0

SKKN một vài biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non

18 18 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2021, 08:37

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: – Phịng Giáo dục Đào tạo Đại Lộc; – Hội đồng Sáng kiến cấp sở Tôi (chúng tôi) ghi tên đây: Nơi công TT Họ Ngày tháng tác (hoặc tên năm sinh Chức nơi thường danh trú) Văn Thị 27/10/197 Trường MN P.HT Trình độ chun mơn ĐHMN Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng kiến 100% Hằng Đại AN Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến: “M ột vài biện pháp đạo thực tốt vệ sinh an toàn thực phẩm tr ường m ầm non” 1- Chủ đầu tư tạo sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời chủ đầu tư tạo sáng kiến): Trường mầm non Đại An 2- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Bộ phận bán trú trường mầm non Đại An 3- Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử (bắt buộc phải ghi để làm sở đánh giá tính khả thi, hiêu sáng kiến) : 01/10/2018 4- Mô tả chất sáng kiến (đề nghị ghi rõ để làm sở xét sáng kiến, bỏ qua bước sáng kiến khơng đề nghị cơng nhận) Như biết mục tiêu giáo dục mầm non hình thành cho tr ẻ yếu tố nhân cách Nguời, phát triển toàn diện lĩnh vực: Thể chất, nhận thức, ngơn ngữ, th ẩm mỹ, tình c ảm xã h ội Đ ể đạt mục tiêu phát triển tồn diện ta cần kết h ợp hài hồ gi ữa chăm sóc ni dưỡng giáo dục điều tất yếu Ngày với với phát triển chung xã hội, m ỗi gia đình đ ều có số lượng hơn, sống đầy đủ, sung túc hơn, trình đ ộ dân trí ngày nâng cao Chính việc chăm sóc giáo dục trẻ đ ược gia đình xã hội đặc biệt quan tâm Vậy quan tâm m ực đ ể c thể trẻ khoẻ mạnh, học tập tốt, thể phát triển cân đối, hài hòa Việc trước tiên ta phải có chế độ ăn uống hợp lý, khoa h ọc nhằm giúp trẻ ăn ngon miệng phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Trong năm gần đây, kinh tế nước ta chuy ển sang c ch ế th ị trường Các loại thực phẩm sản xuất, chế biến n ước n ước nhập vào Việt Nam ngày nhiều chủng loại Việc sử dụng ch ất ph ụ gia sản xuất trở nên phổ biến Các loại phẩm màu, đường hóa học bị lạm dụng pha chế nước giải khác, sản xuất bánh kẹo, chế biến thức ăn sẵn thịt quay, giị chả, mai … Nhiều loại th ịt bán th ị trường khơng qua kiểm duyệt thú y Tình hình sản xuất th ức ăn, đồ u ống giả, không đảm bảo chất lượng không theo thành ph ần ngun liệu quy trình cơng nghệ đăng ký với quan quản lý Nhãn hàng quảng cáo khơng thật xảy Vì th ế, Hiện v ấn đ ề vệ sinh an toàn thực phẩm mối quan tâm l ớn toàn xã h ội Đối với ngành giáo dục nói chung, bậc học mầm non nói riêng, nơi tập trung đông trẻ, thân trẻ nhỏ, chưa nh ận th ức đ ược đầy đủ dinh dưỡng vệ sinh, an toàn thực phẩm, đ ể xảy ng ộ đ ộc thực phẩm lứa tuổi hậu khôn lường Nếu bị ngộ đ ộc th ực phẩm nhẹ trẻ bị suy nhược thể dẫn đến suy dinh d ưỡng, nặng dẫn đến tử vong Vì trường Mầm Non Đại An vấn đề thực đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm ln đ ặt lên hàng đầu, coi nhiệm vụ cấp bách vơ quan trọng Trong nhi ều năm qua trường thực tốt chuyên đề tạo niềm tin uy tín cấp lãnh đạo bậc phụ huynh Cho nên s ố l ượng bán trú năm tăng cao Nhưng bên cạnh chúng tơi v ẫn ch ưa thoả mãn với có mà muốn làm tốt n ữa, đem h ết khả tâm huyết để thực tốt chuyên đề Chính năm học tơi chọn đề tài “Một số biện pháp đạo thực tốt vệ sinh an toàn thực phẩm trường Mầm non ” 4.1 Phân tích tình trạng giải pháp biết (phân tích ưu điểm, nhược điểm nó)”: *Ưu điểm: Hiện nhà trường trang bị đầy đủ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc tổ chức bán trú, có đầy đủ bảng bi ểu nhà bếp theo quy định Có đầy đủ lưu mẫu thức ăn th ực nghiêm túc việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày, Thực ký kết hợp đồng th ực ph ẩm: (trứng, thịt, cá, tôm, rau quả…) với đơn vị có đủ giấy tờ hợp lệ, có uy tín Xây dựng thực đơn phù hợp theo mùa Môi tr ường xanh s ạch đ ẹp Đa số nhân viên nuôi dưỡng công tác nhiều năm nên có nhi ều kinh nghiệm vấn đề chế biến, kiểm tra VSATTP, biết xếp, bố trí đồ dùng, dụng cụ nhà bếp gọn gàng, ngăn nắp có khoa học th ường xuyên vệ sinh Trẻ có nề nếp ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân tốt Công tác tuyên truyền với phụ huynh quan tâm mức Các giải pháp đ ược áp dụng cách thiết thực, gần gũi thực tế mang lại hiệu cao Đôi ngũ giáo viên, nhân viên có kiến thức vững thực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhà trường, giúp trẻ phát triển toàn diện v ề mặt Ngoài giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao kiến thức dinh dưỡng, vệ sinh an tồn thực phẩm chăm sóc ni dưỡng trẻ trường mầm non Song bên cạnh ưu điểm số nhược điểm nh sau: Một số nhân viên ni dưỡng vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm việc chế biến ăn cho trẻ chưa mạnh dạn công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm 4.2 Nêu nội dung cải tiến, sáng tạo để khắc ph ục nh ững nh ược ểm giải pháp biết: Từ tình hình thực tế đơn vị, thân nghiên c ứu đ ưa m ột số nội dung cải tiến để khắc phục nhược điểm sau: – Bồi dưỡng kiến thức lý thuyết, thực hành dinh dưỡng, th ực t ốt vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh chế biến cho đội ngũ c ấp d ưỡng – Chú trọng công tác vệ sinh khu vực bếp, đồ dùng dụng cụ nhà bếp v ệ sinh môi trường, vệ sinh cô nuôi, giáo viên l ớp v ệ sinh cá nhân trẻ + Thực nguyên tắc bếp chiều nhằm tránh khơng để th ực phẩm sống thức ăn chín, khơng chung lối +Bát thìa trẻ dùng inox, phải hấp tráng n ước sôi tr ước ăn Có đầy đủ dụng cụ chế biến thức ăn sống, chín riêng – Tăng cường cơng tác đạo, giám sát, kiểm tra, tr ọng ki ểm tra v ệ sinh an toàn thực phẩm nhà bếp – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ban ngành phụ huynh c giáo viên, nhân viên 4.3 Nêu điều kiện, phương tiện cần thiết để th ực áp dụng gi ải pháp: Một số hình ảnh minh họa cho hoạt động chăm sóc ni dưỡng nhà trường Tài liệu nghiên cứu chương trình chăm sóc ni dưỡng trẻ độ tuổi Sách hướng dẫn vệ sinh an toàn thực phẩm sở giáo dục mầm non Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho cán quản lý, giáo viên mầm non Chương trình giáo dục mầm non 4.4 Nêu bước thực giải pháp, cách th ức thực giải pháp (nhằm để giải vấn đề nêu trên): * Biện pháp 1: Bồi dưỡng kiến thức lý thuyết, thực hành dinh dưỡng, thực tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh ch ế biến cho đội ngũ Đầu năm học, nhà trường tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng nội dung theo tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho cán quản lý giáo viên, nhân viên, nội dung t ập hu ấn v ề vệ sinh an toàn thực phẩm trung tâm y tế phối hợp v ới Phòng giáo d ục tổ chức, trọng vấn đề kiến thức thực hành dinh dưỡng, th ực t ốt vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh chế biến vệ sinh ăn uống cho trẻ Ví dụ: Cung cấp cho giáo viên, nhân viên biết kiến thức ch ọn thực phẩm: + Nếu thực phẩm sống: Chỉ lựa chọn thực phẩm tươi m ới, khơng bị dập nát, khơng có mùi, màu lạ + Nếu thực phẩm chín: Khơng mua thấy bày bán gần n cống rãnh, bụi bẩn, bùn lầy, nước đọng, để lẫn lộn thực phẩm sống chín, khơng có dao thớt dùng riêng, khơng có giá kê cao, khơng có dụng cụ che đ ậy, màu sắc l loẹt khơng tự nhiên khơng có đồ bao gói + Nếu thực phẩm bao gói sẵn: Khơng mua khơng có nhãn hàng hố, có nhãn mác không ghi hạn dùng, không ghi rõ n sản xuất + Nếu đồ hộp: Không mua hộp khơng có nhãn mác, khơng có h ạn s dụng, không ghi rõ sở sản xuất – Thực vệ sinh phịng bệnh nhóm lớp tr ường mầm non như: + Vệ sinh nhóm lớp: Phòng học, đồ dùng, đồ ch ơi, nhà bếp… + Vệ sinh cá nhân: Vệ sinh cá nhân giáo viên, nhân viên, trẻ toàn trường Thao tác rửa tay, lau mặt, tiểu tiện… Những nội dung tơi đạo tổ chức nhiều hình thức khác giảng trực tiếp, thảo luận, dự thực hành… Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập, tập huấn bồi d ưỡng chuyên môn hè, lớp bồi dưỡng chuyên đề Đối với giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng, người trực tiếp tiếp xúc với trẻ hàng ngày, nh ững người trực tiếp chế biến ăn cho trẻ phải tham gia tập huấn vệ sinh an tồn thực phẩm có giấy chứng nhận trung tâm y tế huy ện c ấp Song song với việc tổ chức bồi dưỡng lý thuyết Bản thân trọng bồi dưỡng kỹ thực hành cho đội ngũ giáo viên nh ư; Cách lựa chọn thực phẩm sạch, thực hành chế biến, tổ chức bữa ăn, th ực hành vệ sinh cá nhân, sơ cứu trẻ gặp tai nạn, th ương tích… Bên cạnh đó, Tơi tham mưu với hiệu trưởng phân công nh ững nhân viên làm nhiệm vụ ni dưỡng lâu năm, có nhiều kinh nghiệm chế biến ăn cho trẻ kèm cặp nhân viên vào nghề, chưa có kinh nghiệm để thực tốt công tác nuôi dưỡng trẻ nhà tr ường Thơng qua hình thức bồi dưỡng mà cán bộ, giáo viên, nhân viên trường nắm nội dung cần thiết công tác chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh ATTP trường mầm non cộng đồng, góp phần chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trường mầm non * Biện pháp 2: Chú trọng công tác vệ sinh khu vực bếp, đồ dùng dụng cụ nhà bếp vệ sinh môi trường, vệ sinh cô nuôi, giáo viên lớp vệ sinh cá nhân cho trẻ – Vệ sinh khu vực bếp: Thực nguyên tắc bếp chiều nhằm tránh không để thực phẩm sống thức ăn chín chung lối Sắp xếp v ị trí khu vực cho thuận tiện Các khu vực hoạt động bếp ph ải có bảng tên rõ ràng: Nơi tiếp nhận thực phẩm, khu sơ chế th ực ph ẩm, khu chế biến, khu thành phẩm, khu phân chia thức ăn… Nhà bếp có bảng phân cơng dây chuyền nấu ngày: Ng ười n ấu chính, người nấu phụ, người tiếp phẩm, sơ chế thực phẩm, vệ sinh dụng cụ… Bếp ăn có bảng thực đơn theo tuần, bảng định lượng suất ăn hàng ngày cơng khai tài cụ thể rõ ràng Chỉ đạo nhân viên cấp dưỡng thực nghiêm túc khâu vệ sinh nhà bếp theo lịch hàng ngày, tuần tháng Ví dụ: Hàng ngày, nấu nướng xong phải dọn dẹp, xếp đồ dùng, dụng cụ vào nơi quy định, lau chùi quét dọn sẽ, mở cửa sổ để thơng gió cho khơ, thống nhà bếp trước đóng c ửa v ề – Vệ sinh đồ dùng, dụng cụ nhà bếp: Chén bát nơi để thức ăn phải thống có tủ đựng để ngăn không cho ruồi, nhặng, muỗi, chuột đậu vào Bát thìa trẻ dùng inox, khơng dùng loại nh ựa tái sinh ph ải hấp tráng nước sơi trước ăn Có đầy đủ dụng cụ chế biến thức ăn sống, chín riêng, dụng cụ dùng xong phải rửa phơi khô, trước dùng ph ải rửa lại – Vệ sinh môi trường: Rác thức ăn hàng ngày phải đổ vào nơi quy định, rác ngày ph ải xử lý ngày không để đến hôm sau xử lý gây m ất vệ sinh thu hút chuột, dán tới Thùng rác có nắp đậy sẽ, tuyệt đối khơng đ ể rác r vãi xung quanh nước thải rị rỉ ngồi, rác th ải đ ể xa n ch ế bi ến Cống rảnh khu vực sân rửa thực phẩm, nhà bếp thông thống, khơng ứ động Bên cạnh vệ sinh mơi trường sẽ, trọng việc xây d ựng môi trường xanh đẹp, tiêu chí h ưởng ứng phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” Nhà tr ường phát động đến toàn thể cán viên chức, bậc cha mẹ h ọc sinh cháu xây dựng môi trường sư phạm “Sáng-Xanh-Sạch- Đẹp” Đây phong trào cán viên chức toàn thể cha mẹ h ọc sinh, cháu học sinh đồng tình hưởng ứng, cảnh quan môi trường, l ớp học xanh mát Bảo vệ chăm sóc tạo cảnh quan mơi trường, bỏ rác nơi quy định sân trường, khu vực vui ch h ọc tập s ạch, đẹp an tồn lành – Vệ sinh nuôi, nhân viên nhà bếp: Chỉ đạo nhân viên cấp dưỡng thực nghiêm túc khâu vệ sinh cá nhân trình ch ế biến ăn cho trẻ như: mặc quần áo đồng phục trường, mang tạp dề, đầu tóc gọn gàng, móng tay cắt ngắn, Rửa tay xà phòng tr ước chế biến thức ăn cho trẻ, tay bẩn, sau vệ sinh, qua m ỗi công đoạn chế biến Phải tuân thủ quy trình sử dụng dụng cụ chế biến thức ăn theo chiều, không tuỳ tiện sử dụng đồ dùng, dụng cụ chế biến thực phẩm sống, chín lẫn lộn Khơng ho, khạc nhổ ch ế bi ến thức ăn cho trẻ, nếm thức ăn thừa phải đổ Khi chia ăn cho trẻ phải đeo trang chia dụng cụ, không dùng tay b ốc, chia th ức ăn Thực nghiêm túc việc cân, đong chia thức ăn cho trẻ đảm bảo định lượng Nhân viên nhà bếp tháng phải khám sức khoẻ định kỳ, đ ược bố trí nơi thay quần áo vệ sinh riêng, không dùng chung v ới khu ch ế biến thức ăn cho trẻ – Vệ sinh cá nhân giáo viên lớp: Chỉ đạo giáo viên rửa tay xà phòng tr ước chia ăn cho tr ẻ ăn, sau vệ sinh Đầu tóc, quần áo gọn gàng, đeo trang chia thức ăn Chuẩn bị đủ bàn ghế, khăn ướt lau tay, dĩa đựng thức ăn rơi vãi cho trẻ – Vệ sinh cá nhân trẻ: + Tăng cường kiểm tra nhóm lớp thực nghiêm túc chế độ sinh hoạt ngày, trọng công tác vệ sinh cho trẻ xà phòng d ưới vòi nước chảy trước ăn Dạy trẻ biết rửa tay sau vệ sinh tay bẩn, cắt móng tay hàng tuần * Biện pháp 3: Tăng cường công tác đạo, giám sát, kiểm tra đối v ới công tác chăm sóc ni dưỡng, trọng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà bếp – Chọn nguồn thực phẩm sạch: Để có nguồn thực phẩm sạch, tơi tham mưu với hiệu trưởng ký h ợp đồng với sở cung cấp thực phẩm sạch, có uy tín, chất l ượng, có biên kèm theo Hợp đồng cung ứng thực phẩm cần có giao kết chặt chẽ từ chất lượng đến giá cả, trách nhiệm Ví dụ: Thực phẩm phải tươi, ngon, sẽ, không bị dập nát, khô héo ôi thiu… – Chỉ đạo công tác tiếp phẩm giao nhận thực phẩm Thực nghiêm túc kiểm thực bước (kiểm tra trước nhận th ực phẩm, Trước nấu kiểm tra trước ăn) Chỉ đạo nhân viên nhà bếp tuyệt đối không nhận th ực ph ẩm không rõ nguồn gốc, hạn sử dụng (đối với mặt hàng kho), không nhận thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm không rõ n sản xuất Đặc biệt, không nhận th ực phẩm không đ ảm bảo ch ất l ượng rau không xanh tươi, cá thịt không tươi Nhân viên y tế kiểm tra thực phẩm phải ghi rõ ngày, nhận thực phẩm, tên thực ph ẩm, ghi rõ s ố lượng, tình trạng thực phẩm vào sổ kiểm thực bước – Chỉ đạo chế biến bảo quản thực phẩm Nhân viên nuôi dưỡng chế biến thực phẩm phải đảm bảo chất lượng ăn thơm ngon, hấp dẫn, phù hợp với trẻ, đảm bảo an tồn Thức ăn phải chế biến nấu chín kỹ, nấu xong cho trẻ ăn Thực nghiêm túc quy định lưu mẫu thức ăn: Hàng ngày, nhân viên nuôi dưỡng ph ải lưu mẫu thức ăn theo quy định 24h Mẫu thức ăn phải lấy vừa nấu xong chuẩn bị chia ăn cho trẻ Hộp đựng mẫu th ức ăn đ ược r ửa nhúng nước sôi sát trùng trước đưa thức ăn vào l ưu gi ữ Mỗi loại thức ăn phải để hộp riêng, có đủ lượng th ức ăn tối thi ểu (thức ăn đặc khoảng 150g, lỏng 250ml) Khi lưu mẫu cần ghi đ ầy đ ủ ngày, giờ, tên người lấy mẫu thức ăn niêm phong cẩn thận Trong tủ lạnh ch ỉ để lưu mẫu thực phẩm, tuyệt đối không để chung với loại th ực ph ẩm khác * Biện pháp 4: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với ban ngành PH, lồng ghép nội dung VSATTP vào hoạt động ngày c tr ẻ Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên, nhân viên th ường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền với ban ngành phụ huynh công tác vệ sinh ATTP thông qua hình thức như: Tuyên truyền qua phát măng non trường, buổi họp phụ huynh, hội thi, qua góc tuyên truy ền giáo dục lớp nhà trường Phối hợp với ban ngành phụ huynh đ ể triển khai công văn Trung ương, địa phương dịch bệnh theo mùa, tuyên truyền tháng vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền cho ph ụ huynh nắm bắt 10 lời khun dinh dưỡng hợp lý việc chăm sóc ni dưỡng trẻ Tổ chức cho phụ huynh tham quan ăn trẻ để phụ huynh thấy rõ tầm quan vệ sinh ăn uống m ột yêu cầu cần thiết nhằm thực tốt công tác vệ sinh ATTP nhà trường 4.5 Chứng minh khả áp dụng sáng kiến (đã áp dụng, kể áp dụng thử điều kiện kinh tế – kỹ thuật sở; khả áp dụng cho đối tượng, quan, tổ chức khác): Qua năm đạo thực công tác vệ sinh an toàn th ực phẩm nhà trường, với kết hợp đồng biện pháp trên, nhà trường đánh giá cao công tác thực VSATTP ban ngành, phụ huynh nhiệt tình ủng hộ phối hợp chặt chẻ việc giữ vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân để thực đảm bảo vệ sinh an toàn th ực phẩm nhà trường 5- Những thông tin cần bảo mật (nếu có): khơng 6- Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp d ụng sáng kiến theo ý kiến tác giả: Với biện pháp nêu nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường công tác vệ sinh ATTP cho trẻ Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức trách nhiệm cao q trình giữ vệ sinh chung đặc biệt vệ sinh an toàn thực ph ẩm Giáo viên thực lồng ghép nội dung giáo dục dinh d ưỡng s ức kh ỏe cho trẻ vào hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh giáo dục hàng ngày, thông qua dạy học lớp, lúc nơi…đạt hiệu cao Biết tầm quan trọng giữ vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân việc thực vệ sinh ATTP * So với lợi ích kinh tế, xã hội thu ch ưa áp dụng bi ện pháp nhà trường tốn tài nh th ời gian 7- Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp d ụng sáng kiến theo ý kiến tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng ki ến l ần đầu, kể áp dụng thử (lợi ích kinh tế, xã hội so với trường hợp khơng áp dụng giải pháp ; so với giải pháp tương tự biết sở số tiền làm lợi): Theo dự kiến cá nhân nhà trường áp dụng sáng kiến đặc biệt áp dụng giải pháp bồi dưỡng kiến th ức cho đội ngũ Thực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… Tập th ể sư phạm có kiến thức định cơng tác chăm sóc ni d ưỡng trẻ tạo uy tín nhà trường đến bậc phụ huynh c ộng đồng Nhận thức đắn vai trị, tầm quan trọng cơng tác th ực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ nhà trường cần ch ỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch triển khai thực đến t ừng l ớp Thực có hiệu chất lượng chăm sóc ni dưỡng trẻ biện pháp huy động trẻ đến lớp làm tốt công tác tuyên truyền đến bậc phụ huynh 8- Danh sách người tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): TT Họ Ngày Nơi cơng tác Chức Trình độ Nội dung cơng tên Lê Thị Thanh Hài tháng năm (hoặc nơi sinh 15/02/19 78 Trương 02/08/19 Thị Lai 85 thường trú) Trường mầm non Đại An Trường mầm non danh GV + TTCM GV chuyên môn việc hỗ trợ Tổ chức chăm ĐHMN nuôi dưỡng trẻ Tổ chức chăm ĐHMN Đại An Sương Ngô Thị Thu Hương 83 Trường mầm non Đại An 07/02/19 83 Văn Thị 10/02/19 Thu Nữ 78 GV + TTCM ĐHMN CD Đại An Trường mầm non phụ huynh thực chăm sóc ni dưỡng trẻ Tiếp phẩm, thực Trường mầm non sóc sức khỏe ni dưỡng trẻ Tuyên truyền Phạm Thị Xuân 19/05/19 sóc sức khỏe vệ sinh an toàn thực phẩm Tiếp phẩm, thực CD vệ sinh an Đại An toàn thực phẩm Tôi (chúng tôi) xin cam đoan thông tin nêu đơn trung th ực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Đại An, ngày 10 tháng 03 năm Xác nhận đề 2019 nghị nộp đơn Người quan, đơn vị tác giả công tác Văn Thị Hằng ... làm tốt n ữa, đem h ết khả tâm huyết để thực tốt chun đề Chính năm học chọn đề tài ? ?Một số biện pháp đạo thực tốt vệ sinh an toàn thực phẩm trường Mầm non ” 4.1 Phân tích tình trạng giải pháp. .. khỏe vệ sinh an toàn thực phẩm Tiếp phẩm, thực CD vệ sinh an Đại An tồn thực phẩm Tơi (chúng tơi) xin cam đoan thông tin nêu đơn trung th ực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Đại An, ... v ề vệ sinh an toàn thực phẩm trung tâm y tế phối hợp v ới Phòng giáo d ục tổ chức, trọng vấn đề kiến thức thực hành dinh dưỡng, th ực t ốt vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh chế biến vệ sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một vài biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non ,

Từ khóa liên quan