0

Bài giảng giáo án lớp 2 tuần 20 đã chỉnh sửa

23 518 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 10:12

Giáo án L ớp 2 Lý Thị Bích Hoa LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2B TUẦN 21 Thứ ngày Môn Tiết Bài dạy ĐDDH HAI 17/0 1 2011 CC 21 Sinh hoạt đầu tuần TĐ 61 Chim sơn ca và bông cúc trắng (T1) Tranh m.họa TĐ 62 Chim sơn ca và bông cúc trắng (T2) nt T 101 Luyện tập B.phụ, phiếu, … Đ Đ 21 Biết nói lời yêu, cầu đề nghò(T1) Phiếu học tập. BA 18/0 1 2011 TD 41 Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước. TC Nhảy ơ. Còi, cờ, … MT 21 TNTD : Nặn hoặc vẽ dáng người. Tranh dân gian, … CT 41 (TC) Chim sơn ca và bông cúc trắng Bảng phụ,… T 102 Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc Que tính, bảng, … TC 21 Gấp, cắt dán phong bì (T1) Giấy màu, tranh quy trình, mẫu, … TƯ 19/0 1 2011 TĐ 63 Vè chim Bảng phụ, tranh,… T 103 Luyện tập Bảng phụ,… LTVC 21 Từ ngữ về chim chóc đặt và TLCH Ở đâu? nt, … TNX H 21 Cuộc sống xung quanh. Hình ở SGK, … NĂM 20/0 1 2011 TD 42 Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang. TC : Nhảy ơ Còi, khăn, … T 104 Luyện tập chung B. phụ, phiếu HT, CT 42 Sân chim (NV) Bảng phụ,… TV 21 Chữ hoa R Chữ mẫu,… SÁU 21/0 1 2011 T 105 Luyện tập chung Cân đ.hồ, tờ lòch… ÂN 21 Học hát : Bài Hoa lá mùa xuân Nhạc cụ, … TLV 21 Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim Bảng phụ, tranh,… KC 21 Chim sơn ca và bông cúc trắng Tranh m.hoạ,… SH 21 Sinh hoạt cuối tuần. Trường tiêu học Lục Sơn Giáo án L ớp 2 Lý Thị Bích Hoa Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2011 CHÀO CỜ TU ẦN 21 SINH HOẠT ĐẦU TUẦN . TOÁN PPCT 101 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU -Thuộc bảng nhân 5 -Biết tính giá trị của biểu thưcsố có hai dấu phép tính nhân và trừ trong trường hợp đơn giản.-Biết giải bài tốn có một phép nhân (trong bảng nhân 5 ). -Nhận biết được đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó . -Bài tập cần làm :( 1a ; 2 ; 3 ) II. CHU ẨN BỊ: Bảng phụ. Bộ thực hành Toán. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn đònh: 2. Bài cu õ Bảng nhân 5. Gọi1 HS lên bảng làm bài tập Nhận xét cho điểm HS. 3. Bài mới -Bài 1: - Phần a) HS tự làm bài rồi chữa bài. -Bài 2: Cho HS làm bài tập vào vở và trình bày theo mẫu. Chẳng hạn: 5 x 4 – 9 = 20 – 9 = 11 5 x 7 – 15 = 35 – 15 … - GV nxét, sửa bài Bài 3: Cho HS tự đọc thầm rồi nêu tóm tắt bài toán (bằng lời hoặc viết) và giải bài toán. Chẳng hạn: Bài giải Số giờ Liên học trong mỗi tuần lễ là: 5 x 5 = 25 (giờ) Đáp số: 25 giờ Bài 4 ; B ài 5 : H. dẫn HS làm ở nhà 4. Củng cố 5 Dặn do ø - Chuẩn bò: Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc. - Hát - 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp. - HS nxét - HS tự làm bài rồi chữa bài. 5 x 3 = 15 5 x 8 = 40 5 x 4 = 20 5 x 7 = 35 - HS đọc phép nhân 5. - HS quan sát mẫu và thực hành - HS làm bài. - HS sửa bài. - Cả lớp đọc thầm rồi nêu tóm tắt bài toán và giải vào vở. - 2 HS lên bảng làm bài. - HS tự làm bài rồi chữa bài. - Làm bài. Sửa bài. - HS đọc thuộc lòng bảng nhân 5 - Nhận xét tiết học. Trường tiêu học Lục Sơn Giáo án L ớp 2 Lý Thị Bích Hoa - Nhận xét tiết học. TẬP ĐỌC PPCT 61- 62 CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG (2 TIẾT) I. MỤC TIÊU -Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ ; đọc rành mạch được tồn bài. -Hiểu lời khun từ câu chuyện: Hãy để cho chim được tự do ca hát bay lượn ; để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời (trả lời được CH 1,2,4,5 ) - Ham thích môn học. * GDKNS: KN Xác định giá trị ; KN Thể hiện sự cảm thơng. II. CHU ẨN BỊ: Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng ghi sẵn nội dung cần luyện đọc III. CÁC PP/KTDH: Thảo luận nhóm; Trình bày ý kiến cá nhân. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn đònh: 2. Bài cu õ : Mùa xuân đến. Gọi 3 HS lên bảng kiểm tra bài và trả lời câu hỏi - Theo dõi HS đọc bài, trả lời và cho điểm. 3. Bài mới Giới thiệu: gtb, ghi tựa * Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn bài b) Đọc từng câu - Yêu cầu HS đọc từng câu, c) Luyện đọc theo đoạn * Đọc đoạn trước lớp: - Gọi HS đọc chú giải. hướng dẫn HS đọc bài.- - Gọi HS đọc - Hướng dẫn HS ngắt giọng. * Đọc đoạn trong nhóm - Chia nhóm HS, mỗi nhóm có 4 HS và yêu cầu đọc bài trong nhóm. Theo dõi HS đọc bài theo nhóm. d) Thi đọc - Tổ chức cho các nhóm thi đọc cá nhân và đọc đồng thanh. - Tuyên dương các nhóm đọc bài tốt. e) Đọc đồng thanh - Y/c HS đọc đồng thanh đoạn 3, 4 -Hát -3 HS lần lượt lên bảng đọc và trả lời câu hỏi: - HS nxét. - HS nhắc tựa - 1 HS khá đọc mẫu lần 2. Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo. - HS nối tiếp nhau đọc. Mỗi HS chỉ đọc một câu trong bài, đọc từ đầu cho đến hết bài - Luyện đọc đoạn nhấn giọng theo hướng dẫn của GV. - Lần lượt từng HS đọc bài trong nhóm của mình, các HS trong cùng một nhóm nghe và chỉnh sửa lỗi cho nhau. - Các nhóm cử đại diện thi đọc cá nhân hoặc một HS bất kì đọc theo yêu cầu của GV, sau đó thi đọc đồng thanh đoạn 2. - Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3, 4. Trường tiêu học Lục Sơn Giáo án L ớp 2 Lý Thị Bích Hoa * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Gọi 1 HS đọc đoạn 1 của bài. + Chim sơn ca nói về bông cúc ntn? + Khi được sơn ca khen ngợi, cúc đã cảm thấy thế nào? + Sung sướng khôn tả có nghóa là gì? + Tác giả đã dùng từ gì để miêu tả tiếng hót của sơn ca? + Véo von có ý nghóa là gì? - Qua những điều đã tìm hiểu, bạn nào cho biết trước khi bò bắt bỏ vào lồng, cuộc sống của sơn ca và bông cúc ntn/ ? - Gọi 1 HS đọc đoạn 2, 3, 4. - Hỏi: Vì sao tiếng hót của sơn ca trở nên rất buồn thảm? - Ai là người đã nhốt sơn ca vào lồng? - Chi tiết nào cho thấy hai chú bé đã rất vô tâm đối với sơn ca? + Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với chim sơn ca và bông cúc trắng? + Tuy đã bò nhốt vào lồng và sắp chết, nhưng chim sơn ca và bông cúc trắng vẫn rất yêu thương nhau. Con hãy tìm các chi tiết trong bài nói lên điều ấy. + Hai cậu bé đã làm gì khi sơn ca chết - Long trọng có nghóa là gì? - Theo em, việc làm của các cậu bé đúng hay sai? + Hãy nói lời khuyên của em với cậu bé. - Câu chuyện khuyên em điều gì? Hoạt động 3: Luyện đọc lại bài - Yêu cầu đọc bài cá nhân. *GDKNS: Em cần đối xử với các con vật thế nào ? 4. Củng cố 5 Dặn do ø về nhà luyện đọc lại bài và trả lời các câu hỏi cuối bài. Thảo luận nhóm -1 HS khá đọc bài thành tiếng. Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo. - Chim sơn ca nói: Cúc ơi! Cúc mới xinh xắn làm sao! - Cúc cảm thấy sung sướng khôn tả. - Nghóa là không thể tả hết niềm sung sướng đó. - Chim sơn ca hót véo von. - Là tiếng hót (âm thanh) rất cao, trong trẻo. - Chim sơn ca và cúc trắng sống rất vui vẻ và hạnh phúc. - 1 HS đọc bài thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo. - Vì sơn ca bò nhốt vào lồng? - Có hai chú bé đã nhốt sơn ca vào lồng. - Hai chú bé không những đã nhốt chim sơn ca vào lồng mà còn không cho sơn ca một giọt nước nào. - Chim sơn ca chết khát, còn bông cúc trắng thì héo lả đi vì thương xót. - Chim sơn ca dù khát phải vặt hết nắm cỏ, vẫn không đụng đến bông hoa. Còn bông cúc thì tỏa hương ngào ngạt để an ủi sơn ca. Khi sơn ca chết, cúc cũng héo lả đi và thương xót. - Hai cậu bé đã đặt sơn ca vào một chiếc hộp thật đẹp và chôn cất thật long trọng. - Long trọng có nghóa là đầy đủ nghi lễ và rất trang nghiêm. - Cậu bé làm như vậy là sai. Trình bày ý kiến cá nhân. - 3 đến 5 HS nói theo suy nghó của mình. - HS luyện đọc cả bài. Chú ý tập cách đọc thể hiện tình cảm. - HS nghe. Trường tiêu học Lục Sơn Giáo án L ớp 2 Lý Thị Bích Hoa - Chuẩn bò: Vè chim - Nhận xét tiết học Chiều thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2011 ÔN TOÁN PPCT 101 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU –Củng cố bảng nhân 5 Củng cố cách tính giá trị của biểu thưc số có hai dấu phép tính nhân và trừ trong trường hợp đơn giản.-Biết giải bài tốn có một phép nhân (trong bảng nhân 5 ). II. CHU ẨN BỊ: Bảng phụ. Bộ thực hành Toán. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn đònh: Nhận xét cho điểm HS. 3. Bài mới : Bảng nhân 5. Gọi1 HS lên bảng làm bài tập -Bài 1 VBT - Phần a) HS tự làm bài rồi chữa bài. -Bài 2: Cho HS làm bài tập vào vở và trình bày theo mẫu. Chẳng hạn: 5 x 4 – 9 = 20 – 9 = 11 5 x 7 – 15 = 35 – 15 … - GV nxét, sửa bài Bài 3: Cho HS tự đọc thầm rồi nêu tóm tắt bài toán (bằng lời hoặc viết) và giải bài toán. Chẳng hạn: Bài giải Số giờ Liên học trong mỗi tuần lễ là: 5 x 5 = 25 (giờ) Đáp số: 25 giờ Bài 4 ; B ài 5 : H. dẫn HS làm ở nhà 4. Củng cố 5 Dặn do ø - Chuẩn bò: Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc. - Nhận xét tiết học. - Hát - 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp. - HS nxét - HS tự làm bài rồi chữa bài. - HS đọc phép nhân 5. - HS quan sát mẫu và thực hành - HS làm bài. - HS sửa bài. - Cả lớp đọc thầm rồi nêu tóm tắt bài toán và giải vào vở. - 2 HS lên bảng làm bài. - HS tự làm bài rồi chữa bài. - Làm bài. Sửa bài. - HS đọc thuộc lòng bảng nhân 5 - Nhận xét tiết học. Trường tiêu học Lục Sơn Giáo án L ớp 2 Lý Thị Bích Hoa . ÔN TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG I. MỤC TIÊU -Củng cố cách đọc ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. -Hiểu lời khun từ câu chuyện: Hãy để cho chim được tự do ca hát bay lượn ; để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời - Ham thích môn học. II. CHU ẨN BỊ: Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng ghi sẵn nội dung cần luyện đọc III. CÁC PP/KTDH: Thảo luận nhóm; Trình bày ý kiến cá nhân. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn đònh: 3. Bài mới Giới thiệu: gtb, ghi tựa * Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫuGV đọc mẫu toàn bài b) Đọc từng câu - Yêu cầu HS đọc từng câu, c) Luyện đọc theo đoạn * Đọc đoạn trước lớp: - Gọi HS đọc chú giải. hướng dẫn HS đọc bài.- - Gọi HS đọc - Hướng dẫn HS ngắt giọng. * Đọc đoạn trong nhóm - Chia nhóm HS, mỗi nhóm có 4 HS và yêu cầu đọc bài trong nhóm. Theo dõi HS đọc bài theo nhóm. d) Thi đọc - Tổ chức cho các nhóm thi đọc cá nhân và đọc đồng thanh. - Tuyên dương các nhóm đọc bài tốt. e) Đọc đồng thanh - Y/c HS đọc đồng thanh đoạn 3, 4 Gv nhận xét, lớp nhận xét 4. Củng cố 5 Dặn do ø về nhà luyện đọc lại bài và trả lời các câu hỏi cuối bài. -Hát - HS nhắc tựa - 1 HS khá đọc mẫu lần 2. Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo. - HS nối tiếp nhau đọc. Mỗi HS chỉ đọc một câu trong bài, đọc từ đầu cho đến hết bài - Luyện đọc đoạn nhấn giọng theo hướng dẫn của GV. - Lần lượt từng HS đọc bài trong nhóm của mình, các HS trong cùng một nhóm nghe và chỉnh sửa lỗi cho nhau. - Các nhóm cử đại diện thi đọc cá nhân hoặc một HS bất kì đọc theo yêu cầu của GV, sau đó thi đọc đồng thanh đoạn 2. - Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3, 4. . HS nghe. - Nhận xét tiết học Trường tiêu học Lục Sơn Giáo án L ớp 2 Lý Thị Bích Hoa Chiều thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 ÔN TOÁN ĐƯỜNG GẤP KHÚC – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC I. MỤC TIÊU: - Củng cố HS nhận dạng được và gọi đúng tên đường gấp khúc . -Nhận biết độ dài đường gấp khúc . -Biết tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng của nó. -Ham thích học Toán. II. CHU ẨN BỊ: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn đònh: 11 .Luyện tập. Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 5 Hoạt động 1: Củng cố đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc . “Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD”. Gọi vài HS nhắc lại, rồi cho HS tính: 2cm + 4cm + 3cm = 9cm Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD là 9cm. Hoạt động 2: Thực hành Bài 1a-Gv hướng dẫn hs nối để được đường gấp khúc Bài 2: HS dựa vào mẫu ở phần a) (SGK) để làm phần b). Bài giải Độ dài đường gấp khúc MNPQ là: 3 + 2 + 4 = 9cm Đáp số: 9cm Bài giải Độ dài đường gấp khúc ABC là: 5 + 4 = 9cm Đáp số:9cm Bài 3: Cho HS tự đọc đề bài rồi tự làm bài. • Trình bày bài làm (như giải toán), chẳng hạn: Bài giải Độ dài đọan dây đồng là: 4 + 4 + 4 = 12 (cm) Đáp số: 12cm 4. Củng cố Tổ chức cho HS thi đọc thuộc - Hát - 2 HS lên bảng trả lời cả lớp theo dõi và nhận xét xem hai bạn đã học thuộc lòng bảng nhân chưa. - HS quan sát hình vẽ. - HS đọc: Đường gấp khúc ABCD HS lắng nghe. - HS nghe và thực hiện theo y/c - HS đọc bài, cả lớp theo dõi và phân tích đề bài. - Làm bài theo yêu cầu - HS làm bài. Sửa bài. - 2 HS làm bài trên bảng lớp. Cả lớp làm bài vào vở - HSnxét Sửa bài - HS thi đọc thuộc lòng bảng nhân 5 - HS nghe. Trường tiêu học Lục Sơn Giáo án L ớp 2 Lý Thị Bích Hoa lòng bảng nhân 5 - Nhận xét tiết học TỰ HỌC LUYỆN VIẾT CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG I. MỤC TIÊU: - Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xi có lời nói của nhân vật. - Ham thích môn học. Rèn viết đúng, sạch đẹp. II. CHU ẨN BỊ: Bảng ghi sẵn nội dung đoạn chép và các bài tập chính tả. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn đònh: 3. Bài mới: Chim sơn ca và bông cúc trắng. Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả a) Ghi nhớ nội dung đoạn chép - GV treo bảng phụ, đọc đoạn văn cần chép một lượt, sau đó yêu cầu HS đọc lại. b) Hướng dẫn cách trình bày -Đoạn văn có mấy câu? -Lời của sơn ca nói với cúc được viết sau các dấu câu nào? -Trong bài còn có các dấu câu nào nữa? -Khi chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết thế nào? c) Hướng dẫn viết từ khó -Yêu cầu HS viết các từ này vào bảng con, gọi 2 HS lên bảng viết. -Nhận xét và sửa lại các từ HS viết sai. d) Viết chính tả -GV treo bảng phụ và yêu cầu HS nhìn bảng chép. e) Soát lỗi GV đọc lại bài, dừng lại và phân tích các từ khó cho HS soát lỗi. 4. Củng cố 5 Dặn do ø - Nhân xét tiết học. - Hát - HS lên bảng viết các từ GV nêu. - Bạn nhận xét. - 2 HS đọc lại đoạn văn, cả lớp theo dõi bài trên bảng. + Bài Chim sơn ca và bông cúc trắng. + Về cuộc sống của chim sơn ca và bông cúc khi chưa bò nhốt vào lồng. + Đoạn văn có 5 câu. + Viết sau dấu hai chấm và dấu gạch đầu dòng. + Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than. + Viết lùi vào một ô li vuông, viết hoa chữ cái đầu tiên. - Tìm và nêu các chữ: rào, dại trắng, sơn ca, sà, sung sướng; mãi, trời, thẳm. - Viết các từ khó đã tìm được ở trên. - Nhìn bảng chép bài. - Soát lỗi theo lời đọc của GV. - Nhân xét tiết học. . Trường tiêu học Lục Sơn Giáo án L ớp 2 Lý Thị Bích Hoa ÔN TẬP ĐỌC VÈ CHIM I. MỤC TIÊU – Củng cố cách đọc ,Biết ngắt, nghỉ đúng nhịp khi đọc các dòng trong bài vè. - Hiểu nội dung : Một số lồi chim cũng có đặc điểm, tính nết giống như con người . -Ham thích học môn Tiếng Việt. II. CHUẨN BỊ: Tranh minh họa bài tập đọc (phóng to, nếu có thể). Bảng ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1 Ổn đònh: 3. Bài mới Hoạt động 1: Luyện đọc. a) Đọc mẫu. - HS đọc mẫu lần 1, chú ý đọc giọng kể vui nhộn. Ngắt nghỉ hơi cuối mỗi câu thơ. b) Luyện phát âm. - Tiến hành tương tự như các tiết học trước. - Yêu cầu HS đọc từng câu. Nghe và chỉnh sửa lỗi cho HS, nếu có. c) Luyện đọc đoạn. - Yêu cầu HS đọc nối tiếp, mỗi HS đọc hai câu. - Chia nhóm HS, mỗi nhóm có 5 HS và yêu cầu đọc bài trong nhóm. Theo dõi HS đọc bài theo nhóm. d) Thi đọc e) Đọc đồng thanh Hoạt động 2: Tìm hiểu bài Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài vè 4. Củng cố - Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bài vè hoặc kể về các loài chim trong bài vè bằng lời văn của mình. 5 Dặn dò: HS về nhà tìm hiểu thêm về đoạn sau của bài vè - Hát - HS đọc bài, trả lời câu hỏi - 1 HS khá đọc mẫu lần hai. Cả lớp theo dõi bài trong sgk. - Luyện phát âm các từMỗi HS đọc 1 câu, đọc nối tiếp từ đầu cho đến hết bài. - 10 HS nối tiếp nhau đọc bài. Mỗi HS đọc 2 câu. Đọc 2 vòng. - Lần lượt từng HS đọc bài trong nhóm của mình, các bạn trong cùng một nhóm nghe và chỉnh sửa lỗi cho nhau. - HS thi đua đọc bài. - Cả lớp đọc đồng thanh bài vè. - 1 HS đọc bài thành tiếng. Cả lớp đọc thầm theo. - Học thuộc lòng, sau đó thi đọc thuộc lòng bài thơ. - Một số HS kể lại về các loài chim đã học trong bài theo yêu cầu. - Nhận xét tiết học. Trường tiêu học Lục Sơn Giáo án L ớp 2 Lý Thị Bích Hoa - Nhận xét tiết học. Thứ tư ngày 19 tháng 01 năm 2011 TOÁN PPCT 103 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU - Biết tính độ dài đường gấp khúc. - BT cần làm: Bài 1b, Bài 2. - Ham thích học Toán. II. CHU ẨN BỊ: Bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc - Gọi 1 HS lên bảng làm bài tập Tính độ dài đường gấp khúc ABCD: 3 cm+ 3cm + 3cm + 3 cm - Nhận xét và cho điểm HS. 3. Bài mới Luyện tập. Bài 1b: GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài, chẳng hạn: Bài giải Độ dài đường gấp khúc là: 10 + 14 + 9 = 33 (dm) Đáp số: 33dm Bài 2: Yêu cầu HS tự đọc đề bài, rồi viết bài giải, chẳng hạn: Bài giải Con ốc sên phải bò đọan đường dài là: 5 + 2 + 7= 14 (cm) Đáp số: 14 (dm) Bài 3: H. dẫn HS làm ở nhà 4. Củng cố GV tổng kết bài, gdhs 5 Dặn dò Chuẩn bò: Luyện tập chung. Nhận xét tiết học. Hát 1 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở nháp HS tự làm bài rồi chữa bài. HS ghi chữ rồi đọc tên mỗi đường gấp khúc. HS tự làm bài rồi chữa bài - HS nxét, sửa bài - HS nghe. - Nhận xét tiết học. Trường tiêu học Lục Sơn [...]... HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở nháp 3 Bài mới Luyện tập Bài 10 (VBT ): GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài, chẳng hạn: Bài 11 : Yêu cầu HS tự đọc đề bài, rồi viết bài giải, chẳng hạn: Bài 12: H dẫn HS làm chữa bài Hs nêu u cầu , lớp làm bài tâp , chữa bài Bài 13: H dẫn HS làm chữa bài Hs nêu u cầu , lớp làm bài tâp , chữa bài Bài 14: H dẫn HS làm ở chữa bài Hs nêu u cầu , lớp làm bài tâp... , lớp làm bài tâp , chữa bài Bài 15: H dẫn HS làm ở chữa bài Hs nêu u cầu , lớp làm bài tâp , chữa bài 4 Củng cố GV tổng kết bài, Nhận xét tiết học HS tự làm bài rồi chữa bài HS ghi chữ rồi đọc tên mỗi đường gấp khúc HS tự làm bài rồi chữa bài - HS nxét, sửa bài HS tự làm bài rồi chữa bài - HS nxét, sửa bài - HS nghe - Nhận xét tiết học Trường tiêu học Lục Sơn Giáo án Lớp 2 Lý Thị Bích Hoa ÔN TIẾNG... thừa số) rồi làm bài và chữa bài Bài 17): Hướng dẫn rồi để HS tự làm Bài 18 : Hs neu y/c cầu Cho HS tự làm bài rồi chữa bài sách 4 Củng cố 5 Dặn dò Gv tổng kết bài, gdhs - Chuẩn bò: kiểm tra - Nhận xét tiết học -Hát -1 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở nháp: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 cm 5 + 5 + 5 + 5 = 20 dm - HS làm bài đọcbài , nhận xét HS làm bài, sửa bài -HS làm bài, sửa bài -HS nghe Nhận... khúc + Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 3, Bài 4, Bài 5a II CHUẨN BỊ: Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1 Ổn đònh: 2 Bài cũ Luyện tập - Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 5 -Nhận xét và cho điểm HS 3 Bài mới + Bài 1: Cho HS làm bài rồi chữa bài + Bài 2: H.dẫn HS làm ở nhà + Bài 3: Cho HS làm bài + Bài 4: Cho HS tự làm bài rồi chữa bài Khi... rồi chữa bài Khi chữa bài, GV gợi ý để HS nhớ lại: Một đôi đũa có 2 chiếc đũa - GV chấm, chữa bài - Hát - 2 HS lên bảng trả lời, cả lớp theo dõi và nhận xét xem 2 bạn đã học thuộc lòng bảng nhân chưa - HS làm bài rồi chữa bài - HS làm bài theo mẫu rồi chữa bài - HS nxét, sửa bài - HS làm bài theo mẫu rồi chữa bài - HS làm bài rồi chữa bài Bài giải 7 đôi đũa có số chiếc đũa là: 2 x 7= 14 (chiếc đũa)... vào bảng con, gọi 2 HS lên bảng viết - Nhận xét và sửa lại các từ HS viết sakho D) Viết chính tả - GV đọc bài lần 2 GV đọc bài cho HS viết E) Soát lỗi GV đọc lại bài, dừng lại và phân tích các từ khó cho HS soát lỗi G) Chấm bài Thu và chấm một số bài, Hoạt động 2: làm bài tập chính tả Bài 2- Yêu cầu HS đọc đề bài bài tập 2a - Gọi 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm bảng - Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng... học Lục Sơn Giáo án Lớp 2 Chiều thứ tư ngày 19 tháng 01 năm 20 11 ÔN TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU - Củng cố cách tính độ dài đường gấp khúc - BT cần làm: Bài 10 đến , Bài1 5 ( VBT ) - Ham thích học Toán II CHUẨN BỊ: Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Thầy Lý Thị Bích Hoa Hoạt động của Trò 1 Ổn đònh: Hát 2 Bài cũ: Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc - Gọi 1 HS lên bảng làm bài tập Tính... thi đọc đồng thanh đoạn 2 - Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3, 4 HS nghe - Nhận xét tiết học Trường tiêu học Lục Sơn Giáo án Lớp 2 Lý Thị Bích Hoa Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 20 11 TOÁN PPCT 104 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: - Thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm - Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng hoặc trừ trong trường hợp đơn giản - Biết giải bài tốn có một phép nhân... trước lớp - Cho một số HS đóng lại tình huống Hồn tất một nhiệm vụ Bài 2 - 1 HS đọc yêu cầu Cả lớp cùng suy nghó - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài - Yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau, cùng đóng vai thể hiện lại từng tình huống trong bài - HS làm việc theo cặp - Gọi 1 cặp HS đóng lại tình huống 1 - HS dưới lớp nhận xét và đưa ra những lời Trường tiêu học Lục Sơn Giáo án Lớp 2 Lý Thị Bích Hoa - Yêu cầu cả lớp nhận... chữa bài - GV nhận xét - HS quan sát - HS viết bảng con - HS đọc câu - Dấu sắt (/) trên i - Khoảng chữ cái o - HS quan sát HS viết bảng con - - HS viết vở - HS nhận xét tiết học Trường tiêu học Lục Sơn Giáo án Lớp 2 Lý Thị Bích Hoa 4 Củng cố nhận xét chung Chiều thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 20 11 TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU - Củng cố bảng nhân 2, 3, 4, 5 - Biết thừa số, tích - Củng cố giải bài tốn . Giáo án L ớp 2 Lý Thị Bích Hoa LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2B TUẦN 21 Thứ ngày Môn Tiết Bài dạy ĐDDH HAI 17/0 1 20 11 CC 21 Sinh hoạt đầu tuần TĐ 61 Chim. làm bài. - HS sửa bài. - Cả lớp đọc thầm rồi nêu tóm tắt bài toán và giải vào vở. - 2 HS lên bảng làm bài. - HS tự làm bài rồi chữa bài. - Làm bài. Sửa bài.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng giáo án lớp 2 tuần 20 đã chỉnh sửa, Bài giảng giáo án lớp 2 tuần 20 đã chỉnh sửa,

Hình ảnh liên quan

T 102 Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc Que tính, bảng ,… TC21 Gấp, cắt dán phong bì (T1) Giấy màu, tranh quy - Bài giảng giáo án lớp 2 tuần 20 đã chỉnh sửa

102.

Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc Que tính, bảng ,… TC21 Gấp, cắt dán phong bì (T1) Giấy màu, tranh quy Xem tại trang 1 của tài liệu.
II. CHUẨN BỊ: Chữ mẫu R. Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: - Bài giảng giáo án lớp 2 tuần 20 đã chỉnh sửa

h.

ữ mẫu R. Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Gọi1 HS lên bảng làm bài tập sau: - Cách tính độ dài đường gấp khúc sau: - Bài giảng giáo án lớp 2 tuần 20 đã chỉnh sửa

i1.

HS lên bảng làm bài tập sau: - Cách tính độ dài đường gấp khúc sau: Xem tại trang 17 của tài liệu.