0

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

19 111 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2020, 19:25

Phần thứ ĐẶT VẤN ĐỀ Chương trình tốn tiểu học có vị trí tầm quan trọng lớn Tốn học góp phần quan trọng việc đặt móng cho việc hình thành phát triển nhân cách học sinh Trên sở cung cấp tri thức khoa học ban đầu số học, số tự nhiên, số thập phân, đại lượng bản, giải tốn có lời văn ứng dụng thiết thực đời sống số yếu tố hình học đơn giản Mơn tốn tiểu học bước đầu hình thành phát triển lực trừu tượng hóa, khái qt hóa, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tập toán, phát triển hợp lý khả suy luận biết diễn đạt lời, viết, suy luận đơn giản, góp phần rèn luyện phương pháp học tập làm việc khoa học, linh hoạt sáng tạo Mục tiêu nói thơng qua việc dạy học mơn học, đặc biệt mơn tốn Mơn có tầm quan trọng tốn học với tư cách phận khoa học nghiên cứu hệ thống kiến thức nhận thức cần thiết đời sống sinh hoạt lao động người Mơn tốn "chìa khóa" mở cửa cho tất ngành khoa học khác, công cụ cần thiết người lao động thời đại Vì vậy, mơn tốn mơn khơng thể thiếu nhà trường, giúp người phát triển tồn diện, góp phần giáo dục tình cảm, trách nhiệm, niềm tin phồn vinh quê hương đất nước Trong dạy - học toán tiểu học, việc giải tốn có lời văn chiếm vị trí quan trọng Có thể coi việc dạy - học giải tốn "hòn đát thử vàng" dạy - học toán Trong giải toán, học sinh phải tư cách tích cực linh hoạt, huy động tích cực kiến thức khả có vào tình khác nhau, nhiều trường hợp phải biết phát kiện hay điều kiện chưa dược nêu cách tường minh chừng mực đó, phải biết suy nghĩ động, sáng tạo Vì coi giải tốn có lời văn biểu động hoạt động trí tuệ học sinh Dạy học giải tốn có lời văn tiểu học nhằm mục đích chủ yếu sau: - Giúp học sinh luyện tập, củng cố, vận dụng kiến thức thao tác thực hành học, rèn luyện kỹ tính tốn bước tập dược vận dụng kiến thức rèn luyện kỹ thực hành vào thực tiễn - Giúp học sinh bước phát triển lực tư duy, rèn luyện phương pháp kỹ suy luận, khêu gợi tập dược khả quan sát, đốn, tìm tòi - Rèn luyện cho học sinh đặc tính phong cách làm việc người lao động, như: cẩn thận, chu đáo, cụ thể Ở học sinh lớp 5, kiến thức toán em khơng lạ, khả nhận thức em hình thành phát triển lớp trước, tư bắt đầu có chiều hướng bền vững giai đoạn phát triển Vốn sống, vốn hiểu biết thực tế bước đầu có hiểu biết định Tuy nhiên trình độ nhận thức học sinh không đồng đều, yêu cầu đặt giải tốn có lời văn cao hươn lớp trước, em phải đọc nhiều, viết nhiều, làm phải trả lời xác với phép tính, với u cầu tốn đưa ra, nên thường vướng mắc vấn đề trình bày giải: sai sót viết khơng tả viết thiếu, viết từ thừa Một sai sót đáng kể khác học sinh thường không ý phân tích theo điều kiện tốn nên lựa chọn sai phép tính Với lý đó, học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp Năm nói riêng, việc học tốn giải tốn có lời văn quan trọng cần thiết Để thực tốt mục tiêu đó, giáo viên cần phải nghiên cứu, tìm biện pháp giảng dạy thích hợp, giúp em giải toán cách vững vàng, hiểu sâu chất vấn đề cần tìm, mặt khác giúp em có phương pháp suy luận tốn loogic thơng qua cách trình bày, lời giả đúng, ngắn gọn, sáng tạo cách thực Từ giúp em hứng thú, say mê học tốn Từ tơi chọn đề tài "Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5" để nghiên cứu, với mục đích là: - Tìm hiểu nội dung, chương trình phương pháp dùng để giảng dạy tốn có lời văn - Tìm hiểu kỹ cần trang bị để phục vụ việc giải tốn có lời văn cho học sinh lớp Năm - Khảo sát hướng dẫn giải cụ thể số tốn, số dạng tốn có lời văn lớp Năm, từ đúc rút kinh nghiệm, đề xuất số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng dạy học giải tốn có lời văn Phần thứ hai NỘI DUNG I CƠ SỞ KHOA HỌC: 1/ Cơ sở lý luận: Giải toán thành phần quan trọng chương trình giảng dạy mơn tốn bậc tiểu học Nội dung việc giải toán gắn chặt cách hữu với nội dung số học số học tự nhiên, số thập phân, đại lượng yếu tố đại số, hình học có chương trình Vì vậy, việc giải tốn có lời văn có vị trí quan trọng thể điểm sau: a) Các khái niệm quy tắc toán sách giáo khoa, nói chung giảng dạy thơng qua việc giải toán Việc giải toán giúp học sinh củng cố, vận dụng kiến thức, rèn luyện kĩ tính tốn Đồng thời qua việc giải toán học sinh mà giáo viên dễ dàng phát ưu điểm thiếu sót em kiến thức, kĩ tư để giúp em phát huy khắc phục b) Việc kết hợp học hành, kết hợp giảng dạy với đời sống thực thơng qua việc cho học sinh giải tốn, toán liên hệ với sống cách thích hợp giúp học sinh hình thành rèn luyện kĩ thực hành cần thiết đời sống hàng ngày, giúp em biết vận dụng kĩ sống c) Việc giải tốn góp phần quan trọng việc xây dựng cho học sinh sở ban đầu lòng yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản, giới quan vật biện chứng: việc giải tốn với đề tài thích hợp, giới thiệu cho em thành tựu công xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta nước anh em, công bảo vệ hòa bình nhân dân giới, góp phần giáo dục em bảo vệ mơi trường, phát triển dân số có kế hoạch Việc giải tốn giúp em thấy nhiều khái niệm tốn học Ví dụ: số, phép tính, đại lượng có nguồn gốc sống thực, thực tiễn hoạt động người, thấy mối quan hệ biện chứng kiện, cho phải tìm d) Việc giải tốn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học sinh lực tư đức tính tốt người lao động Khi giải toán, tư học sinh phải hoạt động cách tích cực em cần phân biệt cho cần tìm, thiết lập mối liên hệ kiện toán cho phải tìm Suy luận, nêu lên phán đốn, rút kết luận, thực phép tính cần thiết để giải vấn đề đặt Hoạt động trí tuệ có việc giải tốn góp phần giáo dục cho em ý trí vượt khó khăn, đức tính cẩn thận, chu đáo, làm việc có hiệu quả, có kế hoạch, thói quen xem xét có cứ, có thói quen tự kiểm tra kết cơng việc làm, có óc độc lập, suy nghĩ sáng tạo, tìm lời giải mới, hay ngắn gọn * Nội dung chương trình Tốn lớp 5: Ôn tập số tự nhiên Ôn tập phép tính số tự nhiên Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, Phân số (ôn tập, bổ sung) Các phép tính phân số Số thập phân Các phép tính số thập phân Hình học - chu vi, diện tích, thể tích hình Số đo thời gian - Toán chuyển động 2/ Cơ sở thực tiễn: Tốn có lời văn thực chất tốn thực tế Nội dung tốn thơng qua câu văn nói quan hệ, tương quan phụ thuộc, có liên quan đến sống thường xảy hàng ngày Cái khó tốn có lời văn phả lược bỏ yếu tố lời văn che đậy chất toán học tốn, hay nói cách khác mối quan hệ yếu tố toán học chứa đựng tốn nêu phép tính thích hợp để từ tìm đáp số tốn a) Đề tốn có lời văn bào có hai phần: - Phần cho hay gọi giả thiết toán - Phần phải tìm hay gọi kết luận tốn Ngồi ra, đề tốn có nêu mối quan hệ phần cho phần phải tìm hay thực chất mối quan hệ tương quan phụ thuộc vào giả thiết kết luận toán b) Quy trình giải tốn có lời văn thường thơng qua bước sau: - Nghiên cứu kỹ đầu bài: Trước hết cần đọc cẩn thận đề toán, suy nghĩ ý nghĩa toán, nội dung toán, đặc biệt ý đến câu hỏi toán Chớ vội tính tốn chưa đọc kỹ đề tốn - Thiết lập mối quan hệ số cho diễn đạt nội dung tốn ngơn ngữ tóm tắt điều kiện tốn, minh họa sơ đồ hình vẽ - Lập kế hoạch giải tốn: Học sinh phải suy nghĩ xem để trả lời câu hỏi tốn cần thực phép tính gì? Suy nghĩ xem từ số cho điều kiện tốn biết gì? Có thể làm phép tính gì? Phép tính giúp trả lời câu hỏi tốn khơng? Trên sở đó, suy nghĩ để thiết lập trình tự giải tốn - Thực phép tính theo trình tự kế hoạch thiết lập để tìm đáp số Mỗi thực phép tính cần kiểm tra xem tính chưa? Phép tính thực có dựa sở đắn khơng? Giải xong tốn, cần thiết, cần thử lại xem đáp số tìm có trả lời câu hỏi tốn, có phù hợp với điều kiện tốn không? Trong số trường hợp, giáo viên nên khuyến khích học sinh tìm xem có cách giải khác gọn khơng? Ví dụ 1: Thùng to có 26 lít dầu, thùng bé có 18 lít dầu Dầu chứa vào chai nhau, chai có 0,8 lít Hỏi có tất chai dầu? Giáo viên hướng dẫn học sinh thực toán cách dùng phương pháp vấn đáp, kết hợp với minh họa tóm tắt đề tốn + Phân tích nội dung đề toán: Giáo viên dùng hai câu hỏi: Bài tốn cho biết gì? Bài tốn hỏi gì? Để học sinh thấy rõ nội dung: - Thùng to có 26 lít dầu - Thùng bé có 18 lít dầu - Mỗi chai chứa 0,8 lít dầu - Hỏi có tất chai dầu? + Tóm tắt tốn: Theo câu trả lời học sinh, giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt sau: Thùng to: 26 lít Thùng bé: 18 lít Có : chai dầu? Tóm tắt chỗ dựa cho học sinh tự tìm lời giải phép tính tương ứng + Thiết lập trình tự giải: Giáo viên đặt câu hỏi "Muốn biết có chai dầu, ta làm nào?" Học sinh trả lời :"Trước hết ta phải tìm tổng số lít dầu có hai thùng; sau tìm tổng số chai đựng dầu" Bài giải Tổng số lít dầu có hai thùng là: 26 + 18 = 44 (lít) Số chai đựng dầu là: 44 : 0,8 = 55 (chai) Đáp số: 55 chai II CÁC PHƯƠNG PHÁP DÙNG ĐỂ DẠY GIẢI BÀI TỐN CĨ LỜI VĂN: 1/ Phương pháp trực quan: Nhận thức trẻ từ đến 11 tuổi mang tính cụ thể, gắn với hình ảnh tượng cụ thể, kiên thức mơn tốn lại có tính trừu tượng khái quát cao Sử dụng phương pháp giúp học sinh có chỗ dựa cho hoạt động tư duy, bổ xung vốn hiểu biết, phát triển tư trừu tượng vốn hiểu biết Đối với học sinh lớp 5, việc sử dụng đồ dùng trực quan lớp trước bớt dần việc dùng đồ vật thật Ví dụ: Khi dạy giải tốn lớp năm, giáo viên cho học sinh qua sát mơ hình hình vẽ, sau lập tóm tắt đề đến bước chọn phép tính 2/ Phương pháp gợi mở - vấn đáp: Đây phương pháp cần thiết thích hợp với học sinh tiểu học, rèn cho học sinh cách suy nghĩ, cách diễn đạt lời, tạo niềm tin khả học tập học sinh Để sử dụng tốt phương pháp này, giáo viên cần lựa chọn hệ thống câu hỏi xác rõ ràng, nhờ học sinh nắm học từ đầu giúp em trả lời dễ dàng 3/ Phương pháp thực hành luyện tập: Sử dụng phương pháp để thực hành luyện tập kiến thức, kĩ giải toán từ đơn giản đến phức tạp (chủ yếu tiết luyện tập) Trong trình học sinh luyện tập, giáo viên phối hợp phương pháp như: gợi mở, vần đáp giảng giải minh họa 4/ Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng: Giáo viên sử dụng sơ đồ đoạn thắng để biểu diễn đại lượng cho mối liên hệ phụ thuộc đại lượng Giáo viên phải chọn độ dài đoạn thẳng cách thích họp để học sinh dễ dàng quan sat thấy mối liên hệ phụ thuộc đại lượng tạo hình ảnh cụ thể để giúp học sinh suy nghĩ, tìm tòi giải tốn 5/ Phương pháp giảng giải - minh họa: Khi cần giảng giải - minh họa, giáo viên cần nói gọn, rõ kết hợp với gợi mở - vấn đáp Giáo viên nên phối hợp giảng giải với hoạt động thực hành học sinh ( ví dụ: Bằng hình vẽ, mơ hình, vật thật ) để học sinh phối hợp nghe, nhìn làm Nên hạn chế sử dụng phương pháp làm hạn chế khả tư lô gic suy nghĩ sáng tạo học sinh III MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN CĨ LỜI VĂN Ở LỚP 5: Muốn phân tích tình huống, lựa chọn phép tính thích hợp, em cần nhận thức được: cho, cần tìm, mối quan hệ cho phải tìm Trong bước đầu giải tốn, việc nhận thức việc lựa chọn phép tính với em việc khó Để giúp em khắc phục khó khăn này, cần dựa vào hoạt động cụ thể em với vật thật, với mơ hình, dựa vào hình vẽ, sơ đồ tốn học nhằm làm cho em hiểu khái niệm "gấp" với phép nhân, khái niệm "một phần "với phép chia" tương quan mối quan hệ với toán Trong tốn, câu hỏi có chức quan trọng việc lựa chọn phép tính thích hợp quy định khơng kiện mà câu hỏi Với kiện đặt câu hỏi khác nhau, việc lựa chọn phép tính khác Việc thấu hiểu câu hỏi toán điều kiện để giải tốn Những trẻ em giai đoạn đầu giải toán chưa nhận thức đầy đủ chức câu hỏi toán Để rèn luyện cho em suy luận đúng,cần giúp em nhận thức chức quan trọng câu hỏi toán Câu hỏi tốn, đơi nêu cho em tốn vui khơng giải Chẳng hạn: "Trên cành có 10 chim Người thợ săn bắng rơi chim Hỏi lồng chim?" Có em nhầm trả lời chim Lúc giáo viên giải thích để học sinh nhận sai câu hỏi tốn Đối với tốn có lời văn lớp 5, chủ yếu toán hợp, giải tốn hợp có nghĩa giải toán đơn Mặt khác dạng toán học lớp trước, bao gồm nhóm sau: a) Nhóm 1: Các tốn hợp mà q trình giải khơng theo phương pháp thống cho tốn b) Nhóm 2: Các tốn điển hình tốn mà q trình giải có phương pháp riêng cho dạng tốn Trong chương trình tốn có dạng tốn điển hình sau: - Tìm số trung bình cộng - Tìm hai số biết tổng hiệu hai số - Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số - Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số - Bài toán liên quan đến đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch Người giáo viên phải nắm vững dạng toán để hướng dẫn học sinh giải toán tổ chức cho học sinh trước hết dạng tốn để có cách giải phù hợp Giải tốn hoạt động trí tuệ khó khăn, phức tạp Hình thành kĩ giải tốn khó nhiều so với hình thành kĩ tính Vì tốn kết hợp đa dạng nhiều khái niệm, quan hệ toán học Giải tốn khơng nhớ mẫu để áp dụng, mà đòi hỏi phải nắm khái niệm, quan hệ toán học, nắm ý nghĩa phép tính, đòi hỏi khả suy nghĩ độc lập học sinh, đòi hỏi phải biết tính Các bước để giải tốn có lời văn tiểu học nói chung lớp nói riêng đề cập số sách phương pháp giải tốn bậc tiểu học Ở tơi rút số kinh nghiệm hướng dẫn: phần dạy tốn có lời văn lớp Ở lớp 5, việc học phân số, học số thập phân, học đơn vị đo đại lượng Cũng kết hợp học phép tính, học giải tốn kết hợp 10 cách hữu để có tác dụng hỗ trợ lẫn Việc dạy cho học sinh nắm phương pháp chung để giải toán trọng từ em giải toán bậc tiểu học sau thường xuyên quan tâm Các em rèn luyện việc tìm hiểu đề tốn, việc phân tích cho, phải tìm việc suy nghĩ tìm cách giải việc thực cách giải Đặc biệt em thường xuyên sử dụng việc tóm tắt sơ đồ, hình vẽ Sau số ví dụ dạng tốn có lời văn lớp 5: Ví dụ 1: Bài tốn đại lượng tỉ lệ thuận: Một ô tô 100 km hết 12,5 lít xăng Hỏi tơ quãng đường dài 120 km cần lít xăng? Bài giải Số lít xăng tơ cần có để km là: 12,5 : 100 = 0,125 (l) Số lít xăng tơ cần có để quãng đường 60 km là: 0,125 x 120 = 15 (l) Đáp số: 15 lít Ví dụ 2: Tốn chuyển động đều: Một người hết quãng đường dài 11,52 km với vận tốc 4,5 km / Hỏi người hết phút? Bài giải Thời gian ô tô hết quãng đường là: 11,52 : 4,5 = 2,5 (giờ) = 30 phút Đáp số : 30 phút Ví dụ 3: Bài tốn tỉ lệ nghịch: Một đơn vị đội có 45 người chuẩn bị gạo đủ ăn 15 ngày Nhưng sau ngày đơn vị dó tiếp nhận thêm người Hãy tính xem số gạo 11 lại đủ cho đơn vị ăn ngày nữa, biết suất ăn Bài giải Số gạo lại đủ cho 45 người ăn số ngày là: 15 - = 10 (ngày) Số người đơn vị sau tăng là: 45 + = 50 ( người) Vì số gạo lại đủ cho 45 người ăn 10 ngày, nên người ăn số gạo đủ số ngày là: 10 x 45 = 450 (ngày) Vậy 50 người ăn số gạo lại số ngày là: 450 : 50 = (ngày) Đáp số: ngày Ví dụ 4: Bài toán nhân số thập phân với số thập phân: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 27,18 m, chiều rộng 9,4 m Tính chu vi diện tích khu vườn Tóm tắt: Chiều dài: 27,18 m Chiều rộng: 9,4 m Chu vi: ? m; Diện tích: ?m Bài giải Chu vi vườn hình chữ nhật là: (27,18 + 9,4) x = 72,96 (m) Diện tích khu vườn hình chữ nhật là: 27,18 x 9,4 = 255,492 (m2) Đáp số: 1) 72,96 m 2) 255,492 m2 Ví dụ 5: tốn tỉ số phần trăm: 12 Ngày thường mua bóng bay hết 10 000 đồng Cũng với số tiền ngày lễ mua bóng Hỏi so với ngày thưòng giá bóng ngày lễ tăng hay giảm phần trăm? Bài giải Giá tiền bóng bay ngày thường là: 10000 : = 2000 (đồng) Giá tiền bòng bay ngày lễ là: 10000 : = 2500 (đồng) Tỉ số phần trăm giá bóng bay ngày lễ so với ngày thường là: 2500 : 200 = 1, 25 1,25 = 125% Coi giá bóng ngày thường 100% giá bóng ngày lễ ngày thường là: 125% - 100% = 25 % Đáp số : 25% Đối với tốn có lời văn trên, giáo viên nên khuyến khích học sinh tự nêu giả thiết biết, cần phải tìm, cách tóm tắt tốn tìm đường lối giải Các phép tính giải khâu thứ yếu mang tính kĩ thuật Một số nâng cao dành cho học sinh giỏi: Đối với đối tượng học sinh giải giải thành thạo toán đơn bản, việc đưa hệ thống tập nâng cao quan trọng cần thiết đẻ cho học sinh có điều kiện phát huy lực trí tuệ mình, vượt xa khỏi tư cụ thể mang tính chất ghi nhớ áp dụng cách máy móc cơng thức Qua phát triển trí thông minh cho học sinh Dưới dây số dạng nâng cao mà thực tiết dạy để nâng cao tính hiểu biết, đồng thời bồi dưỡng học sinh giỏi Ví dụ 1: Nếu Kiên Hiền làm cơng việc hồn thành công việc 13 10 ngày Sau ngày làm Kiên nghỉ việc, Hiền phải làm nốt phần việc lại ngày Hãy tính xem người làm riêng sau ngày hồn thành cơng việc đó? Bài giải Cách 1: Kiên Hiền làm ngày công việc 10 Kiên Hiền làm sau ngày được: 7  ( công việc) 10 Phần việc lại Hiền làm là: 1  (công việc) 10 10 Mỗi ngày Hiền làm là: :9  (công việc) 10 30 Số ngày Hiền làm để xong công việc là: 1: 30 (ngày) 30 Mỗi ngày Kiên làm là: 1   (công việc) 10 30 15 Số ngày Kiên làm hết cơng việc là: 1: 15 (ngày) 15 Đáp số: Hiền: 30 ngày Kiên: 15 ngày Cách 2: Coi cơng việc 10 phần Kiên Hiền làm phần, nên lại phần (10 - = 3) Hiền làm tiếp ngày phần làm ngày 14 phần làm trong: : = (ngày) 10 phần làm trong: x 10 = 30 (ngày) Vậy Hiền làm riêng sau 30 ngày xong công việc Giải sử Hiền làm tiếp ngày thực thêm phần việc, phần việc lẽ Kiền phải làm ngày Như Kiên làm nhanh gấp đơi Hiền Vì số ngày Kiên làm riêng để xong công việc là: 30 : = 15 (ngày) Đáp số: Hiền: 30 ngày Kiên: 15 ngày Ví dụ 2: Có số lít dầu số can Nếu can chứa lít dầu thừa lít Nếu can chứa lít dầu có can khơng chứa dầu Hỏi có can, lít dầu? Bài giải Nếu can chứa 5l dầu thừa 5l Nếu can chứa 6l dầu có can khơng chứa dầu, nghĩa thêm 6l dầu khơng thừa can Do số dầu để chứa đủ can 6l nhiều số dầu để chứa can 5l là: + = 11 (l) 6l dầu nhiều 5l dầu là: - = (l) Số can có là: 11 : = 11 (can) Có 11 can, can chứa 5l, thừa 5l số dầu có là: x 11 + = 60 (l) Đáp số: 11 can 60 lít dầu Ví dụ 3: 15 Lớp 5A tham gia học may, ngày thứ có em, ngày thứ hai có số học sinh lớp số học sinh lại em tham gia, ngày thứ ba có số học sinh lại sau ngày em, ngày thứ tư có số lại em tham gia Cuối lại em chưa tham gia Hỏi lớp 5A có học sinh? Số học sinh Ngày Ngày Ngày Ngày : : : : : Số học sinh lại sau tham gia ngày thứ là: (5 + 1) : x = (em) Số học sinh lại sau ngày thứ là: (9 + 3) : x = 20 (em) Số học sinh lại sau ngày thứ là: (20 + 1) : x = 28 (em) Số học sinh lớp 5A là: (28 + 2) : + = 36 (em) Đáp số: 36 em V Kết nghiên cứu: Qua thời gian nghiên cứu đề số biện pháp giải tốn có lời văn lớp 5, tơi mạnh dạn tổ chức thực chuyên để toán, phương pháp, cách giải tốn có lời văn cho học sinh lớp nâng cao đạt hiệu cao Kết đạt cụ thể sau: Thời gian Tổng số kiểm tra Giỏi học sinh SL % Kết Khá TB SL % SL % 16 Yếu SL % Giữa kỳ I Cuối kỳ I Cuối năm 31 31 31 19,35 14 22,58 14 25,8 15 45,16 11 45,16 10 48,39 35,39 32,26 25,81 0 Từ kết đạt nêu trên, tơi thấy dạy giải tốn có lời văn lớp chi giúp cho học sinh củng cố, vận dụng kiến thức học, mà giúp em phát triển tư duy, sáng tạo học toán biết vận dụng thực hành vào thực tiễn sống Phần thứ ba KẾT LUẬN - ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 17 I KẾT LUẬN: Hướng dẫn giúp học sinh giải tốn có lời văn nhằm giúp em phát triển tư trí tuệ, tư phân tích tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, rèn luyện tốt phương pháp suy luận lơgic Bên cạnh dạng tốn gần gũi với đời sống thực tế Do vậy, việc giảng dạy tốn có lời văn cách hiệu giúp em trở thành người linh hoạt, sáng tạo, làm chủ lĩnh vực sống thực tế hàng ngày Những kết mà chúng tơi thu q trình nghiên cứu so với kiến thức chung mơn tốn bậc tiểu học, song lại thân tơi Trong q trình nghiên cứu, phát rút nhiều điều lý thú nội dung phương pháp dạy học giải tốn có lời văn bậc tiểu học Tơi tự cảm thấy bồi dưỡng thêm lòng kiên trì, nhẫn nại, ham muốn, say xưa với nghiên cứu Tuy nhiên đề tài giai đoạn đầu nghiên cứu lĩnh vực khoa học nên không tránh khỏi khiếm khuyết Tôi mong muốn nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, bạn đồng nghiệp quan tâm đến vấn đề giải tốn có lời văn cho học sinh bậc tiểu học nói chung, giải Tốn có lời văn lớp nói riêng II MỘT SỐ ĐỀ XUẤT: Qua thực tế giảng dạy mơn tốn Trường tiểu học nói chung lớp nói riêng, tơi thấy người giáo viên phải ln ln tìm tòi học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ nghiệp vụ Từ kinh nghiệm thực tế năm giảng dạy, để giúp học sinh thích học giải tốn có lời văn, tơi kiến nghị với nhà soạn sách giáo khoa lựa chọn, xếp hệ thống tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp để em vận dụng tốt kiến thức học Đối với giáo viên, dạng toán cần hướng dẫn học sinh nhận dạng 18 nhiều cách: đọc, nghiên cứu đề, phân tích nhiều phương pháp (Mơ hình, sơ đồ đoạn thẳng, suy luận ) để học sinh dễ hiểu, dễ nắm Không dừng lại kết ban đầu (giải toán) mà nên có yêu cầu cao học sinh Ví dụ: Như yêu cầu học sinh đề tốn tương tự tìm nhiều lời giải khác Giáo viên phải đổi phương pháp dạy nhiều hình thức như: trò chơi, đố vui phù hợp với đối tượng học sinh mình: "Lấy học sinh để hướng vào hoạt động học,người thầy người hướng dẫn, tổ chức, trò nhận thức chủ động việc giải toán." Trong giảng dạy, giáo viên cần ý phát triển tư duy, khả phân tích, tổng hợp, khả suy luận loogic, giúp em nắm kiến thức cụ thể Với tốn có lời văn, cách giải trình bày lời giải, sử dụng tốt tất phương pháp nêu Không dừng lại kết ban đầu (giải tốn) mà nên có u cầu cao với học sinh Ví dụ: yêu cầu học sinh để tốn tương tự tìm nhiều lời giải khác Trong giải phải yêu cầu học sinh đặt câu hỏi: "Làm phép tính để làm gì?", từ có hướng giải đúng, xác Sau toán, học sinh phải biết xem xét lại kết làm để giúp em tự tin giải vấn đề Qua cách dạy nêu đây, so với lớp học theo dẫn sách giáo khoa sách giáo viên, nhận thấy học sinh dễ hiểu hơn, dễ áp dụng Qua kết học tập học sinh lớp tôi, đồng nghiệp khối nhận thấy cách hướng dẫn hay có hiệu 19 ... việc giải tốn có lời văn cho học sinh lớp Năm - Khảo sát hướng dẫn giải cụ thể số tốn, số dạng tốn có lời văn lớp Năm, từ đúc rút kinh nghiệm, đề xuất số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng dạy học. .. tốn có lời văn tiểu học nói chung lớp nói riêng đề cập số sách phương pháp giải toán bậc tiểu học Ở rút số kinh nghiệm hướng dẫn: phần dạy tốn có lời văn lớp Ở lớp 5, việc học phân số, học số. .. 11 + = 60 (l) Đáp số: 11 can 60 lít dầu Ví dụ 3: 15 Lớp 5A tham gia học may, ngày thứ có em, ngày thứ hai có số học sinh lớp số học sinh lại em tham gia, ngày thứ ba có số học sinh lại sau ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5 ,

Từ khóa liên quan