0

SKKN nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5 (2019)

21 210 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2021, 22:58

Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp MỤC LỤC NỘI DUNG I ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3.Phạm vi, đối tượng, thời gian thực đề tài 4.Phươn pháp nghiên cứu Số liệu điều tra II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.Tên đề tài 2.Tình hình thực tế chưa thực đề tài 2.2 Thuận lợi 2.3 Khó khăn Mục tiêu, nhiệm vụ thực đề tài 3.1 Mục tiêu 3.2 Nhiệm vụ Những giải pháp thực III KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ Kết luận 2.Khuyến nghị I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: 1.1 Cơ sở khoa học: 0/20 TRANG 1 3 5 5 7 7 19 19 20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp Thực lời dạy Bác Hồ “ Dù khó khăn đến đâu phải thi đua dạy tốt, học tốt” Đảng nhà nước quan tâm đầu tư cho giáo dục Coi trọng giáo dục- đào tạo Ngành giáo dục đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đòi hỏi xã hội Trong giai đoạn mở cửa hội nhập nay, đất nước ta có nhiều thuận lợi đứng trước nguy cơ, khó khăn thách thức thời đại việc phấn đấu cho dân tộc “ Sánh vai với cường quốc năm châu” mong muốn Bác Hồ kính yêu đặt cho nghiệp giáo dục nước nhà Hơn nữa, đất nước ta ngày tiến tới cơng nghiệp hóa, đại hóa để đáp ứng nhu cầu địi hỏi xã hội Chính mơn học góp phần vào việc hình thành phát triển nhân cách người Trong mơn học, mơn tốn có vị trí quan trọng kiến thức, kĩ mơn tốn tiểu học có nhiều ứng dụng đời sống Học mơn tốn học sinh rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải vấn đề, góp phần phát triển trí thơng minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo, đóng góp vào việc hình thành phẩm chất cần thiết quan trọng người Mơn Tốn lớp phận chương trình tốn bậc tiểu học Chương trình tiếp tục thực yêu cầu đổi sâu (so với giai đoạn trước) giáo dục phổ thông, nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo giai đoạn Một nội dung chương trình dạy học mơn Tốn tiểu học nói chung, chương trình mơn Tốn lớp nói riêng Nhất giải tốn có lời văn Mảng kiến thức giải tốn có lời văn mảng kiến thức quan trọng chương trình mơn Tốn lớp mảng kiến thức ứng dụng nhiều thực tiễn, mảng kiến thức tương đối khó, trừu tượng đa dạng tổng hợp nhiều mạch kiến thức khác 1.2 Cơ sở thực tiễn: Trước thực tế đó, giáo viên Tiểu học nên tơi ln nghĩ đến trách nhiệm học sinh Năm học 2018 - 2019 nhà trường phân cơng dạy lớp 5D Trong tơi thấy nhiều học sinh cịn giải sai nhiều tốn có lời văn Dạy - học “giải tốn có lời văn” khơng chỉ củng cố kiến thức tốn học có liên quan mà cịn giúp học sinh gắn lí thuyết với thực hành, gắn người với thực tế sống lao động sản xuất Qua việc giải tốn có lời văn, học sinh có hiểu biết thêm thực tế sống ,vận dụng kiến thức vào việc tính tốn thực tế Đồng thời rèn luyện phẩm chất thiếu học sinh Tiểu học Nhưng việc dạy - học “giải tốn có lời văn” khơng 1/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp phải việc dễ giáo viên học sinh tiểu học, mà cụ thể giáo viên học sinh lớp Để tìm phương pháp dạy - học giải toán cho đạt hiệu cao việc làm khó.Vì u cầu người giáo viên phải xác định rõ mục tiêu tiết học, mức độ phương pháp dạy học nội dung Từ nhằm tạo hệ thống phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp phát triển lực học sinh Tiểu học Để đạt mục tiêu yêu cầu nêu đòi hỏi giáo viên phải tổ chức hoạt động học tập phù hợp, giúp học sinh nắm vững khái niệm tốn học bản, cấu trúc phép tính, thuật ngữ tốn, trình tự giải tốn; bước giải toán; trú trọng rèn kĩ giải toán Mặt khác, xuất phát từ việc giải toán trường tiểu học nói chung khối, lớp trường nói riêng cịn gặp khó khăn định: Học sinh chưa nắm chắc dạng toán, kiến thức cần ghi nhớ, mơ hồ q trình giải tốn, chưa tn thủ theo trình tự giải định, nắm chưa vững bước giải tốn, tính sáng tạo, linh hoạt giải tốn cịn hạn chế, trình bày giải chưa khoa học, Làm để giúp học sinh học nắm chắc cách giải tốn có lời văn? Đó câu hỏi đặt cho khơng giáo viên Qua việc nghiên cứu tìm hiểu thuận lợi khó khăn q trình giảng dạy giáo viên học tập học sinh, Chính từ đầu năm học lựa chọn đề tài : “Một số phương pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 5” Mục đích nghiên cứu: Từ thực tế giảng dạy giáo viên học tập học sinh, việc nghiên cứu số biện pháp giúp học sinh lớp giải tốn có lời văn nhằm mục đích sau: - Tìm phân tích ưu điểm hạn chế trình dạy học giáo viên học sinh - Nghiên cứu tìm biện pháp khắc phục hạn chế giảng dạy, tổng kết kinh nghiệm nhằm hướng tới mục đích đưa số học kinh nghiệm nội dung, phương pháp dạy học giải tốn có lời văn lớp mà tơi thực thành cơng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học môn toán lớp bậc tiểu học - Giúp học sinh có hứng thú hơn, tự tin học giải tốn có lời văn - Phương pháp tích cực hóa hoạt động học sinh Nâng cao hiệu việc dạy giải toán - Học sinh biết vận dụng hiểu biết kĩ vào sống thực tế đồng thời góp phần hồn thiện chúng 2/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp - Bồi dưỡng vun đắp tính ham hiểu biết khám phá, lịng kiên trì, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam thời đại Phạm vi, đối tượng, thời gian thực đề tài: -Phạm vi nghiên cứu: Trường tiểu học -Đối tượng: Học sinh lớp -Thời gian nghiên cứu: Tháng 9/2018- tháng 4/2019 +Tháng 9/1018 điều tra thực trạng dạy học tiết tốn( phần tốn có lời văn)ở lớp 5D +Tháng 10/2018 – cuối tháng 3/2019 : Đề biện pháp giải biện pháp thực đề tài + Tháng 4/2019 : Hoàn thành đề tài Phương pháp nghiên cứu: - Học hỏi từ kinh nghiệm đồng nghiệp, tham gia sinh hoạt chun mơn, đọc tạp chí, sách báo có liên quan, tổng kết kinh nghiệm dạy học thân qua nhiều năm cơng tác Qua tơi rút kinh nghiệm cho thân rút kinh nghiệm cho tiết dạy Khắc phục điểm chưa tốt dạy giải tốn nói chung dạy giải tốn có lời văn nói riêng Số liệu điều tra trước thực hiện: 5.1 Thực trạng -Qua trình giảng dạy học sinh lớp tìm hiểu đồng nghiệp thấy không chỉ học sinh lớp mà học sinh lớp 1,2,3,4 nhiều học sinh chưa giải tốn có lời văn Việc dạy - học giải tốn có lời văn nói chung khơng phải việc dễ giáo viên học sinh tiểu học, cụ thể giáo viên học sinh lớp Qua thực tế giảng dạy đại trà bồi dưỡng học sinh giỏi, tơi thấy q trình dạy giáo viên học học sinh hay mắc phải số tồn sau đây: *Về phía giáo viên - Nhiều giáo viên chưa nghiên cứu kĩ mục tiêu dạy, dạng toán yêu cầu kiến thức kĩ sau học xong dạng toán thường dựa dẫm ỷ lại vào sách giáo khoa sách hướng dẫn, truyền đạt kiến thức cho học sinh cách máy móc nên học sinh tiếp thu chưa đầy đủ hiểu lơ mơ dẫn đến việc gặp nhiều khó khăn tìm cách giải hay nhầm lẫn giải toán - Việc mở rộng nâng cao kiến thức cho học sinh cần thiết xong phải sở học sinh nắm chắc kiến thức sách giáo khoa thực tế nhiều giáo viên chưa thực coi trọng Trong giảng dạy giáo 3/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp viên lúng túng chưa coi trọng việc phân loại kiến thức trình độ học sinh Do học sinh chưa phát huy hết khả học tập - Giáo viên chưa thật triệt để việc đổi phương pháp dạy học, học sinh chưa thực chủ động tìm đến kiến thức, chủ yếu giáo viên cung cấp kiến thức cách áp đặt, khơng phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học sinh chỉ biết làm theo học nên giải tốn cách rập khn máy móc chưa thể tính sáng tạo giải toán - Khi dạy dạng nâng cao chúng ta chưa tuân thủ nguyên tắc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nên học sinh tiếp thu ghi nhớ kiến thức chưa có hệ thống *Về phía học sinh: Đây phần kiến thức khó học sinh đặc biệt nhóm học sinh yếu trung bình, khả tư nhóm học sinh chưa tốt , làm tập nhiều khơng nhận dạng tốn dẫn đến giải sai Nhiều em phạm phải sai lầm đáng tiếc việc tiếp thu kiến thức dẫn đến việc nhầm lẫn tìm cách giải.Vì mảng kiến thức tởng hợp tương đối khó phức tạp địi hỏi học sinh phải có vốn kiến thức vững chắc, biết sử dụng linh hoạt sáng tạo kiến thức nên trình tiếp thu cịn hay mắc phải số trở ngại sau đây: - Việc nắm bắt kiến thức dạng cịn chưa sâu Đơi cịn hay lẫn lộn cách đáng tiếc Chưa phân biệt mối liên quan khác số dạng bài, q trình thực phép tính cịn hay nhầm lẫn chưa nắm chắc cơng thức - Các dạng tốn nâng cao đa phần khó nên việc hướng dẫn học sinh tóm tắt tìm cách giải thực thách thức giáo viên Nếu khơng có giải pháp hữu hiệu dễ dẫn đến bế tắc giáo viên chán nản nhiều học sinh Việc vận dụng kiến thức vào thực hành gặp nhiều hạn chế, hay bắt chước thầy cô giáo hướng dẫn mẫu để thực yêu cầu sau nên dẫn đến nhiều sai lầm Để thấy rõ tình hình thực trạng việc dạy học giải tốn có lời văn sai lầm mà học sinh thường mắc phải, tiến hành khảo sát học sinh lớp 5D Tôi kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm 39 học sinh lớp 5D với đề sau: +Giải toán sau: Bài 1: 4/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 10 người làm xong công việc phải hết ngày Nay muốn làm xong cơng việc ngày cần người ? (Mức làm người nhau) Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều rộng 30m Người ta cấy lúa mảnh đất đó, 10 m2 thu hoạch 15kg thóc Hỏi ruộng người ta thu hoạch ki- lơ- gam thóc, tạ thóc * Kết thu sau: TS H/S Lớp 5D Số H/S tham gia khảo sát SL % Số H/S Số H/S làm đúng làm sai lời văn lời văn phép tính SL % SL % Số H/S làm sai phép tinh SL % 39 20, Số H/S làm sai phép tính lời văn SL % Số học sinh bỏ giấy trăng không làm SL % 12 39 % 10,2 10 25, 31 12,8 Từ bảng khảo sát trên, ta biết tỉ lệ học sinh chưa biết cách làm toán có lời văn, làm cịn chậm, thao tác làm chưa chắc chắn nửa lớp.Tôi suy nghĩ đưa số biện pháp để nâng cao chất lượng giúp học tốt toán lời văn II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.Tên đề tài: “ Một số phương pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5” Tình hình thực tế chưa thực đề tài: 2.1 Thuận lợi : + Đối với giáo viên: Trong năm giảng dạy quan tâm ban ngành đoàn thể, đặc biệt chỉ đạo kịp thời phòng Giáo dục, động viên giúp đỡ tận tình Ban giám hiệu Nhà trườngnhăm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên để nâng cao chất lượng dạy- học Từ việc bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chun mơn, trang bị sở vật chất, đồ dùng dạy học, đến chăm lo 5/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp đời sống vật chất cho cán - giáo viên, tạo mội điều kiện thuận lợi để giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ + Đối với học sinh: Trường học xây dựng kiên cố, phòng học trang thiết bị đầy đủ, tiện nghi thuận tiện cho việc học tập Học sinh có ý thức mua sắm đầy đủ sách vở, đồ dung học tậpcá nhân Được quan tâm cấp lãnh đạo, BGH nhà trường giáo viên trực tiếp đứng lớp nên sử dụng đồ dung hiệu 2.2 Khó khăn: *Đối với giáo viên: Trong dạy học, nói người giáo viên cịn chưa có chú ý đúng mức tới việc làm để đối tượng học sinh nắm vững lượng kiến thức, đặc biệt giải tốn có lời văn Giáo viên phải dạy nhiều môn, đặc biệt giáo viên Tiểu học phải đứng lớp ngày Thời gian dành để nghiên cứu ,tìm tịi phương pháp dạy cịn hạn chế Nhiều giáo viên giảng chưa nôi tập chung chú ý nghe giảng học sinh Nhất dạy theo phương pháp “phát triển lực cho học sinh”.Vì số học thấy khó nản khơng chịu đơng não.Bên cạnh nhận thức vị trí, tầm quan trọng tốn , dạng tốn có lời văn cịn chua rõ ràng Từ dẫn đến tình trang dạy học chưa trọng tâm * Đối với học sinh: Học sinh chưa ý thức nhiệm vụ học tập mình, chưa chịu khó, tích cực tư suy nghĩ, tìm tịi cho phương pháp học đúng Cho nên sau học xong bài, chưa năm bắt lượng kiến thức học, chóng quên kĩ tính tốn cịn chậm chưa nhanh, qn cơng thức dạng tốn Nhất tốn có lời văn Do nhiều gia đình, phụ huynh học sinh chưa thực quan tâm tới việc học tập con, em Năng lực tư nhiều học sinh cịn hạn chế( học sinh có thao tác tính kém) nên nhiều làm giải tốn có lời văn khơng làm bỏ Mục tiêu, nhiệm vụ thực đề tài: 3,1 Mục tiêu: * Mục tiêu dạy học giải toán có lời văn lớp 5: 6/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp +Về kiến thức kĩ năng: -Giúp học sinh có kiến thức sở ban đầu giải tốn có lời văn, giải từ dễ đến khó -Học sinh biết giải, trình bày giải tốn có đến bước tính - Các bước giải toán: + Đọc kĩ đề toán + Tóm tắt đề tốn + Phân tích đề tốn để tìm cách giải + Trình bày cách giải tốn thử lại kết Khai thác mở rộng tốn Trong mơn Tốn 5, nội dung dạy giải tốn có lời văn sắp xếp đan xen phù hợp với nội dung học “Giải tốn có lời văn lớp 5” xây dựng theo định hướng chủ yếu giúp học sinh rèn luyện phương pháp giải tốn (phân tích đề tốn, tìm cách giải trình bày giải) giúp học sinh khả diễn đạt (nói viết) muốn nêu “tình huống” tốn, trình bày “cách giải” tốn, biết viết “câu lời giải” “phép tính giải” 3.2 Nhiệm vụ: - Hình thành hệ thống kiến thức bản, đơn giản có nhiều ứng dụng đời sống hàng ngày -Rèn luyện ,thực hành để nắm chắc kĩ giải tốn có lời văn - Thơng qua hoạt động học tập để phát triển đúng mức số khả trí tuệ khả tư quan trọng -Hình thành tác phong học tập làm việc có suy nghĩ, có kế hoạch, có kiểm tra,có tinh thần hợp tác nhóm, độc lập cá nhân, học sinh có ý thức vượt khó, cẩn thận, kiên trì, tự tin, sáng tạo Những giải pháp thực hiện( Nội dung chủ yếu đề tài) Được quan tâm ban giám hiệu nhà trường Tôi tiến hành giảng dạy hướng dẫn học sinh thông qua giải pháp sau: 4.1Giải pháp 1: Kiểm tra phân loại học sinh lớp Năm học 2018-2019, Tôi phân công chủ nhiệm lớp 5D.Đầu năm học kiểm tra để phân loại học sinh thấy số lượng thực tốt tốn có lời văn cịn Các thực giải tốn có lời văn cịn chậm, khơng kịp thời gian, làm cịn sai phép tính, sai lời giải Số lượng học sinh chưa biết thực tốn có lời văn cịn nhiêu Để điều tra cụ thể, xác học sinh lớp 5D biết giải tốn có lời văn Tơi kiểm tra nhiều lần, bằng nhiều hình thức khác + Giáo viên kiểm tra cũ hằng ngày 7/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp + Tơi cịn đề kiểm tra 15 phút Kiểm tra 40 phút Song, song với hình thức kiểm tra trên, tơi cịn dùng biện pháp cho hai ba học sinh giải toán xem giải đúng, giải song trước, giải sai, Sai phần phép tính hay lời văn để có biện pháp giúp kịp thời -Từ lần kiểm tra, Tơi tìm hiểu phần yếu kém quan tâm, đến học sinh, đưa biện pháp giúp đỡ Hướng ôn lại bảng cửu chương, học lại công thức học, đọc kĩ đề bài, cách phân tích đề bài, cách tóm tắt đề bằng sơ đồ đoạn thẳng, lời văn, vẽ hình, bước giải toán 4.2 Giải pháp 2: Hướng dẫn học sinh Phân loại dạng tốn có lời văn chương trình học : Ở lớp chia tốn hợp thành hai nhóm sau: +Nhóm 1: Gồm tốn hợp mà q trình giải khơng theo phương pháp thống cho tốn + Nhóm 2: Gồm tốn điển hình, tốn mà q trình giải có phương pháp riêng, có cơng thức cho dạng tốn : - Các tốn có liên quan đến tỉ lệ “Rút đơn vị tìm tỉ số” - Các tốn “ trung bình cộng nhiều số” - Bài tốn “Tìm hai số biết tổng tỉ số chúng” - Bài tốn “Tìm hai số biết hiệu tỉ số chúng - Bài tốn “Tìm hai số biết tổng hiệu chúng” - Các toán “tỉ số phần trăm” - Các toán “ chuyển động động đều” - Các toán có nội dung hình học kết hợp với tình đơn giản thực tế : +Tính chu vi, diện tích, thể tích… +Tính sản lượng, suất… +Tính tiền vốn, tiền lãi Ví dụ 1: Q trình giải tốn hợp khơng theo phương pháp thống nhất: Bài tốn1: Để lát phịng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vng có cạnh 30 cm Hỏi cần viên gạch để lát kín phịng đó, Biết rằng phịng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m?( Diện tích phần mạch vữa không đáng kể) Khi giáo viên cho học sinh làm toán dạng Học sinh giải theo cách nhìn nhận mình, tính diện tích phịng hình chữ nhật trước, tính diện tích viên gạch hình vuông sau ngược lại không áp đặt 8/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp Ví dụ 2: Q trình giải có phương pháp riêng, có cơng thức cho dạng tốn : * Bài tốn1: Năm t̉i bố gấp lần t̉i Tính t̉i người, biết bố 30 tuổi -Giáo viên hỏi: Bài toán thuộc dạng toán nào? -Học sinh cần phải trả lời : Bài thuộc dạng tốn “Tìm hai số biết hiệu tỉ số chúng” -Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại công thức Bài tốn2: Một lớp học có 28 học sinh, số em nam bằng 2/5 số em nữ Hỏi lớp học có em nữ, em nam? -Giáo viên hỏi: Bài toán thuộc dạng toán nào? -Học sinh cần phải trả lời : Bài thuộc dạng tốn “Tìm hai số biết tởng tỉ số chúng” -Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại cơng thức Bài tốn 3: Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học toán hết tiền? -Giáo viên hỏi: Bài toán thuộc dạng toán nào? -Học sinh cần phải trả lời : Bài thuộc dạng toán “Liên quan đến tỉ lệ” -Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại công thức * Khi học sinh thực phương pháp phân loại dạng toán, Giáo viên cần cho học sinh kết hợp nhắc lại cơng thức có liên quan đến tốn Học sinh thực liên tục hằng ngày nhầm lẫn Chất lượng học tốn cao 4.3 Giải pháp3: Nhận dạng toán: - Học sinh cần nắm bước sau: Bài tốn: Một ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 120 m, chiều rộng bằng 5/7 chiều dài tìm diện tích ruộng đó? + Học sinh đọc đề +Phân tích : Cho học sinh tìm hiểu kĩ đề xác định xem đưa dạng tốn nào? dạng tốn giải bằng phương pháp nào? ( Bài đưa toán tìm số -chiều dài, chiều rộng - biết tởng tỉ số hai số; nên cần tìm tổng tỉ số số nào? + Ta chọn cách giải bằng phương pháp chia tỉ lệ theo sơ đồ đoạn thẳng) + Bài tốn tởng ẩn số nên giáo viên hướng học sinh tìm tởng trước để đưa toán dạng toán ( Tìm hai số biết tởng tỉ số hai số đó) Giải trình bày sau: 9/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp Nửa chu vi ruộng là: 120 : = 60 (m) Ta có sơ đồ: Chiều rộng Chiều dài               60m Chiều rộng ruộng là: 60 : ( + ) x = 25( m) Chiều dài ruộng là: 60 - 25 = 35 (m) Diện tích ruộng là: 25 x 35 = 875 (m2) Đáp số : 875 m2 Từ thực tế nhận thấy vấn đề cần giải giáo viên phải tìm cách khắc phục yếu kém cho học sinh, kiên trì rèn kĩ cho làm từ đơn giản đến phức tạp Chú trọng hướng dẫn biết cách: + Rèn kĩ nhận dạng toán dạng toán học, cho học sinh + Giúp học sinh nắm vững kiến thức dạng toán học, biết cách hệ thống kiến thức cần ghi nhớ + Giúp vận dụng kiến thức học để giải tốt lời văn phép tính 4.4 Giải pháp 4: Hệ thống củng cố cho học sinh kiến thức, công thức cần nhớ số dạng tốn có lời văn học : a - Tìm số trung bình cộng: Số TBC = Tổng số hạng : số số hạng b - Tìm hai số biết tổng hiệu hai số: Số bé = (Tổng – hiệu ): Số lớn = tổng –số bé Hoặc số lớn = (tổng + hiệu) : Số bé = tởng – số lớn c - Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số: Tìm số bé = ( Tổng : Tổng số phần bằng nhau) x phần chỉ số bé Tìm số lớn = ( Tởng : Tổng số phần bằng nhau) x phần chỉ số lớn d - Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số: Tìm số bé = ( Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau) x phần chỉ số bé Tìm số lớn = ( Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau) x phần chỉ số lớn e - Bài toán liên quan đến tỉ lệ: 10/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp + Giải bằng phương pháp rút đơn vị + Giải bằng phương pháp dùng tỉ số g - Giải toán tỉ số phần trăm: - Củng cố ba toán tỉ số phần trăm h - Giải toán chuyển động v = s : t (trong v vận tốc , s quãng đường, t thời gian.) s = v x t (trong v vận tốc , s quãng đường, t thời gian.) t = s : v (trong v vận tốc , s quãng đường, t thời gian.) (Trong đó: Các đại lượng phải sử dụng hệ thống đơn vị đo) a i - Giải tốn có nội dung hình học: - Hình chữ nhật: P = (a + b ) x 2; S=axb Trong : P chu vi, S diện tích a chiều dài, b chiều rộng a - Hình vng: P = a x 4; S = a x a Trong : P chu vi, S diện tích a độ dài cạnh hình vng - Hình tam giác: axh S= a= Sx2 h h= Sx2 a h a Trong : S diện tích, a cạnh đáy, h chiều cao - Hình thang: S = (a  b) xh Sx2 (a + b) = h h= Sx a b b h a Trong : S diện tích, a đáy lớn, b đáy nhỏ, h chiều cao - Hình trịn: d C = d x 3,14  r C = r x x 3,14 S = r x r x 3,14 Trong : C chu vi, S diện tích, r bán kính, d đường kính - Hình hộp chữ nhật: Sxq = (a + b) x x c 11/20 a h b b Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp Stp = Sxq + (a x b ) x V=axbxc - Hình lập phương: Sxq = a x Stp = a x V=axaxa a * Ở giải pháp này, Giáo viên cần giúp học sinh học thuộc công thức tiết học, lớp, lập kế hoạch ôn lại kiến thức thường xuyên 4.5: Giải pháp 5: Hướng dẫn cụ thể với dạng toán thường gặp sau: Dạng 1: Các tốn trung bình cộng: Ví dụ: Trong ngày Lan đọc xong truyện Ngày thứ Lan đọc 20 trang, ngày thứ đọc 40 trang Hỏi trung bình ngày Lan đọc trang sách? *Các bước làm tốn có lời văn : + Đọc kĩ đề +Phân tích đề bài: - Bài tốn thuộc dạng tốn nào? -Bài tốn cho biết gì? -Bài tốn u cầu chúng ta làm gì? Bài giải Ta có sơ đồ sau: 20trang 40trang ? ? Số trang sách Lan đọc hai ngày là: 20 + 40 = 60 (trang) Trung bình ngày Lan đọc là: 60 : = 30 (trang) Đáp số :30 trang - Thử lại giấy nháp - VD: 30 x = 60; 60 - 20 = 40; 60 - 40 = 20 Với dạng tốn trung bình cộng học sinh cần đọc kĩ đầu bài, phân tích, tóm tắt đề xem cho biết gì, hỏi phải tìm , cho biết 12/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp hỏi phải tìm có mối liên hệ nào? từ dựa vào mối liên hệ để tìm cách giải phù hợp khoa học nhanh Dạng : Ôn giải tốn tìm số biết tổng tỉ số số : Ví dụ: Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi 120 m Chiều rộng bằng 5/7 chiều dài Người ta sử dụng diện tích vườn hoa để làm lối Hỏi diện tích lối 25 mét vng? - Đọc kĩ đề - Bài toán thuộc dạng toán nào? -Bài tốn cho biết gì? -Bài tốn u cầu chúng ta làm gì? -Phân tích đề tốn theo cơng thức suy luận lơ gic : Tính diện tích lối Diện tích mảnh vườn x 25 Chiều dài x chiều rộng Nửa chu vi : (5 + 7) x Nửa chu vi – chiều dài (120 : 2) = 60 Bài giải Nửa chu vi ruộng là: 120 : = 60 (m) Chiều dài ruộng là: 60 : (5 + ) x = 35 (m) Chiều dài ruộng : 60 - 35 = 25 (m) Diện tích ruộng là: 35 x 25 = 875 ( m2 ) Diện tích lối là: 875 x = 35 (m2 ) 25 Đáp số : a - Chiều rộng : 25 m Chiều dài 35 m b - 35 m Kết luận: 13/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp Với dạng toán thứ hai em cần xác định đúng tổng hai số phải tìm, tỉ số hai số phải tìm Phân tích lựa chọn nên giải theo phương pháp chia tỉ lệ trình bày ngắn gọn dễ hiểu, phù hợp với lớp Sau giải trình bày Dạng 3: Bài toán liên quan đến tỉ lệ Dạng tốn học sinh có hai phương pháp giải : + Phương pháp rút đơn vị + Phương pháp dùng tỉ số Ví dụ : Bài 1: Để hút hồ, phải dùng máy bơm làm việc liên tục Vì muốn cơng việc hồn thành sớm người ta dùng máy bơm nước Hỏi sau hút hồ? + Đọc kĩ đề +Phân tích đề bài: Trong ta thấy có đại lượng: Nước hồ đại lượng không đổi Số máy bơm thời gian hai đại lượng biến thiên theo tỉ lệ nghịch ? Ta thấy : máy bơm : máy bơm : ? máy bơm : ? Cách : máy bơm hút cạn nước hồ cần thời gian : x = 12( ) máy bơn hút cạn hồ nước hết thời gian là: 12 : = (giờ) Đáp số : Cách : máy bơm so với máy bơm gấp số lần là: : = (lần) Thời gian để máy bơm hút cạn nước hồ : : = (giờ) Đáp số : Dạng tập học sinh khó khăn khơng biết cần tìm rút đơn vị đại lượng hay tìm tỉ số hai giá trị nào? Bởi giáo viên cần định hướng cho học sinh cách tìm đại lượng rút đơn vị hay tìm tỉ số hai giá trị Bài 2: Mua 5m vải hết 80 000 đồng.Hỏi mua 7m vải loại hết tiền? Phân tích tóm tắt : Bài có đại lượng: 14/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp Số m vải mua số tiền mua vải hai đại lượng biến thiên theo tương quan tỉ lệ thuận Ta thấy m vải : 80 000đồng 1m vải: ? đồng m : ? đồng Cho học sinh thấy hai số không chia hết cho nên giải theo cách rút đơn vị dễ tìm tỉ số Mua m vải hết số tiền : 80 000 : = 16 000 (đồng) Mua mét vải hết số tiền là: 16 000 x = 112 000 (đồng ) Đáp số : 112 000 đồng Bài 2: Một tơ 100 km tiêu thụ hết 12 l xăng Nếu tơ quãng đường 50 km tiêu thụ hết lít xăng? Phân tích tóm tắt tìm cách giải: Bài có đại lượng quãng đường số xăng tiêu thụ để hết quãng đường hai đại lượng có quan hệ tương quan tỉ lệ thuận với 12lít xăng 100 km l xăng ? km ? lít xăng: 50 km Nếu học sinh chưa học số thập phân khơng thể giải tốn bằng phương pháp rút đơn vị chia số thập phân, nên chỉ giải bằng phương pháp dùng tỉ số:So sánh xem quãng đường giảm lần số xăng tiêu thụ giảm nhiêu lần Giải 100km gấp 50 km số lần : 100 : 50 = (lần) Số xăng tiêu thụ để hết 50 km là: 12 : = (lít) Đáp số : lít + Kết luận: Qua ví dụ chưa thể thể hết đa dạng toán giải bằng phương pháp rút đơn vị phương pháp dùng tỉ số.Song thể dạng :có chỉ giải bằng phương pháp rút đơn vị (ví dụ 2), có giải hai phương pháp (ví dụ 1), có chỉ giải bằng phương pháp dùng tỉ số(ví dụ 3) 15/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp Trong thực dạng tốn học sinh khó khăn dễ nhầm lẫn không xác định đúng đại lượng đề rút đơn vị hay dùng tỉ số, với tỉ lệ nghịch hay tỉ lệ kép Bởi dạy bước phân tích đề, xác định đại lượng tóm tắt cho dễ hiểu giải bằng phương pháp nào, chọn cách giải khoa học Dạng 4: Toán tỉ số phần trăm: Ví dụ1: Một người bỏ 42 000 đồng tiền vốn mua rau Sau bán rau người thu 52 500 đồng.Hỏi: - Tiền bán rau bằng phần trăm tiền vốn? - Người lãi phần trăm? +Đọc đề bài: + Phân tích đề: Để tìm số tiền bán rau bằng phần trăm tiền vốn tìm tỉ số phần trăm tiền vốn tiền sau bán thu Chính tìm tỉ số số tiền lãi với tiền vốn Qua ta thấy cần biết giá trị tiền vốn(42 000 đồng), giá trị tiền sau bán (52 500 đồng) Bài giải - Số phần trăm tiền bán rau tiền vốn là: 52 500: 42 000 = 1,25 1,25 = 125 % - Tỉ số tiền vốn 100% số tiền bán rau 125% Do số lãi là: 125% - 100% = 25% Đáp số: a 125%, b- 25% Ví dụ 2: Số thứ 48, số thứ hai bằng 90% số thứ nhất, số thứ ba bằng 75% số thứ hai Tìm trung bình cộng ba số đó? +Đọc đề bài: + Phân tích đề: Để tìm TBC số ta cần tìm số thứ ba số thứ hai.Để tìm số thứ hai ta biết 1% số thứ bao nhiêu? để tìm số thứ ba ta biết % số thứ hai bao nhiêu? Tóm tắt: TBC(tởng ba số chia cho 3) Số thứ Số thứ hai 16/20 Số thứ ba Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp (48) Bài giải ( 48 : 100 x 90) ( Số thứ hai : 100 x 75) Số thứ hai : 48 : 100 x 90 = 43,2 Số thứ ba là: 43,2 : 100 x 75 = 32,4 Trung bình cộng ba số là: (48 + 43,2 + 32,4 ) : = 41,2 Đáp số: 41,2 Kết luận : Với dạng toán tỉ số phần trăm giáo viên cần hướng cho học sinh xác định biết tìm trình bày tỉ số phần trăm số, tìm 1% số chiếm số lượng bao nhiêu? Từ đọc kĩ đề suy nghĩ tìm đề cho liên quan đến cần tìm dựa vào kiện cách tính , mối quan hệ lơ gíc phần trăm số với số cần tìm để đưa cách giải đúng, trình bày phù hợp, khoa học Dạng : Các dạng tốn có nội dung hình học : Ví dụ 1: Người ta mở rộng ao hình vng bốn phía hình vẽ Sau mở rộng ao có diện tích tăng thêm 300 m2 gấp lần ao cũ Hỏi người ta cần cọc để rào đủ xung quanh ao Biết cọc cách cọ mét 300m2 Phân tích: Ta thấy tốn đưa tốn tìm số biết hiệu tỉ số số , có tỉ số Số lớn gấp lần số bé, hiệu 300 ta giải bằng phương pháp chia tỉ lệ như: Lời giải: *Ta có sơ đồ:  Diện tích ao cũ  ? 300m      Diện tích ao  Diện tích ao là: 300 : (4-1 ) x = 400 (m2) Suy cạnh ao 20m 20 x 20 = 400 Chu vi ao là: 20 x = 80 (m) Số cọc cần để rào xung quanh ao là: 80 : = 80 (chiếc) Đáp số : 80 17/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp Ví dụ 4: Một hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 64 cm, chiều dài gấp lần chiều rộng.Tính thể tích hình hộp chữ nhật biết chiều cao hình hộp bằng chiều dài Hướng dẫn học sinh giải trình bày sau: Bài giải Nửa chu vi đáy hình hộp chữ nhật là: 64 : = 32 (cm)    Chiều dài:  32cm   Chiều rộng: Chiều rộng hình hộp chữ nhật là: 32 : (3 +1) x = 8(cm) Chiều dài hình hộp chữ nhật là: 32 - = 24 (cm) Chiều cao hình hộp chữ nhật là: 24 : = 12 (cm) Thể tích hình hộp chữ nhật là: 24 x x 12 = 2304 (cm3) Đáp số : 2304 cm3 * Với tốn khó khăn cho học sinh tìm phép tính trung gian tính nửa chu vi đáy Học sinh hay nhầm lẫn khơng tính nửa chu vi đáy mà thực nên dẫn tới kết sai Bởi giáo viên cần định hướng cho học sinh tính nửa chu vi đáy vận dụng vào tốn tởng - tỉ để tính chiều dài, rộng; dựa theo cơng thức để tính đúng thể tích Kết luận : Với dạng tốn có nội dung hình học giáo viên cần định hướng cho học sinh cần quan sát kĩ hình vẽ, đọc kĩ kiện đề bài, thuộc cơng thức tính chu vi, diện tích, thể tích hình học đồng thời vận dụng linh hoạt dạng tốn điển hình cách tìm thành phần chưa biết phép tính để dựa vào cơng thức tính diện tích biết rút cách tính chiều cao, cạch đáy hình , song song với nhớ áp dụng linh hoạt phương pháp giải toán theo sơ đồ chia tỉ lệ, tính diện tích, thể tích hình để làm tính 4.6 Giải pháp 6: Thường xun kiển tra đánh giá khen thưởng kịp thời Trong trình kiểm tra cũ giảng Tôi chọn câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh Những học sinh kém chọn câu hỏi dễ, học sinh giỏi chọn câu hỏi khó hơn, luyện tập thực hành tương tự chọn học sinh lên bảng giải toán phải phù hợp với 18/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp nhận thức Hướng dẫn, động viên, khuyến khích khả tìm hiểu phát sai lầm để sửa chữa Với tất dạng trên, để khắc sâu kiến thức cho học sinh học đến đâu kiểm tra kiến thức đến Thường bằng hình thức tốn ơn tập cuối tuần tiết hướng dẫn học buổi 2, chấm đúng, sai sửa cho học sinh, khen, động viên kịp thời, rụt rè chỉ cần có chút tiến giáo viên tuyên dương ngay, để mạnh dạn, tự tin hơn.Vì đặc chưng học sinh tiểu học thích khen chê, Chính khen đúng mức, kịp thời đúng đối tương, khích lệ học sinh học tốt Bên cạnh việc kiểm tra đánh giá học sinh hằng ngày Tơi cịn đề kiểm tra định kì để đánh giá, nhận xét chất lượng học sinh để có điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh tạo điều kiện cho học sinh thực hành nhiều III KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ 1.KẾT LUẬN: Qua thời gian giảng dạy thực nghiệm tiến hành khảo sát để đánh giá kết học tập tiến học sinh Tôi tiến hành khảo sát chất lượng lớp 5D Dưới bảng tổng hợp kết khảo sát học sinh sau áp dụng năm học: 2018 – 2019 Học sinh lớpD : (Sau áp dụng): TS H/S Số H/S Số h/S Số H/S Số H/S Số H/S Số học Lớp 5D than gia làm đúng làm sai làm sai làm sai sinh bỏ khảo sát phép lời văn phép tinh phép giấy tính lời tính trăng văn lời văn khơng làm SL % SL % SL % SL % SL % SL % 39 39 100 28 71,7 10,3 15 2,5 0 Với kinh nghiệm trên, qua nhiều năm giảng dạy cho học sinh nhận thấy mức độ tiếp thu đạt ưu điểm nổi bật sau đây: - Sau triển khai sáng kiến mức độ tiếp thu học sinh nhanh hơn, có khả phân loại làm tốt toán có lời văn Biết vận dụng sáng tạo kiến thức vào tập cụ thể 19/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp - Đứng trước toán, dạng toán em khơng cịn bỡ ngỡ, có khả định hướng cách giải Có kĩ biến đởi toán phức tạp dạng bản, quen thuộc - Các kiến thức giải tốn có lời văn không ngừng củng cố,mở rộng phát triển Những vướng mắc, tồn học phần nội dung kiến thức giải tốn c ó l i v ă n đ ã khắc phục, nhiều kĩ hình thành - Các em trang bị thêm nhiều phương pháp giải toán mới, biết cách khai thác nhìn nhận vấn đề cách tồn diện - Nhiều học sinh có kĩ tìm tịi khơng chỉ dừng lại cách giải trước tốn khó Học sinh TB Khá vui trinh phục tốn khó, học sinh giỏi khơng kém mừng tìm nhiều cách giải khác Khả tư khiếu học sinh phát triển Khuyến nghị: Để cho việc dạy học mơn tốn tốt hơn, tơi mong cấp lãnh đạo quan tâm đến việc giảng dạy môn - Ban giám hiệu, tổ chuyên môn nhà trường cần tích cực đẩy mạnh nâng cao hiệu buổi sinh hoạt chuyên môn bằng việc cải tiến nội dung , hình thức Cần tạo mơi trường mà giáo viên tự giác trao đởi bàn bạc, phở biến kinh nghiệm dạy học, cách tháo gỡ khó khăn tiết dạy, dạy, - Các nhà trường cần tổ chức phong trào thi đua đổi PPDH, có nhiều hình thức nhằm khích lệ giáo viên tíchcực đúc rút sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn học.Tổ chức phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu giảng dạy, khắc phục khó khăn, tồn thường gặp tiết học tốn - Phịng GD - ĐT nên tổ chức hội thảo theo chuyên đề để giáo viên có hội học hỏi lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy Trên kinh nghiệm, suy nghĩ thân q trình dạy học sinh giải tốn có l ời văn Rất mong đón nhận ý kiến đóng góp đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2019 Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác 20/20 ... luyện phẩm chất thiếu học sinh Tiểu học Nhưng việc dạy - học ? ?giải tốn có lời văn? ?? khơng 1/20 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp phải việc dễ giáo viên học sinh tiểu học, mà... giải tốn có lời văn khơng làm bỏ Mục tiêu, nhiệm vụ thực đề tài: 3,1 Mục tiêu: * Mục tiêu dạy học giải tốn có lời văn lớp 5: 6/20 Nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp +Về kiến... 5. 1 Thực trạng -Qua trình giảng dạy học sinh lớp tìm hiểu đồng nghiệp thấy không chỉ học sinh lớp mà học sinh lớp 1,2,3,4 nhiều học sinh chưa giải tốn có lời văn Việc dạy - học giải tốn có lời
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5 (2019) ,

Từ khóa liên quan