0

GA tuan 13

25 238 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:11

Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 Tập đọc- Kể chuyện: ngời con của tây nguyên I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hiểu đợc nội dung và ý nghĩa câu chuyện: chiến công của ông cha ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 2. Kĩ năng: Đọc đúng lời đối thoại, phát âm chuẩn. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu nớc căm thù giặc. II. Đồ dùng dạy- học: - GV: Bảng lớp chép sẵn câu chuyện đọc Bảng lớp chép sẵn gợi ý kể chuyện. - HS : SGK III.Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: + Gọi HS đọc bài: Vẽ quê hơng.Trả lời câu hỏi về nội dung bài. 3.Bài mới: 3.1.Giới thiệu bài: (Dùng lời nói) 3.2.Hớng dẫn luyện đọc: - Đọc mẫu - Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Đọc từng câu - Đọc đoạn trớc lớp - Đọc đoạn trong nhóm - Thể hiện đọc giữa các nhóm - Đọc cả bài 3.3. Tìm hiểu bài: + Câu 1: Anh Núp đợc cử đi đâu ? + Câu 2: ở Đại hội về anh Núp đã kể cho dân làng biết những gì ? + Câu 3: Chi tiết nào cho thấy Đại hội rất khâm phục thành tích của dân làng Kông Hoa ? + Chi tiết nào cho biết làng Kông Hoa rất vui vì thành tích của mình? -Hát - 2 em đọc bài và trả lời câu hỏi - Nhận xét - Lắng nghe - Theo dõi trong SGK - Nối tiếp đọc từng câu trớc lớp - 4 em đọc 4 đoạn - Nêu cách đọc ngắt nghỉ hơi, nhấn giọng - 4 em đọc 4 đoạn - Nối tiếp đọc đoạn theo nhóm đôi - 3 nhóm thể hiện đọc trớc lớp. - Nhận xét - 1 em đọc cả bài - Đọc đoạn 1 + Anh Núp đợc cử đi dự Đại hội thi đua. - Đọc đoạn 2 + Anh kể bây giờ đát nớc mình rất mạnh, mọi ngời kinh Thợng, gái, trai, già, trẻ đều đoàn kết đánh giặc làm rẫy giỏi. + Núp đợc mời lên kể chuyện làng Kông Hoa sau khi nghe Núp kể về thành tích làng Kông Hoa nhiều ngời chạy lên công kênh Núp đi khắp nhà. + Nghe anh Núp nói lại lời cán bộ Pháp đánh một trăm cũng không thắng nổi đồng chí Núp và dân làng Kông Hoa." 1 Tuần 13 + Đại hội tặng dân làng Kông Hoa những gì? + Khi xem xong các đồ vật mọi ngời có thái độ thế nào? ý chính: Bài ca ngợi anh hùng Núp và dân làng Kông Hoa đã lập đợc nhiều thành tích trong kháng chiến chống Pháp . 3.4. Luyện đọc lại: - Đọc diễn cảm đoạn 3 3.5.Kể Chuyện a/ Nêu nhiệm vụ: - Kể lại một đoạn theo lời kể của một nhân vật. - Khi kể cần thay lời một nhân vật ( xng tôi ) b/ HD kể chuyện : - Chia lớp thành các nhóm - Lu ý HS kể chuyện cần chọn đóng vai một nhân vật trong truyện. - Nhận xét, biểu dơng 4.Củng cố : - Hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà học bài và làm BT. + Tặng ảnh Bok Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo bằng lụa của Bok Hồ, một cây cờ có thêu chữ, một huân chơng cho cả làng, một huân chơng cho Núp. + Những tặng vật đó là những kỉ niệm thiêng liêng nên họ rửa tay thật sạch trớc khi xem. - Nêu ý chính của bài - 2 em đọc ý chính - 3 em đọc 3 đoạn của bài - Nhận xét - Lắng nghe - 1 em kể - Lớp nhận xét - Kể chuyện theo nhóm 3 - Một số em thi kể chuyện trớc lớp - Lớp nhận xét, bình chọn bạn kể tốt nhất - Lắng nghe - Thực hiện ở nhà. Toán so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Biết so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn. 2.Kĩ năng: Biết vận dụng để làm tính và giải bài toán. 3.Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực học tập. II. Đồ dùng dạy- học: - GV: Bảng lớp kẻ sẵn bài tập 1 - HS : SGK III. Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: + Gọi HS lên bảng giải bài tập 3 - Hát - 1 em làm bài 3 (60) 2 ( Trang 60) và đọc bảng chia 8 3.Bài mới: 3.1. Giới thiệu bài: (Dùng lời nói) 3.2. Giới thiệu cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn + Ví dụ: - Cho HS quan sát sơ đồ tóm tắt bài toán, yêu cầu HS nhận xét 6 : 2 = 3(lần) - Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng 1 3 độ dài đoạn thẳng CD + Bài toán: - Đọc bài toán (SGK) - Cho HS nêu yêu cầu và cách giải bài toán Tóm tắt: Tuổi mẹ: | | | | | | Tuổi con:| | 3.3. Luyện tập: Bài 1: Viết vào ô trống theo mẫu: - Cho HS đọc yêu cầu bài 1, nêu cách làm - 2 em đọc bảng chia 8 - Lắng nghe - Quan sát sơ đồ tóm tắt bài toán, nêu nhận xét - Lắng nghe - Nêu yêu cầu và cách giải bài toán - Làm bài ra nháp - 1 em lên bảng chữa bài Bài giải Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là: 30 : 6 = 5 ( lần ) Vậy tuổi con bằng 1 5 tuổi mẹ. Đáp số: 1 5 . - 1 HS nêu YC bài, nêu cách làm. Số lớn Số bé SLgấp mấy lầnSB Số bé bằng một phần mấy số lớn 8 2 4 1 4 6 3 2 1 2 10 2 5 1 5 12 4 3 1 3 - Làm bài vào SGK - Một số em lên bảng chữa bài - Lớp nhận xét 3 30 tuổi 6 tuổi Bài 2: - Cho HS đọc bài toán, nêu yêu cầu và cách làm bài Tóm tắt: Ngăn trên: | | Ngăn dới: | | | | | Bài 3: Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu trắng? - Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK nêu miệng kết quả Đáp án: a. 1 5 b. 2 6 c. 2 4 4.Củng cố : - Hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà học và làm bài tập. - 1 HS đọc bài toán, nêu YC và cách làm. Bài giải: Số sách ở ngăn trên so với số sách ở ngăn dới số lần là: 24 : 6 = 4(lần) Vậy số sách ở ngăn dới bằng 1 4 số sách ở ngăn trên Đáp số: 1 4 - Làm bài vào vở, 1 em lên bảng chữa bàicả - Lớp nhận xét - HS đọc thầm YC và tự làm bài - Quan sát hình vẽ trong SGK nêu miệng kết quả - Nhận xét - Lắng nghe - Thực hiện ở nhà. Luyện toán so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Biết so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn. 2.Kĩ năng: Biết vận dụng để làm tính và giải bài toán. 3.Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực học tập. II. Đồ dùng dạy - học: III. Hoạt động dạy - học: hoạt động của GV hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ: KT bài làm ở nhà. - Kiểm tra VBT HS làm ở nhà. 2. Luyện tập: (VBT trang 69) Bài 1: Viết vào ô trống (theo mẫu) - 1 HS nêu YC, lớp nêu cách thực hiện - Lớp làm VBT, 1 HS làm trên bảng lớp - Lớp chữa bài. Bài 2: Bài toán: Số học sinh giỏi của lớp 3A là: 35 : 7 = - GV nhận xét, chữa bài và chấm điểm. -1HS nêu YC bài, HS lớp nêu cách thực hiện. - HS làm bài VBT, 3 HS chữa bài trên bảng lớp. -1HS nêu YC bài tập, lớp tự làm bài VBT 4 24 quyển 6 quyển Chiều 1 5 Bài 3: Viết (theo mẫu) - 1HS nêu YC, lớp nêu cách thực hiện, làm bài vào VBT. 1 HS chữa bài trên bảng lớp. - HS tự làm bài VBT 3. Củng cố: - YC HS nhắc lại ND giờ luyện tập - Nhận xét giờ học. - HS nhắc lại ND. 4. Dặn dò : - Nhắc HS chuẩn bị bài giờ sau Tiếng việt Luyện viết: ngời con của tây nguyên I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : Viết đúng chính tả đoạn 2 bài Nắng phơng nam. 2. Kĩ năng: Viết đúng chính tả , đúng mẫu chữ cỡ chữ, trình bày sạch đẹp. 3. Thái độ : Giáo dục HS có ý thức rèn chữ , giữ vở. II. Đồ dùng dạy - học: - Bảng phụ viết đoạn luyện viết III. Hoạt động dạy - học: hoạt động của GV hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ - Gọi HS đọc đoạn viết - 2 HS đoạn luyện viết, lớp đọc thầm 2. HD viết: ( Bảng phụ ) Bài: Ngời con của Tây Nguyên - HD HS viết chữ viết hoa, các tiếng viết khó - Đọc bài viết - Luyện viết trên bảng con - Nêu cách viết đúng - Sửa lỗi viết sai. - HS đọc thầm bài viết - Viết bài vào vở - GV theo dõi, nhắc nhở và giúp đỡ HS khi viết 3. Chấm chữa bài - Thu chấm 6 - 7 bài - Viết bài vào vở ô li (Vở ôn luyện) 4. Củng cố: - YC HS nêu ND bài viết - Nhận xét, đánh giá giờ luyện viết 5. Dặn dò: - Nhắc HS học ở nhà - 2 HS nêu - Nghe, thực hiện. Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010 Toán Luyện tập I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố số bé bằng một phần mấy số lớn. 2. Kĩ năng: Vận dụng để giải bài toán có lời văn có hai bớc tính. 5 3. Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực học tập. II. Đồ dùng dạy- học: - GV: Kẻ sẵn bài tập 1 lên bảng lớp - HS : 4 hình tam giác bằng nhựa. III.Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ: + Gọi HS làm bài tập 2(trang 61) 3.Bài mới: 3.1. Giới thiệu bài: (Dùng lời nói) 3.2. Hớng dẫn làm bài tập: Bài 1:Viết vào ô trống theo mẫu - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập và nêu cách làm. - Nhận xét , chốt ý đúng. Bài 2: - Yêu cầu HS đọc bài toán nêu cách giải và làm bài vào vở. Bài 3: Xếp 4 hình tam giác thành hình nh trong SGK trang 62 - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK và xếp hình vào bảng con - Quan sát giúp đỡ HS còn lúng túng - Báo cáo sĩ số - 1em làm bài trên bảng - Lớp nhận xét - Lắng nghe - 1 HS nêu YC bài tập, lớp nêu cách thực hiện. - Làm bài vào SGK - 3 em lên bảng chữa bài - Cả lớp nhận xét Số lớn 12 18 35 Số bé 3 6 7 Số lớn gấp mấy lần số bé 4 3 5 Số bé bằng một phần mấy số lớn 1 4 1 3 1 5 - 1 HS nêu YC bài tập, nêu cách thực hiện. - 1 em lên bảng làm bài, cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng Bài giải: Số bò có là: 28 + 7 = 35 ( con ) Số bò gấp số trâu là: 35 : 7 = 5 ( lần ) Vậy số trâu bằng 1 5 số bò. Đáp số: 1 5 - Đọc yêu cầu bài tập - Xếp hình vào bảng con - Nhận xét 6 4.Củng cố : - Hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học 5.Dặn dò: - Nhắc HS về nhà học bài và làm bài tập . - Lắng nghe - Thực hiện ở nhà. Chính tả(Nghe - viết) Đêm trăng trên hồ tây I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nghe- viết chính xác, trình bày đúng bài : Đêm trăng trên Hồ Tây. Làm đúng bài tập chính tả 2. Kĩ năng: Viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng chính tả. 3. Thái độ: Có ý thức rèn chữ viết. *GD HS tình cảm yêu mế cảnh đẹp của thiên nhiên, từ đó thêm yêu MTXQ, có ý thức bảo vệ môi trờng. II. Đồ dùng dạy- học: - GV: Bảng lớp viết sẵn bài tập 2 - HS : Bảng con III.Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: + Đọc cho HS viết 3.Bài mới: 3.1. Giới thiệu bài: (Dùng lời nói) 3.2. Hớng dẫn viết chính tả: - Đọc mẫu * Đêm trăng trên Hồ Tây đẹp nh thế nào? - Luyện viết tiếng khó - Yêu cầu HS viết tiếng khó ra bảng con - Đọc cho HS viết bài vào vở - Quan sát, giúp đỡ HS yếu - Đọc cho HS soát lại bài - Chấm, chữa bài: Chấm 7 bài, nhận xét từng bài 3.3. Hớng dẫn làm bài chính tả: - Hát - 2 em viết trên bảng, lớp viết bảng con - Nhận xét chuối, trời, trồng cây, buổi chiều - Lắng nghe - Theo dõi trong SGK - 2 em đọc lại bài * Trăng toả sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn, gió đông nam hây hẩy, sóng vỗ rập rình, hơng sen đa theo chiều gió thơm ngào ngạt. - Viết tiếng khó ra bảng con: đêm trăng, nớc trong vắt, rập rình, chiều gió. - Viết bài vàovở - Soát lại bài - Lắng nghe 7 Bài 2: Điền vào chỗ trống iu hay uyu ? - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập và tự làm bài vào VBT. Bài 3a: - Yêu cầu quan sát tranh minh hoạ, viết lời giải ra bảng con - Nhận xét, chốt lại lời giải đúng 4.Củng cố : - Hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về sửa lại những lỗi đã mắc . - 1 em chữa bài trên bảng, cả lớp nhận xét Đờng khúc khuỷu, gầy khẳng khiu, khuỷu tay - Đọc yêu cầu bài 2 - Quan sát tranh minh hoạ, nêu miệng kết quả - Nhận xét con ruồi, quả dừa, cái giếng - Lắng nghe - Thực hiện ở nhà. Luyện từ và câu từ địa phơng. Dấu chấm hỏi. chấm than I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết một số từ ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam qua các bài tập phân loại từ ngữ và tìm từ cùng nghĩa thay thế từ địa phơng. Biết sử dụng đúng dấu chấm hỏi, chấm than. 2. Kĩ năng: Nhận biết và sử dụng đúng một số từ ở ba miền Bắc, Trung, Nam và các dấu câu chấm hỏi, chấm than. 3. Thái độ: Có ý thức tôn trọng và giữ gìn tiếng địa phơng. II. Đồ dùng dạy- học: - GV: Bảng phụ kẻ sẵn nội dung bài tập 1,viết sẵn nội dung bài tập 3 - HS :VBT III.Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: + Gọi HS làm bài tập 1(trang 98) - Nhận xét, cho điểm 3.Bài mới: 3.2. Giới thiệu bài: (Dùng lời nói) 3.2. Hớng dẫn làm bài tập: Bài 1: Chọn và xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại (bố/ ba, mẹ/ má, anh cả/ anh hai, quả/ trái, hoa/ bông, dứa/ thơm/ khóm/sắn/ mì, ngan/ vịt xiêm. Bài 2: Các từ in đậm trong đoạn thơ SGK thờng đợc dùng ở một số tỉnh - Hát - 1 em lên bảng làm bài - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc yêu cầu và các từ trong ngoặc đơn - Làm bài theo nhóm đôi - Đại diện các nhóm trình bày - Lớp nhận xét Từ dùng ở miền Bắc Từ dùng ở miền Nam bố, mẹ, quả, hoa, anh cả, dứa, sắn, ngan ba, má, anh hai, thơm, khóm, mì, vịt xiêm. - Đọc yêu cầu và nội dung bài 2 8 miền Trung, em hãy tìm các từ trong ngoặc đơn cùng nghĩa với từ ấy (thế, nó, gì, tôi, à) - Gọi HS đọc đoạn thơ trong SGK và tìm các từ cùng nghĩa với các từ in đậm. Bài 3: Em điền dấu câu nào vào mỗi ô trống trong bài văn SGK - Gọi HS đọc bài văn trong SGK - yêu cầu HS đọc thầm bài văn và đánh dấu câu cho hích hợp. - Gọi 1 em lên bảng làm bài, cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng 4. Củng cố : - Hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà học bài và làm lại bài tập. - Làm bài vào VBT - Một số em trình bày, cả lớp nhận xét + Đáp án: gan chi/ gan gì, gan rứa/ gan thế, mẹ nờ/ mẹ à, chờ chi / chờ gì, tàu bay hắn/ tàu bay nó, tui/ tôi. - Đọc yêu cầu và đoạn văn trên bảng phụ - Làm bài cá nhân vào vở - Cả lớp nhận xét + Các dấu lần lợt cần điền là: !, !, !, ?, !. - Lắng nghe - Thực hiện ở nhà. Đạo đức tích cực tham gia việc trờng, việc lớp (Tiết 2) I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết thể hiện tính tích cực tham gia việc trờng, việc lớp. 2. Kĩ năng: Tham gia đợc các công việc của trờng , của lớp. 3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ trờng, lớp. II. Đồ dùng dạy- học: - GV: Phiếu bài tập ghi các tình huống trong HĐ1 - HS : Chuẩn bị các bài hát về chủ đề nhà trờng. III.Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: + Thế nào là tích cực tham gia việc lớp, việc trờng? 3.Bài mới: 3.1.Giới thiệu bài: (Dùng lời nói) 3.2.Nội dung: Hoạt động 1: Xử lí tình huống + Mục tiêu: Biết thể hiện tính tích cực tham gia việc lớp việc trờng trong các tình huống cụ thể. - Nêu tình huống, hớng dẫn HS thảo luận nhóm - Hát - 2 em trả lời - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe 9 - Chia lớp làm 4 nhóm, giao phiếu bài tập cho các nhóm - Yêu cầu các nhóm thảo luận - Mời đại diện các nhóm trình bày Hoạt động 2: Đăng kí tham gia việc tr- ờng, việc lớp - Nêu nhiệm vụ và giao nhiệm vụ cho các nhóm( mỗi nhóm một công việc) - Yêu cầu các nhóm thảo luận, phân công các thành viên trong nhóm cùng làm để hoàn thành công việc đó. - Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày - Nhận xét 4.Củng cố : - Hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà học bài . - Nhận phiếu bài tập - Thảo luận nhóm - Đại diện các nhóm trình bày - Các nhóm khác nhận xét Kết luận: a. Em nên khuyên Tuấn đừng từ chối. b. Em nên xung phong giúp bạn học. c. Em nên nhắc bạn không đợc làm ồn ảnh hởng đến lớp bên cạnh. d. Em có thể nhắc nhở mọi ngời trong gia đình hoặc bạn bè mang lọ hoa đến lớp hộ em. - Lắng nghe - Thảo luận theo nhóm 4 - Đại diện các nhóm trình bày - Lớp nhận xét - 2 em đọc lại phần kết luận trong SGK Kết luận:Tham gia việc trờng, việc lớp vừa là quyền vừa là bổn phận của mỗi HS. - Lắng nghe - Thực hiện ở nhà. Thứ t ngày 24 tháng 11 năm 2010 Tập đọc cửa tùng I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hiểu nghĩa các từ đợc chú giải cuối bài. Hiểu nội dung bài:Thấy đợc vẻ đẹp kì diệu của Cửa Tùng một cửa biển thuộc miền Trung nớc ta. 2. Kĩ năng: Đọc lu loát toàn bài, đọc đúng giọng văn miêu tả. 3. Thái độ: *Giáo dục HS lòng yêu quê hơng đất nớc.Tự hào về quê hơng đất n- ớc, có ý thức tự bảo vệ môi trờng. II. Đồ dùng dạy- học: - GV: Tranh minh hoạ trong SGK - HS : SGK III.Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp 2.Kiểm tra bài cũ: + Gọi HS đọc bài Ngời con của Tây - Lớp trởng báo cáo - 3 em đọc bài. 10 [...]... cố: - YC HS nêu ND bài đọc - Nhận xét, đánh giá giờ luyện đọc 5 Dặn dò: - Nhắc HS học ở nhà - Nghe, thực hiện Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Toán gam I.Mục tiêu: 1 Kiến thức: Nhận biết về gam (một đơn vị đo khối lợng) và sự liên quan giữa gam và ki-lô-gam biết đọc kết quả khi cân một vật bằng cân hai đĩa và cân đồng hồ 2 Kĩ năng: Vận dụng làm tính cộng, trừ, nhân,chia với các số đo khối lợng 3 Thái... bài trên bảng, cả lớp làm ra bảng con ra bảng con 9 x 7 - 21 = 63 - 21 9 x 5 + 17 = 45 + 17 = 42 = 62 - Nhận xét 22 3.Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: (Dùng lời nói) 3.2 Giới thiệu về gam: - Gam là một đơn vị đo khối lợng - Gam viết tắt là: g - Giới thiệu các quả cân - Giới thiệu cân đồng hồ và cân đĩa - Cân gói hàng bằng hai loại cân cho HS quan sát và nhận xét ( gói hàng cân bằng hai loại cân nhng có... 100g + 45g - 26g =119g 50 g x 2 = 100g 96g : 3 = 32g - 1 HS nêu YC bài tập, lớp nêu cách làm - Làm bài vào vở - 1 em lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét Bài giải Trong hộp có số gam sữa là: 455 - 58 = 397 ( gam ) Đáp số: 397 gam sữa 4.Củng cố : - Lắng nghe - Hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học 5 Dặn dò: - Thực hiện ở nhà - Nhắc HS về nhà học và làm bài tập Tập làm văn viết th I.Mục tiêu: 23 1 Kiến thức:... 1: Quan sát, nhận xét - Cho HS quan sát mẫu chữ H, U, yêu Hoạt động của hs - Hát - Báo cáo sự chuẩn bị cho tiết học - Lắng nghe - Quan sát mẫu chữ, nhận xét - Quan sát GV thao tác kẻ, cắt, dán chữ H,U 13 cầu HS nhận xét - Chốt lại: nét chữ rộng 1ô chữ H,U có nửa bên trái và nửa bên phải giống nhau Hoạt động 2: Hớng dẫn mẫu - Nêu quy trình, vừa thao tác cắt, dán chữ H, U - Gọi HS nhắc lại quy trình kẻ, . Làm bài vào VBT - Một số em trình bày, cả lớp nhận xét + Đáp án: gan chi/ gan gì, gan rứa/ gan thế, mẹ nờ/ mẹ à, chờ chi / chờ gì, tàu bay hắn/ tàu bay nó,. ba, mẹ/ má, anh cả/ anh hai, quả/ trái, hoa/ bông, dứa/ thơm/ khóm/sắn/ mì, ngan/ vịt xiêm. Bài 2: Các từ in đậm trong đoạn thơ SGK thờng đợc dùng ở một
- Xem thêm -

Xem thêm: GA tuan 13, GA tuan 13,

Hình ảnh liên quan

- GV: Bảng lớp chép sẵn câu chuyện đọc         Bảng lớp chép sẵn gợi ý kể chuyện - GA tuan 13

Bảng l.

ớp chép sẵn câu chuyện đọc Bảng lớp chép sẵn gợi ý kể chuyện Xem tại trang 1 của tài liệu.
(Trang 60) và đọc bảng chia 8 3.Bài mới: - GA tuan 13

rang.

60) và đọc bảng chia 8 3.Bài mới: Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK nêu miệng kết quả - GA tuan 13

u.

cầu HS quan sát hình trong SGK nêu miệng kết quả Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Bảng phụ viết đoạn luyện viết - GA tuan 13

Bảng ph.

ụ viết đoạn luyện viết Xem tại trang 5 của tài liệu.
- GV: Kẻ sẵn bài tập 1 lên bảng lớp    - HS : 4 hình tam giác bằng nhựa. - GA tuan 13

s.

ẵn bài tập 1 lên bảng lớp - HS : 4 hình tam giác bằng nhựa Xem tại trang 6 của tài liệu.
- GV: Bảng lớp viết sẵn bài tập 2    - HS : Bảng con - GA tuan 13

Bảng l.

ớp viết sẵn bài tập 2 - HS : Bảng con Xem tại trang 7 của tài liệu.
-1 em chữa bài trên bảng, cả lớp nhận xét  Đờng khúc khuỷu, gầy khẳng khiu, khuỷu tay - GA tuan 13

1.

em chữa bài trên bảng, cả lớp nhận xét Đờng khúc khuỷu, gầy khẳng khiu, khuỷu tay Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Gọi 1em lên bảng làm bài, cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng - GA tuan 13

i.

1em lên bảng làm bài, cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Làm trên bảng - Nhận xét - GA tuan 13

m.

trên bảng - Nhận xét Xem tại trang 13 của tài liệu.
- GV: Bảng lớp viết ND bài tập 2    - HS :  Bảng con - GA tuan 13

Bảng l.

ớp viết ND bài tập 2 - HS : Bảng con Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bài 5: Xếp hình - GA tuan 13

i.

5: Xếp hình Xem tại trang 16 của tài liệu.
- GV: Các hình trang 48,49(SGK)    - HS : SGK - GA tuan 13

c.

hình trang 48,49(SGK) - HS : SGK Xem tại trang 17 của tài liệu.
1.Kiến thức: Ôn bảng nhân 9. - GA tuan 13

1..

Kiến thức: Ôn bảng nhân 9 Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Lần lợt HS lên bảng điền số vào ô trống - Nhận xét - GA tuan 13

n.

lợt HS lên bảng điền số vào ô trống - Nhận xét Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Cho HS quan sát hình 50,51 SGK và thảo luận theo cặp các câu hỏi trong sách - GA tuan 13

ho.

HS quan sát hình 50,51 SGK và thảo luận theo cặp các câu hỏi trong sách Xem tại trang 21 của tài liệu.
- Bảng phụ viết bài luyện đọc - GA tuan 13

Bảng ph.

ụ viết bài luyện đọc Xem tại trang 22 của tài liệu.