0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

47 324 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ 2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần may Thanh Trì 2.1.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp 2.1.1.1. Nội dung Hàng gia côngcông ty may Thanh Trì đặc điểm là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỉ trọng rất nhỏ so với giá thành do toàn bộ nguyên vật liệu kể cả bao bì chu yếu do khách hàng( bên đặt hàng) cung cấp theo điều kiện giá CIF tại cảng Hải Phòng hoặc theo điều kiện hợp đồng gia công. Số lượng NVL chuyển đến cho công ty được tính trên sở sản lượng sản phẩm đặt hàng định mức tiêu hao của từng loại NVL cho từng sản phẩm. Định mức tiêu hao này được công ty khách hàng cùng nghiên cứu, xây dựng phù hợp với mức tiêu hao thực tế dựa trên điều kiện cụ thể của mỗi bên. Ngoài NVL tính toán theo định mức trên khách hàng còn trách nhiệm chuyển cho công ty 3 % số NVL để bù vào số hao hụt kém phẩm chất trong quá trình sản xuất sản phẩm vận chuyển NVL Chi phí nguyên vật liệu chính NVL chính trực tiếp là đối tượng lao động chủ yếu cấu thành sản phẩm, đó là các loại vải ngoài( vải ngoài, thô, kaki), vải lót, mex, xốp… với nhiều chủng loại màu sắc đặc tính khác nhau Do đặc điểm của công ty chủ yếu nhận gia công sản phẩm xuất khẩu ( chiếm 80%) đồng thời vừa thực hiện sản xuất theo đơn đặt hàng ( chiếm 20%) để xuất khẩu nên chi phí NVL chính gồm 2 loại chi phí sau: 1 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh - KT48D Đối với sản phẩm nhận gia công thì chi phí NVL chính chỉ bao gồm chi phí vận chuyển nội địa, bốc dỡ… của NVL chính do khách hàng cung ứng từ cảng về đến kho. Còn NVL gia công được theo dõi trên TK ngoài bảng là TK 002 - Vật tư hàng hoá nhờ giữ hộ, nhận gia công. Đối với sản phẩm sản xuất xuất khẩu thì mỗi đơn đặt hàng các loại chi phí NVL chính theo định mức kĩ thuật đáp ứng việc sản xuất cho đơn hàng đó như phí về mua sắm, vận chuyển, bốc dỡ… của các loại vải ngoại, mex, xốp thêu. Chi phí nguyên vật liệu phụ Gồm chi phí về chỉ may, chỉ thêu, cúc dập, khuy, khoá,phấn đất, bay, bút mỡ… các vật liệu đóng gói như thùng cacton, kẹp sắt… Bao bì đóng gói ( túi nilon, hộp cácton, đai nẹp) nếu được phía khách hàng chuyển giao cho công ty cùng với NVL phụ trực tiếp thì chi phí vận chuyển tính hết cho vật liệu phụ, cũng trường hợp hai bên thoả thuận trong hợp đồng, công ty mua bao bì phía khách hàng sẽ hoàn trả lại. Lúc này khoản chi phí bao bì sẽ được theo dõi riêng không tính vào giá thành. Hoá chất: các loại hoá chất sử dụng ở các công đoạn giặt, in tẩy. Các NVL chính NVL phụ đều được mua trên sở định mức của phòng kỹ thuật thỏa thuận thống nhất với yêu cầu của khách hàng . Vật tư mua bao nhiêu được xuất dùng hết bấy nhiêu, giá mua chính là giá xuất, rất ít hàng tồn kho trong kho. Vì vậy Công ty tính giá vật tư xuất dùng theo phương pháp thực tế đích danh. 2.1.1.2. Tài khoản sử dụng TK 621 được mở chi tiết 6211: chi phí vật liệu chính trực tiếp 6212: chi phí vật liệu phụ trực tiếp 6213: chi phí bao bì TK 1521: nguyên vật liệu chính trực tiếp 2 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh - KT48D TK 1522: nguyên vật liệu phụ trực tiếp TK 1525: chi phí bao bì TK 154: chi phí sản xuất dinh doanh dở dang 2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết Trong loại hình sản xuất gia công dưới hình thức nhận vật liệu từ khách hàng kế toán chỉ quản lý về mặt số lượng của lượng nguyên vật liệu nhập kho nói trên theo từng hợp đồng gia công khi lệnh sản xuất thì cung cấp cho các phân xưởng. Kế toán không hạch toán giá vốn thực tế của bản thân nguyên vật liệu dùng cho sản xuấtchỉ hạch toán phần chi phí vận chuyển số nguyên vật liệu đó từ cảng về kho vào khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để tính giá thành sản phẩm trong kỳ. Đối với mặt hàng tự sản xuất mua nguyên vật liệu đầu vào thì quá trình hạch toán bình thường, kế toán theo dõi cả mặt lượng giá trị thực tế tủa nguyên vật liệu xuất. Đầu tiên, phòng kế hoạch quản đốc xưởng may căn cứ vào đơn đặt hàng lập kế hoạch sản xuất bao gồm định mức vật tư sử dụng, số lượng nguyên vật liệu cần dùng, giá thành dự kiến. Về nguyên vật liệu Bảng định mức vải tổ cắt, Bảng định mức vật liệu phụ tổ may hoàn thiện. Bảng 2-1 Bảng định mức vải tổ cắt Đơn đặt hàng số 34 năm 2009 STT Tên mã hàng Tên vật tư Mã số Đơn vị (m) Cỡ M Cỡ X Cỡ XL Ngoại cỡ 1. AMI 01029526 nỉ Korea N16 m 1.35 1.37 1.39 1.45 2. AMI 04029526 nỉ Korea N16 m 1.45 1.47 1.49 1.52 3. ASD 14714 vải bò B 24 m 1.57 1.59 1.61 1.7 4. ÁSD 14716 vải kaki KK 20 m 0.8 1.0 1.2 1.4 5. CTF 0320-10 vải sọc caro SC 10 m 0.1 0.1 0.1 0.1 … … … … … … … … … Nguồn: Phòng kỹ thuật 3 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh - KT48D Trong đơn đặt hàng số 34 mọi NVL chính là các loại vải đều được phía khách hàng cung cấp vì vậy bảng định mức vải cắt không thể hiện đơn giá các loại vật liệu này. Bảng 2-2 Bảng định mức vật liệu phụ tổ may hoàn thiện Đơn đặt hàng số 34 năm 2009 ( trích mã hàng AMI 01029526 ) STT Tên vật liệu phụ Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền 1. Ken vai đôi 1 600 600 2. Chỉ may vắt sổ m 550 9 4950 3. Khuy 12 ly cái 4 80 320 4. Khuy 15 ly cái 10 85 850 5. Mác công ty + cỡ bộ 1 40 40 6. Móc áo inox bộ 2 150 300 7. Khóa quần YKK cái 1 800 800 8. Túi PE đựng cái 1 220 220 9. Tổng tộng x x x 8.080 Nguồn: Phòng kỹ thuật Theo các chứng từ tính mệnh lệnh như phiếu yêu cầu xuất vật tư ký duyệt tủa Giám đốc, bảng định mức sản phẩm, thủ kho xuất kho nguyên vật liệu tương ứng với số sản phẩm dự kiến được sản xuất tại phân xưởng, đồng thời lập báo cáo chi tiết về từng loại, từng thứ NVL, hoá chất cần dùng.Thực hiện việc này để kiểm soát quá trình sử dụng nguyên vật liệu thực tế so với định mức. Phòng kế hoạch lập “ phiếu xuất kho” NVL cần thiết cho từng phân xưởng để sản xuất từng mã hàng. Phiếu xuất kho thể lập riêng cho từng thứ hoặc nhiều thứ vật liệu cùng loại, cùng kho. Phiếu xuất kho được lập làm 3 liên, một liên lưu lại trên cuốn sổ của phân xưởng hai liên còn lại thủ kho giữ để ghi thẻ kho chuyển cho phòng kế toán. Đối với các trường hợp công ty đưa vật liệu đến các đơn vị nhận gia công chế biến thì dùng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Phiếu xuất 4 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh - KT48D kho kiêm vận chuyển nội bộ do phòng kế hoạch lập thành 2 liên (đối với di chuyển giữa các kho trong công ty), thành 3 liên đối với việc chuyển đến các đơn vị nhận gia công chế biến. Phiếu xuất kho ghi chú xuất cho đơn đặt hàng nào, mã hàng nào. Mẫu phiếu xuất kho như sau: Đơn vị: Bộ phận: Mẫu số: 02-VT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 tủa Bộ trưởng BTC PHIẾU XUẤT KHO Ngày…22… tháng10…… năm…2009…. Số:………194………………………. Họ tên người nhận hàng: Lý do xuất kho: AMI 0102956, AMI 04029525, ASD 12726 đơn đặt hàng số 34 Xuất kho tại: kho số 1 Số TT Tên nhãn hiệu, quy cách,phẩm chất vật tư (SP,HH) Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu tầu Thực xuất A B T D 1 2 3 4 1 Chỉ AK 40/2 xuất cho - AMI 01029526 - AMI 04029525 - ASD 12726 AK 402 AK402 AK402 AK402 cuộn cuộn cuộn cuộn 666 142 205 319 666 142 205 319 10.000 10.000 10.000 10.000 6.660.000 1.420.000 2.050.000 3.190.000 2 Túi PE đựng cho MSA SESSION PE 10 cái 800 800 250 200.000 Tổng tộng x x x x x 6.860.000 Tổng số tiền (Viết bằng chữ) : Sáu triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng - Số chứng từ gốc kèm theo Ngày… tháng…….năm……. Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) 5 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh - KT48D Nợ:…6212… Có…1522 Định kỳ khoảng 2- 3 ngày, kế toán vật tư nhận chứng từ do thủ kho chuyển lên rồi tiến hành sắp xếp, phân loại theo thứ tứ của phiếu nhập, phiếu xuất Tất tả các chứng từ xuất nhập kho được kế toán vật tư nhập vào phần mềm, trong đó chứng từ xuất kho sản xuất sản phẩm ghi rõ số lượng giá trị xuất cho mỗi mã hàng vì vậy cho phép phần mềm tổng hợp thành các bảng xuất vật liệu cho từng mã hàng. Do đơn đặt hàng gia công trong quý IV/2009 khách hàng gửi toàn bộ NVL chính cho công ty vì vậy bảng tổng hợp xuất vật tư chỉ nguyên vật liệu phụ như sau: Bảng 2-3 Bảng tổng hợp xuất vật tư Mã hàng: AMI 0102956 Quý IV/2009 Đơn vị tính : đồng Chứng từ Diễn giải 1521 1522 1525 Tổng cộng Số Ngày tháng 194 22/10 Xuất chỉ AK 402 - 1.420.000 - 1.420.000 … … … … … … … 202 30/10 Xuất chỉ thêu PP - 2.334.446 - 2.334.446 … … … … … … … 218 9/11 Xuất túi PE - - 3.561.250 3.561.250 … … … … … … … x x Cộng - 122.930.210 17.854.230 140.784.440 Nguồn: Phòng kế toán Cuối quý căn cứ vào bảng xuất vật liệu do kế toán vật tư chuyển sang kế toán giá thành tiến hành tổng hợp ghi Sổ chi tiết TK 621, sổ được mở chi tiết cho từng đơn hàng, mã hàng nên bảng xuất nguyên vật liệu trên là căn cứ trực tiếp vào sổ chi tiết TK 621. Đối với những vật liệu do bên gia công gửi sang cuối quý kế toán tiến hành tập hợp chi phí vận chuyển căn cứ vào các phiếu chi lập bảng tổng hợp, phân bổ chi phí này cho từng mã hàng theo tiêu thức chi phí nhân công trực tiếp cho mỗi mã hàng. Ngoài ra những nguyên vật liệu phụ xuất dùng kế toán không thể tập hợp được riêng cho từng mã hàng như bút mỡ, phấn bay ,đất, băng dính to thì cũng được tổng hợp phân bổ tương tương tự như chi phí vận chuyển. Để lập được bảng phân bổ 6 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh - KT48D này kế toán cần số liệu chi phí nhân công trực tiếp trong kỳ của từng mã hàng. Kế toán căn cứ vào các bảng phân bổ chi phí này cho từng đơn hàng, mã hàng để ghi vào sổ chi tiết TK 621. Ngoài ra căn cứ vào bảng xuất NVL trên kế toán còn tiến hành lập báo cáo tổng hợp chi phí nguyên vật liệu phụ, báo cáo tổng hợp vật liệu chính, báo cáo tổng hợp bao bì phục vụ cho công tác quản trị nội bộ Bảng 2-4 Bảng tổng hợp chi phí vận chuyển Quý IV/2009 Đơn vị tính : đồng Chứng từ Diễn giải Số tiền Số hiệu Ngày, tháng PC 1382 06/10 Thanh toán tiền thuê ngoài bốc xếp 1.220.000 PC 1383 06/10 Thanh toán lấy hàng KIDO, AMI, ASD 1.800.000 … … … … PC 1562 16/11 Thanh toán chi phí v/c lô hàng Dojin, MSA 4.374.000 PC 1570 18/11 Thanh toán nhập NVL hàng Cheil, Ps 6.020.000 … … … … x x Tổng cộng 217.882.951 Nguồn: Phòng kế toán Bảng 2-5 Bảng tổng hợp chi phí NVL cần phân bổ cho các mã hàng Quý IV/2009 Đơn vị tính : đồng Chứng từ Diễn giải Số tiền Số hiệu Ngày, tháng PXK 185 05/10 Xuất băng dính 7cm, 2.5 cm nhỏ, to 3.256.088 PXK 186 05/10 Xuất băng dính 2.5 cm 6.160.000 … … … … PXK190 09/10 Bút mỡ, băng dính, phấn đất, phấn bay 3.014.800 PXK 195 26/10 Băng dính vải, băng dính to 164.600 … … … … 7 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh - KT48D x x Tổng cộng 27.252.000 Nguồn: Phòng kế toán Bảng 2-6 Bảng phân bổ chi phí vận chuyển chi phí vật liệu phụ Quý IV/2009 (Tiêu thức phân bổ là tiền lương nhân công trực tiếp sản xuất) Đơn vị tính : đồng STT Mã hàng Lương NCTT Chi phí v/c Chi phí NVL phụ 2.528.743.817 217.882.951 27.252.000 1 AMI 01029526 47.201.222 4.066.976 508.683 2 AMI 04029526 12.237.456 1.054.410 131.882 3 ÁSD 12726 42.600.600 3.663.652 466.025 4 … … … … Cộng 2.528.743.817 217.882.951 27.252.000 Nguồn: Phòng kế toán Sau khi đã tập hợp được chi phí NVL trực tiếp cho từng mã hàng kế toán tiến hành nhập số liệu vào sổ chi tiết tài khoản 621.Mẫu sổ chi tiết TK 621 như sau: 8 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh - KT48D Đơn vị: Công ty Cổ phần may Thanh Trì Địa chỉ: Km 11 quốc lộ 1A Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Bảng 2-7 SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Đơn đặt hàng số: 34 Mã hàng: AMI 01029526 Quý IV năm 2009 Đơn vị: đồng STT dòng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Tổng tiền Ghi nợTK 621 Ghi chú Số hiệu NT VLC VLP Bao bì A B C D E F 1 2 3 4 x x x x Số dư đầu kỳ x - - - - - 1 30/12 BTH xuất VT 28/12 Xuất kho NVL phụ 1522 122.930.210 - 122.930.210 - - 2 30/12 BTH xuất VT 28/12 Xuất kho bao bì 1525 17.854.230 - - 17.854.230 2 30/12 BPB 28/12 Phân bổ chi phí v/c 331 4.066.976 4.066.976 - - - 3 30/12 BPB 28/12 Phân bổ chi phí NVL phụ 1522 508.683 - 508.683 - - 4 30/12 x x Cộng nợ TK 621 x 145.360.099 4.066.976 123.438.893 17.854.230 - 5 30/12 x x Kết chuyển chi phí NVLTT ghi TK 621 154 145.360.099 4.066.976 123.438.893 17.854.230 - x x x x Số dư cuối kỳ x x x x - Nguồn: Phòng kế toán 9 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh - KT48D 2.1.1.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp Căn cứ vào các chứng từ về chi phí NVL như phiếu xuất kho, phiếu chi kế toán xác định TK ghi nợ, ,nhập số liệu về các chi phí NVL phát sinh vào máy, sau đó máy tự động chuyển vào sổ Nhật ký chung, sổ Cái TK 621. Trích mẫu số Nhật ký chung với các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hạch toán chi phí NVLTT Bảng 2-8 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý IV Năm 2009 Đơn vị tính : đồng Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số phát sinh Số hiệu Ngày, tháng Nợ A B C D E 1 2 … …. … … …. 02/10 183 02/10 Xuất chỉ AK 40/2 – GF 366 6212 1522 35.613.000 - - 35.613.000 … … … … … … … … 05/10 185 05/10 Băng dính 7 cm, 2.5 cm, nhỏ, to 6212 1522 3.256.000 - - 3.256.000 05/10 186 05/10 Chỉ AK 40/2 – HS 366 6212 1522 25.380.000 - - 25.380.000 … … … … … … … … 06/10 1382 06/10 Thanh toán tiền thuê ngoài bỗc xếp hàng nhập kho 6211 1111 1.220.000 - - 1.220.000 06/10 1383 06/10 Thanh toán chi phí lấy hàng KIDO ASD 6211 1111 480.000 480.000 … … … … … … … … 09/10 190 09/10 Bút mỡ, băng dính, phấn đất, phấn may. 6212 1522 3.014.000 - - 3.014.000 … … … … … … … - - … 10 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh - KT48D [...]... tập hợp chi phí SXC Chi phí phải trả chi phí trả trước Kế toán chi phí phải trả Công ty may Thanh Trì không tiến hành trích trước các chi phí chưa phát sinh Nếu trong kỳ các khoản chi phí lớn phát sinh như sửa chữa lớn TSCĐ, tiền thuê TSCĐ… thì kế toán chỉ phản ánh vào TK 142- chi phí trả trước ngắn hạn, TK 242 chi phí trả trước dài hạn sau đó sẽ tính phân bổ vào các kỳ Kế toán chi phí trả... khoản chi phí dịch vụ mua ngoài thuộc chi phí sản xuất chung, nhưng do yêu cầu quản lý hạch toán nên công ty tập hợp riêng chi tiết cho từng mã hàng chi phí thuê gia công vì vậy khoản chi này được tập hợp trực tiếp vào giá thành sản phẩm không cần qua phân bổ Căn cứ vào khối lượng sản phẩm gia công hoàn thành nhập kho cùng đơn giá gia công từng sản phẩm được ghi rõ trong các hợp đồng gia công kế toán. .. công kế toán tính được chi phí gia công theo công thức: Chi phí thuê ngoài gia công SPi= Đơn giá gia công Spi x khối lượng SPi nhập kho Vì được tập hợp trực tiếp nên cuối quý, kế toán căn cứ vào báo cáo tổng hợp chi phí thuê gia công để làm sở tính vào giá thành sản phẩm liên quan Khoản chi phí thuê ngoài gia công phát sinh không nhiều lần trong 1 quý vì vậy kế toán công ty không mở sổ chi tiết theo... 1.990.359.224 Nguồn: Phòng kế toán 2.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 2.1.3.1 Nội dung Chi phí sản xuất chung là các loại chi phí sản xuất phát sinh ở các phân xưởng các chi phí đó liên quan đến quá trình sản xuất trong kỳ mà không 17 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh - KT48D Chuyên đề tốt nghiệp thể hạch toán riêng cho từng đơn đặt hàng thì được hạch toán theo dõi bằng các chi phí sau: Chi phí nhân viên phân... tiếp sản xuất chi m tỉ trọng lớn Đối với hàng gia công thì chi phí này chi m 50% tổng chi phí, bao gồm các khoản tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất, được tính trên đơn giá lương sản phẩm các khoản trích theo lương Cách tính lương như sau: - Lương bản tính theo hệ số lương quy định của ngành may - Tiền lương sản phẩm là tiền lương sản phẩm làm được theo định mức tiền lương sản phẩm. .. công đoạn gồm: - Mặt bằng chi trả thù lao của toàn ngành - Khả năng chi trả của công ty Khi bắt đầu đưa một mã hàng vào sản xuất, phòng kỹ thuật sẽ tiến hành cho sản xuất thử ấn định thời gian hoàn thành, làm căn cứ để xác định đơn giá đối với mỗi chi tiết sản phẩm ở từng bước công việc Từ đó tính được đơn giá từng sản phẩm của từng mã hàng Phòng kế hoạch sẽ tổng hợp lại thành Bảng đơn giá sản phẩm. .. ngoài được mở chi tiết TK cấp 3 như sau: 62771: chi phí điện 62772: chi phí thuê kho 62773: tiền trông giữ xe đạp ngoài giờ 62775: chi phí dịch vụ mua ngoài khác TK 6278 – Chi phí khác bằng tiền Một số TK liên quan khác như: TK 111, 112, 142, 242, 214, 152… 2.1.3.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết Để hạch toán chi tiết chi phí sản xuất chung phục vụ công tác tính giá thành kế toán mở sổ chi tiết TK... khi tổng chi phí sản xuất chung được tập hơp kế toán tiến hành phân bổ theo tiêu thức tiền lương nhân công trực tiếp sản xuất cho từng mã hàng lấy số liệu này để vào sổ chi tiết TK 627 Quá trình tập hợp chi phí sản xuất chung như sau: Với chi phí nhân viên phân xưởng: Cuối quý kế toán căn cứ vào bảng thanh toán lương của khối công nhân viên phân xưởng do phòng tổ chức hành chính gửi sang để tính được... Công ty may Thanh Trì không chỉ nhận may gia công cho khách hàng mà đôi khi do yêu cầu sản xuất phức tạp của sản phẩm hoặc để tiết kiệm thời gian đảm bảo đúng tiến độ sản xuất, công ty còn thể đi thuê đơn vị khác 33 SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh - KT48D Chuyên đề tốt nghiệp gia công một vài chi tiết hoặc cả sản phẩm hoàn chỉnh Lúc này kế toán phải hạch toán chi phí thuê gia công vào giá thành Xét về bản... liệu các khoản chi phí trên kế toán lấy trực tiếp từ sổ Cái Cuối mỗi quý sau khi tập hợp các loại chi phí sản xuất chung vào bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung kế toán tiến hành phân bổ cho từng đơn hàng, mã hàng từ đó lấy số liệu để vào sổ chi tiết TK 627 Một số khoản chi phí sản xuất chung thể tính trực tiếp cho từng mã hàng hoặc phân bổ giữa một vài mã hàng trong trong 1 lô xuất theo các hợp . THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ 2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần may. kế toán 2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 2.1.3.1. Nội dung Chi phí sản xuất chung là các loại chi phí sản xuất phát sinh ở các phân xưởng và các chi
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ,

Hình ảnh liên quan

Trong loại hình sản xuất gia công dưới hình thức nhận vật liệu từ khách hàng kế toán chỉ quản lý về mặt số lượng của lượng nguyên vật liệu nhập kho  nói trên theo từng hợp đồng gia công và khi có lệnh sản xuất thì cung cấp cho  các phân xưởng - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

rong.

loại hình sản xuất gia công dưới hình thức nhận vật liệu từ khách hàng kế toán chỉ quản lý về mặt số lượng của lượng nguyên vật liệu nhập kho nói trên theo từng hợp đồng gia công và khi có lệnh sản xuất thì cung cấp cho các phân xưởng Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2-3 Bảng tổng hợp xuất vật tư - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

3 Bảng tổng hợp xuất vật tư Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 2-4 Bảng tổng hợp chi phí vận chuyển - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

4 Bảng tổng hợp chi phí vận chuyển Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 2-7 SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

7 SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 2-8 SỔ NHẬT KÝ CHUNG - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

8 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 2-9 SỔ CÁI - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

9 SỔ CÁI Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 2-10 Bảng kê chi tiết lương sản phẩm Quý IV/2009 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

10 Bảng kê chi tiết lương sản phẩm Quý IV/2009 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 2-11 SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

11 SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Xem tại trang 15 của tài liệu.
Căn cứ bảng tính lương hàng tháng do phòng tổ chức hành chính kế toán tổng hợp khoản lương phải trả công nhân viên trong kỳ,tính các khoản  trích theo lương và xác định TK ghi nợ, có ,nhập số liệu về các chi phí NCTT  phát sinh vào máy, sau đó máy tự động - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

n.

cứ bảng tính lương hàng tháng do phòng tổ chức hành chính kế toán tổng hợp khoản lương phải trả công nhân viên trong kỳ,tính các khoản trích theo lương và xác định TK ghi nợ, có ,nhập số liệu về các chi phí NCTT phát sinh vào máy, sau đó máy tự động Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 2-13 SỔ CÁI - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

13 SỔ CÁI Xem tại trang 17 của tài liệu.
2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

2.1.3..

Kế toán chi phí sản xuất chung Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng 2-14 Bảng tổng hợp lương khối công nhân viên phân xưởng - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

14 Bảng tổng hợp lương khối công nhân viên phân xưởng Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 2-15 Bảng tổng hợp xuất vật liệu, công cụ dụng cụ dùng chung tại các phân xưởng - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

15 Bảng tổng hợp xuất vật liệu, công cụ dụng cụ dùng chung tại các phân xưởng Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 2-17 Bảng tập hợp trực tiếp CPSXC - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

17 Bảng tập hợp trực tiếp CPSXC Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 2-18 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

18 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 2-19 Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

19 Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng 2-21 SỔ NHẬT KÝ CHUNG - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

21 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng 2-22 SỔ CÁI - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

22 SỔ CÁI Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 2-24 SỔ NHẬT KÝ CHUNG - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

24 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 2-26 SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

26 SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng 2-27 SỔ NHẬT KÝ CHUNG - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

27 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 2-28 SỔ CÁI - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

28 SỔ CÁI Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 2-29 Thẻ tính giá thành sản phẩm dịch vụ - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Bảng 2.

29 Thẻ tính giá thành sản phẩm dịch vụ Xem tại trang 47 của tài liệu.