0

Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa tạI công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội

24 243 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 11:20

Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa tạI công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Nội 2.1 Đặc điểm chung về công ty XNK nông sản thực phẩm Nội 2.1.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty XNK nông sản thực phẩm Nội Công ty XNK nông sản thực phẩm Nội tên giao dịch là AGREXPORT Nội là một doanh nghiệp nhà nớc có trụ sở tại số 6 Tràng Tiền. Năm 1963 ccông ty đợc thành lập theo quyết định của Thủ tớng chính phủ mang tên Tổng công ty XNK nông sản thực phẩm Nội và do Bộ Thơng Mại quản lý. Năm 1985 công ty đợc chuyển sang Bộ Nông NghiệpCông Nghiệp quản lý theo quyết định số 08 HĐBT ngày 14/01/1985. Đến năm 1995, công ty đổi tên thành công ty XNK nông sản thực phẩm Nội thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý theo quyết định số 90 TTG ngày 17/03/1994 của thủ tớng chính phủ và công văn hớng dẫn của UBKH nhà nớc số 04/UBKH ngày 05/05/1994. Kể từ ngày thành lập đến nay đã gần 40 năm, công ty đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và cùng đi lên với phát triển của đất nớc. - Từ năm 1963 1975: Là thời kỳ Đảng và Nhà nớc ta thực hiện 2 nhiệm vụ lớn là xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nớc. Phơng châm chính của công ty trong giai đoạn này là đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ nhập khẩu. Về xk, công ty đã thành lập nhiều trạm thu mua từ Cao Bằng-Lạng Sơn đến Nghệ An. Còn về nk, chủ yếu là hàng viện trợ từ các nớc XHCN nh: lúa mì, bột mì, ngô, đậu tơng, thịt hộp, thực phẩm khô, mì chính - Từ năm 1975 1985: Khi đất nớc hoàn toàn giảI phóng, Nhà nớc thực hiện cơ chế tập trung bao cấp. Trong thời kỳ này công ty đợc độc quyền trong lĩnh vực kinh doanh xnk hang nông sant thực phẩm với các nớc XHCN trên địa bàn hoạt động rất rộng từ trong nớc ra đến ngoàI nớc. Hàng xnk chủ yếu là gạo, đậu tơng, lạc, rợu, bia, chè, cà phê, lơng thực từ Liên Xô(cũ) , đ- ờng(Cuba) và các nớc Đông Âu khác. - Từ năm 1985 1990: Là thời kỳ đầu của quá trình đổi mới đất nớc, nhiệm vụ chủ yếu của công tythực hiện những nghị định đã ký của nớc ta với các nớc XHCN. Các mặt hàng xk chủ yếu trong giai đoạn này là: lạc nhân, đậu t- ơng, dầu lạc, cà phê, đậu côveVà nk chủ yếu là các mặt hàng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nhu cầu tiêu dùng xã hội nh: phân bón, thuốc trừ sâu, trù cỏ, mì chính, vải - Từ năm 1991 đến nay: Thời kỳ đầu của giai đoạn này công ty gặp rất nhiều khó khăn do Nhà nớc chuyển đổi quản lý nền kinh tế từ bao cấp sang cơ chế thị trờng. Trong kinh doanh xnk, công ty đã gặp phải nhiều vấn đề phức tạp và việc cân đối tài chính vẫn do nhà nớc trợ giúp. Nhng từ năm 1994 đến nay, công ty đã phải tự hạch toán cân đối tài chính, trả khấu hao tscđ, vay vốn ngân hàng, nộp các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nớc và phải chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty. Tính đến ngày 31/12/2000, tổng số vốn kinh doanh của công ty là 13.310.031 nghìn đồng trong đó: - Vốn ngân sách là 9.102.784 nghìn đồng - Vốn tự bổ sung là 4.207.247 nghìn đồng Còn số vốn huy động của công ty là 115.694.217 nghìn đồng trong đó: - Vay ngắn hạn : 21.650.470 nghìn đồng - Vay dài hạn : 89.043.747 nghìn đồng - Huy động khác : 50.000.000 nghìn đồng. * Công ty AGREXPORT là đơn vị kinh tế trực thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có các chức năng sau: - Tổ chức xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn hằng năm về mua bán, chế biến, vận chuyển, bảo quản và xuất khẩu nông sản. - Tổ chức thu mua nông sản và một số hàng hoá theo yêu cầu của khách hàng, cùng với đó là tổ chức xuất khẩu các loại sản phẩm hàng hoá theo kế hoạch đợc giao. - Tổ chức nhập khẩu các loại vật t hàng hoá cần thiết phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong nớc. - Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch của nhà nớc, của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhu cầu của sản xuất nông nghiệp và các nghành khác trong nớc. - Cùng với các cơ quan xuất khẩu trong và ngoài nghành tổ chức nghiên cứu tìm kiếm xây dựng tạo thị trờng xuất nhập khẩu và nguồn hàng ổn định. - Trên cơ sở các văn bản, quy định của nhà nớc, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, công ty tổ chức liên doanh liên kết với các cơ sở, đơn vị trong và ngoài nớc đảm bảo tự hạch toán kinh doanh, đảm bảo hoàn vốn và có lãi. - Tổ chức quản lý và sử dụng hợp lý các cơ sở vật chất, kỹ thuật, phơng tiện trực tiếp phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của công ty. - Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ trong nghành. Hớng dẫn các công ty xuất nhập khẩu trực thuộc thực hiện những kế hoạch, nhiệm vụ cần thiết khác. - Là doanh nghiệp đợc phép xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng theo giấy phép kinh doanh đợc cấp, bao gồm: - Nông lâm sản và các sản phẩm chế biến. - Phân bón và thuốc trừ sâu, trừ cỏ các loại. - Các loại hạt ngũ cốc và sản phẩm của nó. - Các hoá chất phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. - Thực phẩm và các nguyên liệu sản xuất thực phẩm. - Tơ các loại và các sản phẩm thuộc nghành tơ dệt. - Dịch vụ xuất nhập khẩu. - Thơng nghiệp bán buôn, bán lẻ, giới thiệu hàng nông sản thực phẩm vật t nông nghiệphàng tiêu dùng. - Liên doanh, liên kết, đầu t trong kinh doanh khai thác chế biến sản xuất. * Tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty AGREXPORT: Cơ cấu tổ chức quản trị của từng doanh nghiệp không nhất thiết phải giống nhau mà phụ thuộc vào đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp để xây dựng đợc cơ cấu tổ chức quản trị phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp thì mới hoạt động kinh doanh có hiệu quả.AGREXPORT Nội, căn cứ vào những nguyên tắc phù hợp với cơ chế quản trị doanh nghiệp mới. - Có mục tiêu chiến lợc thống nhất. - Có chế độ trách nhiệm rõ ràng, quyền hạn trách nhiệm cân xứng nhau. - Có sự mềm dẻo về tổ chức. - Có sự tập trung thống nhất về một đầu mối. - Bảo đảm phát triển hiệu quả trong kinh doanh dựa vào nguyên tắc trên công ty đã xây dựng bộ máy tổ chức quản lý theo mô hình sau Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty XNK nông sản thực phẩm Nội * Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban : Mỗi phòng có chức năng nhiệm vụ riêng phù hợp với nhiệm vụ tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể nh sau: - Giám đốc là ngời trực tiếp quản lý điều hành và chỉ đạo mọi hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trớc pháp luật. Giám đốc. Phòng tổ chức hành chính Phòng kế toán tài chính Ban đề án và thanh toán nợ Phòng kế hoạch thị trờng PXnk7PXnk66PXnk5PXnk4PXnk3PXnk2PXnk1 - Phó giám đốc giúp giám đốc quản lý đIều hành các mảng hoạt động mà ban giám đốc giao phó, đồng thời thay mặt giám đốc để quản lý đIều hành các công việc khi đợc uỷ quyền. - Các phòng quản lý tổng hợp làm chức năng tham mu cho giám đốc trong công tác quản lý nhà nớc, không tham gia trực tiếp xuất nhập khẩu. Cụ thể: Phòng tài chính kế toán: Chức năng nhiệm vụ chủ yếu là giúp giám đốc kiểm tra, chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động tài chính tiền tệ của công ty. Tiến hành hoạt động về quản lý, tính toán kế hoạch thu chi hiệu quả kinh tế trong kinh doanh, cân đối giữa vốn và nguồn vốn. Kiểm tra việc bảo vệ tài sản, vật t, tiền vốn, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động tiêu cực vi phạm chính sách chế độ kinh tế tàI chính của nhà nớc trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm đảm bảo quyền chủ động trong hoạt động kinh doanh và chủ động tàI chính của công ty. Phòng tổ chức hành chính: Tham mu cho giám đốc để bố trí sắp xếp bộ máy tổ chức và công tác cán bộ của công ty nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị, chịu trách nhiệm trớc giám đốc trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh tế, thực hiện các chế độ chính sách về đào tạo, bồi dỡng cán bộ.Thực hiện các mặt công tác bảo vệ nội bộ, an toàn cơ quan, khen thởng và kỷ luật. Phòng kế hoạch thị trờng: Tham mu cho giám đốc xây dựng chơng trình, kế hoạch mục tiêu hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tổng hợp và cân đối toàn diện kế hoạch nhằm xác định hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đồng thời chịu trách nhiệm trớc giám đốc và công tác đối ngoại, chính sách thị trờng, thơng nhân nớc ngoài, về công tác tuyên truyền quảng cáo, về thông tin liên lạc và lễ tân với thị trờng trong và ngoài nớc. Đề xuất, nghiên cứu, kiến nghị với giám đốc những vấn đề có liên quan. Các phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: Theo sự chỉ đạo chung của giám đốc, đợc phép kinh doanh tất cả các mặt hàng trong giấy phép kinh doanh của công ty đợc Uỷ ban kế hoạch thành phố cho phép va Bộ thơng mại cấp giấy phép, không phân biệt nhóm hàng, mặt hàng cho các phòng nghiệp vụ. Đợc phép liên doanh liên kết xuất nhập khẩu với các tổ chức sản xuất kinh doanh trong và ngoàI nớc và các đơn vị khác có liên quan trên cơ sở phơng án đợc giám đốc duyệt. Đợc phép làm uỷ thác khi thấy cần thiết và hiệu quả. Ban đề án và thanh toán nợ: Có nhiệm vụ giải quyết các khoản nợ trong và ngoài nớc tồn đọng trớc đây. Xây dựng và đề xuất các phơng án thu hồi công nợ còn tồn đọng ở các địa phơng trình để giám đốc duyệt. Đồng thời phối hợp với các phòng kinh doanh tổ chức đối chiếu, đàm phán thơng lợng với khách hàng trong nớc cũng nh thơng nhân nớc ngoài nhằm giải quyết tốt công tác thanh toán công nợ. Duy trì và phát triển mối quan hệ với bạn hàng. Tìm các đối tác xây dựng các đề án kinh doanh và làm các thủ tục liên quan đến đề án có tính khả thi. Nh vậy, công ty có cơ cấu theo kiểu trực tuyến, giám đốc là ngời trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty thông qua các phòng ban. Các công văn, lệnh từ giám đốc đều xuống đến các phòng ban: phòng tổ chức hành chính, phòng tài chính kế toán, phòng kế hoạch thị trờng, ban đề án thanh toán nợ và các phòng xuất nhập khẩu. Việc quản lý điều hành trực tiếp này giúp ngời lãnh đạo theo dõi, nắm vững sát sao tình hình hoạt động kinh doanh trong công ty để từ đó có những biện pháp điều chỉnh kịp thời, nhanh chóng đảm bảo thu đợc hiệu quả tốt nhất. 2.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. * Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán : Phòng tài chính kế toán của công ty là một cơ cấu cũng theo kiểu trực tuyến. Nó tạo ra các vị trí hợp lý cũng nh cơ cấu làm việc hợp lý của các nhân viên trong phòng. Theo cơ cấu này thì các nhân viên trong phòng đều phải hoạt động dới sự chỉ đạo và giám sát của trởng phòng. Chính nhờ đó mà nó giúp cho trởng phòng có thể dễ dàng giám sát và quản lý nhân viên của mình. Phòng tài chính kế toán của công ty có 11 ngời, có trình độ Đại học, có năng lực chuyên môn, nắm chắc nghiệp vụ cao và nhiệt tình trong công việc. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty XNK nông sản thực phẩm Nội * Nhiệm vụ của các phần hành kế toán trong công ty: - Kế toán trởng : có nhiệm vụ tổ chức đIều hành toàn bộ hệ thống kế toán của công ty, tham mu cho giám đốc về hoạt động tài chính, lập kế hoạch, tìm nguồn vốn tài trợ, vay vốn ngân hàng của công ty. Tổ chức kiểm tra kế toán trong toàn công ty, nghiên cứu vận dụng chế độ, chính sách về tài chính kế toán của nhà nớc và đặc điểm của công ty, xét duyệt báo cáo kế toán của toàn công ty trớc khi gửi lên cho cơ quan chủ quản, cơ quan tài chính, ngân hàng - Phó phòng phụ trách kế toán : có nhiệm vụ hỗ trợ cùng kế toán trởng để thực hiện nhiệm vụ chung của phòng mà giám đốc giao. Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của phòng khi đợc kế toán trởng uỷ quyền. - Các kế toán viên có trách nhiệm theo dõi, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kế toán đợc giao và căn cứ vào đó họ đa ra các kết luận của họ về tình hình tài Kế toán trởng Thủ quỹ K toán t.gửi tiền vay bằng vnđ Kế toán tổng hợp Kế toán tscđ, công nợ K toán t.gửi tiền vay bằng ng.tệ Kế toán tiền mặt Kế toán hàng nhập khẩu K toán th toán đối ngoạI &hàng xkhẩu chính của doanh nghiệp giúp kế toán trởng có kế hoạch điều phối và lên kế hoạch hợp lý trình giám đốc: - Kế toán thanh toán đối ngoại và hàng xuất khẩu : phụ trách việc mua bán hàng xuất khẩu, lập đầy đủ các thủ tục chứng từ cần thiết cho hoạt động đối ngoại, theo dõi các khoản vay bằng ngoại tệ - Kế toán hàng nhập khẩu : theo dõi và hạch toán toàn bộ quá trình mua hàng, bán hàng nhập khẩu. - Kế toán tiền mặt : hạch toán tiền mặt, lập phiếu thu, phiếu chi, theo dõi các khoản thu, chi, theo dõi thanh toán tiền tạm ứng - Kế toán tiền gửi, tiền vay bằng ngoại tệ : theo dõi tiền gửi, tiền vay ngân hàng bằng ngoại tệ. - Kế toán tiền gửi, tiền vay bằng Việt nam đồng : theo dõi tiền gửi, tiền vay ngân hàng bằng VNĐ - Kế toán tài sản cố định và theo dõi công nợ : theo dõi sự tăng giảm tài sản cố định ở công ty, tính toán trích lập khấu hao tài sản cố định. - Kế toán tổng hợp : có nhiệm vụ tổng hợp số liệu kế toán, lập Báo cáo tài chính, tổ chức hệ thống tài khoản đợc sử dụng trong công ty. - Thủ quỹ : đảm nhiệm việc xuất nhập tiền mặt trên cơ sở các phiếu chi, phiếu thu hợp lệ, hợp pháp, định kỳ đối chiếu số d tiền mặt ở sổ quỹ với lợng tiền mặt thực có ở quỹ Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Nội bắt đầu niên độ kế toán từ ngày 1/1/N và kết thúc vào ngày 31/12/N Công ty áp dụng kế toán bán hàng ở các DNTM kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên. Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán là VNĐ, $ Hình thức sổ kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ trên phần mềm máy vi tính Nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ Sau kỳ kinh doanh, công ty lập báo cáo tài chính gồm : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính. * Hình thức tổ chức kế toán: AGREXPORT Nội sử dụng hình thức nhật ký chứng từ trên phần mềm máy vi tính. Theo phơng pháp này trình tự ghi sổ đợc tiến hành theo sơ đồ sau: Ghi hàng ngày Ghi định kỳ, cuối tháng Đối chiếu kiểm tra 2.2 Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa tạI công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Nội 2.2.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng nội địa của công ty Với mục đích đáp ứng kịp thời nhu cầu vật t, hang hoá cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, công ty đã nhập khẩu các mặt hàng phục vụ cho tiêu dùng trong nớc nh rợu, sữa tơi, sữa bột t liệu sản xuất phục vụ cho sản Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng phân bổ Bảng Nhật ký chứng từ Sổ(thẻ) chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp các chi tiết Báo cáo tàI chính xuất nông nghiệp, công nghiệp và vật liệu xây dựng nh gạch men, van nớc, phân bón, phơng tiện vận tải, nguyên liệu máy móc thiết bị phụ tùng Sản phẩm công ty nhập khẩu về để tiêu thụ trong nớc hầu hết là theo các đơn đặt hàng, các hợp đồng kinh tế của khách hàng. Ngoài ra công ty còn là bên nhận uỷ thác nhập khẩu theo yêu cầu của bên uỷ thác và đợc hởng 1 tỷ lệ hoa hồng % nhất định gọi là phí uỷ thác. Không chỉ đối với công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm mà đối với các doanh nghiệp khác cũng vậy, việc tiêu thụ đợc hàng hoá là vấn đề hết sức quan trọng mà đẩy mạnh đợc hoạt động tiêu thụ lại càng có ý nghĩa hơn đối với sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Nhận thức rõ vấn đề này mà công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Nội đã có những quy định rất chặt chẽ ở các khâu trong quá trình hoạt động kinh doanh và đặc biệt là khâu bán hàng. Có làm tốt khâu này mới có thể tạo điều kiện cho các khâu trớc thực hiện tốt hơn, song các khâu trớc thực hiện không tốt thì không thể đẩm bảo chắc chắn là khâu tiêu thụ có kết quả tốt đợc. Bán hàng phải luôn giữ chữ tín với khách hàng. Để đẩy nhanh đợc khối lợng hàng hoá tiêu thụ nhằm đat kết quả cao nhất trong kinh doanh, công tác bán hàngcông ty đã quan tâm đúng mức tới một số mặt sau: - Trong quá trình bán hàng, phơng thức thanh toán tiền hàng là vấn đề mấu chốt để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn, điều đó đòi hỏi công ty phải đi sâu tìm hiểu về khách hàng: - Đối với khách hàng là các công ty lớn, là bạn hàng quen với công ty thì có quyền đợc nợ lại và thanh toán sau. - Đối với khách hàng không thờng xuyên thì trớc khi nhận hàng phải thanh toán đầy đủ tiền hàng theo hoá đơn. Việc cho khách hàng nợ đối với công ty chỉ hạn chế trong một thời gian ngắn mà cho một số khách hàng. Hiện nay phơng thức bán hàng chủ yếu của công tybán buôn với 2 ph- ơng thức thanh toán : [...]... ngời bán bằng VNĐ, ngoại tệ - Phân hệ kế toán bán hàngcông nợ phải thu : theo dõi việc bán hàng ra theo mặt hàng, khách hàng, hợp đồng; hàng bán bị trả lại; doanh thu bán hàng theo bộ phận,theo cửa hàng; việc bán hàng theo hình thức trả chậm và trả ngay; dịch vụ bán hàng kèm theo cũng nh chi phí vận chuyển bốc dỡ (nếu có); hàng gửi bán tại các đại lý; hạn thanh toán của từng hoá đơn đặt hàng; công. .. của hàng nhập khẩu phải nộp Ngân sách Nhà nớc: Nợ 13312 Có 33312 Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế GTGT hàng nhập khẩu Thuế GTGT đợc khấu trừ của hàng Giá tính thuế = nhập khẩu GTGT của hàng Thuế suất x GTGT nhập khẩu Trong đó: Giá tính thuế GTGT của hàng nhập khẩu Giá hàng hoá nhập = khẩu tại cửa khẩu Thuế nhập + VN ( CIF ) - Đồng thời định khoản luôn nghiệp vụ bán hàng: Nợ 111, 112 Khách hàng thanh toán. .. hạch toán Chứng từ phải thu Hoá đơn bán hàng Phiếu nhập hàng bán bị trả lại Phiếu thu tiền bán hàng Phân hệ kế toán bán hàngcông nợ phải thu Bảng hoá đơn bán hàng Báo cáo bán hàng Sổ chi tiết tổng hợp công nợ In hoá đơn bán hàng Cuối tháng, kế toán tổng hợp sử dụng phân hệ kế toán tổng hợp tổng hợp dữ liệu đầu vào là các bút toán kết chuyển phân bổ, là các chứng từ đợc cập nhật ở phân hệ kế toán. .. công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Nội 15612 6322 (3) 911 (5) 5112 (4) 111, 112 (1) (2) 1312 33312 (1) Bán hàng thu tiền ngay (2) Bán hàng theo phơng thức trả chậm (3) Trị giá mua thực tế của hàng xuất bán (4) Kết chuyển doanh thu bán hàng (5) Kết chuyển giá vốn hàng bán 2.2.3 Sổ kế toán Kế toán công ty áp dụng hình thức nhật ký chứng từ trên phần mềm máy vi tính : phần mềm kế toán máy FAST Để... thu bán hàng theo giá cha có thuế GTGT Có 33312 Thuế GTGT đầu ra phải nộp hàng nhập khẩu - Phản ánh trị giá mua thực tế của hàng xuất bán: Nợ 6322 Giá vốn hàng nhập khẩu bán Có 15612 - Khi thanh toán số tiền còn phải thu của khách hàng kế toán ghi : Nợ 111 Tiền mặt Nợ 112 Tiền gửi ngân hàng Có 1312 Phải thu của khách hàng Ví dụ : Theo hợp đồng 05/2001 ngày 3/10/2001, công ty xuất bán cho công ty Thơng... thức bán buôn vận chuyển thẳng nhng kế toán vẫn hạch toán nhập kho và xuất kho theo phơng thức bán buôn qua kho, sử dụng TK 156 Hàng hoá Căn cứ vào hoá đơn mua hàng, hợp đồng bán chuyển thẳng kế toán hạch toán nh sau : - Khi nhận hàng của bên bán và chuyển thẳng cho bên mua kế toán ghi : Nợ 15612 Giá mua hàng hoá cộng thuế nhập khẩu Có 3312 Phải trả ngời bán hàng nhập khẩu Có 33331 Thuế nhập khẩu. .. ty Công ty có quan hệ thanh toán với các ngân hàng : ngân hàng VCB, ngân hàng Thơng Mại á châu, ngân hàng INDOVINA, ngân hàng BANGKOK BANK 2.2.2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng Trong quá trình bán hàng, công ty sử dụng các loại chứng từ : - Hoá đơn GTGT ( kiêm phiếu xuất kho ) (biểu 1) Hoá đơn GTGT sử dụng theo mẫu do Bộ tài chính ban hành và lập thành 3 liên có nội dung... mặt tại quỹ, tiền gửi tại các ngân hàng, theo dõi thu chi, hoá đơn bán hàng cho từng khách hàng, theo dõi bằng VNĐ hoặc ngoại tệ - Phân hệ kế toán mua hàngcông nợ phải trả : để theo dõi việc nhập mua hàng hoá vật t theo mặt hàng, ngời bán, hợp đồng, kho nhập hàng Theo dõi chi phí khi mua hàng, mua hàng hoá vật t theo hình thức mua trả chậm và trả ngay; thanh toán của từng phiếu nhập mua; công. .. Tiền gửi ngân hàng 2.2.3 Trình tự hạch toán * Công ty chủ yếu áp dụng phơng thức bán buôn trong nghiệp vụ bán hàng nội địa Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp tại kho : Trong phơng thức này, căn cứ vào hoá đơn GTGT ( kiêm phiếu xuất kho ) và phiếu thu kế toán hạch toán nh sau : - Phản ánh doanh thu bán hàng: Nợ 111,112 Khách hàng thanh toán trớc một phần Nợ 1312 Khách hàng nhận nợ... giá bán * Cập nhật phiếu nhập hàng bán bị trả lại Vào menu bán hàng chọn phiếu nhập hàng bán bị trả lại Các thông tin cần cập nhập tơng tự nh cập nhật hoá đơn bán hàng chỉ ngợc về TK Nợ, TK Có * Phân hệ kế toán bán hàng công nợ phải thu liên kết chặt chẽ với phân hệ hàng tồn kho để quản lý, theo dõi 3 chức năng: nhập, xuất, tồn kho và liên kết chặt chẽ với phân hệ vốn bằng tiền để theo dõi công . Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa tạI công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội 2.1 Đặc điểm chung về công ty XNK nông sản thực phẩm. Ghi hàng ngày Ghi định kỳ, cuối tháng Đối chiếu kiểm tra 2.2 Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa tạI công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa tạI công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội, Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa tạI công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội,

Hình ảnh liên quan

Sau kỳ kinh doanh, công ty lập báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính. - Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa tạI công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội

au.

kỳ kinh doanh, công ty lập báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng kê hoá đơn bán hàngPhân hệ - Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa tạI công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội

Bảng k.

ê hoá đơn bán hàngPhân hệ Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng kê số 1, 8, 11. - Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa tạI công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội

Bảng k.

ê số 1, 8, 11 Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan