0

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

7 775 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:20

Quản trị sản xuất tác nghiệp trong Công ty Vận tải, Xây dựng chế biến lơng thực Vĩnh I. Đặc điểm Công tác quản trị sản xuất tác nghiệp của Công ty Vận tải, Xây dựng chế biến lơng thực Vĩnh Công ty Vận tải, Xây dựng chế biến lơng thực Vĩnh là một trong nhiều tổ chức kinh tế tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ thoả mãn nhu cầu của thị trờng thu về cho mình một khoản lợi nhuận nhất định. Công ty có mối quan hệ chặt chẽ với môi trờng bên ngoài có cấu trúc bên trong gồm nhiều phân hệ khác nhau. Để thực hiện mục tiêu của mình, Công ty đã tổ chức tốt các bộ phận cấu thành nhằm thực hiện các chức năng cơ bản. Sản xuất là một trong những phân hệ chính có ý nghĩa quyết định đến việc tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, là chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Công ty. Hình thành phát triển tổ chức điều hành tốt hoạt động sản xuất là cơ sở là yêu cầu thiết yếu để Công ty có thể đứng vững phát triển trên thị trờng. Công ty xác định quản trị tác nghiệp là quá trình thiết kế, hoạch định, tổ chức điều hành, kiểm soát kiểm tra theo dõi hệ thống sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu sản xuất đã đề ra. Yếu tố trung tâm của quảnsản xuất là quá trình biến đổi. Đó là quá trình chế biến, chuyển hoá các yếu tố đầu vào hình thành hàng hoá hoặc dịch vụ mong muốn đáp ứng nhu cầu của xã hội. Kết quả hoạt động của Công ty phụ thuộc rất lớn vào việc thiết kế, tổ chức quản lý quá trình biến đổi này. Tập thể Ban lãnh đạo Công ty Vận tải, Xây dựng chế biến lơng thực Vĩnh luôn xác định đúng đắn tầm quan trọng của công tác Quản trị sản xuất tác nghiệp của mình. Với phơng trâm Chỉ huy điều hành liên tục, kiểm tra giám sát thờng xuyên đã đang phát huy tác dụng trong qúa trình sản xuất kinh doanh của Công ty Vận tải, Xây dựng chế biến lơng thực Vĩnh trong thời gian qua. Ii. Mục tiêu của công tác quản trị sản xuất tác nghiệp trong công ty Vận tải, Xây dựng chế biến l- ơng thực Vĩnh - Đảm bảo chất lợng sản phẩm Sữa đậu nành, gạo, Bia hơi theo đúng yêu cầu của khách hàng. - Rút ngắn thời gian chu kỳ sản xuất sản phẩm, tăng vòng quay của vốn đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. - Xây dựng hệ thống sản xuất của Công ty có độ linh hoạt cao thích ứng tốt với sự biến động của thị trờng. Các mục tiêu cụ thể này gắn bó chặt chẽ với nhau tạo ra sức mạnh tổng hợp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Vận tải, Xây dựng chế biến lơng thực Vĩnh trên thị trờng. iII. Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất tác nghiệp trong công ty Vận tải, Xây dựng chế biến l- ơng thực Vĩnh Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm của công ty Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm đợc Công ty xác định là một nội dung quan trọng đầu tiên, là xuất phát điểm của quản trị sản xuất. Sau khi tìm hiểu nghiên cứu tình hình thị trờng, căn cứ vào kết quả thực hiện tiêu thụ sản phẩm, căn cứ vào sản lợng sản xuất của Công ty so với toàn ngành, Công ty đã đa ra dự báo nhu cầu sản phẩm trong năm 2003 nh sau: Bảng 16: Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm của công ty năm 2003 Mặt hàng Đơn vị Số lợng + Mua vào: Tổng số quy ra thóc 34800 Thóc Tấn 500 Gạo Tấn 22000 Màu Tấn 300 + Bán ra : Tổng số quy ra gạo Tấn 22600 Thóc Tấn 500 Gạo Tấn 22000 Màu Tấn 300 Phân bón Tấn 200 Thức ăn gia súc các loại Tấn 200 Bia hơi 1000 lít 70 Sữa đậu nành 1000 lít 260 Thu khoán xây dựng Triệu đồng 180 Thuê kho Triệu đồng 3000 (nguồn Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2003 ) 2. Bố trí sản xuất trong Công ty. Bố trí mặt bằng sản xuất là một công việc cần thiết quan trọng trong công tác quản trị sản xuất tác nghiệp của Công ty Vận tải, Xây dựng chế biến l- ơng thực Vĩnh Với mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dòng di chuyển vật liệu lao động sản phẩm trong quá trình sản xuất, trên cơ sở tiết kiệm diện tích, thời gian di chuyển của từng yếu tố, Công ty đã căn cứ vào diện tích mặt bằng quy mô sản xuất của mình để thiết kế lựa chọn phơng án bố trí nhà xởng, dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị nh sau: Bảng 16: Mặt bằng sản xuất của Công ty Vận tải, Xây dựng chế biến lơng thực Vĩnh Kho thành phẩm cuối cùng Kho Nguyên Liệu Xí nghiệp Chế biến gạo Bãi cho thuê để hàng Xí nghiệp Sản xuất sữa đậu nành Căng tin Xí nghiệp Sản xuất Bia hơi Nơi làm việc của bộ phận quản lý Xí nghiệp Dịch vụ 3. Lập kế hoạch các nguồn lực : Công ty Vận tải, Xây dựng chế biến lơng thực Vĩnh xây dựng kế hoạch các nguồn lực bao gồm việc xác định kế hoạch tổng hợp về nhu cầu sản xuất từng loại sản phẩm Bia, Sữa đậu nành, gạo trên cơ sở đó hoạch định nhu cầu về năng lực sản xuất nói chung có kế hoạch chi tiết cho việc mua sắm nguyên vật liệu Búp Lông, đậu tơng, thóc . cần thiết trong từng thời điểm nhằm đảm bảo quá trình sản xuất của Công ty diễn ra thờng xuyên liên tục, với chi phí thấp nhất. Nhu cầu về các nguồn lực cần thiết để có thể sản xuất đủ số lợng sản phẩm đã dự báo hoặc đơn hàng trong từng giai đoạn đợc xác định thông qua việc xây dựng kế hoạch tổng hợp. Chính vì vậy Công ty Vận tải, Xây dựng chế biến l- ơng thực Vĩnh đã kết hợp các kế hoạch cụ thể riêng lẻ với nhau để tạo nên một kế hoạch tổng hợp phục vụ tốt cho công tác lập kế hoạch các nguồn lực của Công ty. Lợng nguyên vật liệu cần mua trong từng thời điểm của Công ty đợc xác định bằng phơng pháp hoạch định lợng nhu cầu vật t, chi tiết, bán thành phẩm cần mua hoặc sản xuất trong từng thời điểm. 4. Điều độ sản xuất : Xét về trình tự các nội dung của quá trình ra quyết định vì đây là bớc tổ chức thực hiện nhằm biến các kế hoạch thành hiện thực. Vì vậy, hoạt động này phụ thuộc rất lớn vào chất lợng của các nội dung thiết kế hoạch định, hệ thống sản xuất bên trên. Điều độ sản xuất là những hoạt động xây dựng lịch trình sản xuất trong từng tuần cụ thể phân giao công việc theo từng công việc cơ sở, từng bộ phận, từng ngời lao động trong hệ thống sản xuất. Hoạt động điều độ có quan hệ chặt chẽ với loại hình bố trí quá trình sản xuất. Đặc biệt là các khâu nh dự báo, thiết kế sản phẩm, lựa chọn thiết kế quá trình, đào tạo công nhân. Thực chất điều độ sản xuất là toàn bộ các hoạt động xây dựng lịch trình sản xuất, điều phối, phân giao các công việc cho từng ngời, từng nhóm ngời, từng máy sắp xếp ký tự các công việc ở từng nơi làm việc nhằm đảm bảo hoàn toàn đúng tiến độ đã xác định đúng chế độ trong lịch trình sản xuất trên cơ sở sử dụngCổng vào Phòng trực bảo vệ Cửa hàng gtsp hiệu quả khă năng sản xuất hiện có của Công ty. Điều độ sản xuất giải quyết tổng hợp các mục tiêu trái ngợc nhau nh giảm thời gian chờ đợi. 5. Kiểm soát hệ thống sản xuất : Trong chức năng kiểm soát hệ thống sản xuất Công ty xác định hai nội dung quan trọng nhất là kiểm soát chất lợng quản trị hàng tồn kho. Hàng dự trữ tồn kho luôn là một trong những yếu tố chiếm tỷ trọng chi phí khá lớn trong giá thành sản phẩm của Công ty. Nếu dự trữ không hợp lý sẽ dẫn đến ứ đọng vốn, giảm hệ số sử dụng vòng quay của vốn gây ra phép tắc trong sản xuất do không đủ dự trữ nguyên vật liệu, vì vậy Công ty đã rất quan tâm đến hoạt động quản trị hàng dự trữ . Điều này đợc đề cập đến với những mô hình cụ thể ứng dụng trong từng trờng hợp, hoàn cảnh của Công ty sao cho tìm cho đợc điểm cân bằng tối u giữa chi phí hàng tồn kho lợi ích của dự trữ tồn kho mang lại. Căn cứ vào tình hình thực tế tiêu thụ dự trữ của Công ty, Công ty đã đa ra kế hoạch dự trữ cho năm 2003 nh sau: Bảng 17: kế hoạch dự trữ các mặt hàng của Công ty trong năm 2003 Sản phẩm Đơn vị Tồn đầu kỳ Sản xuất trong kỳ Tiêu thụ trong kỳ Tồn kho cuối kỳ Đậu tơng Tấn 100 800 850 50 Búp lông Tấn 120 780 800 100 Thóc Tấn 8000 25.000 23.000 10.000 (Nguồn phòng: Kế hoạch - Tiêu thụ) Quản lý chất lợng trong sản xuất là một yếu tố mang lại ý nghĩa chiến lợc của Công ty Vận tải, Xây dựng chế biến lơng thực Vĩnh trong giai đoạn ngày nay. Để sản phẩm sản xuất ra với chi phí sản xuất thấp, chất lợng cao đáp ứng đợc những mong đợi của khách hàng thì hệ thống sản xuất của Công ty phải có chất l- ợng cao thờng xuyên đợc kiểm soát. Ban lãnh đạo Công ty luôn thấy đợc tầm quan trọng của chất lợng sản phẩm luôn tiến hành hoạch định, lên kế hoạch cụ thể để triển khai nhằm cải tiến thiết bị máy móc, nâng cao chất lợng sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu của thị trờng. Quản lý chất lợng chính là nâng cao chất lợng của công tác quản lý các yếu tố, các bộ phận trong toàn bộ quá trình sản xuất của Công ty. Trong quản lý chất l- ợng Công ty Vận tải, Xây dựng chế biến lơng thực Vĩnh cần tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản về nhận thức về quan điểm chất lợng về quản lý chất lợng trong nền kinh tế thị trờng. . Quản trị sản xuất và tác nghiệp trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lơng thực Vĩnh Hà I. Đặc điểm Công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp. và tác nghiệp của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lơng thực Vĩnh Hà Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lơng thực Vĩnh Hà là một trong nhiều tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ, QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 16: Mặt bằng sản xuất của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lơng thực Vĩnh Hà  - QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Bảng 16.

Mặt bằng sản xuất của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lơng thực Vĩnh Hà Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 17: kế hoạch dự trữ các mặt hàng của Công ty trong năm 2003 Sản phẩmĐơn vịTồn đầu - QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Bảng 17.

kế hoạch dự trữ các mặt hàng của Công ty trong năm 2003 Sản phẩmĐơn vịTồn đầu Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan