0

Giáo án Ngữ văn Lớp 6 - Tiết 37+38: Viết bài tập làm văn (Bài viết số 2)

2 24 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2021, 22:25

- Những ấn tượng, kỷ niệm khó phai về thầy giáo cô giáo đối với em - Những việc làm của thầy giáo cô giáo có tác dụng giáo dục tốt với học sinh * Kết bài: Nêu suy nghĩ, tình cảm của mì[r] (1)Ngày soạn : Ngày giảng : Ng÷ v¨n - bµi Tiết 37-38 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN - BÀI VIẾT SỐ I Mục tiêu bµi häc KiÕn thøc: Vận dụng cách làm bài văn tự vào thực hành viết bài văn tự đúng và hay, đảm bảo bố cục, diễn đạt mạch lạc, lựa chọn ngôi kể và lời kể phù hợp Kĩ : Viết bài văn tự: Dùng từ, đặt câu, diễn đạt, trình bày 3.Thái độ: HS tình thầy trò, có ý thức nghiêm túc làm bài II §å dïng 1.Giáo viên: Đề bài , dàn bài đại cương Kể thầy giáo cô giáo mà em yêu mến Häc sinh: GiÊy bót , vë viÕt bµi Chép đề: Kể thầy giỏo cụ giỏo mà em yờu mến a Dàn bài khái quát: * Mở bài: Giới thiệu chung thầy, cô giáo mà mình quý mến * Thân bài: - Giới thiệu tên, tuổi, địa - Ngoại hình, giọng nói - Những ấn tượng, kỷ niệm khó phai thầy giáo ( cô giáo) em - Những việc làm thầy giáo ( cô giáo) có tác dụng giáo dục tốt với học sinh * Kết bài: Nêu suy nghĩ, tình cảm mình thầy giáo ( cố giáo) b Hình thức: - Yêu cầu viết đủ bố cục ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài - Trình bày sáng sủa, sẽ, không vi phạm chính tả - Lời văn sáng, đảm bảo lôgíc, hợp lý các việc - Bài viết có cảm xúc sâu sắc c Biểu điểm: - Điểm 9- 10: Nội dung đầy đủ, chính xác, diễn đạt mạch lạc, hình thức khoa học, đảm bảo bố cục, bài viết có mang cảm xúc cá nhân - Điểm 7-8: Nội dung đầy đủ trên, diễn đạt mạch lạc, bố cục đảm bảo, mắc 3-5 lỗi chính tả - Điểm 5-6: Nội dung tương đối đầy đủ, trình bày khá lưu loát, còn mắc số lỗi chính tả, dùng từ Lop6.net (2) - Điểm 3-4: Nội dung còn sơ sài, trình bày chưa cẩn thận, diễn đạt chưa mạch lạc, còn mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu - Điểm 1-2: Bài làm quá sơ sài, mắc quá nhiều lỗi chính tả, phát âm, diễn đạt, đặt câu - Điểm 0: Không làm bài III.Phương pháp KiÓm tra IV Các bước lên lớp GV đọc và chép đề lên bảng Hs làm bài - GV đôn đốc Thu bài GV: Thu bài Tổng kết và hướng dẫn học bài Nhận xét kiểm tra Bài cũ: ôn tập kiến thức văn tự Chuẩn bị bài: Danh từ ( tiếp): Nêu khác danh từ chung và danh từ riêng Lop6.net (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn Lớp 6 - Tiết 37+38: Viết bài tập làm văn (Bài viết số 2),