tập. (Gv ) - Gv hớng dẫn h/s cách cầm vợt và cách đánh cầu. (Gv) H/s chạy bền trên điều kiện tự nhiên. Nam 800m Luyện tập chạy bền: Nam 800m Nữ 500m 4. Hệ thống bài : Gv hệ thống lại nội dung bài những điểm cần chú ý khi thực hiện. Gọi 2hs thực hiện động tác bớc bộ . Nữ 500m HS nhận xét -Gv nhận xét đánh giá bổ sung III Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh thả lỏng. Thả lỏng nhẹ nhàng chân tay toàn thân . 2.Nhận xét giờ học. -Tinh thần ,thái độ, kết quả tập luyện của hs . - Nhận xét u nhợc điểm của tiết học 3 .Hớng dẫn về nhà: Luyện tập: - Nhảy xa. - Ném bóng. - Chạy bền . 4.GV Xuống lớp 4- 5p Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lỏng (HS) (GV) H/s lu ý thả lỏng tích cực ĐH tập trung. HS) (GV) Gv nhận xét ngắn gọn ,khen những hs có ý thức tập luyện tốt ,nhắc nhở những hs cha có ý thức tập luyện cần cố giắng . Gv hô Giải tán -HS hô khoẻ Ngày soạn : 10/1/2011 Ngày giảng :13/1/2011 Tiết: 39 NHảy xa TTTC- chạy bền A. mục tiêu: *Kiến thức : - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ.kỹ thuật chạy đà. Chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bớc giậm nhảy) - Biết cách thực hiện cầm vợt và cách đánh cầu qua lại cao sâu, Di chuyển đơn bớc. Yêu cầu học sinh cơ bản biết cách thực hiện kĩ thuật. Chạy bền trên địa hình tự nhiên. *Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ.kỹ thuật chạy đà. Học Chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bớc giậm nhảy). cầm vợt và cách đánh cầu qua lại cao sâu, Di chuyển đơn bớc. Chạy bền trên địa hình tự nhiên. *Thái độ : - Học sinh có ý thức tốt trong tập luyện b .địa điểm phơng tiện - Sân tập trờng. - Chuẩn bị hố nhảy xa - cầu lông . c.Tiến trình lên lớp: Nội dung Đl Phơng pháp sl đl I. Phần mở đầu: 1 Nhận lớp: -Lớp trởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2 , Khởi động: + Khởi động chung : - Chạy nhẹ nhàng khởi động. -Xoay các khớp, cổ tay hông gối Ep dây chằng dọc- ngang + Khởi động chuyên môn : HS Chạy bớc nhỏ. 8-10 200m 2x8n 2lx 10m ĐH nhận lớp HS) ĐH khởi động . (HS) (GV) GVhớng dẫn h/s khởi động HS chạy nâng cao đùi. HS chạy đạp sau 3. Kiểm tra bài Chạy dà( cách đo đà, điều chỉnh đà) H/s nhận xét đánh giá GV đánh giá, cho điểm II.Phần cơ bản 1. Nhảy xa: - Ôn động tác bổ trợ - Đá lăng trớc. - Đá lăng sau. - Đá lăng trớc sau. - Bật xa tại chổ. - Giới thiệu kỹ thuật chạy đà. - Ôn Chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bớc giậm nhảy) 2) TTTC: -Ôn Di chuyển đơn bớc - Ôn cách cầm vợt, quay tay và đánh cầu qua lại cao sâu. 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền: Nam 800m Nữ 500m 4. Hệ thống bài : Gv hệ thống lại nội dung bài những điểm cần chú ý khi thực hiện. Gọi 2hs thực hiện động tác bớc bộ . 28-10 3l 3l 3l GV làm mẫu giảng dạy kt động tác. GV hớng dẫn cho HS tập luyện. H/s tập luyên Gv sửa sai . - Giáo viên hớng dẫn cho HS thực hiện. Giáo viên quan sát và giúp đỡ cho học sinh Gv làm mẫu cách thực hiện sau đó điều khiển cho h/s sinh tập. (Gv ) - Gv hớng dẫn h/s cách cầm vợt và cách đánh cầu. (Gv) GV làm mẫu hớng dẫn HS thựchiện Hs thực hiện GV quan sát sửa sai. H/s chạy bền trên điều kiện tự nhiên. Nam 800m Nữ 500m HS nhận xét -Gv nhận xét đánh giá bổ sung III Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh thả lỏng. Thả lỏng nhẹ nhàng chân tay toàn thân . 2.Nhận xét giờ học. -Tinh thần ,thái độ, kết quả tập luyện của hs . - Nhận xét u nhợc điểm của tiết học 3 .Hớng dẫn về nhà: Luyện tập: - Nhảy xa. - Cầu lông. - Chạy bền . 4.GV Xuống lớp Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lỏng (HS) (GV) H/s lu ý thả lỏng tích cực ĐH tập trung. HS) (GV) Gv nhận xét ngắn gọn ,khen những hs có ý thức tập luyện tốt ,nhắc nhở những hs cha có ý thức tập luyện cần cố giắng . Gv hô Giải tán -HS hô khoẻ Ngày soạn : 10/1/2011 Ngày giảng :15/1/2011 Tiết: 40 NHảy xa TTTC- chạy bền A. mục tiêu: *Kiến thức : - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ.kỹ thuật chạy đà. Học Chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bớc giậm nhảy) - Biết cách thực hiện cầm vợt và cách đánh cầu qua lại cao sâu, Di chuyển đơn bớc. Chạy bền trên địa hình tự nhiên. [...]... dung yêu cầu bài học 2 , Khởi động: + Khởi động chung : - Chạy nhẹ nhàng khởi động -Xoay các khớp, cổ tay hông gối Ep dây chằng dọc- ngang + Khởi động chuyên môn : HS Chạy bớc nhỏ HS chạy nâng cao đùi HS chạy đạp sau 8-10 Phơng pháp ĐH nhận lớp HS) 200m 2x8n Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang Giáo viên phổ biến ND buổi học ĐH khởi động (HS) 3l 2hs 3 Kiểm tra bài cũ: - Chạy... cáo sĩ số GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học 2 , Khởi động: + Khởi động chung : HS) Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang Giáo viên phổ biến ND buổi học ĐH khởi động - Chạy nhẹ nhàng khởi động -Xoay các khớp, cổ tay hông gối Ep dây chằng dọc- ngang + Khởi động chuyên môn : HS Chạy bớc nhỏ HS chạy nâng cao đùi HS chạy đạp sau 3 Kiểm tra bài cũ: Chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy... đầu: 1 Nhận lớp: -Lớp trởng tập trung lớp báo cáo sĩ số GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học 2 , Khởi động: + Khởi động chung : - Chạy nhẹ nhàng khởi động -Xoay các khớp, cổ tay hông gối Ep dây chằng dọc- ngang + Khởi động chuyên môn : HS Chạy bớc nhỏ HS chạy nâng cao đùi HS chạy đạp sau 3 Kiểm tra bài: - cách đánh cầu qua lại cao sâu, Di chuyển đơn bớc II.Phần cơ bản 1 Nhảy xa: - Ôn động tác... không) GV làm mẫu giảng dạy kt động tác GV hớng dẫn cho HS tập luyện H/s tập luyên Gv sửa sai Học kỹ thuật trên không và tiếp đất Giáo viên quan sát và giúp đỡ cho h/s G/v thực hiện Kt giai đoạn chạy đà - Gv làm mẫu cách thực hiện sau đó điều khiển cho h/s sinh tập 3l 2) TTTC: - Di chuyển bớc trợt, quay tay (Gv ) - Học sịnh tự ôn luyện theo cặp ngẫu nhiên Gv quan sát, sửa sai... qua lại cao sâu, phát cầu thuận tay (Gv) - Học phát cầu trái tay 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền: 4 Hệ thống bài : Gv hệ thống lại nội dung bài những điểm cần chú ý khi thực hiện Gọi 2hs thực hiện động tác bớc bộ - Gv giải thích và làm mẫu động tác, kỹ thuật cho h/s quan sát sau đó cho h/s tập (theo ĐH nh trên) H/s chạy bền trên điều kiện tự nhiên Nam 800m Nữ 500m HS nhận xét -Gv nhận... 28-10 3l 3l GV làm mẫu giảng dạy kt động tác GV hớng dẫn cho HS tập luyện H/s tập luyên Gv sửa sai - Giáo viên hớng dẫn cho HS thực hiện - Ôn Chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bớc giậm nhảy) 2) TTTC: -Ôn Di chuyển đơn bớc - Ôn cách cầm vợt, quay tay và đánh cầu qua lại cao sâu 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền: Nam 800m Nữ 500m 4 Hệ thống bài : Gv hệ thống lại nội dung bài những điểm 3l cần... - Chạy đà 5-7 bớc giậm nhảy bớc bộ trên không) GV làm mẫu giảng dạy kt động tác GV hớng dẫn cho HS tập luyện H/s tập luyên Gv sửa sai 3l - Giáo viên hớng dẫn cho HS thực hiện - Chạy đà 5-7 bớc giậm nhảy bớc bộ trên không) -Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa Giáo viên quan sát và giúp đỡ cho h/s - Học sịnh tự ôn luyện theo cặp ngẫu nhiên Gv quan sát, sửa sai cho h/s 2) TTTC: - Di chuyển bớc trợt,... (Gv) - Ôn đánh cầu qua lại cao sâu, phát cầu thuận tay - Ôn phát cầu trái tay 3l 3.Chạy bền: - Gv giải thích và làm mẫu động tác, kỹ thuật cho h/s quan sát sau Luyện tập chạy bền: 4 Hệ thống bài : Gv hệ thống lại nội dung bài những điểm cần chú ý khi thực hiện Gọi 2hs thực hiện động tác bớc bộ III Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh thả lỏng 2.Nhận xét giờ học 3 Hớng dẫn về nhà: 4.GV Xuống lớp... điểm 3l cần chú ý khi thực hiện Gọi 2hs thực hiện động tác bớc bộ Giáo viên quan sát và giúp đỡ cho học sinh Gv làm mẫu cách thực hiện sau đó điều khiển cho h/s sinh tập (Gv ) - Gv hớng dẫn h/s cách cầm vợt và cách đánh cầu (Gv) GV làm mẫu hớng dẫn HS thựchiện Hs thực hiện GV quan sát sửa sai H/s chạy bền trên điều kiện tự nhiên Nam 800m Nữ 500m HS nhận... lông - Chạy bền 4.GV Xuống lớp Gv nhận xét ngắn gọn ,khen những hs có ý thức tập luyện tốt ,nhắc nhở những hs cha có ý thức tập luyện cần cố giắng Gv hô Giải tán -HS hô khoẻ Ngày soạn : 14/1/2011 Ngày giảng : /1/2011 Tiết: 42 NHảy xa TTTC- chạy bền A mục tiêu: *Kiến thức : Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ.Trò chơi lò cò tiếp sức.Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.quay tay,đánh cầu qua . lớp điểm danh báo cáo sĩ số. GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2 , Khởi động: + Khởi động chung : - Chạy nhẹ nhàng khởi động. Tập bài TD tay. đồng. - Rèn luyện các tố chất thể lực, sự dẻo dai, bền bỉ, nhanh nhẹn, sức mạnh, sức nhanh, sự khéo léo. - Giao lu, học hỏi - Tinh thần thoải mái. - Rèn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GIAO AN TD8 T37-T42 Da sua, Bài giảng GIAO AN TD8 T37-T42 Da sua,

Hình ảnh liên quan

5p Đội hình xuống lớp: - Bài giảng GIAO AN TD8 T37-T42 Da sua

5p.

Đội hình xuống lớp: Xem tại trang 19 của tài liệu.

Từ khóa liên quan