0

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 (2019)

25 394 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2021, 22:57

MỤC LỤC I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài a Cơ sở khoa học .1 b Cơ sở thực tiễn .2 Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu ứng dụng Số liệu khảo sát trước thực đề tài II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .5 Tên sáng kiến Các biện pháp thực .5 2.1 Biện pháp 1: Nắm nội dung chương trình giải tốn có lời văn .5 2.2 Biện pháp 2: Tìm hiểu kĩ số dạng tốn có lời văn lớp .7 2.3 Biện pháp 3: Sử dụng tốt phương pháp kĩ thuật dạy học dạy giải tốn có lời văn: 12 2.4 Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh cách trình bày 12 2.5 Biện pháp 5: Giúp học sinh khắc phục số lỗi sai thường gặp giải tốn có lời văn 13 2.6 Biện pháp 6: Sử dụng đồ dùng thầy trò .16 2.7 Biện pháp 7: Vui học – học vui 17 III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 21 Kết luận 21 Khuyến nghị đề xuất 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài a Cơ sở khoa học Đảng nhà nước ta thực coi giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu Mục tiêu giáo dục “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” để phục vụ đất nước, cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Chúng ta thấy giáo dục bậc tiểu học quan trọng, mang tính chất tồn diện tất môn học, sở ban đầu để đào tạo hệ trẻ trở thành người cơng dân tốt mang phẩm chất, nhân cách người Việt Nam giai đoạn Điều 35 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam rõ “Giáo dục – Đào tạo quốc sách hàng đầu” Giáo dục tảng phát triển khoa học – công nghệ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội đại đóng vai trị chủ yếu việc nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm lực hệ ngày mai sau Giáo dục Việt Nam tập trung đổi phương hướng tới giáo dục tiến bộ, đại ngang tầm với nước khu vực giới Ủy ban giáo dục UNESCO đề bốn trụ cột giáo dục kỉ XXI là: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định Xuất phát từ mục đích u cầu chương trình phát triển giáo dục phổ thơng, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo người có văn hóa, kiến thức khoa học, có kĩ nghề nghiệp, lao động tự chủ, sang tạo, có kỷ luật, giàu long yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sống lành mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Phải đào tạo người hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, làm chủ tri thức với công nghệ đại Những người có kĩ thực hành giỏi, có tác phong cơng nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật, có sức khỏe, người xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên” Giáo dục tiểu học phải nhằm hình thành cho học sinh sở ban đầu quan trọng cho hình thành phát triển nhân cách người công dân, người lao động tương lai, chuẩn bị cho em đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất lao động để tiếp tục học lên lớp vào sống lao động tiếp tục theo nhu cầu nguyện vọng hình thức thích hợp b Cơ sở thực tiễn Năm học 2018 – 2019 năm học tiếp tục triển khai vận động “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lồng /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” ghép với vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” vận động ngành giáo dục Hà Nội: Xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Xuất phát từ yêu cầu cải tiến phương pháp dạy học giai đoạn nhằm phát huy tính độc lập, tự chiếm lĩnh kiến thức học sinh tiểu học Ngay từ bé, nghe giai điệu hát: “Tập đếm” quen thuộc tác giả Hồng Cơng Sử: “ Nào bạn đây, ta hát chung Nào bạn giơ tay, ta đếm cho thật Một với hai, hai thêm hai bốn Bốn với năm, năm ngón tay đều.” Từ cịn nhỏ, trẻ biết hát vừa kết hợp giơ ngón tay nhỏ xíu, đáng u lên để học tốn mức độ đơn giản Vậy giai đoạn trẻ vào lớp Một, lớp bậc Tiểu học sao? Với nhiều môn học mới: Mĩ thuật, Âm nhạc,Thể dục, Tự nhiên Xã hội, Thủ công Hầu hết môn học sinh chủ động tiếp thu cách tích cực, u thích Nhưng cịn Tốn học vấn đề lớn thầy trò Làm để học sinh biết làm tốn với số khơ khốc, phép tính cộng, trừ Những kĩ thiếu bậc Tiểu học sống Trong xã hội hoà giới bắt nhịp vào sống đại nhanh Một xã hội đại với phát triển không ngừng công nghệ thông tin, khoa học kĩ thuật Bất nơi đâu, lúc trẻ cần phải có kiến thức cho riêng khơng dựa nhờ vào Để làm điều đó, trẻ phải nắm kiến thức toán học, đọc thơng viết thạo Đặc biệt mơn Tốn (mơn học bản) Mơn tốn lớp mở đường cho trẻ vào giới diệu kì Tốn học, mai em lớn lên trở thành bác sĩ giỏi, nhà giáo, nhà khoa học, nhà thơ, trở thành người lao động sáng tạo lĩnh vực đời sống, sản xuất Là giáo viên dạy lớp 1, tự thân tơi nhận thấy mơn Tốn phân mơn có tầm quan trọng đặc biệt, học sinh lớp lại quan trọng Mơn Tốn cung cấp kiến thức số, phép tính đại lượng khái niệm hình học, bên cạnh cịn góp phần vào phát triển tư duy, khả suy luận, phát triển ngơn ngữ, trau dồi trí nhớ, kích thích cho em trí tưởng tượng, óc khám phá, hình thành nhân cách cho em /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” Thấy tầm quan trọng mơn Tốn nên tơi sâu tìm hiểu, học hỏi nghiên cứu biện pháp để giảng dạy mơn Tốn thật tốt giúp học sinh chủ động tiếp thu mơn Tốn cách nhẹ nhàng thông qua hoạt động học tập Để “học mà chơi - chơi mà học”, nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tiểu học nói chung dạy học mơn Tốn lớp nói riêng Từ suy nghĩ, băn khoăn thúc nghiên cứu phương pháp dạy học, tâm tập trung thực đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu ứng dụng - Thời gian thực đề tài từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019 - Đối tượng để thực đề tài 38 em học sinh lớp - Phạm vi: + Sách giáo khoa chương trình Tốn phần “Giải tốn có lời văn” + Nội dung: Bồi dưỡng học sinh giải tốn có lời văn Số liệu khảo sát trước thực đề tài: Lớp tơi có tổng số 38 em Trong có 13 em nữ 25 em nam Sau tiến hành kiểm tra trước thực đề tài, thu kết sau: Phân loại Chưa hoàn Hoàn thành thành Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm SL % SL % SL % SL % Tổng số HS 38 18,4 11 28,9 18 47,4 5,3 Sau khảo sát tìm hiểu thực tế, tơi thấy ngun nhân dẫn đến kết là: + Tư học sinh cịn mang tính trực quan chủ yếu + Đọc đề chưa hiểu đề bài, chưa biết tìm hiểu tốn có lời văn + Khơng biết tìm hiểu tốn như: tốn cho biết gì?Bài tốn hỏi gì? + Khơng hiểu thuật ngữ tốn học như: thêm, bớt, cho đi, mua về, bay đi, chạy đến, câu hỏi: Có tất bao nhiêu? Cịn lại bao nhiêu? + Khơng biết tóm tắt toán, lúng túng nêu câu lời giải, có học sinh nêu lại câu hỏi tốn Khơng hiểu thuật ngữ tốn học nên khơng biết nên cộng hay trừ dẫn đến nói sai, viết sai phép tính, sai đơn vị, viết sai đáp số + Một số em làm cô hỏi lại trả lời Chứng tỏ em chưa nắm cách chắn cách giải tốn có lời văn /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” + Khi nhà học sinh lại chưa bố mẹ quan tâm đến làm vất vả muốn quan tâm dạy cho phương pháp dẫn đến giáo viên vất vả dạy đến dạng tốn có lời văn +Trong q trình nghiên cứu, tơi có dự giáo viên khối tham khảo ý kiến ban giám hiệu cho thấy: Trong dạy Tốn : Bài tốn có lời văn, giáo viên thường ngại cho học sinh lấy đồ dùng học mơn Tốn khơng tập trung vào việc sử dụng thực hành học Tốn có nhiều hình ảnh minh hoạ cam, táo, chim, cá, màu sắc đẹp, bắt mắt nên học sinh thích dẫn đến hay nghịch đồ dùng Phải nhiều thời gian ổn định tổ chức lớp giáo viên tiếp tục giảng có sử dụng sơ sài việc hướng dẫn học sinh đọc đề bài, tìm hiểu đề bài, quan sát hình minh hoạ, hướng dẫn tóm tắt toán Giáo viên trọng sâu vào phần hướng dẫn học sinh trình bày giải tốn.Bên cạnh học sinh luyện giải tốn bảng chưa nhiều, chưa nhận xét kĩ lỗi sai học sinh Giáo viên chưa giúp đỡ kịp thời học sinh học yếu, + Do em hiếu động chóng nhớ, chóng quên Với nguyên nhân dẫn đến chất lượng khảo sát thấp Trước thực trạng thơi thúc tơi nghiên cứu, tìm tòi phương pháp dạy học biện pháp giáo dục khác kết hợp cải tiến phương pháp dạy học nhằm gây hứng thú say mê, u thích mơn Tốn cho học sinh, đặc biệt giải tốn có lời văn II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Tên đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1” Các biện pháp thực 2.1 Biện pháp 1: Nắm nội dung, chương trình giải tốn có lời văn: Để dạy tốt mơn Tốn lớp nói chung, “Giải tốn có lời văn” nói riêng, điều giáo viên phải nắm nội dung chương trình, sách giáo khoa a) Trong chương trình tốn lớp giai đoạn đầu học sinh học chữ nên chưa thể đưa “Bài tốn có lời văn” Mặc dù đến tuần 23, học sinh thức học cách giải “Bài tốn có lới văn” song ngầm chuẩn bị từ xa cho việc làm từ bài: “Phép cộng phạm vi 3” (Luyện tập) tuần * Bắt đầu từ tuần tuần 16 hầu hết tiết dạy phép cộng phạm vi (không quá) 10 có tập thuộc dạng “Nhìn tranh nêu phép tính” học sinh làm quen với việc: /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” - Xem tranh vẽ - Nêu toán lời - Nêu câu trả lời - Điền phép tính thích hợp (với tình tranh) * Tiếp theo đó, kể từ tuần 17, học sinh làm quen với việc đọc tóm tắt nêu đề tốn lời, sau nêu cách giải tự điền số phép tính thích hợp vào dãy năm trống Ở khơng cịn tranh vẽ * Việc ngầm chuẩn bị cho học sinh tiền đền để giải tốn có lời văn chuẩn bị cho học sinh viết câu lời giải phép tính Chính sau tập “Nhìn tranh điền phép tính thích hợp vào dãy trống” chịu khó đặt thêm cho em câu hỏi để em trả lời miệng * Tiếp theo, trước thức học “Giải tốn có lời văn” học sinh học nói cấu tạo tốn có lời văn (gồm hai thành phần cho (đã biết) phải tìm (chưa biết) Vì giải thích cho học sinh “Bài tốn gì?” nêu mục tiêu tiết giới thiệu cho em hai phận toán: + Những cho (dữ kiện) + Và phải tìm (câu hỏi) b) Các loại tốn có lời văn chương trình chủ yếu hai loại tốn “ThêmBớt” có biến tấu chút: - Bài tốn “Thêm” thành tốn gộp, chẳng hạn: “An có bóng, Bình có bóng Hỏi hai bạn có bóng? dạng phổ biến - Bài tốn “Bớt” thành tốn tìm số hạng, chẳng hạn: “Lớp 1A có 35 bạn, có 20 bạn nữ Hỏi lớp 1A có bạn nam?”, dạng gặp khó (trước dạy lớp 2) Như vậy, sau lần hướng dẫn em làm nhận xét tổng hợp, khắc sâu kiến thức cho em, xác định kiện biết phải tìm Từ đó, tóm tắt toán giải Sau học phải cho học sinh thấy khác dạng toán dạng toán để em ghi nhớ, phân biệt cách làm, cách giải Trên sở em nắm cách giải tốn đơn giản tơi tiếp tục đưa dạng toán phức tạp Sau việc thực biện pháp thấy học sinh hệ thống hóa kiến thức học, phát triển ký ức tư duy, nâng cao hứng thú học tập Được sửa chữa sai lầm lệch lạc tri thức Đây biện pháp có ý nghĩa vơ quan trọng việc tiếp thu kiến thức Trong trình giảng dạy giải toán để giúp em giải tốn, theo tơi người giáo viên phải biết dẫn dắt học sinh cách thức, /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1” phương pháp để học sinh đưa tới mục đích Vì tơi thấy dạy kỹ giải tốn cần thiết cấp bách Chính tơi tiến hành biện pháp 2.2 Biện pháp 2: Tìm hiểu kĩ số dạng tốn có lời văn lớp 1: a) Điền phép tính thích hợp: Học sinh việc nhìn tranh trả lời câu hỏi điền phép tính b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có tốn: Bài tốn: Có…bạn, có thêm…bạn tới Hỏi tất có bạn? Với này, học sinh việc nhìn tranh trả lời câu hỏi giáo viên điền vào số vào đề thành tốn có lời văn c) u cầu học sinh điền số vào tóm tắt tìm lời giải, phép tính điền vào đáp số Ví dụ: Lúc đầu tổ em có bạn, sau có thêm bạn Hỏi tổ em có tất bạn? Tóm tắt Bài giải Có :…… bạn ………………………………… Thêm :…… bạn ……………………………… Có tất :…… bạn? Đáp số:… bạn d) Điền số vào tóm tắt tự tìm lời giải giải: Ví dụ (Bài trang 121/ Tốn 1): Trong vườn có 12 chuối, bố trồng thêm chuối Hỏi có tất chuối ? Tóm tắt Có :…… Thêm :…… Có tất :…… ? e) Yêu cầu học sinh tự tóm tắt tìm cách giải: Ví dụ số (trang 135): Lớp 1A vẽ 20 tranh, lớp 1B vẽ 30 tranh Hỏi hai lớp vẽ tranh? Nhìn chung dạng tốn phù hợp với học sinh có phần gây khó khăn cho số học sinh trung bình, học sinh yếu Đây yêu cầu giáo viên cho học sinh hiểu toán giải thơng qua bước phân tích đề sau Tiết 84: Bài tốn có lời văn Học sinh học với đề tốn chưa hồn thiện Tiếp tục sử dụng kĩ quan sát tranh, học sinh thành thạo giai đoạn nên hoàn thiện nốt đề tốn điều khơng khó học sinh lớp Tiếp tục giảng để học sinh nắm tốn có lời văn lớp gồm phần: phần cho biết, phần hỏi * Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có toán: /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” Bài tốn 1: Có …bạn, có thêm… bạn tới Hỏi có tất bạn ? Bài tốn 2: Có … con, có thêm … thỏ chạy tới Hỏi có tất thỏ ? * Bài tốn cịn thiếu câu hỏi (cái cần tìm): Bài tốn 3: Viết tiếp câu hỏi để có tốn Có gà mẹ có gà Hỏi ………………………………………………….? * Bài tốn cịn thiếu số câu hỏi (cái cho cần tìm) Bài tốn 4: Có … chim đậu cành, có thêm….con chim bay đến Hỏi ………………………………………………….? - Dạy dạng tốn tơi phải xác định làm giúp em điền đủ kiện (cái cho cần tìm) cịn thiếu toán bước đầu em hiểu tốn có lời văn phải đủ kiện; đâu cho đâu cần tìm Bước 1: GV đặt câu hỏi - HS trả lời điền số thiếu vào chỗ chấm để có tốn Giáo viên kết hợp dùng phấn màu ghi số cịn thiếu vào tốn mẫu bảng lớp Bước 2: Hướng dẫn em xác định cho cần tìm (dữ kiện yêu cầu toán) Dùng phấn màu gạch chân kiện từ quan trọng (tất cả) toán Sau hồn thành tốn giáo viên nên cho em đọc lại xác định thiếu cho; thiếu cần tìm; thiếu cho cần tìm Qua giúp em hiểu dạng tốn có lời văn phải có đủ kiện * Quy trình giải tốn có lời văn: Gồm bước: - Tìm hiểu tốn - Tóm tắt tốn - Tìm đường lối (cách) giải tốn - Trình bày giải (gồm phần: câu lời giải, phép tính, đáp số) - Kiểm tra lại giải Ví dụ 1: Dạy bài: Giải tốn có lời văn Bài trang 117: An có bóng, Bình có bóng Hỏi hai bạn có bóng ? Bước 1: Tìm hiểu /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” Tôi yêu cầu học sinh: - Quan sát tranh minh hoạ SGK - Đọc toán - Đặt câu hỏi tìm hiểu bài: + Bài tốn cho biết gì? (An có bóng) + Bài tốn cịn cho biết nữa? (Bình có bóng) + Bài tốn u cầu tìm gì? (Cả hai bạn có bóng?) Tơi gạch chân kiện, u cầu tốn Bước 2: Tóm tắt tốn Tơi hướng dẫn để học sinh hồn thiện tóm tắt toán Lúc học sinh cần dựa vào tốn cho biết tốn hỏi hồn thiện tóm tắt An có : bóng Bình có : bóng Cả hai bạn có: bóng ? - Yêu cầu học sinh đọc lại tóm tắt Bước 3: Tìm đường lối (cách) giải tốn a) Hướng dẫn học sinh viết lời giải: Tôi hỏi học sinh: Dựa vào đâu ta viết lời giải toán ? Học sinh: Dựa vào câu hỏi toán Tơi nhấn mạnh cho học sinh: Bài tốn hỏi trả lời Tơi hướng dẫn em viết câu lời giải theo số cách sau: Cách 1: Hướng dẫn cho HS chọn cách viết câu lời giải gần với câu hỏi là: - Đọc kĩ câu hỏi - Bỏ chữ Hỏi đầu câu hỏi - Thay chữ chữ số - Thêm vào cuối câu chữ dấu hai chấm Để có câu lời giải: “Cả hai bạn có số bóng là:” Cách 2: Đưa từ “quả bóng” cuối câu hỏi lên đầu thay cho từ “Hỏi” thêm từ Số (ở đầu câu), cuối câu để có “Số bóng hai bạn có tất là” Cách 3: Dựa vào dịng cuối câu tóm tắt coi “từ khố” câu lời giải thêm thắt chút Ví dụ: Từ dịng cuối tóm tắt “ Cả hai bạn có :… bóng ?” Học sinh viết câu lời giải: “Cả hai bạn có là:” Cách 4: Sau học sinh tính xong: + = (quả bóng) Giáo viên vào hỏi: “7 bóng ai?” (số bóng hai bạn có tất cả) Từ câu trả lời học sinh ta giúp em chỉnh sửa thành câu lời giải: “Số bóng hai bạn có tất là”… /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” Vậy có nhiều câu lời giải khác nhau, yêu cầu học sinh chọn câu lời giải thích hợp nhất, không nên bắt học sinh nhất phải viết theo lời giải theo kiểu b) Hướng dẫn học sinh viết phép tính: Tơi nêu tiếp: “Muốn biết hai bạn có bóng ta làm phép tính gì? (tính cộng); Mấy cộng với mấy? (4 + = 7) cộng mấy? (4 + = 7); Tiếp tục gợi ý để học sinh nêu tiếp “ bóng” nên ta viết “quả bóng” vào dấu ngoặc đơn: + = (quả bóng) Lưu ý tốn hỏi ghi tên đơn vị (Ví dụ: hỏi hai bạn có bóng ? Tên đơn vị (quả bóng) hỏi có tất vịt ? Tên đơn vị (con vịt)… c) Hướng dẫn học sinh viết đáp số: Tôi cho học sinh biết: đáp số viết kết phép tính, danh số khơng cần viết ngoặc đơn Bước 4: Trình bày giải: Bài giải Cả hai bạn có số bóng là: + = (quả bóng) Đáp số: bóng Sau trình bày giải xong, điều quan trọng học sinh kiểm tra lại xem làm có hay khơng Bước 5: Kiểm tra lại giải Qua trình quan sát học sinh giải toán, dễ dàng thấy học sinh thường coi tốn giải xong tính đáp số hay tìm câu trả lời Khi giáo viên hỏi: “Em có tin kết khơng? nhiều em lúng túng Vì việc kiểm tra, đánh giá kết thiếu giải tốn phải trở thành thói quen học sinh Đối với học sinh giỏi, giáo viên hướng em nhìn lại tồn giải, tập phân tích cách giải, động viên em tìm cách giải khác, tạo điều kiện phát triển tư linh hoạt, sáng tạo, suy nghĩ độc lập học sinh Ví dụ 2: Bài tập (trang 169- Tốn 1) Bài toán : Một gỗ dài 97 cm, bố em cưa bớt cm Hỏi gỗ lại dài xăng-ti- mét? * Thực theo bước hướng dẫn giải tốn có lời văn sau: Bước 1: Tìm hiểu đề - Cho học sinh đọc đề nhiều lần để xác định dạng tập * Đối với học sinh khá, giỏi hỏi: /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” Bài tốn cho biết gì? (Một gỗ dài 97 cm, bố em cưa bớt cm) Bài tốn hỏi gì? Hay tốn u cầu gì? (Thanh gỗ cịn lại dài xăngti-mét ?) * Đối với học sinh yếu hỏi: + Thanh gỗ dài xăng-ti-mét? (97cm) + Bố em cưa bớt xăng-ti-mét? (2cm) + Bài toán hỏi gì? (Thanh gỗ cịn lại dài xăng- ti- mét?) Bước 2: Tóm tắt tốn (Có thể hướng dẫn học sinh tóm tắt lời, sơ đồ đoạn thẳng hình vẽ) Tóm tắt Thanh gỗ : 97 cm Cưa bớt : cm Còn lại : … cm? Bước 3: Hướng dẫn cách giải tìm lời giải: - Đối với học sinh giỏi: + Bài tốn hỏi gì? (Thanh gỗ cịn lại dài xăng- ti- mét?) + Muốn biết gỗ lại dài ta làm nào? (lấy: 97 - = 95 (cm) - Đối với học sinh yếu cần hỏi : + Bài toán cho ta biết gì? (Một gỗ dài 97 cm, bố em cưa bớt cm) + Bài tốn hỏi gì? (Thanh gỗ lại dài xăng- ti- mét?) + Muốn biết gỗ lại dài ta làm phép tính ? (Phép tính trừ) + Vì sao? (vì có từ “cịn lại”) + Gọi học sinh nêu phép tính trừ? (97 - = 95 (cm) - Tìm lời giải cho tốn dựa vào câu hỏi: Hỏi gỗ lại dài xăng- ti- mét? Chúng bỏ tiếng “hỏi” “bao nhiêu xăng –ti- mét” thêm từ “là” ta lời giải sau: “Thanh gỗ lại dài là:” Bước 4: Trình bày giải Bài giải Thanh gỗ lại dài là: 97 - = 95 (cm) Đáp số: 95 cm Bước 5: Kiểm tra lại giải Bên cạnh việc sử dụng phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực mang lại hiệu cao trình giảng dạy, nên tiếp tục sử dụng biện pháp thứ 10 /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” 2.3 Biện pháp 3: Sử dụng tốt phương pháp kĩ thuật dạy học dạy giải tốn có lời văn: a Phương pháp trực quan: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động trực tiếp tượng, vật cụ thể để dựa vào nắm bắt kiến thức, kĩ mơn Toán b Phương pháp thực hành luyện tập: phương pháp dạy học liên quan đến hoạt động thực hành luyện tập kiến thức, kĩ môn học, chiếm 50% tổng thời gian dạy học Tốn Vì phương pháp thường xuyên sử dụng dạy học Tốn nói chung dạy giải tốn có lời văn nói riêng Cụ thể cho học sinh luyện tập ở: + Làm bảng lớp + Làm bảng học sinh + Luyện tập Toán + Làm phiếu học tập c Phương pháp gợi mở vấn đáp: phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để hướng dẫn học sinh suy nghĩ, trả lời câu hỏi, bước dần đến cách trình bày tốn có lời văn d Phương pháp giảng giải minh hoạ: Phương pháp dùng lời nói để giải thích, kết hợp với phương tiện trực quan để hỗ trợ cho việc giải thích e Tổ chức cho học sinh học nhóm cộng tác: Trước giải tốn có lời văn giáo viên cho học sinh tự suy nghĩ tìm cách giải tốn sau thảo luận nhóm xem cách giải xác chưa, có cần giúp đỡ bạn khơng, trình bày giải Các kỹ thuật dạy học tích cực kỹ thuật dạy học có ý nghĩa đặc biệt việc phát huy tham gia tích cực HS vào q trình dạy học, kích thích tư duy, sáng tạo cộng tác làm việc HS 2.4 Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh cách trình bày Để đạt tốn điểm tối đa, khơng làm đúng, lý luận chặt chẽ mà cịn phải trình bày cách khoa học, dễ hiểu Vì học sinh lớp cịn nhỏ, em đến trường từ buổi đầu dạy tốn tơi cần phải hướng dẫn cho học sinh cách làm kết hợp cách trình bày tốn * Ví dụ: Một cửa hàng có 38 búp bê, bán 20 búp bê Hỏi cửa hàng lại búp bê? Khi giải này, học sinh phải đọc kĩ đề bài, tìm xem đề cho biết gì? (Một cửa hàng có 38 búp bê Đã bán 20 búp bê) Bài toán hỏi gì? (Hỏi cửa hàng cịn lại búp bê?) Hướng dẫn tóm tắt tốn: 11 /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” Cửa hàng có: 38 búp bê Đã bán: 20 búp bê Còn lại: búp bê? Bài giải: Cửa hàng lại số búp bê là: 38 – 20 = 18 (búp bê) Đáp số: 18 búp bê Tôi hướng dẫn cho học sinh tìm câu trả lời khác Muốn trả lời phải bám sát vào câu hỏi để tìm câu trả lời Cách trả lời khác tốn là: “Số búp bê cịn lại là”, khơng hướng dẫn cho học sinh cách trả lời mà tơi cịn thường xun hướng cho học sinh cách trình bày cho khoa học, đẹp mắt từ “Bài giải” phải viết trang sách (phía phần tóm tắt) Câu trả lời phải lui vào tính từ lề vào Đáp số phải ghi thẳng dấu phép tính Ngồi tơi thường ý đến tên đơn vị sau tính kết quả, tên đơn vị phải viết ngoặc đơn để viết tên đơn vị thường yêu cầu học sinh đọc kỹ phần câu hỏi (xem tốn hỏi gì?), từ giúp em điền tên đơn vị Mặc dù số biện pháp vơ quan trọng, cung cấp cho học sinh bước tiến hành giải toán Trong q trình thực giải tốn, em mắc khơng lỗi sai Vì vậy, việc để học sinh phát lỗi sai biết cách khắc phục theo tơi khơng phải dễ học sinh Chính tiến hành biện pháp thứ 2.5 Biện pháp 5: Giúp học sinh khắc phục số lỗi sai thường gặp giải tốn có lời văn Muốn khắc phục lối sai việc phải tìm sai lầm Thơng qua việc theo dõi em hàng ngày lớp thông qua kiểm tra khảo sát, nhận thấy em mắc phải số sai lầm sau: - Không biết phân tích đề tốn dẫn đến khơng tìm hướng giải - Xác định sai dạng toán dẫn đến cách giải sai - Câu trả lời sai - Ghi danh số sai - Tính tốn sai - Ghi đáp số sai Tuy nhiên tất em mắc tất sai lầm mà em mắc hai sai lầm khác Do đó, thiết giáo viên phải phân loại thành nhóm học sinh mắc chung sai lầm đề có biện pháp khắc phục cụ thể cho sai lầm * Lỗi sai phân tích đề tốn nhận dạng toán 12 /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” Việc hướng dẫn học sinh phân tích, nhận dạng đề tốn có vai trị quan trọng q trình giải tốn, em giải tốn cách xác em nắm vững yêu cầu tốn Chính vậy, tơi ln ý đến việc hướng dẫn học sinh phân tích đề tốn nhận dạng tốn Với tốn, tơi thường u cầu học sinh đọc đề tốn lần sau đọc đề toán cần phải xác định được: Đề tốn cho biết gì? Đề tốn u cầu ta phải tìm gì? Thời gian đầu, trực tiếp hỏi học sinh câu hỏi Khi học sinh trả lời trước lớp, tơi luyện cho em cách trả lời câu hỏi đọc lại đề cách máy móc mà phải thực hiểu số liệu mà đề cho mà đề tốn u cầu phải tìm Ví dụ: Bài – Trang 162: Hà Lan hái 68 hoa, riêng Hà hái 34 hoa Hỏi Lan hái hoa? Sau học sinh đọc kỹ đề bài, tơi hỏi: - Bài tốn cho biết gì? Cả lớp giơ tay Một học sinh gọi trả lời: - Bài tốn cho biết: Hà Lan hái 68 bơng hoa, riêng Hà hái 34 hoa - Tơi hỏi lại: Vậy tốn cho biết có tất bơng hoa? Thì số học sinh giơ tay giảm nửa Điều cho thấy giáo hỏi: Bài tốn cho biết gì? Thì em đọc lại đề cách máy móc chưa hiểu thật xác số liệu mà đề tốn cho Do vậy, tơi nhắc em đọc đề toán cần nắm hiểu rõ số liệu mà đề toán cho “Hà Lan hái 68 bơng hoa ” đề cho biết: Tất có 68 bơng hoa Cũng vậy, tơi hỏi: Bài tốn u cầu ta làm gì? học sinh trả lời là: Hỏi Lan hái hoa ? Giáo viên phải giải thích cho em: Như tốn u cầu tìm số bơng hoa Lan Với cách hướng dẫn kỹ vậy, em nắm vững cách phân tích đề tốn Sau đọc đề tốn, tơi cho em hỏi – đáp theo cặp để phân tích đề tốn Từ thay việc giáo viên hỏi – học sinh trả lời, tơi mời cặp học sinh hỏi – đáp trước lớp để phân tích đề tốn Sau phân tích kĩ đề tốn, việc hướng dẫn em tóm tắt đề tốn vơ quan trọng em tóm tắt đề tốn xác, có nghĩa em hiểu kỹ đề tốn Việc hình thành thói quen kĩ tóm tắt đề tốn tiến hành song song với việc phân tích đề tốn 13 /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” Trước hết, tơi tạo cho em có thói quen tóm tắt đề toán cách toán (dù tập lớp hay kiểm tra) yêu cầu em có phần tóm tắt đề tốn, sau trình bày giải phía Khi đánh giá, không đánh giá phần giải mà đánh giá điểm phần tóm tắt Như bắt buộc tất làm em phải có phần tóm tắt Và tơi hình thành em thói quen Từ việc phân tích kỹ đề tốn, tóm tắt đề tốn, giáo viên giúp em xác định dạng tốn để tìm cách giải dạng tốn có cách giải khác Nói tóm lại, nhờ có phương pháp hướng dẫn học sinh phân tích đề tốn nhận dạng tốn tơi giúp em khắc phục sai lầm tìm hướng giải cho tốn cụ thể * Lỗi sai viết câu lời giải, phép tính, ghi danh số: Việc khắc phục lỗi sai phần lớn dựa vào việc hướng dẫn học sinh lập kế hoạch giải toán Để hướng dẫn học sinh lập kế hoạch giải tốn, tơi dùng hệ thống câu hỏi từ phân tích đến tổng hợp Bao câu hỏi phần lập kế hoạch giải phải xuất phát từ mà đề yêu cầu phải tìm Để tìm ẩn số đó, ta cần biết thêm gì? Điều quan trọng hướng dẫn học sinhlập kế hoạch giải giáo viên cần hướng dẫn học sinh thiết lập mối quan hệ cần tìm với cho biết chưa cho biết; chưa cho biét với cho biết Từ tìm “nút thắt” cần phải tháo gỡ Sau đó, hệ thống câu hỏi tổng hợp, giáo viên giúp học sinh thiết lập bước giải toán Sau học sinh nắm cần tìm phép tính, tơi thường nhấn mạnh để học sinh biết: phép tính ta tìm trả lời Nói tóm lại, q trình thực bước giải tốn có lời văn, học sinh mắc khơng lỗi sai Lỗi sai có nguyên nhân Điều quan trọng giáo viên phải tìm nguyên nhân mắc lỗi sai để từ có biện pháp cụ thể giúp em khắc phục lỗi sai Để biện pháp áp dụng đạt hiệu cao dạy cần hỗ trợ nhiều đồ dùng dạy học Tôi nhận thấy rằng: việc sử dụng đồ dùng dạy học tiết dạy quan trọng Làm để sử dụng đồ dùng cách hợp lý, để đồ dùng phát huy hết tác dung nó? Để trả lời câu hỏi nghiên cách sử dụng đồ dùng cho hợp lý, hiệu 2.6 Biện pháp 6: Sử dụng đồ dùng thầy trò Căn vào đặc điểm tư học sinh tiểu học từ đồ dùng trực quan để phát triển tư cụ thể sang tư trừu tượng Thông qua đồ dùng học tập 14 /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” giáo viên huy động ý tất giác quan học sinh tham gia vào hoạt động Chương trình tốn có nội dung nhiều dạng tốn như: Nhiều hơn; Ít hơn; Hình chữ nhật; Hình vng; Hình trịn; Hình tam giác; Các ngày tuần lễ; Đồng hồ, thời gian… Để em bắt đầu làm quen hiểu đúng, nhanh dạng tốn đó, người viết sách phải nghiên cứu đưa đồ dùng trực quan để minh họa cho em dễ hiểu dễ hình dùng (vì em cịn nhỏ, chưa nhận thức hình dung đúng) Thơng qua đồ dùng trực quan, hình ảnh vật thật, giáo viên hướng dẫn để học sinh tự phát ra, tự giải vấn đề học, tự chiếm lĩnh kiến thức Trong chương trình tốn lớp 1, tất dạng dạng toán sử dụng đồ dùng trực quan Tôi thấy đồ dùng góp phần lớn vào thành cơng tiết dạy, giúp cho học sinh động, dễ hiểu có hiệu Tuy nhiên giáo viên phải biết cách sử dụng đồ dùng hợp lý với bài, thời điểm tiết dạy Phải biết sử dụng đồ dùng kết hợp với phương pháp gợi mở, điều giúp học sinh sử dụng đồ dùng cách linh hoạt, thuận lợi xác Đồng thời giúp học sinh thông qua đồ dùng để dễ hiểu, dễ hình dung nội dung học Chính vậy, học sinh hoạt động nhiều hơn, từ em tự chiếm lĩnh kiến thức tốt Ví dụ: (Sách giáo khoa Toán - trang 124) Nhà An có gà, mẹ mua thêm gà Hỏi nhà An có tất gà? Tôi sử dụng nam châm bảng gài mô hình gà Sau học sinh đọc đầu giáo viên thực hành gài đồ dùng lên bảng (giáo viên dùng phương pháp gợi mở để học sinh trả lời, giáo viên thực hành gài đồ dùng bảng lớp) Nhìn vào mơ hình giáo viên u cầu học sinh đọc lại đề bài, giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích tốn dựa vào mơ hình suy cách giải Từ hình ảnh hình thành cho em cách tóm tắt tốn nắm bắt dạng toán cách dễ dàng Như thông qua đồ dùng tạo cho học sinh sáng tạo, linh hoạt thành thạo việc tìm cách giải 15 /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” Qua nghiên cứu sử dụng đồ dùng tơi thấy biện pháp có ưu điểm sau: - Huy động tham gia nhiều giác quan học sinh Tạo cho học sinh dễ hiểu, nhớ lâu, giảm mệt mỏi - Phát triển học sinh lực ý, quan sát, hứng thú, tò mò khoa học - Tạo điều kiện cho em liên hệ học tập với đời sống thực tiễn Đây phương pháp phù hợp với đặc điểm nhận thức, đặc điểm lứa tuổi em Nó phát huy phát triển tư trực quan sinh động phù hợp với đường tư nhận thức học sinh Bên cạnh ưu điểm đó, biện pháp “Sử dụng đồ dùng thầy trò” nhược điểm sau: - Nếu không sử dụng lúc, chỗ, mức phương tiện trực quan dễ làm cho học sinh phân tán ý, không tập trung vào dấu hiệu nội dung học Song song với biện pháp trên, thấy để giúp cho em hứng thú, say mê vào mơn tốn, đồng thời tránh mệt mỏi nhàm chán tiết học, việc học mà chơi, chơi mà học giúp em nhiều việc tiếp thu kiến thức Nhưng tổ chức biện pháp để đạt hiệu cao, không lặp lại, mà lại không sức học sinh Tôi vừa làm, vừa học, vừa so sánh sau lâu thấy rõ hiệu phương pháp Vì tơi tiến hành áp dụng phương pháp “vui học – học vui” vào học 2.7 Biện pháp 7: Vui học – học vui Hiện nhiều trường học, nhiều thầy cô giáo dạy giỏi tự đặt cho hiệu giành cho học sinh: “Mỗi ngày đến trường ngày vui”, “Đi học hạnh phúc” Việc vận dụng phương pháp đổi hình thức, tổ chức dạng trò chơi biện pháp giúp học sinh có cách học mà hiệu Thơng qua trò chơi học sinh tập luyện, tham gia làm việc cá nhân, nhóm, tập thể lớp với phân cơng, với tinh thần hợp tác, giáo viên giúp học sinh học theo phương pháp học Từ giúp học sinh biết tự hoạt động, tự củng cố kiến thức tự hoàn thiện kỹ Đối với học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng, em cịn độ tuổi ham chơi, thích tìm tịi khám phá lạ Đối với em trị chơi phát mới, kích thích tính tị mị, phát triển trí thơng minh cho trẻ, giúp trẻ thích tìm hiểu để khám phá Chính giáo viên phải biết kết hợp thông qua hoạt động vui chơi để tiến hành học tập Để tiết học đạt hiệu cao, học diễn cách nhẹ nhàng, thoải mái mà khắc sâu kiến thức trọng tâm Trong trình 16 /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” dạy tơi ln lồng ghép trị chơi vào học, tập hình thức như: Hái hoa dân chủ, thi tiếp sức, trắc nghiệm, Ai nhanh đúng… Ví dụ: (Sách giáo khoa – trang 176 tiết ôn tập giải toán) Khi dạy cho học sinh chơi trị chơi “Đỉnh núi trí tuệ” Giáo viên chuẩn bị tờ giấy A0 (hoặc bảng phụ) có vẽ dán hình tượng trưng, gắn hoa túi nhỏ để đựng đề toán mà hai đội cần giải Ví dụ: Đề Đề Đề Đề Đề Đội Vàng Anh Đội Vành Khuyên Đề 1: Có gà mẹ gà Hỏi có tất gà? Đề 2: An có 30 kẹo, chị cho An thêm 10 Hỏi An có tất kẹo? Đề 3: Lớp 1B có 35 bạn, có 20 bạn nữ Hỏi lớp 1B có bạn nam? - Chuẩn bị: Học sinh nhóm chuẩn bị tờ giấy ô ly, bút, keo dán Giáo viên chia lớp thành đội, đội tự chọn tên đặt cho đội Ví dụ: Vàng Anh, Vành Khun Mỗi đội cử em đại diện lên chơi, số lại làm cổ động viên cho đội nhà - Cách chơi: Khi giáo viên có hiệu lệnh bắt đầu chơi, đội chơi rút đề đọc, hội ý, giải ghi nhanh kết vào giấy Các đội giải đề (từ dễ đến khó) Giải xong đề dán lên đỉnh núi số 1, sau tiếp tục rút, đọc giải đề Nếu đội giải nhanh có quyền rút đề để giải Trường hợp hai đội giải xong đề đề lúc giáo viên lớp kiểm tra xem đội hai đội giải chưa, đội giải chưa khơng giải đề Nếu hai đội giải đề hai đội đọc giải đề (giáo viên đọc đề cho hai đội giải) Đội giải đề mà xong trước đội “chinh phục đỉnh cao” thắng nhận phần thưởng khích lệ bút chì, thước kẻ Trị chơi sử dụng tiết ơn tập giải tốn trang 176 sách giáo khoa Thời gian sử dụng cho trò chơi 15 phút 17 /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” Trên trò chơi tiêu biểu chương trình tốn Song bên cạnh trị chơi cịn có tốn đố vui thú vị có tác dụng kích thích ham học học sinh Ví dụ 2: Trị chơi xây nhà (Có thể sử dụng nhiều tiết học Luyện tập….) 50 + 15 31 + 43 6+12 75 + 24 36 50 + 25 Vàng 74 Đỏ 20 + 16 99 72 Xanh 18 Đỏ Đỏ Vàng - Mục đích: Luyện tập củng cố kĩ làm tính cộng nhẩm khơng nhớ phạm vi 100 - Chuẩn bị: hình vẽ ngơi nhà bìa mảnh giấy hình tam giác, chữ nhật (như hình vẽ), có mảnh ghi tổng tương ứng với tổng ghi nhà mảnh ghi sai - Cách chơi: Chọn đội chơi, đội có em Khi nghe hơ “1, 2, bắt đầu” em phải nhẩm nhanh kết phép tính ngơi nhà, tìm mảnh giấy có kết tương ứng gắn vào vị trí Khi dán xong hình ngơi nhà có mái đỏ, tường vàng, cửa xanh - Cách tính điểm sau: Gắn hình 10 điểm, hình gắn sai khơng điểm, gắn hình 50 điểm Đội gắn nhiều hình đúng, nhanh, xong trước đội thắng 18 /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1” Cả hai đội gắn số hình đội nhanh hơn, xong trước đội thắng Nếu đội gắn xong trước mà gắn hình đội xong sau đội xong sau đội chiến thắng * Lưu ý: Ở trò chơi kiểu nên đưa vài kết không để học sinh lựa chọn, nhìn mắt mà khơng tính kĩ dễ nhầm Mỗi tổ chức cho học sinh chơi trị chơi, tơi ln nghiên cứu kĩ xem tiết học, nào, nội dung nên lồng trị chơi cho thích hợp cần tổ chức chơi cho hợp lý, áp dụng chơi trị chơi nào, tìm tốn vui ngồi sách liên quan đến nội dung học, để đảm bảo cho tiết học thoải mái, nhẹ nhàng hiệu Tất trò chơi tốn học trị chơi đố vui nêu làm cho học sinh tự tin học tập, tạo cho em hội đánh giá lẫn nhau, đem lại cho em nhiều tự tin vào thành công công việc học tập mơn tốn Từ kết học tập em có kết cao Qua việc thực biện pháp trị chơi học tập, tơi thấy học sinh động sôi hẳn, lôi học sinh vào bài, học sinh hứng thú học tập Các em hiểu lớp Như thông qua trị chơi khơng khắc sâu kiến thức, đồng thời động viên khích lệ em học tập giúp em rèn luyện kĩ tính nhẩm nhanh áp dụng vào làm tập Tuy nhiên, trò chơi học tập áp dụng khơng hợp lý trị chơi mang tính hình thức mà khơng phát huy vai trị tích cực tất học sinh dẫn đến lớp học ồn mà học sinh khơng hiểu Tóm lại, dạy học cho tất học sinh làm việc định hướng quan trọng việc “Đối phương pháp dạy học bậc Tiểu học” Một tiết học gọi thành cơng, có hiệu cao việc áp dụng biện pháp “Vui mà học” vào tiết học góp phần khơng nhỏ vào thành cơng tiết học Biện pháp giúp cho học sinh bộc lộ qua trị chơi, qua giáo viên nắm đặc điểm sở thích học sinh, để từ có biện pháp dạy phù hợp, giúp học sinh học tập tốt Đồng thời hình thức dạy học nhẹ nhàng, hấp dẫn, lơi học sinh vào học tập tích cực, vừa chơi vừa học có kết cao III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Qua áp dụng thực biện pháp vào dạy “Giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” thấy biện pháp phát huy lực học sinh Việc kết hợp linh hoạt biện pháp dạy học với đưa chất lượng học tập 19 /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1” lớp tơi nâng cao rõ rệt Vì vấn đề chỗ vận dụng chuyển hóa phương pháp dạy học người giáo viên đem đến giảng suất cao Khơng có hệ thống dạy học mẫu tối ưu, mà điều cần thiết tính sáng tạo, trình độ, lực người giáo viên yếu tố định đến chất lượng dạy học Khi người giáo viên làm chủ kiến thức, tường minh kế hoạch dạy, hiểu rõ nhu cầu, khả học sinh, khai thác hết ưu điểm sách giáo khoa đồ dùng dạy học tạo chất lượng dạy tiết học Bên cạnh người giáo viên cần không ngừng học tập, trau dồi chun mơn, tích cực đổi phương pháp dạy học, việc đổi cách soạn bài, thiết kế dạy, áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học, tổ chức cho học sinh hoạt động, sử dụng linh hoạt hình thức dạy học phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học, tạo bầu khơng khí thân thiện tiết học để học sinh thấy “Mỗi ngày đến trường ngày vui” Tất điều đem lại cho học đạt hiệu cao Với việc thực biện pháp áp dụng vào năm học 2018 – 2019, thấy kết HS đạt sau: - 38 em biết cách giải, tóm tắt đúng, viết đáp số (đạt 100%) - em đạt học sinh viết chữ đẹp cấp trường Tổng hợp: Hoàn thành Chưa hoàn thành Tổng Điểm Điểm Điểm Điểm số HS 9-10 7-8 5-6 3-4 SL % SL % SL % SL % Trước thực 38 18,4 11 28,9 18 47,4 5,3 đề tài Sau thực 38 16 42,1 14 36,8 21,1 0 đề tài Nhìn vào bảng kết trên, tơi thấy kết thực chất em Kết cho thấy có phương pháp tốt học sinh làm tốt Chất lượng học học sinh không tự nhiên mà có được, mà địi hỏi người giáo viên biết phương pháp truyền đạt tới đối tượng học sinh Nhiều đồng chí cho dạng tốn dễ Song, khơng hẳn vậy, truyền đạt kiến thức, phương pháp hời hợt em dễ dàng nhầm lẫn, có nhầm sang dạng toán khác Cho nên dạy giải toán có lời văn 20 /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” mà cẩn thận, chi tiết chất lượng tiếp thu làm tăng lên, em học toán tự tin Khuyến nghị đề xuất * Đối với giáo viên : - Phải có lịng nhiệt tình, tận tâm với học sinh Luôn tự học rèn luyện nâng cao trình độ, xứng đáng chỗ dựa tin cậy cho em - Phải hiểu rõ trình độ, khả học sinh Từ tìm biện pháp dạy học cho phù hợp để lấp đầy kiến thức mà học sinh bị hổng - Dạy tốt kiến thức dạng toán Thường xuyên kiểm tra, nắm bước giải toán học sinh Khắc sâu kiến thức cho học sinh luyện tập Xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý cho đối tượng học sinh (hoàn thành chưa hoàn thành) Rèn luyện cho em cách tư duy, lập luận - Tăng cường đổi phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm - Thường xuyên khuyến khích học sinh đào sâu suy nghĩ, phát huy trí tuệ em, khơng trách phạt, phê bình em làm sai - Đồ dùng phải chuẩn bị chu đáo, đảm bảo khoa học, biết sử dụng đồ dùng cho hợp lý - Thường xuyên chấm chữa tay đôi với học sinh - Tăng cường học, học để nâng cao trình độ chun mơn, tích cực tham gia dự bồi dưỡng chuyên đề * Đối với học sinh - Phải đọc, viết, tính tốn thành thạo - Nắm quy trình giải tốn có lời văn gồm bước - Nắm dạng toán - Nắm kiến thức bản, phải luyện tập, thực hành nhiều qua việc giải toán từ đơn giản đến phức tạp Biết vận dụng kiến thức học nhiều tình khác *Đề xuất: Để cho học tốt đạt kết cao hơn, kính mong quý ban, ngành sau: - Đề nghị nhà trường phòng giáo dục thường xuyên tổ chức chuyên đề đổi phương pháp dạy học, thường xuyên đào tạo điều kiện cho giáo viên giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức, trình độ chun mơn, nghiệp vụ - Giáo viên đầu tư thời gian, trí tuệ để nghiên cứu tìm tịi phương pháp, cách giải hay ngắn gọn - Nhà trường kết hợp với ban ngành cấp tăng cường giúp đỡ, tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh như: sở vật chất, trang thiết bị dạy học để thúc đẩy chất lượng giáo dục 21 /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” - Tăng cường chuyên đề sử dụng đồ dùng học tập - Nhà trường, gia đình xã hội cần phải phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện tốt cho học sinh học tập lớp, nhà - Động viên khen thưởng kịp thời giáo viên, học sinh Trên vài biện pháp mà thực để hướng dẫn học sinh giải tốn có lời văn áp dụng lớp 1, thực thấy có hiệu Song với số kinh nghiệm cịn ỏi, trình giảng dạy, việc tham khảo thêm tài liệu nên đề tài tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Vậy kính mong nhận xét, góp ý đồng chí đồng nghiệp, hội đồng xét duyệt cấp góp ý kiến để đề tài thực tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2019 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Toán Em muốn giỏi Toán 3.Các tốn điển hình lớp 4.Các phương pháp giải tốn tiểu học tập + tập Bài tập Toán Toán phương pháp toán dạy học toán tiểu học Phát triển nâng cao Toán Giúp em nâng cao tư tốn học 22 /23 Đỗ Đình Hoan Nguyễn Áng Đỗ Trung Hiệu Đỗ Trung Hiệu Đỗ Đình Hoan Trần Diên Hiển Phạm Văn Công Trần Xuân Bách “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” Toán chọn lọc tiểu học Phạm Đình Thực 10.Chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học Bộ GD ĐT 23 /23 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1” 24 /23 ... cho học sinh, đặc biệt giải tốn có lời văn II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Tên đề tài ? ?Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1? ?? Các biện pháp thực 2 .1 Biện pháp 1: Nắm... biện pháp vào dạy ? ?Giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1? ?? thấy biện pháp phát huy lực học sinh Việc kết hợp linh hoạt biện pháp dạy học với đưa chất lượng học tập 19 /23 ? ?Một số biện pháp nâng cao. .. Cho học sinh đọc đề nhiều lần để xác định dạng tập * Đối với học sinh khá, giỏi hỏi: /23 ? ?Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1? ?? Bài tốn cho biết gì? (Một
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 (2019) ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan