0

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V

19 317 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:20

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R 1.1. Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần đầu thương mại hk.htm' target='_blank' alt='công ty cổ phần đầu thương mại hk' title='công ty cổ phần đầu thương mại hk'>và phát triển công ty cổ phần đầu thương mại V.I.S.T.A.R Công ty cổ phần đầu thương mại V.I.S.T.A.R, trụ sở chính đặt tại 282 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Công ty được thành lập vào ngày 15/05/2006. Mới đầu chỉ vài chục xe sau đó phát triển dần lên tới hàng vài trăm xe đi vào hoạt động hàng ngày. Mặc dù Công ty cổ phần đầu thương mại V.I.S.T.A.R ra đời muộn nhưng đã nhanh chóng được khách hàng biết đến thường gọi đến. Hãng taxi số cho khách hàng gọi đến rất dễ nhớ là (04) 2.26.26.26 (04) 2.53.53.53. Dưới sự lãnh đạo của ban Giám đốc công ty cán bộ của công ty đã đào tạo hàng loạt anh em công nhân lái xe trình độ về tay lái cũng như phong cách phục vụ khách hàng rất chu đáo, nhiệt tình của lái xe đã làm cho hãng taxi ngày một phát triển nhanh chóng. Từ khi thành lập cho đến nay Công ty đã thu hút được rất nhiều khách đem lại nguồn doanh thu lớn cho Công ty. Hoạt động kinh doanh về taxi nên công ty rất nhiều phòng ban đơn vị trực thuộc của công ty, các phòng ban phải liên kết với nhau tạo nên một công ty hoạt động mạnh làm cho công ty phát triển nhanh chóng thu hút được nhiều khách hàng sử dụng taxi của hãng mình ngày càng nhiều. Về nhân sự tại công ty, từ khi thành lập công ty mới chỉ hơn 20 nhân viên, do sự phát triển mở rộng quy mô kinh doanh cho nên số nhân viên trong công ty cũng tăng lên cho phù hợp với quy mô kinh doanh. Trình độ của nhân viên cũng được công ty tuyển chọn đào tạo kỹ lưỡng, tạo mọi điều kiện cho nhân viên nâng cao trình độ. 1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý tại công ty cổ phần đầu thương mại V.I.S.T.A.R Công ty cổ phần đầu thương mại V.I.S.T.A.R là Công ty cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, con dấu riêng, tài khoản mở tại ngân hàng, hoạt đông theo luật doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là vận chuyển khách xa gần đi lại thuận lợi nhất, nhanh chóng nhất, để đảm bảo công việc khi mà khách hàng cần. Nhằm thúc đẩy kinh doanh, mở rộng thị trường, công ty thường xuyên tổ chức quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương tiện đi lại thuận lợi của mình. Công ty không ngừng mở rộng thị trường, đưa khách hàng xích lại gần mình hơn luôn phục vụ khách hàng tận tình. Đón trả khách tận nơi, nhiều chế độ ưu đãi khách hàng đi đường dài, đi hai chiều như chiều về giảm giá tới 80%, tặng quà. Thường xuyên quảng cáo, phát tờ dơi, đa dạng các hình thức phục vụ như đi nội hạt, đường dài, tháng. Nhằm từng bước khảng định thương hiệu Phú Hưng taxi trên thị trường. Khách hàng luôn luôn đặt vào vị trí là thượng đế, người trực tiếp mang lại doanh thu lợi nhuận cho Công ty. 1.3. cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần đầu thương mại V.I.S.T.A.R 1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty cổ phần đầu thương mại ồ bộ máy quản lý của công ty cổ phần đầu thương mại V.I.S.T.A.R. Sơ đồ 01: Sơ đồ bộ máy quản lý tại công ty cổ phần đầu thương mại V.I.S.T.A.R CT.HĐQT Quan hệ trực tiếp Quan hệ gián tiếp Bước vào nền kinh tế thị trường hiện nay thì hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả là tiêu chí đánh giá hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Một trong những điều kiện để đánh giá đó là sự sắp xếp hợp lý mang tính khoa học của cấu bộ máy tổ chức. Nó thể hiện ở tính gọn nhẹ, đơn giản mà vẫn tầm bao quát lớn. Tạo nên thành công chỗ đứng của Công ty trên thương trường như ngày nay một phần không nhỏ là do sự bố trí sắp xếp một cách khoa học của cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. Bộ máy hoạt động của công ty được chia thành các phòng dưới sự quản lý trực tiếp của giám đốc thông qua các trưởng phòng. Các phòng lại được chia nhỏ thành các tổ chức hoạt động do trưởng phòng quản lý; mỗi phòng đều quy chế làm việc riêng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng mình nhằm đảm bảo cho công việc đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, các phòng còn duy trì Giám đốc P.Giám đốc KT trưởng P.TC-kế toán P.ĐIều hành trung tâm P.Tổ chức hành chính P.Quản lý của gara P.Marketing Ban thanh tra mối quan hệ cộng đồng chặt chẽ, cùng nhau chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của công ty. 1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 1.3.2.1. Chủ tịch hội đồng quản trị Là người thẩm quyền cao nhất tại công ty, do các thành viên bầu ra 1.3.2.2. Giám đốc, P.Giám đốc kế toán trưởng Giám đốc Là người chịu trách nhiệm chính tại Công ty, quyền quyết định mọi mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi cho phép. Giám đốc nhiệm vụ giao kế hoạch kinh doanh trực tiếp đến các phòng ban. chức năng giám sát chỉ đạo các phòng ban thực hiện tốt các chính sách, chiến lược của Công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Phó giám đốc kế toán trưởng Là những người tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý kinh tế, nhân viên tổ chức điều hành kinh doanh. 1.3.2.3. Phòng điều hành, trung tâm Trung tâm điều hành là bộ phận quản lý toàn bộ quá trình SXKD của Công ty. Là nơi điều phối, giao tiếp với khách hàng thông qua điện thoại, đồng thời quản lý lái xe thông qua hành trình sơ bộ bộ đàm. Trưởng trung tâm điều hành trách nhiệm sau: Đôn đốc nhân viên của mình làm việc theo đúng quy chế chỉ đạo của Giám đốc. Tổng hợp báo cáo Giám đốc hàng ngày về doanh thu các sự cố lớn nếu có, giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh, các vấn đề liên quan đến chính sách giá, kiểm tra ký xác nhận lệnh đi đường của lái xe, nhiệm vụ đào tạo nhân viên mới, giảng quy chế cho công nhân lái xe mới, phối hợp các phòng ban liên quan để giải quyết các sự vụ xảy ra (nếu có). Tổng hợp báo cáo Giám đốc Chủ tịch hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh hàng tháng. Xúc tiến gặp gỡ với khách hàng lớn để tham mưu cho Giám đốc trong việc ký kết thâm nhập các tiếp thị lớn. Nắm vững quy trình điều hành các cuốc khách, xử lý các thông tin báo cáo trưởng trung tâm những vấn đề lớn liên quan đến khách hàng những vấn đề xảy ra ngoài ý muốn trong ca làm việc, hết ca làm việc nhân viên điều hành phải ghi nhật ký đầy đủ để ca sau tiếp tục nắm bắt giải quyết. 1.3.2.4. Phòng tài chính- kế toán Chức năng Thu tiền doanh thu hàng ngày của anh em lái xe khi hết ca làm việc họ về nộp cho Công ty. Các chứng từ nộp kèm theo khi nộp doanh thu phải đầy đủ chữ ký xác nhận của các bộ phận. Hàng ngày, hàng tháng phải kiểm tra đối chiếu đầy dủ doanh thu, công nợ, tiền xăng, phiếu xăng, tiền hợp đồng với bộ phận thu tiền. Hàng ngày, hàng tháng cấp phát đối chiếu số lượng lệnh đi đường, số lượng phiếu xăng đã sử dụng, còn tồn với bộ phận thu tiền. Theo dõi công nợ đối chiếu với trung tâm điều hành đảm bảo kịp thời thuận tiện khi thanh toán tiền hợp đồng với khách hàng. Tổng kết doanh thu chi phí, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ lập hoá đơn thanh toán, làm tất cả các công việc hạch toán, thu chi theo dõi hoạt động tài chính của Công ty. Nhiệm vụ Thu tiền theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng Chi tiền tạm ứng cho bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng. Thanh toán các chi phí văn phòng, điện nước, các chi phí liên quan đến Marketing. Cung cấp các loại tiền lương, tiền thưởng tới các cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tổng kết doanh thu chi phí định kỳ theo tháng, quý, năm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 1.3.2.5. Phòng tố chức hành chính. Phòng tổ chức hành chính: Theo dõi, quản lý nhân sự trong Công ty, lập ra các kế hoạch, triển khai các chính sách do công ty vạch ra, những hoạt động đảm bảo cho quyền lợi của nhân viên như: các chế độ nghỉ hưu-ốm-thai sản, tổ chức tham quan hàng năm. Tuyển chọn nhân viên mới, tuyển nhân viên lái xe liên tục để đảm bảo liên tục đào tào lựa chọn anh em lái xe tay nghề vững phục vụ khách hàng nhiệt tình, luôn coi khách hàng là thượng đế. Chăm chỉ lái mang lại doanh thu cao cho Công ty cung như là mang lại lợi ích cho chính mình. 1.3.2.6. Phòng marketing Phòng marketing nhiệm vụ khai thác khách hàng nghiên cứu thị trường, kiểm tra lệnh đi đường hàng ngày của lái xe, kiểm tra khách môi giới hàng ngày, thống kê các địa chỉ thường xuyên gọi xe, lên kế hoạch tiếp thị, nghiên cứu đối tượng cạnh tranh, hướng đề xuất để thâm nhập các thị trường trọng điểm, ký hợp đồng khách hàng đi tháng, thanh toán công nợ hàng tháng, báo cáo trưởng trung tâm các vấn đề vướng mắc tham mưu cho trưởng trung tâm Giám đốc các chính sách giá cả thị trường lớn. 1.3.2.7. Quản lý của Gara: Trước tiên Gara là nơi cung cấp, chịu trách nhiệm về phương tiện cho công nhân lái xe, bộ phận điều động bố trí nhân lực, kết hợp cùng với trung tâm, thanh tra các bộ phận khác để giải quyết vấn đề của Công ty, như về công việc kỹ thuật, nhân lực, an toàn trong. Gara là bộ phận giao xe cho công nhân lái xe nên cần am hiểu về vận tải, kỹ thuật để luôn đảm bảo xe luôn trong tình trạng tốt nhất. nhiệm vụ triển khai lắp mắt thần đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như thường xuyên nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý đồng hồ tính tiền góp phần quản lý doanh thu cho Công ty. Kết hợp với trung tâm điều hành thông báo, hướng dẫn quy trình thực hiện cụ thể với từng công nhân lái xe theo quy chế. Sắp xếp lịch trực cho tổ chốt số liệu đảm bảo kiểm tra được đầy đủ, chính xác tất cả các tuyến đi đường dài. 1.3.2.8. Ban Thanh tra: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý theo đúng quy chế ban hành. Luôn theo sát hành trình của anh em lái xe. Xử lý các vụ vi phạm do va chạm đi lại của anh em lái xe. Luôn giữ liên lạc với mọi bộ phận phòng ban trong Công ty. Ngoài ra còn xử lý các vụ lái xe do xô sát với khách hàng hay là giải quyết các vụ quên đồ của khách hàng. Họ luôn tiếp xúc trực tiếp với anh em lái xe gặp gỡ khuyên giải các tình huống mà anh em lái xe không làm vừa lòng khách hàng. Kinh doanh phải luôn lấy chữ tín làm đầu. Cán bộ công nhân viên vi phạm tuỳ theo mức độ sẽ xử lý kỷ luật từ hạ mức xếp loại lao động hàng tháng đến cắt thưởng hàng tháng, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị bồi thường thiệt hại sẽ bị sa thải trước hạn. 1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần đầu thương mại V.I.S.T.A.R 1.4.1. Chứng từ tài khoản sử dụng tại công ty 1.4.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng Thanh toán -Phiếu thu -Phiếu chi -Giấy đề nghị tạm ứng -Giấy đề nghị thanh toán -Uỷ nhiệm chi -Giấy báo số dư của ngân hàng -Sổ phụ Ngân hàng . • Tài sản cố định -Biên bản giao nhận TSCĐ -Biên bản thanh lý TSCĐ -Biên bản giao nhận, SCL TSCĐ -Bảng tính phân bổ KHTSCĐ -BB kiểm kê đanh giá lại TSCĐ . • Lao động tiền lương -Bảng chấm công -Phiếu báo làm thêm giờ, thêm ca -Bảng thanh toán tiền lương -Bảng phân bổ tiền lương -Bảng thanh toán BHXH • Chứng từ cụ thể Bảng kê doanh thu hàng ngày Hoá đơn tài chính (hoá đơn GTGT) Hợp đồng kinh tế Bảng kê nộp séc Bảng kê nộp tiền 1.4.1.2. Tổ chức hệ thống tài khoản Công ty cổ phần đầu thương mại vistar sử dụng hệ thống tài khoản theo chế độ hiện hành Hiện tại công ty sở dụng các tài khoản sau: TK: 111-Tiền mặt TK: 112 TGNH TK: 131-PhảI thu khách hàng TK: 1331- Thuế GTGT được khấu trừ TK: 138 - Phải thu khác TK: 141- Tam ứng TK: 142- Chi phí trả trước ngắn hạn TK: 152-Nguyên liệu, vật liệu TK: 153-Công cụ, dụng cụ TK: 154 Chi phí SXKD dở dang TK: 156-Hàng hoá TK: 211-TSCĐHH TK: 213-TSCĐVH TK: 2141-Khấu hao TSCĐHH TK: 2143-Khấu hao TSCĐVH TK: 242-Chi phí trả trước dài hạn TK: 331-Phải trả người bán TK: 333-Thuế các khoản phảI nộp nhà nước TK: 3331-Thuế GTGT đầu ra TK: 3334- Thuế TNDN TK: 3338-Thuế môn bài TK: 334-Phải trả CNV TK: 338-Phải trả phải nộp khác TK: 3382-KPCĐ TK: 3383-BHXH TK: 3334-BHYT TK: 341-Vay dài hạn TK: 3412-Vay dài hạn đối tượng khác TK: 344-ký cược, ký quỹ dàI hạn TK: 411-Nguồn vốn kinh doanh TK: 421 Lợi nhuận chưa PP TK: 511-Doanh thu TK: 515-Doanh thu hoạt động tài chính TK: 632-Giá vốn hàng bán TK: 635-Chi phí hoạt động tìa chính [...]... bao gm thu VAT, khỏch hng vui lũng thanh toỏn tin cu ph, bn bói (nu cú) Riờng cuc sõn bay chn gúi Bng giỏ ny bt u c ỏp dng t ngy 01 thỏng 1 nm 2008 1.5 T chc h thng s k toỏn ti cụng ty c phn u t v thng mi V. I.S.T.A.R 1.5.1 Hỡnh thc s k toỏn Hin nay, Cụng ty c phn u t v thng mi vistar ang thc hin hch toỏn trờn mỏy ton b cỏc nghip v k toỏn V vy, vic ỏp dng hỡnh thc k toỏn Chng t ghi s m cụng ty la chn... tớnh giỏ Loi hỡnh kinh doanh c thự ca Cụng ty c phn u t v thng mi vistar l vn chuyn hnh khỏch xa gn Cụng ty ỏp dng bng tớnh giỏ vc vn chuyn nh sau: 1.4.2.1 i vi xe 04 ch Biu s 01: Bng giỏ cc xe 04 ch Ch tiờu Giỏ (ng) Giỏ m ca (1.200m) 9.000 30Km u 6.800 T km th 31 tr i 5.000 i 01 chiu Theo km ng h i 02 chiu (c i v v trờn 60km) -Chiu i tớnh theo ng h -Chiu v gim giỏ 80% Gi ch 20.000/h Sõn bay 01 chiu... toỏn ti cụng ty c phn u t v thng mi V. I.S.T.A.R S 03: S b mỏy k toỏn ti cụng ty c phn u t v thng mi V. I.S.T.A.R K toỏn trng K toỏn thng kờ kiờm k toỏn thanh cỏc K toỏn vt t kiờm k toỏn cụng n K toỏn tin lng v toỏn khon trớch theo lng Th qu K toỏn TSCD kiờm k t Ghi chỳ: Quan h trc tip Quan h giỏn tip Chc nng, nhim v, quyn hn ca tng b phn -K toỏn trng kiờm k toỏn tng hp: Cú trỏch nhim t chc vic hch toỏn... cỏo lónh o cụng ty Chu trỏch nhin trc ban Giỏm c Cụng ty v c quan ti chớnh cp trờn v vic chp hnh ch ti chớnh k toỏn -K toỏn thng kờ kiờm k toỏn thanh toỏn: Chu trỏch nhim thng kờ cỏc bng kờ doanh thu hng ngy ca lỏi xe ng thi vit phiu thu, phiu chi v s dng giy bỏo n, bỏo cú ca ngõn hng trong thỏng trờn c s theụ dừi cỏc khon thu chi bng tin mt, cỏc khonn tm ng ca CNV -K toỏn tin lng v cỏc khon trớch... cụng ty, theo dừi din bin v lao ng trong cụng ty, xỏc nh tin lng sn phm, lng thi gian, lng theo cụng vic cui k Lp bng thanh toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng -K toỏn ti sn c nh kiờm k toỏn Ngõn hng: Theo dừi tỡnh hỡnh tng gim ti sn c nh trong cụng ty Trớch lp khu hao ti sn c nh, cỏc bng tớnh v phõn b khu hao ti sn s nh, biờn bn thanh lý TSC ng thi thanh toỏn cỏc khon liờn quan n Ngõn hng -K toỏn vt... nh kt qu KD 1.5.2.3 Bỏo cỏo ti chớnh ca cụng ty: -Bng cõn i k toỏn Mu s B01-DN -Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh Mu s B02-DN -Thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh Mu s B09-DN Cỏc bỏo cỏo ny np cho cụng ty c quan, c quan thu 1.5.3 Mụ hỡnh t chc k toỏn Cụng ty c phn u t v thng mi vistar t chc b mỏy k toỏn theo hỡnh thc tp trung Theo hỡnh thc ny cỏc cụng vic k toỏn ca n v nh: Phõn loi chng t, kim tra chng t, ghi... tit nguyờn liu, vt liu Sổ tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính v báo cáo KT khác -S chi tit cụng c, DC -S chi tit CP tr trc ngn hn -S chi phớ SXKD -S chi tit hng hoỏ -S chi tit TSC -S chi tit CP tr trc di hn -S chi tit bỏn hng -S chi tit thanh toỏn ngi mua -S theo dừi thu GTGT -S chi tit tin vay -S chi tit thanh toỏn ngi bỏn -S theo dúi chi tit NVKD -S chi tit doanh thu -S chi tit giỏ vn -S chi tit chi... liu, vt liu TK: 153-Cụng c, dng c TK: 154 Chi phớ SXK d dang TK: 156-Hng hoỏ TK: 211-TSCHH TK: 213-TSCVH TK: 214-Khu hao TSC TK: 242-Chi phớ tr trc di hn TK: 331-PhI tr ngi bỏn TK: 333-Thu v cỏc khon phi np nh nc TK: 338-Phi tr phi np khỏc TK: 341-Vay di hn TK: 344-ký cc, ký qu di hn TK: 411-Ngun vn kinh doanh TK: 421 Li nhun cha PP TK: 511-Doanh thu TK: 515-Doanh thu hot ng ti chớnh TK: 632-Giỏ vn hng... 100.000 Giỏ trờn cha bao gm thu VAT, khỏch hng vui lũng thanh toỏn tin cu ph, bn bói (nu cú) Riờng cuc sõn bay chn gúi Bng giỏ ny bt u c ỏp dng t ngy 01 thỏng 1 nm 2008 1.4.2.2 i vi xe 07 ch Biu s 02: Bng giỏ cc xe 07 ch Ch tiờu Giỏ (ng) Giỏ m ca (1.760m) 15.000 30Km u 9.000 T km th 31 tr i 6.000 i 01 chiu Theo km ng h i 02 chiu (c i v v trờn 60km) -Chiu i tớnh theo ng h -Chiu v gim giỏ 80% Gi ch 30.000/h... ang thc hin hch toỏn trờn mỏy ton b cỏc nghip v k toỏn V vy, vic ỏp dng hỡnh thc k toỏn Chng t ghi s m cụng ty la chn l rt phự hp vi k toỏn trờn mỏy thc hin cụng tỏc k toỏn trong cụng ty Quy trỡnh ghi s S 02: Quy trỡnh ghi s k toỏn ti cụng ty c phn ự t v thng mi V. I.S.T.A.R Chứng từ gốc (Bảng phân bổ) Sổ quỹ Chứng từ ghi sổ Sổ (thẻ) kế toán chi tiết Sổ đăng ký CTGS Sổ cái Bảng cân đối số PS Ghi . KHÁI QUÁT V CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V THƯƠNG MẠI V. I.S.T.A.R 1.1. Quá trình hình thành v phát triển công ty cổ phần đầu tư v thương mại V. I.S.T.A.R. công ty cổ phần đầu tư v thương mại ồ bộ máy quản lý của công ty cổ phần đầu tư v thương mại V. I.S.T.A.R. Sơ đồ 01: Sơ đồ bộ máy quản lý tại công ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V, KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V,

Hình ảnh liên quan

Biểu số 01: Bảng giỏ cước xe 04 chỗ - KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V

i.

ểu số 01: Bảng giỏ cước xe 04 chỗ Xem tại trang 12 của tài liệu.
Biểu số 02: Bảng giỏ cước xe 07 chỗ - KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V

i.

ểu số 02: Bảng giỏ cước xe 07 chỗ Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng cân đối số - KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V

Bảng c.

ân đối số Xem tại trang 14 của tài liệu.