0

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARI

9 332 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM HUNGARI 3.1. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới: 3.1.1.Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh: Trong những năm tới, Công ty chế tạo máy điện Việt Nam Hungari phải phấn đấu đạt được mức tăng trưởng theo yêu cầu của bộ công nghiệp, Tổng công ty, nghị quyết đại hội Đảng bộ khối công nghiệp Hà Nội. Đồng thời phấn đấu giữ vững nâng cao chất lượng sản phẩm trên cơ sở đầu tư thiết bị thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2000, đảm bảo các mục tiêu xã hội, lao động tiền lương theo tiến trình cải cách hành chính của Đảng nhà nước. Vì vậy mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới như sau : • Năm 2002 : - Doanh thu phấn đấu đạt 58.700 triệu đồng tăng 16% so với năm 2001. - Động cơ các loại 32.000 chiếc tăng 12,3% so với thực hiện năm 2001. - Ba lát các loại 400.000 chiếc tăng 13% so với thực hiện năm 2001. • Năm 2003 : - Doanh thu phấn đấu đạt 68.679 triệu đồng tăng 17% so với năm 2002 - Động cơ các loại 36.160 chiếc tăng 13% so với thực hiện năm 2002. - Ba lát các loại 450.000 chiếc tăng 12,5% so với thực hiện năm 2002. • Năm 2004: - Doanh thu phấn đấu đạt 81.041 triệu đồng tăng 18% so với năm 2003. - Động cơ các loại 40.000 chiếc tăng 10,6% so với thực hiện năm 2003. - Ba lát các loại 500.000 chiếc tăng 11% so với thực hiện năm 2003. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước. - Phấn đấu có mức lợi nhuận thu nhập bình quan năm sau cao hơn năm trước. 3.1.2. Phương hướng mục tiêu đối với công tác quản lý chi phí : Quản lý chi phí là vấn đề rất quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất. Quản lý chi phí chặt chẽ thì sẽ tiết kiệm được chi phí hạ giá thành sản phẩm ngược lại quản lý chi phí lỏng lẻo sẽ làm tăng chi phí tăng giá thành sản phẩm. Vì vậy, hàng năm công ty chế tạo máy điện Việt Nam Hungari đã đề ra những mục tiêu đối với công tác quản lý chi phí như sau : - Kiểm xoát chặt chẽ qui trình công nghệ chế tạo sản phẩm. Phấn đấu giảm 8% tỷ lệ sản phẩm không phù hợp loại không khắc phục được đối với chi tiết gang. - Kiểm xoát chặt chẽ vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, tổ chức thanh quyết toán kịp thời vật tư bán thành phẩm khi sản xuất, nhập kho hoặc giao cho khách. - Kiểm xoát chặt chẽ các nhà cung ứng thông qua giá cả, chất lượng, đánh giá nhà cung ứng dựa trên khả năng cung cấp phù hợp với yêu cầu của Công ty. Có biện pháp giảm 22% tỷ lệ sản phẩm không phù hợp loại không khắc phục được đối với chi tiết gang. 3.2. M ột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty chế tạo máy điện Việt Nam Hungari: 3.2.1. Một số giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm: Giá thành sản phẩm phụ thuộc trực tiếp vào chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất tăng thì giá thành tăng, chi phí sản xuất giảm thì giá thành hạ. Do vậy để hạ giá thành sản phẩm thì chúng ta cần tìm ra những giải pháp làm giảm chi phí sản xuất. Qua tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh công ty chế tạo máy điện Việt Nam Hungari em xin đưa ra một số giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm như sau : 3.2.1.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh : Chiến lược kinh doanh sẽ giúp cho doanh nghiệp có được định hướng hoạt động cơ bản trong dài hạn, trên cơ sở nghiên cứu dự báo biến động của môi trường thị trường, nhận biết được cơ hội thách thức của nó, tác động tới hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó nắm bắt được nhu cầu của thị trường cần loại sản phẩm nào phải tiến hành nghiên cứu sản xuất loại sản phẩm mà thị trường cần, thị trường khan hiếm, chứ không phải sản xuất loại sản phẩm mà mình có. Đối với sản phẩm động cơ điện của Công ty thì nhu cầu của thị trường cũng có tính chất mùa vụ, cho nên cần phải nắm bắt nhu cầu đó để có thể sản xuất tung ra thị trường kịp thời loại sản phẩm thị trường cần. Chiến lược kinh doanh tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp tiêu thụ được khối lượng sản phẩm lớn mà lại giảm được hàng tồn đọng trong kho cho nên chi phí sản xuất giảm, giá thành hạ 3.2.1.2. Sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn lực: • Về nguồn vốn: - Sử dụng linh hoạt các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, chưa sử dụng. - Tổ chức tốt công tác giao dịch để tránh các khoản nợ đến hạn quá hạn chưa đòi được. - Cân đối bố trí hài hoà nguyên vật liệu giữa 3 khâu dự trữ, sản xuất lưu thông, không để mức dự trữ các khâu quá lớn, gây ứ đọng vốn hoặc ít qua thì không đáp ứng được nhu cầu sản xuất. - Tích cực huy động vốn nhàn dỗi của cán bộ công nhân viên, giảm bớt vốn vay ngân hàng sẽ tiết kiệm được chi phí hạ giá thành sản phẩm. • Về máy móc thiết bị : Tăng hệ số khai thác máy móc thiết bị để giảm chi phí cố định trên một sản phẩm thì sẽ tiết kiệm được chi phí hạ giá thành sản phẩm. • Về lao động : Công ty nên sử dụng đúng người đúng nghề để họ có thể phát huy năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của mình 3.2.1.3. Đầu tư tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất : Công ty phải tích cực đầu tư thêm máy móc thiết bị mới, hiện đại vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng để có thể cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. 3.2.1.4. Tổ chức quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh : - Bố trí sắp xếp cơ cấu tổ chức cho thật hợp lý sẽ giúp cho bộ máy của doanh nghiệp đỡ cồng kềnh hơn. - Thường xuyên tiến hành công tác giáo dục đào tạo để mọi thành viên trong Công ty đều có khả năng hoàn thành công việc của mình với hiệu quả cao nhất. - Xây dựng lại các định mức kinh tế kỹ thuật nhằm giảm chi phí nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất. - Tổ chức tốt công tác thu mua nguyên vật liệu, mua đúng, đủ số lượng, chủng loại, chất lượng thời gian theo yêu cầu của sản xuất. Không nên mua nhiều gây ứ đọng vốn tốn thêm chi phí lưu kho, bảo quản. - Có hình thức thưởng phạt công minh để khuyến khích động viên tinh thần, cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả lao động. - Tăng cường công tác kỷ luật sản xuất, áp dụng duy trì một cách có hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2000. 3.2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: 3.2.2.1. Sổ kế toán: Như trên đã trình bày, hệ thống sổ kế toán của công ty đã có sự vận dụng tương đối linh hoạt. Tuy nhiên việc kế toán tập hợp chi phí sản xuất bằng đồ tài khoản chữ T trên bảng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh chưa phản ánh được quá trình tập hợp chi phí của từng khoản mục gây khó khăn cho việc đối chiếu xem xét. Mặt khác, nó chưa đảm bảo đúng hình thức kế toán mà công ty đang sử dụng. Theo em để thuận tiện hơn cho công tác hạch toán, cũng như việc đối chiếu kiểm tra, Công ty nên tập hợp chi phí sản xuất vào nhật ký chứng từ số 7. 3.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung Hiện tại, Công ty không mở tài khoản cấp hai cho TK 627 để theo dõi từng yếu tố chi phí thuộc chi phí sản xuất chung. Theo em, Công ty nên mở TK cấp 2 của TK 627 như sau : TK 6271 Chi phí nhân viên phân xưởng TK 6272 Chi phí Vật liệu TK 6273 Chi phí dụng cụ sản xuất TK 6274 Chi phí khấu hao tài sản cố định TK 6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài TK 6278 Chi phí khác bằng tiền Việc tổ chức tài khoản cấp 2 như vậy giúp cho kế toán theo dõi được từng yếu tố chi phí. Qua đó, ta thấy được hiệu quả sử dụng của từng loại chi phí. 3.2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang : Hiện tại, Công ty sản phẩm dở dang cuối kỳ bao gồm cả nguyên vật liệu xuất kho dùng vào sản xuất nhưng trong kỳ sử dụng không hết. Theo em quan niệm như vậy là không đúng. Nguyên vật liệu đã xuất nhưng trong kỳ sử dụng không hết Công ty có thể nhập lại kho hoặc để lại phân xưởng sang kỳ sau sử dụng tiếp nhưng kế toán phải hạch toán ghi giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong kỳ. Việc quan niệm sản phẩm dở dang như vậy sẽ dẫn đến chỉ tiêu hàng tồn kho có thể bị phản ánh thấp hơn thực tế, ngược lại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang có thể bị phản ánh cao hơn thực tế. Theo em, để khắc phục kế toán nên xác định giá trị của số nguyên vật liệu này để hạch toán giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Nợ TK 152 Có TK 621 3.2.2.4. Phương pháp tính giá thành : Công ty tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ phân bổ giá thành thực tế cho từng loại sản phẩm theo giá bán buôn. Giá bán buôn của Công ty được xây dựng trên cơ sở định mức, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Theo em việc xác định tiêu chuẩn phân bổ như vậy là chưa hợp lý. Công ty nên chọn giá thành định mức làm tiêu chuẩn phân bổ. Theo tiêu thức này giá thành sản phẩm của công ty được tính lại như sau : Tổng giá thành định mức theo sản lượng thực tế của toàn bộ sản phẩm sản xuất trong kỳ là 10.033.715.590 đồng. 11.037.087.150 Tỷ lệ tính giá thành thực tế = = 1,1 10.033.715.590 Ví dụ : Tính giá thành của động cơ 1pha 0,125 kW 3000 Số lượng sản phẩm nhập kho là : 142 cái Giá thành đơn vị định mức : 272.296 đồng Tổng giá thành định mức : 272.296 × 142 = 38.666.032 Tổng giá thành thực tế : 38.666.032 × 1,1 = 42.532.635 42.532.635 Giá thành đơn vị sản phẩm : = 299.526 142 Theo phương pháp như trên ta lập lại bảng tính giá thành sản phẩm quí 1/2002 như sau : (Xem biểu số 14 ) Bảng số 10: BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM QUÍ 1/2002 Tên sản phẩm Giá thành định mức Giá thành thực tế Số lượng Đơn giá Thành tiền Hệ số tính giá thành Đơn giá Thành tiền (1) (2) (3) (4)= (2) × (3) (5) (6) =(7) : (2) (7)= (4) × (5) Động cơ một pha 0,125kW- 3000 v/p 142 252.000 35.784.000 1,1 277.200 39.362.400 0,2 kW 1500 v/p 60 350.633 21.037.980 1,1 385.696 23.141.778 0,3 kW BHLĐ 117 362.118 42.367.806 1,1 398.330 46.604.587 0,37 kW 1500 v/p 8 400.053 3.200.424 1,1 440.058 3.520.466 0,55 kW CTLT 10 507.734 5.077.340 1,1 558.507 5.585.074 0,55 kW 1500 v/p 9 415.382 3.738.438 1,1 456.920 4.112.281 0,75 kW 1500 v/p 30 530.019 15.900.570 1,1 583.021 17.490.627 . Tổng cộng 10.033.715.590 11.037.087.150 KẾT LUẬN Vai trò của kế toán nói chung kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nói riêng được thể hiện rất rõ nét trong cơ chế thị trường. Thông qua những thông tin do kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cung cấp, Ban lãnh đạo có được những quyết định hợpnhằm không ngừng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khă năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Trên đây là thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty chế tạo máy điện Việt Nam - Hunggari. Có thể nói bên cạnh nhưng thành tích đã đạt được, Công ty vẫn còn những tồn tại trong công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, cần phải hoàn thiện hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong cơ chế mới. Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giữa lý thuyết thực tiễn có thể có những khoảng cách nhất định đòi hỏi Công ty phải vận dụng một cách linh hoạt lý luận vào thực tiễn trên nguyên tắc tôn trọng chính sách chế độ do Nhà nước ban hành. Qua thời gian thực tập tại Công ty, kết hợp với những kiến thức đã được học tình hình thực tế, em đã mạnh dạn tìm hiểu nghiên cứu về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại đây, với mong muốn góp phần nhỏ của mình vào nỗ lực chung nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty. Do trình độ thời gian có hạn công thêm vốn kiến thức thực tế chưa nhiều nên chuyên đề tốt nghiệp của em không thê tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô, ban lãnh đạo, các cán bộ kế toán toàn thể các bạn quan tâm để chuyên đề tốt nghiệp được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Giáo trình kế toán tài chính: (Trường Đại học Tài chính kế toán Hà Nội) - Nhà xuất bản tài chính năm 1999 2- Giáo trình kế toán quản trị : (Trường Đại học Tài chính kế toán Hà Nội ) - Nhà xuất bản tài chính 1999 3- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Nhà giáo ưu tú Vũ Huy Cẩm - Nhà xuất bản thống kê năm 1996 4- Bài tập giảng hoạch định kinh doanh - Tổ bộ môn quản lý kinh tế quản trị kinh doanh - khoa kinh tế - Trường đại học quốc gia Hà Nội. 5- Hệ thống sổ sách kế toán Công ty chế tạo máy điện Việt nam - Hungari. . MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARI. chi tiết gang. 3.2. M ột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty chế tạo máy điện Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARI, MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARI,

Hình ảnh liên quan

Bảng số 10: - MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARI

Bảng s.

ố 10: Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan