0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC Ở CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

6 234 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:20

1 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC Công ty Cầu 11 Thăng Long 3.1. Nhận xét về công tác kế toán NVL, CCDC Công ty Cầu 11 Thăng Long 3.1.1. Những u điểm trong công tác kế toán và tình hình quản lý sử dụng NVL Công ty Cầu 11 Thăng Long - Lựa chọn hình thức tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán phù hợp với đặc điểm SXKD. - Vận dụng phơng thức khoán trong xây lắp phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trờng hiện nay. - Công ty có đội ngũ cán bộ kế toán trẻ, trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình sáng tạo trong công việc. 3.1.2. Những tồn tại trong công tác kế toán NVL - Việc cài đặt chơng trình kế toán máy cha hoàn thành - Khi mua NVL,CCDC thủ kho chỉ kiểm tra xem có đảm bảo số lợng,quy cách hay không mà không lập biên bản kiểm nghiệm mã hiệu chất lợng vật liệu nhập kho. - Kế toán ghi bút toán thanh toán với ngời bán thông qua cán bộ đi mua vật t cha đúng với quy định và việc ứng trớc cho cán bộ đi mua vật t một số tiền lớn không đảm bảo an toàn. - Công ty không lập bảng NVL,CCDC nhập kho mua ngoài và sổ chi tiết NVL, CCDC. Do vậy không thể theo dõi tình hình nhập xuất tồn của từng NVL, CCDC trong tháng. - Công tác quản lý NVL cha đợc tốt 1 1 2 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC Công ty Cầu 11 Thăng Long 3.2.1. Hoàn thiện việc cài đặt chơng trình kế toán trên máy vi tính Thống nhất từ khâu thu mua đến khâu cuối cùng, không cần thông qua chơng trình Excel. Khi đó kế toán chỉ cần nhập dữ liệu vào máy theo đúng đối tợng đã đợc mã hoá cài đặt trong phần mềm: Hệ thống chứng từ, danh mục vật t, đúng quan hệ TK đối ứng. Máy sẽ tự động ghi vào các sổ chi tiết Tk theo đối tợng và tự động tổng hợp số liệu vào các sổ cái, bảng kê, bảng tổng hợp. Và khi kế toán chọn bút toán kết chuyển đúng máy sẽ tự động chuyển toàn bộ giá trị d Nợ(d Có0 hiện thời của TK đợc kết chuyển sang bên có (bên Nợ) của TK đợc kết chuyển. Phần mềm kế toán này sẽ giảm bớt đợc khối lợng công việc hàng ngày của toán và khả năng chính xác sẽ cao hơn. 3.2.2. Lập biên bản kiểm nghiệm loại NVL,CCDC mua ngoài+ Để đảm bảo tính xác thực của số liệu kế toán phục vụ cho công tác quản lý NVL,CCDC. VD: theo hoá đơn GTGT số 0031073 ngày 4/6/07 (biểu 1) Ông Trần Đức Hải mua 5276 kg thép gai VPSSP 295 phi 10, với đơn giá 7850 đ/kg. Thực tế kiểm nhận số lợng thép gai VPSSP 295 phi 10 trên là đúng quy cách và đảm bảo chất lợng. Ban kiểm nghiệm lập biẻn bản kiểm nghiệm: 2 2 3 Biểu 26 Công ty Cầu 11 Thăng Long Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - tự do - hạnh phúc o0o Biên bản kiểm nghiệm Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2007 Biên bản kiểm nghiệm gồm: - Ông: Hoàng Huy Thái (Trởng ban) - Ông: Lu Trọng Ninh (Phòng kỹ thuật) - Bà: Nguyễn Thị Hoa (Giám định) - Ông: Trần Đức Hải (Cán bộ tiếp liệu) - Bà : Trần Thị Toan (Phòng kế toán) - - ý kiến của ban kiểm nghiệm: Vật t trên đúng quy cách phẩm chất, số l- ợng theo chứng từ đủ điều kiện làm thủ tục nhập kho . Đại diện phòng kỹ thuật Thủ kho Trởng ban kiểm nghiệm 3.2.3. Mở sổ chi tiết thanh toán với ngời bán TT Tên, loại, quy cách Đơn vị Số lợng Kết quả kiểm nghiệm Ghi Vật t tính theo C. từ chú SL theo đúng SL không quy cách đúng QCPC phẩm chất 1 Thép gai VPSSP 295 Phi 10 Kg 5276 5276 0 3 3 4 3.2.3. Mỏ sổ chi tiết thanh toán với ngời bán Biểu 27 Sổ chi tiết thanh toán với ngời bán Tài khoản 331(chi tiết cho từng nhân viên tiếp liệu) Tháng 6 năm 2007 3.2.4. Hoàn thiện công tác kế toán chi tiết NVL,CCDC Để phục vụ cho việc xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình nhập kho mua ngoài, toán cần lập thêm bảng NVL,CCDC nhập mua mới. Và lập sổ chi tiết NVl trong tháng. Sau khi nhận đợc chứng từ nhập, xuất NVl,CCDC kho lên. Kế toán vật liệu vào bảng NVL,CCDC nhập kho mua ngoài và sổ chi tiết NVL, CCDC. Sổ kế toán ghi chép tính hình nhập xuất tồn của vật liệu theo hai chỉ tiêu: số lợng và giá trị Ví dụ: Căn cứ vào phiếu nhập kho số 08 ngày 4/6/07(biểu 2) nhập 5276 Kg Thép gai VPSSP phi 10 với đơn giá là 7850 đ/kg và phiếu nhập kho số 32 ngày Chứng từ Diễn giải Ghi có TK331,Nợ các TK Theo dõi thanh toán Số Ngày 152 133 Cộng có 111 112 Cộng Nợ TK 331 TK 331 D đầu kỳ Cộng PS D cuối kỳ 4 4 5 14/6/07(biểu 4) nhập kho 280 chiếc Gàu đổ bê tông với đơn giá là 35.000 đ/kg ta lập bảng nhập kho mua mới và lập sổ chi tiết NVL.CCDC. Biểu 28 Bảng NVL,CCDC nhập kho tháng 6 năm 2007 Ghi nợ TK 152 Có TK liên quan Ngời lập biểu Kế toán trởng Ngày Số Tên vật liệu Đơn Số Đơn Thành tiền TK TK C. từ C. từ vị tính lợng giá Có Nợ 4/6 08 Thép gai phi 10 Kg 5276 7850 41.416.600 141 1521 14/6 32 Gàu đổ bê tông Chiếc 280 35.000 9.800.000 141 153 5 5 6 Kết luận NVL,CCDC là yếu tố không thể thiếu đợc trong đơn vị SXKD nói chung cũng nh trong Công ty Cầu 11 Thăng Long nói riêng. Kế toán NVL, CCDC đợc thực hiện tốt sẽ giúp cho lãnh đạo công ty nắm bắt đợc tình hình thực tế của Công ty để có hớng chỉ đạo đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Qua thời gian thực tập Công ty Cầu 11 Thăng Long, Em đã cố găng học hỏi để trau dồi kiến thức của mình và để viết chuyên đề thực tập này. Em đã mạnh dạn đa ra một số ý kiến nhận xét của mình với mong muốn hoàn thiện hơn nữa tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán NVL nói riêng. Vì thời gian thực tập, nghiên cứu và khả năng có hạn, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế chắc chắn chuyên đề này không tránh khỏi những sai sót, Em rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo trong khoa kế toán đặc biệt là thầy Trơng Anh Dũng. Em cũng xin cảm ơn Ban giám đốc cùng các anh chị trong phòng kế toán đã nhiệt tình giúp đỡ Em hoàn thành chuyên đề này. 6 6 . 1 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC ở Công ty Cầu 11 Thăng Long 3.1. Nhận xét về công tác kế toán NVL, CCDC ở Công ty Cầu 11 Thăng. tháng. - Công tác quản lý NVL cha đợc tốt 1 1 2 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC ở Công ty Cầu 11 Thăng Long 3.2.1. Hoàn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC Ở CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG, MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC Ở CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG,

Hình ảnh liên quan

Để phục vụ cho việc xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình nhập kho mua ngoài, kê toán cần lập thêm bảng kê NVL,CCDC nhập mua mới - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC Ở CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

ph.

ục vụ cho việc xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình nhập kho mua ngoài, kê toán cần lập thêm bảng kê NVL,CCDC nhập mua mới Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan