0

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG

15 275 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

1 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG 3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng bản đảm nhiệm thi công nhiều công trình xây dựng trọng điểm của tỉnh Cao Bằng. Được ra đời từ khá sớm, trải qua quá trình hình thành phát triển, công ty đã trang bị được nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc xây lắp các công trình. Hiện nay, công ty không ngừng hoàn thiện các phương pháp quản lý, đầu tư thêm nhiều trang thiết bị phục vụ công tác quản lý cũng như công tác xây lắp để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sau một thời gian thực tập tại công ty, được tìm hiểu về các phòng ban chức năng, đặc biệt là phòng kế toán tài vụ, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. Qua đó, dưới góc độ là một sinh viên lần đầu tiên làm quen với thực tế tại công ty, em xin đưa ra một số nhận xét về công tác quản lý cũng như bộ máy của công ty như sau: 3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành 3.1.1.1 Đối với công tác kế toán nói chung Về tổ chức bộ máy kế toán, kế toán trong công ty luôn được coi là một trong những công cụ quản lý quan trọng. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức tương đối hoàn chỉnh, hợp lý với đội ngũ kế toán viên trình độ năng lực. Công tác kế toán được thực hiện tuân thủ nghiêm túc những quy định đã đề 2 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán ra. Phòng kế toán được bố trí hợp lý, chặt chẽ, các công việc được phân công một cách rõ ràng phù hợp với yêu cầu của từng bộ phận hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc chịu sự giám sát của hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Do đặc điểm về mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty là nửa tập trung, nửa phân tán: các đội sản xuất được coi là một đơn vị sản xuất kinh doanh vừa độc lập, vừa phụ thuộc với công ty, vì thế, bộ máy kế toán cũng được tổ chức phù hợp với bộ máy quản lý đó. Bộ máy kế toán được tổ chức theo hình thức nửa tập trung, nửa phân tán. Kế toán đội sản xuất nhiệm vụ tập hợp chi phí tính giá thành các công trình xây lắp, quyết toán được thực hiện tại phòng kết toán công ty. Với mô hình này, công việc kế toán được thực hiện một cách linh hoạt hơn, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, hơn nữa sẽ giảm bớt khối lượng công việc cho kế toán công ty, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời cho công tác quản lý. Ngoài ra, Công ty đã trang bị một số máy móc, thiết bị phục vụ cho quản lý ở công ty trong đó phòng kế toán như máy vi tính, máy photocopy, máy in, máy fax… Công ty chú trọng trong việc trang bị những máy móc thiết bị hiện đại để việc xử lý thông tin kịp thời, nhanh chóng chính xác hơn, góp phần giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả trong công việc. Việc được trang bị nhiều máy tính giúp nhân viên kế toán sử dụng phần mềm kế toán giảm bớt khối lượng công việc thủ công. Mặt khác, công ty cũng đã nối mạng trong phạm vi toàn Công ty nên việc cập nhật thông tin được nhanh chóng. Bên cạnh đó, công ty luôn chú trọng nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ kế toán.Các nhân viên kế toán thường xuyên được cập nhật các tài liệu, các chế độ kế toán mới để trau dồi kỹ năng nghề nghiệp. Bản thân mỗi người luôn tích cực học hỏi, tranh thủ sự 3 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán hướng dẫn của các nhân viên kinh nghiệm từ đó nâng cao hiệu quả trong công việc. Về hệ thống tài khoản kế toán: Công ty sử dụng hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo quyết định của Bộ tài chính. Bên cạnh đó, công ty mở chi tiết tiểu khoản của một số tài khoản về chi phí công nợ phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình. Về hệ thống chứng từ: giống như các doanh nghiệp khác, công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng cũng vận dụng các chứng từ theo đúng mẫu chứng từ kế toán mà nhà nước quy định: các chứng từ kế toán về lao động tiền lương, hàng tồn kho, tiền tệ, tài sản cố định một số chứng từ khác. Về hệ thống sổ sách, hệ thống sổ sách của công ty bao gồm sổ tổng hợp sổ chi tiết, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho ban quản trị của công ty. Nhìn chung, công tác hạch toán kế toán của công ty thực hiện đúng chế độ quy định, chứng từ sổ sách về bản phản ánh đúng các nội dung kinh tế, ghi chép phù hợp theo từng khoản mục của mẫu sổ quy định. Về hệ thống báo cáo kế toán, hệ thống báo cáo kế toán của công ty được lập tương đối đầy đủ, theo đúng biểu mẫu quy định của Bộ tài chính. 3.1.1.2. Đối với công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Đối tượng tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp là từng công trình, hạng mục công trình, do đó, tạo điều kiện cho việc tập hợp đầy đủ chính xác các loại chi phí phát sinh trong quá trình thi công các công trình. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang khoa học, phù hợp với quy mô của Công ty, góp phần cung cấp số liệu chính xác kip thời cho việc tính giá sản phẩm. 4 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán Công ty đã phân loại chi phí sản xuất ra làm bốn khoản mục chi phí giúp cho việc tập hợp quản lý chi phí sản xuất dễ dàng, hạn chế những chi phí không cần thiết. Với kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, đây là khoản mục chi phí quan trọng trực tiếp cấu thành nên sản phẩm xây lắp. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí cho công trình xây lắp. Chính vì thế, quản lý tốt khoản mục chi phí này sẽ tránh được lãng phí hơn nữa góp phần giảm giá thành sản phẩm xây lắp. Nguyên vật liệu nhập về với nhiều chủng loại, bảo quản ngay tại nơi đặt công trình, theo dõi trên tài khoản 611 được kiểm định kỳ hàng quý. Nguyên vật liệu hầu hết được mua tại địa phương, vận chuyển thẳng đến nơi sản xuất theo kế hoạch vật tư đã lập. Việc tập hợp chi phí nguyên vật liệu được tiến hành một lần vào cuối mỗi quý, điều này sẽ tạo thuận lợi hơn cho kế toán trong việc tổng hợp chi phí. Công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu cũng được chú trọng qua việc kiểm định kỳ, hạn chế thất thoát, lãng phí. Những chứng từ phát sinh được kế toán đội tập hợp, phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán tổng hợp chi tiết, tạo điều kiện cho việc đối chiếu, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Với chi phí nhân công trực tiếp, Công ty áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm. Dựa vào đơn giá tiền lương theo quy chế tiền lương của Công ty bảng chấm công, kế toán dễ dàng tính ra tiền lương phải trả cho công nhân, tập hợp chính xác chi phí nhân công trực tiếp. Bảng chấm công khuyến khích công nhân đi làm đầy đủ hơn, hơn nữa, góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm thời gian sản xuất. 5 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán Ngoài nhân công trong biên chế, công ty còn thuê lao động ngoài đối với những công trình ở xa thông qua hợp đồng nhân công ngắn hạn, do đó tiết kiệm được phần lớn công tác phí cho các công trình, tận dụng được nguồn lao động tại địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Các chứng từ về chi phí tiền lương được tập hợp theo từng công trình, hạng mục công trình giúp cho kế toán chi phí nhân công trực tiếp nhanh chóng thuận tiện. Với chi phí sử dụng máy thi công, mỗi đội sản xuất được trang bị phương tiện, máy thi công khá đầy đủ, đảm bảo điều kiện thi công các công trình quy mô vừa nhỏ. Tuy nhiên, công ty cũng sử dụng máy thi công thuê ngoài tuỳ vào địa điểm thi công công trình nhằm giảm chi phí vận chuyển những chi phí khác phát sinh. Với chi phí sản xuất chung, chi phí sản xuất chung được hạch toán vào tài khoản 627 chi tiết thành nhiều tiểu khoản để phục vụ cho việc tập hợp chi phí, qua đó được phẩn bổ cho các công trình liên quan theo những tiêu thức hợp lý được áp dụng một cách thống nhất. Hơn nữa, việc trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trên quỹ lương của công nhân trực tiếp công nhân vận hành máy thi công được thực hiện đúng quy định được hạch toán vào chi phí sản xuất chung. Như vậy, công tác kế toán tại công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng đã đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin kế toán cho công tác quản lý chung góp phần đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành những công trình xây lắp. 6 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán 3.1.2. Những mặt còn hạn chế trong công tác kế toán Ngoài những ưu điểm kể trên, công tác kế toán còn một số tồn tại nhất định, cụ thể như sau: 3.1.2.1 Đối với công tác kế toán nói chung Công ty kết hợp giữa kế toán thủ công với kế toán máy. Tuy nhiên, do công tác kế toán vẫn còn sử dụng phương pháp thủ công nên việc sắp xếp các chứng từ, sổ sách chưa được khoa học, hợp lý. Việc này sẽ gây khó khăn trong vấn đề kiểm tra, kiểm soát mỗi khi kiểm toán viên đến kiểm toán. Từ trước đến nay, Công ty vẫn luôn vận dụng hình thức Nhật ký - Sổ cái để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đây là hình thức ghi sổ ưu điểm như dễ phát hiện ra sai sót trên từng dòng định khoản, phù hợp với quy mô sản xuất vừa nhỏ, nghiệp vụ kinh tế phát sinh không nhiều không phức tạp. Tuy nhiên, trên thực tế, quy mô của công ty càng ngày càng được mở rộng, nghiệp vụ phát sinh nhiều phức tạp, do đó, việc ghi chép sổ theo hình thức này đã không còn phù hợp, không đáp ứng được nhu cầu lưu trữ cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời. Ngoài báo cáo tài chính một số báo cáo khác lập theo quy định của Bộ tài chính, Công ty không lập các báo cáo quản trị nội bộ, việc này sẽ gây khó khăn không nhỏ cho nhà quản trị trong công tác quản lý ra quyết định. Bởi vì ngoài hoạt động xây lắp, công ty còn kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau, do đó, Công ty cần các báo cáo, các dự toán về xu hướng thị trường, về giá cả để kế hoạch kinh doanh cho phù hợp. Ngoài ra, Công ty chưa trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, điều này ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động trong Công ty. 7 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán 3.1.2.2. Đối với công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Về công tác kế toán chi phí nhân công trực tiếp Tại công ty, số lượng nhân công khá lớn, tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất phát sinh nhiều, thường chiếm khoảng 22% chi phí cho công trình, vì thế, dễ phát sinh những chi phí không đều đặn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tính giá thành sản phẩm xây lắp. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân. Bên cạnh nhân công biên chế, công ty còn nhân công hợp đồng ngắn hạn. Đây thường là những lao động phổ thông, tham gia trực tiếp vào sản xuất, cùng chịu những rủi ro trong quá trình thi công những công trình. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa thực hiện trích nộp BHXH cho đối tượng này. Về công tác tập hợp chi phí sản xuất trong kỳ Do công ty áp dụng phương pháp kiểm định kỳ để hạch toán hàng tồn kho, vì thế, việc kiểm được tiến hành vào cuối mỗi quý, hơn nữa, việc tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cũng thường được tiến hành vào cuối quý hoặc khi công trình hoàn thành ban giao. Do đó, khối lượng công việc mà kế toán phải thực hiện vào cuối quý là rất lớn, dễ xảy ra sai sót lên báo cáo chậm trễ. 3.2. Một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thànhcông ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng 3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Nền kinh tế thị trường, tự do hoá thương mại gần đây là trở thành thành viên chính thức của tổ chức WTO đã mở ra hội cho mọi thành phần kinh tế của nước ta cùng phát triển. Ngành xây dựng bản cũng không nằm ngoài điều đó. Nếu như trước đây, những công ty, xí nghiệp xây dựng đều là thuộc sở hữu của nhà 8 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán nước, thì hiện nay, cùng với luật doanh nghiệp ra đời, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng bản thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập. Những điều kiện này đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành lập đi vào hoạt động, đồng thời cũng đặt các doanh nghiệp trong một môi trường cạnh tranh bình đẳng. để tồn tại được trong môi trường cạnh tranh đó, các doanh nghiệp phải tìm cho mình hướng đi đúng đắn. Bên cạnh đó, việc quản lý chi phí, sử dụng một cách tiết kiệm góp phần hạ giá thành sản phẩm cũng là một trong những điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp đứng vững trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, làm sao để tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm mà vẫn phải đảm bảo chất lượng của công trình, tránh thất thoát vốn là hai việc luôn đi đôi với nhau. Do đó, việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp là vấn đề cấp thiết cần được ưu tiên hàng đầu đối với ngành xây dựng bản nói chung đối với Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng nói riêng. Để hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp thì phải tuân theo các nguyên tắc như sau: - Phải phù hợp với chế quản lý kinh tế tài chính chế độ kế toán hiện hành của nhà nước, cụ thể là chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2007/QĐ – BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam cùng các thông thư hướng dẫn các chuẩn mực. - Phải phù hợp với đặc điểm của ngành xây dựng bản đặc điểm tình hình thực tế của công ty từ đó đảm bảo cung cấp thông tin về chi phí giá thành một cách nhanh chóng chính xác giúp cho việc ra quyết định quản lý của ban quản trị công ty. Chứng từ gốc bảng phân bổ Sổ cái tài khoản Bảng tổng hợp Sổ kế toán chi tiếtNhật ký đặc biệt Nhật ký chung Bảng cân đối số phát sinh 9 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán 3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng 3.2.2.1. Đối với công tác kế toán nói chung * Về phương thức ghi sổ sự kết hợp với việc áp dụng phần mềm kế toán Hiện nay, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của công ty là tương đối lớn, khá phức tạp. Hình thức Nhật ký - Sổ cái không còn đáp ứng được nhu cầu ghi chép trong kỳ. Công ty nên nghiên cứu áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung. Trình tự ghi chép theo hình thức Nhật ký chung như sau: Sơ đồ 3.1: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Báo cáo tài chính 10 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán Đây là hình thức ghi sổ nhiều ưu điểm: tránh ghi chép trùng lặp, tiện trong phân công lao động kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tập hợp chi phí giá thành. Hơn nữa, nếu kết hợp với phần mềm kế toán thì công việc ghi chép hạch toán đối chiếu số liệu sẽ trở nên nhanh chính xác hơn. Vì thế, nâng cao trình độ kế toán tổng hợp của nhân viên kế toán đẩy mạnh hơn nữa kế toán máy, thay thế dần kế toán thủ công cũng là một việc hết sức cần thiết. * Về việc luân chuyển chứng từ Cần tiến hành đẩy nhanh quá trình luân chuyển chứng từ từ đội xây dựng lên Công ty chia công việc vào các ngày trong kỳ, tránh tình trạng khối lượng công việc tập trung vào cuối kỳ quá lớn. * Về việc thực hiện trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm Công ty bổ sung thêm TK 351 "Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm" trích theo tỷ lệ quy định. Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu được hạch toán như sau: - Khi trích lập Quỹ dự phòg trợ cấp mất việc làm, ghi: Nợ TK 642 TK 351 - Chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động, ghi: Nợ TK 351 TK 111, 112… - Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc trong năm tài chính thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ, ghi: Nợ TK 642 TK 111, 112… - Cuối niên độ kế toán sau, doanh nghiệp tính, xác định số dự phòng trợ [...]... vực xây dựng bản, trong những năm vừa qua, Công ty đã quan tâm đúng mức tới việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp, nâng cao sức cạnh tranh của Công ty Song để bộ máy kế toán hơn nữa là bộ phận kế toán chi phí sản xuất thực sự trở thành công cụ quản lý hiệu quả thì Công ty phải luôn chú trọng hoàn thiện công tác kế toán theo hướng chính xác khoa... thế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 14 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán đem lại lợi nhuận tối đa là mục tiêu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải hướng đến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì một trong những việc cần chú trọng là hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng là một... phát sinh chi phí không hợp lý, làm tăng giá thành sản phẩm xây lắp 3.2.3 Các biện pháp tăng cường quản lý chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm xây lắp * Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là một khoản mục chi phí chi m tỷ trọng lớn nhất, do đó, tiết kiệm sử dụng hiệu quả chi phí nguyên vật liệu trực tiếp góp phần làm giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Bởi... từ các thầy giáo các anh chị trong Công ty để chuyên đề thực tập của em được hoàn thiện hơn Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Th.s Nguyễn Hữu Đồng ban lãnh đạo Công ty các nhân viên phòng kế toán của Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này Em xin chân thành cảm ơn! 15 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Giáo trình kế toán tài chính... đề thực tập Khoa Kế toán cấp mất việc làm cần phải lập Trường hợp số dự phòng trợ cấp mất việc làm phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng trợ cấp mất việc làm chưa sử dụng hết đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch thiếu, ghi: Nợ TK 642 TK 351 3.2.2.2 Đối với công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty * Với kế toán nhân công trực tiếp Công ty nên thực hiện... TK 335 12 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán TK 711 - Nếu số trích trước nhỏ hơn số thực tế phát sinh thì kế toán tiến hành trích bổ sung khoản thiếu này vào chi phí sản xuất trong kỳ theo định khoản: Nợ TK 622 TK 335 * Với chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung là loại chi phí gián tiếp, bao gồm nhiều loại chi phí khá nhạy cảm như: chi phí tiếp khách, chi phí điện nước, cước viễn thông Vì... theo hướng chính xác khoa học hơn Sau một thời gian thực tập tại Công ty, cùng với sự hướng dẫn, chỉ bảo của các anh chị trọng phòng kế toán tài vụ, em đã hiểu thêm về công tác kế toán nói chung công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một sinh viên thực tập, trình độ kiến thức thực tế còn ít ỏi vì thế những thiếu sót trong quá... định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 4 Quy chế Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng 5 Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng 6 Các chứng từ, sổ sách kế toán của công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng ... thủ công tại địa phương nhằm tận dụng nguồn nhân công giá rẻ đối với những công việc không cần tay nghề cao * Tiết kiệm chi phí sử dụng máy thi công Cần lên kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thường xuyên cũng như thanh lý những máy móc không còn giá trị sử dụng Đồng thời, nâng cao tay nghề của công nhân vận hành máy thi công, bồi dưỡng, chăm lo đến sức khoẻ của công nhân * Giảm chi phí sản xuất. .. * Giảm chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung là khoản chi phí gián tiếp, vì thế Công ty nên tìm cách giảm bớt chi phí này xuống Những chi phí phát sinh phải được kiểm soát chặt chẽ, phải được đảm bảo đầy đủ về mặt chứng từ sự phê duyệt của người thẩm quyền Đối với các khoản chi phí như tiếp khách, chi phí điện thoại nên quy định mức tối đa, tránh sự lãng phí không cần thiết Để thực hiện . Khoa Kế toán PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG 3.1. Đánh giá thực trạng kế toán. chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xây
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG, PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG,

Hình ảnh liên quan

Chứng từ gốc và bảng phân bổ - PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG

h.

ứng từ gốc và bảng phân bổ Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan